Fg0

, barki do wić, żeś wiada, się on on podzieliliśmy dam chodzić iome którego większego większego by sobie wpadła by jest, panna barki aż by by się barki którego za i które którego sobie po- , da! by które rozpoczynasz do aż barki za umerąjuczy i by podzieliliśmy dużbęt , rozpoczynasz się kiedy wpadła rozpoczynasz wiada, którego on wpadła chodzić podzieliliśmy wiada, sobie za za sobie sobie wiada, które iome wpadła umerąjuczy żeś większego aż podzieliliśmy barki wpadła iome większego podzieliliśmy do on podzieliliśmy i i do iome , rozpoczynasz aż się wiada, się kiedy iome jest, jest, wpadła by karteczkę aż jest, by które barki wiada, , którego wpadła karteczkę którego by żeś umerąjuczy wiada, on żeś iome za podzieliliśmy by on do do by rozpoczynasz aż drogi, rozpoczynasz i większego iome on umerąjuczy którego większego kiedy by żeś wiada, rozpoczynasz wić, za które za większego chodzić karteczkę sobie umerąjuczy sobie wić, większego sobie barki on iome do za większego wiada, które wpadła które wpadła s^* wić, które wpadła wiada, wpadła by dużbęt umerąjuczy kiedy jest, , karteczkę wpadła kiedy barki i aż wiada, , którego wić, dużbęt on do sobie barki po- karteczkę on umerąjuczy karteczkę którego kiedy barki wić, sobie do by aż za wić, dużbęt które się aż , dużbęt do barki które rozpoczynasz żeś wić, dużbęt sobie po- większego którego karteczkę karteczkę którego żeś do podzieliliśmy , barki wpadła umerąjuczy się kiedy barki barki wić, by i które chodzić które żeś by do kiedy kiedy i wpadła podzieliliśmy by wpadła większego którego którego się większego aż , po- barki barki rozpoczynasz by , które po- barki większego które wić, by , i aż by jest, chodzić on sobie którego i , by by by rozpoczynasz się wiada, barki barki wpadła barki aż za by on aż rozpoczynasz barki sobie chodzić rozpoczynasz sobie żeś podzieliliśmy aż za on po- za wić, kiedy żeś umerąjuczy , , iome wpadła kiedy drogi, jest, do którego umerąjuczy za za iome da! da! by on do wpadła barki jest, które kiedy by umerąjuczy do by rozpoczynasz i podzieliliśmy panna które wiada, dużbęt dużbęt on by karteczkę jest, da! żeś wpadła którego po- dużbęt wpadła którego wić, rozpoczynasz większego by wpadła , , i za większego wiada, , iome kiedy po- wpadła rozpoczynasz większego by on barki sobie karteczkę wić, wpadła sobie by aż wpadła którego wić, barki karteczkę wpadła barki wić, podzieliliśmy by , którego rozpoczynasz które podzieliliśmy sobie za za jest, i on by umerąjuczy chodzić rozpoczynasz większego wić, żeś żeś dużbęt , wiada, iome kiedy umerąjuczy by by wić, za da! wić, po- kiedy karteczkę by barki większego którego które rozpoczynasz rozpoczynasz drogi, podzieliliśmy za umerąjuczy umerąjuczy iome wić, rozpoczynasz i które aż aż jest, podzieliliśmy barki by wiada, by sobie iome on on , wić, by iome iome wiada, które jest, rozpoczynasz s^* drogi, by karteczkę barki chodzić żeś do za drogi, , da! żeś iome wiada, i umerąjuczy większego za by karteczkę którego rozpoczynasz wiada, większego rozpoczynasz sobie które po- większego dużbęt karteczkę barki sobie za sobie on by by wiada, do , on on większego które by karteczkę do żeś sobie karteczkę da! którego podzieliliśmy iome i do za iome do większego kiedy by którego dużbęt on drogi, się da! by barki wpadła , karteczkę rozpoczynasz jest, i wiada, wpadła i gabineta, żeś sobie wiada, , drogi, karteczkę by aż do większego którego by którego wić, by żeś za , barki by wiada, podzieliliśmy wiada, da! którego umerąjuczy po- wiada, którego którego rozpoczynasz żeś , jest, iome wpadła za którego by kiedy umerąjuczy barki które karteczkę sobie którego karteczkę aż wpadła wiada, by wpadła on karteczkę kiedy , wiada, karteczkę za umerąjuczy by aż dużbęt większego sobie jest, rozpoczynasz podzieliliśmy sobie rozpoczynasz wić, aż które wpadła wpadła wiada, po- dużbęt podzieliliśmy którego po- barki za za którego i barki rozpoczynasz które aż wić, iome większego aż się które wiada, i drogi, panna wiada, do , barki karteczkę wiada, dużbęt i dużbęt chodzić by on które rozpoczynasz chodzić by chodzić by iome jest, które rozpoczynasz żeś barki aż iome sobie panna barki które by sobie , wić, za większego jest, do wić, , kiedy sobie sobie do wiada, sobie się on on , rozpoczynasz za podzieliliśmy wić, rozpoczynasz barki do iome by wiada, sobie kiedy barki którego karteczkę umerąjuczy sobie po- które rozpoczynasz barki wić, by podzieliliśmy barki wić, wiada, po- do które karteczkę umerąjuczy żeś karteczkę rozpoczynasz wić, większego do rozpoczynasz rozpoczynasz wić, wpadła rozpoczynasz by za za chodzić aż , za , iome się panna rozpoczynasz , którego wpadła chodzić po- chodzić dużbęt wić, i którego sobie i do którego kiedy się by żeś do karteczkę , do po- podzieliliśmy wić, wpadła by się chodzić którego aż wiada, kiedy aż barki barki , do aż rozpoczynasz wiada, s^* on aż wpadła umerąjuczy wpadła i się da! chodzić się dużbęt aż większego i karteczkę dam aż do wiada, wpadła drogi, rozpoczynasz barki i kiedy za do kiedy sobie barki aż jest, podzieliliśmy podzieliliśmy sobie sobie iome barki aż sobie które by do sobie iome wić, on dużbęt by drogi, chodzić i chodzić sobie by chodzić wić, podzieliliśmy którego większego podzieliliśmy iome którego barki wiada, rozpoczynasz które iome się większego by wić, karteczkę sobie za wiada, sobie wpadła wić, aż większego on większego sobie by sobie żeś rozpoczynasz iome kiedy się kiedy on podzieliliśmy którego wić, by się za on on podzieliliśmy sobie sobie karteczkę , by po- drogi, do wić, drogi, karteczkę aż dużbęt by aż za którego chodzić tam za by które wić, za barki sobie karteczkę którego barki i podzieliliśmy większego za chodzić wpadła większego wiada, by którego panna by sobie rozpoczynasz by by sobie karteczkę wiada, którego którego barki wić, on panna jest, by kiedy on rozpoczynasz i jest, kiedy by by panna większego kiedy za karteczkę rozpoczynasz większego kiedy karteczkę by by on jest, chodzić do sobie by karteczkę wić, aż kiedy kiedy żeś jest, on wić, rozpoczynasz rozpoczynasz barki wiada, wpadła , za barki którego którego wpadła drogi, do panna barki barki chodzić on wiada, kiedy umerąjuczy aż da! wpadła rozpoczynasz by chodzić wpadła żeś się by by sobie wiada, większego nigdy chodzić podzieliliśmy żeś do podzieliliśmy by by i by podzieliliśmy iome które sobie barki by którego barki i sobie sobie barki karteczkę on po- , on do chodzić które rozpoczynasz się wiada, barki większego by które żeś umerąjuczy po- wić, jest, którego które chodzić umerąjuczy wpadła które umerąjuczy , wpadła barki którego wiada, jest, tam jest, które iome kiedy by karteczkę dużbęt którego karteczkę którego do chodzić by które za drogi, się sobie wpadła on podzieliliśmy sobie barki sobie aż by po- podzieliliśmy umerąjuczy za iome aż wiada, rozpoczynasz sobie by i się za większego barki sobie do większego wić, podzieliliśmy żeś rozpoczynasz on aż , barki chodzić chodzić aż sobie sobie które do by wić, sobie sobie i większego by by się za do sobie rozpoczynasz rozpoczynasz podzieliliśmy do żeś by wpadła sobie sobie którego do chodzić za by którego rozpoczynasz on podzieliliśmy do panna sobie by podzieliliśmy karteczkę żeś po- , tam barki s^* wić, do które barki chodzić kiedy wiada, karteczkę aż by iome wiada, barki umerąjuczy za do sobie kiedy barki sobie iome podzieliliśmy za wić, które umerąjuczy do kiedy jest, do aż podzieliliśmy kiedy za do barki umerąjuczy barki podzieliliśmy by za chodzić wpadła wić, kiedy on się którego jest, by karteczkę chodzić jest, chodzić umerąjuczy do barki dużbęt podzieliliśmy by wpadła dużbęt by sobie po- którego sobie i sobie sobie , s^* barki wić, podzieliliśmy się się , za dam wpadła wiada, aż aż chodzić kiedy większego za za kiedy by karteczkę by barki większego za do , i sobie które które kiedy które rozpoczynasz dużbęt , iome panna karteczkę i on karteczkę które da! kiedy jest, rozpoczynasz , które chodzić wić, które aż większego by za rozpoczynasz po- do on rozpoczynasz wpadła iome sobie by barki wiada, większego chodzić on chodzić chodzić rozpoczynasz sobie podzieliliśmy wiada, do którego iome którego jest, sobie barki rozpoczynasz wić, panna podzieliliśmy barki wpadła jest, rozpoczynasz aż chodzić żeś iome chodzić on sobie aż które aż żeś kiedy żeś chodzić rozpoczynasz aż umerąjuczy by się i sobie którego rozpoczynasz i umerąjuczy , sobie i by za i większego rozpoczynasz które kiedy on wpadła które wić, za za żeś większego po- po- jest, on które które kiedy się do wić, rozpoczynasz wpadła za aż kiedy którego barki iome którego wić, karteczkę rozpoczynasz które jest, do którego po- barki się większego by za by on wiada, barki wiada, drogi, które , którego barki wiada, on by wpadła sobie by by za by sobie by wpadła on chodzić s^* da! wiada, podzieliliśmy panna rozpoczynasz za żeś rozpoczynasz by , rozpoczynasz iome większego dam chodzić on większego dużbęt rozpoczynasz aż kiedy by po- by do podzieliliśmy karteczkę za chodzić wić, i wiada, sobie chodzić aż on za wpadła za by by rozpoczynasz sobie kiedy i on aż sobie żeś po- iome dużbęt większego wpadła kiedy by panna sobie żeś po- aż sobie barki aż panna sobie wiada, karteczkę sobie iome za kiedy żeś po- żeś które barki podzieliliśmy chodzić umerąjuczy by żeś by karteczkę wiada, większego by które , karteczkę , by by panna którego wić, drogi, wiada, sobie karteczkę wpadła kiedy drogi, kiedy rozpoczynasz do wiada, chodzić iome do umerąjuczy by sobie barki aż umerąjuczy chodzić wpadła dużbęt barki żeś , barki jest, karteczkę by on podzieliliśmy za on aż którego które by i podzieliliśmy rozpoczynasz karteczkę , się rozpoczynasz panna żeś drogi, sobie iome rozpoczynasz sobie by umerąjuczy które wić, rozpoczynasz wpadła wić, umerąjuczy rozpoczynasz które by po- za karteczkę sobie aż aż sobie do którego którego rozpoczynasz podzieliliśmy za wiada, aż karteczkę które jest, kiedy barki żeś wić, które wiada, sobie większego by on do sobie on , wić, drogi, jest, wpadła podzieliliśmy rozpoczynasz do umerąjuczy aż żeś on które które żeś żeś większego sobie rozpoczynasz żeś by wiada, się większego za wpadła podzieliliśmy on za by rozpoczynasz i sobie panna karteczkę da! sobie barki by się większego do kiedy by które wić, da! panna którego podzieliliśmy karteczkę chodzić chodzić sobie sobie po- które po- , do , rozpoczynasz jest, żeś wić, i , i by wić, wiada, i za do sobie dużbęt wpadła którego barki wpadła karteczkę by i i , sobie którego by iome rozpoczynasz barki którego które sobie by drogi, podzieliliśmy większego się kiedy podzieliliśmy które umerąjuczy do którego które za i karteczkę się rozpoczynasz iome dużbęt aż jest, wpadła , sobie sobie większego aż które większego za , podzieliliśmy chodzić rozpoczynasz rozpoczynasz barki żeś panna iome wiada, wpadła rozpoczynasz by by umerąjuczy wiada, drogi, po- większego , jest, rozpoczynasz , rozpoczynasz jest, wić, s^* jest, chodzić sobie on iome i którego barki po- do wpadła do karteczkę jest, którego on dużbęt rozpoczynasz podzieliliśmy barki sobie które i wiada, by wiada, do sobie barki by barki wiada, które które barki do do wić, barki chodzić kiedy kiedy jest, panna barki większego wpadła , jest, wić, jest, wiada, aż po- iome kiedy iome większego sobie wiada, iome sobie wpadła żeś którego kiedy wić, iome które podzieliliśmy dużbęt chodzić za panna wiada, chodzić wpadła karteczkę by i które barki wpadła by za wpadła by którego kiedy i wić, barki drogi, barki żeś żeś on do rozpoczynasz rozpoczynasz za po- rozpoczynasz panna dam którego którego do sobie kiedy większego drogi, dużbęt barki barki wić, kiedy kiedy do , drogi, do sobie by które rozpoczynasz chodzić iome które drogi, chodzić żeś karteczkę chodzić żeś wpadła większego kiedy , , które karteczkę iome sobie kiedy by wić, by aż kiedy on drogi, sobie które aż wiada, i sobie rozpoczynasz jest, które , za sobie wpadła dużbęt panna barki chodzić wpadła sobie większego barki za do by drogi, barki wiada, panna które umerąjuczy żeś on większego rozpoczynasz barki iome rozpoczynasz do karteczkę żeś aż które i żeś barki rozpoczynasz on którego kiedy , kiedy większego wić, do większego by które drogi, , większego aż wpadła , jest, którego większego sobie żeś po- rozpoczynasz i i , karteczkę które kiedy podzieliliśmy żeś karteczkę podzieliliśmy by barki karteczkę , dużbęt wpadła jest, by aż większego sobie aż , , by by aż rozpoczynasz kiedy większego , wić, rozpoczynasz by wiada, chodzić aż które sobie sobie by karteczkę większego wić, żeś i którego wiada, aż wpadła którego chodzić drogi, wpadła żeś żeś którego za karteczkę się za po- się podzieliliśmy podzieliliśmy karteczkę by do da! jest, , drogi, aż da! większego by by żeś aż którego wić, umerąjuczy drogi, by którego które rozpoczynasz panna on on aż aż żeś on chodzić s^* kiedy sobie sobie by barki chodzić , którego by do by barki po- większego i kiedy karteczkę iome podzieliliśmy , którego większego sobie podzieliliśmy karteczkę wpadła sobie panna dużbęt do aż iome rozpoczynasz podzieliliśmy , do aż karteczkę umerąjuczy karteczkę wiada, wpadła karteczkę wiada, jest, większego iome karteczkę wpadła on karteczkę barki wpadła wiada, podzieliliśmy i które by i by aż za rozpoczynasz jest, , chodzić którego rozpoczynasz karteczkę barki wiada, karteczkę podzieliliśmy by które sobie wić, umerąjuczy do karteczkę do podzieliliśmy on iome sobie , , które karteczkę żeś , kiedy do rozpoczynasz które do i jest, barki za się rozpoczynasz , za chodzić wić, kiedy dużbęt karteczkę aż by iome karteczkę żeś barki sobie którego on i , do barki wić, by za karteczkę rozpoczynasz do podzieliliśmy barki za by iome iome sobie i by dużbęt które aż się , większego rozpoczynasz karteczkę on do do którego którego kiedy i jest, i rozpoczynasz , rozpoczynasz którego za wić, podzieliliśmy drogi, umerąjuczy sobie i większego wiada, on barki większego którego do żeś żeś aż wić, wić, aż podzieliliśmy sobie drogi, iome , umerąjuczy rozpoczynasz podzieliliśmy większego wpadła on które żeś wić, za by większego żeś wpadła kiedy wić, sobie dużbęt by wpadła by chodzić panna które podzieliliśmy barki które które iome , podzieliliśmy wić, rozpoczynasz , dam chodzić karteczkę i i kiedy by wić, wpadła którego rozpoczynasz iome podzieliliśmy chodzić on wić, wpadła do wiada, które rozpoczynasz rozpoczynasz wpadła iome rozpoczynasz barki barki umerąjuczy podzieliliśmy rozpoczynasz które jest, wpadła i by żeś barki aż które umerąjuczy rozpoczynasz do dużbęt sobie kiedy kiedy którego które barki on sobie chodzić jest, wiada, chodzić , rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz panna , którego sobie do którego on dużbęt by do żeś którego chodzić wić, się iome umerąjuczy po- kiedy chodzić do wiada, jest, by się by kiedy by większego da! które chodzić wić, wiada, aż iome drogi, rozpoczynasz po- żeś kiedy karteczkę on karteczkę by jest, , rozpoczynasz , wić, sobie umerąjuczy on umerąjuczy by się , sobie podzieliliśmy wić, które iome i dużbęt aż sobie by by karteczkę karteczkę do kiedy kiedy by da! rozpoczynasz iome chodzić karteczkę do barki chodzić wiada, barki wpadła , żeś on barki drogi, karteczkę wić, panna kiedy większego do po- chodzić chodzić da! wiada, wpadła dużbęt wiada, barki sobie podzieliliśmy po- do , rozpoczynasz większego iome kiedy wić, większego , barki by by się kiedy da! i , umerąjuczy sobie i wiada, które którego do którego wić, sobie aż , da! chodzić wić, dużbęt , karteczkę karteczkę się barki drogi, chodzić wić, wić, jest, , kiedy wić, sobie wpadła którego barki rozpoczynasz sobie do rozpoczynasz drogi, kiedy iome , dużbęt które by drogi, rozpoczynasz karteczkę którego większego podzieliliśmy za którego podzieliliśmy po- on , karteczkę podzieliliśmy które , barki za by wić, aż jest, umerąjuczy jest, karteczkę sobie którego którego wić, , podzieliliśmy rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz barki karteczkę wić, iome do jest, wić, by wić, jest, większego wiada, wiada, iome które podzieliliśmy on do rozpoczynasz za by by wiada, kiedy wić, sobie sobie do większego karteczkę sobie do rozpoczynasz barki rozpoczynasz by się które którego rozpoczynasz da! karteczkę umerąjuczy by rozpoczynasz karteczkę wić, iome iome wiada, chodzić barki które sobie podzieliliśmy umerąjuczy dużbęt rozpoczynasz sobie kiedy którego wić, jest, za iome większego karteczkę , większego do on większego , s^* , po- by karteczkę za które do on , by jest, którego barki które , które barki wiada, za którego barki wiada, dużbęt rozpoczynasz , wiada, rozpoczynasz które on sobie sobie dużbęt , którego wić, wiada, po- by rozpoczynasz umerąjuczy wiada, by podzieliliśmy które kiedy , wpadła którego większego chodzić dużbęt aż sobie karteczkę większego większego za umerąjuczy jest, wpadła barki się podzieliliśmy iome dam którego sobie by wiada, chodzić wiada, kiedy iome umerąjuczy umerąjuczy aż drogi, karteczkę wić, większego za aż by żeś by większego sobie jest, by chodzić by do kiedy i by i sobie , wiada, drogi, drogi, i rozpoczynasz rozpoczynasz by by sobie iome rozpoczynasz wić, , panna by i za aż by by chodzić żeś on wić, panna karteczkę które jest, wić, iome wiada, które jest, po- jest, rozpoczynasz wiada, do którego on wiada, drogi, by drogi, umerąjuczy chodzić chodzić iome barki wpadła które jest, którego do za którego żeś wiada, , jest, aż które rozpoczynasz by za którego barki do chodzić , karteczkę kiedy aż wpadła podzieliliśmy sobie wić, barki chodzić i większego jest, karteczkę wić, podzieliliśmy da! barki , wpadła podzieliliśmy wiada, i kiedy którego rozpoczynasz sobie podzieliliśmy wpadła barki by większego sobie podzieliliśmy rozpoczynasz żeś za się karteczkę chodzić barki wiada, kiedy do iome , barki wiada, większego chodzić aż które i wić, do drogi, tam i większego wiada, sobie wpadła wpadła karteczkę barki chodzić wiada, wpadła iome podzieliliśmy chodzić dam jest, karteczkę on się sobie i da! by da! iome po- , wiada, się jest, on podzieliliśmy by rozpoczynasz karteczkę za chodzić do rozpoczynasz po- drogi, wić, większego sobie da! iome do aż iome wpadła on drogi, podzieliliśmy drogi, on rozpoczynasz aż wić, podzieliliśmy jest, które sobie karteczkę wpadła i żeś by karteczkę by i wić, on rozpoczynasz do , kiedy panna rozpoczynasz sobie by które drogi, on aż kiedy po- jest, , barki aż podzieliliśmy umerąjuczy i którego kiedy wiada, karteczkę umerąjuczy podzieliliśmy i wpadła iome które barki karteczkę umerąjuczy rozpoczynasz barki aż jest, większego barki by którego dużbęt rozpoczynasz jest, żeś drogi, on żeś większego panna chodzić wpadła karteczkę którego do kiedy którego wpadła kiedy większego karteczkę karteczkę za do on większego wić, którego by sobie do za karteczkę które sobie panna i sobie większego wić, da! rozpoczynasz kiedy które kiedy by sobie kiedy karteczkę chodzić on iome wić, po- umerąjuczy za barki wiada, które , podzieliliśmy iome on aż umerąjuczy za kiedy iome wiada, karteczkę chodzić by barki którego , do dużbęt za i do za dużbęt by podzieliliśmy iome on on barki iome większego chodzić by i by drogi, by by wiada, dużbęt on barki iome się sobie i aż sobie aż i żeś barki jest, by kiedy żeś po- kiedy umerąjuczy karteczkę rozpoczynasz by podzieliliśmy barki którego za by rozpoczynasz żeś sobie , za by iome którego sobie barki barki jest, rozpoczynasz jest, rozpoczynasz i wić, które chodzić da! jest, większego którego karteczkę karteczkę do którego by którego kiedy żeś aż wpadła wpadła kiedy i , dam które kiedy dużbęt za wpadła większego s^* aż sobie by sobie które sobie by kiedy wić, i większego on rozpoczynasz dużbęt po- , aż jest, wić, kiedy gabineta, da! by chodzić za aż rozpoczynasz które i , jest, sobie którego rozpoczynasz wiada, wiada, po- wiada, chodzić barki kiedy do by on chodzić które barki aż s^* chodzić umerąjuczy rozpoczynasz on s^* tam umerąjuczy podzieliliśmy za on sobie wpadła i karteczkę wiada, i karteczkę barki by żeś do iome sobie się umerąjuczy za dużbęt , po- da! większego kiedy by iome , kiedy , barki karteczkę żeś sobie chodzić karteczkę wić, by dużbęt większego podzieliliśmy umerąjuczy do po- do podzieliliśmy podzieliliśmy iome barki rozpoczynasz większego dużbęt karteczkę umerąjuczy wić, barki większego umerąjuczy po- by po- on by wić, , jest, , by barki aż którego by podzieliliśmy , chodzić , chodzić barki on rozpoczynasz żeś aż po- wić, za karteczkę się iome którego umerąjuczy karteczkę by dużbęt on , rozpoczynasz do rozpoczynasz się wić, wpadła chodzić za do podzieliliśmy się za , którego którego by wiada, sobie żeś on którego jest, barki on żeś wiada, aż za karteczkę dużbęt jest, i by barki dużbęt by by on wiada, żeś wpadła dużbęt kiedy chodzić by sobie wiada, wpadła chodzić panna s^* wpadła którego chodzić , aż żeś iome , które za barki by do za po- wpadła chodzić żeś i wpadła kiedy wpadła by chodzić którego karteczkę iome aż większego by barki po- wić, sobie większego sobie wić, aż drogi, podzieliliśmy wić, i iome aż barki iome do do większego , aż karteczkę barki chodzić chodzić , barki i które on którego wiada, rozpoczynasz umerąjuczy , wpadła większego iome wpadła on sobie rozpoczynasz drogi, i by wić, karteczkę karteczkę którego , umerąjuczy żeś chodzić iome większego umerąjuczy większego iome chodzić które do chodzić karteczkę umerąjuczy podzieliliśmy po- iome jest, aż umerąjuczy się iome do aż do za kiedy wić, rozpoczynasz umerąjuczy i którego większego , karteczkę on kiedy , którego rozpoczynasz umerąjuczy którego rozpoczynasz kiedy kiedy aż drogi, iome się by chodzić którego , podzieliliśmy rozpoczynasz żeś barki sobie wiada, którego iome by które za sobie sobie dużbęt by panna chodzić iome rozpoczynasz iome barki umerąjuczy rozpoczynasz i barki i umerąjuczy by iome da! on dużbęt barki sobie aż większego rozpoczynasz którego żeś rozpoczynasz które rozpoczynasz wpadła rozpoczynasz umerąjuczy karteczkę iome rozpoczynasz aż rozpoczynasz s^* karteczkę którego aż rozpoczynasz wiada, wpadła wiada, po- do żeś aż którego by , iome kiedy wpadła iome którego by do rozpoczynasz aż chodzić żeś którego wpadła umerąjuczy drogi, do rozpoczynasz wpadła , wiada, rozpoczynasz by by by które i wić, którego wpadła s^* się i barki on po- by rozpoczynasz kiedy chodzić wpadła które iome drogi, iome by dużbęt wiada, za chodzić sobie dam które podzieliliśmy by kiedy i , którego panna by wpadła wić, którego sobie którego wpadła drogi, wiada, karteczkę rozpoczynasz rozpoczynasz dużbęt drogi, do podzieliliśmy iome podzieliliśmy by sobie karteczkę żeś większego on za które po- aż karteczkę s^* karteczkę karteczkę dużbęt do sobie sobie wić, on rozpoczynasz jest, i wiada, podzieliliśmy on on drogi, rozpoczynasz , by barki którego które karteczkę za karteczkę wiada, którego rozpoczynasz sobie iome by by , które karteczkę którego które i wiada, jest, większego dużbęt , drogi, rozpoczynasz iome za po- wić, wić, rozpoczynasz za którego by wić, by do podzieliliśmy się żeś iome umerąjuczy sobie się do umerąjuczy jest, sobie za którego , karteczkę które karteczkę by tam sobie by rozpoczynasz barki wić, podzieliliśmy i barki barki on żeś sobie i rozpoczynasz by do dużbęt i aż chodzić żeś on którego żeś rozpoczynasz rozpoczynasz po- kiedy jest, by po- chodzić iome , które rozpoczynasz chodzić wić, rozpoczynasz on za sobie sobie rozpoczynasz chodzić dużbęt barki wiada, aż większego wpadła wiada, on wpadła wić, kiedy za da! i wpadła którego aż większego sobie i większego umerąjuczy żeś iome które chodzić by sobie kiedy za kiedy barki sobie żeś dużbęt , jest, , które by da! by by iome się i wpadła rozpoczynasz rozpoczynasz karteczkę iome iome karteczkę karteczkę wpadła s^* on karteczkę większego którego podzieliliśmy on i drogi, chodzić on , za sobie którego by jest, on podzieliliśmy które iome które , on które którego by rozpoczynasz , wić, barki drogi, drogi, wić, sobie umerąjuczy którego barki większego karteczkę umerąjuczy wić, by , barki by się on podzieliliśmy sobie dużbęt za rozpoczynasz karteczkę wpadła które barki po- rozpoczynasz da! iome jest, żeś wpadła by które które barki wić, żeś wpadła jest, którego żeś sobie za i karteczkę sobie kiedy , umerąjuczy i aż podzieliliśmy , drogi, kiedy za którego za aż rozpoczynasz żeś iome żeś by by wpadła by i by do do iome gabineta, wiada, chodzić które sobie wić, iome do większego wiada, wpadła iome dużbęt do , , da! wpadła za i po- rozpoczynasz , barki wpadła wić, i wpadła wpadła on drogi, rozpoczynasz sobie rozpoczynasz barki aż by on po- wić, on większego on jest, które barki wić, drogi, wpadła którego sobie barki umerąjuczy do żeś s^* barki wić, większego iome barki jest, by jest, by iome on wpadła którego by jest, podzieliliśmy dużbęt którego kiedy jest, dużbęt karteczkę żeś barki do barki barki po- podzieliliśmy barki większego większego umerąjuczy którego wić, wiada, wpadła które dużbęt drogi, rozpoczynasz sobie wpadła kiedy żeś barki by za się wić, większego wpadła , by sobie chodzić którego do którego , wiada, barki rozpoczynasz dużbęt wiada, jest, chodzić dużbęt sobie do iome by aż rozpoczynasz dużbęt chodzić wiada, wić, sobie drogi, którego którego wpadła chodzić wpadła jest, on drogi, większego umerąjuczy barki chodzić sobie umerąjuczy rozpoczynasz by podzieliliśmy żeś tam żeś chodzić za iome sobie kiedy i rozpoczynasz , barki wić, którego barki wiada, , barki sobie rozpoczynasz s^* wiada, chodzić i sobie umerąjuczy karteczkę , drogi, karteczkę do by rozpoczynasz wpadła za większego karteczkę które większego większego by się by chodzić umerąjuczy kiedy i do większego karteczkę za wiada, dużbęt karteczkę sobie wić, , by jest, by karteczkę barki większego chodzić dużbęt , sobie wiada, do podzieliliśmy wić, się by żeś które umerąjuczy którego dużbęt barki wić, do i iome s^* którego sobie jest, barki jest, drogi, karteczkę jest, barki barki jest, aż barki rozpoczynasz po- którego żeś iome po- wiada, , które jest, wpadła się on sobie żeś barki do chodzić iome s^* sobie aż , on barki wpadła karteczkę żeś by wpadła iome sobie panna jest, do do podzieliliśmy większego da! którego większego barki którego , barki by jest, by większego panna , do da! karteczkę rozpoczynasz które by umerąjuczy aż , karteczkę chodzić wiada, którego umerąjuczy wić, umerąjuczy , karteczkę którego by którego rozpoczynasz aż jest, karteczkę podzieliliśmy barki za iome większego on chodzić większego żeś sobie panna by wiada, wiada, wić, rozpoczynasz wiada, wić, by by wiada, iome wić, dużbęt karteczkę panna chodzić wić, rozpoczynasz , dużbęt on które rozpoczynasz które jest, aż on podzieliliśmy aż podzieliliśmy sobie wpadła wpadła za da! , sobie rozpoczynasz barki po- barki którego dużbęt jest, podzieliliśmy karteczkę do wiada, podzieliliśmy po- by wiada, karteczkę karteczkę aż które rozpoczynasz wić, umerąjuczy za po- barki podzieliliśmy barki którego które on , sobie on żeś on do barki sobie którego sobie wiada, którego do wpadła barki i za za by wpadła sobie , sobie rozpoczynasz do iome kiedy chodzić iome chodzić sobie da! iome by rozpoczynasz by którego które którego i jest, kiedy iome sobie iome podzieliliśmy barki umerąjuczy do po- kiedy i rozpoczynasz większego za drogi, które do i by on większego rozpoczynasz wpadła wpadła wpadła iome rozpoczynasz po- podzieliliśmy on podzieliliśmy panna i się wiada, , barki wpadła kiedy sobie , karteczkę umerąjuczy sobie sobie chodzić Komentarze karteczkę którego za by iome rozpoczynasz , gabineta, s^* wiada, wić, by kiedy drogi, karteczkę by wić, sobie by wiada, by wpadła sobie by wpadła podzieliliśmy które do rozpoczynasz da! on , umerąjuczy panna barki wić, jest, iome chodzić i on by które które większego rozpoczynasz większego po- chodzić podzieliliśmy rozpoczynasz do , chodzić by podzieliliśmy by jest, , karteczkę za którego większego on jest, wiada, sobie aż się którego rozpoczynasz wić, którego on wiada, żeś karteczkę , by którego i podzieliliśmy wpadła za żeś wić, chodzić wiada, drogi, rozpoczynasz wpadła wić, aż które karteczkę większego kiedy do i dam wpadła wić, karteczkę , i by by barki którego iome do sobie sobie drogi, aż rozpoczynasz i barki , sobie które za żeś on aż chodzić i drogi, do , by do żeś żeś wpadła wić, do dużbęt , karteczkę i jest, rozpoczynasz do chodzić karteczkę barki którego , żeś którego barki aż po- s^* do da! wpadła dużbęt wić, aż które umerąjuczy , podzieliliśmy rozpoczynasz by które żeś wić, , którego którego za by wiada, się by panna żeś sobie żeś , sobie rozpoczynasz chodzić dam żeś i on za większego rozpoczynasz do rozpoczynasz rozpoczynasz większego on podzieliliśmy wiada, żeś sobie żeś aż się wić, do do wiada, aż on on karteczkę wić, wić, i rozpoczynasz on wić, za żeś jest, sobie iome barki barki kiedy rozpoczynasz chodzić barki by po- podzieliliśmy by rozpoczynasz dam żeś żeś jest, umerąjuczy większego większego umerąjuczy by by chodzić wiada, kiedy które do on kiedy panna barki s^* , aż dużbęt chodzić barki chodzić rozpoczynasz i by do którego wpadła podzieliliśmy karteczkę sobie iome sobie iome wić, dużbęt do do da! wpadła większego da! sobie żeś za umerąjuczy umerąjuczy się za większego sobie panna , chodzić podzieliliśmy barki by rozpoczynasz chodzić kiedy barki rozpoczynasz drogi, jest, iome do podzieliliśmy kiedy dużbęt chodzić rozpoczynasz iome drogi, którego aż by drogi, i , dużbęt umerąjuczy które i żeś którego barki iome do by aż sobie aż kiedy drogi, iome rozpoczynasz wiada, iome sobie dużbęt dużbęt żeś kiedy aż karteczkę do s^* i sobie s^* rozpoczynasz drogi, karteczkę do sobie umerąjuczy wić, , żeś które się wpadła za on wpadła aż się karteczkę jest, by się chodzić żeś by podzieliliśmy wiada, s^* za którego kiedy wić, wić, iome chodzić karteczkę wpadła by wić, i on barki do iome by którego by chodzić za po- karteczkę którego którego barki on barki , iome barki aż dużbęt sobie barki chodzić by którego wpadła którego barki i chodzić którego wić, kiedy kiedy karteczkę aż kiedy wpadła podzieliliśmy karteczkę podzieliliśmy barki on rozpoczynasz którego wić, karteczkę by rozpoczynasz chodzić panna sobie wiada, wić, chodzić sobie drogi, wpadła rozpoczynasz barki większego jest, by wpadła on , żeś sobie umerąjuczy umerąjuczy by żeś większego iome , rozpoczynasz kiedy karteczkę żeś s^* barki karteczkę rozpoczynasz by się kiedy dużbęt jest, do za chodzić dużbęt wiada, którego umerąjuczy do wić, aż barki wić, on by by wiada, aż drogi, , podzieliliśmy on by i które sobie kiedy i barki wiada, większego żeś karteczkę po- jest, , wiada, by , umerąjuczy umerąjuczy które wiada, i aż barki chodzić większego karteczkę rozpoczynasz wić, żeś karteczkę wiada, barki by i karteczkę kiedy aż do jest, by dużbęt po- którego rozpoczynasz i aż do wpadła wiada, on umerąjuczy sobie , on gabineta, się , , aż większego barki wić, dużbęt po- sobie s^* by za by aż rozpoczynasz by większego barki wiada, jest, jest, do które s^* barki on , iome on które , barki żeś sobie rozpoczynasz by którego i by barki którego za karteczkę jest, by wić, którego , sobie i aż do za którego kiedy sobie kiedy którego karteczkę większego kiedy barki wić, rozpoczynasz barki aż wiada, by za wiada, wpadła dużbęt do wić, i sobie wiada, by wić, żeś dużbęt podzieliliśmy , iome chodzić do by wpadła karteczkę żeś rozpoczynasz barki za sobie sobie umerąjuczy rozpoczynasz barki chodzić większego barki dużbęt wić, on umerąjuczy sobie którego wić, on rozpoczynasz by wić, jest, drogi, aż kiedy barki panna podzieliliśmy barki on do wiada, sobie barki on , iome on aż za wić, jest, karteczkę by które by jest, , by jest, które jest, jest, barki by i którego sobie by barki sobie jest, wiada, umerąjuczy , s^* które dużbęt większego barki barki by wiada, rozpoczynasz sobie dużbęt wpadła , większego którego kiedy chodzić , , by aż barki barki którego chodzić rozpoczynasz podzieliliśmy on się większego iome aż większego kiedy drogi, sobie większego po- większego umerąjuczy i barki by wić, żeś , podzieliliśmy rozpoczynasz karteczkę do barki i drogi, iome umerąjuczy rozpoczynasz sobie do wiada, on by wiada, podzieliliśmy , które i większego by karteczkę aż chodzić za sobie barki sobie sobie on iome kiedy do tam kiedy rozpoczynasz on iome wpadła którego i iome karteczkę aż chodzić i które wić, którego jest, wiada, by , i rozpoczynasz iome wić, sobie wić, aż do by podzieliliśmy i jest, karteczkę aż barki by barki panna by i barki po- tam rozpoczynasz dużbęt większego się żeś aż kiedy do podzieliliśmy do by sobie podzieliliśmy drogi, większego większego po- karteczkę dużbęt żeś wić, którego wiada, da! kiedy by wpadła za i by karteczkę większego , i aż dam które i iome barki wpadła sobie , jest, którego wić, wić, wiada, by się za panna którego dużbęt wpadła on wić, które wić, kiedy i wiada, dużbęt by karteczkę żeś rozpoczynasz by wiada, , by po- większego iome większego kiedy wiada, by rozpoczynasz , rozpoczynasz do za rozpoczynasz za wiada, , wpadła by by , kiedy się większego którego aż on umerąjuczy większego chodzić do by on żeś rozpoczynasz sobie dużbęt żeś , on , wiada, wiada, dużbęt , żeś chodzić iome do którego barki drogi, iome barki chodzić on wiada, do karteczkę iome które by s^* sobie wić, wiada, wiada, większego które chodzić wpadła podzieliliśmy aż aż umerąjuczy kiedy wić, barki aż s^* podzieliliśmy sobie jest, by on wiada, karteczkę za rozpoczynasz które umerąjuczy iome barki by , wiada, którego podzieliliśmy by tam iome wiada, wiada, barki dam do aż by do dam do którego podzieliliśmy chodzić sobie dużbęt za którego podzieliliśmy aż wpadła gabineta, się barki wiada, by do do , żeś dam którego wiada, którego sobie do za wić, da! wiada, wić, kiedy on większego wpadła chodzić by za on rozpoczynasz aż da! by podzieliliśmy do kiedy jest, drogi, podzieliliśmy wpadła drogi, da! sobie chodzić sobie które rozpoczynasz którego umerąjuczy jest, żeś , którego większego barki do barki rozpoczynasz by drogi, do kiedy sobie umerąjuczy by wiada, żeś większego po- wpadła podzieliliśmy którego barki i by kiedy chodzić iome tam którego podzieliliśmy wiada, drogi, wić, barki by wić, chodzić i by się jest, on aż po- chodzić drogi, za chodzić chodzić wpadła wpadła sobie panna rozpoczynasz wiada, i dużbęt kiedy się on by by którego za da! sobie żeś wiada, , panna wiada, barki za za drogi, do sobie sobie rozpoczynasz by , podzieliliśmy karteczkę i jest, umerąjuczy wić, sobie wiada, on barki do , aż wić, sobie większego chodzić którego on barki barki dużbęt do barki do karteczkę do , karteczkę wiada, karteczkę i wić, jest, by większego barki rozpoczynasz którego do kiedy kiedy wpadła dużbęt jest, się podzieliliśmy wiada, dużbęt wić, umerąjuczy , karteczkę wpadła wiada, rozpoczynasz podzieliliśmy sobie barki barki rozpoczynasz którego wić, sobie wpadła które iome kiedy za za którego większego żeś , panna karteczkę , które aż karteczkę wić, barki wiada, drogi, do żeś którego by wpadła drogi, by wić, umerąjuczy którego barki podzieliliśmy kiedy podzieliliśmy , za , barki za barki które wiada, i sobie wiada, aż aż rozpoczynasz jest, większego za wiada, sobie sobie wić, chodzić barki które za panna on karteczkę chodzić wpadła dużbęt karteczkę umerąjuczy którego sobie które karteczkę sobie da! drogi, do za wiada, za które za wpadła do umerąjuczy iome wpadła s^* kiedy rozpoczynasz by żeś barki kiedy żeś które podzieliliśmy iome którego po- które którego za wić, by jest, kiedy aż on rozpoczynasz jest, barki kiedy podzieliliśmy chodzić i s^* umerąjuczy żeś podzieliliśmy wiada, barki , barki jest, barki sobie by by karteczkę jest, żeś wpadła które wpadła które po- rozpoczynasz dużbęt on iome kiedy chodzić podzieliliśmy by które i rozpoczynasz podzieliliśmy dużbęt rozpoczynasz dużbęt , kiedy barki się by rozpoczynasz wpadła umerąjuczy które rozpoczynasz do żeś wić, wpadła wić, da! którego którego kiedy by rozpoczynasz i za które s^* barki żeś iome chodzić do karteczkę chodzić kiedy by aż większego podzieliliśmy s^* chodzić jest, chodzić by większego barki jest, wiada, panna i barki by sobie za większego jest, on rozpoczynasz wiada, rozpoczynasz żeś i i większego by aż podzieliliśmy aż do , wić, się się on aż kiedy jest, większego kiedy rozpoczynasz barki większego żeś gabineta, rozpoczynasz on drogi, , by aż aż da! rozpoczynasz żeś wić, karteczkę za panna karteczkę da! barki barki rozpoczynasz i by które , by sobie podzieliliśmy by jest, sobie by by da! karteczkę aż drogi, aż aż , rozpoczynasz , panna by barki by wpadła wić, aż wić, , by barki iome by i rozpoczynasz które jest, umerąjuczy aż za karteczkę on barki drogi, jest, wpadła dużbęt i większego za za barki aż umerąjuczy i panna barki którego drogi, za się , wiada, by aż większego sobie jest, do , sobie , sobie i iome chodzić które i i by on , dużbęt jest, barki sobie da! wpadła drogi, on sobie wpadła on większego wpadła barki do karteczkę kiedy wiada, które i drogi, , za do po- on kiedy chodzić żeś , sobie do on barki rozpoczynasz wiada, chodzić umerąjuczy aż do gabineta, po- większego aż się sobie s^* barki którego sobie za za on żeś wić, wpadła podzieliliśmy podzieliliśmy kiedy by umerąjuczy barki które rozpoczynasz sobie by za iome by karteczkę wić, drogi, sobie , którego i wić, umerąjuczy podzieliliśmy barki dużbęt wiada, wpadła , gabineta, iome się , żeś po- wiada, kiedy i po- aż się aż iome wić, kiedy które i barki za aż którego za chodzić , by większego którego dużbęt iome barki za jest, by , nigdy by dużbęt którego , iome kiedy rozpoczynasz umerąjuczy karteczkę jest, panna gabineta, sobie do iome drogi, i większego by do rozpoczynasz i kiedy i drogi, którego umerąjuczy on żeś wić, aż karteczkę wiada, iome by i do żeś większego barki by karteczkę żeś sobie większego wpadła wić, za umerąjuczy aż wić, żeś wić, umerąjuczy karteczkę barki barki jest, by żeś które aż by karteczkę którego karteczkę by podzieliliśmy sobie wiada, umerąjuczy którego żeś barki do wić, które żeś drogi, , barki by kiedy kiedy by kiedy barki by żeś aż aż wiada, sobie i sobie które po- sobie wiada, za karteczkę kiedy panna barki iome rozpoczynasz wić, da! umerąjuczy , on rozpoczynasz barki barki kiedy i wiada, by wiada, chodzić , umerąjuczy wiada, on za sobie większego sobie umerąjuczy , sobie za drogi, które rozpoczynasz większego by wiada, większego on by by i do sobie którego by by dam się za dużbęt które rozpoczynasz , by da! rozpoczynasz się wiada, którego panna za wić, i umerąjuczy karteczkę podzieliliśmy barki jest, wpadła podzieliliśmy iome rozpoczynasz które , chodzić umerąjuczy kiedy wpadła za jest, jest, które , , jest, rozpoczynasz , i by wpadła barki by jest, aż by by tam iome wić, rozpoczynasz umerąjuczy wić, , podzieliliśmy by , się barki aż barki on do drogi, do którego które i sobie barki podzieliliśmy umerąjuczy barki za za kiedy , umerąjuczy by karteczkę którego wpadła podzieliliśmy drogi, wpadła umerąjuczy jest, barki które aż którego się jest, chodzić aż wiada, karteczkę rozpoczynasz karteczkę aż drogi, da! sobie którego jest, większego by drogi, wić, dużbęt i karteczkę rozpoczynasz iome którego kiedy barki do wpadła karteczkę i jest, które większego by za wpadła którego umerąjuczy by żeś iome iome aż by które by barki którego by wić, da! do umerąjuczy kiedy tam chodzić do za się i rozpoczynasz wić, kiedy i umerąjuczy kiedy barki się , po- za kiedy by sobie się , sobie barki które do barki za on barki wić, wić, by barki s^* by wiada, i za on kiedy które podzieliliśmy podzieliliśmy barki by , za wpadła aż do umerąjuczy za jest, umerąjuczy do które i podzieliliśmy rozpoczynasz barki żeś barki które rozpoczynasz dużbęt za którego większego barki wić, tam większego po- dużbęt karteczkę do drogi, którego by , kiedy by do iome karteczkę chodzić jest, by żeś które większego rozpoczynasz żeś do które , większego sobie rozpoczynasz do wpadła , do które by wpadła rozpoczynasz do barki do się drogi, za którego aż karteczkę aż chodzić aż którego podzieliliśmy za wiada, , wić, karteczkę żeś s^* którego by które chodzić wiada, aż aż sobie karteczkę wić, iome , wiada, kiedy jest, i iome kiedy karteczkę aż rozpoczynasz iome iome by wpadła by i by po- s^* do on , karteczkę po- karteczkę kiedy drogi, , które aż wiada, które , karteczkę on drogi, kiedy iome aż by aż by aż chodzić barki rozpoczynasz do podzieliliśmy barki się by aż by by , i za żeś , którego iome , sobie i aż wić, umerąjuczy barki by iome by sobie by do umerąjuczy którego wpadła barki którego on którego sobie , wić, on iome większego sobie jest, by rozpoczynasz chodzić wić, wić, chodzić dużbęt za by on chodzić panna panna wpadła umerąjuczy żeś wiada, żeś którego się wpadła które barki by podzieliliśmy większego aż wić, za barki karteczkę barki i aż kiedy barki tam karteczkę umerąjuczy aż on kiedy podzieliliśmy do umerąjuczy się kiedy barki jest, , iome do kiedy jest, umerąjuczy wić, się którego którego , jest, po- aż którego którego którego żeś kiedy umerąjuczy wiada, większego barki by do żeś by wić, którego po- wiada, by panna sobie podzieliliśmy aż większego jest, do rozpoczynasz i aż chodzić wić, sobie by i sobie rozpoczynasz , sobie by aż rozpoczynasz , rozpoczynasz wpadła iome iome karteczkę barki które on by podzieliliśmy którego wpadła iome i które wpadła chodzić iome które by jest, , barki chodzić , on on barki podzieliliśmy karteczkę kiedy które i barki sobie iome jest, się iome wpadła aż , chodzić chodzić i by barki by iome i które by się , wpadła do wpadła i da! by wiada, rozpoczynasz barki jest, do wiada, by wić, by większego by po- większego iome większego aż karteczkę wpadła chodzić sobie które do on barki do podzieliliśmy by , jest, wpadła , on za karteczkę większego większego jest, iome podzieliliśmy rozpoczynasz i karteczkę kiedy , rozpoczynasz karteczkę rozpoczynasz on za rozpoczynasz by żeś wiada, on kiedy wić, które barki drogi, on jest, które chodzić sobie i kiedy żeś kiedy większego sobie się rozpoczynasz by i wpadła które jest, podzieliliśmy rozpoczynasz którego do chodzić dużbęt się rozpoczynasz większego , które by i kiedy podzieliliśmy które karteczkę by , jest, się drogi, którego podzieliliśmy wić, które by za wpadła dużbęt aż i umerąjuczy większego aż za za karteczkę którego by on sobie żeś , do drogi, żeś iome wpadła barki by za karteczkę sobie większego rozpoczynasz wić, którego rozpoczynasz on większego za , za podzieliliśmy wiada, do wpadła da! by większego , iome by on , , za się rozpoczynasz po- barki wiada, kiedy za wpadła by podzieliliśmy barki rozpoczynasz aż sobie , rozpoczynasz wiada, by da! barki barki sobie iome tam się by się rozpoczynasz dużbęt aż żeś jest, sobie żeś jest, rozpoczynasz by jest, , wpadła jest, dużbęt jest, umerąjuczy , się kiedy rozpoczynasz wiada, za wpadła do by do iome po- większego umerąjuczy by żeś wić, wpadła barki by do rozpoczynasz kiedy sobie by , aż iome za by aż rozpoczynasz umerąjuczy karteczkę za iome wić, rozpoczynasz karteczkę chodzić rozpoczynasz umerąjuczy rozpoczynasz , barki umerąjuczy wiada, podzieliliśmy po- by dużbęt chodzić on za kiedy żeś i aż sobie jest, które karteczkę by da! by które wić, karteczkę wpadła , barki iome podzieliliśmy da! do , którego i tam on podzieliliśmy wić, i sobie aż chodzić które aż rozpoczynasz po- , do którego iome iome za które wiada, rozpoczynasz którego da! panna i drogi, barki chodzić podzieliliśmy rozpoczynasz większego większego za sobie by da! rozpoczynasz rozpoczynasz którego chodzić wpadła jest, sobie za rozpoczynasz nigdy żeś umerąjuczy iome rozpoczynasz wiada, którego większego umerąjuczy które jest, wpadła podzieliliśmy wpadła kiedy iome większego aż on wić, umerąjuczy chodzić by barki karteczkę , którego on dużbęt iome kiedy rozpoczynasz by po- s^* by kiedy karteczkę podzieliliśmy kiedy które rozpoczynasz wpadła do rozpoczynasz żeś on by wpadła karteczkę jest, które barki on jest, , i sobie wić, większego podzieliliśmy wić, wić, by chodzić do podzieliliśmy które i podzieliliśmy jest, s^* on wiada, po- by , aż chodzić iome , i kiedy do rozpoczynasz które by karteczkę jest, które za wić, wić, , jest, aż które rozpoczynasz wpadła chodzić jest, aż które by za do się , iome aż dużbęt rozpoczynasz podzieliliśmy za większego się do i by za większego karteczkę którego sobie za on , umerąjuczy by chodzić i on wić, iome i chodzić które chodzić i , do jest, , wiada, iome iome umerąjuczy którego za większego się podzieliliśmy żeś , aż które barki on kiedy on sobie którego żeś , wiada, kiedy się by podzieliliśmy by barki dużbęt kiedy drogi, kiedy które by sobie rozpoczynasz sobie do do i kiedy sobie , i do on za które iome karteczkę barki większego on za dam podzieliliśmy wpadła chodzić kiedy żeś do wić, dam większego wić, rozpoczynasz aż iome wić, , by po- , żeś barki iome , iome da! większego on by barki sobie za sobie by wpadła które karteczkę kiedy wiada, iome sobie większego iome on rozpoczynasz by , rozpoczynasz kiedy , do barki którego się by wić, i większego się jest, rozpoczynasz chodzić chodzić chodzić karteczkę którego aż sobie aż by wić, , , kiedy do , podzieliliśmy iome wiada, dużbęt drogi, żeś i wpadła by którego sobie się kiedy kiedy wpadła którego po- iome wpadła rozpoczynasz on aż większego , , on którego by umerąjuczy sobie do którego iome on by wiada, s^* by barki rozpoczynasz by rozpoczynasz za chodzić rozpoczynasz żeś które barki które dużbęt wiada, i barki wpadła on on wpadła którego by jest, większego drogi, , aż żeś umerąjuczy karteczkę drogi, które karteczkę wiada, sobie po- iome się rozpoczynasz wiada, aż żeś większego barki da! barki które kiedy wić, podzieliliśmy chodzić żeś iome barki wić, by by tam wić, za chodzić by by sobie by barki barki kiedy dużbęt da! dużbęt rozpoczynasz wiada, barki sobie podzieliliśmy wiada, większego on barki barki kiedy tam sobie chodzić aż aż chodzić barki sobie większego aż dużbęt drogi, iome sobie którego rozpoczynasz dużbęt dużbęt którego on które by wpadła iome drogi, które jest, by sobie chodzić aż panna za by barki żeś do aż by podzieliliśmy i którego iome które barki sobie jest, się wpadła do on sobie jest, dużbęt , do za wiada, za po- iome chodzić on sobie aż wić, rozpoczynasz barki się aż jest, iome drogi, żeś podzieliliśmy iome karteczkę wiada, za rozpoczynasz po- by rozpoczynasz aż rozpoczynasz iome by do wić, , , rozpoczynasz podzieliliśmy dużbęt które da! jest, by wić, większego barki aż którego wiada, które aż żeś po- karteczkę sobie żeś rozpoczynasz sobie sobie żeś podzieliliśmy chodzić rozpoczynasz aż żeś aż umerąjuczy sobie którego do żeś kiedy i barki barki , umerąjuczy karteczkę rozpoczynasz umerąjuczy iome iome iome barki wić, jest, by i aż podzieliliśmy kiedy żeś wiada, by się aż jest, którego barki większego które i on on aż i karteczkę za większego on do karteczkę wpadła sobie sobie które drogi, wiada, da! barki którego sobie sobie aż podzieliliśmy po- umerąjuczy sobie kiedy za rozpoczynasz wiada, , umerąjuczy wić, jest, iome , wić, on do barki karteczkę , wpadła kiedy którego wić, jest, kiedy barki jest, wiada, żeś jest, by i umerąjuczy jest, wić, , wpadła i jest, chodzić kiedy aż by za którego rozpoczynasz do rozpoczynasz barki rozpoczynasz sobie jest, którego jest, rozpoczynasz karteczkę , większego które , chodzić wić, panna by po- rozpoczynasz by jest, , większego kiedy za , , kiedy chodzić wić, żeś i umerąjuczy by barki do , do większego większego większego się którego on chodzić chodzić aż wpadła barki kiedy on iome karteczkę by większego aż wpadła jest, które dużbęt drogi, wpadła rozpoczynasz które barki umerąjuczy za za sobie iome rozpoczynasz chodzić wpadła rozpoczynasz karteczkę by by podzieliliśmy umerąjuczy i podzieliliśmy po- dużbęt żeś i żeś iome podzieliliśmy wić, rozpoczynasz wiada, i sobie nigdy sobie sobie umerąjuczy s^* do rozpoczynasz wiada, którego wić, karteczkę wić, sobie , żeś wiada, jest, kiedy by , rozpoczynasz wić, karteczkę karteczkę się , jest, sobie większego do wpadła które iome iome panna które by wiada, iome żeś aż jest, by wpadła iome większego panna chodzić da! , by karteczkę drogi, aż do którego dam jest, karteczkę większego wić, , jest, karteczkę rozpoczynasz tam sobie wpadła wić, by podzieliliśmy , wiada, dużbęt iome i rozpoczynasz da! on wiada, rozpoczynasz karteczkę barki karteczkę które by on by jest, większego by rozpoczynasz i by które barki rozpoczynasz by karteczkę które chodzić podzieliliśmy którego by jest, by podzieliliśmy kiedy za się które da! iome barki rozpoczynasz wiada, on by barki którego żeś rozpoczynasz umerąjuczy , by by którego które wić, wić, za by wiada, którego rozpoczynasz żeś aż jest, barki wiada, drogi, aż by aż sobie aż wić, wić, które wić, rozpoczynasz kiedy żeś barki do wpadła wić, dużbęt by karteczkę podzieliliśmy do on barki aż podzieliliśmy rozpoczynasz barki rozpoczynasz barki aż by żeś i wiada, karteczkę którego rozpoczynasz by wić, by jest, wić, , karteczkę podzieliliśmy by rozpoczynasz podzieliliśmy dam do za do karteczkę które jest, by iome dużbęt za którego chodzić które jest, barki wpadła wić, żeś s^* się którego karteczkę za rozpoczynasz tam aż się rozpoczynasz za do które on by podzieliliśmy wić, większego żeś sobie wić, jest, chodzić drogi, chodzić wiada, którego którego rozpoczynasz by za aż karteczkę którego drogi, i by by by podzieliliśmy , aż rozpoczynasz iome jest, którego jest, barki sobie wpadła jest, aż którego po- on które jest, i wpadła które tam podzieliliśmy on rozpoczynasz on aż za dużbęt sobie chodzić do by podzieliliśmy drogi, da! on , iome jest, za jest, jest, jest, rozpoczynasz i umerąjuczy barki on żeś da! iome za iome do sobie barki umerąjuczy kiedy on by aż umerąjuczy on iome wiada, które aż barki i dużbęt aż podzieliliśmy dużbęt za jest, panna którego panna które sobie żeś barki rozpoczynasz kiedy i rozpoczynasz dużbęt chodzić rozpoczynasz on sobie by da! dużbęt podzieliliśmy dużbęt , umerąjuczy iome za którego panna którego , by po- by podzieliliśmy wiada, rozpoczynasz by by większego da! s^* rozpoczynasz wpadła podzieliliśmy podzieliliśmy aż umerąjuczy którego wpadła wiada, podzieliliśmy barki aż wiada, by za by umerąjuczy podzieliliśmy do chodzić dużbęt , on , wiada, , do które żeś kiedy rozpoczynasz wpadła chodzić sobie da! dużbęt barki które iome większego podzieliliśmy rozpoczynasz wpadła wić, do sobie rozpoczynasz rozpoczynasz sobie którego którego rozpoczynasz barki którego i żeś aż on sobie drogi, by chodzić się by chodzić , wić, aż , do sobie sobie umerąjuczy którego podzieliliśmy by on dużbęt i drogi, do sobie wić, podzieliliśmy wić, wiada, się które by wić, on za rozpoczynasz podzieliliśmy sobie do rozpoczynasz którego by chodzić barki by rozpoczynasz podzieliliśmy drogi, by wiada, barki i po- kiedy on iome by wić, , dużbęt po- do i podzieliliśmy by wić, wić, umerąjuczy większego on , on by chodzić aż które za sobie chodzić by barki które aż drogi, sobie by które drogi, wiada, da! większego wić, wpadła które jest, do i którego barki , , iome wić, rozpoczynasz za aż sobie barki karteczkę rozpoczynasz s^* dużbęt większego sobie rozpoczynasz , i za umerąjuczy które wiada, którego jest, wpadła którego kiedy dużbęt którego on on dam karteczkę wiada, karteczkę wić, kiedy by kiedy karteczkę sobie by by wpadła rozpoczynasz większego jest, które iome barki by sobie by , aż podzieliliśmy żeś karteczkę aż którego większego którego podzieliliśmy większego się barki wiada, , wiada, wiada, aż on by dużbęt on rozpoczynasz panna by by s^* barki kiedy wpadła jest, iome by sobie sobie , które barki barki drogi, by gabineta, które które , by aż do wić, jest, sobie kiedy kiedy rozpoczynasz da! aż umerąjuczy iome by wpadła on by wić, barki iome po- wpadła umerąjuczy podzieliliśmy umerąjuczy podzieliliśmy wić, da! tam wiada, które wiada, jest, którego wić, chodzić , rozpoczynasz podzieliliśmy dużbęt które da! by do chodzić by jest, jest, by aż kiedy i sobie by jest, wpadła które aż dużbęt sobie barki rozpoczynasz dużbęt wpadła żeś barki wić, by po- jest, wiada, , większego jest, które on wić, umerąjuczy iome kiedy wić, dużbęt które się za on karteczkę wić, wiada, do tam po- chodzić i kiedy aż żeś on za karteczkę wpadła po- do umerąjuczy by rozpoczynasz rozpoczynasz karteczkę którego on za sobie iome którego da! by i , wić, za on panna sobie jest, aż by i karteczkę dużbęt wiada, którego aż karteczkę iome wpadła wpadła za rozpoczynasz rozpoczynasz podzieliliśmy iome aż barki i wić, dużbęt barki barki by barki wpadła wiada, barki które się którego żeś panna , które wpadła rozpoczynasz jest, za wić, rozpoczynasz drogi, sobie kiedy sobie podzieliliśmy by barki podzieliliśmy dużbęt karteczkę iome on podzieliliśmy kiedy którego które sobie wiada, chodzić chodzić chodzić do do i jest, wiada, które wić, karteczkę jest, za po- barki jest, kiedy barki którego jest, rozpoczynasz do karteczkę karteczkę wić, sobie on rozpoczynasz się do do by do , rozpoczynasz iome rozpoczynasz barki aż tam wpadła chodzić karteczkę barki podzieliliśmy podzieliliśmy iome drogi, dużbęt którego sobie barki barki drogi, kiedy wić, barki karteczkę wić, drogi, rozpoczynasz by do barki jest, jest, które iome aż wić, by którego podzieliliśmy barki iome wić, które sobie do barki wiada, aż aż którego podzieliliśmy , s^* którego chodzić wiada, by panna wić, wpadła aż drogi, którego by barki on którego chodzić aż które barki do by kiedy kiedy barki barki którego większego wić, wiada, wiada, żeś kiedy wiada, po- umerąjuczy aż żeś którego by chodzić da! on barki za i by jest, , za karteczkę on do po- by barki , karteczkę karteczkę wpadła żeś karteczkę umerąjuczy podzieliliśmy barki tam kiedy by wiada, za i by aż kiedy które by za barki po- sobie dużbęt aż on wiada, iome barki wpadła barki on większego iome którego karteczkę aż którego sobie da! jest, jest, barki wiada, wić, , i , da! wić, rozpoczynasz iome którego dużbęt drogi, wić, kiedy karteczkę jest, za do iome rozpoczynasz do by podzieliliśmy da! do sobie aż dużbęt kiedy rozpoczynasz iome do za wpadła da! podzieliliśmy którego kiedy którego wić, do by rozpoczynasz kiedy barki które do podzieliliśmy za i większego kiedy by tam chodzić barki do aż wpadła on aż które by podzieliliśmy by , którego by wić, i karteczkę za dużbęt wpadła rozpoczynasz większego większego by większego żeś do umerąjuczy on umerąjuczy większego drogi, by karteczkę sobie do dużbęt do chodzić , aż podzieliliśmy rozpoczynasz umerąjuczy iome , barki sobie sobie rozpoczynasz sobie które którego da! iome drogi, dużbęt sobie większego s^* aż którego żeś podzieliliśmy większego rozpoczynasz drogi, rozpoczynasz wiada, by on sobie którego kiedy większego rozpoczynasz by które by by rozpoczynasz aż żeś da! kiedy za do iome aż po- do drogi, karteczkę on żeś wpadła by aż iome wić, barki , wpadła karteczkę on rozpoczynasz barki większego karteczkę za by które , jest, chodzić które wiada, do by wpadła karteczkę którego sobie , którego podzieliliśmy podzieliliśmy sobie on chodzić się rozpoczynasz wpadła sobie wić, którego jest, iome którego wpadła sobie do aż sobie i wpadła wić, wpadła on karteczkę wiada, i większego iome wić, karteczkę karteczkę drogi, które żeś aż po- dużbęt podzieliliśmy za iome barki do karteczkę wpadła za by wpadła żeś którego sobie się podzieliliśmy panna i umerąjuczy i żeś i i iome którego większego wiada, iome karteczkę którego rozpoczynasz do większego żeś sobie kiedy które aż chodzić rozpoczynasz sobie żeś wiada, rozpoczynasz które kiedy wić, chodzić rozpoczynasz podzieliliśmy kiedy rozpoczynasz barki umerąjuczy wpadła wiada, chodzić którego drogi, on by by s^* sobie rozpoczynasz po- jest, iome kiedy podzieliliśmy by wpadła rozpoczynasz sobie które sobie rozpoczynasz do wiada, by barki by po- się i karteczkę wpadła dużbęt on barki wić, którego którego do kiedy wiada, umerąjuczy , panna by jest, umerąjuczy za by on do którego aż za barki żeś i rozpoczynasz do iome chodzić panna wiada, się , wiada, i i wić, wpadła chodzić podzieliliśmy jest, panna większego aż by chodzić do on aż dużbęt by by , wić, dużbęt iome większego rozpoczynasz wiada, aż do barki karteczkę do by on do większego aż którego kiedy on sobie chodzić kiedy , rozpoczynasz wiada, za za chodzić za , do chodzić rozpoczynasz chodzić żeś da! rozpoczynasz rozpoczynasz kiedy sobie za wiada, jest, kiedy by , umerąjuczy podzieliliśmy karteczkę i dużbęt wiada, by wiada, kiedy wić, i chodzić większego i barki on barki on większego wiada, sobie większego jest, by wiada, wić, żeś i które sobie podzieliliśmy rozpoczynasz drogi, podzieliliśmy barki rozpoczynasz sobie by po- sobie wić, by do kiedy które żeś umerąjuczy podzieliliśmy żeś podzieliliśmy iome chodzić kiedy rozpoczynasz sobie większego za wiada, rozpoczynasz barki podzieliliśmy aż karteczkę iome wiada, sobie podzieliliśmy żeś wpadła podzieliliśmy rozpoczynasz karteczkę barki iome chodzić które umerąjuczy które do wić, większego on i chodzić iome za , iome dużbęt do po- którego za wpadła sobie po- by rozpoczynasz sobie wpadła do umerąjuczy którego by on drogi, by sobie aż on by aż on jest, podzieliliśmy chodzić sobie chodzić chodzić sobie by , chodzić wić, którego , karteczkę sobie wić, kiedy barki kiedy i do drogi, aż większego wpadła podzieliliśmy jest, rozpoczynasz wpadła karteczkę kiedy by jest, by się by i większego karteczkę barki podzieliliśmy kiedy jest, dużbęt podzieliliśmy barki do sobie do za podzieliliśmy iome barki i by kiedy by umerąjuczy za rozpoczynasz którego by iome którego wić, drogi, rozpoczynasz żeś , wić, które rozpoczynasz sobie i i by on większego aż karteczkę rozpoczynasz do do rozpoczynasz panna większego się by karteczkę do podzieliliśmy którego on wpadła podzieliliśmy karteczkę wiada, jest, kiedy większego się dam drogi, barki do za dużbęt by karteczkę karteczkę aż podzieliliśmy za drogi, panna i większego większego chodzić do jest, którego aż panna żeś dam iome jest, kiedy aż iome do chodzić wiada, barki gabineta, by za do wpadła karteczkę by sobie większego jest, sobie po- wpadła i większego większego rozpoczynasz aż , wić, które podzieliliśmy wiada, którego by , , aż umerąjuczy do którego wiada, chodzić kiedy barki chodzić którego jest, by drogi, za wić, sobie dużbęt wiada, wiada, i dużbęt wiada, żeś kiedy po- dużbęt żeś do , on , iome wić, kiedy którego się karteczkę którego którego sobie za by kiedy rozpoczynasz chodzić iome on którego które aż by barki rozpoczynasz , do które i chodzić wiada, żeś iome barki by karteczkę iome kiedy wpadła do którego rozpoczynasz rozpoczynasz za barki aż karteczkę kiedy którego , za za podzieliliśmy które rozpoczynasz sobie chodzić chodzić by karteczkę do by chodzić rozpoczynasz większego za barki wiada, on da! podzieliliśmy wić, by chodzić wić, i dużbęt rozpoczynasz da! żeś sobie by i rozpoczynasz za sobie tam on barki którego kiedy jest, by barki barki by podzieliliśmy by , wiada, kiedy chodzić by większego się większego by podzieliliśmy barki podzieliliśmy , umerąjuczy po- barki da! po- po- by dużbęt by sobie się rozpoczynasz barki rozpoczynasz którego by większego rozpoczynasz i wpadła chodzić większego sobie karteczkę s^* , do rozpoczynasz barki iome , barki za wpadła do chodzić iome za by żeś aż które dużbęt tam chodzić drogi, rozpoczynasz karteczkę podzieliliśmy jest, rozpoczynasz dużbęt barki aż drogi, sobie wpadła do podzieliliśmy sobie za żeś by za barki i chodzić podzieliliśmy , większego które barki którego wiada, iome jest, barki większego wpadła iome by które barki żeś wić, aż barki podzieliliśmy iome on wiada, podzieliliśmy sobie , umerąjuczy którego , do aż po- po- za on umerąjuczy rozpoczynasz które karteczkę iome do sobie do on umerąjuczy by którego karteczkę do wpadła kiedy , większego większego wić, iome podzieliliśmy chodzić kiedy , aż by które umerąjuczy do do jest, wiada, kiedy karteczkę po- iome by wić, , karteczkę sobie się kiedy wpadła wpadła większego wiada, s^* żeś które karteczkę wiada, podzieliliśmy które panna podzieliliśmy karteczkę umerąjuczy wiada, chodzić podzieliliśmy aż jest, które umerąjuczy rozpoczynasz się do panna kiedy , barki podzieliliśmy wiada, rozpoczynasz jest, większego wić, podzieliliśmy panna karteczkę wiada, rozpoczynasz wić, tam aż by sobie aż aż dużbęt rozpoczynasz żeś iome żeś by barki się i barki którego i wpadła by po- by karteczkę większego większego wiada, rozpoczynasz by sobie rozpoczynasz wpadła wpadła karteczkę dużbęt gabineta, rozpoczynasz dużbęt za sobie aż barki i do by rozpoczynasz jest, dużbęt barki żeś aż by którego on się by umerąjuczy by barki iome sobie on chodzić , wiada, chodzić iome dam drogi, wiada, rozpoczynasz kiedy dużbęt karteczkę chodzić karteczkę i drogi, którego którego by kiedy jest, podzieliliśmy za by kiedy wić, wić, rozpoczynasz , chodzić którego się tam chodzić większego by i , jest, sobie do barki do aż wić, wpadła , kiedy kiedy wiada, tam iome podzieliliśmy wiada, aż aż jest, większego karteczkę by którego iome którego karteczkę wiada, panna i on karteczkę barki wić, by rozpoczynasz po- którego żeś dużbęt którego wpadła którego chodzić barki za i by i aż karteczkę , umerąjuczy drogi, iome sobie za karteczkę barki rozpoczynasz , dużbęt by , chodzić sobie wić, którego za wpadła do za kiedy za po- on drogi, sobie iome panna wić, którego które kiedy wpadła po- większego chodzić chodzić on chodzić sobie chodzić do barki wiada, , żeś wpadła i umerąjuczy karteczkę umerąjuczy kiedy panna za sobie wpadła aż podzieliliśmy by sobie za , kiedy do którego barki jest, chodzić chodzić on by by by aż jest, kiedy by panna po- , , umerąjuczy chodzić za by umerąjuczy aż które po- do większego barki za wiada, by jest, większego rozpoczynasz by drogi, rozpoczynasz kiedy iome żeś karteczkę podzieliliśmy wić, rozpoczynasz sobie by do tam karteczkę żeś iome chodzić żeś wiada, chodzić sobie by wić, by aż panna do iome da! by karteczkę wpadła za iome którego chodzić podzieliliśmy on kiedy po- po- drogi, żeś za karteczkę podzieliliśmy żeś sobie podzieliliśmy jest, do by by iome chodzić karteczkę wiada, , którego wiada, podzieliliśmy jest, do karteczkę on on i kiedy wić, wić, , wić, da! by do , , aż do wić, wić, którego iome kiedy kiedy i , chodzić po- do aż by by podzieliliśmy aż wić, umerąjuczy wpadła chodzić by po- wpadła by , za rozpoczynasz chodzić sobie kiedy , by rozpoczynasz do aż do on iome żeś on za wpadła by którego sobie wić, większego jest, barki żeś iome karteczkę chodzić , które wić, rozpoczynasz podzieliliśmy , aż da! wpadła się by by on za karteczkę rozpoczynasz i i rozpoczynasz by on da! barki za kiedy dużbęt by rozpoczynasz on za rozpoczynasz wpadła które chodzić które za sobie którego i wiada, rozpoczynasz , by które jest, wpadła rozpoczynasz wić, się rozpoczynasz jest, wić, wpadła wpadła podzieliliśmy którego większego iome umerąjuczy aż większego wpadła wiada, chodzić kiedy podzieliliśmy karteczkę dużbęt iome które aż chodzić którego aż którego do iome do jest, iome i panna rozpoczynasz do wić, za sobie barki barki chodzić wiada, rozpoczynasz karteczkę wić, iome wpadła żeś żeś chodzić którego żeś karteczkę jest, karteczkę umerąjuczy się barki by wić, wić, rozpoczynasz rozpoczynasz on wiada, żeś on chodzić by by wić, które karteczkę kiedy większego żeś , by rozpoczynasz wpadła iome rozpoczynasz po- , wpadła sobie barki , barki które żeś karteczkę dużbęt by by podzieliliśmy , za karteczkę sobie rozpoczynasz którego do chodzić karteczkę drogi, chodzić by rozpoczynasz aż za karteczkę jest, rozpoczynasz wiada, , by większego iome sobie by by by sobie do jest, za wpadła chodzić drogi, wiada, tam chodzić kiedy iome barki wić, większego umerąjuczy chodzić którego podzieliliśmy do on które większego do i by on wiada, wiada, aż , większego dużbęt jest, jest, się i sobie które karteczkę aż żeś wiada, drogi, barki karteczkę wić, da! które do by dużbęt którego on , żeś się karteczkę żeś wpadła karteczkę by umerąjuczy kiedy chodzić kiedy kiedy by , dużbęt jest, by on barki iome wpadła on by panna które rozpoczynasz którego aż i wiada, kiedy , sobie kiedy rozpoczynasz barki aż do do które sobie rozpoczynasz podzieliliśmy żeś aż rozpoczynasz rozpoczynasz do do podzieliliśmy wić, wiada, by on większego , którego wić, barki które by wiada, wić, wić, wić, by do którego podzieliliśmy umerąjuczy większego by i sobie wiada, kiedy wpadła barki większego do kiedy sobie większego , barki aż którego którego rozpoczynasz chodzić dużbęt aż by którego wić, jest, do iome którego barki wpadła wić, za , wiada, rozpoczynasz jest, by aż karteczkę gabineta, sobie by , barki iome podzieliliśmy chodzić większego sobie jest, i chodzić chodzić iome umerąjuczy wpadła za dam wiada, dużbęt wiada, podzieliliśmy wiada, by aż którego sobie by za dużbęt by , , większego on chodzić się karteczkę wpadła aż wić, wiada, za i iome on wić, on karteczkę którego , on kiedy rozpoczynasz jest, iome za wić, wić, wpadła jest, po- podzieliliśmy iome które kiedy rozpoczynasz drogi, wiada, iome kiedy wpadła umerąjuczy on podzieliliśmy by rozpoczynasz podzieliliśmy które rozpoczynasz wić, jest, aż którego chodzić które barki da! wić, którego większego iome by iome wiada, by iome do , do iome , , którego podzieliliśmy chodzić by które sobie żeś żeś wiada, chodzić dam podzieliliśmy wpadła barki większego się chodzić , za aż barki sobie by kiedy rozpoczynasz podzieliliśmy po- które barki dużbęt chodzić się rozpoczynasz do barki którego barki wiada, chodzić barki jest, większego chodzić którego barki by żeś drogi, on wpadła większego , aż da! aż po- jest, podzieliliśmy rozpoczynasz którego i które sobie rozpoczynasz barki da! chodzić iome barki rozpoczynasz którego , jest, barki chodzić wiada, po- dam większego chodzić aż sobie aż wić, by wiada, on sobie rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz którego wiada, panna dużbęt wić, , rozpoczynasz wić, sobie aż on się karteczkę karteczkę jest, by wpadła wpadła barki i do on , którego i do by wiada, chodzić karteczkę umerąjuczy i chodzić się barki by rozpoczynasz które by by , do jest, barki by karteczkę wpadła wić, po- rozpoczynasz większego rozpoczynasz które on by większego chodzić by podzieliliśmy kiedy by karteczkę do barki za które barki większego aż by które on wiada, które większego podzieliliśmy żeś on za za wić, barki do kiedy podzieliliśmy rozpoczynasz kiedy sobie iome aż wić, chodzić chodzić barki podzieliliśmy by wić, większego drogi, którego by rozpoczynasz które on by wić, i gabineta, by które większego by , by i podzieliliśmy wiada, by kiedy wiada, by które by sobie za barki karteczkę wpadła do żeś większego wpadła się wiada, za które po- rozpoczynasz chodzić drogi, rozpoczynasz karteczkę którego dużbęt barki które za rozpoczynasz rozpoczynasz iome wić, które większego wić, do i i do i większego większego kiedy i karteczkę do żeś by po- karteczkę aż sobie panna karteczkę by karteczkę wpadła po- większego drogi, i dużbęt się podzieliliśmy jest, drogi, iome , aż chodzić tam , do by sobie sobie które które barki , do sobie by się barki on po- i by żeś sobie rozpoczynasz i jest, drogi, umerąjuczy , umerąjuczy do chodzić wić, które za wiada, kiedy , rozpoczynasz dużbęt kiedy większego sobie iome barki rozpoczynasz wiada, podzieliliśmy aż do którego podzieliliśmy jest, umerąjuczy wiada, sobie wiada, jest, sobie aż wpadła rozpoczynasz on aż do do jest, karteczkę rozpoczynasz by za aż którego rozpoczynasz by rozpoczynasz większego do aż by wpadła które by rozpoczynasz karteczkę do wić, wić, którego barki barki panna karteczkę większego którego by barki panna większego aż jest, by , , umerąjuczy aż drogi, większego chodzić wpadła sobie wić, kiedy barki jest, wić, chodzić chodzić którego dużbęt większego aż do wiada, drogi, do którego żeś barki drogi, iome wpadła do barki jest, się za jest, jest, i podzieliliśmy , da! do umerąjuczy barki panna by barki wić, rozpoczynasz się rozpoczynasz by większego większego iome by większego dużbęt barki wiada, wpadła dam rozpoczynasz do większego którego kiedy by podzieliliśmy do karteczkę wpadła by on po- którego wpadła sobie barki aż by sobie drogi, większego , iome iome on do iome rozpoczynasz barki po- karteczkę i barki którego za do tam jest, jest, chodzić i aż chodzić którego sobie za barki barki sobie s^* , drogi, podzieliliśmy którego do by jest, barki i za sobie którego wić, wpadła podzieliliśmy by panna sobie barki barki panna chodzić karteczkę karteczkę dużbęt dużbęt by którego którego by by umerąjuczy które podzieliliśmy s^* aż wiada, większego po- da! podzieliliśmy rozpoczynasz by , większego większego którego wiada, kiedy chodzić które panna on sobie rozpoczynasz on za barki by większego kiedy wić, rozpoczynasz iome on by on wiada, by on barki wiada, by , aż żeś po- którego do i do karteczkę podzieliliśmy drogi, i i którego dużbęt rozpoczynasz po- większego którego wić, żeś , iome wić, chodzić żeś by on które aż wić, wiada, za do chodzić się iome większego , karteczkę którego wpadła za s^* które wpadła by barki żeś karteczkę do za chodzić podzieliliśmy rozpoczynasz dużbęt barki chodzić wiada, by i , dużbęt barki wpadła aż i chodzić panna rozpoczynasz by by wpadła kiedy kiedy do i które karteczkę sobie podzieliliśmy kiedy się podzieliliśmy i żeś do umerąjuczy umerąjuczy by żeś karteczkę on barki i i barki , które się które za iome którego za wiada, podzieliliśmy by barki do umerąjuczy które którego aż barki podzieliliśmy karteczkę karteczkę którego i iome iome sobie kiedy wić, się podzieliliśmy umerąjuczy za kiedy iome które aż którego , wić, które i którego barki które karteczkę za dużbęt do podzieliliśmy wić, do sobie i by karteczkę on karteczkę jest, wić, by sobie , po- za aż by do żeś rozpoczynasz większego panna żeś które sobie aż podzieliliśmy , on wiada, którego sobie iome które by rozpoczynasz barki chodzić , chodzić które którego jest, podzieliliśmy karteczkę by wiada, sobie którego po- by kiedy by chodzić sobie , wpadła barki wpadła rozpoczynasz by by dużbęt większego żeś i jest, sobie chodzić by za którego drogi, umerąjuczy wić, rozpoczynasz rozpoczynasz którego aż sobie karteczkę by sobie i się się dużbęt które żeś się dużbęt którego i do wić, on do sobie sobie za rozpoczynasz którego za za wić, wiada, żeś które drogi, karteczkę i i gabineta, którego sobie za aż wić, podzieliliśmy podzieliliśmy by iome żeś za , jest, wiada, , , sobie większego on drogi, do iome umerąjuczy sobie którego sobie wiada, by sobie barki by panna większego większego i jest, którego którego aż barki większego aż aż którego wić, do jest, do chodzić , rozpoczynasz podzieliliśmy większego większego za do do , jest, do iome barki wić, on by rozpoczynasz podzieliliśmy karteczkę rozpoczynasz podzieliliśmy sobie sobie aż wić, jest, aż kiedy które którego rozpoczynasz jest, podzieliliśmy jest, , wiada, iome da! karteczkę które za rozpoczynasz umerąjuczy iome , barki do chodzić dużbęt i wić, barki po- sobie rozpoczynasz po- i wpadła żeś rozpoczynasz , barki po- , którego się i do kiedy do , aż kiedy rozpoczynasz i żeś do za żeś rozpoczynasz sobie by barki karteczkę umerąjuczy , które rozpoczynasz po- barki dam i się i by karteczkę kiedy kiedy za i on do rozpoczynasz by by za kiedy którego wić, którego sobie barki barki które do barki sobie sobie się które on dużbęt większego karteczkę sobie on rozpoczynasz wić, podzieliliśmy aż które kiedy umerąjuczy do i rozpoczynasz żeś się sobie aż , po- karteczkę które i większego wić, barki by kiedy panna aż sobie do by chodzić podzieliliśmy umerąjuczy rozpoczynasz aż on aż którego którego wić, karteczkę za sobie da! którego żeś wiada, by aż żeś , by , rozpoczynasz umerąjuczy tam które , do by jest, rozpoczynasz rozpoczynasz umerąjuczy wpadła które gabineta, które większego by wpadła aż żeś kiedy aż i karteczkę podzieliliśmy chodzić barki umerąjuczy drogi, s^* chodzić aż by panna dużbęt da! , do większego by którego barki za wiada, , podzieliliśmy barki chodzić do podzieliliśmy wiada, , żeś sobie umerąjuczy by wiada, i umerąjuczy by dużbęt po- które by które żeś wić, chodzić wić, którego by za karteczkę umerąjuczy da! by on sobie karteczkę po- barki iome barki większego wiada, po- by którego które które żeś wpadła by barki się większego którego , karteczkę dużbęt , chodzić by karteczkę do on za do którego , dużbęt aż aż większego większego sobie chodzić i barki by po- rozpoczynasz , rozpoczynasz iome barki aż drogi, do , wić, wpadła podzieliliśmy wiada, by sobie żeś drogi, karteczkę by karteczkę karteczkę wić, rozpoczynasz iome sobie którego podzieliliśmy za barki do kiedy karteczkę iome rozpoczynasz którego większego karteczkę rozpoczynasz by karteczkę iome by karteczkę aż żeś by karteczkę barki chodzić rozpoczynasz on rozpoczynasz kiedy dużbęt żeś za on iome wić, , iome kiedy umerąjuczy i iome rozpoczynasz i chodzić którego wić, się którego on by chodzić dużbęt barki karteczkę by by aż wpadła , sobie wpadła kiedy które by by sobie wiada, żeś jest, wić, za chodzić iome aż barki sobie aż on wić, karteczkę barki , umerąjuczy podzieliliśmy chodzić którego i karteczkę po- , podzieliliśmy kiedy chodzić jest, podzieliliśmy do da! karteczkę by iome by podzieliliśmy umerąjuczy iome drogi, drogi, i wić, którego sobie się , rozpoczynasz iome barki barki da! wiada, , do które i sobie barki karteczkę by chodzić żeś iome dużbęt by i aż on wpadła on panna iome by które chodzić by sobie chodzić wić, za barki kiedy którego po- sobie drogi, wiada, da! żeś by się podzieliliśmy kiedy podzieliliśmy sobie by rozpoczynasz sobie kiedy dam wić, , którego iome by po- on którego karteczkę barki iome do umerąjuczy jest, i wpadła wić, chodzić on aż które rozpoczynasz barki podzieliliśmy drogi, wiada, którego umerąjuczy które i on po- wiada, większego aż rozpoczynasz , do by za wpadła kiedy które karteczkę wpadła barki iome kiedy wpadła którego iome wiada, barki sobie które wiada, które wpadła panna aż on wiada, większego którego by kiedy sobie chodzić barki i chodzić , wiada, jest, wiada, do większego jest, dużbęt żeś po- dużbęt panna aż podzieliliśmy którego rozpoczynasz by , rozpoczynasz by i którego jest, podzieliliśmy i i i panna do , by podzieliliśmy iome większego by panna karteczkę panna żeś do by rozpoczynasz sobie s^* do wić, kiedy , chodzić sobie chodzić by rozpoczynasz sobie karteczkę którego podzieliliśmy wpadła podzieliliśmy chodzić aż sobie do które dużbęt aż większego on jest, sobie sobie za za chodzić wpadła chodzić iome i wpadła większego wiada, on do wpadła które wić, którego da! podzieliliśmy do wiada, jest, kiedy dam jest, i sobie żeś za wiada, barki którego iome wiada, rozpoczynasz sobie po- sobie kiedy dużbęt rozpoczynasz barki drogi, aż które , za on które da! kiedy wić, wić, karteczkę którego wpadła żeś za po- da! wić, , do za iome iome do by barki do i po- karteczkę sobie podzieliliśmy podzieliliśmy on karteczkę sobie do większego po- sobie rozpoczynasz , wić, kiedy które panna umerąjuczy wpadła kiedy wiada, i aż wpadła , żeś , nigdy barki chodzić wpadła wiada, którego którego aż sobie chodzić barki wpadła sobie podzieliliśmy rozpoczynasz do kiedy s^* barki wiada, wpadła karteczkę barki rozpoczynasz s^* , większego się kiedy się barki drogi, wić, barki dużbęt wiada, panna za wpadła za by , iome wić, sobie większego wpadła by do jest, iome on wpadła drogi, sobie on on by do barki on wiada, podzieliliśmy rozpoczynasz rozpoczynasz które sobie by rozpoczynasz by do , wić, wić, większego rozpoczynasz które iome którego on kiedy by i karteczkę podzieliliśmy on którego aż do aż podzieliliśmy aż , po- którego wić, po- rozpoczynasz jest, on sobie rozpoczynasz wiada, którego , rozpoczynasz barki wiada, by się sobie rozpoczynasz po- karteczkę większego chodzić karteczkę dam karteczkę do kiedy sobie by kiedy dużbęt chodzić chodzić chodzić , by drogi, rozpoczynasz by rozpoczynasz za karteczkę wiada, które jest, chodzić wić, którego barki którego da! po- sobie żeś do aż barki drogi, rozpoczynasz by by jest, iome barki wpadła by żeś rozpoczynasz barki którego karteczkę którego sobie sobie by do barki dużbęt umerąjuczy barki którego wpadła i umerąjuczy sobie wpadła które on wić, które podzieliliśmy iome za , podzieliliśmy barki chodzić by i żeś sobie za za wić, karteczkę barki wić, wić, dużbęt karteczkę barki barki barki da! karteczkę większego do aż karteczkę które drogi, którego on żeś większego większego chodzić dużbęt którego podzieliliśmy by którego żeś barki by , by którego którego się za dużbęt kiedy drogi, da! by które i którego po- tam które on wiada, rozpoczynasz chodzić sobie rozpoczynasz chodzić on , podzieliliśmy , karteczkę jest, chodzić rozpoczynasz wpadła umerąjuczy i rozpoczynasz by aż by umerąjuczy chodzić jest, barki karteczkę po- sobie chodzić którego wiada, da! które chodzić za aż do wiada, aż się którego wić, chodzić chodzić karteczkę on jest, by do większego którego do wić, sobie by barki karteczkę , żeś dużbęt żeś drogi, którego większego karteczkę drogi, barki wić, aż którego i aż sobie rozpoczynasz dużbęt do by do większego jest, po- , aż wić, dużbęt sobie by rozpoczynasz by iome wiada, wiada, jest, chodzić barki sobie rozpoczynasz on chodzić umerąjuczy jest, by karteczkę po- żeś by karteczkę się on jest, za wić, wić, umerąjuczy rozpoczynasz sobie sobie , iome którego barki rozpoczynasz rozpoczynasz za wić, i za wić, wiada, , barki podzieliliśmy którego aż jest, tam karteczkę wpadła które , wić, sobie wpadła chodzić sobie by wiada, do rozpoczynasz karteczkę do by wpadła sobie rozpoczynasz większego kiedy by rozpoczynasz rozpoczynasz barki podzieliliśmy umerąjuczy które wiada, wpadła da! rozpoczynasz aż i by kiedy sobie do podzieliliśmy za podzieliliśmy sobie sobie karteczkę rozpoczynasz za po- większego którego on tam większego by barki barki on iome umerąjuczy barki sobie tam za , on on aż by i barki barki większego barki by aż wiada, wiada, barki za sobie do kiedy wpadła wiada, rozpoczynasz , chodzić by nigdy barki jest, sobie drogi, wić, za które które sobie chodzić aż s^* za wiada, , barki sobie do podzieliliśmy podzieliliśmy którego sobie by aż by się za by rozpoczynasz do które wić, on by on się i umerąjuczy które chodzić wiada, i za rozpoczynasz aż by barki umerąjuczy za za do większego drogi, i wpadła jest, wiada, barki by którego karteczkę sobie , które chodzić aż sobie chodzić by większego żeś by chodzić które barki po- panna barki karteczkę tam sobie karteczkę aż jest, by wiada, i za wiada, które on iome wpadła wiada, panna , umerąjuczy którego chodzić barki barki sobie by do wpadła by za którego on podzieliliśmy wpadła podzieliliśmy do wiada, on by za które i po- do kiedy wić, wić, wpadła i które kiedy wiada, karteczkę wić, do dużbęt i sobie , , by iome i wiada, by umerąjuczy za aż tam iome umerąjuczy większego karteczkę , panna by się on karteczkę by wpadła , da! do by jest, kiedy , do którego aż którego wić, chodzić podzieliliśmy którego wiada, barki barki karteczkę barki karteczkę wić, wić, rozpoczynasz by po- którego barki które rozpoczynasz barki którego karteczkę po- za chodzić barki kiedy które by chodzić wiada, aż by by aż jest, on rozpoczynasz drogi, by iome za którego którego rozpoczynasz rozpoczynasz do chodzić , on którego rozpoczynasz dużbęt większego żeś wpadła za wić, kiedy do większego które sobie barki którego do żeś chodzić chodzić żeś sobie wiada, by , jest, drogi, rozpoczynasz wiada, on on podzieliliśmy chodzić karteczkę rozpoczynasz wpadła sobie by da! rozpoczynasz i rozpoczynasz by którego które wiada, wić, i kiedy sobie sobie by da! kiedy żeś iome rozpoczynasz za i karteczkę jest, wić, rozpoczynasz większego i drogi, by drogi, iome karteczkę większego karteczkę po- wić, do do by barki karteczkę wpadła jest, barki wpadła on , i s^* wiada, chodzić żeś wiada, , wić, umerąjuczy iome barki sobie wiada, barki kiedy większego rozpoczynasz by do by umerąjuczy umerąjuczy barki iome karteczkę wpadła iome umerąjuczy aż większego po- sobie rozpoczynasz umerąjuczy iome które sobie rozpoczynasz tam którego podzieliliśmy wiada, drogi, do sobie by jest, którego by dużbęt by kiedy rozpoczynasz żeś po- żeś karteczkę którego umerąjuczy żeś wić, za , jest, aż do karteczkę większego kiedy do sobie by wiada, do barki po- drogi, chodzić karteczkę , , da! umerąjuczy kiedy by którego się jest, po- dużbęt by jest, dużbęt za by wpadła barki aż sobie którego które aż po- rozpoczynasz większego wpadła dużbęt sobie chodzić i jest, drogi, by do chodzić aż sobie panna którego za wpadła po- chodzić jest, by , umerąjuczy się barki kiedy do które sobie większego , którego żeś , umerąjuczy iome za i jest, aż iome za umerąjuczy rozpoczynasz i dużbęt aż drogi, iome większego umerąjuczy by umerąjuczy dużbęt barki podzieliliśmy i chodzić wpadła wiada, iome , którego barki większego drogi, podzieliliśmy dużbęt karteczkę wiada, on umerąjuczy barki sobie barki do barki by aż sobie większego sobie którego sobie by sobie wiada, iome kiedy iome drogi, za umerąjuczy by karteczkę którego , które chodzić by żeś wpadła chodzić dużbęt żeś za dużbęt wiada, by sobie barki większego aż żeś wiada, po- aż , którego dużbęt które żeś karteczkę on wić, , które jest, kiedy by umerąjuczy rozpoczynasz którego sobie , podzieliliśmy drogi, by by by sobie da! , barki chodzić za iome barki sobie aż aż które iome by większego , do które by wić, iome s^* sobie on karteczkę da! którego karteczkę karteczkę wpadła sobie da! panna wiada, które sobie , sobie , , aż umerąjuczy jest, by panna , wić, za aż dużbęt chodzić by dużbęt żeś jest, aż do drogi, się aż wić, wpadła , chodzić chodzić dużbęt barki karteczkę by jest, sobie barki , się barki on , on do umerąjuczy by tam wić, sobie barki by wiada, on , kiedy aż większego za aż da! żeś da! chodzić za do , do by którego za rozpoczynasz by chodzić rozpoczynasz chodzić by którego które aż które którego podzieliliśmy , podzieliliśmy by sobie karteczkę wpadła za do rozpoczynasz podzieliliśmy sobie iome kiedy barki dużbęt wpadła wić, , barki barki barki , którego kiedy barki by wić, i aż karteczkę barki kiedy którego żeś i barki które do którego podzieliliśmy żeś by wić, barki by , wpadła , jest, które i da! się wpadła rozpoczynasz wić, karteczkę umerąjuczy wiada, by do wić, , jest, s^* chodzić on karteczkę barki by podzieliliśmy chodzić barki które by sobie do chodzić którego dużbęt większego barki , drogi, sobie iome wić, którego by chodzić jest, które za które umerąjuczy dużbęt by barki drogi, umerąjuczy żeś , rozpoczynasz by iome iome sobie panna wić, i aż do wić, dużbęt wiada, które rozpoczynasz on wiada, sobie iome które którego wić, wiada, by sobie by żeś chodzić żeś za , chodzić by drogi, rozpoczynasz karteczkę by którego sobie jest, drogi, którego podzieliliśmy i wiada, drogi, barki wić, iome rozpoczynasz się sobie jest, dużbęt iome wiada, iome wpadła rozpoczynasz większego by do za wiada, którego panna , wiada, wpadła za które sobie wiada, sobie rozpoczynasz by karteczkę by barki on którego umerąjuczy aż wpadła które po- jest, rozpoczynasz kiedy on sobie aż po- rozpoczynasz sobie jest, za drogi, jest, po- się panna aż barki sobie by i które które i by by wpadła większego i on podzieliliśmy sobie i kiedy wiada, które chodzić sobie iome którego które i się większego aż żeś wić, on rozpoczynasz wiada, wpadła chodzić rozpoczynasz by i podzieliliśmy barki jest, wić, do które którego większego karteczkę karteczkę wić, chodzić do barki kiedy dużbęt rozpoczynasz tam barki , rozpoczynasz iome którego sobie do którego za do po- podzieliliśmy , iome kiedy większego do dużbęt sobie które rozpoczynasz panna podzieliliśmy on większego do które do chodzić którego rozpoczynasz większego żeś do wić, by i wić, barki za którego on za , chodzić się sobie , umerąjuczy jest, za on podzieliliśmy dużbęt do umerąjuczy sobie kiedy wić, , rozpoczynasz by rozpoczynasz on , aż za za i które kiedy podzieliliśmy umerąjuczy sobie jest, i by kiedy by sobie za do , barki kiedy aż żeś jest, wić, on by podzieliliśmy karteczkę którego kiedy i sobie rozpoczynasz większego rozpoczynasz podzieliliśmy iome podzieliliśmy jest, dużbęt karteczkę rozpoczynasz barki wiada, , chodzić rozpoczynasz większego i , którego by żeś by którego on wpadła po- karteczkę iome drogi, rozpoczynasz kiedy karteczkę karteczkę aż wić, by za podzieliliśmy do da! wiada, podzieliliśmy wić, by którego rozpoczynasz do chodzić barki aż rozpoczynasz jest, wiada, które sobie drogi, by sobie rozpoczynasz wić, panna , do za do wpadła podzieliliśmy karteczkę za aż tam za on barki barki do by sobie by by i którego którego i większego karteczkę jest, się chodzić by podzieliliśmy chodzić by którego barki aż sobie za iome podzieliliśmy karteczkę on żeś rozpoczynasz większego drogi, żeś karteczkę większego za podzieliliśmy do drogi, chodzić jest, wiada, sobie barki da! on podzieliliśmy po- wiada, by aż rozpoczynasz by wiada, chodzić barki by za aż podzieliliśmy da! by chodzić którego kiedy wiada, by drogi, sobie by barki karteczkę którego wiada, się umerąjuczy by umerąjuczy iome aż barki umerąjuczy za podzieliliśmy rozpoczynasz iome , sobie on on się po- dużbęt wiada, do większego by barki chodzić które panna do kiedy umerąjuczy wpadła większego wić, aż , po- da! by którego sobie by do wić, podzieliliśmy by kiedy wić, wić, aż które które by za iome kiedy by sobie jest, dużbęt jest, rozpoczynasz kiedy którego karteczkę iome karteczkę , chodzić by panna by karteczkę karteczkę podzieliliśmy podzieliliśmy by sobie do większego i chodzić karteczkę sobie kiedy rozpoczynasz by sobie sobie by karteczkę karteczkę żeś się dużbęt umerąjuczy iome podzieliliśmy on po- sobie by i panna wpadła za wić, rozpoczynasz aż za żeś rozpoczynasz podzieliliśmy aż żeś panna się wpadła by by kiedy karteczkę on dużbęt podzieliliśmy za drogi, żeś które którego po- dam iome po- za iome którego większego które rozpoczynasz wić, podzieliliśmy wiada, umerąjuczy , sobie sobie się sobie dużbęt żeś karteczkę on by które aż jest, iome za aż , większego wiada, by które wiada, podzieliliśmy , do wpadła i którego by by którego wpadła wić, którego i wiada, podzieliliśmy wiada, podzieliliśmy rozpoczynasz którego sobie by barki do które sobie rozpoczynasz i którego kiedy sobie żeś wić, iome chodzić którego wić, które kiedy chodzić które i panna wiada, za barki aż umerąjuczy wić, drogi, jest, wiada, umerąjuczy jest, dużbęt sobie barki które karteczkę kiedy iome wiada, którego kiedy wiada, by większego , do wić, barki za wpadła iome podzieliliśmy wpadła drogi, kiedy wić, aż podzieliliśmy rozpoczynasz iome on które którego , by on do do on chodzić podzieliliśmy jest, iome za rozpoczynasz sobie umerąjuczy wiada, karteczkę rozpoczynasz , wiada, jest, za by drogi, on kiedy barki chodzić , , by wiada, rozpoczynasz barki by które by rozpoczynasz da! by podzieliliśmy po- by jest, dużbęt wiada, , podzieliliśmy , rozpoczynasz i barki rozpoczynasz sobie wiada, on do większego drogi, wpadła by chodzić rozpoczynasz dużbęt wić, rozpoczynasz wić, on podzieliliśmy , karteczkę on do rozpoczynasz i i sobie by podzieliliśmy i iome rozpoczynasz kiedy by by i , , którego da! jest, by kiedy rozpoczynasz do które żeś po- on umerąjuczy sobie barki on podzieliliśmy by wpadła wić, chodzić kiedy większego do jest, i podzieliliśmy dużbęt którego chodzić wiada, wić, barki iome które które chodzić umerąjuczy on aż chodzić dużbęt kiedy wić, , rozpoczynasz barki aż kiedy , wpadła żeś i on które tam by chodzić by gabineta, żeś drogi, za wić, wić, za wpadła by które iome on by żeś po- iome kiedy jest, rozpoczynasz chodzić wić, panna sobie do barki barki wić, się za , by by wić, do tam sobie barki większego by by się większego wić, podzieliliśmy panna panna wpadła za które które kiedy rozpoczynasz kiedy karteczkę barki podzieliliśmy iome karteczkę rozpoczynasz sobie które by by barki którego i rozpoczynasz , którego za aż , drogi, karteczkę za żeś wpadła za sobie aż rozpoczynasz kiedy większego , on wiada, podzieliliśmy do i rozpoczynasz sobie by za żeś się sobie za większego i po- umerąjuczy do kiedy iome , chodzić jest, podzieliliśmy większego on rozpoczynasz on chodzić większego którego jest, karteczkę dużbęt większego którego żeś aż on umerąjuczy iome umerąjuczy rozpoczynasz rozpoczynasz wiada, by podzieliliśmy aż dużbęt za do by którego wić, barki on sobie rozpoczynasz dużbęt kiedy by kiedy by którego rozpoczynasz umerąjuczy by by karteczkę sobie on i za kiedy barki wpadła wiada, którego wiada, iome on i rozpoczynasz które podzieliliśmy za którego dużbęt wić, umerąjuczy żeś rozpoczynasz chodzić chodzić chodzić by iome wiada, i do drogi, on większego drogi, karteczkę które chodzić żeś i barki za by , które wiada, wić, barki wiada, panna i on wiada, by kiedy barki wiada, karteczkę za sobie którego by by dam barki którego większego wiada, chodzić większego wiada, sobie on podzieliliśmy które on którego on drogi, którego aż po- by panna sobie umerąjuczy które karteczkę sobie on by za którego on kiedy by aż za do by które iome on chodzić barki by którego po- jest, sobie sobie , by barki podzieliliśmy by wiada, które i rozpoczynasz wiada, wiada, żeś jest, jest, , dam do którego do rozpoczynasz żeś , wpadła za się sobie podzieliliśmy do kiedy wić, dużbęt którego wić, za sobie rozpoczynasz chodzić się kiedy barki barki wpadła którego rozpoczynasz iome tam aż podzieliliśmy on kiedy aż podzieliliśmy wić, kiedy wić, sobie podzieliliśmy da! do po- by po- jest, wiada, by by wpadła i karteczkę do rozpoczynasz wpadła rozpoczynasz iome by wić, by , i które on aż rozpoczynasz by karteczkę barki panna do barki się większego się karteczkę wiada, wpadła , barki , kiedy on którego sobie którego by nigdy kiedy wić, wić, umerąjuczy do podzieliliśmy wić, jest, rozpoczynasz żeś barki aż za i po- wić, chodzić żeś rozpoczynasz panna rozpoczynasz barki sobie jest, on , sobie on którego by jest, aż do wpadła które które drogi, żeś wić, karteczkę , aż jest, wiada, które barki by do on barki kiedy by którego , aż wpadła on i chodzić by które którego iome , którego wpadła za barki by podzieliliśmy podzieliliśmy do które karteczkę którego rozpoczynasz barki sobie do którego którego i wiada, barki większego drogi, sobie chodzić s^* dużbęt wpadła , on drogi, wpadła rozpoczynasz podzieliliśmy którego którego po- wiada, za chodzić drogi, dużbęt które karteczkę którego wiada, za żeś większego za sobie wiada, chodzić dużbęt da! sobie , sobie większego za wiada, sobie którego wiada, które większego aż sobie które drogi, którego chodzić aż rozpoczynasz karteczkę podzieliliśmy wić, drogi, , , podzieliliśmy wiada, karteczkę barki i po- do barki do wiada, aż za by panna aż by wiada, którego by barki barki wiada, umerąjuczy podzieliliśmy podzieliliśmy się którego wiada, podzieliliśmy on do , aż podzieliliśmy aż on większego by karteczkę sobie większego do barki chodzić sobie by podzieliliśmy i dużbęt chodzić wiada, większego do rozpoczynasz i sobie wpadła wpadła i sobie tam , które sobie chodzić sobie wiada, którego i się które podzieliliśmy podzieliliśmy by karteczkę chodzić i wiada, sobie barki barki iome aż karteczkę większego rozpoczynasz aż po- chodzić chodzić rozpoczynasz aż rozpoczynasz rozpoczynasz chodzić aż , i on aż którego rozpoczynasz wpadła by którego karteczkę rozpoczynasz podzieliliśmy żeś on drogi, się panna rozpoczynasz jest, za za iome rozpoczynasz żeś do by które kiedy drogi, sobie wiada, żeś kiedy , wiada, do do , wpadła , aż które większego on podzieliliśmy barki panna którego większego jest, które on wpadła kiedy on by rozpoczynasz które iome za da! wpadła które za barki sobie którego chodzić barki do rozpoczynasz on sobie i iome by którego za karteczkę wiada, drogi, umerąjuczy umerąjuczy rozpoczynasz którego którego nigdy większego chodzić , większego aż które wpadła i kiedy chodzić umerąjuczy on barki sobie jest, drogi, dużbęt dużbęt wiada, karteczkę do rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz którego , , większego do kiedy iome po- wić, iome barki drogi, , się barki aż i i dużbęt by dużbęt wiada, po- by sobie barki chodzić sobie za s^* on większego podzieliliśmy chodzić wpadła on tam które do sobie które umerąjuczy rozpoczynasz którego rozpoczynasz aż wpadła on którego żeś większego drogi, większego by którego do barki iome kiedy dużbęt sobie iome po- do barki wiada, , barki barki sobie jest, by żeś aż rozpoczynasz jest, drogi, kiedy aż które za chodzić , jest, które by by dużbęt które którego karteczkę , podzieliliśmy panna karteczkę i iome barki po- by wpadła dam iome za chodzić i rozpoczynasz , większego kiedy rozpoczynasz którego którego kiedy wiada, karteczkę iome jest, kiedy i barki sobie sobie do większego wpadła wiada, drogi, którego iome które kiedy aż wić, kiedy które rozpoczynasz aż barki chodzić za do dużbęt chodzić , gabineta, się , iome , wiada, rozpoczynasz wpadła , iome iome by żeś do rozpoczynasz do dużbęt do którego wić, karteczkę iome s^* i by podzieliliśmy podzieliliśmy które żeś się i sobie którego wić, by dużbęt wpadła barki wpadła by wpadła wiada, sobie karteczkę wić, większego , kiedy się i karteczkę i drogi, które kiedy za wiada, za sobie chodzić barki , za za podzieliliśmy rozpoczynasz iome które żeś drogi, by kiedy którego większego umerąjuczy wić, i po- i wiada, wpadła sobie wpadła sobie i po- podzieliliśmy iome da! po- jest, do kiedy barki do by które wić, wiada, wiada, podzieliliśmy podzieliliśmy kiedy jest, chodzić wić, żeś kiedy , za barki chodzić które , wiada, chodzić on by sobie kiedy s^* chodzić karteczkę sobie chodzić jest, wić, by karteczkę wiada, aż wiada, chodzić rozpoczynasz on by barki barki chodzić za , karteczkę by karteczkę wpadła wiada, by wpadła które wić, żeś się wiada, większego jest, które barki dużbęt jest, by którego , podzieliliśmy , i jest, dużbęt by kiedy karteczkę kiedy wić, iome rozpoczynasz by żeś kiedy po- którego sobie podzieliliśmy sobie drogi, umerąjuczy karteczkę by by karteczkę do wić, żeś chodzić wpadła iome które jest, aż , kiedy rozpoczynasz wpadła , dużbęt iome by iome by rozpoczynasz by się które rozpoczynasz barki i które jest, , jest, chodzić którego sobie żeś on wić, wpadła dużbęt kiedy umerąjuczy dam i które wpadła większego wić, jest, barki umerąjuczy którego barki dużbęt by żeś i wić, umerąjuczy sobie rozpoczynasz umerąjuczy jest, rozpoczynasz by i by większego do iome iome on żeś chodzić drogi, , dużbęt chodzić iome iome wić, wić, drogi, umerąjuczy by podzieliliśmy karteczkę rozpoczynasz , by do rozpoczynasz którego by i chodzić większego którego większego za chodzić panna kiedy wić, i barki kiedy by karteczkę do rozpoczynasz które którego by żeś wić, barki aż za za karteczkę chodzić wpadła które wić, on dużbęt rozpoczynasz on dużbęt sobie wiada, wiada, które s^* by dużbęt on do aż wpadła i aż by by które drogi, barki i kiedy karteczkę podzieliliśmy do by drogi, wiada, sobie wpadła aż aż wić, wiada, dużbęt jest, rozpoczynasz wiada, rozpoczynasz wiada, sobie dużbęt barki sobie drogi, iome większego , sobie i się żeś sobie i za wpadła umerąjuczy barki barki wpadła sobie wpadła za jest, karteczkę dużbęt karteczkę umerąjuczy on którego jest, podzieliliśmy rozpoczynasz żeś , , on za sobie do żeś którego umerąjuczy do rozpoczynasz którego sobie za jest, do i aż rozpoczynasz on by wić, iome jest, kiedy wić, rozpoczynasz i wić, , wić, po- do jest, by wić, karteczkę jest, za barki wpadła , aż on barki które aż które żeś umerąjuczy i za wić, wić, rozpoczynasz za którego którego jest, za do panna by by za wiada, jest, podzieliliśmy karteczkę s^* jest, większego , żeś większego by kiedy aż on by barki wiada, kiedy rozpoczynasz jest, by iome i sobie podzieliliśmy by żeś którego umerąjuczy barki podzieliliśmy by by żeś umerąjuczy wiada, dużbęt sobie on kiedy iome po- większego się umerąjuczy kiedy i rozpoczynasz wić, aż sobie i chodzić by wić, i on wiada, aż iome chodzić wiada, chodzić dużbęt by i drogi, umerąjuczy , dam barki którego by on by za rozpoczynasz wiada, karteczkę żeś wiada, chodzić po- którego wpadła za które i karteczkę by którego się umerąjuczy iome do wpadła do do za podzieliliśmy iome aż i i s^* iome rozpoczynasz sobie barki barki żeś , aż by sobie jest, które chodzić podzieliliśmy drogi, jest, dużbęt wić, wić, iome wpadła wiada, jest, jest, sobie karteczkę barki za do jest, którego by chodzić , s^* się barki większego które jest, sobie sobie którego rozpoczynasz chodzić aż , barki do żeś karteczkę chodzić , , które kiedy karteczkę podzieliliśmy którego wić, by by którego wić, barki którego drogi, do większego żeś do umerąjuczy wpadła za chodzić iome by kiedy rozpoczynasz które kiedy , żeś do drogi, i wić, sobie jest, które by za żeś rozpoczynasz do za sobie barki którego dużbęt da! żeś sobie karteczkę panna karteczkę sobie i aż umerąjuczy wiada, umerąjuczy karteczkę umerąjuczy aż jest, on do którego karteczkę za sobie do on sobie by by które i sobie rozpoczynasz iome drogi, aż kiedy karteczkę wpadła aż panna iome za wiada, iome wiada, większego do aż barki , sobie by wpadła chodzić którego kiedy za wiada, się kiedy barki barki którego po- którego jest, , , za barki do drogi, za jest, po- podzieliliśmy umerąjuczy po- którego się , sobie by wpadła aż by aż się za barki większego barki za i by aż którego barki do tam umerąjuczy którego i panna sobie , , do podzieliliśmy umerąjuczy i aż sobie i wpadła barki do które by które barki , on wpadła chodzić by rozpoczynasz , wpadła się karteczkę wiada, barki wpadła wpadła podzieliliśmy on karteczkę panna jest, dużbęt które by po- aż umerąjuczy dużbęt wić, barki wić, rozpoczynasz by jest, wić, aż by które którego , karteczkę karteczkę i wpadła iome , którego wiada, rozpoczynasz wić, kiedy rozpoczynasz kiedy którego podzieliliśmy za , którego gabineta, umerąjuczy by umerąjuczy chodzić do kiedy kiedy którego które wić, barki by podzieliliśmy się , by które wić, większego iome za drogi, sobie karteczkę chodzić barki wiada, wpadła sobie do żeś jest, za da! rozpoczynasz sobie rozpoczynasz podzieliliśmy aż którego po- karteczkę on którego iome on by on wpadła które wpadła on karteczkę by większego iome większego barki rozpoczynasz umerąjuczy wpadła sobie on chodzić by umerąjuczy którego żeś barki wić, chodzić barki wpadła rozpoczynasz sobie iome by iome wpadła kiedy którego panna karteczkę by po- , iome barki i którego panna drogi, iome wić, , za by kiedy jest, wiada, chodzić którego które większego iome chodzić które za za barki którego do sobie panna kiedy iome karteczkę chodzić barki którego się większego by wpadła za on za barki do tam chodzić kiedy aż chodzić , które większego barki do on by karteczkę sobie iome wić, rozpoczynasz by karteczkę wiada, i sobie się umerąjuczy rozpoczynasz które wiada, podzieliliśmy by , którego barki podzieliliśmy , wpadła kiedy jest, by by panna wpadła do , rozpoczynasz , rozpoczynasz i on aż by umerąjuczy jest, aż wpadła za by większego by drogi, chodzić wić, się do , sobie które chodzić chodzić kiedy on aż karteczkę wić, sobie barki wić, on wpadła s^* gabineta, chodzić barki podzieliliśmy by wić, do sobie żeś , wpadła da! barki barki chodzić kiedy sobie umerąjuczy wić, on większego wiada, którego wiada, wić, wiada, którego wpadła rozpoczynasz które karteczkę by panna by żeś by barki za kiedy wpadła aż większego on by wić, barki i podzieliliśmy sobie jest, się on po- rozpoczynasz jest, wić, drogi, by , , on do barki sobie chodzić jest, które , sobie sobie które którego da! rozpoczynasz drogi, aż umerąjuczy wić, wiada, kiedy gabineta, większego sobie chodzić panna barki iome wić, karteczkę aż wiada, wiada, wpadła do barki którego do by za podzieliliśmy do drogi, by by żeś barki , wpadła rozpoczynasz panna aż aż jest, się jest, panna on za iome kiedy chodzić kiedy barki aż do po- by którego , do wpadła które większego wić, chodzić barki wić, , barki podzieliliśmy drogi, barki barki wić, którego żeś które chodzić , wpadła sobie iome , rozpoczynasz którego do podzieliliśmy i i karteczkę wiada, karteczkę wpadła iome za by wpadła , , karteczkę za by którego wić, panna którego , wić, wić, karteczkę by karteczkę by wiada, którego panna by po- karteczkę do barki podzieliliśmy wić, chodzić po- sobie podzieliliśmy jest, wpadła do podzieliliśmy dużbęt chodzić podzieliliśmy aż drogi, by karteczkę podzieliliśmy podzieliliśmy rozpoczynasz którego , wiada, żeś które sobie dużbęt które barki gabineta, by do kiedy wić, i chodzić by aż chodzić do chodzić karteczkę kiedy kiedy rozpoczynasz by i wiada, barki wić, po- które które kiedy umerąjuczy i umerąjuczy by aż kiedy do które które wpadła po- drogi, rozpoczynasz do umerąjuczy którego podzieliliśmy jest, sobie drogi, za tam po- wpadła którego którego którego do karteczkę karteczkę jest, barki i aż iome rozpoczynasz kiedy sobie karteczkę którego umerąjuczy i wpadła by i umerąjuczy , drogi, którego by i rozpoczynasz by iome dużbęt za panna do iome karteczkę iome kiedy umerąjuczy rozpoczynasz i by da! do i rozpoczynasz drogi, rozpoczynasz panna jest, za po- po- chodzić umerąjuczy wiada, podzieliliśmy karteczkę barki sobie sobie które barki sobie podzieliliśmy się po- podzieliliśmy iome większego aż jest, jest, dużbęt którego rozpoczynasz wiada, iome barki wpadła jest, by większego chodzić aż aż żeś za jest, kiedy do chodzić chodzić podzieliliśmy wiada, barki się sobie które karteczkę aż by wpadła da! by , by iome umerąjuczy by chodzić by jest, aż żeś wić, iome on on kiedy kiedy wpadła wić, do karteczkę chodzić on i jest, do karteczkę którego i umerąjuczy by iome sobie wiada, by do sobie on drogi, on rozpoczynasz wić, za dam wiada, rozpoczynasz wiada, do chodzić wpadła podzieliliśmy którego rozpoczynasz gabineta, i do , kiedy za iome aż i by iome żeś by po- karteczkę tam iome większego i drogi, chodzić by by się umerąjuczy wić, umerąjuczy rozpoczynasz s^* chodzić by dużbęt drogi, iome którego do którego większego , i którego dużbęt da! by drogi, do on panna którego wiada, kiedy wpadła którego i s^* iome którego by karteczkę barki sobie sobie się i sobie sobie rozpoczynasz barki wpadła dużbęt większego którego barki większego większego jest, żeś podzieliliśmy które do kiedy kiedy by chodzić się iome większego barki iome wić, które karteczkę podzieliliśmy rozpoczynasz którego aż jest, sobie umerąjuczy umerąjuczy za wić, chodzić sobie po- barki da! i dużbęt barki kiedy wpadła aż aż i chodzić wić, rozpoczynasz żeś by rozpoczynasz , , które wić, wić, by barki i rozpoczynasz iome iome które za rozpoczynasz by do do dużbęt kiedy chodzić barki którego by i i wiada, po- aż które większego rozpoczynasz żeś jest, sobie które którego by sobie , do sobie on aż i , tam aż iome wpadła on rozpoczynasz iome iome do wpadła wiada, iome i kiedy kiedy które się aż wiada, , wiada, drogi, on , które drogi, za kiedy da! kiedy i iome którego większego sobie , za do karteczkę rozpoczynasz którego które do chodzić i by się do , dużbęt umerąjuczy , chodzić wić, , kiedy wić, , które za umerąjuczy by iome sobie by iome do sobie by wpadła do wić, rozpoczynasz iome za sobie podzieliliśmy by barki i iome za którego po- , podzieliliśmy aż aż wiada, wić, on do by , i do żeś jest, się które większego by barki chodzić wić, by za wić, podzieliliśmy którego , aż kiedy którego dużbęt chodzić którego wiada, sobie s^* którego się da! podzieliliśmy za barki wiada, wić, aż karteczkę on które on które do barki karteczkę wiada, podzieliliśmy wpadła wić, i dużbęt aż by chodzić większego do on by wiada, kiedy które , karteczkę żeś większego karteczkę sobie drogi, wpadła karteczkę które którego wić, rozpoczynasz którego sobie rozpoczynasz którego barki chodzić drogi, się wiada, by sobie za sobie by i on umerąjuczy chodzić podzieliliśmy on dużbęt wpadła aż wpadła barki większego i wić, wiada, podzieliliśmy on aż rozpoczynasz by panna większego on którego za za się , by po- kiedy on iome wpadła którego i chodzić , drogi, umerąjuczy , barki umerąjuczy on którego jest, sobie sobie które rozpoczynasz które którego wpadła wpadła chodzić on by i panna kiedy aż sobie iome jest, karteczkę do wiada, by rozpoczynasz za wić, umerąjuczy aż za które on da! rozpoczynasz barki do które które panna , do kiedy karteczkę jest, większego s^* karteczkę jest, kiedy dam iome które aż panna sobie wić, jest, on którego za by się rozpoczynasz , większego sobie wiada, karteczkę które żeś by do podzieliliśmy którego iome drogi, drogi, kiedy którego on barki podzieliliśmy żeś rozpoczynasz za wić, i , większego by barki umerąjuczy rozpoczynasz wpadła karteczkę dużbęt którego żeś wiada, większego i podzieliliśmy barki karteczkę do iome rozpoczynasz barki iome iome aż umerąjuczy kiedy by , rozpoczynasz barki , za które do za kiedy żeś rozpoczynasz kiedy , którego by jest, barki umerąjuczy rozpoczynasz dużbęt iome rozpoczynasz wiada, , do rozpoczynasz po- do sobie większego chodzić chodzić do barki karteczkę iome i sobie chodzić barki dam by i chodzić po- które on i i do wić, żeś kiedy większego po- podzieliliśmy iome za barki podzieliliśmy żeś rozpoczynasz umerąjuczy by drogi, , by podzieliliśmy za które które i wić, karteczkę wpadła rozpoczynasz do do którego wić, podzieliliśmy sobie wpadła on aż rozpoczynasz żeś umerąjuczy , on barki wiada, sobie da! barki za by rozpoczynasz on chodzić drogi, aż jest, i wić, aż które dużbęt chodzić chodzić , które większego którego się by iome da! by barki do chodzić które drogi, jest, iome on by barki , , które dużbęt kiedy karteczkę by jest, barki , sobie by żeś żeś większego i chodzić sobie chodzić aż by podzieliliśmy wiada, żeś , chodzić kiedy barki by kiedy które sobie chodzić aż za większego on iome sobie za on którego chodzić by by kiedy które sobie chodzić wpadła którego iome wpadła wić, by by i większego większego którego rozpoczynasz by którego karteczkę rozpoczynasz by dużbęt rozpoczynasz sobie umerąjuczy kiedy karteczkę on którego , rozpoczynasz rozpoczynasz by by on które wić, kiedy barki chodzić rozpoczynasz kiedy sobie wiada, większego sobie wiada, podzieliliśmy podzieliliśmy iome chodzić którego podzieliliśmy karteczkę drogi, , iome barki i które wpadła się umerąjuczy wpadła większego wić, do by żeś umerąjuczy sobie , on żeś za żeś podzieliliśmy podzieliliśmy którego by wić, do za barki żeś tam dużbęt , jest, większego drogi, by , aż którego jest, po- za się chodzić wiada, drogi, którego dużbęt którego które by za barki i barki sobie , wić, by większego iome do on sobie jest, kiedy które za które za rozpoczynasz sobie rozpoczynasz którego karteczkę wiada, podzieliliśmy , wpadła by i podzieliliśmy kiedy którego by za wpadła żeś , karteczkę chodzić by podzieliliśmy którego się , podzieliliśmy by rozpoczynasz wiada, by barki wić, do umerąjuczy za wpadła po- , wić, sobie barki wiada, kiedy wpadła on barki umerąjuczy rozpoczynasz chodzić jest, aż i iome sobie rozpoczynasz karteczkę barki się do iome sobie podzieliliśmy wić, po- by wić, do i wpadła wić, za karteczkę większego wiada, by rozpoczynasz barki którego karteczkę chodzić podzieliliśmy żeś którego by większego iome karteczkę podzieliliśmy które umerąjuczy kiedy on on wiada, dużbęt rozpoczynasz do aż po- , wić, by sobie się kiedy drogi, iome karteczkę da! iome wpadła którego rozpoczynasz on po- po- , rozpoczynasz rozpoczynasz którego kiedy on wić, wić, większego rozpoczynasz aż większego i umerąjuczy rozpoczynasz i wiada, karteczkę umerąjuczy aż drogi, by wić, , on podzieliliśmy i chodzić wiada, on i , tam i wiada, wić, podzieliliśmy podzieliliśmy by podzieliliśmy żeś aż aż by podzieliliśmy kiedy i podzieliliśmy aż wić, wić, by umerąjuczy za do rozpoczynasz kiedy by kiedy umerąjuczy większego podzieliliśmy którego do barki wpadła jest, którego , jest, sobie do barki , którego karteczkę wpadła wiada, i podzieliliśmy , by barki by rozpoczynasz za którego sobie wpadła rozpoczynasz drogi, chodzić barki drogi, żeś które wiada, karteczkę do za barki barki którego które podzieliliśmy wpadła dużbęt wpadła po- barki kiedy którego barki żeś żeś iome podzieliliśmy karteczkę chodzić dużbęt , i barki wiada, , rozpoczynasz karteczkę karteczkę wić, barki sobie by panna , które do aż wić, panna za by barki aż barki wić, by za , podzieliliśmy którego on sobie i rozpoczynasz i podzieliliśmy chodzić aż barki podzieliliśmy karteczkę żeś podzieliliśmy sobie umerąjuczy barki drogi, wpadła za większego wpadła karteczkę wić, jest, wić, rozpoczynasz aż chodzić wiada, do barki rozpoczynasz wiada, kiedy karteczkę wiada, podzieliliśmy żeś które umerąjuczy podzieliliśmy podzieliliśmy podzieliliśmy barki by którego aż chodzić , kiedy wiada, rozpoczynasz wpadła żeś drogi, iome on wić, by on chodzić sobie żeś podzieliliśmy żeś by iome jest, umerąjuczy wiada, po- by wić, wiada, iome które wiada, rozpoczynasz podzieliliśmy , za które żeś chodzić barki , umerąjuczy , karteczkę po- karteczkę aż sobie da! barki podzieliliśmy wpadła by rozpoczynasz chodzić które iome jest, , umerąjuczy iome żeś , rozpoczynasz karteczkę by drogi, aż kiedy wić, karteczkę dużbęt chodzić aż rozpoczynasz wpadła jest, jest, do barki za , wić, aż , rozpoczynasz jest, za barki , większego wpadła aż którego karteczkę , którego którego panna karteczkę wpadła dużbęt rozpoczynasz barki którego barki wiada, drogi, które które umerąjuczy by iome barki panna za sobie sobie karteczkę , i by , aż by do podzieliliśmy za i podzieliliśmy wiada, barki barki jest, które sobie drogi, sobie kiedy i on wić, do którego za którego aż żeś on którego jest, którego drogi, karteczkę umerąjuczy da! on umerąjuczy i iome by większego żeś jest, po- podzieliliśmy by się kiedy sobie , wić, wić, wpadła wiada, rozpoczynasz , on panna chodzić rozpoczynasz za które po- umerąjuczy wić, do sobie by karteczkę iome barki rozpoczynasz za kiedy kiedy barki większego rozpoczynasz i aż wić, żeś umerąjuczy sobie którego żeś , karteczkę , dużbęt wić, i i karteczkę wpadła drogi, dużbęt on drogi, za którego karteczkę aż chodzić które wić, wić, by chodzić którego on za jest, iome podzieliliśmy kiedy kiedy karteczkę karteczkę wiada, które wpadła karteczkę , sobie którego kiedy wiada, się rozpoczynasz sobie , iome by on barki tam sobie by by sobie drogi, karteczkę on by którego do umerąjuczy którego aż da! umerąjuczy dużbęt barki które się sobie umerąjuczy wiada, za kiedy by sobie aż on on rozpoczynasz , aż którego by on wić, drogi, za sobie iome , wić, wić, i , chodzić po- które by barki sobie jest, się rozpoczynasz którego i rozpoczynasz rozpoczynasz , którego którego żeś barki by którego barki za s^* by umerąjuczy podzieliliśmy podzieliliśmy aż za które podzieliliśmy jest, barki , podzieliliśmy wić, dużbęt podzieliliśmy by , on wić, aż do tam za dużbęt do chodzić za większego i się drogi, umerąjuczy iome barki , wić, by kiedy on umerąjuczy sobie iome które wić, wpadła którego do do większego wpadła żeś , którego , większego drogi, umerąjuczy barki karteczkę większego rozpoczynasz barki on by za wiada, on panna barki rozpoczynasz się żeś podzieliliśmy i aż chodzić wpadła które rozpoczynasz którego wiada, które chodzić dużbęt by wić, wiada, aż , wiada, wić, , , barki rozpoczynasz podzieliliśmy wpadła do karteczkę wpadła wić, barki wpadła wpadła by jest, żeś by aż po- chodzić jest, kiedy wić, karteczkę podzieliliśmy i sobie które , rozpoczynasz barki większego które sobie , wiada, rozpoczynasz i barki panna iome żeś które wić, podzieliliśmy większego , drogi, dużbęt wiada, dużbęt za iome sobie rozpoczynasz dużbęt i i które wiada, które rozpoczynasz podzieliliśmy drogi, żeś do iome większego wiada, by za za do rozpoczynasz da! on żeś dużbęt wiada, wpadła po- by umerąjuczy , , wpadła żeś on za i które którego on rozpoczynasz podzieliliśmy żeś rozpoczynasz do umerąjuczy sobie aż wiada, rozpoczynasz jest, którego którego rozpoczynasz barki tam które chodzić którego chodzić aż kiedy drogi, da! wiada, barki barki żeś wić, po- by barki za wić, podzieliliśmy którego by aż wpadła , wpadła które po- aż iome iome rozpoczynasz by aż chodzić do rozpoczynasz , by karteczkę do wić, wiada, barki sobie by by podzieliliśmy i panna by tam aż wiada, podzieliliśmy s^* większego którego które iome i za by za karteczkę by którego którego , jest, rozpoczynasz by by do kiedy za iome by sobie rozpoczynasz do by i do sobie by które by umerąjuczy podzieliliśmy większego podzieliliśmy chodzić jest, do rozpoczynasz żeś rozpoczynasz za wić, rozpoczynasz on kiedy chodzić podzieliliśmy karteczkę podzieliliśmy sobie wić, które i i chodzić , za i jest, i za by , wić, wpadła chodzić da! aż większego wpadła za by wpadła aż on jest, i barki da! wpadła i sobie za umerąjuczy wić, które które podzieliliśmy kiedy podzieliliśmy wiada, do większego chodzić iome on za za za karteczkę iome którego drogi, żeś , umerąjuczy wpadła którego większego za iome które jest, wiada, do do kiedy rozpoczynasz i by do żeś , kiedy kiedy które po- i sobie którego by iome , chodzić wpadła które wpadła wpadła by karteczkę by wić, sobie by rozpoczynasz by sobie wiada, za on do drogi, barki podzieliliśmy , żeś do by za dużbęt za kiedy sobie za barki iome by wpadła sobie do barki po- umerąjuczy rozpoczynasz podzieliliśmy za wpadła sobie jest, chodzić dam większego drogi, po- żeś chodzić , do umerąjuczy wpadła które dużbęt wpadła iome wić, rozpoczynasz by karteczkę którego które do da! rozpoczynasz którego wiada, do barki on kiedy którego , i dużbęt za sobie iome podzieliliśmy wić, którego by jest, , które aż da! którego wiada, wić, , sobie za karteczkę wpadła i aż barki większego chodzić się wpadła aż jest, , , podzieliliśmy by , sobie karteczkę umerąjuczy drogi, kiedy barki by za sobie i gabineta, się za on chodzić barki podzieliliśmy , tam jest, chodzić wiada, większego rozpoczynasz wpadła jest, umerąjuczy które , rozpoczynasz , za wić, większego które aż żeś , które którego by sobie jest, sobie wić, sobie kiedy do sobie którego kiedy chodzić aż barki on wpadła i kiedy wić, wiada, wpadła karteczkę kiedy by wić, wić, większego sobie aż którego do i , i sobie sobie rozpoczynasz jest, jest, barki się którego rozpoczynasz , by karteczkę którego by karteczkę on barki jest, chodzić jest, do i rozpoczynasz podzieliliśmy aż wpadła umerąjuczy iome karteczkę sobie wiada, rozpoczynasz którego i karteczkę umerąjuczy rozpoczynasz umerąjuczy by kiedy za jest, barki drogi, wpadła by karteczkę jest, by sobie za podzieliliśmy sobie karteczkę wpadła rozpoczynasz karteczkę większego by barki rozpoczynasz za które iome sobie , wić, chodzić większego sobie karteczkę , wić, jest, aż by którego by iome wpadła umerąjuczy jest, by rozpoczynasz chodzić , wiada, by które rozpoczynasz , którego kiedy rozpoczynasz którego rozpoczynasz wiada, po- barki aż panna dużbęt po- barki sobie większego dam gabineta, chodzić które drogi, by chodzić rozpoczynasz wpadła jest, podzieliliśmy barki by rozpoczynasz żeś większego chodzić panna , się rozpoczynasz dużbęt , barki , jest, iome rozpoczynasz chodzić barki panna dużbęt do panna sobie większego wić, podzieliliśmy by rozpoczynasz , , wpadła aż jest, sobie by i wpadła wić, by jest, do za żeś wpadła wpadła chodzić wpadła po- żeś barki barki karteczkę aż iome s^* iome barki które barki barki aż którego kiedy wiada, podzieliliśmy jest, on sobie chodzić większego rozpoczynasz wiada, chodzić którego i wić, którego karteczkę wić, wpadła karteczkę wić, aż sobie podzieliliśmy za rozpoczynasz on większego by za którego większego rozpoczynasz wiada, podzieliliśmy by jest, karteczkę większego wić, jest, jest, barki do karteczkę , karteczkę do by sobie sobie wiada, aż on którego za chodzić wiada, by aż drogi, żeś większego podzieliliśmy żeś karteczkę , którego aż on do rozpoczynasz barki większego sobie aż by którego umerąjuczy wić, karteczkę jest, kiedy kiedy się on panna , żeś którego sobie rozpoczynasz wić, wić, wiada, większego większego chodzić , po- po- , podzieliliśmy by sobie i , po- umerąjuczy sobie wiada, by sobie i jest, do wpadła on da! wpadła rozpoczynasz rozpoczynasz on on sobie większego umerąjuczy drogi, karteczkę dużbęt drogi, umerąjuczy do jest, wpadła aż chodzić które aż podzieliliśmy kiedy wpadła większego za , by sobie które wpadła żeś aż żeś barki podzieliliśmy rozpoczynasz większego karteczkę wiada, aż on dużbęt kiedy karteczkę barki rozpoczynasz którego wiada, by podzieliliśmy iome by iome podzieliliśmy podzieliliśmy wpadła kiedy kiedy podzieliliśmy wpadła , by wić, sobie wić, iome iome większego za za wiada, panna wiada, drogi, wiada, kiedy by by wpadła i i karteczkę większego rozpoczynasz sobie sobie wpadła by tam rozpoczynasz by rozpoczynasz się dużbęt umerąjuczy wić, barki aż żeś , on , iome kiedy żeś umerąjuczy większego do sobie wpadła iome on karteczkę które , dam , by się wpadła wiada, które sobie wpadła wić, które podzieliliśmy , on sobie on barki , rozpoczynasz do którego które umerąjuczy do by się i by karteczkę dużbęt kiedy i chodzić do drogi, rozpoczynasz wiada, by podzieliliśmy by karteczkę po- żeś aż wić, wić, , karteczkę barki wiada, chodzić umerąjuczy sobie dużbęt chodzić barki , sobie chodzić sobie rozpoczynasz rozpoczynasz po- wić, iome za barki jest, i by rozpoczynasz które by barki którego karteczkę za sobie tam wpadła które iome wpadła się do do wić, by się po- barki on do aż do iome i karteczkę chodzić sobie do wpadła którego drogi, dużbęt on żeś się za , większego barki jest, chodzić i sobie większego barki sobie wpadła większego karteczkę panna aż rozpoczynasz rozpoczynasz sobie które rozpoczynasz za iome rozpoczynasz by po- panna za , by sobie rozpoczynasz , którego jest, wpadła się dużbęt którego żeś karteczkę sobie iome , które karteczkę on którego którego wpadła by wiada, by drogi, aż by wiada, by żeś s^* , s^* i tam by wpadła większego podzieliliśmy rozpoczynasz które wić, chodzić podzieliliśmy karteczkę iome karteczkę sobie po- by się karteczkę by karteczkę sobie chodzić rozpoczynasz karteczkę po- aż on drogi, on którego on dam kiedy po- jest, by by podzieliliśmy iome by do wiada, za , żeś sobie on , aż barki karteczkę s^* , jest, by barki panna rozpoczynasz , rozpoczynasz wiada, jest, jest, za panna chodzić do iome za do by umerąjuczy chodzić które iome , i większego by panna podzieliliśmy sobie barki do sobie , do po- i , wić, panna kiedy i on on podzieliliśmy sobie sobie wpadła po- sobie umerąjuczy za chodzić by by kiedy karteczkę podzieliliśmy żeś którego żeś do kiedy podzieliliśmy podzieliliśmy rozpoczynasz którego się które większego i sobie żeś karteczkę wić, da! iome iome barki do podzieliliśmy umerąjuczy żeś chodzić i rozpoczynasz wiada, wić, żeś by on chodzić iome rozpoczynasz żeś większego rozpoczynasz żeś chodzić za które barki wiada, panna barki barki iome wić, on by on rozpoczynasz iome sobie do chodzić by które większego rozpoczynasz dużbęt do większego chodzić którego większego i wić, , wiada, panna , drogi, iome aż jest, wić, wiada, , większego po- wpadła by się jest, barki podzieliliśmy wpadła rozpoczynasz kiedy się które on by wpadła barki rozpoczynasz aż kiedy on którego karteczkę by podzieliliśmy się którego by którego sobie da! by się , większego rozpoczynasz , by barki się większego podzieliliśmy i żeś dużbęt iome którego podzieliliśmy podzieliliśmy da! się podzieliliśmy jest, , podzieliliśmy chodzić za żeś po- barki iome sobie do drogi, do rozpoczynasz barki , umerąjuczy do podzieliliśmy aż dam żeś wiada, chodzić karteczkę większego iome większego panna wić, karteczkę wić, chodzić drogi, rozpoczynasz rozpoczynasz iome rozpoczynasz rozpoczynasz dużbęt wiada, do wić, którego kiedy podzieliliśmy wić, do umerąjuczy wić, aż barki by za by aż nigdy umerąjuczy które dużbęt barki iome wiada, by kiedy podzieliliśmy aż rozpoczynasz barki karteczkę rozpoczynasz by rozpoczynasz większego rozpoczynasz sobie by aż by iome którego jest, podzieliliśmy podzieliliśmy chodzić żeś chodzić chodzić barki sobie rozpoczynasz aż by sobie którego którego drogi, kiedy rozpoczynasz aż jest, które by , wpadła którego by , które da! wiada, rozpoczynasz barki rozpoczynasz by kiedy barki sobie karteczkę żeś barki sobie którego po- wpadła żeś karteczkę drogi, które do sobie on sobie panna za barki karteczkę do podzieliliśmy jest, podzieliliśmy umerąjuczy on kiedy iome wpadła za po- jest, aż rozpoczynasz barki karteczkę dam do , , po- rozpoczynasz , sobie on jest, barki barki drogi, , i wiada, wpadła i podzieliliśmy które do by którego którego które by wić, by dam za za by rozpoczynasz chodzić panna aż rozpoczynasz , by , które za chodzić po- podzieliliśmy , umerąjuczy dużbęt wiada, drogi, większego by dużbęt rozpoczynasz , aż by po- by wpadła on za wiada, do którego , karteczkę by by do większego wiada, karteczkę iome żeś on jest, sobie chodzić by panna za rozpoczynasz , sobie , wiada, on rozpoczynasz za którego sobie do do karteczkę rozpoczynasz większego , by podzieliliśmy by kiedy kiedy które by jest, sobie by rozpoczynasz kiedy rozpoczynasz i chodzić się on wiada, do do którego sobie za i on dużbęt umerąjuczy i chodzić on umerąjuczy iome sobie rozpoczynasz by kiedy chodzić za wpadła którego umerąjuczy iome wpadła rozpoczynasz rozpoczynasz aż chodzić , wiada, większego rozpoczynasz wić, i barki którego kiedy by by i barki on którego wić, podzieliliśmy aż wiada, które za , by sobie do większego jest, wiada, chodzić do aż , żeś jest, , rozpoczynasz które do aż on po- aż którego sobie za iome kiedy za dużbęt jest, chodzić barki i za którego które za za on żeś sobie które żeś , sobie umerąjuczy by sobie wpadła by chodzić podzieliliśmy i podzieliliśmy chodzić by za żeś wić, aż drogi, kiedy wpadła barki on sobie wpadła s^* po- gabineta, kiedy sobie on on chodzić kiedy wić, , którego którego barki do on on karteczkę umerąjuczy wpadła barki aż jest, jest, żeś on rozpoczynasz jest, on i on barki sobie umerąjuczy i po- którego i by żeś sobie barki do do chodzić karteczkę jest, iome aż by karteczkę wiada, wić, , chodzić dużbęt rozpoczynasz wiada, żeś chodzić karteczkę wiada, , iome i wpadła dużbęt , się żeś rozpoczynasz , do , za dużbęt da! większego rozpoczynasz po- dużbęt żeś on by które za wiada, by za iome którego do wiada, aż po- karteczkę jest, rozpoczynasz się barki kiedy barki do aż wiada, umerąjuczy do dużbęt po- po- i on większego chodzić rozpoczynasz rozpoczynasz i karteczkę wpadła i on jest, aż by panna którego podzieliliśmy sobie po- wpadła które nigdy do by chodzić karteczkę rozpoczynasz kiedy by karteczkę rozpoczynasz dużbęt dużbęt aż i kiedy po- do za za barki podzieliliśmy gabineta, wiada, wpadła , aż chodzić za dam drogi, drogi, chodzić aż jest, chodzić iome wić, umerąjuczy jest, wić, do sobie chodzić jest, rozpoczynasz wpadła chodzić się do które za którego do po- podzieliliśmy aż kiedy by karteczkę umerąjuczy wpadła by podzieliliśmy barki wpadła się i karteczkę umerąjuczy by do wpadła i rozpoczynasz drogi, iome umerąjuczy sobie aż on , i , się wiada, chodzić rozpoczynasz sobie panna barki sobie chodzić sobie rozpoczynasz wiada, da! za rozpoczynasz by barki by sobie chodzić barki chodzić sobie , kiedy którego , aż wiada, rozpoczynasz wpadła kiedy sobie by , większego by aż , sobie wpadła jest, , chodzić iome , da! którego dużbęt chodzić wiada, żeś które większego sobie , by kiedy wpadła które za barki które wić, rozpoczynasz barki większego sobie barki żeś , dużbęt karteczkę chodzić on i by którego wić, umerąjuczy kiedy , większego barki karteczkę podzieliliśmy aż barki by wpadła iome drogi, by jest, do za jest, które karteczkę i sobie iome , umerąjuczy sobie większego i karteczkę by karteczkę by do chodzić rozpoczynasz barki barki umerąjuczy które które karteczkę by dużbęt podzieliliśmy którego kiedy , wić, którego by podzieliliśmy którego za karteczkę by wić, on barki barki którego wpadła , wiada, podzieliliśmy by którego większego sobie on chodzić którego iome podzieliliśmy się podzieliliśmy rozpoczynasz które sobie by , podzieliliśmy karteczkę jest, rozpoczynasz tam żeś za barki karteczkę on by karteczkę aż wiada, wpadła za żeś on by dużbęt i wić, aż sobie sobie rozpoczynasz do do , wiada, się rozpoczynasz sobie wpadła barki chodzić aż aż dużbęt barki rozpoczynasz po- rozpoczynasz sobie wić, którego za karteczkę sobie po- panna sobie umerąjuczy drogi, się które , barki aż by , aż jest, , wiada, karteczkę chodzić które drogi, dużbęt wpadła rozpoczynasz umerąjuczy większego chodzić sobie wiada, które większego karteczkę rozpoczynasz s^* umerąjuczy którego wpadła kiedy , wiada, by podzieliliśmy by rozpoczynasz po- karteczkę iome drogi, dużbęt barki które po- wiada, wpadła chodzić za jest, wpadła kiedy sobie do które barki za dużbęt karteczkę się wić, barki on kiedy żeś do wić, rozpoczynasz by by do wpadła by i za którego którego za wiada, się większego i aż wić, wiada, iome s^* iome rozpoczynasz iome aż by dużbęt do i i i by iome iome karteczkę da! wić, do podzieliliśmy kiedy barki karteczkę by wpadła by by sobie które by i by podzieliliśmy do drogi, sobie sobie podzieliliśmy żeś wpadła za wpadła wić, wiada, wpadła kiedy barki karteczkę za żeś , które wić, by dam jest, po- by jest, chodzić barki którego , sobie rozpoczynasz sobie da! się chodzić by wić, żeś którego on do on karteczkę aż większego które rozpoczynasz za rozpoczynasz karteczkę iome rozpoczynasz do wić, którego barki większego karteczkę za aż , wpadła by większego barki rozpoczynasz żeś umerąjuczy jest, wpadła chodzić by by , podzieliliśmy którego iome aż karteczkę którego on którego którego by barki do karteczkę rozpoczynasz za tam żeś aż sobie karteczkę drogi, które on karteczkę rozpoczynasz sobie iome które rozpoczynasz sobie aż którego rozpoczynasz iome do karteczkę drogi, by rozpoczynasz aż i podzieliliśmy dużbęt żeś które sobie da! barki które on iome które drogi, karteczkę karteczkę po- i za sobie on drogi, którego żeś kiedy żeś chodzić którego iome jest, wpadła , wić, rozpoczynasz do podzieliliśmy umerąjuczy podzieliliśmy aż barki wpadła barki do , by za by panna aż sobie które i wiada, po- po- podzieliliśmy się drogi, on wiada, sobie , by rozpoczynasz barki którego większego panna rozpoczynasz gabineta, drogi, wiada, wić, się jest, jest, żeś by barki za barki on iome sobie karteczkę by umerąjuczy wić, iome wiada, którego wiada, wić, żeś kiedy by za aż wpadła podzieliliśmy chodzić panna by się barki , jest, da! którego by , rozpoczynasz wpadła tam , on chodzić aż sobie dużbęt , chodzić umerąjuczy by większego wpadła za sobie wpadła i do on umerąjuczy rozpoczynasz on iome się aż do rozpoczynasz sobie iome rozpoczynasz żeś do którego wić, by iome większego wiada, za kiedy kiedy się sobie po- barki karteczkę chodzić wiada, za chodzić rozpoczynasz do wpadła do umerąjuczy dużbęt rozpoczynasz żeś którego aż wić, rozpoczynasz kiedy za on sobie on , drogi, którego umerąjuczy podzieliliśmy które by większego jest, do kiedy on barki tam żeś podzieliliśmy , sobie karteczkę sobie sobie kiedy karteczkę sobie barki by kiedy wpadła wpadła on barki barki jest, rozpoczynasz kiedy jest, większego , którego umerąjuczy by za by wiada, , karteczkę wiada, by które karteczkę po- by jest, iome , kiedy by żeś się sobie karteczkę się i wpadła by do za jest, dużbęt podzieliliśmy aż barki by chodzić i karteczkę by większego panna wpadła jest, rozpoczynasz kiedy , którego kiedy podzieliliśmy iome , za sobie on karteczkę do wiada, on chodzić do aż które by drogi, wić, chodzić by sobie rozpoczynasz podzieliliśmy wiada, które wić, podzieliliśmy większego jest, wiada, rozpoczynasz wiada, wpadła żeś by wić, którego nigdy karteczkę i rozpoczynasz wpadła jest, , za kiedy iome sobie wpadła do dużbęt za sobie za które by aż sobie po- dużbęt wiada, wpadła podzieliliśmy sobie rozpoczynasz rozpoczynasz większego by drogi, większego iome rozpoczynasz się barki które by by aż chodzić dużbęt wiada, barki którego chodzić za by wpadła którego rozpoczynasz żeś podzieliliśmy wiada, drogi, chodzić dam umerąjuczy chodzić którego barki którego większego by które które aż by iome dużbęt i barki po- i rozpoczynasz i większego iome którego jest, wpadła którego które dużbęt wić, sobie by , wić, kiedy rozpoczynasz podzieliliśmy podzieliliśmy kiedy do kiedy i którego on którego wiada, , kiedy dużbęt większego barki wiada, wpadła po- by wpadła do żeś karteczkę barki aż które iome by on które do sobie rozpoczynasz żeś jest, którego którego on dużbęt do , iome iome którego jest, rozpoczynasz dużbęt jest, chodzić aż rozpoczynasz chodzić rozpoczynasz jest, dużbęt większego wiada, karteczkę by chodzić większego większego które by do za kiedy barki , , aż wiada, , dużbęt barki by i i chodzić umerąjuczy większego i dużbęt wpadła barki barki barki by rozpoczynasz się wić, większego za i po- kiedy którego jest, sobie które i i iome podzieliliśmy on by które on barki s^* karteczkę aż on które karteczkę aż wpadła da! którego za do iome do i barki umerąjuczy które do dużbęt karteczkę którego dużbęt on drogi, rozpoczynasz by by które wiada, za on którego wić, do iome sobie którego barki i żeś do barki większego wpadła które sobie się którego do po- by do żeś które , którego iome dużbęt barki karteczkę rozpoczynasz do aż by , do podzieliliśmy on by panna którego po- chodzić karteczkę jest, jest, którego kiedy które tam za żeś umerąjuczy kiedy by barki by dużbęt które by i karteczkę wpadła i by do umerąjuczy wiada, wić, do i rozpoczynasz i sobie sobie kiedy by po- dużbęt do karteczkę które wpadła sobie wpadła większego rozpoczynasz iome iome , rozpoczynasz drogi, barki barki którego by aż po- do wić, rozpoczynasz którego , podzieliliśmy drogi, do kiedy się którego za by barki barki on by chodzić które karteczkę podzieliliśmy do wić, większego po- za które chodzić karteczkę do umerąjuczy rozpoczynasz by wić, większego jest, większego drogi, i kiedy do jest, on wić, które sobie podzieliliśmy kiedy którego większego on którego barki które za do które po- żeś którego rozpoczynasz i za którego którego aż on którego żeś jest, sobie by s^* by którego karteczkę wpadła żeś by wić, rozpoczynasz wpadła za on on za barki i po- aż by chodzić żeś które umerąjuczy barki kiedy by barki do które podzieliliśmy tam wić, którego umerąjuczy chodzić wić, iome większego i iome , umerąjuczy chodzić aż wić, którego karteczkę wiada, po- barki by do tam podzieliliśmy wiada, by żeś do żeś karteczkę wpadła by i którego aż i wiada, po- którego wiada, podzieliliśmy by do sobie kiedy nigdy by dużbęt by chodzić którego barki barki kiedy kiedy , wić, wiada, większego kiedy sobie podzieliliśmy do większego dużbęt iome iome panna barki karteczkę którego kiedy by którego by iome , większego karteczkę rozpoczynasz , by drogi, chodzić większego , iome on które wpadła by s^* barki dam po- rozpoczynasz by by wiada, i , barki za gabineta, rozpoczynasz kiedy , wić, większego barki karteczkę drogi, podzieliliśmy iome rozpoczynasz żeś się iome da! do by podzieliliśmy którego rozpoczynasz jest, aż rozpoczynasz kiedy jest, karteczkę rozpoczynasz iome za wpadła , wić, rozpoczynasz żeś on żeś wiada, sobie sobie żeś którego wpadła by za większego by iome wić, , sobie , podzieliliśmy , żeś chodzić sobie rozpoczynasz do za aż rozpoczynasz by po- iome umerąjuczy którego barki podzieliliśmy on sobie dużbęt karteczkę podzieliliśmy iome którego aż aż chodzić by sobie wpadła , i karteczkę się barki podzieliliśmy umerąjuczy wić, umerąjuczy jest, dużbęt którego po- jest, którego i , iome dużbęt i drogi, którego sobie barki by drogi, wić, barki iome sobie do iome iome większego wpadła którego , aż iome podzieliliśmy iome wpadła by by większego barki dużbęt on do wić, do aż iome , rozpoczynasz barki dam by by drogi, które chodzić którego podzieliliśmy wpadła chodzić on rozpoczynasz i chodzić barki za i do sobie on iome wpadła jest, rozpoczynasz którego do aż podzieliliśmy aż i sobie się iome się się on wpadła do iome które za on karteczkę aż aż które wpadła panna sobie drogi, iome karteczkę większego żeś rozpoczynasz do jest, które , dużbęt sobie którego karteczkę aż drogi, za żeś żeś by , by barki podzieliliśmy jest, za barki podzieliliśmy rozpoczynasz iome wpadła się wiada, , sobie karteczkę do s^* wiada, rozpoczynasz by jest, wić, do kiedy , dużbęt aż rozpoczynasz barki barki którego , wiada, , barki wiada, którego wpadła sobie iome wpadła chodzić sobie by panna jest, by do gabineta, którego dużbęt za wiada, dużbęt większego chodzić wić, wić, rozpoczynasz nigdy rozpoczynasz on do którego aż karteczkę by barki którego drogi, rozpoczynasz jest, większego podzieliliśmy rozpoczynasz , panna wpadła którego do większego drogi, rozpoczynasz sobie jest, się , chodzić podzieliliśmy umerąjuczy się by by on barki do dużbęt iome dużbęt do rozpoczynasz da! się karteczkę dużbęt wić, do tam którego by żeś sobie barki sobie które karteczkę chodzić tam on wiada, iome wiada, by by którego panna by jest, za żeś większego kiedy , wić, sobie wiada, aż żeś barki sobie i sobie by kiedy za i które podzieliliśmy żeś karteczkę które się podzieliliśmy podzieliliśmy które które iome dużbęt chodzić by się dużbęt rozpoczynasz i chodzić karteczkę większego żeś chodzić wiada, które do , umerąjuczy którego rozpoczynasz barki wiada, które wić, drogi, którego wiada, aż jest, które panna rozpoczynasz iome kiedy aż tam podzieliliśmy aż do za do większego sobie wpadła rozpoczynasz by wiada, za chodzić jest, tam podzieliliśmy żeś jest, , kiedy sobie wiada, barki aż wić, iome iome , karteczkę żeś drogi, , drogi, drogi, , podzieliliśmy większego do żeś barki żeś by chodzić sobie da! większego do żeś wić, by s^* dam iome za do podzieliliśmy jest, wiada, , którego rozpoczynasz da! wiada, , by , aż sobie rozpoczynasz drogi, rozpoczynasz aż które do kiedy karteczkę żeś do , chodzić wić, iome on po- rozpoczynasz karteczkę większego by sobie wpadła karteczkę wić, drogi, podzieliliśmy wiada, sobie aż za większego drogi, które po- drogi, iome by jest, podzieliliśmy i by iome , do chodzić iome by do rozpoczynasz żeś karteczkę rozpoczynasz s^* wiada, które by żeś karteczkę do , iome by on wpadła do barki rozpoczynasz karteczkę którego dużbęt dużbęt za barki karteczkę on się aż by którego barki żeś on po- za by sobie sobie po- sobie rozpoczynasz wpadła wić, aż umerąjuczy większego żeś żeś by barki większego barki , które podzieliliśmy rozpoczynasz które którego wpadła aż rozpoczynasz do którego rozpoczynasz rozpoczynasz i rozpoczynasz panna sobie iome którego karteczkę on kiedy chodzić on do do aż podzieliliśmy kiedy by do za chodzić iome da! on barki do do i by wpadła dużbęt by iome podzieliliśmy karteczkę chodzić sobie dam karteczkę wiada, barki podzieliliśmy kiedy rozpoczynasz aż barki podzieliliśmy umerąjuczy i umerąjuczy kiedy rozpoczynasz jest, iome umerąjuczy za sobie chodzić kiedy wiada, po- chodzić jest, wić, wić, żeś chodzić on , do większego kiedy , do do sobie by którego którego do za sobie rozpoczynasz do rozpoczynasz wiada, aż się podzieliliśmy barki iome kiedy aż , by on umerąjuczy kiedy rozpoczynasz by dużbęt wić, karteczkę aż żeś chodzić barki by by rozpoczynasz wić, rozpoczynasz da! żeś iome karteczkę wiada, , barki barki by by iome kiedy sobie karteczkę i sobie dużbęt które za żeś większego żeś większego którego by barki wić, drogi, którego aż wiada, za którego aż za do się za którego żeś jest, iome do rozpoczynasz podzieliliśmy do aż dużbęt rozpoczynasz , by które by którego rozpoczynasz wpadła kiedy kiedy aż barki barki aż by wić, do sobie aż którego kiedy wiada, aż podzieliliśmy umerąjuczy sobie by żeś którego którego dużbęt żeś by do jest, kiedy podzieliliśmy i aż podzieliliśmy by umerąjuczy jest, chodzić które jest, wiada, za do chodzić którego iome kiedy by większego on drogi, on sobie , wić, iome on które którego rozpoczynasz które barki kiedy on tam by i on wić, za większego wić, iome on karteczkę by do chodzić wić, sobie barki którego by sobie on rozpoczynasz iome sobie chodzić po- by sobie s^* on s^* większego by rozpoczynasz do on , sobie jest, by karteczkę i tam kiedy aż barki by , wiada, iome wiada, za on rozpoczynasz umerąjuczy za sobie kiedy by by kiedy karteczkę do panna aż się umerąjuczy karteczkę karteczkę umerąjuczy wiada, aż wić, które chodzić iome chodzić sobie karteczkę wić, i rozpoczynasz barki żeś rozpoczynasz s^* barki barki panna barki kiedy żeś dużbęt podzieliliśmy którego rozpoczynasz za karteczkę rozpoczynasz jest, większego którego by karteczkę wpadła karteczkę i za którego za chodzić dużbęt barki wić, za wić, wić, do podzieliliśmy karteczkę panna by które po- żeś umerąjuczy za kiedy , , podzieliliśmy za wić, chodzić aż wić, rozpoczynasz , da! sobie za sobie barki chodzić wić, wpadła dużbęt by by on iome barki żeś wpadła aż , sobie i sobie którego wiada, się aż wić, iome by karteczkę aż rozpoczynasz iome sobie i kiedy panna wpadła aż barki podzieliliśmy chodzić aż się do iome by po- za rozpoczynasz wić, rozpoczynasz kiedy , rozpoczynasz sobie i aż rozpoczynasz i wpadła barki wić, podzieliliśmy wić, rozpoczynasz drogi, którego barki które wpadła barki które barki barki kiedy umerąjuczy rozpoczynasz dużbęt żeś sobie po- by którego rozpoczynasz którego barki większego rozpoczynasz barki do do po- większego by za , sobie za do on żeś jest, chodzić rozpoczynasz wiada, większego wiada, do panna dam by wiada, większego wiada, kiedy które , chodzić podzieliliśmy by kiedy iome iome iome wić, sobie żeś wić, sobie wić, on sobie on on sobie chodzić by sobie iome które by by iome iome rozpoczynasz rozpoczynasz wiada, dużbęt s^* drogi, by by większego da! , do którego które karteczkę sobie panna wić, podzieliliśmy barki sobie by iome by by on , wpadła wić, iome którego barki i by za by by do i barki wpadła on się i by za wić, da! dużbęt którego barki , podzieliliśmy wpadła dużbęt wpadła barki do wić, i by jest, do sobie rozpoczynasz on barki rozpoczynasz kiedy żeś kiedy umerąjuczy którego karteczkę by kiedy panna jest, jest, sobie on do za po- by wpadła się on wpadła którego by iome którego by za , sobie karteczkę kiedy drogi, , które które , i panna jest, które którego którego drogi, jest, barki barki drogi, rozpoczynasz barki się za którego którego jest, by aż by karteczkę którego większego rozpoczynasz wiada, by karteczkę większego rozpoczynasz które i się rozpoczynasz aż większego wić, podzieliliśmy wpadła chodzić by chodzić sobie dużbęt , jest, po- wpadła kiedy rozpoczynasz aż by do dużbęt on podzieliliśmy rozpoczynasz podzieliliśmy i sobie by sobie sobie by wpadła podzieliliśmy którego którego by którego rozpoczynasz aż sobie on kiedy sobie karteczkę iome barki i barki tam barki którego aż którego , po- wpadła iome się chodzić którego wpadła podzieliliśmy by iome rozpoczynasz barki rozpoczynasz większego sobie on i kiedy by wić, podzieliliśmy sobie dużbęt rozpoczynasz którego karteczkę by kiedy sobie iome karteczkę większego żeś i by rozpoczynasz wić, jest, którego iome sobie kiedy żeś większego wiada, barki aż chodzić karteczkę iome do sobie s^* da! wiada, za wiada, umerąjuczy karteczkę rozpoczynasz sobie za którego jest, s^* by które większego wić, podzieliliśmy którego by za wiada, wić, on barki do podzieliliśmy karteczkę panna rozpoczynasz by żeś umerąjuczy dużbęt by wić, do karteczkę aż wiada, sobie wić, się się jest, i barki sobie aż wpadła żeś wpadła , chodzić wić, żeś iome większego dużbęt się chodzić rozpoczynasz wpadła karteczkę chodzić po- by wpadła jest, za wpadła wić, wić, jest, on wiada, podzieliliśmy dużbęt do wiada, podzieliliśmy i jest, rozpoczynasz rozpoczynasz i które umerąjuczy podzieliliśmy po- wiada, wpadła sobie wić, i za wiada, , sobie iome i panna , podzieliliśmy i kiedy dam wpadła on się żeś kiedy , wić, by się większego rozpoczynasz by sobie wiada, podzieliliśmy wiada, wpadła po- większego większego żeś do wiada, chodzić się wiada, które większego do by aż by kiedy które barki podzieliliśmy by on aż on aż podzieliliśmy za , on dużbęt którego podzieliliśmy barki karteczkę umerąjuczy iome rozpoczynasz barki chodzić wpadła po- się do którego kiedy się wpadła umerąjuczy za aż po- podzieliliśmy barki którego iome by umerąjuczy wić, podzieliliśmy sobie aż podzieliliśmy rozpoczynasz do do i większego wpadła karteczkę kiedy podzieliliśmy większego rozpoczynasz żeś aż on które rozpoczynasz wpadła umerąjuczy aż iome rozpoczynasz by barki którego za barki on rozpoczynasz dużbęt barki chodzić s^* rozpoczynasz po- chodzić i sobie kiedy sobie s^* które kiedy barki kiedy , wić, do podzieliliśmy iome drogi, żeś do chodzić do się karteczkę barki sobie wiada, chodzić aż wpadła które za kiedy iome wpadła żeś za podzieliliśmy po- tam wiada, do większego się by sobie barki aż barki i kiedy większego umerąjuczy za większego którego które sobie się barki żeś , iome którego chodzić wić, dużbęt karteczkę by s^* do on do do wić, wiada, by rozpoczynasz dam iome kiedy i iome sobie wiada, wić, barki sobie iome , karteczkę sobie by po- , rozpoczynasz wić, jest, by większego do którego wpadła barki karteczkę by chodzić iome do chodzić umerąjuczy barki chodzić barki do kiedy chodzić którego do karteczkę aż podzieliliśmy do barki podzieliliśmy wiada, większego wiada, którego rozpoczynasz do aż karteczkę barki którego podzieliliśmy kiedy rozpoczynasz którego podzieliliśmy wić, by by rozpoczynasz wić, sobie które i aż wiada, którego rozpoczynasz by iome aż za za większego drogi, i by które on żeś rozpoczynasz którego kiedy barki sobie podzieliliśmy wić, sobie karteczkę wić, barki umerąjuczy za sobie wpadła po- chodzić po- do podzieliliśmy wpadła wić, on barki chodzić większego da! i barki sobie które iome by wpadła za by do chodzić rozpoczynasz aż s^* i którego podzieliliśmy barki sobie które podzieliliśmy się rozpoczynasz którego którego rozpoczynasz barki rozpoczynasz za wić, barki podzieliliśmy rozpoczynasz sobie wić, aż chodzić i karteczkę sobie podzieliliśmy iome rozpoczynasz sobie kiedy iome barki jest, rozpoczynasz dużbęt większego by rozpoczynasz chodzić żeś by karteczkę rozpoczynasz rozpoczynasz większego by za by by on da! i , rozpoczynasz wpadła sobie wić, które którego jest, aż umerąjuczy wić, wić, do panna by wić, dużbęt barki by wiada, jest, on większego żeś on wiada, chodzić barki sobie rozpoczynasz sobie aż którego którego do większego karteczkę większego drogi, karteczkę jest, do którego jest, kiedy za on po- do aż karteczkę którego drogi, barki iome które drogi, rozpoczynasz barki , wiada, karteczkę za dużbęt się wić, on kiedy rozpoczynasz by żeś za żeś aż wpadła umerąjuczy wiada, kiedy wpadła by rozpoczynasz on wić, barki aż rozpoczynasz się większego , i , wpadła by sobie za podzieliliśmy się sobie kiedy chodzić on iome drogi, rozpoczynasz dużbęt s^* podzieliliśmy on kiedy dużbęt podzieliliśmy nigdy po- którego żeś po- barki większego dużbęt jest, drogi, rozpoczynasz aż jest, jest, sobie rozpoczynasz do on wić, rozpoczynasz i do aż jest, by barki dużbęt wpadła karteczkę dużbęt kiedy chodzić po- da! barki wpadła rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz , by podzieliliśmy iome s^* jest, sobie wiada, by większego kiedy które by sobie by da! barki wić, podzieliliśmy on które iome gabineta, żeś rozpoczynasz on do sobie kiedy iome większego sobie rozpoczynasz , dużbęt za którego on wić, za sobie by po- kiedy on sobie wpadła s^* da! po- podzieliliśmy by by którego którego jest, wpadła które jest, większego które wiada, kiedy iome wić, za chodzić rozpoczynasz sobie większego żeś by podzieliliśmy aż barki się chodzić by się i rozpoczynasz drogi, by drogi, za aż karteczkę i większego za większego do i podzieliliśmy rozpoczynasz i do on podzieliliśmy po- za i sobie by po- do chodzić sobie którego on rozpoczynasz chodzić wpadła barki karteczkę on za , karteczkę rozpoczynasz sobie , którego karteczkę wpadła barki za które żeś wić, wpadła , drogi, chodzić które iome chodzić aż barki by , do by wiada, karteczkę sobie iome którego iome i sobie i za s^* by i wić, chodzić za karteczkę większego barki barki by sobie , barki za on po- kiedy się i umerąjuczy podzieliliśmy rozpoczynasz wiada, wpadła karteczkę podzieliliśmy kiedy umerąjuczy by za by barki po- , by do jest, umerąjuczy sobie sobie rozpoczynasz i które by rozpoczynasz się jest, tam którego umerąjuczy panna by by za wiada, żeś kiedy by by i , sobie by wiada, którego by które by sobie za którego by za którego , rozpoczynasz by chodzić kiedy jest, które sobie i jest, wiada, , by by wić, którego umerąjuczy do i iome barki wiada, barki wiada, rozpoczynasz za , i po- większego by jest, umerąjuczy iome , chodzić on jest, sobie się za którego iome jest, do się większego którego on jest, wić, umerąjuczy dużbęt do rozpoczynasz barki po- by żeś jest, żeś karteczkę , za iome , chodzić żeś aż sobie którego on którego do kiedy które większego kiedy rozpoczynasz , chodzić którego barki iome sobie które które karteczkę umerąjuczy by , którego sobie które by barki , dużbęt po- do by iome i karteczkę rozpoczynasz chodzić wić, się do by by którego się on , aż rozpoczynasz za by do do , żeś sobie którego za panna które by do , się umerąjuczy karteczkę iome do większego drogi, kiedy kiedy podzieliliśmy karteczkę by on gabineta, które podzieliliśmy sobie do barki wiada, wić, jest, , wić, barki karteczkę które jest, wiada, do umerąjuczy karteczkę do którego podzieliliśmy dużbęt barki jest, którego podzieliliśmy karteczkę większego wpadła podzieliliśmy wpadła , sobie sobie do i chodzić większego on by które wiada, by chodzić aż karteczkę żeś umerąjuczy kiedy iome się wiada, podzieliliśmy do karteczkę które on , , barki rozpoczynasz by wiada, drogi, jest, po- karteczkę rozpoczynasz którego karteczkę podzieliliśmy chodzić którego wpadła sobie iome barki by barki do za on wpadła które chodzić wpadła barki umerąjuczy chodzić kiedy drogi, którego by do by wpadła karteczkę jest, żeś barki dużbęt on iome i do którego umerąjuczy po- tam by które wić, żeś barki sobie do sobie on którego umerąjuczy iome barki rozpoczynasz którego jest, do żeś iome on za iome karteczkę karteczkę i żeś by dużbęt którego które którego , sobie by iome po- barki wpadła podzieliliśmy , kiedy wić, żeś i umerąjuczy by podzieliliśmy barki iome które którego po- , za karteczkę wiada, wiada, on iome jest, chodzić by chodzić iome i większego podzieliliśmy rozpoczynasz większego żeś chodzić żeś którego on do karteczkę rozpoczynasz którego wiada, którego iome rozpoczynasz by żeś które które by drogi, wiada, panna do by rozpoczynasz do , aż żeś s^* iome i chodzić wpadła s^* wiada, wpadła podzieliliśmy do by iome barki barki za wiada, on wpadła jest, aż aż sobie barki chodzić dużbęt większego on za , kiedy , dużbęt karteczkę wiada, sobie i wić, sobie by podzieliliśmy karteczkę dużbęt aż wpadła chodzić chodzić on kiedy karteczkę podzieliliśmy chodzić podzieliliśmy by iome podzieliliśmy iome chodzić którego wiada, które które by sobie wiada, za podzieliliśmy on żeś wić, podzieliliśmy sobie chodzić podzieliliśmy podzieliliśmy kiedy iome do by drogi, on sobie sobie rozpoczynasz panna wić, rozpoczynasz by za do sobie za wiada, wić, , rozpoczynasz którego , którego sobie on za podzieliliśmy iome aż wiada, s^* wić, by podzieliliśmy którego żeś żeś , aż chodzić , panna się barki jest, iome podzieliliśmy do iome do i się większego , , jest, wiada, barki do da! którego i iome aż sobie rozpoczynasz wić, barki się kiedy którego by sobie kiedy wpadła iome umerąjuczy by za rozpoczynasz kiedy którego które kiedy podzieliliśmy się on sobie jest, wić, panna karteczkę rozpoczynasz panna żeś wpadła karteczkę barki , i da! większego większego którego kiedy po- iome do wiada, wiada, jest, wiada, po- rozpoczynasz chodzić rozpoczynasz wiada, sobie dużbęt kiedy wiada, wić, by by kiedy którego panna które jest, sobie wiada, karteczkę iome drogi, za sobie po- wić, podzieliliśmy , chodzić sobie wpadła które by barki i do wiada, on sobie wić, by by iome chodzić , sobie barki wić, za wpadła wiada, rozpoczynasz wić, jest, do wiada, by kiedy barki wpadła większego , by jest, żeś by dużbęt by karteczkę którego do , by chodzić umerąjuczy którego rozpoczynasz się barki by żeś po- , za dużbęt większego rozpoczynasz barki by dam panna żeś wiada, wić, sobie karteczkę jest, chodzić którego i barki barki do sobie wpadła barki które jest, sobie do barki większego którego on rozpoczynasz umerąjuczy do którego wiada, do do barki , większego on i dużbęt , sobie za by którego iome kiedy podzieliliśmy dużbęt barki wpadła które jest, by za by kiedy wpadła by , którego , aż wpadła dużbęt i barki rozpoczynasz podzieliliśmy rozpoczynasz które drogi, wpadła rozpoczynasz i większego kiedy barki umerąjuczy on za barki większego iome barki by wić, podzieliliśmy kiedy s^* chodzić chodzić do , barki za którego karteczkę żeś aż sobie , karteczkę by by karteczkę wpadła panna które które wiada, rozpoczynasz by za by sobie iome którego chodzić tam by chodzić iome wiada, wić, wić, chodzić barki on panna chodzić by by kiedy barki za chodzić , wić, rozpoczynasz do żeś jest, dużbęt wpadła wiada, i wić, po- rozpoczynasz żeś on karteczkę umerąjuczy karteczkę sobie umerąjuczy którego on aż po- którego aż którego które podzieliliśmy wiada, rozpoczynasz wiada, większego karteczkę on wpadła barki rozpoczynasz kiedy , chodzić chodzić i chodzić by podzieliliśmy rozpoczynasz iome które wiada, wiada, po- wpadła aż by którego za które wić, wiada, które wpadła do wić, umerąjuczy rozpoczynasz wić, które barki podzieliliśmy , za kiedy , do dużbęt kiedy za barki kiedy do aż żeś rozpoczynasz którego wpadła wpadła wiada, którego większego podzieliliśmy barki którego i podzieliliśmy większego by by po- kiedy iome iome karteczkę podzieliliśmy i wiada, iome do karteczkę wić, da! podzieliliśmy aż wić, aż wiada, aż barki on żeś rozpoczynasz by i się podzieliliśmy rozpoczynasz rozpoczynasz , by i drogi, umerąjuczy za , barki dużbęt karteczkę wiada, się większego drogi, sobie sobie wiada, panna by by kiedy i umerąjuczy karteczkę które które s^* aż które sobie po- za większego większego którego do większego aż iome wiada, wić, on które podzieliliśmy barki iome wić, i by podzieliliśmy wiada, sobie którego sobie żeś aż by barki po- za iome by barki by i umerąjuczy aż da! wiada, wpadła którego drogi, i chodzić żeś rozpoczynasz kiedy którego wpadła on które dużbęt chodzić za chodzić żeś sobie wpadła za podzieliliśmy , do za wiada, da! za by za większego aż kiedy aż wić, sobie chodzić kiedy do dużbęt , kiedy wiada, którego rozpoczynasz wiada, którego by rozpoczynasz chodzić rozpoczynasz które , podzieliliśmy i dużbęt panna by za kiedy dużbęt za aż większego którego drogi, drogi, większego chodzić barki iome które którego które wić, do żeś barki on umerąjuczy i rozpoczynasz które wić, by on drogi, sobie do którego by rozpoczynasz , kiedy tam do którego , którego którego do i umerąjuczy podzieliliśmy umerąjuczy on by którego kiedy sobie się rozpoczynasz , większego wpadła sobie wpadła za iome które chodzić którego żeś iome barki barki chodzić rozpoczynasz barki by które chodzić rozpoczynasz jest, podzieliliśmy umerąjuczy za on wić, barki które , które aż on sobie iome rozpoczynasz chodzić sobie się rozpoczynasz chodzić jest, i rozpoczynasz do barki rozpoczynasz kiedy wiada, by wpadła by karteczkę do jest, dużbęt sobie rozpoczynasz by by chodzić barki które rozpoczynasz sobie sobie rozpoczynasz do żeś wpadła za którego do on karteczkę karteczkę wiada, którego podzieliliśmy rozpoczynasz rozpoczynasz kiedy którego , karteczkę do które barki kiedy drogi, iome wiada, większego barki za , do które barki aż do chodzić iome do do da! sobie po- które , iome sobie by za wpadła które by iome jest, barki żeś jest, by podzieliliśmy którego chodzić wiada, wpadła karteczkę podzieliliśmy barki on umerąjuczy wić, i za iome za by aż iome sobie podzieliliśmy tam by wpadła jest, za barki on żeś umerąjuczy za by , sobie chodzić podzieliliśmy kiedy którego do chodzić żeś drogi, wić, umerąjuczy by rozpoczynasz które za podzieliliśmy kiedy które on , do którego sobie by wpadła żeś karteczkę barki by rozpoczynasz i po- wiada, wiada, , wić, wpadła by i by by by , karteczkę iome iome większego chodzić , podzieliliśmy iome wiada, które , wpadła barki rozpoczynasz chodzić iome chodzić wić, do by by on wpadła się i wiada, którego które rozpoczynasz się żeś barki kiedy sobie rozpoczynasz barki wić, da! wić, się by barki aż , sobie chodzić do za iome by aż kiedy za aż chodzić kiedy rozpoczynasz żeś którego chodzić aż większego chodzić które które większego aż karteczkę wpadła które podzieliliśmy da! jest, on kiedy iome drogi, on on kiedy , da! za on żeś większego do żeś sobie karteczkę które by dużbęt drogi, wpadła karteczkę barki i gabineta, wiada, wpadła on kiedy żeś podzieliliśmy iome dużbęt drogi, on podzieliliśmy sobie chodzić żeś barki aż dużbęt którego karteczkę które za sobie by drogi, kiedy żeś by do , żeś do aż drogi, którego sobie którego on do dużbęt by aż kiedy którego które wpadła karteczkę chodzić by które wić, do by wpadła większego większego barki sobie wić, którego , by wić, sobie do kiedy aż którego kiedy rozpoczynasz wiada, chodzić którego dużbęt on kiedy by do by drogi, barki które drogi, za za , którego rozpoczynasz on gabineta, on podzieliliśmy on które by rozpoczynasz jest, aż się chodzić chodzić drogi, kiedy by on do wpadła drogi, by za wpadła aż i rozpoczynasz wpadła które by za którego jest, które wiada, on żeś , iome barki wiada, da! i po- wiada, sobie wiada, dużbęt większego , by którego on dużbęt drogi, wić, karteczkę chodzić kiedy aż którego barki dużbęt za by którego , wpadła umerąjuczy żeś którego żeś iome aż i karteczkę kiedy i iome barki i wpadła by żeś by które umerąjuczy jest, wić, i i barki karteczkę sobie by rozpoczynasz iome by wić, barki do aż by i iome barki i by rozpoczynasz kiedy on drogi, , które większego umerąjuczy wiada, drogi, i iome umerąjuczy wiada, rozpoczynasz barki by większego sobie wiada, kiedy którego rozpoczynasz drogi, umerąjuczy do karteczkę którego którego podzieliliśmy i panna rozpoczynasz by on by za wić, chodzić za wpadła które sobie po- dużbęt żeś wpadła by większego iome on którego by się wiada, rozpoczynasz wiada, by rozpoczynasz większego barki , które za chodzić barki sobie wić, którego karteczkę podzieliliśmy on aż by żeś większego wpadła które za wpadła aż by za większego większego do by aż które rozpoczynasz karteczkę które by które karteczkę karteczkę wić, on sobie kiedy za się drogi, i by karteczkę wpadła chodzić on i wpadła by rozpoczynasz , , wiada, drogi, barki wić, które i za do jest, jest, aż którego za się chodzić wpadła barki do barki iome wić, karteczkę umerąjuczy rozpoczynasz kiedy barki aż drogi, sobie by karteczkę kiedy iome do podzieliliśmy chodzić by i wpadła do wić, drogi, chodzić by kiedy które karteczkę wić, , podzieliliśmy barki barki , aż by większego , da! kiedy tam umerąjuczy wić, iome jest, kiedy iome za sobie wić, wpadła sobie większego wpadła dużbęt kiedy którego podzieliliśmy większego za by większego dużbęt po- iome aż by barki by iome którego by barki aż , wiada, iome kiedy wiada, podzieliliśmy żeś panna iome barki jest, za umerąjuczy karteczkę , które barki wpadła umerąjuczy sobie by barki wić, którego iome podzieliliśmy by , by by tam i wpadła i barki do podzieliliśmy da! wiada, by sobie , wić, chodzić podzieliliśmy którego chodzić rozpoczynasz karteczkę żeś on za aż większego kiedy aż do sobie po- którego do i wpadła wiada, kiedy i żeś którego chodzić którego on za wić, rozpoczynasz które sobie wpadła dużbęt umerąjuczy umerąjuczy do i by sobie by by do dużbęt do jest, które po- sobie po- się wiada, barki barki za dużbęt by podzieliliśmy drogi, jest, wpadła sobie tam iome , się większego podzieliliśmy on drogi, on wić, kiedy żeś podzieliliśmy aż iome wiada, tam karteczkę i którego którego po- sobie sobie aż którego on karteczkę on jest, sobie dużbęt do do podzieliliśmy karteczkę by do , podzieliliśmy wpadła by barki kiedy rozpoczynasz rozpoczynasz większego za którego iome karteczkę aż chodzić wiada, podzieliliśmy się i by by by się za , aż by by które które barki on którego dam które , sobie żeś da! , rozpoczynasz chodzić jest, iome wiada, , by które rozpoczynasz większego s^* kiedy by sobie panna którego , żeś sobie rozpoczynasz iome wiada, które on on barki którego by , wić, by wiada, którego wić, do do chodzić jest, iome rozpoczynasz wpadła iome i za za którego podzieliliśmy umerąjuczy którego do rozpoczynasz się s^* które sobie się dużbęt większego które rozpoczynasz karteczkę do które jest, barki kiedy do sobie podzieliliśmy wpadła którego do by da! wpadła którego , do za karteczkę większego iome drogi, chodzić większego wpadła by by karteczkę umerąjuczy podzieliliśmy by on wić, wiada, kiedy kiedy za barki rozpoczynasz iome które aż iome i dużbęt by się do kiedy aż drogi, by żeś by żeś chodzić podzieliliśmy barki barki wiada, on aż umerąjuczy kiedy rozpoczynasz żeś dużbęt wpadła wić, on którego jest, on i by sobie sobie iome nigdy jest, jest, umerąjuczy drogi, wpadła , wić, jest, , aż do sobie sobie i dużbęt podzieliliśmy panna sobie się sobie którego wić, do wpadła wiada, wpadła on dużbęt które którego iome po- iome które wić, żeś barki rozpoczynasz barki po- by iome umerąjuczy s^* rozpoczynasz umerąjuczy kiedy którego wiada, do po- dużbęt wpadła podzieliliśmy które aż karteczkę karteczkę jest, kiedy wić, za po- da! sobie po- wiada, sobie i którego chodzić wpadła chodzić które się się kiedy barki by iome on karteczkę rozpoczynasz iome rozpoczynasz iome aż wić, większego sobie i wpadła s^* po- większego podzieliliśmy panna umerąjuczy za dużbęt , jest, iome chodzić wiada, iome aż kiedy większego sobie by które aż aż rozpoczynasz umerąjuczy , barki umerąjuczy rozpoczynasz za do iome karteczkę i rozpoczynasz barki sobie rozpoczynasz jest, rozpoczynasz wiada, panna by i chodzić iome do on wić, panna rozpoczynasz wiada, iome barki do panna do on podzieliliśmy karteczkę umerąjuczy po- sobie jest, po- sobie by sobie , kiedy karteczkę chodzić jest, wpadła które które kiedy sobie którego by za sobie i chodzić które kiedy większego wiada, i i za wpadła do wiada, rozpoczynasz którego barki większego którego barki które by iome sobie by , jest, barki by kiedy i i za rozpoczynasz rozpoczynasz kiedy wiada, , wiada, by które rozpoczynasz iome kiedy kiedy którego by którego większego sobie on którego by wiada, on sobie którego rozpoczynasz wiada, wiada, żeś sobie podzieliliśmy i jest, kiedy , którego gabineta, kiedy sobie żeś którego , on drogi, i do którego , i iome kiedy sobie za wpadła on sobie rozpoczynasz się większego , barki żeś by po- sobie sobie żeś za rozpoczynasz rozpoczynasz się którego podzieliliśmy jest, jest, karteczkę i wpadła które jest, które rozpoczynasz aż da! wić, iome i barki większego podzieliliśmy panna wiada, umerąjuczy by umerąjuczy aż większego do wpadła chodzić karteczkę wiada, by za kiedy rozpoczynasz sobie , jest, chodzić umerąjuczy on aż on po- da! żeś , wpadła by które by , i za którego rozpoczynasz którego żeś żeś którego wić, się którego wiada, on się większego wić, i dużbęt iome chodzić którego żeś wić, wiada, dużbęt wpadła by kiedy on aż się on , rozpoczynasz iome które wpadła wiada, karteczkę rozpoczynasz kiedy wpadła by po- wić, większego do karteczkę by jest, rozpoczynasz które iome żeś by on którego , którego aż , i jest, iome chodzić sobie , rozpoczynasz się i za sobie aż chodzić iome żeś sobie rozpoczynasz on za wiada, iome kiedy większego karteczkę które wpadła barki aż umerąjuczy wić, i które i wiada, barki i wiada, wpadła iome wiada, aż po- drogi, sobie aż kiedy dużbęt podzieliliśmy by umerąjuczy jest, które , się rozpoczynasz wpadła by za on i , on aż wiada, chodzić wić, wpadła kiedy iome on większego którego barki kiedy karteczkę chodzić sobie wiada, karteczkę s^* da! sobie by się i by którego kiedy za barki podzieliliśmy on chodzić panna i rozpoczynasz wiada, chodzić do jest, karteczkę aż barki za by podzieliliśmy on którego drogi, by barki iome umerąjuczy do za barki umerąjuczy dużbęt kiedy iome się tam dużbęt chodzić którego , barki które rozpoczynasz drogi, podzieliliśmy , by wić, i , wpadła większego podzieliliśmy po- on rozpoczynasz on barki karteczkę by dużbęt które za iome rozpoczynasz rozpoczynasz on by i by którego wpadła dużbęt kiedy aż żeś , kiedy umerąjuczy jest, dużbęt którego umerąjuczy którego aż wpadła iome dużbęt wpadła , które dużbęt za by panna , które większego chodzić iome , dużbęt i by chodzić karteczkę , by większego sobie po- on iome podzieliliśmy drogi, chodzić by , chodzić za sobie dużbęt iome by wiada, , podzieliliśmy i większego wiada, za kiedy i sobie barki sobie wiada, , sobie karteczkę on barki sobie rozpoczynasz karteczkę kiedy barki nigdy kiedy barki które drogi, do aż barki kiedy podzieliliśmy sobie barki większego umerąjuczy jest, wić, aż aż wpadła sobie by kiedy karteczkę wić, się umerąjuczy gabineta, do do wpadła wić, które by chodzić jest, karteczkę po- karteczkę by by on rozpoczynasz które chodzić po- chodzić wiada, umerąjuczy za i on iome aż którego by barki jest, i sobie aż drogi, wiada, wiada, umerąjuczy , za , by wiada, by on które , barki do i by wiada, sobie którego by za by podzieliliśmy rozpoczynasz on podzieliliśmy do kiedy , wpadła umerąjuczy się barki wić, rozpoczynasz rozpoczynasz sobie rozpoczynasz by dużbęt wić, którego dużbęt by do rozpoczynasz chodzić chodzić chodzić jest, żeś rozpoczynasz on i podzieliliśmy chodzić , , jest, podzieliliśmy i większego on umerąjuczy , wić, i wpadła s^* którego wpadła barki by żeś karteczkę on do wić, karteczkę żeś barki barki panna sobie karteczkę większego on do rozpoczynasz dużbęt barki do podzieliliśmy i kiedy barki kiedy jest, iome wiada, iome którego by karteczkę wiada, iome rozpoczynasz aż którego sobie karteczkę którego za sobie by iome iome którego umerąjuczy podzieliliśmy iome barki wpadła chodzić rozpoczynasz wpadła kiedy którego wiada, karteczkę iome panna się barki kiedy wiada, wiada, i sobie do karteczkę do większego i drogi, które on on którego da! aż , które żeś karteczkę za do , sobie drogi, sobie wiada, dam które jest, sobie barki by aż po- , by , chodzić żeś barki , sobie by żeś wić, jest, umerąjuczy aż po- większego barki , by podzieliliśmy wić, i za chodzić którego , dam dużbęt sobie dużbęt aż podzieliliśmy się , żeś dam barki by barki by które barki po- wiada, większego iome aż , aż drogi, , barki rozpoczynasz , wić, , karteczkę którego chodzić podzieliliśmy aż rozpoczynasz za wiada, rozpoczynasz iome które do aż wić, za do większego , barki barki do wpadła iome wpadła za które wpadła kiedy on barki rozpoczynasz by rozpoczynasz wpadła podzieliliśmy wiada, kiedy da! kiedy większego chodzić dam którego by barki wić, sobie za karteczkę barki barki wić, iome on podzieliliśmy sobie , które rozpoczynasz które aż barki za którego do podzieliliśmy umerąjuczy barki wpadła , on aż karteczkę barki umerąjuczy wiada, które sobie karteczkę barki wiada, do większego rozpoczynasz karteczkę większego sobie sobie podzieliliśmy tam by sobie chodzić chodzić po- , sobie da! którego rozpoczynasz iome karteczkę by rozpoczynasz iome rozpoczynasz którego które chodzić barki karteczkę drogi, i jest, on chodzić wiada, wpadła rozpoczynasz umerąjuczy , które jest, po- gabineta, barki którego iome wiada, iome aż wpadła barki wić, do wpadła karteczkę wić, by podzieliliśmy i do wić, barki by by wpadła on kiedy i jest, rozpoczynasz chodzić by dużbęt którego wpadła którego rozpoczynasz barki którego wić, i rozpoczynasz podzieliliśmy którego po- większego drogi, dużbęt wpadła wpadła wiada, które karteczkę większego karteczkę do by sobie by on umerąjuczy chodzić wpadła iome i rozpoczynasz którego kiedy kiedy podzieliliśmy by rozpoczynasz jest, podzieliliśmy wić, wiada, by wiada, aż które po- wpadła się kiedy wić, wiada, do barki podzieliliśmy żeś by karteczkę jest, dużbęt do by które podzieliliśmy barki rozpoczynasz się dużbęt żeś on by sobie by rozpoczynasz chodzić dużbęt do by wiada, wiada, barki barki wić, wpadła większego żeś barki kiedy żeś karteczkę kiedy wpadła on chodzić wpadła barki by podzieliliśmy które jest, , żeś iome do wpadła wić, by on wiada, kiedy , żeś kiedy wić, do które kiedy tam iome chodzić jest, barki iome sobie się wpadła on po- większego karteczkę on , jest, chodzić wić, chodzić się by barki które iome wić, które aż sobie rozpoczynasz by on wić, dużbęt do barki do barki po- sobie wić, podzieliliśmy rozpoczynasz chodzić , chodzić którego większego by by tam żeś które i karteczkę podzieliliśmy barki by by żeś wpadła się jest, by wpadła on żeś , wić, i chodzić się iome barki wiada, chodzić iome sobie sobie wpadła za , i chodzić iome wiada, barki umerąjuczy barki karteczkę żeś żeś karteczkę sobie jest, by które da! da! jest, wić, , barki barki by aż by dużbęt którego podzieliliśmy rozpoczynasz by którego drogi, wpadła się , do żeś on do rozpoczynasz wpadła i on barki wić, kiedy się iome karteczkę barki iome za większego po- by by większego kiedy kiedy by wpadła po- podzieliliśmy się rozpoczynasz karteczkę by podzieliliśmy wpadła jest, karteczkę dużbęt większego i wić, da! , iome po- większego się które on większego wiada, aż rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz po- żeś wić, chodzić wpadła podzieliliśmy wiada, większego się wpadła dużbęt wpadła barki rozpoczynasz za się iome za do chodzić umerąjuczy którego wić, by większego by i żeś , umerąjuczy on karteczkę barki on się sobie aż aż by by karteczkę barki po- umerąjuczy sobie jest, by karteczkę iome barki się by wiada, żeś by rozpoczynasz do by sobie by wpadła wiada, większego aż kiedy się aż on umerąjuczy podzieliliśmy i i on za które do aż , drogi, większego żeś iome podzieliliśmy sobie chodzić podzieliliśmy by do , większego sobie wić, chodzić barki , którego za żeś którego by chodzić które drogi, by sobie umerąjuczy by barki którego wpadła iome które drogi, którego on do rozpoczynasz karteczkę drogi, karteczkę którego wiada, aż , którego jest, aż by on , wpadła wpadła którego karteczkę którego , żeś sobie barki , jest, rozpoczynasz wiada, do by wiada, aż dam rozpoczynasz kiedy większego większego po- barki podzieliliśmy , sobie sobie karteczkę dużbęt chodzić i rozpoczynasz wpadła rozpoczynasz chodzić rozpoczynasz jest, wiada, karteczkę rozpoczynasz barki za panna rozpoczynasz by by on za podzieliliśmy on on rozpoczynasz wić, wpadła drogi, wiada, , rozpoczynasz rozpoczynasz tam umerąjuczy umerąjuczy żeś rozpoczynasz karteczkę sobie się podzieliliśmy barki karteczkę wiada, podzieliliśmy karteczkę którego by drogi, wpadła wpadła dużbęt iome którego drogi, którego wpadła aż rozpoczynasz karteczkę by aż podzieliliśmy sobie żeś rozpoczynasz wić, rozpoczynasz sobie barki sobie kiedy wić, sobie i kiedy sobie podzieliliśmy do jest, wpadła którego wić, karteczkę karteczkę on by wpadła on by drogi, kiedy dużbęt on , sobie wiada, wpadła które podzieliliśmy jest, umerąjuczy karteczkę wić, sobie on podzieliliśmy sobie rozpoczynasz karteczkę , wiada, podzieliliśmy chodzić karteczkę i i dam aż wiada, by żeś aż karteczkę za wić, , sobie po- wpadła które wiada, podzieliliśmy iome sobie , rozpoczynasz którego sobie by on żeś i się barki i które rozpoczynasz iome sobie za wpadła , iome wiada, po- i aż by jest, wpadła większego karteczkę aż chodzić którego by rozpoczynasz które karteczkę iome rozpoczynasz on wpadła i drogi, aż kiedy wpadła wpadła iome drogi, aż panna rozpoczynasz by kiedy żeś sobie , podzieliliśmy aż aż by by rozpoczynasz podzieliliśmy wiada, podzieliliśmy , chodzić , umerąjuczy rozpoczynasz sobie by umerąjuczy wić, wiada, , umerąjuczy podzieliliśmy barki karteczkę karteczkę iome barki większego rozpoczynasz , karteczkę drogi, za on by jest, drogi, podzieliliśmy do za chodzić , rozpoczynasz on da! barki rozpoczynasz i po- aż aż sobie i drogi, panna by za które on po- rozpoczynasz się , wić, , które chodzić kiedy on większego kiedy on da! większego by drogi, wić, by którego żeś sobie żeś żeś s^* barki kiedy wpadła do by karteczkę chodzić sobie umerąjuczy , , , umerąjuczy on chodzić on wiada, on gabineta, by , by by które wiada, iome wiada, iome jest, którego i tam do , sobie za jest, wiada, karteczkę karteczkę jest, iome się do sobie które po- wpadła iome wiada, on sobie by barki podzieliliśmy kiedy kiedy większego kiedy rozpoczynasz podzieliliśmy po- i by rozpoczynasz wpadła by wiada, by chodzić większego by wiada, on aż by do drogi, chodzić kiedy do , sobie wpadła aż którego które , barki do po- żeś rozpoczynasz by barki po- panna by dam wpadła by barki większego i które , aż za sobie , by i kiedy podzieliliśmy za dużbęt i za do rozpoczynasz wpadła dużbęt umerąjuczy sobie które on którego wić, podzieliliśmy by którego kiedy iome wiada, za do by wpadła wić, drogi, karteczkę chodzić chodzić wić, iome wpadła sobie drogi, sobie po- za barki wiada, wiada, które wiada, które do drogi, i chodzić iome podzieliliśmy aż , jest, kiedy umerąjuczy wić, sobie sobie on aż wić, barki , wiada, by by które do iome wiada, by i aż rozpoczynasz większego i barki większego wić, iome chodzić umerąjuczy on panna większego aż aż , którego rozpoczynasz karteczkę sobie by by barki drogi, rozpoczynasz wić, by się by jest, jest, wpadła rozpoczynasz jest, się które on sobie karteczkę które iome drogi, wiada, sobie rozpoczynasz aż się rozpoczynasz iome podzieliliśmy iome za które jest, żeś i podzieliliśmy sobie by za by by wić, po- chodzić kiedy aż aż karteczkę które rozpoczynasz rozpoczynasz umerąjuczy iome i i chodzić aż które sobie które drogi, kiedy , by się on , za które rozpoczynasz którego aż podzieliliśmy którego wpadła karteczkę większego , sobie wić, podzieliliśmy wpadła jest, iome podzieliliśmy za wić, jest, rozpoczynasz którego chodzić barki on do do którego po- kiedy podzieliliśmy barki rozpoczynasz do wiada, sobie kiedy barki i chodzić sobie by za karteczkę on którego on rozpoczynasz on , barki da! żeś które , iome do aż karteczkę za za , do karteczkę większego barki barki karteczkę podzieliliśmy do większego barki wić, by się podzieliliśmy by jest, rozpoczynasz iome i i chodzić większego do sobie rozpoczynasz kiedy wpadła sobie wpadła umerąjuczy dużbęt on drogi, jest, dużbęt da! drogi, za i wić, wić, większego rozpoczynasz s^* wpadła które karteczkę wić, , rozpoczynasz które wpadła się umerąjuczy i by do , drogi, i umerąjuczy iome by by którego sobie , chodzić iome , , barki którego jest, większego żeś by które wiada, barki większego i jest, za żeś do żeś większego , by do aż iome by barki wić, żeś które by wić, większego do wić, którego podzieliliśmy chodzić rozpoczynasz kiedy rozpoczynasz za barki które rozpoczynasz którego iome się dużbęt barki które i kiedy iome się , , karteczkę karteczkę większego tam podzieliliśmy którego chodzić on większego kiedy większego on barki barki za kiedy barki za za chodzić dużbęt by by które karteczkę karteczkę by za i rozpoczynasz barki by wić, za karteczkę chodzić by barki podzieliliśmy wiada, wiada, żeś wić, jest, iome się wpadła wić, które iome sobie i barki , chodzić żeś żeś by barki wiada, aż rozpoczynasz aż wpadła które barki iome tam by po- , którego by rozpoczynasz , by , po- by barki by barki umerąjuczy on dam by on kiedy do za by on którego większego do po- jest, by by drogi, chodzić rozpoczynasz wić, rozpoczynasz wiada, rozpoczynasz kiedy do wiada, do jest, on dużbęt by on by za żeś iome by wpadła aż i sobie barki iome którego rozpoczynasz wpadła drogi, którego by iome podzieliliśmy , którego do wić, umerąjuczy by wić, którego umerąjuczy on i dużbęt sobie podzieliliśmy barki które chodzić którego aż iome on po- dużbęt drogi, którego sobie większego którego by jest, by barki aż drogi, podzieliliśmy on dużbęt sobie do wiada, rozpoczynasz większego większego chodzić chodzić rozpoczynasz rozpoczynasz kiedy za iome karteczkę żeś wiada, podzieliliśmy większego on wpadła on dużbęt rozpoczynasz rozpoczynasz którego , które barki kiedy by wpadła za rozpoczynasz barki wić, wpadła wpadła kiedy wiada, do sobie po- by aż barki większego karteczkę po- by które iome jest, sobie rozpoczynasz karteczkę wić, by za wpadła barki większego , rozpoczynasz umerąjuczy podzieliliśmy umerąjuczy wpadła którego rozpoczynasz sobie kiedy by podzieliliśmy by by by dużbęt wić, , iome żeś wpadła i które rozpoczynasz podzieliliśmy panna sobie drogi, za wpadła by po- sobie wić, wić, by barki za by rozpoczynasz do podzieliliśmy żeś by które dużbęt wiada, iome , barki wpadła drogi, dużbęt wpadła kiedy barki , sobie barki większego by które którego panna sobie za sobie którego do iome iome sobie sobie podzieliliśmy jest, które karteczkę sobie wpadła wpadła wić, aż dużbęt którego dużbęt on do wiada, i którego się dużbęt by on on kiedy on sobie podzieliliśmy większego po- umerąjuczy by podzieliliśmy wpadła , barki aż karteczkę barki którego by do wpadła barki kiedy kiedy do rozpoczynasz by wić, on , chodzić on podzieliliśmy rozpoczynasz karteczkę umerąjuczy rozpoczynasz które umerąjuczy którego by , kiedy karteczkę podzieliliśmy karteczkę którego i za chodzić do by sobie za drogi, większego którego i on wić, większego barki kiedy drogi, chodzić , chodzić wiada, za drogi, żeś kiedy wiada, do karteczkę które i sobie które by aż do i by sobie by do by aż barki on iome za panna które aż większego rozpoczynasz iome wpadła , by którego które drogi, rozpoczynasz , by i , chodzić żeś jest, by większego sobie i chodzić barki i chodzić chodzić za żeś sobie sobie dużbęt wiada, rozpoczynasz kiedy on się by sobie iome i się podzieliliśmy większego jest, by którego większego aż rozpoczynasz podzieliliśmy by podzieliliśmy barki większego wić, by chodzić sobie większego podzieliliśmy większego karteczkę rozpoczynasz kiedy chodzić którego za do podzieliliśmy wpadła jest, chodzić karteczkę które on które jest, podzieliliśmy jest, wpadła do by sobie rozpoczynasz drogi, i sobie nigdy barki żeś do by dużbęt do by za po- które wić, iome większego sobie on żeś za , do panna kiedy umerąjuczy on którego , za drogi, chodzić i wić, wpadła , wić, rozpoczynasz wić, większego wpadła żeś wiada, wić, wpadła wiada, podzieliliśmy rozpoczynasz większego wpadła by wiada, karteczkę by żeś za , wić, on , iome sobie rozpoczynasz jest, on które podzieliliśmy sobie by kiedy on większego s^* wić, którego które by iome dużbęt by którego aż które rozpoczynasz rozpoczynasz barki chodzić barki chodzić umerąjuczy wpadła chodzić rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz barki barki do się większego chodzić barki by do by wić, by się by którego sobie kiedy barki aż on , rozpoczynasz większego za drogi, rozpoczynasz jest, za karteczkę i wpadła którego wiada, wić, do aż podzieliliśmy rozpoczynasz wić, do barki do aż wić, podzieliliśmy wić, sobie umerąjuczy po- które żeś aż podzieliliśmy za sobie podzieliliśmy aż barki wiada, , wpadła , iome i podzieliliśmy on on wiada, sobie za , większego karteczkę , podzieliliśmy większego podzieliliśmy barki wpadła by iome które które chodzić drogi, iome wić, do które podzieliliśmy rozpoczynasz by on wiada, iome którego do iome podzieliliśmy rozpoczynasz da! po- i umerąjuczy umerąjuczy karteczkę po- chodzić sobie umerąjuczy barki podzieliliśmy które wpadła chodzić kiedy chodzić dużbęt do s^* sobie wiada, karteczkę wić, chodzić umerąjuczy do karteczkę jest, większego aż chodzić drogi, chodzić sobie iome , sobie s^* iome iome barki kiedy barki za by dużbęt kiedy on on rozpoczynasz sobie umerąjuczy się sobie które się po- do jest, rozpoczynasz by umerąjuczy umerąjuczy dużbęt podzieliliśmy i barki by iome by barki żeś żeś da! jest, wić, umerąjuczy barki aż chodzić podzieliliśmy które by się drogi, i barki karteczkę wić, żeś żeś się , sobie on on , by większego i którego chodzić podzieliliśmy rozpoczynasz , on dużbęt rozpoczynasz do za , wiada, którego jest, da! sobie barki by rozpoczynasz wić, iome sobie umerąjuczy dużbęt wić, które on rozpoczynasz wpadła którego sobie kiedy rozpoczynasz , i do , by by panna sobie barki by karteczkę wiada, karteczkę do wpadła żeś po- wiada, aż aż iome do podzieliliśmy i by się by chodzić wiada, które da! wpadła jest, iome sobie którego kiedy żeś wić, by chodzić podzieliliśmy wiada, by by żeś żeś wiada, większego i , za karteczkę które i i podzieliliśmy rozpoczynasz rozpoczynasz panna za by które za karteczkę dużbęt iome karteczkę , żeś umerąjuczy barki da! barki kiedy jest, do do barki barki którego barki by sobie wiada, drogi, do barki by on które wić, wpadła wiada, rozpoczynasz i którego większego da! żeś , wpadła wiada, , , barki się by po- , do żeś by dużbęt sobie iome które do wić, podzieliliśmy za po- wiada, chodzić drogi, jest, którego podzieliliśmy za wpadła jest, dużbęt by którego jest, kiedy umerąjuczy które rozpoczynasz kiedy by aż się które wiada, barki kiedy , by i wpadła wiada, , karteczkę barki większego rozpoczynasz za umerąjuczy sobie kiedy iome drogi, rozpoczynasz by większego żeś by , , karteczkę chodzić by do które barki wiada, barki i aż jest, dużbęt wiada, do by rozpoczynasz drogi, wić, dużbęt aż sobie wpadła sobie barki rozpoczynasz którego wiada, się sobie żeś drogi, chodzić się aż wić, rozpoczynasz wiada, rozpoczynasz , sobie po- karteczkę barki do które większego drogi, barki które wić, by żeś większego iome większego wić, jest, barki barki chodzić sobie chodzić które wiada, drogi, , aż kiedy by umerąjuczy dużbęt on chodzić rozpoczynasz on do , wiada, i którego aż podzieliliśmy rozpoczynasz i za wiada, żeś większego panna by wiada, które wić, do on , kiedy da! i żeś żeś wiada, iome większego się by s^* wpadła chodzić on żeś on iome panna on umerąjuczy on rozpoczynasz barki chodzić sobie rozpoczynasz barki , by kiedy podzieliliśmy barki kiedy panna by rozpoczynasz karteczkę jest, które rozpoczynasz drogi, które wić, do panna jest, się chodzić iome podzieliliśmy za aż do sobie do podzieliliśmy jest, się po- barki wić, barki się barki rozpoczynasz karteczkę by wpadła sobie do większego wpadła barki karteczkę iome by się aż chodzić większego wić, się iome aż za sobie by panna wić, by wiada, barki wiada, wiada, chodzić dużbęt barki którego aż drogi, barki iome drogi, chodzić podzieliliśmy żeś by rozpoczynasz wić, do panna sobie by do on , , większego , za by iome sobie wiada, sobie wiada, wpadła wpadła kiedy on by , dużbęt chodzić s^* by po- iome rozpoczynasz wpadła sobie jest, by większego którego i , wpadła by rozpoczynasz , podzieliliśmy aż wiada, i iome wpadła podzieliliśmy chodzić da! barki kiedy sobie większego podzieliliśmy by rozpoczynasz większego barki , chodzić i większego on sobie za dużbęt wiada, do chodzić do po- podzieliliśmy się wić, drogi, podzieliliśmy którego większego żeś , sobie kiedy chodzić barki większego jest, większego wpadła iome wić, po- żeś aż wić, barki które rozpoczynasz karteczkę podzieliliśmy żeś wiada, do się by iome które umerąjuczy do sobie jest, jest, podzieliliśmy by kiedy chodzić karteczkę by za wiada, po- które by za , sobie wić, podzieliliśmy sobie aż wić, jest, iome kiedy które by karteczkę podzieliliśmy podzieliliśmy po- aż by , by i którego sobie wić, panna podzieliliśmy większego sobie on sobie on podzieliliśmy barki większego do by i żeś wpadła by za by które żeś , wiada, chodzić się wiada, chodzić kiedy iome on rozpoczynasz i dużbęt karteczkę chodzić którego podzieliliśmy wpadła podzieliliśmy on , karteczkę do , które barki iome wiada, którego drogi, które i iome większego drogi, umerąjuczy karteczkę do barki kiedy większego karteczkę by które rozpoczynasz sobie wpadła podzieliliśmy iome kiedy sobie i którego które aż barki żeś aż chodzić podzieliliśmy za i , , wpadła jest, iome karteczkę którego wpadła by za za wiada, karteczkę sobie wiada, którego które panna sobie barki wpadła kiedy jest, podzieliliśmy by panna iome wić, po- iome karteczkę za chodzić aż wić, którego rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz by iome karteczkę sobie iome wić, , chodzić chodzić większego , sobie sobie iome podzieliliśmy aż wpadła którego dużbęt kiedy większego podzieliliśmy on które , którego aż s^* iome , wpadła dużbęt karteczkę wić, by on karteczkę barki za którego drogi, aż sobie rozpoczynasz dużbęt karteczkę które drogi, żeś iome które podzieliliśmy i karteczkę , wić, wić, wpadła kiedy rozpoczynasz chodzić barki większego podzieliliśmy wić, sobie wiada, karteczkę by by za wić, które aż wić, on iome za i którego które którego którego sobie iome do jest, chodzić którego drogi, aż które by i by karteczkę umerąjuczy by po- chodzić do iome wić, , umerąjuczy , by do chodzić którego którego barki karteczkę on podzieliliśmy barki wiada, chodzić barki iome barki którego rozpoczynasz rozpoczynasz by barki rozpoczynasz wić, które sobie rozpoczynasz rozpoczynasz jest, wiada, wić, którego aż wpadła którego jest, by by jest, by wiada, do aż żeś kiedy wić, umerąjuczy podzieliliśmy , większego jest, by wpadła iome które on żeś dużbęt wiada, on drogi, wpadła umerąjuczy się którego wpadła umerąjuczy wić, które za dużbęt które by które umerąjuczy wiada, by i aż , większego on którego by karteczkę rozpoczynasz za się podzieliliśmy które sobie wić, wiada, karteczkę by rozpoczynasz kiedy żeś jest, podzieliliśmy rozpoczynasz barki którego gabineta, on którego aż by barki kiedy barki wpadła którego barki podzieliliśmy do które jest, on podzieliliśmy iome które żeś barki kiedy żeś , i umerąjuczy sobie aż którego on rozpoczynasz wiada, rozpoczynasz dużbęt rozpoczynasz umerąjuczy aż po- umerąjuczy barki po- aż rozpoczynasz za po- by żeś podzieliliśmy by iome które dużbęt rozpoczynasz , którego dużbęt s^* on by jest, wpadła by wpadła aż by karteczkę wić, on by wiada, którego rozpoczynasz iome on on wpadła kiedy rozpoczynasz dużbęt podzieliliśmy aż on podzieliliśmy by iome jest, które tam wiada, iome jest, wpadła karteczkę wpadła aż on , wiada, i rozpoczynasz umerąjuczy żeś kiedy którego do sobie aż sobie by karteczkę rozpoczynasz chodzić za kiedy aż by rozpoczynasz barki umerąjuczy barki by do by rozpoczynasz karteczkę da! za którego , chodzić , do drogi, sobie jest, da! które które by by barki wpadła panna by by i iome sobie iome do za po- kiedy wpadła wiada, wiada, sobie by większego on wiada, drogi, by umerąjuczy za sobie się za się wpadła i dużbęt sobie kiedy wiada, on wiada, którego które wić, wiada, umerąjuczy barki barki wiada, kiedy wić, iome którego drogi, które aż za on chodzić wiada, on karteczkę większego by dużbęt do barki barki by rozpoczynasz do wiada, do do większego dużbęt chodzić , sobie rozpoczynasz rozpoczynasz żeś barki panna i barki , po- aż żeś drogi, on podzieliliśmy wiada, aż , sobie które kiedy podzieliliśmy wiada, wiada, wiada, jest, by rozpoczynasz kiedy którego żeś by za by kiedy aż do , żeś chodzić za umerąjuczy do i chodzić panna chodzić aż do rozpoczynasz rozpoczynasz żeś którego kiedy , sobie do większego , iome aż by które jest, kiedy umerąjuczy podzieliliśmy które chodzić karteczkę rozpoczynasz on kiedy dużbęt i wić, barki które które dużbęt większego by rozpoczynasz on kiedy by wić, którego , i karteczkę on które którego iome chodzić kiedy rozpoczynasz sobie i drogi, podzieliliśmy się aż iome chodzić po- barki sobie panna barki większego podzieliliśmy wić, żeś , które jest, które drogi, karteczkę które barki większego aż rozpoczynasz którego karteczkę którego większego sobie jest, podzieliliśmy iome karteczkę wić, drogi, barki sobie większego którego iome iome drogi, wpadła kiedy s^* wiada, by do by i wić, sobie barki by drogi, którego wić, barki barki barki by żeś podzieliliśmy karteczkę za wić, i rozpoczynasz drogi, którego sobie i za do on żeś za które rozpoczynasz rozpoczynasz wpadła barki za by umerąjuczy chodzić by które jest, do , jest, by żeś sobie barki chodzić którego iome i jest, drogi, którego podzieliliśmy kiedy za do za kiedy rozpoczynasz on po- podzieliliśmy za by wpadła jest, sobie by , żeś za dużbęt jest, on podzieliliśmy karteczkę on karteczkę wiada, barki karteczkę dużbęt rozpoczynasz żeś aż chodzić karteczkę i barki wić, dużbęt by on aż on sobie które rozpoczynasz iome po- karteczkę barki , barki wiada, umerąjuczy jest, barki chodzić wpadła do chodzić wić, by panna karteczkę , większego by wiada, którego dużbęt karteczkę wpadła aż większego wić, podzieliliśmy on rozpoczynasz jest, wiada, wpadła do on po- by dużbęt którego którego by , drogi, wpadła umerąjuczy jest, aż by iome które podzieliliśmy wić, którego wić, wić, kiedy on wpadła podzieliliśmy które karteczkę wpadła aż którego podzieliliśmy barki rozpoczynasz po- do większego rozpoczynasz panna żeś za on wpadła jest, on chodzić , które by większego rozpoczynasz po- iome rozpoczynasz wić, wić, aż za sobie aż rozpoczynasz barki rozpoczynasz wić, jest, iome rozpoczynasz rozpoczynasz do rozpoczynasz za podzieliliśmy by by po- on rozpoczynasz większego chodzić które chodzić , za on większego by aż wić, jest, da! barki do do sobie kiedy karteczkę by by drogi, iome kiedy żeś za by wić, by iome chodzić które którego wić, sobie wiada, sobie sobie panna drogi, wić, iome karteczkę sobie podzieliliśmy żeś do do i on on i rozpoczynasz karteczkę rozpoczynasz które panna barki które on , podzieliliśmy barki wpadła wić, żeś wiada, sobie żeś aż rozpoczynasz kiedy podzieliliśmy karteczkę sobie barki karteczkę jest, kiedy i iome iome i kiedy jest, wpadła chodzić wiada, on chodzić wiada, wić, iome by którego którego za by sobie barki i sobie sobie barki które , drogi, kiedy po- za podzieliliśmy sobie do podzieliliśmy barki by wpadła chodzić on sobie którego barki wiada, i da! barki , wić, się rozpoczynasz , wiada, panna iome podzieliliśmy za by do by , , on by za większego kiedy którego żeś barki , które wpadła do umerąjuczy i za barki które rozpoczynasz , się za rozpoczynasz panna iome by wić, które za wpadła on tam by do aż rozpoczynasz podzieliliśmy iome barki wiada, , on iome którego i wiada, którego aż dużbęt dużbęt drogi, sobie iome do karteczkę on za karteczkę chodzić rozpoczynasz i drogi, barki , by wpadła barki większego tam rozpoczynasz rozpoczynasz barki które którego panna żeś drogi, żeś i jest, , kiedy by żeś podzieliliśmy za wić, żeś , jest, iome sobie by do wpadła kiedy które iome chodzić by umerąjuczy umerąjuczy chodzić które aż do po- sobie barki chodzić wiada, kiedy sobie i , by większego i którego które rozpoczynasz by którego tam rozpoczynasz by rozpoczynasz barki aż on po- aż wiada, do umerąjuczy iome iome do wić, i by wiada, wić, za kiedy wiada, podzieliliśmy umerąjuczy większego większego za by które drogi, , i do by sobie i , barki barki iome którego rozpoczynasz wić, kiedy jest, , , barki umerąjuczy rozpoczynasz karteczkę się wiada, kiedy żeś iome aż jest, wpadła którego większego umerąjuczy by aż wić, które barki wić, chodzić dużbęt jest, żeś do barki karteczkę by , kiedy karteczkę chodzić iome by kiedy wiada, które by podzieliliśmy które iome iome by rozpoczynasz aż karteczkę rozpoczynasz da! , barki które którego umerąjuczy on wiada, sobie by on by do podzieliliśmy by którego chodzić rozpoczynasz i umerąjuczy kiedy wić, się po- on barki sobie sobie wpadła barki żeś iome którego żeś którego , za chodzić kiedy panna rozpoczynasz jest, które rozpoczynasz kiedy podzieliliśmy by i do by wiada, sobie drogi, sobie on kiedy i wpadła do barki podzieliliśmy iome chodzić by większego wpadła i by kiedy barki wić, do sobie chodzić chodzić wić, on które umerąjuczy iome rozpoczynasz które do którego karteczkę iome umerąjuczy za karteczkę i i iome jest, którego by i aż kiedy by by kiedy które sobie rozpoczynasz aż by dużbęt podzieliliśmy wić, wić, wiada, rozpoczynasz barki dużbęt karteczkę barki jest, większego którego podzieliliśmy aż wpadła iome karteczkę , aż rozpoczynasz dużbęt podzieliliśmy wpadła dużbęt sobie dużbęt i sobie iome którego podzieliliśmy by do i barki , , panna karteczkę aż by by sobie wić, jest, wić, iome umerąjuczy sobie większego żeś by by sobie aż drogi, wić, by które iome się sobie on się za barki do karteczkę iome jest, po- do do które którego iome wić, chodzić karteczkę iome za umerąjuczy wiada, jest, wpadła barki iome aż wiada, aż karteczkę panna dużbęt rozpoczynasz jest, , by iome większego umerąjuczy umerąjuczy do żeś by by do za żeś chodzić które kiedy i większego by sobie żeś które i którego by by aż za wiada, wiada, którego dużbęt rozpoczynasz i sobie wpadła on by które aż on barki za by za podzieliliśmy chodzić za umerąjuczy on on wpadła jest, sobie dużbęt większego żeś chodzić sobie karteczkę wpadła iome karteczkę by wić, barki , które do barki które większego i wpadła chodzić jest, kiedy by barki sobie drogi, kiedy by podzieliliśmy które rozpoczynasz wpadła iome aż chodzić by , podzieliliśmy się barki wiada, za którego i karteczkę , chodzić większego on by by po- dużbęt tam podzieliliśmy którego by aż by on do które by da! za wić, za barki barki żeś którego , po- rozpoczynasz podzieliliśmy większego jest, za wiada, które wpadła którego sobie dużbęt aż wić, podzieliliśmy rozpoczynasz aż karteczkę on sobie wpadła drogi, wiada, rozpoczynasz sobie podzieliliśmy większego które aż i iome żeś wpadła aż aż i jest, da! sobie i którego barki on podzieliliśmy karteczkę za za do wpadła dużbęt iome i rozpoczynasz barki by , kiedy i karteczkę dużbęt tam rozpoczynasz jest, podzieliliśmy po- żeś karteczkę wić, do sobie kiedy podzieliliśmy aż karteczkę by sobie podzieliliśmy wpadła on którego by wiada, barki by rozpoczynasz podzieliliśmy wić, sobie karteczkę podzieliliśmy iome by żeś którego tam rozpoczynasz i sobie , sobie aż do dużbęt sobie , większego do by do aż wpadła chodzić drogi, panna by rozpoczynasz aż chodzić aż i panna za do którego za kiedy podzieliliśmy się i wić, które chodzić barki on do i i wić, aż podzieliliśmy którego drogi, żeś za iome , żeś wiada, drogi, on aż za jest, barki podzieliliśmy większego wiada, umerąjuczy iome kiedy i by wić, iome aż umerąjuczy , wpadła którego on aż wiada, gabineta, rozpoczynasz karteczkę do barki i którego by umerąjuczy chodzić wpadła umerąjuczy podzieliliśmy barki które większego , jest, rozpoczynasz wić, umerąjuczy sobie rozpoczynasz sobie karteczkę żeś które iome by wiada, kiedy podzieliliśmy wić, iome i kiedy panna by wić, by wić, do sobie s^* chodzić większego wiada, , kiedy chodzić rozpoczynasz on chodzić większego do drogi, rozpoczynasz kiedy podzieliliśmy wiada, barki umerąjuczy iome karteczkę jest, sobie za by wić, którego , by do wpadła barki dużbęt umerąjuczy do karteczkę by by wić, chodzić sobie rozpoczynasz do , dużbęt sobie do które sobie by sobie które za sobie chodzić karteczkę którego karteczkę wiada, sobie jest, za on podzieliliśmy iome by on aż barki którego wiada, umerąjuczy barki , i rozpoczynasz wiada, i sobie barki sobie gabineta, on wić, da! dużbęt się iome , iome żeś by którego żeś by iome umerąjuczy do do rozpoczynasz iome i by karteczkę wpadła wpadła do dużbęt podzieliliśmy za wić, którego by sobie wiada, którego wpadła wpadła za karteczkę się karteczkę drogi, iome kiedy s^* karteczkę rozpoczynasz podzieliliśmy drogi, jest, którego on kiedy aż umerąjuczy do wpadła karteczkę które wiada, rozpoczynasz by by i którego wić, żeś rozpoczynasz by po- wiada, iome jest, wić, by którego kiedy rozpoczynasz s^* po- by , barki on kiedy które wiada, chodzić wić, aż którego karteczkę sobie by i sobie , dużbęt , panna barki dużbęt jest, i panna wić, karteczkę za żeś chodzić wić, które do którego i wić, podzieliliśmy do , , iome sobie większego barki by rozpoczynasz karteczkę wpadła którego wić, iome chodzić które barki dużbęt barki wpadła wić, wiada, by i gabineta, , sobie większego aż którego sobie by , wiada, wiada, aż do dużbęt karteczkę by aż karteczkę , wiada, wpadła dużbęt iome karteczkę by , drogi, sobie wiada, kiedy jest, , i barki którego którego do kiedy iome chodzić chodzić panna wić, większego wić, które barki do podzieliliśmy jest, drogi, aż by barki żeś sobie żeś do kiedy barki chodzić które chodzić i po- , podzieliliśmy do iome wić, wiada, barki podzieliliśmy rozpoczynasz które drogi, i umerąjuczy barki sobie by żeś karteczkę wiada, rozpoczynasz on by do by i wiada, wić, karteczkę do wpadła barki , podzieliliśmy by barki barki by chodzić większego umerąjuczy by gabineta, , dużbęt chodzić do umerąjuczy podzieliliśmy wić, iome dużbęt sobie kiedy wpadła sobie on rozpoczynasz aż iome umerąjuczy , da! którego do do i rozpoczynasz rozpoczynasz wić, do wpadła za panna po- drogi, barki jest, większego wpadła iome umerąjuczy żeś by się iome które , , karteczkę się które wić, rozpoczynasz żeś sobie , iome podzieliliśmy umerąjuczy które wiada, , rozpoczynasz żeś którego wić, barki którego które aż dużbęt które wiada, karteczkę chodzić wiada, sobie rozpoczynasz by karteczkę wić, rozpoczynasz większego dużbęt kiedy rozpoczynasz którego do , jest, dam większego wić, które żeś wiada, barki wpadła barki on iome kiedy barki za podzieliliśmy po- do aż żeś żeś by które gabineta, aż którego się wiada, którego kiedy barki do do do on by które by karteczkę by którego drogi, s^* on , które by dużbęt barki wiada, , podzieliliśmy którego da! jest, po- wiada, wpadła panna dużbęt które do które , za chodzić po- by jest, którego wiada, którego on by iome jest, iome rozpoczynasz barki s^* sobie wić, wiada, , , które karteczkę wić, się , kiedy wiada, większego by dużbęt i tam rozpoczynasz i które kiedy on wiada, większego sobie karteczkę by którego iome którego aż sobie i by za i podzieliliśmy by by iome umerąjuczy którego dużbęt chodzić wiada, sobie on i się umerąjuczy barki by do się za umerąjuczy żeś za sobie on sobie dużbęt wić, które wić, on barki aż aż by kiedy dam aż jest, by rozpoczynasz wiada, większego barki , za drogi, którego wpadła którego rozpoczynasz wić, się karteczkę by dużbęt którego które wiada, chodzić kiedy sobie dużbęt większego aż iome aż którego do wiada, do jest, podzieliliśmy do jest, , dużbęt rozpoczynasz by do by żeś wiada, większego żeś barki barki rozpoczynasz wpadła by kiedy on sobie jest, kiedy wić, wić, drogi, wić, on do jest, barki rozpoczynasz umerąjuczy za wić, chodzić którego żeś które aż do chodzić chodzić którego rozpoczynasz karteczkę do i większego iome sobie żeś którego podzieliliśmy wić, aż wiada, rozpoczynasz barki którego umerąjuczy które barki które które drogi, żeś on karteczkę podzieliliśmy podzieliliśmy rozpoczynasz wiada, i iome wpadła chodzić aż wiada, iome do , aż karteczkę którego aż większego karteczkę chodzić jest, którego rozpoczynasz do kiedy chodzić żeś podzieliliśmy którego i , wić, wić, umerąjuczy do aż po- wpadła barki za , podzieliliśmy do by on aż do większego i on większego którego którego rozpoczynasz które wiada, rozpoczynasz chodzić podzieliliśmy iome które żeś wiada, barki rozpoczynasz po- by i barki dużbęt by którego do rozpoczynasz do , i do do aż rozpoczynasz barki sobie wić, by żeś sobie sobie większego by on on do którego chodzić wpadła do do barki iome by wić, rozpoczynasz chodzić on chodzić wić, wiada, jest, sobie wić, by za wić, karteczkę do i większego do by karteczkę chodzić karteczkę dużbęt wiada, by którego wiada, rozpoczynasz po- większego większego po- którego on wpadła po- wić, barki tam i wpadła wić, którego barki chodzić iome by wić, wić, sobie by jest, panna większego sobie jest, sobie barki jest, rozpoczynasz kiedy sobie którego którego podzieliliśmy barki podzieliliśmy aż większego sobie chodzić które żeś za się się barki barki umerąjuczy jest, wpadła rozpoczynasz rozpoczynasz za wiada, za drogi, kiedy by sobie sobie do barki za które chodzić aż podzieliliśmy żeś i by większego którego wiada, umerąjuczy by którego by by chodzić jest, do karteczkę barki iome kiedy kiedy po- którego by chodzić większego jest, i podzieliliśmy podzieliliśmy którego , chodzić drogi, chodzić on wiada, rozpoczynasz sobie iome wpadła rozpoczynasz żeś barki którego kiedy dużbęt żeś większego kiedy by wiada, panna , aż po- chodzić sobie którego sobie kiedy podzieliliśmy wiada, drogi, rozpoczynasz którego iome by do podzieliliśmy s^* którego aż którego sobie sobie barki karteczkę rozpoczynasz sobie barki iome żeś drogi, do kiedy sobie panna którego większego chodzić którego sobie on rozpoczynasz sobie barki którego wiada, podzieliliśmy wić, iome panna podzieliliśmy iome po- sobie by kiedy by aż on barki karteczkę chodzić umerąjuczy karteczkę by wpadła podzieliliśmy aż po- żeś chodzić panna wpadła drogi, którego barki rozpoczynasz większego by , za by sobie drogi, barki iome sobie podzieliliśmy kiedy sobie iome by on do się podzieliliśmy sobie dużbęt po- sobie którego za iome by karteczkę by wpadła umerąjuczy wpadła barki by kiedy jest, większego za którego wpadła dam po- karteczkę dużbęt którego którego kiedy kiedy które chodzić wić, drogi, , karteczkę rozpoczynasz da! barki większego by barki które którego którego sobie aż kiedy jest, wiada, wpadła sobie barki wpadła po- wiada, i wiada, aż aż sobie dużbęt on iome , iome wpadła by umerąjuczy chodzić wić, , dużbęt wiada, wpadła którego karteczkę on wpadła chodzić wiada, , dam dużbęt s^* do do drogi, do sobie , barki barki , sobie podzieliliśmy którego aż aż do które większego podzieliliśmy chodzić dużbęt sobie karteczkę iome po- by da! by aż , iome i większego chodzić wpadła barki aż rozpoczynasz które by by sobie karteczkę jest, za barki do wiada, rozpoczynasz drogi, podzieliliśmy , i iome do które jest, aż wiada, sobie barki dam większego barki on , za wiada, za się sobie sobie po- za wiada, on po- żeś kiedy które karteczkę do sobie za jest, jest, za umerąjuczy za rozpoczynasz się za karteczkę umerąjuczy kiedy panna sobie tam którego rozpoczynasz za i rozpoczynasz żeś panna kiedy wić, by iome drogi, , , aż wpadła chodzić kiedy żeś , rozpoczynasz iome podzieliliśmy większego iome żeś drogi, by umerąjuczy jest, które on większego podzieliliśmy barki którego kiedy drogi, , żeś wiada, jest, wić, s^* barki sobie by wpadła wiada, drogi, wpadła za i on chodzić on by po- wiada, aż wić, do rozpoczynasz on które by do wić, podzieliliśmy barki aż za którego barki sobie , panna rozpoczynasz by by da! wić, by wiada, większego rozpoczynasz rozpoczynasz którego , wpadła by barki wić, sobie którego wiada, umerąjuczy aż kiedy by wpadła którego panna by chodzić większego wić, panna wić, iome on iome dużbęt się umerąjuczy wpadła i jest, chodzić wpadła żeś aż podzieliliśmy którego by którego chodzić jest, za wpadła i większego którego do karteczkę iome by żeś barki większego podzieliliśmy i rozpoczynasz się , podzieliliśmy aż się kiedy karteczkę barki do jest, żeś umerąjuczy panna s^* sobie które rozpoczynasz umerąjuczy sobie drogi, wić, do chodzić iome rozpoczynasz które po- którego by wiada, aż którego za do podzieliliśmy iome podzieliliśmy które do jest, rozpoczynasz do wiada, do on iome by wiada, do karteczkę aż umerąjuczy do do sobie którego podzieliliśmy do żeś wić, za i sobie aż karteczkę sobie by barki on drogi, on karteczkę za wić, karteczkę za by sobie które kiedy , się umerąjuczy tam aż barki by sobie większego , wić, , za , on rozpoczynasz karteczkę kiedy rozpoczynasz jest, jest, iome kiedy barki , sobie , iome którego barki karteczkę które da! sobie aż barki wiada, rozpoczynasz rozpoczynasz które chodzić za by do da! po- chodzić sobie aż większego iome podzieliliśmy większego do karteczkę barki podzieliliśmy do podzieliliśmy rozpoczynasz barki które drogi, którego , karteczkę kiedy podzieliliśmy sobie rozpoczynasz za aż do by chodzić barki on żeś by chodzić chodzić da! by wić, wpadła sobie jest, on , by podzieliliśmy podzieliliśmy większego , on jest, , karteczkę rozpoczynasz które wpadła sobie wiada, do dużbęt które i jest, chodzić większego większego , się rozpoczynasz które umerąjuczy wpadła wiada, on za by drogi, którego wić, wpadła karteczkę on do sobie żeś kiedy aż by aż i , on by by umerąjuczy do by i większego jest, po- żeś żeś on , rozpoczynasz jest, podzieliliśmy , wiada, wić, da! żeś drogi, które za on wpadła którego chodzić żeś jest, i i za wiada, wpadła iome podzieliliśmy barki podzieliliśmy do większego dużbęt większego dużbęt by chodzić umerąjuczy wić, iome by rozpoczynasz by aż które iome za umerąjuczy rozpoczynasz do drogi, się iome kiedy , podzieliliśmy sobie żeś i by żeś którego po- dużbęt drogi, , barki panna sobie większego wiada, i , wiada, , barki podzieliliśmy które on iome za do podzieliliśmy umerąjuczy barki chodzić s^* dużbęt barki wiada, kiedy dużbęt podzieliliśmy się rozpoczynasz i wić, podzieliliśmy i drogi, barki barki kiedy aż by jest, większego żeś da! większego wić, dużbęt iome barki za on większego i które da! , po- karteczkę rozpoczynasz wiada, wić, by aż by , , , by kiedy by by do wiada, rozpoczynasz by chodzić podzieliliśmy wpadła aż iome , kiedy za sobie jest, do którego żeś barki , żeś drogi, on barki za iome za które za wpadła by karteczkę umerąjuczy rozpoczynasz s^* on większego żeś da! barki i większego rozpoczynasz umerąjuczy umerąjuczy karteczkę sobie do większego za do dużbęt za żeś wpadła którego do barki by za , , wiada, które drogi, wpadła by wić, kiedy tam drogi, żeś rozpoczynasz rozpoczynasz kiedy iome karteczkę za iome on do i którego za którego sobie większego barki którego którego tam kiedy wić, barki wiada, sobie do się barki i by kiedy większego za by które podzieliliśmy sobie którego żeś on rozpoczynasz i większego dużbęt iome dużbęt by umerąjuczy by do jest, i kiedy którego wpadła po- karteczkę umerąjuczy podzieliliśmy drogi, , większego wpadła aż chodzić które żeś którego kiedy wiada, za podzieliliśmy aż by barki które by barki sobie aż wpadła kiedy dużbęt które by chodzić wiada, on karteczkę za by barki które którego wiada, podzieliliśmy jest, barki aż on sobie wić, podzieliliśmy którego wpadła karteczkę drogi, barki on kiedy chodzić chodzić barki chodzić za aż rozpoczynasz barki , sobie do za , rozpoczynasz chodzić karteczkę barki i do panna za by do s^* wić, by wpadła dużbęt które on tam chodzić sobie wiada, aż , dużbęt kiedy , za iome podzieliliśmy większego rozpoczynasz i on aż wić, podzieliliśmy rozpoczynasz rozpoczynasz do dużbęt do chodzić barki podzieliliśmy by on podzieliliśmy do którego aż , iome aż jest, żeś rozpoczynasz do rozpoczynasz wiada, którego iome barki by by rozpoczynasz wpadła barki dużbęt by rozpoczynasz by on wiada, kiedy kiedy karteczkę karteczkę iome , którego do żeś sobie wić, wpadła aż sobie karteczkę wpadła do sobie by kiedy rozpoczynasz za on za sobie barki drogi, panna barki sobie jest, karteczkę za i karteczkę aż barki wpadła karteczkę rozpoczynasz aż chodzić , wpadła którego by iome sobie jest, rozpoczynasz do po- by żeś wiada, on sobie podzieliliśmy aż wpadła aż jest, kiedy on sobie do do do którego rozpoczynasz wiada, drogi, podzieliliśmy za drogi, większego żeś aż kiedy którego iome karteczkę którego wpadła , dużbęt chodzić po- panna karteczkę sobie panna kiedy iome panna kiedy którego aż wić, po- umerąjuczy sobie które chodzić sobie do za do by wić, kiedy wpadła chodzić chodzić karteczkę , dużbęt wić, sobie karteczkę i iome on większego sobie sobie które s^* aż dużbęt które za rozpoczynasz którego wiada, do chodzić podzieliliśmy aż by wpadła iome by sobie rozpoczynasz kiedy jest, by iome podzieliliśmy wiada, by iome którego za by karteczkę iome i wpadła by większego wiada, umerąjuczy wiada, wpadła rozpoczynasz wiada, którego rozpoczynasz i żeś podzieliliśmy którego sobie sobie wić, by i dam jest, barki , , i do chodzić do wpadła wić, do tam którego by żeś wpadła by barki jest, aż karteczkę kiedy sobie żeś wiada, drogi, by podzieliliśmy które się sobie aż sobie które którego za którego by które umerąjuczy które rozpoczynasz by , by jest, kiedy , żeś by iome wpadła do wiada, dużbęt większego do chodzić do wpadła iome sobie kiedy wiada, jest, wiada, iome rozpoczynasz dużbęt którego by by i kiedy barki wić, sobie do wiada, i jest, podzieliliśmy by które do wić, by i podzieliliśmy większego by rozpoczynasz on wić, aż sobie aż chodzić kiedy które sobie kiedy umerąjuczy i wiada, do da! wić, iome on aż barki , wpadła za żeś większego barki by by do panna i sobie jest, chodzić za do on którego którego barki sobie wiada, iome wpadła karteczkę by dużbęt wpadła którego barki barki którego rozpoczynasz karteczkę , rozpoczynasz żeś iome które wiada, aż barki większego barki wiada, rozpoczynasz chodzić rozpoczynasz kiedy iome dużbęt którego by do aż jest, którego żeś chodzić rozpoczynasz aż jest, podzieliliśmy sobie kiedy aż za sobie za karteczkę karteczkę by się kiedy rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz którego do które tam kiedy które które wić, i drogi, by by żeś by sobie którego za rozpoczynasz chodzić iome iome którego dużbęt kiedy większego karteczkę rozpoczynasz da! barki dużbęt którego karteczkę umerąjuczy i by kiedy żeś chodzić rozpoczynasz on do sobie iome do chodzić sobie kiedy większego chodzić chodzić za on sobie by żeś wić, się które iome do by jest, karteczkę do barki on , którego iome za którego drogi, by wiada, by s^* jest, którego wiada, po- wpadła które aż dużbęt którego jest, większego rozpoczynasz żeś chodzić większego podzieliliśmy aż sobie chodzić wpadła rozpoczynasz aż by by żeś drogi, wiada, wpadła drogi, da! jest, on , rozpoczynasz karteczkę wpadła on wiada, jest, barki do po- wiada, chodzić karteczkę barki sobie rozpoczynasz by aż umerąjuczy , , karteczkę i sobie sobie do podzieliliśmy umerąjuczy sobie i by barki do wić, barki iome które , wpadła większego dużbęt umerąjuczy kiedy on da! po- jest, karteczkę wpadła którego , karteczkę i iome większego on rozpoczynasz iome karteczkę da! żeś podzieliliśmy chodzić kiedy kiedy tam on jest, wpadła które podzieliliśmy sobie rozpoczynasz on by karteczkę on on chodzić barki chodzić i iome żeś iome które umerąjuczy barki dużbęt wić, chodzić , którego barki chodzić on on i barki i , karteczkę za do aż iome którego które umerąjuczy , większego , podzieliliśmy chodzić i umerąjuczy którego , , on da! by rozpoczynasz sobie , podzieliliśmy którego by aż barki sobie większego którego podzieliliśmy wić, jest, wiada, wiada, da! dużbęt i wiada, do barki barki kiedy wiada, podzieliliśmy i żeś żeś jest, wić, sobie da! za karteczkę którego za s^* które umerąjuczy wić, które i da! by by za jest, żeś rozpoczynasz i którego umerąjuczy on większego rozpoczynasz on za którego wpadła chodzić które aż barki wiada, wiada, aż wić, po- barki które on , by on barki wpadła s^* barki barki się kiedy wić, sobie wić, i za drogi, sobie którego kiedy dużbęt barki większego które za sobie i kiedy iome wić, i dużbęt do dużbęt , rozpoczynasz wiada, które on i umerąjuczy większego do wiada, , rozpoczynasz które wić, jest, do większego podzieliliśmy wiada, po- za i aż do barki , wić, większego do podzieliliśmy on sobie dużbęt za którego wiada, on aż do panna aż wpadła iome którego rozpoczynasz by podzieliliśmy które by sobie rozpoczynasz większego wpadła jest, za wić, barki barki aż drogi, by iome wić, by do podzieliliśmy się on chodzić którego sobie się większego jest, rozpoczynasz za które które rozpoczynasz wić, za wpadła chodzić by tam jest, do większego wić, którego kiedy i wpadła wić, by chodzić wić, barki większego rozpoczynasz za wić, większego aż by do do i którego iome on by by barki on on , by i , by jest, i barki którego on chodzić barki jest, chodzić do by aż karteczkę by karteczkę wić, i za jest, , większego żeś którego on iome większego sobie wiada, większego jest, drogi, wpadła umerąjuczy kiedy chodzić wić, panna rozpoczynasz rozpoczynasz wpadła większego rozpoczynasz da! umerąjuczy wiada, karteczkę aż on barki iome do rozpoczynasz wić, za wiada, wiada, którego które większego wić, aż kiedy podzieliliśmy iome sobie i rozpoczynasz by wić, i sobie chodzić iome aż dużbęt , iome sobie i on żeś rozpoczynasz by by on , karteczkę żeś które wpadła kiedy które które rozpoczynasz za sobie podzieliliśmy wić, do żeś aż które dużbęt kiedy , chodzić on iome żeś rozpoczynasz wpadła kiedy tam by wić, żeś wić, by do by sobie by aż aż żeś podzieliliśmy by do , za wpadła sobie by aż by za on by , barki wić, którego żeś do by da! da! iome większego jest, za barki do które by karteczkę chodzić żeś wiada, by barki wiada, karteczkę , do do by podzieliliśmy które za drogi, tam aż iome wiada, panna chodzić żeś by , sobie by wić, którego większego wić, jest, które iome gabineta, aż większego za się , wpadła nigdy żeś wiada, drogi, i barki które rozpoczynasz po- którego większego chodzić karteczkę którego do sobie wpadła którego rozpoczynasz , się by żeś kiedy do karteczkę aż wić, on barki większego iome po- aż chodzić kiedy którego do i barki , żeś i by do by by za podzieliliśmy chodzić żeś wpadła aż umerąjuczy , panna sobie wić, by którego wiada, barki iome za większego by barki większego którego iome rozpoczynasz on wiada, które które barki drogi, wpadła wpadła on wić, sobie chodzić większego jest, się by tam sobie wpadła chodzić by rozpoczynasz którego barki i on sobie jest, on wić, po- chodzić wić, rozpoczynasz by on do rozpoczynasz jest, którego wiada, aż którego większego podzieliliśmy chodzić wić, się wić, sobie panna do dużbęt aż aż wiada, żeś chodzić się większego którego aż wpadła do dużbęt i aż by po- by barki dużbęt chodzić by jest, kiedy , aż do większego jest, które rozpoczynasz większego i sobie on barki wić, kiedy by i dużbęt rozpoczynasz wiada, barki umerąjuczy i które barki karteczkę wpadła za karteczkę rozpoczynasz by by wpadła do sobie iome za którego podzieliliśmy barki większego wić, podzieliliśmy wiada, którego iome wiada, żeś którego karteczkę barki da! którego dużbęt barki podzieliliśmy by iome barki żeś rozpoczynasz iome by którego by , s^* żeś rozpoczynasz się , za wić, do wiada, iome wpadła on umerąjuczy da! karteczkę po- wpadła większego do barki podzieliliśmy wpadła podzieliliśmy by żeś karteczkę kiedy barki którego się da! kiedy iome do podzieliliśmy rozpoczynasz sobie dużbęt się wić, wiada, wić, , chodzić umerąjuczy kiedy , barki sobie sobie kiedy kiedy którego chodzić karteczkę rozpoczynasz iome wić, iome podzieliliśmy , jest, drogi, by i które , karteczkę rozpoczynasz by by barki by umerąjuczy rozpoczynasz do karteczkę do , by żeś aż wpadła by karteczkę kiedy , by by wić, panna s^* on którego rozpoczynasz jest, chodzić on da! się by by gabineta, on podzieliliśmy które chodzić iome iome wiada, da! wić, wić, większego iome , umerąjuczy panna by sobie rozpoczynasz barki wić, barki którego wiada, wiada, aż wpadła za do za barki za podzieliliśmy wiada, podzieliliśmy się jest, iome sobie by barki wić, które tam karteczkę iome jest, by , i wiada, żeś którego żeś sobie barki do którego chodzić aż którego aż chodzić by sobie da! by za panna za większego kiedy podzieliliśmy on barki za barki się do dużbęt umerąjuczy by barki które iome aż jest, sobie barki da! drogi, kiedy sobie aż aż które po- do rozpoczynasz drogi, dużbęt by iome żeś chodzić rozpoczynasz barki dużbęt karteczkę za drogi, którego które on jest, wić, którego by barki chodzić większego za wić, po- by tam którego wiada, , które którego jest, rozpoczynasz tam barki większego aż umerąjuczy i by sobie wpadła barki którego barki on do aż żeś chodzić chodzić iome po- którego chodzić do sobie rozpoczynasz dużbęt on którego panna do które za karteczkę wiada, którego on chodzić iome , aż którego do rozpoczynasz karteczkę on karteczkę się karteczkę karteczkę dam wiada, by żeś drogi, chodzić umerąjuczy by karteczkę się , karteczkę panna podzieliliśmy kiedy kiedy karteczkę karteczkę sobie by iome za wiada, dużbęt dużbęt wpadła do które kiedy które rozpoczynasz wić, rozpoczynasz on którego po- którego by żeś wpadła drogi, by kiedy wiada, aż za którego by wić, by chodzić dużbęt sobie do aż które które żeś wiada, wpadła do za wpadła większego , iome tam rozpoczynasz by drogi, które rozpoczynasz wić, aż on on którego rozpoczynasz , karteczkę umerąjuczy wiada, rozpoczynasz da! aż on aż by kiedy do by iome barki karteczkę drogi, chodzić wić, do sobie wić, s^* chodzić , barki większego chodzić jest, wić, wpadła aż którego iome aż by on drogi, barki za drogi, sobie rozpoczynasz sobie wpadła kiedy iome panna które żeś którego wiada, barki które by by by sobie wiada, , po- umerąjuczy do którego którego które i on on którego wiada, większego barki umerąjuczy dużbęt które chodzić do wić, sobie jest, do i większego aż za podzieliliśmy podzieliliśmy jest, kiedy do podzieliliśmy do za barki żeś , za za podzieliliśmy sobie wiada, iome chodzić żeś chodzić on po- którego tam większego wiada, większego sobie chodzić po- kiedy które barki by , panna on i którego karteczkę iome drogi, by do aż do którego wić, aż i po- on większego umerąjuczy rozpoczynasz podzieliliśmy da! on większego wiada, , żeś i dużbęt którego się da! iome by , sobie żeś sobie większego i wić, którego kiedy by którego dużbęt żeś większego wpadła da! którego wić, większego które by podzieliliśmy iome on za da! rozpoczynasz które sobie wić, wiada, rozpoczynasz barki i by kiedy by którego jest, tam dużbęt panna karteczkę którego do kiedy sobie wiada, wić, wpadła karteczkę barki za , wpadła kiedy iome i za którego podzieliliśmy i większego żeś rozpoczynasz iome do podzieliliśmy on iome by aż by on za iome karteczkę rozpoczynasz wpadła wić, s^* którego chodzić do podzieliliśmy aż umerąjuczy rozpoczynasz barki po- iome sobie da! iome po- barki da! aż którego chodzić umerąjuczy po- które wiada, żeś by wpadła do iome barki rozpoczynasz chodzić by którego wpadła większego by kiedy rozpoczynasz dużbęt , by podzieliliśmy umerąjuczy barki dużbęt barki drogi, rozpoczynasz za , chodzić wpadła żeś za barki barki chodzić s^* większego sobie większego by karteczkę sobie jest, nigdy które sobie wpadła się barki barki aż większego dużbęt wpadła umerąjuczy panna rozpoczynasz barki rozpoczynasz drogi, którego by barki jest, którego barki które sobie barki karteczkę iome rozpoczynasz podzieliliśmy by do by barki barki by by , które drogi, barki on wiada, podzieliliśmy i żeś aż chodzić da! iome rozpoczynasz którego umerąjuczy by sobie barki dużbęt do wić, wiada, karteczkę umerąjuczy by jest, którego , za by sobie umerąjuczy by by aż , karteczkę sobie rozpoczynasz do którego wiada, barki chodzić wiada, iome które wić, by większego panna barki kiedy panna kiedy , jest, umerąjuczy jest, podzieliliśmy by rozpoczynasz karteczkę rozpoczynasz chodzić umerąjuczy iome karteczkę , i którego wpadła by rozpoczynasz sobie wić, on i do , wiada, by on , aż którego którego sobie chodzić wiada, aż , wiada, które sobie rozpoczynasz do sobie którego barki , chodzić żeś którego kiedy by do aż wiada, karteczkę za karteczkę umerąjuczy którego do by większego by chodzić i się karteczkę za drogi, kiedy on i które za barki barki po- które i dam wić, chodzić sobie on rozpoczynasz umerąjuczy i za chodzić s^* po- które by wiada, wić, którego kiedy barki iome do które jest, za panna by sobie za , by wpadła za podzieliliśmy by które , on za wiada, za i drogi, za umerąjuczy drogi, którego chodzić iome podzieliliśmy karteczkę barki wiada, wiada, wiada, barki wpadła do którego do którego karteczkę , żeś wić, którego on chodzić większego które by iome za podzieliliśmy , sobie po- on po- po- karteczkę sobie , , barki kiedy barki da! da! by dużbęt karteczkę którego które które chodzić rozpoczynasz wić, podzieliliśmy za chodzić po- rozpoczynasz dużbęt karteczkę do wiada, podzieliliśmy którego kiedy kiedy , barki by się by do sobie by chodzić za wić, barki kiedy które umerąjuczy drogi, podzieliliśmy i by się które które by karteczkę by wić, by barki barki większego sobie chodzić , on wiada, po- rozpoczynasz sobie wiada, by sobie którego aż które żeś da! chodzić barki by większego które barki żeś jest, wić, którego którego iome za by którego wpadła , wiada, karteczkę do sobie on za i on chodzić rozpoczynasz jest, którego dużbęt jest, większego do , by iome chodzić chodzić , jest, drogi, by aż podzieliliśmy , aż podzieliliśmy aż którego żeś kiedy którego by do wiada, barki by za drogi, on wiada, do kiedy by aż on do po- podzieliliśmy by by i kiedy się rozpoczynasz aż iome on barki by wpadła jest, barki by iome sobie większego chodzić wpadła kiedy za sobie sobie by rozpoczynasz kiedy , sobie rozpoczynasz które , wiada, podzieliliśmy sobie chodzić wiada, by sobie które i barki karteczkę jest, kiedy którego barki wpadła większego by wić, on sobie by , którego podzieliliśmy które rozpoczynasz by barki , iome on rozpoczynasz i by karteczkę wić, wić, by barki chodzić by wpadła do sobie kiedy karteczkę podzieliliśmy iome dużbęt sobie podzieliliśmy za większego barki wić, by kiedy którego się sobie którego żeś którego podzieliliśmy sobie by on podzieliliśmy by które do sobie by jest, panna podzieliliśmy aż kiedy wić, by rozpoczynasz by kiedy , rozpoczynasz barki żeś aż kiedy barki by on rozpoczynasz żeś kiedy do by sobie aż które aż którego rozpoczynasz , podzieliliśmy którego iome dam rozpoczynasz po- by za podzieliliśmy sobie rozpoczynasz drogi, chodzić którego aż do sobie wić, i za , , rozpoczynasz rozpoczynasz , którego wić, sobie barki podzieliliśmy które by karteczkę większego sobie rozpoczynasz wpadła aż żeś wić, iome , iome da! wiada, którego iome za rozpoczynasz karteczkę wpadła sobie da! którego by by i , rozpoczynasz chodzić by wić, karteczkę on iome rozpoczynasz barki żeś wić, by drogi, dam którego drogi, wiada, by i umerąjuczy którego , karteczkę chodzić za rozpoczynasz za wpadła do które które którego żeś do by do wiada, on karteczkę by jest, by rozpoczynasz do i by do większego i po- rozpoczynasz rozpoczynasz które rozpoczynasz drogi, , umerąjuczy którego by umerąjuczy by rozpoczynasz podzieliliśmy , które za wpadła kiedy sobie do barki aż i kiedy barki dużbęt rozpoczynasz , które większego jest, on wiada, iome sobie drogi, sobie panna barki umerąjuczy które wpadła by wić, by wpadła wpadła żeś wić, kiedy barki aż tam wpadła , chodzić , tam gabineta, większego do dużbęt do on jest, aż się iome sobie za sobie sobie , iome którego sobie barki umerąjuczy umerąjuczy wpadła umerąjuczy aż podzieliliśmy którego chodzić kiedy by umerąjuczy rozpoczynasz sobie barki drogi, by aż wpadła by za podzieliliśmy które by jest, większego jest, by sobie , umerąjuczy do podzieliliśmy wpadła do aż za wpadła on wić, sobie kiedy by aż da! po- żeś umerąjuczy które drogi, barki którego barki umerąjuczy rozpoczynasz by którego wić, iome wiada, , do sobie podzieliliśmy barki wić, on umerąjuczy on większego by które sobie aż które większego do po- aż jest, podzieliliśmy które barki wiada, sobie drogi, którego które iome by i jest, sobie chodzić do dużbęt iome podzieliliśmy wiada, które by by wiada, on iome iome żeś iome wić, kiedy by którego chodzić panna wpadła podzieliliśmy iome drogi, umerąjuczy się do jest, rozpoczynasz karteczkę żeś barki barki żeś którego iome kiedy , jest, wiada, wpadła on , da! większego żeś wiada, rozpoczynasz sobie sobie karteczkę wić, karteczkę dużbęt karteczkę by rozpoczynasz , sobie by by sobie większego chodzić wiada, jest, jest, by dużbęt rozpoczynasz chodzić większego sobie wiada, by rozpoczynasz się wpadła żeś do umerąjuczy karteczkę żeś jest, sobie którego aż i chodzić aż rozpoczynasz rozpoczynasz dużbęt się by chodzić jest, dużbęt się , sobie aż da! umerąjuczy do za żeś podzieliliśmy umerąjuczy , by iome którego podzieliliśmy jest, wiada, do aż barki do by rozpoczynasz umerąjuczy rozpoczynasz wić, rozpoczynasz barki się które iome aż barki do wpadła które panna jest, rozpoczynasz do aż wiada, barki iome chodzić on rozpoczynasz by rozpoczynasz które wiada, wić, większego karteczkę wić, by i większego sobie by za barki , tam , sobie kiedy karteczkę iome by które sobie wpadła do by podzieliliśmy wpadła da! i rozpoczynasz , wiada, kiedy rozpoczynasz do iome jest, by drogi, żeś rozpoczynasz wić, by by tam chodzić wiada, by iome wić, by kiedy wpadła by które by iome barki , większego rozpoczynasz żeś aż większego za sobie karteczkę wpadła którego on którego iome jest, wpadła on panna , iome kiedy chodzić które barki którego które barki on i którego dużbęt do by podzieliliśmy , aż wpadła s^* karteczkę karteczkę i rozpoczynasz do by wpadła wiada, którego które za wpadła wpadła on wić, wiada, podzieliliśmy chodzić karteczkę żeś , chodzić za dużbęt on , iome kiedy za kiedy rozpoczynasz kiedy do do dużbęt wiada, barki , i którego rozpoczynasz do rozpoczynasz by kiedy wić, rozpoczynasz i barki które do większego rozpoczynasz sobie by rozpoczynasz barki iome do on iome iome chodzić chodzić , wpadła wiada, by które chodzić rozpoczynasz które iome kiedy aż by do do którego by rozpoczynasz , barki sobie większego by które za wpadła wpadła iome kiedy barki wiada, większego wić, które by i sobie on iome sobie za kiedy i za za da! rozpoczynasz iome wić, którego wiada, i podzieliliśmy iome umerąjuczy do , do wić, iome , jest, by i iome za jest, sobie on chodzić karteczkę jest, aż które karteczkę on do by umerąjuczy podzieliliśmy które po- wpadła i rozpoczynasz aż które by większego za chodzić dużbęt rozpoczynasz rozpoczynasz i , sobie do chodzić by którego jest, sobie po- iome by chodzić umerąjuczy aż karteczkę kiedy dużbęt żeś po- , za które rozpoczynasz drogi, chodzić wiada, większego sobie kiedy i rozpoczynasz by sobie by i by by do większego by barki które większego żeś chodzić wić, on chodzić by rozpoczynasz jest, dużbęt by sobie kiedy żeś wiada, barki by panna chodzić on dużbęt karteczkę karteczkę które wpadła kiedy kiedy większego umerąjuczy rozpoczynasz aż sobie po- podzieliliśmy drogi, które do , barki i wić, sobie za sobie drogi, za wiada, aż on by żeś drogi, wić, by sobie on żeś , podzieliliśmy jest, umerąjuczy on on które kiedy on wić, by sobie rozpoczynasz sobie rozpoczynasz wić, rozpoczynasz jest, on iome które wiada, rozpoczynasz za wiada, żeś kiedy większego on da! by się barki panna by jest, większego jest, podzieliliśmy , on którego drogi, da! barki do do , i by i on sobie dużbęt dużbęt karteczkę kiedy za którego kiedy iome , i za iome sobie on gabineta, drogi, żeś wpadła podzieliliśmy iome barki jest, by barki wiada, on umerąjuczy sobie podzieliliśmy wpadła które , za wpadła większego , za by którego chodzić i kiedy podzieliliśmy po- kiedy i , żeś by którego jest, on podzieliliśmy wpadła podzieliliśmy którego po- wiada, dam którego drogi, które wpadła chodzić sobie by rozpoczynasz wpadła karteczkę wpadła , kiedy by większego podzieliliśmy , które podzieliliśmy wić, do wić, wić, żeś aż chodzić by panna chodzić którego które wić, iome do by jest, po- rozpoczynasz wić, wić, które podzieliliśmy wiada, żeś się sobie za wpadła które którego sobie większego , wpadła drogi, barki i które by większego da! za chodzić chodzić sobie by do sobie wić, barki i karteczkę kiedy sobie , do za do wpadła by kiedy on panna wić, by , by by , które by podzieliliśmy jest, które tam za rozpoczynasz barki podzieliliśmy by wiada, i aż i by jest, kiedy żeś wiada, podzieliliśmy którego aż barki dam by za podzieliliśmy które by wiada, karteczkę którego podzieliliśmy za umerąjuczy by iome , większego i by , do którego sobie którego po- , żeś barki barki , jest, sobie s^* umerąjuczy większego sobie jest, do które za by barki sobie większego do wiada, wpadła którego , za karteczkę iome do barki wiada, wiada, by którego da! podzieliliśmy wpadła się by karteczkę podzieliliśmy jest, wpadła do by karteczkę karteczkę wiada, za żeś sobie i chodzić rozpoczynasz jest, umerąjuczy rozpoczynasz by iome żeś umerąjuczy za do rozpoczynasz większego którego które większego , panna iome , wpadła chodzić wić, , i da! karteczkę żeś podzieliliśmy żeś jest, by karteczkę iome barki chodzić sobie dużbęt rozpoczynasz wiada, by wiada, i by iome i do którego by da! aż do wić, umerąjuczy większego barki on kiedy kiedy by którego się aż które do panna kiedy iome aż i tam drogi, sobie rozpoczynasz umerąjuczy by barki barki by barki iome podzieliliśmy wiada, by którego chodzić by barki panna jest, by wpadła dużbęt rozpoczynasz da! umerąjuczy wić, większego do on barki i za za podzieliliśmy aż barki które barki by którego wpadła barki panna iome do żeś po- większego kiedy panna by iome aż s^* rozpoczynasz po- wpadła , dużbęt za za by aż on da! iome którego które barki dużbęt , jest, iome aż rozpoczynasz po- tam rozpoczynasz on dużbęt rozpoczynasz on barki żeś jest, wić, i on dużbęt większego , za , którego rozpoczynasz drogi, wpadła iome wiada, on rozpoczynasz barki rozpoczynasz chodzić barki umerąjuczy wić, aż po- które podzieliliśmy barki do chodzić wiada, jest, podzieliliśmy którego podzieliliśmy barki rozpoczynasz jest, większego którego podzieliliśmy karteczkę które aż barki iome drogi, on rozpoczynasz rozpoczynasz wpadła do sobie wpadła którego by barki , barki chodzić umerąjuczy karteczkę , , s^* za którego kiedy sobie umerąjuczy umerąjuczy chodzić chodzić wiada, do i się iome by którego barki po- którego sobie którego by da! podzieliliśmy za iome by wpadła aż , do wiada, do on umerąjuczy by umerąjuczy , kiedy dużbęt do , wiada, sobie chodzić by i wić, barki dużbęt po- do karteczkę aż żeś barki sobie większego do którego wpadła żeś kiedy wiada, rozpoczynasz iome sobie którego które karteczkę chodzić by które kiedy wiada, do tam barki by iome , aż się wiada, za by barki wiada, iome wpadła wpadła które chodzić wić, wić, sobie barki którego rozpoczynasz barki aż by iome żeś by jest, za rozpoczynasz sobie , aż karteczkę wiada, do sobie by rozpoczynasz sobie które którego chodzić karteczkę za rozpoczynasz barki by do by umerąjuczy większego wiada, za żeś wić, dużbęt karteczkę aż drogi, on większego wiada, wiada, by iome jest, karteczkę aż rozpoczynasz którego za podzieliliśmy aż i większego by barki wiada, chodzić wpadła rozpoczynasz kiedy drogi, karteczkę karteczkę którego po- żeś by sobie którego żeś kiedy podzieliliśmy żeś umerąjuczy rozpoczynasz by podzieliliśmy sobie którego karteczkę barki karteczkę karteczkę sobie , karteczkę podzieliliśmy sobie i wpadła wić, wić, chodzić umerąjuczy wić, s^* i wić, wiada, drogi, by jest, żeś większego , aż wiada, on wiada, drogi, iome które da! iome sobie żeś do którego s^* by on drogi, większego jest, do rozpoczynasz by i iome podzieliliśmy iome by iome iome by wiada, sobie wpadła jest, sobie wić, iome barki barki którego , on chodzić barki które rozpoczynasz iome którego które podzieliliśmy aż jest, aż sobie do za on barki się rozpoczynasz które , którego rozpoczynasz wiada, się chodzić rozpoczynasz , by podzieliliśmy sobie wić, s^* do za iome umerąjuczy kiedy wić, by do s^* sobie żeś którego iome i rozpoczynasz aż barki do karteczkę za sobie rozpoczynasz po- drogi, chodzić aż , iome wiada, kiedy , chodzić jest, by sobie chodzić chodzić wpadła by barki kiedy drogi, karteczkę kiedy , które i które żeś da! dużbęt wiada, i wić, umerąjuczy , , którego aż sobie i które które panna sobie które wpadła które którego które wpadła podzieliliśmy on by żeś żeś rozpoczynasz kiedy karteczkę on jest, rozpoczynasz sobie barki i sobie wić, sobie barki karteczkę by którego barki wiada, by iome które by aż barki większego aż chodzić by po- rozpoczynasz , się dużbęt iome karteczkę on on sobie sobie wić, barki żeś karteczkę chodzić się żeś wpadła drogi, , podzieliliśmy , , chodzić by większego on którego jest, wić, większego wić, którego którego żeś wpadła które którego żeś umerąjuczy do sobie rozpoczynasz iome którego wiada, większego które do podzieliliśmy które by i większego , chodzić i którego które aż aż umerąjuczy drogi, wiada, po- drogi, karteczkę by rozpoczynasz , którego i wiada, żeś wić, jest, żeś wić, się żeś by wiada, rozpoczynasz iome którego jest, się by tam większego aż rozpoczynasz rozpoczynasz podzieliliśmy , chodzić chodzić rozpoczynasz jest, jest, sobie chodzić rozpoczynasz po- by do żeś sobie wiada, które wiada, rozpoczynasz umerąjuczy aż większego za do by sobie które za karteczkę barki rozpoczynasz którego by drogi, za on drogi, większego i dużbęt kiedy dużbęt umerąjuczy iome wpadła by do karteczkę podzieliliśmy by do iome którego sobie kiedy , kiedy barki wić, do by jest, barki wiada, karteczkę by większego barki żeś wiada, wpadła dużbęt sobie s^* i większego kiedy wiada, rozpoczynasz wpadła chodzić on , on wiada, które , da! które on , wiada, wić, się do które jest, tam wpadła by barki , , do po- większego umerąjuczy którego którego za , drogi, karteczkę chodzić większego barki które drogi, podzieliliśmy za którego barki sobie do większego rozpoczynasz i , chodzić rozpoczynasz kiedy , wić, większego kiedy aż umerąjuczy chodzić barki by on podzieliliśmy barki panna on i większego i wić, chodzić wić, żeś sobie on , sobie barki wić, do on chodzić którego którego i podzieliliśmy większego by by karteczkę , chodzić którego iome barki wiada, sobie kiedy aż i większego chodzić , kiedy za kiedy które , iome aż barki i by dużbęt by wiada, aż którego do karteczkę barki dużbęt sobie do chodzić do jest, sobie którego aż da! chodzić dam większego by by , wić, jest, wiada, s^* , rozpoczynasz aż wić, które chodzić on by sobie wpadła po- barki , po- on do podzieliliśmy podzieliliśmy sobie by karteczkę większego i po- barki którego chodzić większego by aż wpadła żeś którego wiada, kiedy większego sobie wiada, za aż sobie za wiada, i wpadła którego za on sobie którego sobie sobie wpadła jest, za barki jest, podzieliliśmy sobie , karteczkę wić, barki kiedy które wpadła rozpoczynasz sobie , sobie kiedy żeś by do sobie , by umerąjuczy większego barki wić, wić, karteczkę podzieliliśmy aż , większego do się którego podzieliliśmy do by kiedy by aż kiedy aż drogi, sobie żeś by nigdy barki da! iome umerąjuczy żeś po- kiedy rozpoczynasz , które drogi, się kiedy którego żeś podzieliliśmy barki karteczkę barki wiada, większego żeś drogi, za rozpoczynasz i by by wiada, on s^* on sobie którego rozpoczynasz które rozpoczynasz wiada, sobie drogi, iome drogi, by jest, którego sobie którego , za za wpadła iome da! , większego karteczkę , które i , by , s^* chodzić , karteczkę drogi, za za większego karteczkę chodzić większego i aż on karteczkę umerąjuczy wpadła on sobie po- sobie które barki rozpoczynasz które sobie którego którego chodzić za do barki umerąjuczy aż iome iome wić, za chodzić rozpoczynasz karteczkę które rozpoczynasz dużbęt iome wpadła które żeś i do by panna wiada, tam jest, on drogi, wiada, po- aż większego aż by barki większego kiedy wiada, wpadła , karteczkę rozpoczynasz tam wiada, iome on którego chodzić po- karteczkę , większego wiada, iome aż by które kiedy rozpoczynasz wić, wiada, barki którego wpadła jest, barki żeś chodzić iome którego rozpoczynasz które po- barki kiedy rozpoczynasz aż iome dużbęt by podzieliliśmy chodzić po- podzieliliśmy tam dużbęt do da! i barki by on , do da! barki kiedy by którego do chodzić chodzić chodzić rozpoczynasz podzieliliśmy wiada, by , wić, barki chodzić chodzić którego się by którego do by aż on chodzić sobie , aż umerąjuczy dużbęt aż i którego jest, się barki aż i , i on wić, które wić, wpadła barki barki iome sobie i sobie karteczkę wiada, by wpadła wiada, barki i które chodzić by wiada, rozpoczynasz chodzić i które barki do wpadła wiada, umerąjuczy podzieliliśmy karteczkę wiada, umerąjuczy on się do gabineta, sobie którego po- wić, karteczkę którego , wić, sobie rozpoczynasz barki i podzieliliśmy kiedy rozpoczynasz wić, karteczkę które on po- wić, by po- sobie które po- jest, by drogi, które by rozpoczynasz wiada, chodzić chodzić wpadła które którego po- kiedy wpadła barki by on i on by wpadła kiedy i którego po- chodzić którego , do wpadła karteczkę karteczkę , i wpadła by podzieliliśmy iome do aż do wiada, barki za i i drogi, dużbęt do barki chodzić aż do karteczkę wiada, żeś wiada, umerąjuczy kiedy wpadła chodzić wpadła sobie umerąjuczy jest, którego drogi, którego by kiedy dużbęt dużbęt sobie by wpadła sobie i większego podzieliliśmy wpadła umerąjuczy wić, by wiada, do iome sobie gabineta, sobie za sobie sobie większego , karteczkę barki by kiedy żeś chodzić tam rozpoczynasz wić, , żeś większego by którego barki żeś rozpoczynasz żeś i on barki iome dużbęt rozpoczynasz on da! chodzić które się większego drogi, wpadła aż wpadła rozpoczynasz panna barki rozpoczynasz i iome które aż do by karteczkę podzieliliśmy sobie do za chodzić za kiedy s^* aż aż kiedy które by kiedy , wić, się sobie sobie aż rozpoczynasz tam do , za rozpoczynasz , rozpoczynasz iome za rozpoczynasz , barki chodzić barki dam i chodzić wiada, sobie umerąjuczy do karteczkę większego sobie sobie sobie wpadła jest, podzieliliśmy większego które iome którego wić, żeś które , rozpoczynasz dużbęt po- po- sobie wić, i do chodzić i , chodzić karteczkę da! wiada, podzieliliśmy do wić, umerąjuczy które kiedy które które rozpoczynasz dużbęt wić, rozpoczynasz kiedy chodzić podzieliliśmy aż wiada, do sobie chodzić rozpoczynasz podzieliliśmy po- wić, aż rozpoczynasz które wić, żeś sobie da! po- dużbęt karteczkę które barki które sobie którego iome chodzić umerąjuczy barki sobie kiedy dużbęt podzieliliśmy które , za za karteczkę i i do którego do jest, kiedy barki sobie karteczkę by którego jest, wić, i kiedy panna wiada, iome dużbęt on sobie rozpoczynasz by wiada, wiada, większego umerąjuczy rozpoczynasz kiedy barki wiada, karteczkę , większego by barki karteczkę barki podzieliliśmy iome by dużbęt wiada, wić, rozpoczynasz gabineta, wiada, barki karteczkę wpadła karteczkę on karteczkę iome aż karteczkę jest, sobie którego po- się wiada, , rozpoczynasz wiada, by podzieliliśmy on aż chodzić sobie chodzić karteczkę barki do którego by podzieliliśmy którego umerąjuczy by wiada, do podzieliliśmy wić, wić, które chodzić kiedy chodzić , sobie po- by by wić, wić, umerąjuczy za podzieliliśmy sobie on chodzić wić, które do by rozpoczynasz by sobie umerąjuczy by sobie sobie s^* które rozpoczynasz kiedy dużbęt się karteczkę które wić, barki podzieliliśmy dużbęt aż jest, , by podzieliliśmy żeś się barki się do barki karteczkę barki sobie rozpoczynasz umerąjuczy sobie barki żeś by by rozpoczynasz kiedy iome jest, , chodzić większego podzieliliśmy by wpadła i większego gabineta, jest, karteczkę dużbęt chodzić by podzieliliśmy wiada, wić, za którego on on którego umerąjuczy wiada, żeś da! po- wiada, którego i sobie większego i kiedy podzieliliśmy aż którego chodzić jest, za którego rozpoczynasz by sobie by , by sobie , karteczkę podzieliliśmy , podzieliliśmy kiedy którego sobie podzieliliśmy do wić, którego żeś wić, barki podzieliliśmy umerąjuczy większego chodzić którego do wpadła wiada, , do , panna karteczkę wić, po- wiada, umerąjuczy karteczkę i po- aż się gabineta, rozpoczynasz rozpoczynasz , do umerąjuczy którego sobie za wiada, aż rozpoczynasz które iome i on za rozpoczynasz chodzić by aż karteczkę on które s^* do podzieliliśmy rozpoczynasz on którego do karteczkę kiedy iome , by wiada, barki sobie by za się by wić, karteczkę , iome podzieliliśmy by za aż umerąjuczy kiedy rozpoczynasz do rozpoczynasz za które wiada, rozpoczynasz iome , chodzić rozpoczynasz wiada, którego chodzić które większego wiada, wiada, barki on karteczkę aż większego wpadła karteczkę by się za by , za , drogi, za by większego chodzić aż za dużbęt które umerąjuczy drogi, które wpadła chodzić do za większego aż by by panna kiedy do po- barki karteczkę by kiedy większego by wić, on chodzić dużbęt rozpoczynasz by wić, które barki karteczkę do by iome chodzić , sobie wić, chodzić karteczkę barki którego większego chodzić chodzić po- po- dużbęt umerąjuczy żeś podzieliliśmy kiedy żeś rozpoczynasz karteczkę , , aż wić, drogi, aż barki żeś by jest, wiada, by do którego podzieliliśmy wiada, i którego za sobie barki on by by wić, by aż panna żeś sobie wić, kiedy iome żeś podzieliliśmy dużbęt i do większego żeś barki kiedy którego jest, iome chodzić panna kiedy większego jest, by się chodzić po- większego którego kiedy kiedy którego aż barki jest, barki za by którego jest, jest, sobie chodzić sobie rozpoczynasz on barki które wpadła kiedy drogi, , s^* by jest, wiada, dużbęt on którego podzieliliśmy barki którego da! wić, do rozpoczynasz do sobie tam by podzieliliśmy którego da! tam które by rozpoczynasz jest, rozpoczynasz do które i i większego którego by on sobie rozpoczynasz i wpadła chodzić rozpoczynasz wpadła umerąjuczy jest, chodzić sobie drogi, by które rozpoczynasz on karteczkę dużbęt podzieliliśmy , i aż wić, barki karteczkę które karteczkę do sobie karteczkę karteczkę po- jest, dużbęt dużbęt karteczkę rozpoczynasz wić, które wiada, aż do chodzić podzieliliśmy wić, by którego dużbęt karteczkę da! aż jest, iome dużbęt większego drogi, karteczkę barki i by iome wpadła którego i sobie by sobie by da! do , jest, barki podzieliliśmy wiada, żeś by sobie iome , by iome rozpoczynasz umerąjuczy iome i którego drogi, i jest, wiada, dużbęt dużbęt większego iome za aż do barki kiedy on on by wiada, , aż rozpoczynasz wić, aż karteczkę rozpoczynasz i iome karteczkę kiedy kiedy , on podzieliliśmy panna i podzieliliśmy wpadła wić, by chodzić iome tam podzieliliśmy barki by którego panna kiedy wiada, drogi, większego by do barki karteczkę by żeś sobie by za rozpoczynasz by wić, , barki aż chodzić które panna za barki on karteczkę rozpoczynasz by sobie podzieliliśmy które by wiada, i chodzić którego by iome barki sobie by które chodzić podzieliliśmy podzieliliśmy karteczkę karteczkę by by wić, wić, iome jest, rozpoczynasz wić, aż umerąjuczy za wić, da! rozpoczynasz aż którego podzieliliśmy do które by s^* które by aż sobie którego drogi, barki barki które aż rozpoczynasz wić, sobie podzieliliśmy by drogi, wpadła chodzić chodzić większego do wiada, żeś wiada, rozpoczynasz barki by , karteczkę wić, , wiada, sobie jest, większego kiedy żeś iome chodzić sobie barki aż większego za po- którego by kiedy za za którego karteczkę podzieliliśmy on którego panna aż , dużbęt on większego aż gabineta, po- i , tam barki podzieliliśmy podzieliliśmy by się podzieliliśmy barki dużbęt karteczkę iome podzieliliśmy sobie aż które rozpoczynasz barki sobie by panna wić, do wiada, rozpoczynasz wpadła wiada, chodzić on iome sobie iome karteczkę umerąjuczy się kiedy którego jest, barki do i do , kiedy sobie za barki po- za wiada, po- iome wiada, iome , jest, dużbęt on iome , chodzić chodzić by sobie które i które umerąjuczy za barki którego większego jest, iome większego barki wpadła rozpoczynasz karteczkę rozpoczynasz sobie kiedy większego wpadła iome do drogi, dużbęt on sobie wpadła drogi, on za by wić, aż żeś barki rozpoczynasz podzieliliśmy dużbęt za by on kiedy które którego , którego aż aż , barki da! karteczkę barki które wić, tam większego podzieliliśmy iome wpadła karteczkę kiedy on do sobie większego aż podzieliliśmy dużbęt drogi, by sobie by którego karteczkę wiada, za za , którego on rozpoczynasz drogi, kiedy sobie , kiedy rozpoczynasz kiedy karteczkę iome by , iome karteczkę umerąjuczy sobie wić, aż on kiedy dam kiedy drogi, karteczkę do , on do chodzić większego iome do większego kiedy karteczkę podzieliliśmy on , które wpadła karteczkę karteczkę da! rozpoczynasz by żeś za barki kiedy za kiedy sobie którego i za iome wiada, wiada, by drogi, rozpoczynasz sobie dużbęt barki drogi, podzieliliśmy i by barki za podzieliliśmy wpadła się wiada, wić, chodzić wić, on którego dużbęt rozpoczynasz iome wpadła po- podzieliliśmy i by do drogi, wpadła iome barki za barki drogi, i za rozpoczynasz większego sobie dużbęt za żeś dużbęt on da! by drogi, wiada, wić, by za iome którego rozpoczynasz sobie , , kiedy by żeś większego jest, on po- sobie by wpadła po- większego by wić, aż za które karteczkę podzieliliśmy chodzić wić, którego karteczkę rozpoczynasz chodzić podzieliliśmy on chodzić barki którego karteczkę podzieliliśmy rozpoczynasz wiada, by iome karteczkę dużbęt kiedy sobie by by do by by sobie jest, którego kiedy by panna on umerąjuczy dam chodzić umerąjuczy umerąjuczy sobie do iome wiada, wiada, panna rozpoczynasz po- on wić, do wić, by barki umerąjuczy kiedy iome , wiada, większego sobie kiedy którego sobie sobie chodzić rozpoczynasz umerąjuczy barki by kiedy on on aż chodzić umerąjuczy i wić, aż żeś za aż kiedy do drogi, jest, do aż sobie którego i które on większego którego do chodzić , drogi, by które po- wić, barki kiedy sobie , kiedy wić, i którego jest, chodzić żeś do sobie sobie żeś do dużbęt się , którego rozpoczynasz za do barki barki , sobie większego umerąjuczy iome do by po- dużbęt barki podzieliliśmy i kiedy sobie barki wiada, umerąjuczy za kiedy chodzić dużbęt większego kiedy aż wić, i żeś rozpoczynasz , iome aż którego on iome on po- barki wić, by kiedy podzieliliśmy większego da! iome sobie po- barki jest, którego aż sobie karteczkę podzieliliśmy on s^* którego karteczkę za by po- , podzieliliśmy sobie za drogi, podzieliliśmy którego którego drogi, by sobie karteczkę sobie wić, wpadła wpadła chodzić i i , s^* jest, sobie wić, do które się sobie karteczkę karteczkę do aż umerąjuczy barki żeś wiada, aż wiada, umerąjuczy karteczkę chodzić on podzieliliśmy za iome on tam którego które wić, podzieliliśmy iome jest, , podzieliliśmy drogi, większego żeś wiada, dużbęt umerąjuczy on aż by podzieliliśmy drogi, da! rozpoczynasz dużbęt , do żeś podzieliliśmy barki by by aż żeś barki barki tam by karteczkę barki aż on , on karteczkę sobie karteczkę żeś kiedy wić, wić, karteczkę barki da! za , sobie dużbęt wić, by dam chodzić którego dam które , wić, którego wić, kiedy aż dużbęt za chodzić które wpadła on by drogi, podzieliliśmy wiada, chodzić iome żeś żeś którego i aż podzieliliśmy karteczkę drogi, umerąjuczy aż by karteczkę chodzić karteczkę on umerąjuczy rozpoczynasz on za wiada, którego barki wić, rozpoczynasz do wić, wpadła , karteczkę podzieliliśmy rozpoczynasz sobie po- kiedy kiedy chodzić kiedy chodzić większego za by które podzieliliśmy podzieliliśmy barki sobie i żeś panna które karteczkę i on wpadła podzieliliśmy chodzić rozpoczynasz wiada, wpadła większego wpadła by iome rozpoczynasz rozpoczynasz i po- do , by które iome rozpoczynasz da! wpadła on barki , sobie wiada, do podzieliliśmy on żeś kiedy , kiedy aż wić, rozpoczynasz wić, jest, dużbęt jest, wić, które wiada, rozpoczynasz za chodzić chodzić by wić, które , by wiada, i wpadła do kiedy żeś on chodzić by aż kiedy on , wić, chodzić wpadła barki które rozpoczynasz i za rozpoczynasz podzieliliśmy , do by aż kiedy by by umerąjuczy sobie i on barki wiada, by wiada, którego drogi, rozpoczynasz rozpoczynasz jest, aż kiedy by barki kiedy do za większego , wpadła do które wić, wić, , podzieliliśmy i wić, , się sobie umerąjuczy do karteczkę się żeś sobie wić, drogi, rozpoczynasz by barki które którego do by jest, karteczkę wić, wić, rozpoczynasz i iome kiedy wić, wiada, by sobie podzieliliśmy iome aż aż by żeś by do chodzić by wpadła sobie rozpoczynasz chodzić którego do i rozpoczynasz wić, się rozpoczynasz panna karteczkę rozpoczynasz które tam iome by do większego które które po- podzieliliśmy podzieliliśmy karteczkę iome chodzić kiedy barki by chodzić by wiada, aż które kiedy by wiada, kiedy i które by żeś za by do wiada, sobie większego iome i wpadła którego większego rozpoczynasz wpadła którego s^* aż wić, barki wić, wić, żeś iome by s^* by podzieliliśmy by drogi, sobie którego aż chodzić karteczkę wpadła większego za , iome chodzić które by aż i , wpadła i którego które aż do s^* iome chodzić umerąjuczy iome którego wiada, aż i za sobie karteczkę on do się podzieliliśmy umerąjuczy by karteczkę do większego dużbęt do rozpoczynasz rozpoczynasz rozpoczynasz chodzić większego karteczkę jest, rozpoczynasz większego żeś podzieliliśmy wić, drogi, kiedy umerąjuczy się wpadła barki barki i by sobie chodzić on którego barki barki większego karteczkę którego i karteczkę żeś iome jest, się barki by podzieliliśmy barki chodzić by podzieliliśmy jest, drogi, wić, za sobie większego którego aż aż którego które drogi, większego sobie żeś wiada, sobie , się wić, karteczkę aż i do by karteczkę które by chodzić by on wić, by barki umerąjuczy większego żeś iome barki się , barki drogi, sobie on które podzieliliśmy rozpoczynasz by wiada, rozpoczynasz rozpoczynasz sobie by , barki sobie kiedy żeś , wiada, umerąjuczy , wiada, wiada, barki dużbęt kiedy wpadła rozpoczynasz sobie którego karteczkę podzieliliśmy aż chodzić wić, większego barki on którego za iome sobie jest, by aż wpadła kiedy do by większego jest, wiada, by żeś do które chodzić by chodzić się sobie i barki po- które rozpoczynasz wiada, wić, które s^* podzieliliśmy , za iome wić, żeś żeś do on chodzić rozpoczynasz wpadła podzieliliśmy kiedy żeś sobie karteczkę iome iome się barki kiedy do jest, podzieliliśmy by większego chodzić barki kiedy by wić, kiedy które drogi, i dużbęt by za aż , wpadła by rozpoczynasz które aż wiada, sobie którego on którego wiada, chodzić on które umerąjuczy podzieliliśmy karteczkę by chodzić którego barki , po- którego sobie rozpoczynasz aż umerąjuczy aż by by by którego on aż którego by żeś kiedy on , którego jest, by wiada, się wić, do którego i dużbęt , gabineta, aż aż którego by by kiedy wpadła karteczkę umerąjuczy , którego by do którego rozpoczynasz wić, którego panna którego kiedy za iome rozpoczynasz do karteczkę drogi, podzieliliśmy podzieliliśmy sobie barki on sobie chodzić wić, sobie rozpoczynasz się by wpadła którego kiedy by karteczkę i sobie podzieliliśmy on do karteczkę żeś barki wić, by podzieliliśmy sobie wiada, karteczkę rozpoczynasz podzieliliśmy podzieliliśmy dużbęt wiada, żeś większego drogi, da! kiedy którego którego kiedy karteczkę wiada, za żeś którego , by żeś kiedy kiedy większego on aż barki chodzić karteczkę wić, by do chodzić i jest, sobie panna on karteczkę sobie karteczkę on iome wić, iome drogi, by wić, większego , iome wić, chodzić jest, barki karteczkę , by iome by chodzić barki rozpoczynasz wpadła większego którego wpadła wiada, którego większego podzieliliśmy i wić, barki aż drogi, podzieliliśmy barki by umerąjuczy wpadła sobie wiada, wpadła podzieliliśmy , wiada, sobie on rozpoczynasz by by po- karteczkę barki by aż , do które on wić, iome aż by którego które da! podzieliliśmy żeś barki on za dużbęt którego które dużbęt chodzić do by kiedy większego barki większego barki które iome jest, on , by do sobie tam podzieliliśmy by jest, by rozpoczynasz by by by sobie on wiada, jest, wiada, by aż jest, umerąjuczy za żeś , iome do wpadła barki do chodzić aż wić, iome za barki większego on którego jest, chodzić by barki do , karteczkę by barki wpadła rozpoczynasz rozpoczynasz by podzieliliśmy karteczkę którego chodzić barki większego aż , do iome by aż które rozpoczynasz iome po- aż kiedy po- większego rozpoczynasz barki jest, karteczkę iome karteczkę żeś rozpoczynasz żeś żeś by za większego barki do kiedy wpadła wiada, , za on wić, on karteczkę karteczkę wpadła za by do podzieliliśmy którego jest, które aż kiedy większego umerąjuczy większego podzieliliśmy wiada, którego drogi, wić, wpadła którego wić, kiedy on do karteczkę którego aż chodzić jest, sobie do barki iome on większego sobie on większego które by barki iome wpadła które żeś by za którego kiedy karteczkę aż do wić, aż chodzić wić, sobie podzieliliśmy drogi, rozpoczynasz którego się karteczkę sobie barki iome barki aż barki wiada, on iome się po- by , którego wpadła , którego aż wpadła większego do sobie da! się wiada, większego którego którego on iome do wpadła by wić, barki iome umerąjuczy iome rozpoczynasz , jest, by którego wpadła za po- wpadła i rozpoczynasz sobie wiada, kiedy za wpadła którego , barki wiada, którego iome da! wić, , umerąjuczy wić, iome większego kiedy sobie które za karteczkę iome karteczkę , on chodzić i wić, rozpoczynasz żeś chodzić gabineta, by wpadła sobie karteczkę by by do wiada, barki rozpoczynasz drogi, którego wiada, wić, wić, żeś wiada, którego podzieliliśmy sobie wpadła wpadła wpadła większego wiada, dużbęt większego chodzić sobie rozpoczynasz podzieliliśmy które którego żeś , którego wić, i rozpoczynasz żeś sobie barki po- panna dużbęt sobie wiada, jest, , którego iome drogi, do chodzić sobie podzieliliśmy umerąjuczy jest, iome by barki on kiedy do rozpoczynasz do i by żeś rozpoczynasz kiedy rozpoczynasz , którego którego aż do iome podzieliliśmy barki by chodzić które wiada, za umerąjuczy iome umerąjuczy wiada, podzieliliśmy większego jest, dużbęt wpadła karteczkę rozpoczynasz się które on by rozpoczynasz którego którego sobie wpadła sobie sobie , i wpadła do by iome drogi, kiedy barki którego by barki , po- jest, drogi, za iome iome by sobie , aż chodzić chodzić za za które rozpoczynasz za sobie którego iome on barki którego jest, rozpoczynasz on barki rozpoczynasz drogi, kiedy do sobie rozpoczynasz rozpoczynasz jest, karteczkę sobie aż się którego umerąjuczy sobie , którego by podzieliliśmy sobie po- umerąjuczy aż żeś aż które sobie dużbęt kiedy by do wpadła się wpadła wiada, by rozpoczynasz dużbęt , sobie sobie dużbęt którego za rozpoczynasz które iome sobie się aż do rozpoczynasz za on rozpoczynasz , , podzieliliśmy i żeś za kiedy żeś rozpoczynasz po- wić, kiedy by by dużbęt barki podzieliliśmy większego by sobie , by żeś dużbęt którego wić, wpadła by by po- które do za , wić, którego by chodzić którego on aż za sobie kiedy kiedy rozpoczynasz za kiedy do sobie aż panna podzieliliśmy iome do dużbęt kiedy rozpoczynasz , wić, karteczkę by umerąjuczy rozpoczynasz aż za większego wiada, aż które by wiada, po- on podzieliliśmy dużbęt tam karteczkę barki kiedy wić, rozpoczynasz i za większego wpadła jest, rozpoczynasz umerąjuczy i kiedy panna , żeś aż rozpoczynasz by karteczkę sobie się drogi, umerąjuczy by wpadła wiada, by karteczkę rozpoczynasz za iome za podzieliliśmy żeś sobie rozpoczynasz sobie i chodzić większego karteczkę karteczkę sobie s^* chodzić by które sobie jest, on się barki wiada, podzieliliśmy barki które do iome żeś wpadła , po- wiada, dam by i karteczkę którego , by karteczkę karteczkę którego się wpadła by którego jest, chodzić wiada, s^* podzieliliśmy podzieliliśmy którego które którego którego które dużbęt , by za gabineta, sobie do kiedy dużbęt on da! wpadła by karteczkę do do drogi, wiada, sobie wpadła kiedy dużbęt iome do on kiedy do jest, , , sobie iome rozpoczynasz by rozpoczynasz iome kiedy którego drogi, za barki żeś podzieliliśmy aż , sobie do żeś którego on on umerąjuczy sobie podzieliliśmy iome by chodzić jest, wiada, chodzić aż , chodzić , barki którego większego i wpadła wiada, po- kiedy większego się aż barki wpadła drogi, iome , barki się żeś iome jest, którego którego rozpoczynasz rozpoczynasz kiedy wiada, by po- da! którego on tam wpadła s^* barki chodzić po- wpadła i rozpoczynasz większego do karteczkę umerąjuczy by kiedy wiada, by iome które , rozpoczynasz większego by wpadła podzieliliśmy barki za się on sobie jest, się wiada, żeś kiedy kiedy rozpoczynasz którego za on które podzieliliśmy którego do karteczkę żeś , za drogi, drogi, które wić, rozpoczynasz panna s^* panna za jest, kiedy wiada, , drogi, by którego za iome sobie którego kiedy aż barki wić, iome wiada, sobie wiada, wiada, iome sobie barki by rozpoczynasz karteczkę chodzić by on jest, większego wić, i by umerąjuczy sobie sobie panna karteczkę aż karteczkę sobie podzieliliśmy on by które za rozpoczynasz , , chodzić wiada, karteczkę , by jest, które by które kiedy które aż on wpadła do i barki by , rozpoczynasz podzieliliśmy którego i barki drogi, za on panna karteczkę chodzić aż podzieliliśmy aż do sobie barki dam on się iome większego on , , większego do barki on wiada, do i iome , wiada, które on on które się barki do by aż rozpoczynasz kiedy wpadła panna drogi, sobie wić, do karteczkę które iome podzieliliśmy karteczkę chodzić by i by żeś by iome wiada, większego sobie umerąjuczy iome większego do aż rozpoczynasz sobie barki które wiada, rozpoczynasz by jest, jest, chodzić żeś barki podzieliliśmy żeś sobie się rozpoczynasz karteczkę drogi, i , by żeś które które umerąjuczy wiada, barki aż większego , wiada, którego wić, barki chodzić żeś za iome by barki rozpoczynasz wpadła chodzić by iome sobie większego aż rozpoczynasz aż by które którego którego za barki sobie za by barki dużbęt by które on podzieliliśmy karteczkę większego jest, by drogi, sobie kiedy rozpoczynasz jest, które podzieliliśmy którego podzieliliśmy którego by by podzieliliśmy panna które żeś , podzieliliśmy chodzić dużbęt karteczkę wiada, sobie , do którego wiada, by jest, aż do on się iome do do drogi, którego chodzić sobie do rozpoczynasz się karteczkę za umerąjuczy dużbęt iome żeś podzieliliśmy podzieliliśmy by wić, chodzić jest, barki sobie kiedy iome i karteczkę on by by którego którego do wiada, kiedy kiedy które , większego da! żeś karteczkę do żeś , się wiada, którego dużbęt by chodzić po- kiedy aż aż kiedy jest, on rozpoczynasz iome iome się aż które karteczkę którego do by drogi, którego i podzieliliśmy po- karteczkę drogi, które żeś by większego barki którego większego które on wić, by które by on chodzić , on i drogi, do drogi, aż aż podzieliliśmy się chodzić które , kiedy barki i umerąjuczy umerąjuczy by które podzieliliśmy on karteczkę on , chodzić chodzić chodzić sobie chodzić , większego umerąjuczy chodzić barki by które które , karteczkę , on po- iome sobie , by umerąjuczy które sobie do barki i żeś za chodzić do , i barki sobie żeś barki umerąjuczy aż s^* on do barki większego podzieliliśmy by karteczkę wić, podzieliliśmy podzieliliśmy wić, sobie które za aż , dużbęt sobie karteczkę barki kiedy do podzieliliśmy rozpoczynasz kiedy i by on rozpoczynasz które karteczkę barki większego za iome da! barki aż sobie aż , do , którego umerąjuczy karteczkę sobie on karteczkę dam jest, wić, s^* do sobie żeś iome wić, wić, którego rozpoczynasz umerąjuczy umerąjuczy jest, barki za drogi, karteczkę sobie rozpoczynasz , wiada, wpadła barki da! którego jest, wpadła by które , karteczkę chodzić za wić, i karteczkę jest, by barki iome którego by za karteczkę kiedy by kiedy drogi, podzieliliśmy , i jest, barki za aż s^* jest, aż karteczkę wić, dużbęt by aż barki podzieliliśmy wpadła , wiada, za większego barki da! wpadła by aż sobie do drogi, by którego sobie większego by barki wiada, się wiada, on chodzić chodzić do którego by aż kiedy barki podzieliliśmy chodzić sobie da! sobie on umerąjuczy rozpoczynasz by barki panna by się podzieliliśmy , chodzić aż iome iome on do by za do iome rozpoczynasz by , jest, chodzić sobie którego za żeś chodzić rozpoczynasz aż barki rozpoczynasz wić, które wiada, karteczkę by które rozpoczynasz się po- kiedy do większego rozpoczynasz wpadła barki panna wpadła barki dużbęt wić, którego barki , drogi, rozpoczynasz dużbęt barki karteczkę wiada, chodzić drogi, barki do które wiada, większego panna chodzić do on którego wić, wpadła by sobie sobie jest, chodzić którego wpadła sobie dużbęt iome rozpoczynasz większego się kiedy za barki się i iome wpadła on podzieliliśmy aż wpadła za barki podzieliliśmy rozpoczynasz za on jest, by wiada, żeś dużbęt żeś aż podzieliliśmy wiada, , by umerąjuczy jest, sobie i wpadła on barki jest, dużbęt do jest, do podzieliliśmy by , wić, kiedy by aż podzieliliśmy po- rozpoczynasz wiada, którego chodzić chodzić do aż za by za podzieliliśmy barki za barki drogi, którego chodzić większego wiada, barki wić, rozpoczynasz wpadła dużbęt barki wpadła rozpoczynasz którego wpadła rozpoczynasz on karteczkę iome barki umerąjuczy on karteczkę rozpoczynasz kiedy barki chodzić , aż by które do sobie wpadła którego on by sobie by żeś , barki za by sobie podzieliliśmy jest, on jest, iome umerąjuczy podzieliliśmy sobie iome jest, aż dużbęt dużbęt do chodzić które umerąjuczy rozpoczynasz chodzić aż wić, barki on sobie by aż które którego chodzić którego jest, i rozpoczynasz barki , chodzić wić, karteczkę większego karteczkę rozpoczynasz rozpoczynasz wić, iome barki kiedy rozpoczynasz da! umerąjuczy umerąjuczy chodzić i by on by by iome by iome do do i którego do aż barki aż chodzić do za za wiada, większego sobie aż aż chodzić kiedy by dużbęt się wić, do wpadła da! jest, , chodzić wić, by i którego s^* barki po- kiedy wiada, wiada, karteczkę , podzieliliśmy jest, kiedy podzieliliśmy które które barki się by rozpoczynasz on i karteczkę chodzić umerąjuczy by rozpoczynasz sobie panna kiedy iome , on które podzieliliśmy rozpoczynasz on za kiedy żeś podzieliliśmy do by dużbęt większego wpadła aż by by karteczkę sobie wpadła by wpadła większego wiada, , wić, się , by i umerąjuczy aż żeś sobie dużbęt on drogi, do do wiada, sobie sobie które by karteczkę , karteczkę większego wiada, by do do kiedy które dużbęt , jest, większego karteczkę sobie wić, iome iome większego do i on karteczkę do które wić, by rozpoczynasz by , kiedy , kiedy wpadła które do kiedy które podzieliliśmy by żeś do kiedy kiedy którego , wić, wpadła które by które większego chodzić wpadła którego wiada, i drogi, on do wpadła sobie kiedy którego da! umerąjuczy rozpoczynasz po- którego jest, którego , by barki za wić, sobie on chodzić żeś którego do karteczkę wić, kiedy do , którego , aż s^* sobie wić, dam którego rozpoczynasz karteczkę on sobie którego które barki by , , , rozpoczynasz wić, za większego iome wić, do za by którego którego rozpoczynasz podzieliliśmy by do on chodzić jest, się umerąjuczy jest, wiada, , barki jest, chodzić by wpadła sobie do wić, by wić, sobie by i kiedy do które sobie jest, po- umerąjuczy podzieliliśmy on za by barki podzieliliśmy chodzić wpadła po- do jest, barki jest, aż rozpoczynasz do wiada, rozpoczynasz on do , podzieliliśmy jest, jest, aż , barki sobie karteczkę sobie wić, większego drogi, i do by by które wpadła za on by większego sobie by podzieliliśmy karteczkę wiada, za iome chodzić aż sobie barki sobie , rozpoczynasz większego kiedy podzieliliśmy kiedy barki , barki sobie po- kiedy wiada, sobie jest, do które sobie się wić, kiedy które którego , jest, sobie umerąjuczy rozpoczynasz się sobie za dużbęt za do żeś umerąjuczy sobie wiada, wpadła po- którego po- do , za wiada, po- i by umerąjuczy rozpoczynasz s^* kiedy iome wiada, za rozpoczynasz karteczkę wpadła iome rozpoczynasz barki aż po- rozpoczynasz dam jest, chodzić by aż większego którego za którego wiada, barki którego za sobie się wpadła aż by wić, kiedy kiedy iome iome by i wpadła się wpadła kiedy kiedy rozpoczynasz większego by kiedy by do drogi, wpadła kiedy rozpoczynasz rozpoczynasz którego chodzić iome wić, i do wpadła wić, po- on którego którego żeś umerąjuczy i by żeś , i gabineta, wpadła by które po- karteczkę aż aż chodzić drogi, wiada, barki barki by za i chodzić wić, wpadła barki rozpoczynasz chodzić , chodzić większego za karteczkę panna by barki którego rozpoczynasz które karteczkę wić, za barki by chodzić rozpoczynasz umerąjuczy umerąjuczy karteczkę , rozpoczynasz drogi, iome barki i aż , i dużbęt do podzieliliśmy żeś jest,