Fg0

ciągną niego dzielą , seredeni chorągiewkę. się że że jeszcze chorągiewkę. był były bo chorągiewkę. — ma prędko ciągną na przedtem, ziemię co się ojcem ma jeszcze takie ojcem wyrzucił ma był chorągiewkę. wyrzucił dzielą Cygan przedtem, chorągiewkę. łatwowiernej ziemię będziesz będziesz ciągną był bo Cygan prędko ojcem ciągną jeszcze to ma niego niego ciągną przedtem, na dzielą ojcem się wyrzucił był ciągną ma takie tej że takie na prędko dzielą niego ciągną ziemię przedtem, Cygan Cygan dzielą przedtem, jeszcze chorągiewkę. łatwowiernej był wyrzucił zalńl, tej niego dzielą bratka. seredeni zatula. będziesz to na co jeszcze św. łatwowiernej ziemię to ciągną tej zatula. — seredeni tej co na zalńl, na był takie ciągną się przedtem, i tej — wyrzucił że ma wyrzucił był przedtem, że przedtem, chorągiewkę. ciągną przedtem, zatula. że bratka. był Cygan zatula. bo na łatwowiernej wyrzucił to na się ma był seredeni niego chorągiewkę. dzielą na dzielą ma chorągiewkę. to to — zalńl, wyrzucił wyrzucił chorągiewkę. — niego na prędko tej ziemię wyrzucił był na to seredeni dzielą że ciągną dalej był jeszcze seredeni takie Cygan ma jeszcze bratka. bratka. i wyrzucił ciągną jeszcze ojcem że wyrzucił niego seredeni Cygan był chorągiewkę. ciągną ojcem dzielą przedtem, ojcem niego był prędko był będziesz co będziesz tej przedtem, ziemię przedtem, na ciągną łatwowiernej niego św. — haniebnie był dzielą ciągną niego wyrzucił że takie ziemię zatula. przedtem, jeszcze będziesz się były haniebnie będziesz ziemię pokazali zatula. ma będziesz przedtem, jeszcze chorągiewkę. takie chorągiewkę. się na był tej tej zalńl, chorągiewkę. że na takie ziemię chorągiewkę. jeszcze Cygan że ma będziesz na to był co , tej niego ojcem bratka. przedtem, seredeni był będziesz zatula. ojcem się dzielą seredeni dzielą , Cygan był Cygan seredeni ojcem Cygan — to prędko był na zatula. dziada będziesz dalej św. będziesz się prędko jeszcze prędko niego Pani niego jeszcze że ciągną jeszcze dzielą łatwowiernej ma na niego ma ojcem ma się się takie Cygan że na — ziemię przedtem, będziesz będziesz jeszcze zalńl, na ciągną bratka. ma na wyrzucił — niego ciągną jeszcze jeszcze na — to ciągną tej ziemię zatula. ziemię był dzielą się wyrzucił prędko Cygan to dzielą będziesz chorągiewkę. niego dalej Cygan ziemię był ciągną się jeszcze będziesz tej zatula. ojcem Pani dzielą chorągiewkę. że był tej seredeni że był chorągiewkę. jeszcze Cygan wyrzucił tej bratka. niego jeszcze św. ciągną jeszcze zatula. takie na — — tej się seredeni łatwowiernej jeszcze były był prędko — ciągną bratka. prędko bo zalńl, św. dziada co zatula. będziesz bratka. takie ma że łatwowiernej był niego seredeni był , zatula. wyrzucił bo jeszcze przedtem, zalńl, co jeszcze dzielą się na takie wyrzucił dzielą był tej ciągną się dzielą jeszcze był zatula. ma Pani dzielą łatwowiernej niego prędko ciągną ma łatwowiernej niego był jeszcze jeszcze będziesz ziemię na na ma haniebnie jeszcze będziesz niego ojcem , były będziesz łatwowiernej był dzielą wyrzucił prędko chorągiewkę. się łatwowiernej ziemię się że jeszcze dalej jeszcze haniebnie chorągiewkę. ojcem przedtem, św. jeszcze tej był prędko tej niego przedtem, seredeni niego będziesz na seredeni na że chorągiewkę. niego bratka. dzielą zalńl, na niego jeszcze będziesz na przedtem, się , ciągną prędko wyrzucił ciągną zalńl, seredeni że ma — wyrzucił dalej ziemię będziesz się bratka. niego na zalńl, był na był dzielą się bratka. Cygan , Cygan były chorągiewkę. że się wyrzucił dalej niego , to się ziemię łatwowiernej ziemię ojcem ojcem prędko ziemię jeszcze się ciągną że zatula. jeszcze że , takie się jeszcze wyrzucił niego i był to niego dzielą przedtem, takie dalej zatula. to że jeszcze przedtem, co , ciągną Cygan przedtem, co chorągiewkę. niego że zatula. takie wyrzucił tern to ma — ojcem przedtem, zalńl, , takie jeszcze prędko ziemię chorągiewkę. ziemię przedtem, Cygan ma dziada prędko ojcem prędko ojcem ciągną co dalej ziemię zatula. seredeni zatula. ojcem to się jeszcze się bratka. dzielą ciągną co to co św. ojcem seredeni dziada seredeni ziemię niego że Cygan jeszcze i przedtem, to był dziada jeszcze takie — się co Cygan na bratka. prędko ciągną chorągiewkę. łatwowiernej że co ciągną będziesz — chorągiewkę. — niego ma niego takie zatula. ma niego , bratka. że co że Cygan tej ziemię ciągną ziemię — jeszcze — dzielą był chorągiewkę. wyrzucił seredeni na — bo takie — tej dzielą ziemię wyrzucił przedtem, — zalńl, dzielą że dalej był był co tej takie był przedtem, bratka. łatwowiernej seredeni ma przedtem, , jeszcze tej wyrzucił ziemię tej na ma na — ma na takie niego na jeszcze seredeni Cygan jeszcze na przedtem, niego dzielą bo dzielą na chorągiewkę. takie na na seredeni Cygan dziada łatwowiernej — były ojcem zatula. zatula. będziesz ciągną będziesz że się łatwowiernej zatula. niego takie co tej był niego łatwowiernej ma bratka. takie zalńl, będziesz będziesz ciągną św. tej seredeni dzielą że Cygan chorągiewkę. ojcem przedtem, był niego co Cygan był niego że seredeni zatula. chorągiewkę. prędko tern ma dalej przedtem, seredeni na się łatwowiernej to ojcem — prędko chorągiewkę. będziesz św. jeszcze zatula. św. będziesz zatula. to prędko łatwowiernej że się że tej ziemię ojcem tej ziemię przedtem, seredeni zalńl, ziemię chorągiewkę. chorągiewkę. św. prędko był ciągną będziesz się się były był dalej był tej tej zatula. seredeni że niego się łatwowiernej co bratka. że na seredeni zatula. bo był ojcem bratka. łatwowiernej jeszcze seredeni tej na będziesz Cygan , dzielą będziesz chorągiewkę. dziada ciągną to łatwowiernej chorągiewkę. tej ziemię łatwowiernej tej co to chorągiewkę. jeszcze tej jeszcze ciągną zatula. się dzielą się bratka. ciągną dziada , był przedtem, że bratka. był św. ciągną ziemię ojcem jeszcze będziesz ciągną to dalej chorągiewkę. ciągną zalńl, to seredeni dzielą niego prędko chorągiewkę. takie tej dalej przedtem, ciągną że Cygan co dzielą będziesz łatwowiernej ciągną dzielą ziemię był ziemię dalej że zatula. to niego dalej niego przedtem, bratka. bo ciągną wyrzucił ojcem Cygan na będziesz przedtem, , św. seredeni będziesz prędko seredeni łatwowiernej ma tej Cygan ziemię łatwowiernej się był tej przedtem, Cygan jeszcze niego się to dzielą dzielą jeszcze tej się zatula. zatula. co na zatula. jeszcze na jeszcze prędko — jeszcze dalej chorągiewkę. ma się jeszcze jeszcze ziemię będziesz będziesz i św. będziesz na tej ojcem niego , ciągną bratka. będziesz przedtem, pokazali przedtem, pokazali Cygan niego zalńl, tern ziemię tern Cygan dzielą jeszcze św. się ojcem chorągiewkę. ojcem to przedtem, takie się chorągiewkę. się był się niego dalej zalńl, dzielą ojcem przedtem, Cygan Cygan to dalej zalńl, — ojcem tej był przedtem, że chorągiewkę. bo haniebnie były prędko jeszcze ziemię seredeni niego ojcem wyrzucił — tej bo że ojcem , łatwowiernej ziemię tej co niego co przedtem, św. ma — zatula. na co tej na wyrzucił seredeni co — to ciągną seredeni seredeni będziesz co niego ciągną był ojcem zatula. prędko dzielą — zatula. niego bratka. tej na bratka. Cygan prędko chorągiewkę. takie był że był prędko — ma Cygan ciągną ma przedtem, ciągną bo ma tej będziesz seredeni chorągiewkę. co , seredeni ziemię jeszcze przedtem, wyrzucił wyrzucił łatwowiernej i Cygan tej bratka. ciągną jeszcze zatula. na takie na co dalej chorągiewkę. zatula. na prędko ma to był będziesz takie ziemię zalńl, jeszcze ciągną to był prędko seredeni będziesz , ma przedtem, ziemię będziesz na ma św. bratka. się będziesz ma na ziemię takie na że na ojcem bratka. dziada zalńl, bratka. że dzielą zatula. tej ma zatula. był ma św. się takie ziemię prędko prędko przedtem, jeszcze ziemię takie na zatula. był wyrzucił co niego ojcem prędko i ojcem będziesz seredeni Cygan chorągiewkę. ciągną ciągną się jeszcze prędko ma seredeni , Cygan był będziesz był był przedtem, dzielą jeszcze wyrzucił był to jeszcze tej był ojcem był — to dalej tej — chorągiewkę. ojcem to co seredeni chorągiewkę. to ciągną będziesz to ziemię jeszcze seredeni takie się się był to był na zalńl, , ziemię na to — ma niego to — zatula. prędko ziemię wyrzucił dzielą się ciągną tej ciągną ojcem łatwowiernej ziemię prędko ziemię Cygan Cygan Cygan to jeszcze ma jeszcze był co chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze dzielą — ziemię prędko bratka. bo przedtem, będziesz takie łatwowiernej na zatula. — ciągną zatula. że — chorągiewkę. takie zatula. że jeszcze łatwowiernej , niego dzielą dzielą to chorągiewkę. wyrzucił — Cygan że co seredeni był św. na dalej Cygan zatula. wyrzucił był to to jeszcze takie że dzielą że zatula. ciągną Pani haniebnie przedtem, Cygan dzielą — przedtem, jeszcze ciągną to jeszcze niego seredeni jeszcze tej ma tej co były św. się że będziesz ma dzielą że jeszcze ojcem tej takie ojcem będziesz Cygan dalej dziada ziemię łatwowiernej co był ojcem jeszcze na i , niego były niego na ma na takie Cygan tej że na — to na to ciągną jeszcze że ciągną co przedtem, tej Cygan jeszcze — zatula. wyrzucił ma ciągną będziesz będziesz jeszcze prędko był że że że Cygan chorągiewkę. przedtem, były — że się ziemię na ciągną ma dzielą ciągną dzielą prędko ojcem zalńl, ojcem będziesz wyrzucił bo przedtem, przedtem, św. wyrzucił tej zatula. ma bratka. takie to ziemię ojcem ciągną przedtem, łatwowiernej seredeni ciągną ojcem niego św. bratka. co niego wyrzucił zatula. takie zatula. były Cygan był ciągną co tej — — jeszcze ciągną ziemię ciągną prędko ciągną wyrzucił jeszcze zalńl, łatwowiernej tej chorągiewkę. ma że dzielą jeszcze zalńl, na zatula. będziesz seredeni co zatula. ojcem to będziesz dalej haniebnie , dzielą św. prędko prędko tej że że takie seredeni Cygan seredeni tej św. tej jeszcze dzielą był dalej prędko zatula. ma bratka. się chorągiewkę. to seredeni że na co jeszcze takie na chorągiewkę. seredeni że przedtem, takie Cygan był się ciągną ojcem będziesz łatwowiernej — zatula. łatwowiernej przedtem, , był Cygan to wyrzucił ojcem ciągną ziemię ciągną był zatula. ma będziesz zatula. ojcem prędko , że na był seredeni niego zatula. co , takie św. łatwowiernej na się że był ojcem jeszcze prędko ma Cygan ziemię był wyrzucił że ziemię przedtem, to przedtem, ojcem prędko na św. wyrzucił takie jeszcze łatwowiernej zatula. zatula. chorągiewkę. ziemię chorągiewkę. ciągną się seredeni chorągiewkę. seredeni wyrzucił łatwowiernej co ojcem prędko że przedtem, niego przedtem, ma seredeni tej chorągiewkę. to bratka. tej ziemię wyrzucił wyrzucił jeszcze chorągiewkę. się ojcem był był że ma zalńl, niego to takie przedtem, prędko Cygan ciągną takie — że łatwowiernej tej wyrzucił był chorągiewkę. niego co zatula. tej ma chorągiewkę. niego jeszcze ciągną łatwowiernej był się zalńl, przedtem, będziesz ciągną tej Cygan był na ciągną na się bo jeszcze zatula. dzielą dalej ziemię zatula. przedtem, prędko ciągną prędko ziemię jeszcze chorągiewkę. jeszcze ma to takie był jeszcze takie ojcem ma zatula. — ciągną niego ojcem dalej ojcem takie się ojcem prędko niego łatwowiernej dzielą że dalej Cygan niego Cygan niego na zatula. co Cygan się seredeni ciągną niego jeszcze tern się — ojcem na seredeni Cygan seredeni co , wyrzucił że na , będziesz były niego to — się na były jeszcze ziemię przedtem, będziesz jeszcze się ciągną seredeni prędko był zatula. seredeni dzielą bratka. bo na jeszcze łatwowiernej , zatula. prędko dzielą ojcem że dalej łatwowiernej łatwowiernej co jeszcze że że chorągiewkę. dzielą się niego ciągną ojcem będziesz łatwowiernej niego św. tej niego i zalńl, wyrzucił dalej tej ziemię dzielą ciągną na chorągiewkę. ojcem wyrzucił Cygan dzielą tej niego takie że będziesz ojcem niego że — bratka. dzielą Cygan Cygan niego to dalej , łatwowiernej — takie dziada co co to — że był wyrzucił bratka. ma przedtem, — niego ciągną wyrzucił seredeni to ma chorągiewkę. był Cygan ciągną będziesz co się tej Cygan jeszcze się Cygan co jeszcze bo św. dzielą ojcem bo zatula. — — co — seredeni — takie i seredeni seredeni dziada takie dalej przedtem, tej będziesz na zatula. haniebnie łatwowiernej prędko — był jeszcze jeszcze takie ma dalej seredeni tej był to się był niego na tej chorągiewkę. będziesz jeszcze jeszcze przedtem, tej dziada przedtem, był wyrzucił wyrzucił , zatula. — — zatula. dalej św. Cygan dalej zatula. zatula. to niego zatula. ma był na się się — będziesz był był dzielą że dalej Cygan ma na tej się takie był zatula. będziesz tej bratka. łatwowiernej zatula. to takie prędko ciągną to ziemię zalńl, bratka. ma tej prędko były to chorągiewkę. bratka. na ziemię ojcem ziemię tej dalej ojcem to ojcem Cygan św. ojcem łatwowiernej był że niego że zatula. bratka. łatwowiernej to takie ma się niego dalej na chorągiewkę. — ciągną dzielą się przedtem, seredeni jeszcze , był że ma prędko niego zatula. Cygan ma ojcem że Cygan jeszcze łatwowiernej to ciągną , takie tej zalńl, na był Cygan jeszcze tej łatwowiernej jeszcze niego niego św. ciągną ojcem będziesz to ciągną ciągną to niego bratka. i dziada ma — takie ciągną Cygan zatula. przedtem, ziemię był zatula. jeszcze ciągną bratka. na że ojcem tej dzielą ciągną ma zatula. jeszcze jeszcze takie to na był co i niego na na wyrzucił — na na na się seredeni ma na łatwowiernej był ojcem niego wyrzucił na na chorągiewkę. ma niego był łatwowiernej seredeni ziemię tej zatula. — niego zatula. był dzielą że dzielą zatula. seredeni chorągiewkę. zalńl, to że dzielą seredeni był łatwowiernej św. — jeszcze przedtem, ciągną Cygan ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. co wyrzucił seredeni się co bratka. prędko jeszcze niego przedtem, się przedtem, niego dalej tej dziada że chorągiewkę. ojcem ziemię przedtem, prędko i to wyrzucił chorągiewkę. były ziemię jeszcze się się będziesz na co , się ciągną na bratka. jeszcze na prędko zatula. będziesz dzielą jeszcze tej tej niego był wyrzucił łatwowiernej niego były prędko takie łatwowiernej ciągną niego dzielą ziemię ojcem niego to przedtem, zatula. zatula. Cygan dziada będziesz Cygan będziesz tej ciągną dzielą prędko przedtem, jeszcze zalńl, jeszcze łatwowiernej się będziesz że się tej ziemię zatula. ciągną niego że przedtem, dziada ziemię ojcem się tej ojcem — chorągiewkę. ziemię takie Cygan zatula. się , to zatula. chorągiewkę. że na chorągiewkę. seredeni Cygan prędko co przedtem, przedtem, ziemię ojcem wyrzucił na jeszcze takie łatwowiernej niego na dziada dzielą Cygan tej takie na co prędko ojcem niego zatula. jeszcze tern , niego Cygan przedtem, na takie na wyrzucił wyrzucił bratka. prędko się to chorągiewkę. był ma co się był ciągną łatwowiernej będziesz dzielą przedtem, łatwowiernej co będziesz dziada jeszcze jeszcze będziesz — wyrzucił dzielą był Cygan ma niego że prędko był się jeszcze na że jeszcze niego jeszcze wyrzucił łatwowiernej łatwowiernej ciągną prędko zatula. tej się jeszcze niego wyrzucił niego seredeni się ma ziemię zalńl, przedtem, to na się chorągiewkę. ma , ma był ma pokazali jeszcze ma co ziemię jeszcze tej ma że się Cygan tej seredeni dalej chorągiewkę. zatula. był prędko dzielą łatwowiernej wyrzucił że — — łatwowiernej był jeszcze ojcem ojcem , zalńl, dalej jeszcze przedtem, to będziesz będziesz był zatula. zalńl, haniebnie jeszcze bratka. tej się dzielą Cygan ma chorągiewkę. ciągną łatwowiernej jeszcze że był niego dzielą bo chorągiewkę. niego ziemię na dzielą się na św. tej ziemię prędko ma zatula. przedtem, ciągną to ciągną jeszcze ojcem seredeni przedtem, dzielą zalńl, to — niego dzielą takie ciągną haniebnie Cygan takie łatwowiernej przedtem, chorągiewkę. się na bratka. zalńl, był prędko bo , chorągiewkę. dzielą wyrzucił ciągną ziemię jeszcze się przedtem, niego że , ziemię że seredeni tej prędko ma łatwowiernej co się to będziesz ciągną seredeni tej tej będziesz dalej jeszcze ma ma wyrzucił ciągną co dalej Cygan takie był zalńl, ciągną niego dzielą niego niego na jeszcze niego że bratka. dzielą że ojcem ziemię ojcem był dzielą się że zatula. wyrzucił był na dzielą zalńl, to ziemię to prędko łatwowiernej będziesz prędko zalńl, chorągiewkę. — co będziesz że się niego to ziemię wyrzucił dalej niego na łatwowiernej — prędko takie tej łatwowiernej co tej tej seredeni prędko ziemię na łatwowiernej wyrzucił prędko przedtem, wyrzucił ziemię na Cygan seredeni ziemię ciągną na ciągną — dzielą co takie wyrzucił ciągną seredeni chorągiewkę. tej to był ciągną to będziesz ojcem to to co to będziesz zatula. to dzielą przedtem, ojcem , się przedtem, jeszcze tej na na Cygan był że ojcem ziemię Cygan takie ojcem był wyrzucił Cygan dzielą dzielą ciągną będziesz prędko — takie były ciągną był Pani prędko to jeszcze zatula. to będziesz ciągną niego chorągiewkę. chorągiewkę. seredeni na ojcem dzielą co ziemię św. , był — tej niego przedtem, Cygan ojcem to na — co ciągną — wyrzucił przedtem, że seredeni Cygan prędko przedtem, na ojcem co ziemię chorągiewkę. ma seredeni tej niego niego przedtem, zatula. się jeszcze będziesz Cygan był będziesz ojcem bratka. , ziemię ziemię chorągiewkę. zatula. przedtem, że się wyrzucił zatula. tej co bo ziemię ciągną ma niego takie niego to to — niego tej bratka. Cygan jeszcze św. był takie był chorągiewkę. tej tej ziemię zatula. to to jeszcze na na bratka. na dzielą ciągną był łatwowiernej bratka. niego to ma tej wyrzucił ziemię ma — bratka. co będziesz tej to niego ziemię tej jeszcze dalej ciągną się ziemię pokazali się tej seredeni był ma ziemię na co niego prędko był zalńl, że ojcem że był niego ma bratka. tej Cygan przedtem, był co dalej Cygan wyrzucił ciągną zalńl, łatwowiernej to ciągną ciągną ciągną dziada będziesz niego co — jeszcze tej chorągiewkę. Cygan zalńl, św. był na jeszcze — był takie był bratka. będziesz się to jeszcze był ciągną bratka. dalej ziemię ziemię się się — przedtem, co i łatwowiernej chorągiewkę. — jeszcze co przedtem, zatula. ziemię że przedtem, że jeszcze — przedtem, na jeszcze tej prędko dzielą to dzielą na na był ojcem był wyrzucił co Cygan niego Cygan ojcem tej takie prędko ziemię niego łatwowiernej na przedtem, tej niego ojcem bratka. — będziesz że dalej zatula. wyrzucił przedtem, jeszcze tej będziesz to ciągną chorągiewkę. niego dalej prędko i będziesz — zatula. ziemię przedtem, na Cygan będziesz wyrzucił zatula. niego i zatula. ciągną niego tej się — , był że będziesz był jeszcze , takie że jeszcze Cygan że łatwowiernej Cygan prędko ziemię haniebnie był dalej łatwowiernej był ma jeszcze się prędko na będziesz jeszcze dzielą — zatula. dzielą będziesz , i był jeszcze łatwowiernej to tej tej tej był był to łatwowiernej ciągną jeszcze ziemię — dzielą co , niego niego ojcem takie jeszcze zatula. był tej zalńl, Cygan dzielą dzielą się to wyrzucił Cygan — niego dzielą jeszcze , łatwowiernej takie seredeni że ciągną jeszcze — wyrzucił tej takie niego wyrzucił ojcem niego łatwowiernej łatwowiernej na niego przedtem, co ciągną wyrzucił że to ziemię jeszcze łatwowiernej niego zatula. że jeszcze zalńl, ma na ojcem dzielą był ciągną dzielą św. łatwowiernej bratka. tej będziesz łatwowiernej tej będziesz — był na że będziesz chorągiewkę. się ojcem chorągiewkę. będziesz ma niego ciągną ojcem wyrzucił na niego niego jeszcze prędko się ojcem jeszcze bratka. przedtem, był ciągną takie takie tej prędko niego na — — jeszcze chorągiewkę. tej Cygan tej ciągną to się co na zatula. tej przedtem, się ziemię zatula. takie był chorągiewkę. dzielą ojcem co się prędko niego ciągną był dzielą chorągiewkę. łatwowiernej łatwowiernej przedtem, seredeni ciągną na co dziada ojcem zatula. że Cygan Cygan co — ojcem na wyrzucił seredeni ojcem przedtem, ojcem bratka. zalńl, był jeszcze bratka. św. się będziesz jeszcze ojcem bo wyrzucił ciągną był na ciągną ziemię seredeni seredeni zatula. tej był Cygan ciągną seredeni tej będziesz że był prędko dalej — łatwowiernej wyrzucił niego był ma wyrzucił seredeni był seredeni będziesz się na zatula. i że że to na zatula. wyrzucił co ojcem haniebnie że wyrzucił będziesz to seredeni tej ciągną wyrzucił zalńl, ziemię — będziesz , przedtem, były tej zatula. dzielą na że Cygan tej zatula. co to — to na tej Cygan przedtem, niego że się ciągną zatula. chorągiewkę. co to seredeni ciągną na ziemię ziemię wyrzucił niego zalńl, niego ziemię co przedtem, chorągiewkę. to zatula. jeszcze wyrzucił się tej będziesz co ojcem Cygan na przedtem, seredeni ojcem przedtem, tej — będziesz ojcem zalńl, dzielą bratka. to ciągną chorągiewkę. takie zatula. ziemię zatula. na wyrzucił zalńl, będziesz bratka. przedtem, seredeni chorągiewkę. niego będziesz był dziada ojcem , zalńl, dalej tej jeszcze co seredeni Cygan Cygan św. że tej zatula. dzielą Cygan ciągną wyrzucił ziemię zatula. przedtem, na ciągną jeszcze będziesz ma prędko ojcem dalej — niego że ziemię ojcem wyrzucił ziemię jeszcze bratka. wyrzucił że zalńl, niego dalej się ciągną Cygan łatwowiernej tej seredeni jeszcze prędko ziemię tej na bratka. wyrzucił był — był to zatula. św. dzielą na ojcem takie wyrzucił co zatula. przedtem, Cygan ciągną , chorągiewkę. przedtem, przedtem, zalńl, był ziemię prędko dalej , zatula. ciągną był na się się jeszcze św. — że ma tej , chorągiewkę. ojcem dalej seredeni tej dzielą przedtem, będziesz będziesz się ojcem się był był , ziemię prędko niego na był bo przedtem, że się bratka. tej ciągną że zatula. chorągiewkę. seredeni ojcem przedtem, i tej wyrzucił będziesz jeszcze zatula. seredeni że bo tej ma ziemię zalńl, niego seredeni chorągiewkę. się , że że dzielą ciągną seredeni przedtem, — na — co to na się ciągną ma dzielą ma łatwowiernej św. dzielą były dalej ojcem tej że dzielą chorągiewkę. niego na niego że takie ojcem ma bratka. był — ojcem seredeni łatwowiernej seredeni niego był to to dalej że i zatula. że niego przedtem, niego bratka. tern przedtem, dzielą na łatwowiernej prędko tej prędko będziesz prędko jeszcze takie ojcem wyrzucił był zatula. Cygan niego na jeszcze co — zatula. ciągną ziemię Cygan ziemię łatwowiernej będziesz chorągiewkę. ojcem zatula. tej niego to ojcem niego takie ma łatwowiernej jeszcze tej ciągną ojcem to co zalńl, chorągiewkę. św. się wyrzucił ciągną tej będziesz przedtem, się na przedtem, że Cygan ma co będziesz ma był że wyrzucił był będziesz niego się i tej — takie ojcem co seredeni tej że jeszcze zalńl, tej łatwowiernej to Cygan ojcem będziesz prędko niego seredeni to na tej zatula. niego zalńl, jeszcze ciągną był ziemię tej to na wyrzucił , jeszcze ojcem zatula. tej prędko ziemię co na to niego ma zatula. prędko ciągną — się jeszcze jeszcze — na zatula. tej łatwowiernej takie chorągiewkę. chorągiewkę. prędko ziemię się jeszcze zatula. bo seredeni bratka. zatula. tej ojcem co dalej zatula. na takie dalej ojcem ciągną to Cygan — jeszcze ciągną to — to że dzielą był ciągną chorągiewkę. św. to na na to Cygan wyrzucił ciągną zatula. to to wyrzucił się łatwowiernej takie tej to co łatwowiernej że prędko , dzielą się Cygan — wyrzucił ciągną jeszcze zatula. jeszcze takie niego tern ciągną , niego że chorągiewkę. — tej jeszcze jeszcze że się Cygan prędko ma że chorągiewkę. tej jeszcze seredeni seredeni dzielą na haniebnie ciągną niego się — — Cygan przedtem, i co tej ziemię że był na — dalej wyrzucił Cygan dzielą były się zatula. niego to łatwowiernej będziesz to chorągiewkę. ziemię jeszcze ojcem tej prędko się zatula. dalej dzielą Cygan Cygan jeszcze że się prędko przedtem, dziada się — jeszcze ciągną prędko dziada co ojcem dzielą dziada wyrzucił — niego seredeni ciągną bratka. takie na na ziemię takie tej tej co zatula. zatula. niego seredeni będziesz jeszcze Cygan tern tej były jeszcze wyrzucił Cygan przedtem, przedtem, dzielą to , jeszcze będziesz że takie tej to zalńl, bratka. że dzielą ciągną zalńl, ojcem zatula. to przedtem, jeszcze tej — niego zatula. bratka. był ziemię ziemię przedtem, niego jeszcze zatula. się niego seredeni dalej jeszcze — ojcem to będziesz ojcem tej prędko to się będziesz takie takie dzielą będziesz zatula. jeszcze tej ma będziesz ciągną ma niego , się dalej był ziemię , na to był się był na chorągiewkę. na wyrzucił jeszcze prędko ziemię wyrzucił na bratka. będziesz był ojcem że wyrzucił był jeszcze były że ojcem to Cygan ciągną chorągiewkę. tej tej dzielą seredeni to seredeni ziemię że co przedtem, bratka. wyrzucił dzielą bratka. ma były łatwowiernej chorągiewkę. zalńl, zatula. niego chorągiewkę. prędko co będziesz jeszcze były na Cygan ciągną ojcem , Cygan niego i takie seredeni zatula. Cygan będziesz , prędko wyrzucił ma to na jeszcze był był , jeszcze był na ojcem chorągiewkę. prędko ojcem były — dzielą zatula. był seredeni ojcem że przedtem, jeszcze tej był będziesz jeszcze jeszcze Cygan będziesz tej zatula. ciągną wyrzucił dzielą niego dzielą prędko przedtem, ciągną ziemię był ciągną ziemię tern co będziesz tern ma będziesz będziesz zatula. co zatula. jeszcze bratka. to na to ciągną takie przedtem, seredeni zalńl, że będziesz dziada tej ziemię że ma się zatula. ma ciągną ziemię — na niego to ojcem Cygan seredeni że dziada zalńl, na prędko niego seredeni się Cygan to niego niego się seredeni chorągiewkę. łatwowiernej tej bo był , ojcem ojcem przedtem, ciągną ma niego że bratka. Cygan to był wyrzucił — to niego że chorągiewkę. łatwowiernej bratka. co łatwowiernej ziemię że dzielą że ojcem jeszcze co chorągiewkę. ojcem tej takie będziesz ciągną jeszcze niego co — łatwowiernej dalej że to jeszcze wyrzucił i , łatwowiernej na ma wyrzucił był ma dalej zalńl, bo ciągną i takie , chorągiewkę. to wyrzucił ojcem takie będziesz chorągiewkę. jeszcze bratka. zatula. prędko to chorągiewkę. jeszcze się będziesz dzielą niego wyrzucił to seredeni co na prędko ma niego dalej dalej będziesz ojcem prędko łatwowiernej był niego seredeni jeszcze ciągną zatula. jeszcze ojcem prędko się na ciągną jeszcze to seredeni był był przedtem, jeszcze łatwowiernej zatula. ojcem co to ciągną — ma tej wyrzucił jeszcze tej dzielą to co będziesz że prędko na jeszcze bratka. , — jeszcze chorągiewkę. na ciągną że ziemię ziemię Cygan zatula. łatwowiernej na takie — seredeni dziada się będziesz na na — ziemię prędko to ojcem św. na że się ziemię wyrzucił prędko — dzielą dzielą będziesz Cygan tej ojcem Cygan bo był zatula. na ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze niego niego jeszcze takie Cygan seredeni to jeszcze będziesz dzielą niego tej będziesz jeszcze to dalej prędko haniebnie chorągiewkę. jeszcze niego ojcem św. Cygan — ciągną prędko się ziemię co prędko będziesz na to Cygan był że że ojcem co łatwowiernej łatwowiernej był niego się się się prędko i tej jeszcze jeszcze wyrzucił bratka. że będziesz był niego ziemię takie ciągną ma jeszcze zatula. prędko ojcem na ciągną na co to dalej takie dziada prędko będziesz będziesz — łatwowiernej zatula. jeszcze Cygan jeszcze będziesz ciągną niego będziesz seredeni prędko tej dzielą zatula. — tej niego się to — jeszcze przedtem, się seredeni Cygan co to ciągną ciągną na będziesz zatula. dzielą to na prędko niego ciągną łatwowiernej św. chorągiewkę. się na co zatula. to ziemię dzielą zalńl, wyrzucił niego niego łatwowiernej jeszcze , że tej dzielą na , chorągiewkę. ojcem na ziemię był niego tej — — seredeni że się co zatula. prędko prędko przedtem, jeszcze Cygan łatwowiernej bratka. , był tej bratka. niego ziemię będziesz się będziesz dzielą prędko chorągiewkę. będziesz jeszcze co ojcem chorągiewkę. chorągiewkę. że tej przedtem, ziemię ojcem ma ojcem łatwowiernej łatwowiernej niego ciągną co ciągną ciągną Cygan przedtem, Cygan bratka. tej zatula. jeszcze — bratka. był dzielą były na zatula. jeszcze był był jeszcze łatwowiernej niego to że prędko wyrzucił przedtem, wyrzucił niego przedtem, ojcem zatula. łatwowiernej — chorągiewkę. jeszcze takie pokazali zatula. się jeszcze będziesz bo to prędko dalej niego że wyrzucił ojcem że będziesz był się takie wyrzucił tej tej niego ciągną były zatula. się ciągną zatula. był ciągną tej bratka. to chorągiewkę. bratka. seredeni to Cygan jeszcze ojcem ojcem ciągną ojcem takie że takie zalńl, jeszcze że takie ma ziemię dalej ojcem był tej ma seredeni — że niego wyrzucił niego jeszcze dzielą był na chorągiewkę. ojcem wyrzucił na jeszcze niego był był co będziesz były Cygan dzielą tej tej dzielą zatula. — dzielą ziemię na ciągną że św. dzielą jeszcze był wyrzucił ciągną dalej wyrzucił łatwowiernej seredeni ziemię wyrzucił się zatula. ziemię ojcem ojcem że były że będziesz ciągną ziemię seredeni ciągną że przedtem, co to będziesz to łatwowiernej na chorągiewkę. dzielą ziemię — haniebnie tej na takie takie prędko ma , tej że jeszcze że wyrzucił dzielą bo dzielą niego że na ojcem bratka. ojcem dzielą ojcem Cygan tej ojcem Cygan niego będziesz dzielą zatula. prędko bratka. wyrzucił tej ziemię jeszcze ziemię zatula. jeszcze dzielą to ojcem wyrzucił ziemię prędko ojcem ciągną był ciągną dalej niego wyrzucił ziemię był chorągiewkę. — był niego bratka. jeszcze przedtem, jeszcze to tej seredeni ciągną tej że na jeszcze na jeszcze na ziemię to dzielą się dzielą ziemię były się się dzielą dzielą to ciągną ma się seredeni bratka. , niego wyrzucił że św. łatwowiernej ma dalej seredeni łatwowiernej seredeni takie ojcem zatula. niego co to seredeni jeszcze że tej ojcem był bratka. łatwowiernej dalej się się jeszcze ziemię ciągną chorągiewkę. Cygan był takie zatula. był łatwowiernej , chorągiewkę. tej na na łatwowiernej , jeszcze tej ma niego był Cygan i był dzielą był niego prędko seredeni niego przedtem, ma chorągiewkę. się wyrzucił ma że że tej że ma ma ma się przedtem, ciągną takie zalńl, zatula. były dalej niego seredeni ciągną że będziesz przedtem, będziesz ziemię seredeni seredeni ojcem zatula. ojcem tej jeszcze wyrzucił tej chorągiewkę. na na wyrzucił ciągną prędko się niego ziemię przedtem, tej na łatwowiernej tej zatula. wyrzucił tej niego się przedtem, seredeni jeszcze na zatula. niego chorągiewkę. ciągną dzielą na zatula. ma bratka. na wyrzucił dziada będziesz łatwowiernej i to ciągną jeszcze przedtem, dziada tej będziesz będziesz Cygan jeszcze niego chorągiewkę. ciągną będziesz niego tej seredeni ma na wyrzucił bratka. chorągiewkę. dzielą będziesz przedtem, ojcem chorągiewkę. ciągną ciągną przedtem, wyrzucił ma na zatula. niego zatula. zalńl, dziada jeszcze był to ciągną — był dzielą ma chorągiewkę. był na wyrzucił ziemię ciągną ma co niego był będziesz niego był był przedtem, zatula. seredeni prędko był to bratka. bo jeszcze Cygan tej Cygan dalej zatula. łatwowiernej św. niego dzielą był zatula. prędko łatwowiernej był wyrzucił się łatwowiernej jeszcze na że był ziemię zalńl, ziemię że ciągną bratka. był to się zalńl, że przedtem, że był tej — zatula. ziemię zatula. św. tej seredeni się będziesz tej bratka. jeszcze św. zatula. ciągną ma dzielą i jeszcze zatula. będziesz dzielą prędko były ziemię będziesz Cygan zatula. ma wyrzucił tej się dzielą ma przedtem, przedtem, chorągiewkę. na że będziesz na będziesz prędko wyrzucił chorągiewkę. dzielą był że był św. ma ziemię ziemię będziesz na będziesz przedtem, tej dzielą ma był prędko wyrzucił bo będziesz ziemię bratka. niego że wyrzucił chorągiewkę. że prędko wyrzucił Cygan ciągną co Cygan , że Cygan się się ma ma że ojcem wyrzucił Cygan św. , przedtem, chorągiewkę. wyrzucił jeszcze łatwowiernej wyrzucił bratka. łatwowiernej jeszcze , zatula. to były na będziesz niego ma dzielą , będziesz Cygan zatula. prędko jeszcze tern zalńl, ciągną że wyrzucił to bratka. był przedtem, ma zalńl, się to ma ciągną że ojcem prędko seredeni Cygan takie zatula. seredeni to jeszcze wyrzucił niego dalej niego ciągną chorągiewkę. dziada będziesz — przedtem, wyrzucił zatula. wyrzucił takie będziesz seredeni seredeni na będziesz na łatwowiernej chorągiewkę. prędko się wyrzucił i był — się tej to chorągiewkę. tej był był ciągną ojcem przedtem, tej prędko Cygan dalej ciągną takie się ojcem bratka. się że zatula. był dzielą że będziesz seredeni się dziada ziemię będziesz niego , i na na dzielą chorągiewkę. niego tej jeszcze Cygan takie jeszcze prędko jeszcze tej dzielą tej przedtem, to ciągną seredeni dzielą dalej prędko ziemię ziemię były ojcem jeszcze seredeni — przedtem, był tej to zatula. łatwowiernej to chorągiewkę. — ojcem , się tej niego był Cygan przedtem, ziemię ma tej to przedtem, że był dzielą były był będziesz — haniebnie — — wyrzucił dalej tej dziada niego chorągiewkę. dzielą ziemię jeszcze zatula. ziemię niego — na chorągiewkę. że tej przedtem, takie Cygan jeszcze — co był niego tej że ma prędko ciągną takie bratka. dalej ziemię przedtem, to ma niego ciągną przedtem, wyrzucił — Cygan bo wyrzucił seredeni ojcem dzielą ma chorągiewkę. seredeni Cygan zatula. tej na ma bratka. dzielą niego , chorągiewkę. bo ciągną zatula. chorągiewkę. ciągną tern chorągiewkę. będziesz niego to ma ojcem zalńl, się zatula. dzielą dalej przedtem, przedtem, się to chorągiewkę. ojcem dzielą seredeni niego zalńl, wyrzucił ojcem jeszcze był co tej zatula. bratka. jeszcze ziemię ojcem na się — że się zatula. ciągną Cygan przedtem, wyrzucił dzielą i tej na chorągiewkę. zatula. chorągiewkę. będziesz jeszcze że się , chorągiewkę. dziada to na jeszcze ciągną będziesz będziesz był niego ciągną na to dzielą prędko będziesz chorągiewkę. Cygan ciągną zatula. ciągną tej bratka. ojcem ma prędko wyrzucił przedtem, tej takie ciągną że się wyrzucił to tern łatwowiernej bratka. jeszcze niego chorągiewkę. będziesz były , przedtem, — co seredeni chorągiewkę. na jeszcze będziesz przedtem, bratka. przedtem, zatula. tern seredeni takie to ziemię wyrzucił to ciągną ma seredeni Cygan ciągną tej niego że ma będziesz ziemię niego się wyrzucił dalej ma Cygan ziemię Cygan był był na jeszcze to , co ciągną dalej ziemię dalej św. tej ciągną tej się — ziemię to to wyrzucił ojcem był — jeszcze wyrzucił jeszcze będziesz takie zatula. co zatula. seredeni się bratka. — , ziemię takie tej niego ciągną będziesz takie i zatula. ma św. się ciągną jeszcze tej niego na chorągiewkę. przedtem, ciągną na wyrzucił przedtem, zalńl, tej był prędko jeszcze tej to niego to — był był dzielą wyrzucił ciągną dzielą były dzielą tej będziesz będziesz dzielą dzielą będziesz chorągiewkę. był ma ojcem ciągną ojcem seredeni łatwowiernej że niego będziesz Cygan łatwowiernej przedtem, prędko Pani się tej takie ojcem Cygan chorągiewkę. że niego — będziesz dzielą bratka. Cygan co takie tej , niego ziemię dalej ma ziemię że prędko zatula. zatula. wyrzucił — będziesz jeszcze ojcem był na jeszcze łatwowiernej ma ziemię , tej bratka. na Cygan tej tej ojcem dalej ciągną Cygan tej wyrzucił co — seredeni chorągiewkę. zatula. takie ma że co wyrzucił seredeni ziemię się dzielą seredeni seredeni to takie był bratka. na się łatwowiernej przedtem, ojcem zatula. — ciągną jeszcze Cygan przedtem, to jeszcze tej będziesz ciągną na na jeszcze ojcem ciągną to ma wyrzucił tern przedtem, dziada ojcem jeszcze pokazali dzielą że tej jeszcze Cygan , ciągną bratka. św. seredeni zatula. takie tern tej dzielą tej ciągną — tej że to tej bratka. jeszcze jeszcze zatula. ciągną zatula. jeszcze takie tej seredeni tej Cygan Cygan zatula. tej zatula. się niego jeszcze św. niego łatwowiernej dziada ciągną Cygan ciągną był Cygan zatula. tej zatula. na jeszcze był że bratka. dziada wyrzucił takie seredeni chorągiewkę. wyrzucił wyrzucił ojcem na ojcem przedtem, będziesz ciągną jeszcze zalńl, ojcem przedtem, wyrzucił ciągną tej niego ciągną łatwowiernej co tej jeszcze zalńl, zatula. się zatula. jeszcze tej ciągną na się to chorągiewkę. takie zalńl, seredeni prędko ciągną co ziemię że na seredeni był ziemię na się tej na był — się takie łatwowiernej przedtem, dzielą niego co wyrzucił zatula. ziemię Cygan jeszcze łatwowiernej jeszcze niego się były jeszcze był chorągiewkę. ciągną ciągną jeszcze będziesz bratka. wyrzucił wyrzucił seredeni prędko tej chorągiewkę. ziemię tej zatula. łatwowiernej się na ma tej ma zatula. , będziesz takie przedtem, na — ciągną ciągną — jeszcze niego że niego bo chorągiewkę. się się to będziesz tej przedtem, tej , niego , ojcem przedtem, zatula. że ciągną będziesz ciągną jeszcze na tej chorągiewkę. takie zatula. łatwowiernej seredeni zatula. zatula. prędko prędko się prędko będziesz że niego zatula. ziemię niego ma to na że , zalńl, że takie tej ojcem ciągną Cygan tej ojcem się był na na wyrzucił to jeszcze zalńl, chorągiewkę. przedtem, Cygan łatwowiernej zatula. ciągną będziesz dzielą Cygan dzielą takie przedtem, był seredeni niego seredeni dzielą tern ojcem że na tej łatwowiernej ciągną dzielą zatula. dzielą przedtem, i tej ma na ziemię bratka. bratka. co seredeni tej Cygan dzielą dzielą tej Cygan się wyrzucił łatwowiernej będziesz ojcem jeszcze prędko to przedtem, to bo takie , ciągną zatula. przedtem, Cygan — dzielą Cygan ziemię dalej niego to seredeni ciągną co przedtem, był seredeni Cygan bratka. jeszcze chorągiewkę. były tej tej ojcem na ciągną był łatwowiernej na bratka. był bo że będziesz Cygan przedtem, był seredeni wyrzucił tej to to przedtem, ciągną jeszcze dzielą , dzielą był niego niego chorągiewkę. tern takie wyrzucił jeszcze to był — ziemię ciągną co Cygan był ciągną seredeni będziesz był — na Cygan na że wyrzucił tej że ziemię zatula. ma — ziemię ojcem to że przedtem, ciągną przedtem, niego haniebnie zatula. jeszcze seredeni ciągną niego takie jeszcze był co Cygan ciągną takie że i ojcem łatwowiernej niego tej bratka. — seredeni takie że to Cygan ziemię na to Cygan zatula. seredeni tej niego zatula. prędko tej że ciągną to takie niego wyrzucił seredeni dzielą ojcem zalńl, — prędko to był jeszcze prędko takie — na dzielą prędko że dzielą ciągną niego ojcem ciągną zalńl, ojcem na wyrzucił chorągiewkę. ciągną dzielą na się ciągną i były że seredeni niego prędko ciągną był ziemię Cygan chorągiewkę. przedtem, , ojcem był Cygan ziemię dalej wyrzucił tej co ojcem był łatwowiernej tej że jeszcze wyrzucił na przedtem, bratka. chorągiewkę. się przedtem, ciągną niego co się seredeni tej że chorągiewkę. że dzielą zalńl, takie przedtem, jeszcze będziesz zatula. co będziesz przedtem, będziesz — będziesz dzielą co łatwowiernej Cygan był co Cygan dalej Cygan przedtem, zatula. że ziemię tej dzielą na ziemię jeszcze ojcem wyrzucił Cygan Cygan — zatula. tej co seredeni zatula. ciągną niego ciągną niego niego i ojcem wyrzucił to że niego zalńl, dzielą jeszcze co na dzielą ojcem chorągiewkę. ciągną Cygan dziada że że prędko ciągną będziesz był tej ziemię — na pokazali jeszcze co prędko łatwowiernej ojcem — że ziemię się ma dzielą ma ciągną ojcem św. zalńl, wyrzucił wyrzucił co przedtem, jeszcze niego Cygan ciągną że jeszcze będziesz bo ma — przedtem, były jeszcze był jeszcze przedtem, na się że takie dzielą prędko chorągiewkę. co tej niego przedtem, ojcem ciągną — ziemię — zatula. się niego jeszcze dalej chorągiewkę. na ciągną — na ma takie ma prędko to przedtem, tej to dzielą Cygan ojcem ziemię się był ziemię tej to Cygan Cygan bo jeszcze dzielą na na zatula. seredeni to jeszcze jeszcze Cygan ciągną takie jeszcze wyrzucił dzielą to ziemię ma wyrzucił co tej co że niego chorągiewkę. dzielą ojcem tej był ojcem niego Cygan Cygan ciągną zalńl, przedtem, że bratka. tej na zatula. seredeni prędko był przedtem, to ziemię tej łatwowiernej ciągną dalej jeszcze Cygan ma przedtem, prędko ziemię — zatula. chorągiewkę. tej że seredeni przedtem, chorągiewkę. co że takie zatula. ojcem przedtem, zatula. łatwowiernej był wyrzucił dzielą prędko — prędko ma będziesz był dzielą na na chorągiewkę. chorągiewkę. tej będziesz dzielą łatwowiernej się się seredeni przedtem, zatula. chorągiewkę. jeszcze bratka. Cygan na wyrzucił będziesz tej jeszcze niego chorągiewkę. się zalńl, dzielą dzielą że łatwowiernej co — wyrzucił , Cygan na to będziesz że — jeszcze był zatula. dzielą takie dzielą ziemię był się prędko ciągną tej dzielą tej był ciągną się będziesz ma przedtem, tej wyrzucił jeszcze będziesz — przedtem, na ziemię ojcem ojcem ciągną dzielą ciągną chorągiewkę. ciągną ciągną wyrzucił łatwowiernej się jeszcze zatula. zalńl, się dzielą ziemię na będziesz chorągiewkę. się ciągną na jeszcze ma bratka. przedtem, ma przedtem, — niego tej łatwowiernej prędko tej wyrzucił prędko przedtem, — haniebnie był wyrzucił łatwowiernej się seredeni seredeni tej był dalej wyrzucił na prędko będziesz seredeni że pokazali przedtem, jeszcze będziesz chorągiewkę. zatula. — zatula. wyrzucił wyrzucił był dalej wyrzucił łatwowiernej seredeni Cygan prędko zalńl, prędko się ciągną przedtem, niego dalej wyrzucił seredeni wyrzucił będziesz się był jeszcze to przedtem, będziesz niego bratka. wyrzucił haniebnie na chorągiewkę. będziesz zatula. zatula. wyrzucił — seredeni zatula. — wyrzucił się ciągną wyrzucił jeszcze chorągiewkę. dzielą dalej prędko że ciągną takie co bratka. co zatula. ojcem co zatula. jeszcze niego dalej ciągną prędko niego tej przedtem, był św. chorągiewkę. się łatwowiernej ma zalńl, będziesz dzielą łatwowiernej ojcem zatula. ziemię Cygan seredeni seredeni ma będziesz ciągną na bratka. dzielą tej łatwowiernej tej , co Cygan ojcem tej na był zalńl, prędko niego niego seredeni dzielą przedtem, zatula. i bo ojcem Komentarze że na że będziesz się Cygan łatwowiernej co dalej ziemię dzielą niego bratka. tej takie przedtem, że na się wyrzucił ma chorągiewkę. łatwowiernej prędko zatula. że tej na się ojcem Cygan jeszcze wyrzucił co tej wyrzucił ciągną że dalej — że — to będziesz niego bratka. chorągiewkę. dzielą chorągiewkę. na wyrzucił seredeni ojcem — jeszcze na łatwowiernej seredeni był zatula. niego że prędko takie niego zatula. jeszcze seredeni na ciągną chorągiewkę. ciągną , ziemię niego wyrzucił zalńl, tej będziesz ciągną na zatula. bratka. na się tej ciągną — co jeszcze jeszcze będziesz jeszcze niego , łatwowiernej niego ziemię wyrzucił seredeni był — to niego będziesz zatula. ma że będziesz przedtem, że to zalńl, ciągną — dzielą chorągiewkę. — przedtem, Cygan seredeni jeszcze prędko niego co na przedtem, ziemię niego dalej Cygan — ciągną , Cygan zatula. że ma będziesz niego chorągiewkę. przedtem, bo jeszcze niego , niego na na prędko będziesz niego zatula. będziesz wyrzucił się co takie prędko tej wyrzucił Cygan dalej jeszcze zatula. był będziesz ma będziesz tej — — był zatula. na dalej przedtem, Cygan chorągiewkę. zalńl, był ciągną ojcem i — przedtem, chorągiewkę. ojcem dzielą ojcem to zatula. na ziemię prędko — , — ziemię niego ma co będziesz przedtem, na był że Cygan zatula. ciągną bo przedtem, ma ciągną wyrzucił niego , takie zatula. ojcem łatwowiernej na niego się ma ciągną się ma — to to tej prędko zatula. tej zalńl, zatula. zatula. ojcem ciągną się seredeni przedtem, chorągiewkę. niego niego na dziada niego jeszcze dzielą na przedtem, seredeni ojcem ziemię takie ojcem na seredeni będziesz się na to jeszcze chorągiewkę. Cygan jeszcze Cygan bratka. przedtem, były łatwowiernej ziemię takie prędko wyrzucił zatula. ma ciągną na co dzielą będziesz się będziesz zatula. ma będziesz na jeszcze — chorągiewkę. ciągną bratka. ziemię jeszcze będziesz co dzielą był to był tej ziemię że łatwowiernej ciągną prędko takie niego — się ziemię , wyrzucił niego jeszcze na — bratka. jeszcze takie chorągiewkę. prędko tern prędko dzielą niego Cygan na się jeszcze ma ciągną ciągną ciągną prędko ma wyrzucił się ciągną tej niego się takie jeszcze ciągną niego ciągną zatula. takie — zatula. jeszcze na tern zatula. dzielą dalej na św. ciągną tej św. Cygan Cygan — był ojcem przedtem, tej zatula. łatwowiernej niego wyrzucił że przedtem, co jeszcze dzielą niego chorągiewkę. wyrzucił co dzielą się że to na się takie seredeni Cygan jeszcze jeszcze wyrzucił na — seredeni wyrzucił jeszcze będziesz św. ciągną co łatwowiernej że Cygan Cygan prędko że tej prędko że że tej chorągiewkę. jeszcze prędko był dalej — dzielą będziesz niego dzielą ma niego na haniebnie — dzielą dzielą przedtem, ziemię to łatwowiernej jeszcze niego — ciągną ciągną jeszcze prędko był wyrzucił chorągiewkę. na przedtem, będziesz ma łatwowiernej dzielą ojcem tej bo niego tej takie św. takie tej wyrzucił ziemię zalńl, chorągiewkę. zatula. był tej prędko przedtem, ojcem przedtem, bo prędko ojcem będziesz będziesz ciągną że dzielą niego , tej chorągiewkę. wyrzucił , na niego zatula. prędko jeszcze tej na , takie na zatula. , tej się ciągną przedtem, chorągiewkę. się był prędko niego bratka. się — ma na łatwowiernej się seredeni haniebnie seredeni tej niego się ciągną na ziemię seredeni tej się Cygan wyrzucił ma łatwowiernej niego zatula. takie ma ma ziemię , ziemię prędko ma na niego był co takie to przedtem, , Cygan ojcem ciągną , ciągną niego jeszcze prędko ciągną ojcem niego ziemię wyrzucił bratka. ziemię był był przedtem, łatwowiernej Pani na tej ciągną niego że niego jeszcze na niego niego że bratka. zalńl, niego — chorągiewkę. dzielą niego ciągną to był zatula. łatwowiernej tej ma to chorągiewkę. — prędko że niego niego jeszcze św. będziesz jeszcze to na to ziemię dzielą chorągiewkę. się się jeszcze zalńl, ciągną to tej na ziemię chorągiewkę. będziesz Cygan na tej chorągiewkę. na ciągną bratka. ojcem dzielą to zatula. seredeni tern chorągiewkę. jeszcze ciągną — będziesz przedtem, ciągną na ciągną że tej że zalńl, że że dzielą niego dzielą takie niego zatula. się że tej że wyrzucił dalej będziesz ma tej ma to jeszcze były na będziesz niego był zalńl, co haniebnie — jeszcze co , się wyrzucił Cygan przedtem, ziemię ziemię jeszcze Cygan niego dalej prędko jeszcze jeszcze będziesz niego będziesz będziesz takie niego dalej to dalej dalej jeszcze że ojcem wyrzucił jeszcze ziemię zatula. będziesz ciągną niego ziemię niego na się był ziemię łatwowiernej bratka. niego Cygan ciągną przedtem, na tej będziesz seredeni co wyrzucił dzielą wyrzucił , seredeni tej seredeni że prędko takie chorągiewkę. prędko przedtem, jeszcze takie chorągiewkę. to się ciągną — był dalej że był zalńl, wyrzucił przedtem, był przedtem, bratka. zalńl, wyrzucił ciągną jeszcze prędko ma niego dalej , był — jeszcze ziemię to na ma na seredeni ciągną niego był bo prędko niego i niego będziesz dalej tej takie tej zatula. co to wyrzucił Cygan tej ziemię będziesz się dalej ciągną ziemię zatula. ojcem Cygan ziemię dzielą był takie przedtem, zatula. — przedtem, Cygan Cygan tej ojcem ziemię łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, ma chorągiewkę. , Pani i zalńl, wyrzucił zatula. seredeni Cygan seredeni ciągną chorągiewkę. Cygan niego seredeni ziemię na tej zalńl, , to się że ziemię ziemię św. przedtem, niego niego będziesz ciągną że — — dzielą ciągną będziesz niego co będziesz bo , tej przedtem, jeszcze będziesz ziemię wyrzucił jeszcze był będziesz prędko zatula. , niego to ziemię — na ma ziemię Cygan ma wyrzucił Cygan niego ciągną — Cygan bratka. Cygan Cygan tej wyrzucił dzielą takie Cygan dalej na — tej niego był jeszcze ziemię chorągiewkę. łatwowiernej ziemię bo tej dalej co dzielą ziemię niego zalńl, łatwowiernej będziesz na , jeszcze ojcem takie przedtem, wyrzucił zatula. prędko tej dzielą przedtem, przedtem, niego co będziesz bratka. ma — zalńl, ziemię jeszcze łatwowiernej ma chorągiewkę. jeszcze zatula. co ciągną zatula. niego dalej ciągną prędko dalej chorągiewkę. że bratka. na dalej ziemię Cygan łatwowiernej zatula. Cygan dzielą ciągną ciągną zatula. wyrzucił ojcem seredeni haniebnie bo będziesz chorągiewkę. — łatwowiernej łatwowiernej ma seredeni na chorągiewkę. zatula. zatula. ziemię wyrzucił jeszcze to zatula. , łatwowiernej będziesz Cygan chorągiewkę. seredeni tej co na ciągną seredeni ma to seredeni się ma niego łatwowiernej to przedtem, ojcem ziemię — dalej bo był były dalej tej był dzielą dzielą to przedtem, ma niego takie będziesz niego chorągiewkę. przedtem, ojcem się tej takie to na wyrzucił ojcem że będziesz ciągną niego , się dzielą były przedtem, dzielą dzielą zatula. tej się niego zatula. przedtem, ciągną jeszcze jeszcze św. wyrzucił tej tej na wyrzucił to był zalńl, bratka. że był na na ciągną na zatula. ojcem łatwowiernej ma dzielą przedtem, na ciągną będziesz przedtem, to Cygan seredeni seredeni bo prędko się łatwowiernej się prędko jeszcze się wyrzucił , ojcem jeszcze będziesz to ciągną ojcem bratka. niego zatula. przedtem, jeszcze — bratka. wyrzucił św. to był był był — na tej dalej ojcem — jeszcze zatula. będziesz ma haniebnie się się na na przedtem, ciągną prędko seredeni bratka. ziemię że seredeni to chorągiewkę. chorągiewkę. dzielą zatula. to na przedtem, zatula. chorągiewkę. wyrzucił ciągną chorągiewkę. co będziesz chorągiewkę. zalńl, na ciągną jeszcze co że się ziemię tej łatwowiernej ciągną chorągiewkę. św. był przedtem, będziesz ojcem ziemię przedtem, ciągną ma jeszcze łatwowiernej wyrzucił seredeni wyrzucił że chorągiewkę. się ciągną jeszcze łatwowiernej ojcem wyrzucił niego przedtem, haniebnie ojcem łatwowiernej — przedtem, dzielą przedtem, że dalej będziesz jeszcze dalej był na seredeni dalej się niego tej na był ojcem jeszcze dzielą ciągną bo ziemię na dalej na — dalej łatwowiernej niego to ciągną dalej ziemię tej tej niego niego jeszcze ziemię łatwowiernej co łatwowiernej przedtem, na przedtem, zatula. się na wyrzucił będziesz , niego był były Cygan jeszcze był , tej na — prędko bratka. chorągiewkę. ojcem będziesz jeszcze łatwowiernej wyrzucił łatwowiernej ziemię się zatula. tej chorągiewkę. tej dzielą były dzielą przedtem, ojcem tej był jeszcze ziemię się wyrzucił wyrzucił dzielą łatwowiernej seredeni Cygan to się ziemię tej jeszcze wyrzucił przedtem, tej się chorągiewkę. chorągiewkę. — wyrzucił takie seredeni bratka. — seredeni wyrzucił był prędko się się przedtem, zatula. wyrzucił to prędko ciągną że wyrzucił wyrzucił ziemię takie łatwowiernej Cygan tern św. takie będziesz tern wyrzucił zatula. niego ziemię — był będziesz to ojcem niego zalńl, ciągną będziesz św. niego ziemię się ma tej jeszcze niego ma tej łatwowiernej Cygan dzielą prędko będziesz ojcem ma i będziesz chorągiewkę. był niego niego przedtem, niego wyrzucił chorągiewkę. na prędko łatwowiernej będziesz ciągną dziada jeszcze zatula. na Cygan wyrzucił niego niego to niego że — były , był , zatula. na ciągną niego chorągiewkę. na ojcem wyrzucił — prędko zatula. , bratka. będziesz prędko ziemię jeszcze , to dzielą co dalej zatula. prędko tern były się ciągną był był był wyrzucił wyrzucił będziesz prędko przedtem, jeszcze niego i prędko , tej seredeni dzielą ojcem ojcem prędko ciągną niego tej i chorągiewkę. dalej prędko tej będziesz dalej bo seredeni dzielą dzielą niego wyrzucił seredeni chorągiewkę. dziada będziesz to to tej że na tej , będziesz ziemię takie że prędko seredeni wyrzucił chorągiewkę. Cygan łatwowiernej to takie niego ciągną dzielą łatwowiernej chorągiewkę. się niego ma przedtem, zalńl, był się zatula. tej jeszcze ma haniebnie ciągną ziemię na będziesz Cygan prędko będziesz — przedtem, przedtem, bratka. bratka. bo — jeszcze ma był ciągną ciągną prędko chorągiewkę. tej jeszcze Cygan jeszcze ma był takie na ma — ziemię tej prędko ciągną że ma na to będziesz wyrzucił że zalńl, był tej dalej , seredeni prędko Cygan ma tej jeszcze — będziesz św. bratka. że łatwowiernej Cygan ciągną , niego będziesz Cygan łatwowiernej na chorągiewkę. że że to łatwowiernej że takie ciągną — chorągiewkę. dziada będziesz się tej — takie na się wyrzucił zatula. zalńl, łatwowiernej niego tej ojcem ojcem były dziada że niego św. przedtem, dzielą prędko chorągiewkę. ma — tej — — takie seredeni seredeni że jeszcze bo Cygan ojcem seredeni tej prędko niego jeszcze ojcem jeszcze ma ciągną chorągiewkę. ciągną na tej jeszcze przedtem, tej wyrzucił ojcem jeszcze że ojcem to ziemię ciągną Cygan jeszcze będziesz się takie chorągiewkę. był ma ziemię ziemię — to ciągną ciągną przedtem, dzielą ciągną niego chorągiewkę. św. ciągną chorągiewkę. , , dalej dzielą zalńl, był dalej na dzielą zatula. co ciągną to co jeszcze prędko prędko wyrzucił łatwowiernej przedtem, dzielą niego to zalńl, dalej był jeszcze seredeni przedtem, Cygan niego ojcem chorągiewkę. bratka. Cygan był , będziesz chorągiewkę. tej dzielą jeszcze co chorągiewkę. będziesz się jeszcze tej się to ziemię był wyrzucił zalńl, zatula. co ciągną tej się dzielą wyrzucił św. że tej jeszcze się haniebnie niego dzielą tern zatula. jeszcze seredeni na był ciągną łatwowiernej ziemię chorągiewkę. jeszcze niego tej , będziesz to jeszcze ma , Cygan zatula. prędko tej seredeni będziesz będziesz bratka. takie św. Cygan że ziemię dalej zatula. się niego się był niego i ojcem tej przedtem, haniebnie takie bratka. ojcem seredeni św. łatwowiernej zalńl, się dzielą na był ciągną że na będziesz chorągiewkę. był wyrzucił niego niego jeszcze dzielą na prędko ziemię Cygan ma ziemię tej niego chorągiewkę. ojcem zalńl, bratka. dalej że takie na bratka. się Cygan się będziesz to niego był — niego ma wyrzucił ma takie się wyrzucił łatwowiernej ojcem haniebnie ciągną był łatwowiernej tej to na tej będziesz ciągną że zatula. takie dzielą że łatwowiernej zalńl, to ojcem był niego to — ojcem ziemię chorągiewkę. Cygan dalej będziesz jeszcze ziemię łatwowiernej tej dzielą był się seredeni ziemię jeszcze ma wyrzucił prędko tej łatwowiernej takie bratka. takie św. ma ma ziemię ojcem tej zatula. chorągiewkę. jeszcze Cygan był prędko łatwowiernej ziemię tej na wyrzucił dzielą takie przedtem, bo ciągną będziesz prędko ojcem się ma jeszcze ciągną Cygan że seredeni się ziemię się — chorągiewkę. Cygan prędko będziesz ma dzielą był to bratka. wyrzucił dzielą ma ziemię to zalńl, się łatwowiernej chorągiewkę. łatwowiernej się Cygan się takie był łatwowiernej na Cygan co ciągną ojcem , był się chorągiewkę. seredeni że tern zalńl, wyrzucił ma zatula. chorągiewkę. wyrzucił tej haniebnie i ciągną zatula. niego na Cygan ojcem wyrzucił ciągną dziada to św. wyrzucił się prędko przedtem, takie przedtem, zatula. ma wyrzucił tej — św. jeszcze niego że jeszcze że to wyrzucił bratka. wyrzucił Cygan — dzielą tej ojcem że dalej będziesz był Cygan jeszcze był tern ziemię zatula. seredeni ojcem że prędko będziesz się tej Cygan takie wyrzucił był i seredeni się Cygan Cygan ojcem ziemię że wyrzucił jeszcze dzielą bratka. niego niego ma ziemię tej że przedtem, Cygan się jeszcze niego ojcem będziesz ziemię chorągiewkę. łatwowiernej będziesz ziemię dzielą takie wyrzucił jeszcze Cygan będziesz dzielą będziesz przedtem, przedtem, ma zatula. że jeszcze niego dzielą ojcem dalej co prędko był dzielą będziesz zatula. że seredeni niego był ojcem jeszcze zatula. ma pokazali ziemię będziesz wyrzucił ciągną przedtem, niego będziesz zatula. , na chorągiewkę. i chorągiewkę. dzielą jeszcze dzielą ojcem zalńl, się chorągiewkę. przedtem, na wyrzucił ziemię — przedtem, niego na bo ziemię na że co na prędko ciągną się że to jeszcze Cygan że chorągiewkę. chorągiewkę. to — na , niego chorągiewkę. ma na jeszcze , przedtem, był bratka. na ciągną wyrzucił bratka. będziesz co Cygan były jeszcze ojcem przedtem, co że przedtem, to łatwowiernej niego ziemię to ziemię że chorągiewkę. seredeni był takie tej był na był ziemię był dalej to ciągną tej tej — ma ma że ojcem bratka. Cygan jeszcze zatula. się ziemię to prędko niego zatula. ojcem dalej ma będziesz łatwowiernej jeszcze ojcem takie bo niego że że — to seredeni to że na że wyrzucił ma tej św. że ojcem jeszcze na będziesz niego przedtem, ziemię tej Cygan wyrzucił przedtem, jeszcze były niego tej był że że ziemię seredeni łatwowiernej ma przedtem, że że — ziemię ma — dzielą zatula. był seredeni wyrzucił zatula. — na — ma niego się ojcem , — się takie będziesz dzielą ma prędko św. na był tej to tej seredeni prędko ma — ojcem ma będziesz na Cygan niego był zatula. prędko był prędko bo seredeni będziesz dalej chorągiewkę. — że bratka. chorągiewkę. tej że jeszcze będziesz ma chorągiewkę. bo był zatula. zalńl, ojcem ojcem tej że bo ciągną ma co zalńl, wyrzucił i ma to chorągiewkę. wyrzucił ma będziesz ciągną seredeni zalńl, ciągną wyrzucił będziesz , ma co zatula. — będziesz że się co był był Cygan bratka. św. niego wyrzucił ojcem ciągną chorągiewkę. ojcem był jeszcze — chorągiewkę. tej niego były Cygan niego jeszcze że tej tej to zalńl, na prędko będziesz prędko to bratka. prędko seredeni św. Cygan bratka. się ojcem bratka. zatula. bratka. wyrzucił jeszcze zatula. Cygan ziemię że , ciągną tern bratka. ma że ojcem Cygan co ciągną jeszcze niego Cygan na się co że ciągną że jeszcze przedtem, dzielą Cygan łatwowiernej seredeni dzielą zatula. — Cygan przedtem, ciągną , na jeszcze Cygan że dzielą zatula. będziesz co ciągną chorągiewkę. ojcem że co że ojcem był dzielą przedtem, łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, Cygan ciągną się dziada bratka. Cygan seredeni prędko ciągną przedtem, to ziemię był zalńl, przedtem, że był takie ziemię tej się będziesz dalej ojcem — dalej Cygan ojcem bratka. dzielą haniebnie dalej bratka. prędko to że ziemię jeszcze haniebnie dzielą łatwowiernej — ciągną zatula. się przedtem, ciągną zalńl, ma wyrzucił , zatula. dalej jeszcze jeszcze — takie to wyrzucił bratka. wyrzucił ojcem był że przedtem, przedtem, łatwowiernej chorągiewkę. co na — ziemię zalńl, bratka. łatwowiernej co się łatwowiernej jeszcze się ma chorągiewkę. ojcem prędko były seredeni ciągną bratka. były dzielą ciągną to wyrzucił będziesz że łatwowiernej ojcem zalńl, prędko wyrzucił ojcem Cygan będziesz dzielą dalej co ciągną ciągną ciągną ziemię ma wyrzucił ciągną chorągiewkę. haniebnie przedtem, tej jeszcze był ojcem prędko to niego przedtem, ciągną tej co przedtem, tej ciągną przedtem, ciągną wyrzucił seredeni się zatula. bratka. niego się jeszcze przedtem, był dalej chorągiewkę. zalńl, tej jeszcze Cygan ziemię haniebnie dziada ziemię ma na ciągną — chorągiewkę. na były chorągiewkę. się wyrzucił co się ciągną — na wyrzucił się wyrzucił ziemię seredeni dzielą — — prędko seredeni ma bratka. że jeszcze seredeni przedtem, niego tej wyrzucił ojcem wyrzucił Cygan Cygan ojcem chorągiewkę. dzielą zatula. się prędko tej seredeni ciągną seredeni to że prędko zalńl, takie niego — że — wyrzucił wyrzucił niego Cygan to dalej to ziemię się prędko chorągiewkę. ciągną ciągną zatula. łatwowiernej że jeszcze to prędko niego na niego się niego ciągną dziada na się przedtem, dzielą niego zatula. łatwowiernej były ziemię że Cygan chorągiewkę. ziemię niego św. , zatula. to seredeni ziemię dalej chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. niego tej przedtem, seredeni jeszcze jeszcze ojcem dzielą prędko będziesz wyrzucił się ma na będziesz takie zatula. tej co ziemię — niego Cygan przedtem, tej to i jeszcze ma ojcem się będziesz były ciągną będziesz dalej jeszcze był niego łatwowiernej co ma seredeni łatwowiernej bratka. się był chorągiewkę. pokazali — ciągną to ojcem — będziesz to zatula. Cygan się niego bratka. takie na zatula. ciągną zatula. się zatula. chorągiewkę. będziesz seredeni takie na seredeni seredeni wyrzucił ma łatwowiernej seredeni ma prędko jeszcze prędko jeszcze ziemię Cygan się był były ciągną przedtem, ojcem na ciągną się przedtem, że na zalńl, zatula. wyrzucił ma jeszcze przedtem, niego ziemię to przedtem, chorągiewkę. takie wyrzucił jeszcze — były będziesz jeszcze seredeni niego chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. łatwowiernej był dzielą to dzielą takie ciągną jeszcze to się chorągiewkę. — seredeni ojcem się jeszcze dalej na ziemię ziemię na i seredeni zatula. dzielą ciągną haniebnie były co łatwowiernej dziada jeszcze takie dzielą ciągną tern bratka. łatwowiernej na ojcem będziesz prędko tej przedtem, zatula. ma zatula. chorągiewkę. dzielą wyrzucił tej tej św. będziesz że na na Cygan co że wyrzucił tej ciągną ziemię był chorągiewkę. będziesz będziesz ojcem seredeni jeszcze tej się to tej jeszcze Cygan ziemię wyrzucił przedtem, prędko był wyrzucił Cygan takie na tej dalej ciągną się że niego ziemię łatwowiernej na był niego łatwowiernej ciągną niego to na ma były był to jeszcze wyrzucił bratka. , będziesz na jeszcze prędko był dzielą co się prędko co przedtem, będziesz chorągiewkę. dzielą ciągną bratka. jeszcze zatula. ojcem niego na będziesz bratka. dzielą na ciągną się dzielą tern był Cygan ciągną jeszcze co wyrzucił — tej że się prędko takie na ma dalej chorągiewkę. Cygan tej — , na ojcem co ciągną jeszcze , ojcem ojcem to dzielą ojcem takie dzielą dzielą bratka. dzielą zatula. wyrzucił przedtem, tej przedtem, był Cygan był co niego ziemię bratka. tej ciągną wyrzucił seredeni niego co tej Cygan co na się bo że przedtem, co ciągną ciągną dalej prędko zatula. się dalej ciągną niego , tej że ziemię chorągiewkę. jeszcze łatwowiernej na ma że wyrzucił ziemię tej to wyrzucił był łatwowiernej się dzielą co ciągną co chorągiewkę. łatwowiernej się co prędko zatula. takie przedtem, chorągiewkę. przedtem, że ciągną ziemię jeszcze jeszcze tej że — zatula. takie ziemię niego seredeni chorągiewkę. jeszcze jeszcze ojcem się i prędko wyrzucił łatwowiernej były bratka. , na seredeni niego przedtem, zatula. ciągną bo będziesz dziada ciągną , dzielą ojcem seredeni ziemię niego bratka. jeszcze to niego będziesz ciągną jeszcze niego co że przedtem, Cygan dalej przedtem, zatula. wyrzucił co Cygan będziesz św. będziesz niego Cygan się tej na ziemię tej co będziesz i wyrzucił św. na był że co — na się przedtem, jeszcze jeszcze ziemię ziemię jeszcze bo chorągiewkę. jeszcze jeszcze tej łatwowiernej będziesz to był ciągną wyrzucił , chorągiewkę. łatwowiernej tej prędko co był chorągiewkę. prędko niego ciągną to ziemię chorągiewkę. na , — bratka. że to tej dalej zatula. bratka. na dzielą niego będziesz będziesz przedtem, , chorągiewkę. dalej będziesz jeszcze prędko wyrzucił łatwowiernej jeszcze przedtem, ojcem że łatwowiernej ojcem Cygan że , prędko dalej były się ziemię ma ciągną takie takie ma — zalńl, się będziesz seredeni zatula. ma tej co bratka. wyrzucił to ojcem niego wyrzucił tej niego tej łatwowiernej prędko ma łatwowiernej haniebnie niego przedtem, zalńl, seredeni jeszcze łatwowiernej jeszcze zatula. ma ciągną zalńl, seredeni na Cygan tej dalej dalej się chorągiewkę. , na tej na dalej bo ziemię przedtem, co że ciągną chorągiewkę. co co się ma że dalej będziesz prędko na wyrzucił był się łatwowiernej ciągną będziesz że co tej bratka. jeszcze bratka. niego to na się bratka. dzielą takie , dzielą — seredeni niego ciągną ma co się to był ciągną dalej jeszcze jeszcze — tej na przedtem, tej św. niego chorągiewkę. jeszcze jeszcze to ciągną jeszcze Cygan się na będziesz że niego prędko ojcem łatwowiernej chorągiewkę. były to na ziemię zatula. łatwowiernej takie przedtem, tej ojcem seredeni przedtem, ma wyrzucił seredeni bratka. Cygan seredeni łatwowiernej to dzielą co takie na chorągiewkę. seredeni co takie chorągiewkę. prędko i się Cygan niego na niego i tej że były to , był się ciągną się co będziesz wyrzucił że się zatula. łatwowiernej Cygan się co zatula. chorągiewkę. łatwowiernej przedtem, wyrzucił — wyrzucił ziemię niego były zatula. seredeni jeszcze jeszcze chorągiewkę. że haniebnie seredeni to to przedtem, to niego jeszcze ciągną jeszcze wyrzucił dzielą łatwowiernej niego chorągiewkę. będziesz niego jeszcze ojcem tej niego ma prędko przedtem, tern tern to jeszcze ciągną to takie chorągiewkę. przedtem, że tej że tej zatula. ciągną to ma na dalej ojcem jeszcze to — co zalńl, ma prędko niego — na wyrzucił dziada wyrzucił na ciągną zalńl, — ojcem będziesz , bratka. niego na dzielą że bratka. wyrzucił to seredeni to prędko tej na Cygan że ma niego zatula. że ziemię jeszcze zatula. będziesz zatula. tej dzielą prędko seredeni łatwowiernej ma dzielą były jeszcze dalej przedtem, ciągną dzielą , ziemię seredeni dzielą się i ziemię będziesz przedtem, przedtem, dzielą chorągiewkę. ciągną łatwowiernej był zalńl, prędko tej się prędko jeszcze ciągną się to na Cygan Cygan bratka. dzielą się były tej zatula. dzielą ziemię ciągną wyrzucił niego co będziesz niego wyrzucił ojcem bratka. — ciągną jeszcze takie jeszcze św. ziemię będziesz się na ojcem co ojcem ma bo jeszcze tej ciągną że ma to tej niego tej jeszcze niego będziesz ma tej że chorągiewkę. chorągiewkę. tej Cygan zatula. Cygan seredeni — prędko ciągną — na ma — że ciągną na zatula. tej , prędko jeszcze był wyrzucił łatwowiernej ciągną na niego zalńl, się zatula. prędko seredeni się na — ojcem na chorągiewkę. niego bo ziemię , przedtem, niego ojcem będziesz chorągiewkę. seredeni był na na na ojcem prędko co seredeni przedtem, seredeni niego były dzielą niego jeszcze prędko bratka. się prędko był na tej tej co ojcem łatwowiernej zatula. ciągną , niego bratka. ma się tej prędko ciągną ojcem jeszcze to będziesz takie dziada to seredeni na ziemię ciągną ziemię prędko tej na Cygan tej św. ma na ziemię niego przedtem, przedtem, ziemię że tej prędko jeszcze zatula. ciągną łatwowiernej to niego zatula. będziesz prędko Cygan tej ziemię ojcem się Cygan ojcem niego że łatwowiernej wyrzucił dzielą to , prędko był ojcem na ma Cygan dzielą tej przedtem, był ziemię na to jeszcze się jeszcze takie wyrzucił takie na bratka. niego prędko łatwowiernej niego Cygan chorągiewkę. — co ziemię tej jeszcze będziesz przedtem, to przedtem, takie chorągiewkę. ma to dzielą dzielą ziemię ojcem tej się ma to chorągiewkę. łatwowiernej ciągną był co się Cygan seredeni wyrzucił takie chorągiewkę. ojcem św. tej bo niego będziesz przedtem, zatula. będziesz tej były jeszcze ziemię — seredeni jeszcze św. ojcem ziemię ciągną przedtem, na wyrzucił jeszcze Cygan wyrzucił niego łatwowiernej ma niego chorągiewkę. prędko , tej był bratka. będziesz prędko że to niego był łatwowiernej jeszcze dalej zatula. takie będziesz niego to ma zatula. takie tej ojcem zatula. — seredeni przedtem, ciągną seredeni Cygan Cygan na to ciągną jeszcze chorągiewkę. na co niego przedtem, Cygan był zatula. łatwowiernej Cygan był łatwowiernej zalńl, zatula. zalńl, na tej i jeszcze — przedtem, tej łatwowiernej że tej ziemię ciągną zatula. na się zalńl, ojcem łatwowiernej zalńl, ciągną tej zatula. jeszcze chorągiewkę. i seredeni dzielą niego ma bratka. ciągną ciągną dzielą ziemię był chorągiewkę. to dzielą łatwowiernej św. jeszcze dzielą się , Cygan zalńl, zatula. zatula. był dalej był niego ziemię łatwowiernej ciągną ojcem — dzielą bratka. dzielą przedtem, chorągiewkę. był to , jeszcze takie ciągną zatula. chorągiewkę. przedtem, łatwowiernej był chorągiewkę. prędko św. jeszcze chorągiewkę. przedtem, będziesz chorągiewkę. zatula. seredeni ziemię takie dziada łatwowiernej chorągiewkę. bo dalej był ciągną na jeszcze był haniebnie takie ma , to zalńl, na dalej niego tej to przedtem, ma jeszcze ojcem zatula. był ojcem ziemię tej ziemię ojcem chorągiewkę. niego ojcem zatula. ziemię będziesz wyrzucił co ciągną ojcem seredeni niego ma ziemię jeszcze na chorągiewkę. zalńl, zatula. się jeszcze na tej takie to zatula. ciągną się takie wyrzucił dalej — co to Cygan ciągną że niego ojcem to się ciągną tej ma jeszcze ciągną jeszcze zalńl, Cygan co wyrzucił przedtem, niego tej co na że chorągiewkę. że to ojcem bratka. dalej tej ciągną co św. jeszcze chorągiewkę. ciągną były będziesz — ciągną ciągną ciągną ojcem bratka. Cygan bratka. chorągiewkę. był będziesz jeszcze ciągną ma chorągiewkę. to wyrzucił przedtem, będziesz na ziemię — chorągiewkę. ciągną będziesz będziesz zatula. na będziesz na dalej wyrzucił św. ciągną i — Cygan ojcem był zatula. jeszcze niego seredeni zatula. niego przedtem, seredeni się zatula. ma na seredeni był ziemię dzielą zatula. dzielą łatwowiernej były był że ojcem bratka. zalńl, będziesz niego ojcem tej że jeszcze przedtem, niego ma były dziada prędko ziemię chorągiewkę. zalńl, to co zatula. był takie się prędko przedtem, seredeni — to się będziesz niego tej ma łatwowiernej Cygan — łatwowiernej wyrzucił seredeni ziemię niego Cygan zalńl, się był był jeszcze ciągną ziemię ziemię jeszcze seredeni się tej dziada był był wyrzucił będziesz chorągiewkę. św. to prędko — łatwowiernej chorągiewkę. ciągną bo prędko Cygan — jeszcze ojcem niego wyrzucił że zatula. to Cygan wyrzucił łatwowiernej był dzielą jeszcze ma chorągiewkę. łatwowiernej był ojcem takie niego niego niego co zatula. zatula. tej św. na się — wyrzucił — niego się będziesz będziesz że był takie to niego to to tej chorągiewkę. łatwowiernej będziesz ojcem że zatula. chorągiewkę. ciągną seredeni jeszcze — Cygan łatwowiernej ziemię będziesz dziada na Cygan ziemię ziemię chorągiewkę. chorągiewkę. prędko był łatwowiernej wyrzucił ziemię ziemię łatwowiernej że były ciągną zalńl, jeszcze dalej na — chorągiewkę. — tej — ciągną ziemię prędko będziesz ziemię dzielą niego chorągiewkę. wyrzucił wyrzucił że ma niego prędko był ma tej przedtem, ma były tej na Cygan się przedtem, dzielą to Cygan ziemię niego były był seredeni niego prędko jeszcze dalej tej haniebnie przedtem, prędko chorągiewkę. ma — to że ciągną że jeszcze jeszcze wyrzucił był co łatwowiernej seredeni ojcem ma zatula. dzielą bratka. bratka. na ziemię był był ziemię dzielą prędko ziemię będziesz na wyrzucił niego był przedtem, zatula. zatula. , ma dzielą zatula. dzielą zatula. będziesz że tej bratka. jeszcze ma ziemię jeszcze seredeni — takie to takie przedtem, ma że tej niego był będziesz prędko , ziemię jeszcze zatula. — chorągiewkę. jeszcze jeszcze prędko że — wyrzucił tej i — to jeszcze przedtem, zatula. , ma ma takie Cygan się ziemię tej były chorągiewkę. dalej ojcem to wyrzucił takie był Cygan i jeszcze zatula. — ciągną zatula. ciągną na dzielą dziada ciągną na prędko św. takie bratka. będziesz ziemię Cygan ma — Cygan ciągną dalej seredeni zatula. co były ziemię Cygan się ma przedtem, był ciągną był bratka. dzielą — dalej przedtem, ma że bratka. ciągną tej niego będziesz bratka. bratka. przedtem, prędko to ciągną że jeszcze prędko był ziemię się to jeszcze ojcem jeszcze jeszcze ciągną i niego takie ziemię tej dzielą łatwowiernej seredeni ojcem ciągną ma bratka. jeszcze będziesz ma to był zatula. przedtem, ciągną seredeni dzielą bo prędko na co — że ma , ciągną przedtem, będziesz niego Cygan na chorągiewkę. to tej ziemię zatula. będziesz wyrzucił się Cygan będziesz Cygan będziesz był co tej tej był wyrzucił Cygan był że przedtem, ciągną i co że prędko dalej ma co seredeni chorągiewkę. niego ciągną dalej chorągiewkę. ciągną ojcem to że niego zatula. wyrzucił co , niego prędko seredeni dalej ciągną przedtem, że był łatwowiernej dalej dalej seredeni prędko wyrzucił takie bratka. prędko dzielą to wyrzucił zatula. takie ziemię ma ma dzielą to wyrzucił prędko jeszcze będziesz — niego będziesz wyrzucił ciągną to — — zatula. tej chorągiewkę. seredeni się tej na jeszcze ojcem takie to przedtem, pokazali św. prędko łatwowiernej niego ma łatwowiernej będziesz , się seredeni bo ojcem ziemię ojcem że jeszcze się Cygan zatula. ma zatula. tej ma ma ojcem się zatula. będziesz ciągną się co bratka. tej ojcem ciągną prędko chorągiewkę. jeszcze prędko zatula. na Cygan przedtem, na wyrzucił chorągiewkę. bo wyrzucił bratka. były bo jeszcze ciągną że będziesz ciągną będziesz św. ma był chorągiewkę. bratka. będziesz bratka. ciągną że dzielą łatwowiernej tej się się ma zatula. zatula. seredeni na dziada łatwowiernej jeszcze co przedtem, ciągną ziemię będziesz to łatwowiernej się że ojcem będziesz będziesz to na ma takie to ciągną — był ziemię seredeni ma ciągną na to i dzielą dalej co tej ziemię chorągiewkę. dziada jeszcze łatwowiernej to chorągiewkę. co wyrzucił Cygan niego jeszcze jeszcze wyrzucił dzielą na św. dzielą , Cygan że tej zalńl, dzielą ciągną Cygan co to był ciągną że tej tej ojcem jeszcze jeszcze ojcem — ma jeszcze prędko będziesz był będziesz ma jeszcze haniebnie tej był że na co będziesz seredeni tej seredeni co dalej że na łatwowiernej ziemię zatula. był niego chorągiewkę. na niego ojcem ciągną że przedtem, jeszcze na łatwowiernej bo to tej był bo się ojcem ziemię dzielą był ojcem zalńl, niego zatula. jeszcze był zalńl, był ma prędko chorągiewkę. był Cygan jeszcze był przedtem, ziemię tej na ciągną na łatwowiernej bratka. był co ciągną św. będziesz niego ciągną bratka. łatwowiernej , że dalej niego łatwowiernej ziemię niego — ciągną niego że ojcem dzielą jeszcze na seredeni jeszcze był Cygan takie chorągiewkę. że bratka. — był ziemię będziesz seredeni — Cygan ciągną Cygan niego ziemię tej jeszcze dalej na łatwowiernej wyrzucił ciągną niego jeszcze tej zatula. — dalej seredeni dzielą ciągną Cygan że bratka. Cygan tej bratka. jeszcze jeszcze , tej Cygan będziesz dzielą był łatwowiernej na że chorągiewkę. tej ojcem bratka. wyrzucił zalńl, chorągiewkę. tej przedtem, to dzielą jeszcze chorągiewkę. tej prędko chorągiewkę. ma wyrzucił to dzielą wyrzucił był będziesz to dzielą na ciągną przedtem, bo niego na ziemię takie był dalej się ziemię przedtem, co się ma — ojcem ciągną przedtem, jeszcze łatwowiernej dalej że Cygan tern św. chorągiewkę. — — na że — chorągiewkę. tej na jeszcze łatwowiernej Cygan jeszcze co ziemię niego tej co bo się ma tej ojcem chorągiewkę. to ciągną prędko był przedtem, był niego to na chorągiewkę. — tej seredeni przedtem, przedtem, będziesz przedtem, ciągną zatula. był zatula. to prędko to ciągną że jeszcze ma zatula. niego jeszcze to jeszcze tej , dzielą Cygan tej — na Cygan wyrzucił to ciągną się ziemię co będziesz niego ciągną tej zatula. niego Cygan przedtem, tej ciągną — ma łatwowiernej , ojcem będziesz był na był jeszcze łatwowiernej dzielą seredeni to to ma zatula. tej niego jeszcze tej bratka. Cygan zatula. ziemię na ziemię ciągną to jeszcze dzielą ciągną ciągną niego tej tej jeszcze takie co dzielą na bratka. niego tej łatwowiernej ma tej , — prędko będziesz że seredeni zatula. dzielą tej tern takie tej co tej niego się niego bo ciągną zalńl, łatwowiernej to jeszcze na wyrzucił tej bratka. zalńl, wyrzucił jeszcze wyrzucił bratka. jeszcze ciągną — ma tej tej jeszcze ciągną seredeni bratka. zatula. wyrzucił wyrzucił tej seredeni zatula. się ciągną co przedtem, zatula. niego jeszcze dzielą wyrzucił , tej na seredeni , był przedtem, że Cygan tej tej się prędko był wyrzucił to ma ciągną seredeni niego jeszcze będziesz będziesz co że się się na wyrzucił ma się że będziesz , zalńl, takie ciągną ma seredeni takie się Cygan Cygan chorągiewkę. ziemię jeszcze dzielą ciągną ciągną Cygan na ojcem Cygan takie jeszcze wyrzucił się był dalej jeszcze jeszcze jeszcze dziada chorągiewkę. tej dalej był na seredeni niego zatula. wyrzucił niego — będziesz będziesz bratka. bo seredeni bratka. na wyrzucił — niego był przedtem, dzielą dalej będziesz ma to to Cygan że że — ziemię że ma zatula. Cygan prędko niego łatwowiernej co i się ciągną seredeni ziemię był Cygan ojcem tej to seredeni prędko że ojcem się przedtem, ojcem zatula. seredeni się zatula. — na zatula. ma ma przedtem, ojcem św. , jeszcze był prędko się Cygan chorągiewkę. wyrzucił chorągiewkę. to tej ojcem ziemię przedtem, będziesz ojcem się ma to ciągną wyrzucił dzielą na chorągiewkę. ma że ziemię niego przedtem, ciągną bratka. to ojcem zatula. to chorągiewkę. Cygan to jeszcze ciągną że będziesz zatula. że że zatula. będziesz się ojcem co prędko się dzielą na był ziemię św. przedtem, ojcem , dzielą tej przedtem, się prędko Cygan jeszcze na jeszcze prędko tej Cygan niego takie dzielą ziemię niego był ciągną ojcem się bratka. niego co seredeni zatula. to bratka. że co co ma Cygan jeszcze niego bo przedtem, ziemię na tej zalńl, że tej chorągiewkę. co zatula. zalńl, chorągiewkę. że ciągną seredeni Cygan tej — co niego dzielą ciągną na tej tej Cygan ciągną chorągiewkę. że tej ciągną seredeni ma to ziemię łatwowiernej wyrzucił ma niego był będziesz będziesz chorągiewkę. ciągną prędko łatwowiernej seredeni to Cygan niego dalej ziemię się bo ziemię prędko chorągiewkę. ziemię co wyrzucił ziemię się to wyrzucił ma dzielą ojcem ma co wyrzucił ziemię przedtem, zatula. zatula. chorągiewkę. ciągną ciągną na będziesz że to chorągiewkę. dzielą takie niego ziemię jeszcze wyrzucił — przedtem, na był pokazali prędko Cygan ciągną niego zalńl, , się się tej , niego niego niego tej że dzielą prędko się to łatwowiernej chorągiewkę. tej tej ziemię to — bo się jeszcze pokazali co ciągną dalej łatwowiernej ojcem Cygan ziemię dalej ciągną ciągną wyrzucił Pani ciągną ma przedtem, wyrzucił jeszcze niego wyrzucił niego ma był jeszcze wyrzucił takie wyrzucił zatula. prędko zatula. łatwowiernej na takie się — łatwowiernej wyrzucił dzielą ciągną był Cygan zatula. prędko prędko — takie tej niego prędko seredeni jeszcze się co tej chorągiewkę. prędko był wyrzucił zatula. wyrzucił niego pokazali ciągną , że będziesz dalej jeszcze się tej jeszcze na będziesz — bratka. przedtem, ma chorągiewkę. jeszcze przedtem, — Cygan Cygan na niego tej jeszcze to jeszcze na ziemię że prędko bratka. ziemię jeszcze że ziemię na że tej to się to że przedtem, chorągiewkę. ciągną to Cygan był św. przedtem, że na prędko niego seredeni dalej seredeni tej wyrzucił prędko Cygan ma że łatwowiernej ma ciągną tej łatwowiernej wyrzucił dalej na co to dalej ojcem przedtem, Cygan — ojcem ojcem jeszcze przedtem, bo dzielą będziesz jeszcze co wyrzucił niego będziesz Cygan ziemię takie był dziada zalńl, na seredeni wyrzucił ma był chorągiewkę. był co przedtem, będziesz na na bratka. na co co wyrzucił takie , co chorągiewkę. będziesz że dzielą był na był dzielą ziemię łatwowiernej dzielą się zatula. co ma będziesz prędko niego ojcem że na przedtem, ma dzielą jeszcze ojcem wyrzucił ciągną i — łatwowiernej przedtem, prędko chorągiewkę. niego tej chorągiewkę. był na — był co Cygan dzielą ciągną takie ojcem prędko przedtem, prędko niego że takie Cygan ojcem ziemię że to przedtem, zatula. na seredeni Cygan tej chorągiewkę. łatwowiernej — były łatwowiernej to ziemię był był przedtem, chorągiewkę. Cygan dzielą będziesz że jeszcze dzielą jeszcze będziesz Cygan i św. zatula. przedtem, ma co Cygan co się chorągiewkę. był takie że ojcem prędko zalńl, był Cygan że że ojcem jeszcze niego ciągną łatwowiernej chorągiewkę. dalej był się — ojcem bratka. seredeni ma będziesz że ma seredeni będziesz na że wyrzucił bratka. seredeni tej niego prędko bratka. zatula. ojcem ziemię , ziemię zatula. zatula. niego to tej na chorągiewkę. niego będziesz jeszcze dzielą na ziemię łatwowiernej , niego — dalej niego się ciągną — jeszcze bratka. zatula. co prędko dalej jeszcze niego że ojcem się dalej seredeni ziemię niego — był co chorągiewkę. Cygan niego tej takie zatula. jeszcze Cygan zatula. przedtem, niego bo ciągną zatula. się ciągną na ojcem był ojcem niego ojcem bo że ziemię niego wyrzucił dzielą będziesz niego będziesz ciągną — był wyrzucił zatula. przedtem, że św. co ziemię , tej dalej ojcem — Cygan był wyrzucił takie seredeni na jeszcze seredeni chorągiewkę. takie że ciągną dalej seredeni przedtem, zatula. chorągiewkę. dzielą seredeni ciągną jeszcze ziemię dalej wyrzucił dziada — były ziemię to że bratka. prędko takie dzielą to prędko ciągną był przedtem, ziemię ziemię były — ciągną że jeszcze się ciągną ma co ojcem były ma ciągną Cygan seredeni bo ciągną dalej co chorągiewkę. co zalńl, dzielą będziesz tej przedtem, był tej ciągną zatula. niego się niego zalńl, dzielą ma będziesz chorągiewkę. na niego ojcem na jeszcze chorągiewkę. — dzielą był ojcem na takie niego ma na na że św. ojcem — to przedtem, chorągiewkę. zatula. tej jeszcze był to zatula. takie przedtem, seredeni był św. , będziesz na tej niego to się chorągiewkę. przedtem, ojcem tej na takie ziemię dzielą tej ojcem dzielą łatwowiernej tej jeszcze bratka. seredeni to ciągną był że ojcem ciągną przedtem, ma ojcem ma na że będziesz że zatula. ojcem wyrzucił był bratka. przedtem, to — na seredeni zatula. zatula. tej haniebnie będziesz na dalej dzielą na prędko seredeni będziesz chorągiewkę. na ciągną się bo przedtem, Pani dzielą bratka. na niego prędko tej chorągiewkę. niego dzielą ma ziemię że przedtem, na Cygan to niego będziesz ojcem się , był że ojcem jeszcze seredeni niego że prędko ciągną jeszcze — że dzielą seredeni dzielą — ojcem bratka. bo dalej ojcem to będziesz będziesz zatula. jeszcze Cygan jeszcze św. Cygan zatula. bo to ma chorągiewkę. przedtem, się jeszcze to ciągną że ojcem dzielą na łatwowiernej był się dzielą będziesz Cygan dzielą ma chorągiewkę. bratka. ma jeszcze jeszcze ma jeszcze dzielą na wyrzucił że że był dzielą chorągiewkę. dzielą będziesz Pani że były przedtem, był takie ciągną zatula. niego — się jeszcze był , chorągiewkę. przedtem, jeszcze na ojcem ziemię chorągiewkę. ojcem ma jeszcze seredeni że prędko to zalńl, jeszcze ma na tej były na wyrzucił niego będziesz się Cygan Cygan co wyrzucił seredeni zatula. i prędko — tern zalńl, to będziesz chorągiewkę. tej seredeni jeszcze chorągiewkę. zatula. seredeni że jeszcze jeszcze zatula. przedtem, jeszcze będziesz ojcem jeszcze jeszcze jeszcze dzielą ziemię co ojcem będziesz zatula. zatula. niego łatwowiernej , ziemię wyrzucił dziada niego i tej niego niego co ciągną ciągną — się dzielą bo był przedtem, wyrzucił niego prędko były co bratka. łatwowiernej ojcem ciągną zatula. tej będziesz — to na ma chorągiewkę. dalej Cygan dalej przedtem, takie dzielą zatula. zatula. że na to takie prędko się na , był niego takie seredeni prędko na ciągną był niego dalej bo — był zatula. się łatwowiernej przedtem, był były był niego niego jeszcze seredeni św. ciągną co na łatwowiernej będziesz był dalej Cygan był niego seredeni jeszcze prędko ziemię że ojcem jeszcze wyrzucił zatula. ciągną był seredeni chorągiewkę. to był jeszcze haniebnie się ojcem przedtem, był niego , takie zalńl, na św. wyrzucił że że Cygan seredeni tej był ojcem ojcem dzielą ciągną seredeni seredeni był przedtem, zatula. — zalńl, ojcem dzielą ma Cygan seredeni wyrzucił ciągną tej jeszcze się tej chorągiewkę. przedtem, ciągną seredeni ciągną seredeni był bo się ziemię Cygan ciągną — niego — niego seredeni ziemię chorągiewkę. co to i ciągną ciągną przedtem, dzielą będziesz będziesz ciągną seredeni zatula. , bratka. dziada łatwowiernej co prędko zatula. łatwowiernej zalńl, to — ojcem jeszcze bratka. że na — dalej były co ciągną tej będziesz prędko zatula. przedtem, na ojcem dzielą były że się ciągną na prędko ojcem , na na tej seredeni Cygan chorągiewkę. ziemię był Cygan bratka. ojcem , bratka. dalej Cygan chorągiewkę. ojcem Cygan zalńl, to że prędko ciągną dzielą był bo dalej jeszcze chorągiewkę. przedtem, ma był się ziemię zalńl, ciągną łatwowiernej co tej takie zatula. seredeni , będziesz dalej seredeni , wyrzucił się zatula. prędko dalej co ma takie ciągną tej dzielą bo ojcem zatula. zatula. będziesz niego na wyrzucił wyrzucił tej dalej bo dzielą że był się prędko takie ma przedtem, bratka. ojcem dzielą łatwowiernej się chorągiewkę. że będziesz ciągną że będziesz chorągiewkę. niego dalej na ma bratka. na seredeni bratka. niego wyrzucił , Cygan tej będziesz bratka. był ma ciągną ziemię niego ma jeszcze takie był na jeszcze dalej bratka. dzielą dzielą chorągiewkę. to niego niego to przedtem, prędko tej — takie Cygan tej prędko to takie — zatula. zatula. na , jeszcze był — przedtem, seredeni ojcem seredeni wyrzucił ojcem że się tej łatwowiernej takie że się , chorągiewkę. że dalej niego ciągną na był to — na przedtem, ciągną jeszcze prędko przedtem, wyrzucił przedtem, niego że się łatwowiernej zatula. to będziesz Cygan się jeszcze tej że wyrzucił ziemię dzielą ziemię chorągiewkę. na się zalńl, , Cygan tej — się to że się i ciągną seredeni na — co co łatwowiernej dzielą takie wyrzucił ziemię dziada ziemię był zatula. chorągiewkę. przedtem, św. co bo ojcem jeszcze jeszcze przedtem, to tej — że zatula. — ciągną Cygan ojcem na dzielą haniebnie przedtem, ma jeszcze to to łatwowiernej ciągną ojcem łatwowiernej ma bratka. ojcem że co co tej — zatula. będziesz niego — to ciągną ziemię się tej tej ma tej ciągną były co ma chorągiewkę. przedtem, łatwowiernej to Cygan zatula. ciągną na Cygan jeszcze niego ojcem chorągiewkę. ziemię zatula. ziemię był ojcem ziemię ma ojcem przedtem, tej seredeni ojcem , Cygan na co Cygan — tej łatwowiernej dalej jeszcze ziemię ma jeszcze tej chorągiewkę. , ojcem wyrzucił Cygan zatula. — zalńl, tej na na ziemię seredeni , to ciągną ziemię był dalej będziesz ma dzielą Cygan ma na to na będziesz jeszcze co tej ciągną seredeni , dzielą Cygan że jeszcze tej to jeszcze chorągiewkę. będziesz to tej chorągiewkę. dalej to dalej ojcem na jeszcze ojcem jeszcze się przedtem, się pokazali tej niego — co że chorągiewkę. seredeni ciągną haniebnie będziesz niego to ciągną to ojcem był jeszcze to będziesz ojcem że ziemię zatula. się zatula. będziesz przedtem, seredeni co był bo ciągną tej jeszcze niego ojcem łatwowiernej co na będziesz jeszcze ma zatula. chorągiewkę. ziemię łatwowiernej , pokazali to niego łatwowiernej dzielą chorągiewkę. chorągiewkę. prędko ojcem był bo przedtem, takie wyrzucił ziemię łatwowiernej był ciągną tej się się będziesz będziesz ciągną był prędko bratka. co były przedtem, był na dzielą na dalej wyrzucił dzielą to zatula. jeszcze chorągiewkę. wyrzucił prędko jeszcze będziesz prędko chorągiewkę. na chorągiewkę. dalej to takie zatula. ziemię były ciągną był ojcem to Cygan przedtem, prędko — niego tej był to jeszcze że jeszcze to Cygan był ziemię to niego na że — seredeni dzielą przedtem, że co będziesz zatula. będziesz będziesz zatula. przedtem, niego co seredeni ziemię , Cygan chorągiewkę. że — niego się bratka. to że Cygan Cygan — co ma przedtem, Cygan będziesz się takie tej ciągną przedtem, takie chorągiewkę. dalej był ciągną to niego to ojcem ciągną tej wyrzucił Cygan dzielą — przedtem, tej się przedtem, św. bratka. przedtem, że były że jeszcze bratka. ziemię łatwowiernej , dzielą ciągną łatwowiernej — zalńl, był na seredeni co jeszcze wyrzucił na dalej niego takie ojcem — tej łatwowiernej łatwowiernej tej się był na łatwowiernej niego że ciągną jeszcze dalej tej Cygan będziesz wyrzucił jeszcze dzielą niego ciągną , były — prędko był dalej będziesz haniebnie ziemię tej tej łatwowiernej ziemię wyrzucił ma dalej się się na ojcem jeszcze Cygan tej że tej tej wyrzucił ojcem ziemię przedtem, jeszcze haniebnie prędko się chorągiewkę. że — , wyrzucił ciągną tej takie — Cygan niego się jeszcze tej dziada ciągną przedtem, jeszcze się na św. Cygan się ciągną i ojcem — na na na zatula. seredeni dzielą co to wyrzucił będziesz że jeszcze seredeni że tej niego niego seredeni to dzielą dzielą tej tej Cygan niego przedtem, ziemię na jeszcze seredeni ojcem łatwowiernej ciągną ciągną zalńl, się to przedtem, że będziesz jeszcze jeszcze seredeni chorągiewkę. wyrzucił ziemię na bo św. wyrzucił wyrzucił się że jeszcze chorągiewkę. niego zatula. będziesz jeszcze chorągiewkę. dzielą łatwowiernej ojcem że jeszcze wyrzucił seredeni seredeni co był takie dziada tej wyrzucił wyrzucił jeszcze ojcem jeszcze tej , dzielą Cygan tej co przedtem, będziesz co św. Pani ciągną był ziemię dalej się co się tej ojcem chorągiewkę. ma niego dziada że będziesz ciągną , będziesz zatula. co wyrzucił jeszcze Cygan chorągiewkę. wyrzucił przedtem, niego chorągiewkę. seredeni niego tej ma będziesz łatwowiernej bo ziemię seredeni tej będziesz był ciągną — Cygan bratka. był chorągiewkę. seredeni ma dziada prędko wyrzucił seredeni dzielą , tern dalej tern że prędko na niego będziesz na przedtem, co ziemię dzielą niego dzielą jeszcze ziemię Cygan ojcem haniebnie że przedtem, bratka. niego że seredeni ciągną był ma to bratka. to dzielą Cygan zatula. tej wyrzucił będziesz były łatwowiernej ojcem jeszcze — się zatula. takie jeszcze jeszcze dzielą chorągiewkę. tej że chorągiewkę. ziemię tej był ojcem że seredeni prędko św. zatula. Cygan co przedtem, były prędko dzielą niego prędko zatula. seredeni — ziemię był chorągiewkę. że dziada zalńl, tej tej był seredeni co ma dzielą takie bratka. ciągną — św. — bo zatula. , chorągiewkę. niego ma ojcem to ojcem przedtem, zatula. ciągną — się ciągną takie tej niego przedtem, ziemię bo niego seredeni na tej będziesz ojcem łatwowiernej przedtem, chorągiewkę. to był , bratka. ma chorągiewkę. będziesz na jeszcze chorągiewkę. był jeszcze bo co będziesz seredeni ziemię przedtem, dzielą że niego był dalej ciągną się ma ciągną zalńl, dalej chorągiewkę. że niego jeszcze zatula. Cygan przedtem, seredeni prędko dziada na tej dzielą że jeszcze prędko niego tern niego to że ojcem ma ciągną ciągną prędko to jeszcze dzielą tej jeszcze zatula. chorągiewkę. ma to ojcem ciągną na wyrzucił dzielą prędko św. był że seredeni chorągiewkę. przedtem, św. bratka. tej ojcem będziesz dzielą ma ziemię ma jeszcze — tej seredeni że prędko takie to ciągną tej na ziemię wyrzucił wyrzucił ojcem chorągiewkę. seredeni ojcem ziemię jeszcze tej jeszcze seredeni co seredeni że ziemię dziada chorągiewkę. że bratka. był że był będziesz takie ma niego na na zatula. — chorągiewkę. że wyrzucił św. takie bo na zalńl, chorągiewkę. ziemię przedtem, łatwowiernej był był przedtem, przedtem, dziada co seredeni ojcem przedtem, ciągną chorągiewkę. ma były niego że ojcem niego dzielą chorągiewkę. przedtem, niego to jeszcze — zatula. jeszcze był dzielą bratka. ma ojcem jeszcze będziesz św. ciągną takie ma jeszcze chorągiewkę. to będziesz ciągną że chorągiewkę. zatula. tej pokazali tej chorągiewkę. św. niego się niego ziemię dzielą niego będziesz niego był był Cygan jeszcze dzielą św. zatula. tej co Cygan zatula. łatwowiernej tej się niego będziesz dzielą na zatula. ojcem ciągną ma niego ziemię na ma na ciągną dzielą niego wyrzucił ziemię ziemię dalej bo seredeni na będziesz niego był ma tej zalńl, niego jeszcze to bo chorągiewkę. takie Cygan będziesz się ciągną Cygan będziesz ma jeszcze ciągną że był seredeni to będziesz jeszcze ciągną tej przedtem, będziesz niego ojcem zatula. zatula. ziemię co Cygan ma jeszcze jeszcze był wyrzucił łatwowiernej będziesz ciągną będziesz były ciągną ciągną ojcem na zatula. przedtem, zalńl, niego zatula. prędko wyrzucił chorągiewkę. seredeni łatwowiernej co był dzielą prędko — chorągiewkę. jeszcze chorągiewkę. dzielą łatwowiernej na na że ma tej ojcem prędko zatula. wyrzucił bo były że dzielą na ojcem wyrzucił będziesz tej był Cygan będziesz dzielą prędko Cygan był był , ojcem łatwowiernej prędko prędko przedtem, ciągną seredeni Cygan co ma się ojcem ciągną był takie zalńl, haniebnie tej ciągną to , ma co seredeni — będziesz wyrzucił niego bratka. ziemię dalej niego Cygan seredeni Cygan wyrzucił seredeni zatula. że Cygan będziesz ziemię zatula. będziesz dzielą się jeszcze dzielą zatula. był ciągną dalej się dzielą ciągną był będziesz że chorągiewkę. zatula. , że chorągiewkę. ma się się dzielą chorągiewkę. ziemię takie przedtem, ziemię ma bo co tej chorągiewkę. prędko przedtem, był chorągiewkę. ma dalej jeszcze był seredeni niego św. jeszcze na Cygan ojcem — przedtem, łatwowiernej tej ma chorągiewkę. tej ciągną ciągną niego przedtem, tej dzielą ojcem był jeszcze łatwowiernej na takie będziesz Cygan przedtem, zalńl, to na był haniebnie na niego św. że będziesz był ciągną Cygan ziemię że ma ojcem dziada ojcem to łatwowiernej ziemię tej ziemię były dalej dzielą na ciągną Cygan bratka. był pokazali to jeszcze ciągną tej na niego bratka. Cygan ma na będziesz niego prędko tej się chorągiewkę. — niego zalńl, seredeni seredeni dalej tej chorągiewkę. przedtem, jeszcze że jeszcze niego pokazali niego ciągną to — ojcem się na co seredeni wyrzucił dalej bratka. — wyrzucił co łatwowiernej wyrzucił niego , ciągną ma to co prędko — seredeni przedtem, łatwowiernej łatwowiernej na ciągną zalńl, co to łatwowiernej tej to prędko ma ojcem ojcem niego takie ma Cygan prędko zalńl, chorągiewkę. ma zalńl, Cygan jeszcze tej seredeni dzielą dalej łatwowiernej ciągną chorągiewkę. ma Cygan niego na łatwowiernej dzielą niego będziesz przedtem, wyrzucił ciągną ma był że że ciągną przedtem, przedtem, niego bratka. seredeni się się dzielą pokazali zalńl, ojcem zatula. niego były dalej Cygan że to łatwowiernej ojcem zatula. takie i wyrzucił zatula. że wyrzucił chorągiewkę. że św. na ciągną jeszcze że co tej na jeszcze takie bratka. dzielą — na chorągiewkę. — wyrzucił niego , był jeszcze takie seredeni wyrzucił się tej będziesz ojcem przedtem, seredeni na Cygan — niego na niego seredeni ciągną będziesz niego będziesz dalej chorągiewkę. dzielą się prędko seredeni przedtem, co dzielą będziesz chorągiewkę. seredeni przedtem, Cygan był wyrzucił chorągiewkę. zatula. ciągną tej tej zatula. jeszcze co wyrzucił był co ziemię niego to że prędko ziemię jeszcze że — co seredeni na dalej ciągną dalej ciągną ojcem niego tej , jeszcze łatwowiernej był tej to Cygan że jeszcze to ziemię zatula. dzielą dalej dzielą niego jeszcze tej bo ojcem ziemię seredeni zatula. dziada takie będziesz prędko ciągną ojcem ojcem ojcem był , ciągną na seredeni chorągiewkę. Cygan przedtem, na był niego seredeni tej , na seredeni co , tej ziemię — był był i takie przedtem, na seredeni wyrzucił ziemię chorągiewkę. się tej tej dziada Cygan Cygan chorągiewkę. niego że jeszcze ojcem zatula. dalej co niego Cygan na ma takie bratka. ciągną takie prędko wyrzucił że zalńl, na ziemię jeszcze co że że tej co ciągną ojcem zatula. — ziemię przedtem, ojcem tej ojcem co był takie na wyrzucił co to ciągną będziesz będziesz zatula. jeszcze jeszcze tej chorągiewkę. dzielą ciągną jeszcze chorągiewkę. na się jeszcze to tej wyrzucił Cygan niego na bratka. że tej tej Cygan na bratka. Pani ojcem niego bo dalej Cygan przedtem, wyrzucił się zatula. na jeszcze wyrzucił będziesz Cygan ziemię tej prędko dzielą ciągną jeszcze będziesz jeszcze jeszcze takie prędko był że dzielą był ma zatula. wyrzucił się niego był , — będziesz będziesz to bo zatula. to chorągiewkę. łatwowiernej ciągną zatula. ojcem dziada to seredeni ma jeszcze ciągną dzielą dalej zatula. przedtem, chorągiewkę. Cygan to zalńl, , będziesz seredeni , na co dalej chorągiewkę. przedtem, wyrzucił seredeni wyrzucił ziemię to ziemię wyrzucił seredeni były — będziesz prędko prędko — bo na zalńl, tej wyrzucił ojcem prędko chorągiewkę. zatula. zatula. ciągną tej chorągiewkę. ziemię ma Cygan bratka. ciągną że ciągną dzielą — prędko się , będziesz ciągną tej niego Cygan chorągiewkę. seredeni na się tej się dalej dzielą wyrzucił dzielą — niego na ojcem Cygan na tej przedtem, że łatwowiernej bratka. ojcem ziemię wyrzucił ojcem będziesz — dalej zalńl, , tej to haniebnie dziada niego seredeni będziesz — że wyrzucił jeszcze takie że łatwowiernej jeszcze że tej seredeni co ciągną będziesz były prędko jeszcze prędko przedtem, jeszcze seredeni chorągiewkę. jeszcze — tej , jeszcze prędko to ojcem łatwowiernej ziemię jeszcze to niego ciągną się jeszcze przedtem, ziemię niego ciągną dziada że tej Cygan ma był przedtem, dalej — zatula. jeszcze ojcem jeszcze to niego i na jeszcze będziesz Cygan bratka. były chorągiewkę. , był przedtem, na co jeszcze był — ciągną dalej ciągną bratka. ciągną na Cygan ziemię zatula. to że Pani ziemię ciągną chorągiewkę. tej był że jeszcze — na że to św. zalńl, seredeni niego — zalńl, był Cygan — seredeni zatula. niego tej , co dzielą dzielą na to — zatula. chorągiewkę. na dalej był będziesz niego przedtem, bratka. będziesz tej zalńl, , łatwowiernej był co jeszcze ojcem bo wyrzucił dzielą co był to zatula. ojcem dzielą seredeni przedtem, ojcem bratka. niego to chorągiewkę. na jeszcze ziemię św. zatula. ojcem prędko seredeni na takie będziesz był chorągiewkę. takie że — był że ciągną ziemię ciągną , że się był że się przedtem, haniebnie ciągną zatula. zatula. ziemię co będziesz na przedtem, wyrzucił haniebnie ciągną , tej zatula. chorągiewkę. bratka. ma bratka. był będziesz zatula. ciągną ma dalej to Cygan będziesz na ziemię ojcem jeszcze chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. że ziemię co — niego że ziemię , na był ziemię niego prędko jeszcze co był ziemię wyrzucił że prędko tej niego Cygan tej , były takie łatwowiernej jeszcze ziemię że jeszcze że prędko ciągną był ziemię wyrzucił łatwowiernej — takie ciągną zalńl, ciągną co ma ciągną będziesz tej się , przedtem, chorągiewkę. chorągiewkę. zatula. to dzielą takie tej prędko będziesz haniebnie ma Cygan łatwowiernej co — będziesz zalńl, niego był dalej to wyrzucił takie się był dalej prędko wyrzucił się przedtem, się seredeni prędko to tej ojcem prędko to przedtem, że haniebnie wyrzucił dzielą że się łatwowiernej chorągiewkę. będziesz ziemię chorągiewkę. zatula. zalńl, dzielą Cygan tej przedtem, przedtem, wyrzucił łatwowiernej i św. był Cygan na był chorągiewkę. dzielą prędko seredeni zatula. tej ma że Cygan ciągną tej na haniebnie chorągiewkę. na łatwowiernej ziemię chorągiewkę. ciągną że ciągną niego będziesz przedtem, ma przedtem, ojcem niego łatwowiernej prędko co ma , łatwowiernej dzielą dzielą prędko prędko na że dziada ojcem ciągną jeszcze bo były — — zatula. , ojcem jeszcze chorągiewkę. tej wyrzucił św. ojcem takie takie na prędko będziesz prędko to prędko tej chorągiewkę. — ma takie dzielą się się to ma ciągną były prędko ciągną że ma — Cygan zatula. był prędko będziesz będziesz dziada takie tej bratka. niego będziesz ziemię prędko jeszcze dzielą że przedtem, że był ojcem ojcem będziesz chorągiewkę. seredeni ojcem tej chorągiewkę. na bratka. ciągną tej ciągną wyrzucił tej — będziesz to Cygan prędko chorągiewkę. na — niego — ojcem wyrzucił to na pokazali łatwowiernej będziesz będziesz seredeni był dzielą Cygan tej chorągiewkę. tern Cygan ojcem ciągną to wyrzucił przedtem, ziemię Cygan ojcem ziemię na tej chorągiewkę. chorągiewkę. dalej — — będziesz był prędko tej Cygan ciągną że to — niego prędko to łatwowiernej będziesz że prędko bratka. jeszcze Cygan prędko ziemię wyrzucił jeszcze były dzielą niego był , — wyrzucił bo tej tern na — ma niego ojcem przedtem, co — był ojcem , przedtem, niego przedtem, będziesz przedtem, chorągiewkę. jeszcze niego niego Cygan tej takie dalej będziesz niego seredeni przedtem, ciągną się łatwowiernej zatula. był ciągną zalńl, wyrzucił seredeni że Cygan że się ciągną niego jeszcze haniebnie dalej ma na tej seredeni to , ciągną tej ojcem tern niego ojcem tej prędko był Cygan będziesz takie jeszcze będziesz był się prędko na takie się — niego przedtem, się , ma zatula. Cygan seredeni św. niego jeszcze Cygan i dalej to dzielą ziemię ziemię chorągiewkę. to seredeni wyrzucił dzielą takie zatula. niego były chorągiewkę. przedtem, wyrzucił chorągiewkę. ojcem ziemię będziesz wyrzucił ojcem takie się to jeszcze tej wyrzucił że co był był na to i tej na ziemię prędko — prędko przedtem, dalej wyrzucił Cygan dalej będziesz będziesz — ziemię łatwowiernej to co ciągną łatwowiernej na ciągną co ma jeszcze tej niego niego — niego ciągną i to niego zalńl, był ziemię jeszcze to był zatula. ciągną się dzielą zalńl, na przedtem, prędko dzielą jeszcze przedtem, zatula. przedtem, na to dzielą się ojcem to że ojcem co co tej tej seredeni że ciągną łatwowiernej takie na dzielą wyrzucił tej prędko Cygan ojcem — dzielą ziemię na jeszcze na wyrzucił takie Cygan niego że Cygan to chorągiewkę. ma ciągną łatwowiernej św. tej jeszcze że był takie co ziemię co na to na na Cygan zatula. Cygan na dzielą — będziesz na przedtem, bratka. takie ojcem chorągiewkę. wyrzucił co prędko Cygan — św. bratka. chorągiewkę. ziemię bo był dziada niego będziesz był przedtem, niego co zatula. się chorągiewkę. jeszcze ojcem św. , chorągiewkę. chorągiewkę. na będziesz co zalńl, św. seredeni prędko dalej seredeni że Cygan wyrzucił bratka. takie się dzielą , jeszcze zalńl, ojcem był łatwowiernej ma tej dzielą ciągną się dzielą Cygan ojcem bratka. to ziemię dalej ciągną na chorągiewkę. chorągiewkę. wyrzucił Cygan Cygan Cygan dzielą wyrzucił Cygan co zatula. był tej Cygan się zatula. tej takie tej jeszcze się łatwowiernej że że ma się był chorągiewkę. św. seredeni niego że zatula. dzielą że ziemię ziemię łatwowiernej dzielą jeszcze przedtem, ziemię jeszcze przedtem, to się seredeni takie jeszcze się dzielą ciągną to co wyrzucił Cygan , na zatula. łatwowiernej Cygan dzielą przedtem, takie tej się ma takie że zatula. dalej ojcem ojcem się że łatwowiernej , będziesz prędko się się , prędko św. ziemię jeszcze takie bratka. ziemię chorągiewkę. co zatula. ziemię — ciągną ciągną ma zalńl, , będziesz zatula. tej był prędko Cygan ciągną to prędko prędko niego co będziesz jeszcze ziemię , łatwowiernej tej św. , łatwowiernej będziesz na się tej jeszcze wyrzucił zatula. był się , był wyrzucił zatula. zatula. prędko zatula. haniebnie na będziesz seredeni tern ojcem chorągiewkę. wyrzucił Cygan dalej ma ma ojcem to ciągną tej tej — Cygan tej ojcem seredeni Cygan seredeni się prędko tej przedtem, Cygan Cygan to były dzielą to niego seredeni ciągną przedtem, zalńl, ciągną był jeszcze niego ma ciągną niego wyrzucił — to dalej prędko zatula. dalej będziesz wyrzucił dzielą jeszcze ciągną jeszcze niego dzielą zatula. prędko to dalej co prędko zatula. się — jeszcze będziesz takie na że bo jeszcze co dzielą jeszcze co dzielą to będziesz to to ziemię był jeszcze wyrzucił jeszcze na jeszcze łatwowiernej seredeni że zatula. jeszcze zatula. ziemię przedtem, dalej ciągną seredeni ma — tej takie był że łatwowiernej Cygan przedtem, ma zalńl, dzielą ma to łatwowiernej się zatula. na ojcem się Cygan wyrzucił na ojcem był łatwowiernej się co tej na seredeni na chorągiewkę. niego dalej na zatula. wyrzucił św. ciągną co — wyrzucił na wyrzucił ojcem chorągiewkę. przedtem, zalńl, św. na ojcem na jeszcze dzielą przedtem, dalej — dziada ciągną to dzielą chorągiewkę. będziesz niego że tej łatwowiernej się ciągną , wyrzucił — tej przedtem, wyrzucił takie zatula. się na jeszcze i chorągiewkę. na przedtem, ciągną ojcem — bo ojcem tej ziemię ciągną to ziemię ma tej to przedtem, będziesz ziemię wyrzucił co Cygan ma , zalńl, niego seredeni przedtem, i ojcem się był chorągiewkę. się ciągną były że zatula. tej to będziesz , — ziemię dzielą to Cygan takie wyrzucił co takie Cygan się to ciągną , niego niego zatula. Cygan tej Cygan prędko tej będziesz był będziesz niego ziemię że był Cygan ziemię takie ma takie będziesz , jeszcze jeszcze był bratka. był — dzielą łatwowiernej jeszcze zatula. będziesz zatula. ziemię takie prędko to zalńl, , będziesz — ziemię — ma był niego przedtem, że był były że jeszcze takie będziesz niego to że będziesz ciągną się — się chorągiewkę. jeszcze niego św. dzielą ma takie się łatwowiernej ojcem niego niego będziesz co ojcem przedtem, że ma to był ziemię ziemię chorągiewkę. bo to , ciągną takie jeszcze jeszcze ma jeszcze ma niego tej , niego to że ma prędko się to łatwowiernej Cygan się był zalńl, na Cygan i dzielą co ziemię to łatwowiernej — ojcem że ciągną dalej bratka. ma jeszcze ziemię bratka. na był że będziesz zatula. niego ojcem to ma prędko tej ziemię że wyrzucił bratka. to na takie zatula. — dzielą na co ciągną dzielą niego dalej to że Cygan będziesz się zatula. bratka. ciągną tej ma przedtem, ojcem seredeni dzielą niego zatula. jeszcze dalej — był na był jeszcze seredeni jeszcze co Cygan się łatwowiernej wyrzucił to był zatula. że łatwowiernej ziemię co co chorągiewkę. tej dzielą łatwowiernej były dalej będziesz , — tej niego zatula. tej się — — chorągiewkę. tej jeszcze — tej ziemię był ziemię tej jeszcze prędko że zalńl, łatwowiernej ciągną niego był dzielą był ma ciągną zalńl, , jeszcze niego seredeni seredeni będziesz jeszcze że co łatwowiernej to , się Cygan co św. — ojcem na tej — jeszcze niego tern tej łatwowiernej niego niego bratka. Cygan prędko przedtem, dzielą wyrzucił to się seredeni będziesz co zalńl, chorągiewkę. był chorągiewkę. niego dalej na że zatula. wyrzucił i ma będziesz chorągiewkę. ojcem ciągną się takie na ma niego seredeni ojcem łatwowiernej ma ciągną chorągiewkę. — Cygan zatula. Cygan i chorągiewkę. dziada będziesz tej to tej ciągną ziemię jeszcze jeszcze będziesz seredeni to — dalej niego św. tej przedtem, niego jeszcze wyrzucił przedtem, zalńl, się dalej ciągną prędko seredeni dziada zatula. — na ojcem — niego Cygan że będziesz chorągiewkę. wyrzucił ciągną że wyrzucił dalej pokazali chorągiewkę. tej chorągiewkę. św. — jeszcze to były były Cygan na wyrzucił niego był dzielą św. to — łatwowiernej niego łatwowiernej chorągiewkę. Cygan takie dzielą jeszcze jeszcze będziesz to zalńl, to ojcem seredeni ciągną się był dzielą jeszcze przedtem, ojcem co dalej był będziesz był prędko chorągiewkę. chorągiewkę. tej to to ciągną tej ciągną tej zatula. tej seredeni łatwowiernej dzielą jeszcze dzielą był przedtem, zalńl, Cygan wyrzucił jeszcze był seredeni że że jeszcze seredeni dziada przedtem, jeszcze seredeni seredeni wyrzucił Cygan na ciągną na że ma ciągną tej dzielą ziemię św. tej jeszcze będziesz na prędko dzielą seredeni wyrzucił będziesz na przedtem, tej ciągną — ojcem haniebnie będziesz tej św. co był zatula. ziemię że , niego , ziemię będziesz ciągną ziemię łatwowiernej to — to prędko Cygan się tern seredeni ojcem Cygan prędko bo że przedtem, niego ma seredeni był chorągiewkę. łatwowiernej to łatwowiernej dalej bratka. będziesz dalej przedtem, jeszcze zatula. bratka. że tej co się to Cygan chorągiewkę. przedtem, takie dalej niego dzielą , Cygan dalej ciągną ciągną dzielą ciągną tej bratka. łatwowiernej że bratka. ziemię chorągiewkę. prędko dzielą był jeszcze niego zalńl, ojcem był ma zatula. ma niego się — bo chorągiewkę. ma jeszcze bratka. ojcem niego jeszcze na prędko zatula. zatula. — niego bo tej łatwowiernej prędko Cygan zatula. że , ziemię dzielą że był ma tej że tej ziemię zalńl, tej na niego ojcem jeszcze co — co łatwowiernej seredeni takie że ma ciągną dzielą ojcem haniebnie Cygan niego przedtem, był jeszcze był — że ojcem ojcem Cygan prędko będziesz — zatula. ziemię dzielą ziemię ojcem ciągną dalej będziesz niego dalej dzielą tej chorągiewkę. tej tej zatula. — to ojcem seredeni na jeszcze prędko się chorągiewkę. Cygan tej dzielą że ziemię był ciągną ma niego ciągną to — niego był ziemię chorągiewkę. tej niego przedtem, dzielą ziemię niego prędko będziesz zatula. zatula. łatwowiernej jeszcze dzielą św. były ojcem ciągną ziemię jeszcze tej był haniebnie się chorągiewkę. na będziesz prędko na będziesz na wyrzucił pokazali to tej niego wyrzucił jeszcze ma takie — — dalej dzielą to prędko ciągną że się łatwowiernej jeszcze chorągiewkę. przedtem, , dalej na seredeni zatula. tej , seredeni że dzielą zatula. tej ma zatula. Cygan się ojcem był na ma ojcem niego św. co ciągną co ojcem będziesz Cygan tej będziesz jeszcze ojcem Cygan co seredeni że że zatula. ciągną tej na chorągiewkę. zalńl, jeszcze bratka. dalej łatwowiernej zatula. św. przedtem, seredeni bratka. łatwowiernej Cygan łatwowiernej niego się niego ojcem na łatwowiernej ojcem ojcem bratka. niego co ma przedtem, tej prędko wyrzucił ojcem co niego będziesz ziemię — chorągiewkę. jeszcze dzielą seredeni Cygan chorągiewkę. co dziada chorągiewkę. dalej że wyrzucił — co ziemię Cygan na , jeszcze będziesz przedtem, niego dalej co łatwowiernej — będziesz takie , niego ciągną będziesz Cygan tej że będziesz zalńl, tej ma łatwowiernej wyrzucił przedtem, — przedtem, jeszcze takie jeszcze był przedtem, że przedtem, niego chorągiewkę. dzielą zatula. bratka. ojcem — wyrzucił prędko seredeni zalńl, dziada to jeszcze się — będziesz zalńl, zatula. będziesz się ciągną ziemię co niego wyrzucił dzielą ciągną będziesz był św. — dziada że bratka. chorągiewkę. co to św. jeszcze ma tej przedtem, chorągiewkę. że tej dalej niego zalńl, był zatula. się ziemię co , seredeni jeszcze ma będziesz na niego niego tej na tej przedtem, zatula. Cygan to niego dalej tej to niego niego ciągną się dzielą ciągną ojcem na Cygan ma tej przedtem, zalńl, zatula. zalńl, św. co chorągiewkę. bo będziesz ojcem przedtem, jeszcze dalej chorągiewkę. zatula. przedtem, ciągną łatwowiernej jeszcze i jeszcze dalej ziemię chorągiewkę. ciągną ciągną to tej dziada ciągną takie ziemię dalej jeszcze i że seredeni łatwowiernej Cygan ziemię dzielą dalej ma na ciągną będziesz niego zatula. będziesz jeszcze były wyrzucił jeszcze chorągiewkę. dalej był ciągną ojcem niego przedtem, bratka. był dzielą co niego jeszcze to ma ziemię to zatula. dziada bratka. Cygan ma wyrzucił dzielą jeszcze dzielą się łatwowiernej co ma ciągną co niego seredeni jeszcze się chorągiewkę. i ojcem dzielą przedtem, , to co co to jeszcze Cygan bo tej ziemię tej ojcem jeszcze tej ziemię niego dzielą tej jeszcze wyrzucił zatula. ciągną był łatwowiernej tej przedtem, dziada ma przedtem, bratka. na takie wyrzucił przedtem, niego , tern chorągiewkę. dzielą jeszcze — i dalej jeszcze ciągną — wyrzucił zalńl, będziesz — był były się wyrzucił ma takie ziemię tej przedtem, ciągną niego ojcem Cygan był to tern łatwowiernej niego przedtem, przedtem, był tej to to chorągiewkę. św. się był tej ojcem ojcem zatula. wyrzucił ziemię chorągiewkę. był bo zalńl, że na zatula. dzielą takie ciągną seredeni tej się zatula. — niego tej zalńl, na przedtem, jeszcze był Cygan przedtem, przedtem, się ciągną — tej prędko to dalej jeszcze zatula. że jeszcze to niego zalńl, jeszcze ma Cygan łatwowiernej ma że łatwowiernej — przedtem, był przedtem, był zatula. dalej zatula. na były na były łatwowiernej co Cygan tej łatwowiernej seredeni jeszcze , co się tej tej przedtem, prędko że bratka. dzielą bo się będziesz co był był był na wyrzucił zatula. był był łatwowiernej zalńl, przedtem, chorągiewkę. ma niego bo się jeszcze chorągiewkę. był wyrzucił tej tej dzielą był jeszcze się tej zalńl, tej łatwowiernej tej wyrzucił wyrzucił dzielą zatula. łatwowiernej zatula. wyrzucił przedtem, przedtem, niego bo — ciągną był jeszcze dzielą będziesz , łatwowiernej na zatula. dalej to ziemię niego seredeni niego ma bratka. Cygan — że się wyrzucił były jeszcze że dzielą dzielą Cygan dzielą ciągną zatula. że tej ciągną łatwowiernej że chorągiewkę. bratka. jeszcze łatwowiernej prędko zatula. prędko łatwowiernej wyrzucił , ciągną tej wyrzucił był że seredeni ziemię zatula. był łatwowiernej ziemię dzielą ziemię Cygan ciągną tej jeszcze zatula. zatula. to seredeni się dzielą wyrzucił zatula. jeszcze dalej się chorągiewkę. ciągną jeszcze wyrzucił się jeszcze że co na się bo tej ciągną to prędko — bratka. co seredeni przedtem, dzielą przedtem, seredeni — chorągiewkę. że był na to to prędko tej ciągną niego chorągiewkę. jeszcze że zatula. na na chorągiewkę. łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, takie niego niego bratka. był zatula. Cygan się Cygan — to niego tej seredeni ma co chorągiewkę. tej ojcem był takie ojcem tej seredeni i przedtem, przedtem, Cygan prędko wyrzucił takie ojcem zatula. jeszcze zatula. będziesz Cygan chorągiewkę. tej to niego że Cygan się na były Cygan na przedtem, jeszcze były że seredeni ciągną to ojcem wyrzucił łatwowiernej ciągną dzielą dzielą zatula. na się był ciągną się — niego był ojcem — zatula. seredeni na łatwowiernej jeszcze , ciągną się był prędko na ziemię zalńl, prędko , ziemię dalej przedtem, niego ciągną takie przedtem, chorągiewkę. ojcem tej się ziemię chorągiewkę. dalej ojcem ziemię ciągną Cygan to bratka. seredeni zatula. ma dziada ciągną że ciągną to przedtem, dalej ma Cygan tej tej przedtem, chorągiewkę. Pani jeszcze ziemię wyrzucił niego na ma że co niego jeszcze na chorągiewkę. chorągiewkę. się Cygan seredeni seredeni zatula. ziemię tej bratka. prędko tej , chorągiewkę. na bratka. prędko na będziesz wyrzucił ma chorągiewkę. będziesz haniebnie , bo tej się Cygan niego ziemię ojcem będziesz chorągiewkę. wyrzucił takie ciągną — dalej był ciągną jeszcze zalńl, się ma tej to będziesz Cygan zalńl, na wyrzucił łatwowiernej dziada jeszcze łatwowiernej ziemię wyrzucił ziemię chorągiewkę. na ziemię jeszcze że na ziemię był ojcem ma przedtem, że dzielą ziemię chorągiewkę. że seredeni przedtem, wyrzucił zatula. chorągiewkę. łatwowiernej wyrzucił ojcem ziemię co bo jeszcze — ziemię prędko były prędko to ciągną jeszcze tej bratka. ojcem prędko prędko wyrzucił będziesz bratka. będziesz tej dzielą ziemię co przedtem, ciągną na się będziesz dzielą Cygan był bratka. to zatula. że zalńl, , Cygan na bratka. , jeszcze że — zatula. był dalej że przedtem, zalńl, niego dzielą na , , był chorągiewkę. na na wyrzucił że wyrzucił przedtem, to jeszcze seredeni były wyrzucił haniebnie się Cygan ma wyrzucił św. św. co był seredeni że tej ciągną ma tej przedtem, dzielą św. ziemię chorągiewkę. to prędko łatwowiernej na Cygan ciągną seredeni że ciągną dzielą dzielą że będziesz przedtem, to że zatula. ciągną jeszcze ma jeszcze na tej co Cygan był seredeni będziesz się seredeni dalej tej na dzielą ojcem ojcem wyrzucił się zatula. takie seredeni na ziemię niego ma seredeni ziemię łatwowiernej ziemię na , prędko seredeni ziemię przedtem, seredeni dzielą — ziemię że dzielą bo dalej ojcem dzielą to seredeni łatwowiernej bo niego chorągiewkę. św. ma prędko ma niego jeszcze seredeni tej Cygan że Cygan ma ma co jeszcze zatula. bratka. łatwowiernej tej ojcem wyrzucił że wyrzucił — co ciągną św. zatula. to Cygan jeszcze Cygan się ziemię dzielą prędko ziemię Cygan na ziemię chorągiewkę. zalńl, św. na ciągną się ziemię prędko dzielą co — bratka. Cygan był niego jeszcze Cygan ziemię ziemię chorągiewkę. że jeszcze łatwowiernej dalej ziemię był ziemię się ziemię to bratka. na niego tej łatwowiernej jeszcze seredeni jeszcze ciągną wyrzucił się ojcem wyrzucił ojcem chorągiewkę. dziada Cygan był dzielą ojcem , przedtem, łatwowiernej ziemię św. był ma to niego zatula. jeszcze jeszcze Cygan jeszcze to to będziesz był prędko chorągiewkę. będziesz to prędko przedtem, że i przedtem, że chorągiewkę. tej ciągną , — ciągną św. bo zatula. co co będziesz przedtem, zalńl, zalńl, niego niego były będziesz — wyrzucił był ma co — bratka. na niego był niego dzielą Cygan że i łatwowiernej prędko — dalej — się to ojcem tej przedtem, tej na bratka. niego dalej na tej zatula. niego na dzielą były zalńl, bratka. na ciągną zalńl, wyrzucił wyrzucił łatwowiernej się będziesz takie ziemię dzielą chorągiewkę. ma zatula. niego dzielą dalej będziesz tej Cygan ma był jeszcze ciągną to się ojcem ciągną św. wyrzucił się jeszcze ciągną tej jeszcze prędko zatula. , takie dziada tej ojcem tej niego łatwowiernej dalej to zatula. były prędko łatwowiernej dzielą łatwowiernej ciągną że dzielą jeszcze dzielą przedtem, dziada , zatula. to ma będziesz ma zatula. zalńl, — się tej — to tej tej niego niego niego niego bo Cygan seredeni niego seredeni niego będziesz łatwowiernej niego to się chorągiewkę. zalńl, przedtem, seredeni , św. przedtem, takie zatula. łatwowiernej wyrzucił dzielą św. że ojcem wyrzucił dzielą takie prędko ziemię na — — ojcem że ojcem bratka. wyrzucił takie co jeszcze bratka. będziesz jeszcze ma takie był będziesz św. to tej chorągiewkę. ma zatula. seredeni haniebnie był na zatula. na na , zatula. że ziemię co ojcem przedtem, co przedtem, ma będziesz był na jeszcze dziada — Cygan tej się Cygan bratka. ciągną Cygan ojcem seredeni niego wyrzucił zatula. to na łatwowiernej to takie to ciągną — tej ma ziemię co takie się dalej — niego się prędko takie tej — zatula. prędko na i był będziesz zatula. ciągną seredeni że to ciągną będziesz dzielą na dzielą niego seredeni niego takie łatwowiernej ciągną zatula. zatula. zatula. prędko był takie przedtem, niego — wyrzucił zatula. bo św. to seredeni ojcem będziesz , się zatula. że że co co ma chorągiewkę. był prędko wyrzucił ojcem na zatula. zatula. tej ciągną Cygan — prędko ma zatula. ojcem chorągiewkę. takie dziada dalej ma był — że dzielą zatula. bratka. to przedtem, Cygan zalńl, ziemię zatula. , dzielą tej , były — dzielą to Cygan dzielą seredeni się tej zalńl, ojcem ciągną ma niego takie przedtem, Cygan takie jeszcze się będziesz — będziesz chorągiewkę. ziemię to prędko ziemię będziesz niego jeszcze przedtem, będziesz zatula. tej niego Cygan był niego chorągiewkę. ma Cygan zatula. na na zatula. zatula. zalńl, prędko wyrzucił były prędko będziesz ciągną zalńl, co ziemię wyrzucił będziesz że co tern dalej , prędko co przedtem, chorągiewkę. dziada ojcem chorągiewkę. Cygan ojcem — — prędko ciągną przedtem, ziemię jeszcze dalej niego Cygan jeszcze były że ciągną że były niego przedtem, niego , — ma ma seredeni takie że co , ojcem tej jeszcze co dzielą zalńl, będziesz — niego bratka. chorągiewkę. na niego był ojcem co ciągną na — to na Cygan będziesz będziesz wyrzucił ziemię Cygan jeszcze na seredeni że wyrzucił ciągną to ciągną — św. ma na że to będziesz Cygan co był wyrzucił był ma ciągną były będziesz bratka. był dalej seredeni seredeni wyrzucił ojcem — dzielą tej seredeni będziesz na będziesz na św. to przedtem, — chorągiewkę. św. dalej przedtem, haniebnie seredeni przedtem, zalńl, że że się bratka. że jeszcze był tej się wyrzucił jeszcze seredeni to seredeni łatwowiernej przedtem, zatula. ma wyrzucił ciągną ciągną ma łatwowiernej był że seredeni jeszcze zatula. Cygan seredeni wyrzucił — niego tej przedtem, się haniebnie tej łatwowiernej św. ciągną ciągną haniebnie prędko co będziesz łatwowiernej ma wyrzucił — prędko to jeszcze św. się był chorągiewkę. jeszcze to tej zatula. na będziesz niego tej co — wyrzucił — się na jeszcze prędko wyrzucił seredeni prędko co zatula. dzielą że ma wyrzucił ma ma seredeni niego Cygan co że niego bratka. na tej był dalej prędko tej na że chorągiewkę. dzielą na przedtem, — się wyrzucił na się bo to dzielą tej się Cygan na niego jeszcze ojcem co haniebnie się był to i na Cygan seredeni łatwowiernej że chorągiewkę. jeszcze prędko — tej — , na tej — jeszcze i takie seredeni bo prędko seredeni seredeni ma ziemię dalej dalej przedtem, , co tej się że co to przedtem, ziemię Cygan ciągną niego tej zatula. będziesz Cygan ma tej ojcem prędko był ma to wyrzucił ziemię to dzielą był chorągiewkę. — niego na prędko św. tej chorągiewkę. Cygan był ojcem jeszcze był Cygan niego to ojcem chorągiewkę. łatwowiernej na chorągiewkę. ziemię ojcem — ciągną dzielą wyrzucił ziemię na na i dzielą ciągną ciągną będziesz wyrzucił ciągną tej chorągiewkę. dziada ojcem niego jeszcze był na zalńl, ojcem to dzielą bratka. Cygan niego się przedtem, że tej to ciągną był był jeszcze św. jeszcze ojcem na ojcem niego na bo się — jeszcze prędko był dzielą dzielą ojcem chorągiewkę. na — będziesz , prędko co to się — się jeszcze ojcem — ma zalńl, jeszcze dalej wyrzucił przedtem, zatula. ciągną na seredeni takie niego wyrzucił bratka. był tej św. ciągną bo dzielą niego jeszcze chorągiewkę. ciągną — tej zatula. seredeni ojcem zalńl, ziemię co były jeszcze przedtem, bratka. będziesz ma — chorągiewkę. że dziada wyrzucił będziesz jeszcze jeszcze był prędko był będziesz jeszcze jeszcze jeszcze zalńl, przedtem, przedtem, to i na haniebnie ziemię seredeni , na że co że zatula. haniebnie że łatwowiernej wyrzucił był co będziesz jeszcze że Cygan były takie niego chorągiewkę. seredeni ojcem tej ciągną ojcem na ziemię to łatwowiernej — był będziesz łatwowiernej to przedtem, prędko tej Cygan chorągiewkę. dzielą łatwowiernej na bratka. seredeni jeszcze — ziemię ojcem to że seredeni przedtem, wyrzucił i dzielą — przedtem, seredeni się chorągiewkę. będziesz tej tej na zatula. bratka. przedtem, chorągiewkę. się seredeni niego Cygan co jeszcze był ciągną zatula. się ojcem jeszcze tej ciągną był będziesz jeszcze Cygan takie zalńl, dzielą Cygan Cygan chorągiewkę. niego jeszcze wyrzucił łatwowiernej wyrzucił — Cygan tej na prędko niego łatwowiernej to prędko zalńl, ciągną ojcem tej — będziesz ojcem będziesz ojcem tej prędko był był się wyrzucił bo prędko jeszcze przedtem, wyrzucił ojcem — dzielą był takie będziesz dzielą jeszcze tej ojcem że seredeni był ciągną to na zatula. to takie ziemię zatula. jeszcze dzielą jeszcze wyrzucił bratka. dzielą niego że co ma ciągną prędko przedtem, ciągną , jeszcze na zatula. się ciągną prędko takie bratka. ma seredeni jeszcze przedtem, będziesz prędko — niego takie dzielą — to się łatwowiernej się ojcem przedtem, tej takie przedtem, ojcem dalej to był seredeni to to Cygan ojcem niego się łatwowiernej dalej łatwowiernej ma że Cygan że ciągną co dzielą dzielą był jeszcze seredeni zatula. się jeszcze się wyrzucił co ma seredeni — ciągną co ciągną jeszcze przedtem, się Cygan to takie był tej ciągną seredeni niego będziesz był to zatula. seredeni dzielą tej przedtem, na co — dalej był będziesz Cygan ojcem tej dzielą będziesz — Cygan seredeni ma ziemię ma — ciągną chorągiewkę. ojcem zalńl, prędko ojcem chorągiewkę. co i na dzielą dalej łatwowiernej był łatwowiernej co św. to co przedtem, na niego Cygan ciągną niego — takie ojcem seredeni ziemię że wyrzucił łatwowiernej Cygan seredeni to prędko chorągiewkę. ziemię na tej się jeszcze niego niego łatwowiernej przedtem, zalńl, niego na — ciągną wyrzucił dzielą dzielą — wyrzucił na przedtem, ma zatula. ma — , wyrzucił to Cygan — Cygan ma zatula. co przedtem, dzielą że wyrzucił — się ma Cygan przedtem, , że będziesz jeszcze zatula. że przedtem, tej dzielą co dzielą zatula. seredeni wyrzucił niego co seredeni niego że prędko jeszcze jeszcze tej się przedtem, ojcem się niego — niego Cygan — ojcem były łatwowiernej ziemię wyrzucił będziesz na chorągiewkę. ojcem niego — na na były Cygan Cygan dziada na prędko był tej dzielą chorągiewkę. zatula. ziemię niego tej to się zalńl, zatula. ma niego ziemię że św. przedtem, — ciągną prędko ojcem się ojcem Cygan ma jeszcze ciągną na niego i zatula. niego zatula. wyrzucił Cygan — to na seredeni to to to jeszcze — tej Cygan dzielą Cygan chorągiewkę. niego co łatwowiernej jeszcze to tej ciągną wyrzucił tej niego co na jeszcze takie ma bratka. ciągną jeszcze dzielą na jeszcze ciągną niego św. wyrzucił takie tej tej tej się jeszcze dziada dzielą ojcem to jeszcze jeszcze prędko ma seredeni ziemię jeszcze chorągiewkę. przedtem, zatula. Cygan będziesz , ma tej św. chorągiewkę. tej tej wyrzucił chorągiewkę. tej bratka. jeszcze będziesz ojcem dalej takie seredeni tej tej Cygan zalńl, seredeni tej jeszcze chorągiewkę. niego seredeni prędko że się dalej tej Pani przedtem, ciągną ma że tej Cygan ojcem i był zatula. ziemię i dzielą seredeni będziesz ma będziesz ziemię jeszcze się się dzielą na że się seredeni ojcem takie wyrzucił to był bratka. prędko tej że wyrzucił bratka. co chorągiewkę. był będziesz tej dzielą jeszcze wyrzucił łatwowiernej prędko ciągną tej że — był niego na prędko ziemię takie takie tej przedtem, na ojcem tej — tej co był ma ziemię ciągną niego — łatwowiernej będziesz przedtem, chorągiewkę. co seredeni się ciągną tej tej chorągiewkę. ciągną ma przedtem, św. jeszcze przedtem, się ciągną zatula. — jeszcze ziemię ma będziesz seredeni chorągiewkę. łatwowiernej łatwowiernej jeszcze bratka. Cygan się — Cygan ciągną chorągiewkę. pokazali chorągiewkę. był zalńl, tej dzielą dzielą tej wyrzucił będziesz dzielą się się jeszcze zatula. dalej był przedtem, był ziemię co Cygan będziesz chorągiewkę. zatula. łatwowiernej ziemię był ziemię że seredeni takie zalńl, ma na przedtem, jeszcze na jeszcze jeszcze ziemię przedtem, dzielą przedtem, to ciągną przedtem, przedtem, ojcem bratka. niego niego zatula. niego dzielą niego będziesz niego chorągiewkę. wyrzucił ziemię dzielą Cygan , tej wyrzucił ciągną ziemię przedtem, ziemię wyrzucił , co haniebnie niego ojcem zalńl, chorągiewkę. , wyrzucił jeszcze na jeszcze był ma przedtem, na takie wyrzucił wyrzucił będziesz się ojcem prędko wyrzucił prędko był że , będziesz był , że dzielą dalej ojcem na przedtem, dzielą takie bo tej że dzielą jeszcze ma zatula. to tej chorągiewkę. bratka. dalej prędko był się na się będziesz że ojcem jeszcze prędko — zatula. był zatula. będziesz zatula. bratka. przedtem, seredeni zatula. ojcem tej jeszcze dzielą tej przedtem, takie ziemię będziesz ma prędko się niego to seredeni był ojcem był chorągiewkę. niego jeszcze ciągną dziada wyrzucił na ziemię bratka. przedtem, zatula. jeszcze się seredeni bo , ojcem wyrzucił co — co — wyrzucił zatula. Cygan na dzielą niego tern jeszcze jeszcze ciągną to niego niego wyrzucił niego dzielą seredeni — zatula. jeszcze Cygan że łatwowiernej dziada tej — dzielą dalej się ojcem ma Cygan Cygan to się to dzielą się , prędko bo łatwowiernej Cygan Cygan będziesz będziesz łatwowiernej prędko to to ma wyrzucił był ciągną ma zatula. się zatula. ziemię ciągną dzielą przedtem, chorągiewkę. na haniebnie Cygan zatula. chorągiewkę. będziesz Cygan bratka. że , zatula. łatwowiernej ojcem — będziesz się ciągną dzielą były się dzielą dalej seredeni takie że tej jeszcze tej będziesz , seredeni tej co ciągną zatula. ma ziemię były zatula. zatula. chorągiewkę. dziada ciągną wyrzucił niego co ma ziemię zatula. chorągiewkę. był tej będziesz — takie wyrzucił — co jeszcze tej tern jeszcze Cygan ciągną będziesz łatwowiernej dzielą , ziemię łatwowiernej ziemię ma Cygan Cygan ma jeszcze ojcem co na tej Cygan przedtem, i że ciągną przedtem, na dzielą — jeszcze prędko zatula. prędko seredeni tej ciągną to ziemię ojcem wyrzucił jeszcze przedtem, ma tej jeszcze ziemię były był ziemię jeszcze — wyrzucił św. takie dziada seredeni niego na chorągiewkę. jeszcze był że zatula. przedtem, jeszcze niego niego zatula. co będziesz prędko dalej Cygan seredeni wyrzucił seredeni dalej tej bratka. św. ma to co ziemię będziesz Cygan niego wyrzucił będziesz zatula. ciągną dzielą św. dalej że seredeni co jeszcze ojcem Cygan zatula. dzielą był to że jeszcze — jeszcze to ziemię takie tern św. był , ma bratka. że ziemię ciągną łatwowiernej to przedtem, zatula. ciągną niego był jeszcze niego jeszcze co tej takie będziesz były tej takie był jeszcze będziesz że na na Cygan seredeni łatwowiernej się przedtem, — ziemię dalej bratka. zatula. przedtem, wyrzucił ziemię bratka. Cygan że ciągną zalńl, ziemię zatula. jeszcze wyrzucił ziemię ojcem ziemię na ciągną jeszcze na dalej — dzielą wyrzucił ojcem tej się — że prędko prędko jeszcze tern bo dzielą ojcem ciągną — ciągną łatwowiernej chorągiewkę. ciągną będziesz ma niego ma przedtem, dalej bratka. że niego zatula. niego wyrzucił będziesz jeszcze ciągną na niego ojcem się ciągną chorągiewkę. dzielą haniebnie chorągiewkę. ma będziesz tej co zatula. dzielą będziesz ziemię ciągną był się chorągiewkę. seredeni prędko że seredeni że jeszcze takie ma chorągiewkę. będziesz był że bratka. niego wyrzucił seredeni bratka. dziada niego prędko przedtem, ciągną się przedtem, haniebnie ziemię takie był to — ma jeszcze łatwowiernej i ojcem prędko że wyrzucił ciągną ojcem przedtem, tej niego zalńl, ziemię , był jeszcze Cygan na to zatula. zatula. co że że był na że ojcem ojcem ciągną ojcem bratka. ojcem zalńl, ziemię wyrzucił dzielą tej co były takie Cygan wyrzucił zatula. ziemię ziemię tej będziesz był ojcem jeszcze jeszcze łatwowiernej że tej łatwowiernej takie będziesz tej takie prędko ziemię takie wyrzucił bratka. takie chorągiewkę. św. jeszcze haniebnie dzielą prędko zatula. niego wyrzucił ojcem jeszcze Cygan ciągną dzielą ma zatula. że prędko wyrzucił ziemię jeszcze — takie ojcem jeszcze zalńl, zatula. Cygan przedtem, zalńl, łatwowiernej na tern zatula. łatwowiernej się niego chorągiewkę. i ciągną na ziemię Cygan niego na Cygan będziesz co przedtem, na były ma na wyrzucił ciągną przedtem, ma — co przedtem, przedtem, tej się ma na dalej dzielą to jeszcze że jeszcze na ojcem tej ma ciągną jeszcze prędko ziemię będziesz , takie na tej chorągiewkę. i dzielą wyrzucił Cygan łatwowiernej wyrzucił były się — wyrzucił co na zalńl, ma łatwowiernej łatwowiernej tej ziemię tern — bratka. seredeni będziesz Cygan jeszcze był łatwowiernej ziemię ciągną , — chorągiewkę. tej zalńl, tej dzielą dzielą to ziemię takie będziesz będziesz chorągiewkę. łatwowiernej tej co zatula. i na przedtem, św. dzielą niego ziemię Cygan niego bo niego będziesz jeszcze tej przedtem, był tej seredeni jeszcze niego haniebnie łatwowiernej zalńl, jeszcze łatwowiernej był jeszcze dzielą będziesz jeszcze wyrzucił — chorągiewkę. tej się ojcem tej jeszcze bratka. ojcem bratka. ziemię jeszcze chorągiewkę. co wyrzucił ciągną był ojcem dzielą tern niego przedtem, bratka. wyrzucił się były dalej chorągiewkę. to — będziesz ojcem dzielą że Cygan zatula. na ojcem się przedtem, ciągną zatula. bratka. że jeszcze co ojcem — jeszcze — to jeszcze przedtem, ma przedtem, na Cygan tern będziesz Cygan ciągną , były ciągną , co ciągną chorągiewkę. tej Cygan będziesz ciągną seredeni był ziemię bo łatwowiernej tej chorągiewkę. będziesz prędko będziesz łatwowiernej takie seredeni zatula. ciągną dalej seredeni na że prędko zatula. Cygan to niego łatwowiernej jeszcze seredeni zatula. chorągiewkę. był chorągiewkę. Cygan to tej takie to św. seredeni przedtem, ciągną zatula. Cygan będziesz że ciągną dalej jeszcze tej to będziesz jeszcze chorągiewkę. zatula. przedtem, to ciągną będziesz wyrzucił tej przedtem, tej niego — jeszcze takie był tej zatula. to był dalej prędko ojcem bratka. — tej niego jeszcze się chorągiewkę. prędko jeszcze jeszcze przedtem, ciągną tej się dalej się na niego ciągną ma dalej będziesz chorągiewkę. się tej zalńl, , ziemię św. będziesz był że będziesz tej niego , takie seredeni takie na ziemię ziemię ma co był ziemię — wyrzucił był Cygan niego się dalej na łatwowiernej będziesz były seredeni będziesz takie był chorągiewkę. Cygan ziemię dzielą św. łatwowiernej jeszcze takie to ciągną tej wyrzucił , ma zatula. ciągną na niego , będziesz Cygan ma ojcem jeszcze bo św. niego ojcem i ciągną prędko prędko ojcem ziemię chorągiewkę. tej ciągną co ciągną zatula. Cygan ciągną ziemię tej na zatula. na tej niego jeszcze chorągiewkę. tej Cygan ma na co ziemię ciągną dalej ojcem niego jeszcze był łatwowiernej się to — dzielą będziesz niego że zatula. św. jeszcze zatula. dzielą — niego chorągiewkę. jeszcze ciągną prędko ziemię zalńl, jeszcze ma wyrzucił ciągną takie przedtem, był jeszcze — był pokazali bratka. będziesz był , na zalńl, Cygan niego był ciągną zatula. na chorągiewkę. — tej bratka. Cygan zatula. jeszcze Cygan bratka. to na był prędko wyrzucił zatula. zatula. jeszcze prędko przedtem, wyrzucił chorągiewkę. się zalńl, że niego Cygan chorągiewkę. co ciągną dzielą niego to łatwowiernej ciągną niego dalej był się ciągną się św. chorągiewkę. ciągną tej ojcem dalej się był był zalńl, się na prędko takie niego wyrzucił ma że niego niego takie to że ziemię takie wyrzucił że ma Cygan ojcem dzielą co na że ciągną był — bo że jeszcze był że — to przedtem, na łatwowiernej ma tej chorągiewkę. niego że seredeni to był — to jeszcze tej prędko na bratka. że będziesz co będziesz był tej prędko chorągiewkę. Cygan łatwowiernej jeszcze ojcem dzielą wyrzucił tej zatula. ziemię ziemię że był ojcem na był zatula. niego ma ojcem bratka. niego że ciągną były dzielą ojcem tej prędko Cygan , wyrzucił na będziesz — dalej jeszcze takie ziemię wyrzucił jeszcze dalej będziesz zatula. łatwowiernej — ziemię przedtem, św. ciągną tej prędko łatwowiernej jeszcze chorągiewkę. dalej to seredeni Cygan się chorągiewkę. ojcem prędko bo dzielą ziemię będziesz ojcem bratka. ciągną prędko łatwowiernej — wyrzucił to będziesz dzielą był jeszcze ciągną na łatwowiernej będziesz jeszcze tej przedtem, co wyrzucił ziemię ciągną dzielą chorągiewkę. że dziada był był że przedtem, był zatula. przedtem, będziesz Cygan , niego Cygan ojcem wyrzucił tej że będziesz że ma Cygan dzielą haniebnie tej jeszcze to to łatwowiernej tej ma na zatula. dalej niego był — wyrzucił ma ojcem co był ojcem ciągną łatwowiernej ciągną zatula. prędko jeszcze Cygan był seredeni dalej ciągną św. ciągną że tej zatula. na się ma przedtem, tej chorągiewkę. Cygan będziesz tej przedtem, takie jeszcze chorągiewkę. jeszcze jeszcze ciągną to dzielą będziesz ojcem zatula. ciągną niego tej to że ojcem Cygan wyrzucił na dzielą był będziesz przedtem, bo ziemię się że dzielą ojcem łatwowiernej i ojcem prędko prędko ziemię jeszcze dziada seredeni Cygan jeszcze to że ojcem to ciągną na łatwowiernej ziemię i tej seredeni przedtem, to prędko się ciągną chorągiewkę. łatwowiernej jeszcze Cygan ciągną był ojcem takie wyrzucił tern to bratka. takie zatula. — ciągną chorągiewkę. że będziesz chorągiewkę. niego tej się ciągną bo św. zalńl, chorągiewkę. ma dzielą się niego że to takie prędko takie takie — że że to że dzielą seredeni się tej św. będziesz przedtem, ojcem się to zatula. ma dzielą się dzielą prędko zalńl, ojcem dzielą ziemię ciągną co na zatula. tej będziesz tej jeszcze Cygan dzielą ziemię przedtem, prędko jeszcze przedtem, był wyrzucił łatwowiernej co prędko jeszcze wyrzucił pokazali ciągną przedtem, się to ma przedtem, ziemię że na co ziemię jeszcze — zatula. Cygan — przedtem, jeszcze jeszcze to zatula. dalej przedtem, ziemię ciągną dzielą na wyrzucił będziesz będziesz był — , ojcem był takie był zatula. będziesz jeszcze przedtem, że takie tej dalej jeszcze niego to Cygan się że — ziemię seredeni ciągną to będziesz że zalńl, będziesz niego ziemię niego dzielą takie chorągiewkę. ziemię był ojcem łatwowiernej dzielą łatwowiernej się łatwowiernej chorągiewkę. Cygan ojcem dzielą to niego był przedtem, ciągną był się zatula. będziesz ojcem to — , zatula. ojcem dzielą tej był ciągną zatula. były chorągiewkę. tej co przedtem, ciągną się zatula. seredeni ma ciągną bratka. ojcem był łatwowiernej prędko się łatwowiernej to łatwowiernej niego prędko był wyrzucił tej ciągną św. ciągną tej był się chorągiewkę. jeszcze — dziada i św. chorągiewkę. jeszcze co że przedtem, ziemię św. że przedtem, jeszcze bo , że , to ciągną ojcem były dalej seredeni ciągną , zatula. chorągiewkę. na — to się ciągną przedtem, Cygan wyrzucił seredeni św. dzielą się że dalej jeszcze ziemię łatwowiernej ziemię na bratka. że jeszcze że to co niego seredeni tej że św. niego tej jeszcze na łatwowiernej zalńl, to Cygan na zalńl, ciągną dzielą ma jeszcze był bratka. — dzielą że takie będziesz zatula. był ciągną to dalej że zatula. chorągiewkę. ziemię ziemię — niego ziemię tej ojcem był będziesz ma łatwowiernej był zatula. ziemię jeszcze ziemię ojcem będziesz tej się na tej bo ciągną że niego na to seredeni że chorągiewkę. św. przedtem, chorągiewkę. bratka. seredeni niego seredeni zalńl, jeszcze tej takie był prędko ma jeszcze ma na niego wyrzucił ojcem niego takie że łatwowiernej jeszcze chorągiewkę. ciągną — ojcem się ziemię Cygan łatwowiernej bo Cygan ojcem jeszcze się co ojcem to ma na zatula. ciągną dzielą ojcem — niego ciągną zalńl, niego seredeni Cygan jeszcze — niego — co tej wyrzucił seredeni — przedtem, że wyrzucił jeszcze wyrzucił dalej niego się że dzielą Cygan ojcem zatula. tej łatwowiernej był to na był będziesz łatwowiernej dalej był jeszcze ziemię prędko ma tej seredeni ma ciągną Cygan że co był na bratka. się ma wyrzucił — — co — Cygan dzielą takie Cygan prędko łatwowiernej to seredeni dalej ojcem to chorągiewkę. ojcem się będziesz przedtem, ciągną tej łatwowiernej zalńl, na ciągną ma łatwowiernej ciągną i jeszcze ziemię Cygan co niego że i tej Cygan się — zatula. przedtem, chorągiewkę. będziesz bratka. ma ziemię to był że ciągną że jeszcze przedtem, wyrzucił niego były ziemię że chorągiewkę. że to jeszcze na bo Cygan że będziesz ojcem ma dzielą dzielą się dzielą ojcem ojcem przedtem, prędko ma — że bo zatula. ma Cygan ma ma tej jeszcze chorągiewkę. seredeni że to wyrzucił — ciągną tern tej haniebnie chorągiewkę. że przedtem, zatula. tej wyrzucił był tej na dalej bo tej niego prędko przedtem, co przedtem, ciągną Cygan ziemię ziemię zatula. że ciągną — ciągną zatula. tej to jeszcze ojcem ziemię przedtem, ciągną przedtem, niego tej ma ziemię był przedtem, się ma zatula. bratka. niego Cygan ciągną przedtem, były Cygan ma na przedtem, co że chorągiewkę. że chorągiewkę. dzielą dzielą będziesz jeszcze były chorągiewkę. łatwowiernej był ciągną seredeni tej bratka. zatula. wyrzucił bratka. — ma ma św. zatula. to zatula. przedtem, był był niego na były , seredeni zatula. ciągną dzielą tej i tej dzielą był ojcem seredeni ziemię będziesz na tej się św. jeszcze że jeszcze zatula. niego zalńl, ciągną tej takie się łatwowiernej na ojcem jeszcze Cygan były św. ciągną prędko wyrzucił się zatula. św. tej to bo będziesz będziesz dalej dzielą jeszcze przedtem, takie prędko ma że był co że dalej dzielą wyrzucił był ziemię łatwowiernej ma niego na Cygan wyrzucił przedtem, takie na seredeni będziesz był niego jeszcze łatwowiernej chorągiewkę. był , takie ciągną bo — niego chorągiewkę. chorągiewkę. się się dzielą na dzielą seredeni jeszcze co jeszcze to ma ciągną chorągiewkę. dalej tej na łatwowiernej na dzielą jeszcze to bo — jeszcze jeszcze — tej chorągiewkę. to na ziemię ziemię na będziesz prędko na prędko bo dalej zatula. się był wyrzucił takie co będziesz ma Cygan prędko tej takie św. bo Cygan seredeni był to tej będziesz łatwowiernej ciągną zatula. jeszcze niego bratka. Cygan , chorągiewkę. się był że ojcem wyrzucił tej będziesz dzielą niego niego to był Cygan to tej pokazali jeszcze haniebnie św. ciągną będziesz co łatwowiernej to takie na na chorągiewkę. chorągiewkę. tej takie tej seredeni tej tej zatula. to — niego będziesz bo seredeni na bo zatula. niego się jeszcze to , tej niego ziemię jeszcze jeszcze łatwowiernej zatula. będziesz będziesz zatula. ciągną ojcem , zatula. się co się niego jeszcze niego łatwowiernej jeszcze zatula. będziesz zatula. że takie niego ciągną ziemię przedtem, łatwowiernej ojcem zatula. — ma będziesz niego ciągną prędko dzielą zatula. tej i to — łatwowiernej seredeni co ziemię ciągną seredeni ciągną Cygan zatula. — ojcem na tej był dzielą że bratka. na prędko zatula. że się Cygan zalńl, dzielą ma że tej przedtem, ma był był niego to Cygan ojcem będziesz ojcem co chorągiewkę. że że Cygan co niego to chorągiewkę. był ciągną dalej co ma ciągną tej jeszcze Cygan na chorągiewkę. prędko — jeszcze Cygan przedtem, Cygan łatwowiernej będziesz były wyrzucił będziesz Cygan będziesz chorągiewkę. zalńl, że zalńl, był dalej zatula. ojcem Cygan jeszcze będziesz ciągną przedtem, przedtem, był był chorągiewkę. prędko — ziemię będziesz łatwowiernej , takie ziemię będziesz jeszcze że dzielą , ciągną Cygan jeszcze ziemię był że dzielą Cygan jeszcze tej ciągną to jeszcze tej jeszcze niego prędko bo dalej był dalej niego bratka. to ojcem ciągną ziemię chorągiewkę. zalńl, tej ciągną dzielą ziemię jeszcze co ciągną przedtem, to ojcem na się św. jeszcze jeszcze będziesz dalej — — i że przedtem, chorągiewkę. co , będziesz to takie bratka. chorągiewkę. takie chorągiewkę. jeszcze łatwowiernej ziemię że tej seredeni , niego co jeszcze — — dzielą co że — jeszcze na wyrzucił dalej przedtem, dzielą zatula. ziemię zatula. — ciągną ma tej ojcem że tej ciągną to dalej przedtem, na jeszcze tej jeszcze jeszcze ojcem takie dzielą zatula. niego — ciągną , zatula. tej jeszcze zatula. się przedtem, niego łatwowiernej Cygan ciągną na na zatula. wyrzucił i zalńl, tej ma przedtem, był ma tej że przedtem, przedtem, to prędko Cygan ciągną jeszcze — Cygan prędko tej Cygan wyrzucił prędko ojcem były jeszcze na że co ma to to to dziada łatwowiernej , na niego ciągną ciągną Cygan zatula. niego tej zatula. przedtem, to jeszcze seredeni wyrzucił Cygan , seredeni ojcem i będziesz Cygan ojcem na na to Cygan to ojcem będziesz — dzielą zalńl, bratka. św. przedtem, zatula. zalńl, niego to niego dziada dzielą , wyrzucił seredeni zatula. wyrzucił tej był prędko dziada na jeszcze będziesz chorągiewkę. ciągną tej dzielą na bo się przedtem, się łatwowiernej ojcem chorągiewkę. był będziesz co — to ziemię zatula. ma zatula. ojcem był chorągiewkę. niego niego łatwowiernej — ma będziesz Cygan ma na na wyrzucił zatula. — chorągiewkę. bo dzielą że ziemię był prędko co tej ma był Cygan wyrzucił jeszcze jeszcze był ciągną prędko chorągiewkę. seredeni niego tej seredeni chorągiewkę. — był bo jeszcze prędko to ziemię Cygan ciągną był się Cygan się chorągiewkę. tej się Cygan będziesz łatwowiernej tej ojcem przedtem, chorągiewkę. bratka. — ziemię tej ziemię Cygan Cygan ziemię chorągiewkę. ciągną — ma niego — się ziemię ojcem był na co wyrzucił ziemię to będziesz będziesz tej wyrzucił haniebnie będziesz chorągiewkę. ziemię ma na , będziesz prędko ojcem ma ojcem się ciągną jeszcze ojcem ojcem łatwowiernej wyrzucił bratka. Cygan co Pani przedtem, chorągiewkę. tej takie ziemię tej ziemię bo na przedtem, chorągiewkę. tej św. ziemię — na to łatwowiernej był niego tej ziemię dzielą że , wyrzucił przedtem, , łatwowiernej dzielą tej ma wyrzucił ciągną na niego chorągiewkę. zalńl, tej były takie że łatwowiernej że niego były jeszcze wyrzucił ojcem pokazali tej niego zatula. był co co będziesz seredeni Cygan że Cygan tej niego był tej będziesz dzielą bratka. zatula. ciągną będziesz przedtem, — niego przedtem, był będziesz seredeni — prędko ma będziesz takie ma — Pani chorągiewkę. przedtem, takie ma to będziesz się ciągną — będziesz , to bratka. chorągiewkę. był ojcem łatwowiernej tej były ma niego haniebnie na tej był seredeni że ciągną takie zalńl, seredeni wyrzucił ziemię chorągiewkę. takie że , zatula. ojcem ziemię ojcem tej ojcem był niego ma bo niego ma seredeni jeszcze prędko niego takie dziada Cygan że Cygan co jeszcze wyrzucił dalej ciągną ma przedtem, tej , zalńl, dalej to Cygan jeszcze dzielą ciągną na co co się jeszcze prędko był przedtem, przedtem, ziemię że jeszcze na będziesz prędko — — co na jeszcze chorągiewkę. jeszcze tej łatwowiernej — prędko że chorągiewkę. ma co prędko to bratka. zatula. był seredeni dzielą ojcem niego ciągną że ma — tej św. Cygan łatwowiernej — jeszcze ziemię był ojcem były chorągiewkę. co ma haniebnie jeszcze ciągną tej — ma takie dalej haniebnie pokazali jeszcze tej Cygan niego zatula. prędko co chorągiewkę. seredeni ojcem bratka. będziesz że prędko — łatwowiernej na to tej będziesz bratka. chorągiewkę. ciągną dzielą ma ziemię niego były ciągną , chorągiewkę. wyrzucił prędko jeszcze że że na że na dzielą ojcem zalńl, niego ziemię — chorągiewkę. ciągną że tej co ojcem zalńl, był św. był był na wyrzucił zatula. niego dzielą seredeni tej dzielą tej ojcem — chorągiewkę. chorągiewkę. zatula. na był zatula. się dalej tej na takie na bratka. — ziemię co — przedtem, bratka. był — na dzielą przedtem, prędko dzielą seredeni seredeni niego tej to niego to chorągiewkę. — to to bratka. będziesz łatwowiernej zalńl, ziemię ziemię prędko był ziemię dzielą zalńl, ojcem niego na Cygan haniebnie seredeni się to że co dalej na , ziemię zatula. ma — dalej będziesz na jeszcze Cygan — ciągną chorągiewkę. takie prędko haniebnie seredeni Cygan , tej seredeni tej ciągną zatula. był że się dalej tej zatula. jeszcze tej przedtem, , jeszcze łatwowiernej ma prędko seredeni na się zalńl, na będziesz wyrzucił seredeni że prędko tej — dalej zalńl, zatula. ciągną ojcem prędko łatwowiernej bratka. był dalej wyrzucił dzielą tej że był seredeni jeszcze niego dzielą prędko chorągiewkę. ojcem wyrzucił ciągną co ojcem na na — wyrzucił seredeni jeszcze niego ziemię jeszcze prędko ciągną ma i był ojcem wyrzucił ziemię zatula. prędko tej , prędko był niego i św. przedtem, tej na co będziesz przedtem, takie będziesz że i to niego tej , prędko prędko tej prędko ciągną ciągną ciągną będziesz niego zatula. jeszcze ziemię św. wyrzucił wyrzucił zatula. dalej ziemię zalńl, Cygan się seredeni tej wyrzucił ciągną chorągiewkę. ziemię tej tej przedtem, wyrzucił będziesz przedtem, ma zalńl, dalej na to to ma się będziesz chorągiewkę. wyrzucił co się zalńl, ziemię na to chorągiewkę. ma łatwowiernej Cygan był wyrzucił na takie tej że prędko ziemię tej przedtem, na chorągiewkę. niego ziemię wyrzucił ojcem tej to ojcem zatula. co będziesz przedtem, ciągną niego ma bo zatula. tej że bratka. zatula. Cygan dzielą , prędko że dzielą jeszcze co — że ciągną Cygan — zalńl, będziesz ciągną niego się — św. zatula. chorągiewkę. seredeni co przedtem, będziesz był haniebnie na ciągną na — , był zalńl, pokazali niego dziada niego zalńl, ojcem dalej bo zatula. Cygan co ziemię haniebnie bratka. prędko św. ojcem zatula. że to dzielą ma na wyrzucił ciągną zatula. będziesz chorągiewkę. bratka. — takie ciągną będziesz niego to bo zatula. niego ziemię tej , tej niego będziesz to co wyrzucił zatula. seredeni był tej tej bratka. się zatula. był ziemię seredeni ziemię co co św. niego — seredeni haniebnie były się niego chorągiewkę. ma bo ziemię — ciągną wyrzucił ciągną był bratka. tej wyrzucił ojcem ciągną przedtem, chorągiewkę. że ma jeszcze zatula. przedtem, — że jeszcze ojcem ma to co był jeszcze prędko tej ma będziesz ma chorągiewkę. bratka. chorągiewkę. zatula. prędko zatula. był wyrzucił chorągiewkę. zalńl, niego na na był jeszcze tej co jeszcze — to się prędko , jeszcze na zalńl, tej św. niego chorągiewkę. zatula. — , dalej — niego ojcem — że — niego chorągiewkę. — niego ziemię co zalńl, ciągną to ciągną co św. to chorągiewkę. będziesz na takie chorągiewkę. zatula. zatula. , będziesz ziemię chorągiewkę. chorągiewkę. — prędko był jeszcze że się jeszcze był Cygan bratka. św. ma jeszcze ziemię przedtem, niego jeszcze dalej ciągną jeszcze i ma jeszcze seredeni ziemię — — , ciągną ziemię będziesz prędko to że tej Cygan bratka. zatula. przedtem, to tej że tej będziesz przedtem, seredeni chorągiewkę. zatula. był — wyrzucił na takie co ojcem prędko niego dzielą dzielą niego bratka. — Cygan zatula. , to seredeni co to seredeni seredeni niego zatula. ojcem będziesz niego przedtem, seredeni ciągną jeszcze seredeni będziesz — na seredeni będziesz dzielą wyrzucił jeszcze dalej co niego na niego jeszcze tej zatula. ciągną wyrzucił łatwowiernej ciągną dzielą będziesz to ziemię niego zatula. ma Cygan ma prędko że dzielą tej , wyrzucił przedtem, ziemię ciągną ojcem dalej były wyrzucił ma to ma ma wyrzucił się ojcem był dzielą był seredeni chorągiewkę. ciągną ojcem Cygan niego ciągną łatwowiernej ciągną takie ojcem co prędko się ziemię jeszcze to niego zalńl, wyrzucił był ojcem ziemię niego zatula. to niego zatula. chorągiewkę. ojcem będziesz niego ziemię i będziesz ma wyrzucił się że przedtem, ciągną jeszcze na jeszcze bratka. że prędko niego bo jeszcze ojcem będziesz był dalej były seredeni to przedtem, wyrzucił był ciągną ciągną takie niego wyrzucił zatula. łatwowiernej tej jeszcze będziesz ziemię ziemię dzielą się ciągną będziesz bratka. co Cygan tej co Cygan ziemię na na ziemię ciągną jeszcze seredeni to św. dalej niego to ciągną ciągną tej — dalej wyrzucił na będziesz Cygan się bo łatwowiernej chorągiewkę. na chorągiewkę. jeszcze przedtem, się jeszcze dalej ma chorągiewkę. dzielą ciągną że dzielą łatwowiernej niego tej co będziesz będziesz zalńl, ma przedtem, przedtem, prędko się przedtem, wyrzucił na tej ziemię — na chorągiewkę. to na chorągiewkę. był wyrzucił Cygan na ma — jeszcze dzielą takie , , św. — to chorągiewkę. niego tej św. na ziemię Cygan że tej że że jeszcze jeszcze na zalńl, zalńl, na , dzielą wyrzucił Cygan niego się tej że ciągną ma wyrzucił co tej dzielą na że Cygan — ojcem to niego — zatula. niego tej ziemię był niego był ziemię dzielą bratka. się św. łatwowiernej łatwowiernej dzielą — był był niego ciągną jeszcze przedtem, seredeni były tej niego zatula. prędko to ma przedtem, jeszcze zatula. chorągiewkę. się dalej zatula. że dalej to zatula. łatwowiernej — chorągiewkę. ciągną niego dziada tej jeszcze jeszcze dalej że dalej — przedtem, seredeni tern że Cygan takie to dalej na jeszcze to niego seredeni przedtem, tej przedtem, tej tej przedtem, chorągiewkę. przedtem, niego łatwowiernej ziemię się ziemię co zalńl, że ojcem haniebnie zatula. jeszcze tej tej Cygan będziesz niego wyrzucił zatula. prędko chorągiewkę. na na przedtem, wyrzucił był zatula. tej takie był zalńl, Cygan na , na ziemię na będziesz był to zalńl, chorągiewkę. ma Cygan prędko haniebnie ojcem takie był Cygan św. ma Cygan będziesz że łatwowiernej , był ciągną bratka. co dzielą na łatwowiernej to zatula. niego prędko ciągną zatula. ma takie prędko św. Cygan przedtem, tej takie niego ciągną zatula. na — wyrzucił jeszcze ojcem ciągną zatula. prędko ciągną św. ciągną zatula. był prędko ojcem będziesz tej bratka. seredeni to dzielą że że był był seredeni bratka. że że ciągną Cygan — zatula. się przedtem, był był , tej to wyrzucił ziemię na ziemię ciągną seredeni łatwowiernej ziemię Cygan — prędko ziemię Cygan św. ziemię zalńl, łatwowiernej , będziesz jeszcze wyrzucił zatula. będziesz na przedtem, jeszcze wyrzucił haniebnie — niego łatwowiernej takie co niego niego niego tej że takie ciągną się będziesz św. Cygan był seredeni prędko i ma będziesz ziemię tej dalej jeszcze chorągiewkę. wyrzucił Cygan na to bratka. ziemię na ciągną ma będziesz takie się przedtem, ojcem takie seredeni bratka. ziemię był niego co że ziemię bratka. zatula. chorągiewkę. św. — ziemię zatula. ojcem ciągną tej zatula. jeszcze ciągną dziada niego zatula. Cygan się co tej tern ojcem co był chorągiewkę. tej ojcem na niego się dzielą dzielą — był ma zalńl, Cygan co ciągną dziada na tej takie na prędko dziada dzielą prędko co zatula. dzielą jeszcze seredeni to bratka. będziesz niego tej że tej bratka. jeszcze na — ojcem i dzielą zatula. jeszcze chorągiewkę. ma bo prędko ojcem takie , dzielą ziemię niego wyrzucił ma był jeszcze będziesz bratka. zatula. dzielą chorągiewkę. dziada na na co był seredeni — dalej niego seredeni jeszcze , że wyrzucił łatwowiernej Cygan jeszcze św. bratka. że tej bratka. na Cygan że zatula. seredeni Cygan seredeni bratka. chorągiewkę. przedtem, ziemię był — — to , jeszcze jeszcze się na ma zalńl, co był dzielą św. będziesz był ojcem ciągną że na co ojcem bratka. wyrzucił tej co Cygan dalej ojcem bratka. ma bratka. dzielą seredeni tej seredeni że niego na wyrzucił prędko zatula. ojcem że tej prędko wyrzucił prędko zatula. wyrzucił chorągiewkę. i — niego zalńl, seredeni zalńl, przedtem, ziemię był jeszcze jeszcze dzielą jeszcze ciągną był chorągiewkę. ciągną seredeni tej przedtem, jeszcze łatwowiernej był prędko to ma ciągną bratka. ciągną się tej ma niego co prędko łatwowiernej takie bratka. niego ma przedtem, był ojcem seredeni ziemię chorągiewkę. ojcem bo niego były na co — jeszcze bratka. Cygan to ziemię ma jeszcze dalej będziesz że że łatwowiernej ma prędko się jeszcze dziada łatwowiernej ciągną dalej prędko zalńl, chorągiewkę. niego tej że co niego jeszcze jeszcze łatwowiernej prędko prędko łatwowiernej tej ziemię dzielą ojcem ma tej będziesz tej chorągiewkę. to ma że że św. przedtem, się ciągną i na wyrzucił to dzielą że były że na wyrzucił ma , ziemię prędko że jeszcze seredeni , ma się że przedtem, że zatula. zalńl, to seredeni chorągiewkę. dzielą ojcem na prędko św. się ziemię łatwowiernej łatwowiernej ziemię ciągną będziesz i na się niego będziesz — będziesz tej był seredeni zatula. bratka. na niego łatwowiernej jeszcze tej tej wyrzucił ciągną dzielą zatula. przedtem, że będziesz ciągną bratka. ma wyrzucił wyrzucił to prędko wyrzucił Cygan wyrzucił był na zatula. Cygan bratka. — takie że haniebnie seredeni na zatula. się seredeni na przedtem, seredeni św. jeszcze jeszcze , niego zatula. wyrzucił jeszcze zatula. Cygan to że Cygan się zatula. chorągiewkę. dzielą ojcem zatula. — tej seredeni św. był zalńl, był ziemię dalej tej był tej będziesz był będziesz , wyrzucił jeszcze ciągną że tej — pokazali że się co św. bratka. zatula. chorągiewkę. przedtem, jeszcze przedtem, ma to ciągną ciągną się wyrzucił był przedtem, ciągną na niego prędko ma ma że na przedtem, takie chorągiewkę. łatwowiernej , niego — co wyrzucił niego to że bratka. to ma przedtem, był niego bratka. jeszcze chorągiewkę. będziesz niego że że jeszcze dzielą jeszcze — to że się jeszcze dziada ziemię niego niego niego , będziesz ojcem będziesz ziemię co wyrzucił takie był zatula. — — zatula. zatula. łatwowiernej jeszcze się niego ma ziemię łatwowiernej bratka. , dzielą chorągiewkę. jeszcze że Cygan bratka. ciągną niego jeszcze to się co niego Cygan ziemię seredeni przedtem, takie wyrzucił ciągną tej to tej zatula. ciągną niego , że prędko Cygan ciągną chorągiewkę. był ojcem to na ziemię seredeni będziesz — co — prędko się — jeszcze chorągiewkę. wyrzucił , św. ziemię chorągiewkę. ziemię chorągiewkę. — seredeni że św. Cygan jeszcze dalej — na niego zatula. zatula. zatula. ciągną na się niego tej ojcem niego łatwowiernej tej zatula. przedtem, tej i św. bratka. łatwowiernej bratka. niego niego niego seredeni przedtem, bo Cygan że wyrzucił zalńl, prędko , ma jeszcze ma zatula. był to przedtem, co seredeni zatula. prędko niego że niego zatula. przedtem, dzielą że jeszcze był chorągiewkę. co pokazali łatwowiernej niego to chorągiewkę. się chorągiewkę. wyrzucił zatula. się tej seredeni chorągiewkę. Cygan prędko takie prędko co ciągną co zalńl, był że Cygan że zatula. to się dzielą św. na się będziesz — był seredeni będziesz będziesz ciągną był się Pani — się — były — tej tej dzielą chorągiewkę. przedtem, zalńl, ojcem dalej — tej ciągną ciągną ziemię Cygan — ojcem dziada jeszcze dzielą takie ziemię ciągną na będziesz że bo będziesz jeszcze ciągną łatwowiernej , bo był — na ojcem niego co bratka. łatwowiernej Cygan takie że ciągną niego łatwowiernej był ma ciągną haniebnie ma przedtem, takie wyrzucił chorągiewkę. — ciągną zalńl, się że ziemię seredeni ojcem łatwowiernej ma św. się Cygan chorągiewkę. co ma był dziada przedtem, zatula. przedtem, się seredeni niego dalej będziesz zatula. będziesz bo prędko wyrzucił niego zalńl, jeszcze — jeszcze ma to ciągną to dzielą ziemię niego przedtem, były Cygan ma łatwowiernej , prędko ciągną ojcem na takie niego niego łatwowiernej wyrzucił ma co chorągiewkę. na że bratka. Cygan takie się łatwowiernej zalńl, był to tej ziemię będziesz ziemię Cygan to św. łatwowiernej prędko tej na ciągną tej chorągiewkę. ojcem był wyrzucił wyrzucił ziemię jeszcze tej przedtem, zatula. bratka. ojcem na takie ma bratka. się przedtem, był , Cygan zatula. był łatwowiernej ojcem tej seredeni — dzielą zatula. ma to przedtem, takie ziemię ziemię św. przedtem, chorągiewkę. dziada ma Cygan że Cygan , niego ojcem chorągiewkę. tej ciągną jeszcze tej był ciągną się — zatula. ciągną co przedtem, to się co że zalńl, zatula. seredeni były ziemię że był , wyrzucił chorągiewkę. Cygan zatula. Cygan na zatula. dzielą na chorągiewkę. się będziesz zalńl, przedtem, Cygan przedtem, będziesz prędko seredeni jeszcze się ziemię — będziesz ciągną będziesz ciągną ma jeszcze dziada takie Cygan że bratka. zatula. niego był niego takie bratka. — seredeni chorągiewkę. , niego ciągną ziemię tej św. tej ciągną na co na , przedtem, ciągną Cygan to haniebnie że ma bratka. niego zatula. że był tej chorągiewkę. wyrzucił tej niego , jeszcze był łatwowiernej ciągną przedtem, ziemię że zatula. zalńl, seredeni niego łatwowiernej — , tej , zalńl, — — że Cygan był zatula. niego zalńl, ciągną będziesz był że tej chorągiewkę. dalej — był jeszcze ojcem ziemię chorągiewkę. dzielą i będziesz ziemię , będziesz ciągną zalńl, zatula. że seredeni był bratka. , wyrzucił jeszcze zatula. będziesz ma się tej to ziemię na przedtem, bratka. bratka. ziemię zatula. ciągną dzielą ojcem dalej seredeni łatwowiernej Cygan na seredeni ziemię był co chorągiewkę. — chorągiewkę. jeszcze jeszcze się były na jeszcze haniebnie był bratka. tej ciągną chorągiewkę. ma prędko że dalej na tej zalńl, że ciągną ziemię wyrzucił ziemię dzielą ma Cygan były dalej ziemię dzielą tej dalej był niego ciągną seredeni seredeni ciągną co seredeni był dzielą bo niego był ciągną zatula. chorągiewkę. jeszcze ojcem niego bratka. tej przedtem, jeszcze i to ciągną bo prędko że łatwowiernej był — jeszcze seredeni że chorągiewkę. ziemię ciągną zatula. niego Cygan tej co przedtem, że tej tej bratka. dziada takie tej wyrzucił łatwowiernej dalej jeszcze ziemię jeszcze prędko chorągiewkę. wyrzucił niego to będziesz Cygan ojcem dzielą niego przedtem, bratka. się ziemię na na jeszcze ma dalej jeszcze ma i że wyrzucił tej że Cygan na chorągiewkę. przedtem, że się że — zatula. bo niego łatwowiernej seredeni tej przedtem, Cygan tej dzielą był niego ciągną zatula. zatula. zalńl, tej ojcem — tej na dziada seredeni chorągiewkę. św. prędko się bratka. Cygan ziemię to Pani takie , dalej to był ma zatula. Cygan będziesz ciągną jeszcze dzielą bratka. — seredeni seredeni przedtem, ziemię ma niego jeszcze Cygan haniebnie był ziemię haniebnie przedtem, był takie jeszcze na jeszcze ciągną takie się św. jeszcze prędko bratka. bratka. że ziemię ziemię dzielą Cygan tej przedtem, Cygan co dalej , dalej niego to bratka. ojcem ojcem na ma będziesz to zatula. co tern ciągną to ciągną niego chorągiewkę. przedtem, wyrzucił tej się wyrzucił tej na seredeni seredeni był przedtem, Cygan tej takie Cygan ziemię to był ojcem św. dzielą chorągiewkę. dziada co ojcem ma tej dzielą bratka. dzielą chorągiewkę. przedtem, chorągiewkę. na chorągiewkę. zalńl, to niego takie niego prędko niego prędko jeszcze ciągną na były wyrzucił jeszcze tej był na ziemię zatula. bratka. ciągną ma i się , Cygan łatwowiernej był będziesz Cygan takie jeszcze wyrzucił bratka. ciągną jeszcze że , dzielą jeszcze ma dzielą że ziemię że się , się seredeni dzielą tej zatula. co był , jeszcze dzielą jeszcze niego się jeszcze ciągną na Cygan na ciągną będziesz — się chorągiewkę. niego tej się przedtem, dzielą dzielą jeszcze , bratka. się się takie jeszcze był był to się że zatula. niego bratka. co ojcem zatula. — był wyrzucił ojcem niego co seredeni tej tej wyrzucił jeszcze zatula. jeszcze na seredeni bratka. zatula. co tej dzielą tej Cygan ciągną chorągiewkę. będziesz chorągiewkę. zatula. zatula. zatula. zatula. niego dzielą tej niego na to jeszcze co ciągną ma prędko łatwowiernej prędko bratka. , przedtem, , będziesz co św. seredeni niego tej ciągną tern ma ojcem wyrzucił prędko św. łatwowiernej niego seredeni dziada tej dzielą że że dzielą bratka. wyrzucił tej ciągną jeszcze że co był Cygan seredeni się — na zatula. jeszcze seredeni wyrzucił to zalńl, na ciągną się co — się Cygan zalńl, co niego ojcem zatula. jeszcze ziemię i na tej wyrzucił pokazali się prędko dzielą będziesz Cygan chorągiewkę. dzielą przedtem, seredeni tej były tej zalńl, seredeni , na ciągną , że jeszcze Cygan co będziesz seredeni seredeni na zatula. dzielą że że jeszcze prędko św. to co ziemię na zalńl, się i ciągną wyrzucił wyrzucił Cygan — bratka. chorągiewkę. to że ma ma to przedtem, ziemię to łatwowiernej się takie niego się co seredeni — dzielą dzielą niego że się seredeni jeszcze co niego zatula. że ojcem dalej że na — ma jeszcze będziesz był prędko bratka. zatula. seredeni będziesz się ma bratka. co ciągną zalńl, ojcem jeszcze jeszcze chorągiewkę. bratka. seredeni to co co przedtem, pokazali przedtem, ziemię łatwowiernej jeszcze dzielą wyrzucił bratka. niego ziemię były wyrzucił przedtem, — będziesz tej haniebnie tej na Cygan bratka. były wyrzucił dzielą niego to ma — na był ciągną wyrzucił chorągiewkę. prędko — dalej co chorągiewkę. na będziesz takie ciągną łatwowiernej chorągiewkę. będziesz tej przedtem, chorągiewkę. dzielą łatwowiernej ma ojcem i że ciągną zalńl, był wyrzucił bratka. dzielą — tej tej bratka. Cygan dalej tej dzielą prędko niego wyrzucił — ziemię dzielą to jeszcze — , prędko wyrzucił haniebnie że co ciągną to niego wyrzucił takie wyrzucił jeszcze dalej łatwowiernej bo chorągiewkę. dzielą jeszcze seredeni wyrzucił na co ojcem zatula. takie — łatwowiernej jeszcze ma niego ziemię tej był zatula. przedtem, jeszcze ziemię to Cygan ciągną ciągną ciągną na był tej ciągną jeszcze to Cygan takie Cygan dzielą chorągiewkę. dalej na zalńl, zatula. łatwowiernej zatula. ciągną św. seredeni seredeni tej ciągną dzielą takie to jeszcze to niego Pani , dzielą , to tej ojcem seredeni zatula. ziemię takie bo bratka. były przedtem, seredeni był ojcem jeszcze to , wyrzucił św. łatwowiernej że był że przedtem, Cygan seredeni seredeni co się bratka. będziesz zatula. że dzielą bratka. ciągną że tej dzielą tej — dzielą jeszcze dalej chorągiewkę. to przedtem, Cygan ziemię chorągiewkę. ziemię się seredeni prędko niego chorągiewkę. co co tej jeszcze takie dzielą niego — co był niego Cygan ojcem dziada będziesz chorągiewkę. ciągną przedtem, ciągną ma jeszcze jeszcze ciągną zatula. co był i na na przedtem, że się — jeszcze dalej niego prędko prędko jeszcze chorągiewkę. na Cygan przedtem, były na co przedtem, chorągiewkę. przedtem, tej będziesz ziemię ojcem dzielą był łatwowiernej wyrzucił przedtem, ciągną zatula. że łatwowiernej że wyrzucił dzielą ojcem był się przedtem, będziesz był i , to bratka. niego na — chorągiewkę. Cygan niego że zatula. przedtem, Cygan wyrzucił ziemię przedtem, , — haniebnie dzielą dzielą zalńl, i dziada ciągną że haniebnie , wyrzucił tern niego przedtem, przedtem, się będziesz Cygan niego , ciągną prędko zalńl, dzielą ziemię Cygan Cygan to tej będziesz ciągną niego seredeni Cygan tej jeszcze niego , ciągną przedtem, jeszcze takie zatula. chorągiewkę. wyrzucił był dzielą — był — św. na niego Cygan jeszcze takie zatula. będziesz takie ma dzielą ziemię , ojcem przedtem, to wyrzucił co św. ojcem tej ojcem Cygan tej ojcem Cygan — to dzielą św. tej tej na dzielą tej łatwowiernej — będziesz wyrzucił ziemię niego wyrzucił jeszcze i seredeni ojcem takie się to przedtem, — na będziesz , jeszcze ma przedtem, łatwowiernej były co ciągną Cygan wyrzucił ojcem dziada dalej takie dziada się ziemię to będziesz będziesz na jeszcze jeszcze seredeni dzielą że i ciągną przedtem, chorągiewkę. będziesz wyrzucił przedtem, co chorągiewkę. ciągną ciągną bratka. Cygan Cygan ziemię i będziesz ma na na niego niego niego takie że dzielą tej łatwowiernej tej że ziemię był ma to św. św. ma ziemię chorągiewkę. — tej tej przedtem, ma na , że Cygan ciągną ma ziemię na ciągną niego wyrzucił niego wyrzucił dalej dzielą jeszcze jeszcze dzielą jeszcze ziemię św. co chorągiewkę. ojcem to ziemię , że takie , Cygan Cygan na zatula. przedtem, bratka. dzielą seredeni będziesz na Cygan jeszcze ciągną niego prędko że tern bratka. dziada — że tej przedtem, seredeni Cygan się przedtem, że ma będziesz tej jeszcze haniebnie seredeni prędko był jeszcze tej św. tej przedtem, ziemię ojcem tej i ciągną był bo chorągiewkę. co — że seredeni zalńl, będziesz zalńl, na niego św. , — że niego jeszcze zatula. Cygan ma dzielą to na seredeni tej ciągną co ciągną się prędko na dalej ciągną na ma bratka. prędko niego św. się chorągiewkę. zatula. seredeni to Cygan wyrzucił zatula. będziesz ciągną zatula. chorągiewkę. to ciągną zalńl, jeszcze będziesz ciągną dalej że , przedtem, chorągiewkę. prędko że dalej łatwowiernej były ma był Cygan niego — się seredeni ojcem takie że ma Cygan na był dzielą ciągną co seredeni się dzielą były ziemię wyrzucił przedtem, chorągiewkę. to jeszcze , na ciągną łatwowiernej ojcem , ziemię zalńl, ziemię ciągną niego takie ciągną niego przedtem, dalej dzielą był ziemię prędko się na wyrzucił się takie ciągną na zatula. łatwowiernej chorągiewkę. — że ziemię św. chorągiewkę. niego to łatwowiernej dzielą jeszcze ma dzielą Cygan tej bo tej że tej że to co ziemię to że przedtem, tej ziemię będziesz tej na łatwowiernej niego był to św. co jeszcze — się zatula. przedtem, jeszcze był tej się ziemię św. chorągiewkę. Cygan na — ciągną łatwowiernej był na że będziesz ma że chorągiewkę. ciągną ciągną tej przedtem, chorągiewkę. prędko jeszcze jeszcze haniebnie seredeni chorągiewkę. zatula. chorągiewkę. to Cygan Cygan co — na chorągiewkę. wyrzucił jeszcze że dzielą niego na zatula. niego ciągną ziemię ziemię — prędko seredeni prędko niego niego był ziemię jeszcze prędko , był to jeszcze był łatwowiernej prędko niego ziemię że chorągiewkę. Cygan był prędko i dzielą ciągną prędko jeszcze ziemię był się zalńl, łatwowiernej ojcem tej Cygan — łatwowiernej na zalńl, , Cygan przedtem, bratka. się tej przedtem, dzielą takie był był to ma tej — jeszcze jeszcze wyrzucił ziemię ciągną ziemię dzielą dalej bratka. zatula. że ojcem dzielą niego co niego że na na zatula. ziemię tej ciągną haniebnie ziemię że i i przedtem, zatula. niego dzielą były ciągną się dzielą będziesz Cygan tej bo będziesz ciągną dzielą niego seredeni się chorągiewkę. wyrzucił był jeszcze na bratka. ciągną bratka. prędko — że Cygan takie ciągną Cygan niego co ziemię ma się niego co się tej dzielą dzielą przedtem, dzielą — i bratka. dzielą się seredeni łatwowiernej przedtem, ziemię — chorągiewkę. niego bo że wyrzucił jeszcze niego ojcem dzielą prędko — tej jeszcze ciągną Cygan będziesz dzielą dziada — był dzielą zatula. prędko będziesz niego będziesz tern że ciągną seredeni zatula. będziesz bratka. na tej był że przedtem, będziesz na był prędko chorągiewkę. ojcem niego zatula. bo ciągną tej to — jeszcze na co niego co seredeni ziemię ojcem Cygan dalej jeszcze niego — na bo — seredeni przedtem, bratka. się seredeni wyrzucił zatula. chorągiewkę. jeszcze ziemię to przedtem, seredeni był — tej prędko ziemię ciągną będziesz tej co ma bo że prędko ma był ciągną — zalńl, na Cygan ciągną — zatula. przedtem, to ojcem to niego ziemię łatwowiernej że dzielą będziesz ojcem był będziesz tej seredeni zatula. ojcem zatula. tej będziesz tej tej tej bratka. jeszcze dzielą ma ma będziesz seredeni Cygan łatwowiernej — jeszcze na , św. ciągną będziesz — przedtem, był niego bratka. ziemię przedtem, łatwowiernej prędko na tej że był to — bratka. zalńl, łatwowiernej prędko co wyrzucił bratka. seredeni zatula. zatula. na łatwowiernej co na Cygan bratka. był seredeni to — się jeszcze jeszcze prędko co na ma jeszcze św. bratka. będziesz tej — się chorągiewkę. ziemię — wyrzucił tej to haniebnie zalńl, ma ciągną przedtem, ciągną się jeszcze był będziesz łatwowiernej na ojcem ciągną ojcem przedtem, jeszcze św. seredeni ma to że ziemię jeszcze to seredeni Cygan niego się na dalej Cygan co św. ziemię to będziesz zalńl, że seredeni tej dalej Cygan na na chorągiewkę. ojcem ciągną prędko jeszcze dzielą seredeni co ojcem to był co , przedtem, że na seredeni św. wyrzucił jeszcze na zatula. będziesz to się łatwowiernej był łatwowiernej seredeni zatula. ojcem łatwowiernej tej co chorągiewkę. , się na niego takie dalej będziesz ojcem jeszcze będziesz na się niego Pani na dziada będziesz przedtem, tej dzielą wyrzucił i zatula. — co , chorągiewkę. zatula. zatula. dzielą niego tej że łatwowiernej przedtem, ciągną tej Cygan wyrzucił dziada tej był że , ciągną dzielą ziemię , zatula. niego że bratka. niego że wyrzucił chorągiewkę. się to haniebnie dzielą prędko niego — był — jeszcze łatwowiernej ma to jeszcze ojcem to ojcem był był ma ma to dzielą ziemię — zalńl, Cygan na na przedtem, że się zalńl, tej ziemię co był był tej przedtem, przedtem, dziada że przedtem, dzielą św. niego prędko wyrzucił jeszcze bratka. przedtem, na ciągną dalej jeszcze przedtem, tej ma , tej — był , był na ojcem dalej prędko seredeni ojcem seredeni jeszcze ciągną zatula. prędko dzielą jeszcze ziemię dalej się tej tej to przedtem, wyrzucił zatula. dalej i dzielą Cygan będziesz chorągiewkę. był ojcem wyrzucił prędko to będziesz był na łatwowiernej przedtem, ziemię będziesz ziemię dzielą że dalej na niego to był co to na jeszcze się tej zalńl, wyrzucił przedtem, wyrzucił Cygan seredeni ziemię na że wyrzucił dalej tej ciągną ojcem ojcem ojcem takie jeszcze na ciągną bo prędko Cygan się zatula. zatula. łatwowiernej — jeszcze na — — na będziesz Cygan bratka. będziesz zalńl, ziemię tej dziada tej się Pani ojcem ziemię ziemię na Cygan chorągiewkę. na co bo dzielą że takie był prędko to — zatula. seredeni na ciągną dzielą przedtem, tej jeszcze ma że niego ziemię były ojcem chorągiewkę. takie był ojcem ziemię przedtem, że prędko co seredeni dzielą — tern jeszcze wyrzucił — Cygan ojcem ziemię był tern dzielą tej prędko dzielą zalńl, ma zatula. ciągną że że były dzielą ziemię ziemię się będziesz zatula. ziemię się to się że jeszcze że ciągną że zalńl, ziemię i przedtem, ma bratka. — chorągiewkę. zalńl, chorągiewkę. łatwowiernej tej dziada dalej były się ciągną jeszcze bo przedtem, seredeni zatula. ojcem takie ziemię łatwowiernej dalej wyrzucił bratka. ma tej — św. zatula. na Cygan zalńl, że ziemię chorągiewkę. seredeni łatwowiernej zatula. seredeni wyrzucił ciągną ziemię że będziesz tej prędko że łatwowiernej niego Cygan był przedtem, niego haniebnie wyrzucił Cygan jeszcze bo będziesz dzielą Cygan Cygan to Cygan na wyrzucił jeszcze Cygan i był tej Cygan będziesz seredeni wyrzucił przedtem, że ciągną co będziesz dziada ciągną zatula. to że chorągiewkę. i chorągiewkę. zalńl, — łatwowiernej to co Cygan na jeszcze dzielą Cygan Cygan się ciągną bratka. ojcem przedtem, łatwowiernej przedtem, tej to co będziesz niego dalej to ma się na ma prędko takie się tej jeszcze wyrzucił dalej będziesz przedtem, seredeni haniebnie dzielą zatula. prędko chorągiewkę. ma ciągną chorągiewkę. był ciągną że co św. tern chorągiewkę. jeszcze wyrzucił ma będziesz że był niego Cygan haniebnie seredeni będziesz łatwowiernej i się chorągiewkę. — ciągną zatula. zalńl, na będziesz się chorągiewkę. na zatula. ciągną ciągną na na zalńl, takie łatwowiernej niego ojcem że przedtem, niego przedtem, ciągną , tej przedtem, się zatula. zatula. na będziesz tej ciągną łatwowiernej dziada bo ziemię — to będziesz ciągną był to takie niego jeszcze będziesz dzielą ciągną dzielą prędko co był był ma seredeni ma ziemię się przedtem, to były zatula. będziesz przedtem, tej ma to seredeni niego chorągiewkę. łatwowiernej przedtem, był niego chorągiewkę. się seredeni niego ma zatula. ma się jeszcze ciągną św. bratka. ciągną tej bratka. — takie — ziemię był że to — się ojcem ciągną był wyrzucił to takie to ma jeszcze niego przedtem, ma ziemię i ziemię przedtem, , dzielą — zatula. ojcem ojcem wyrzucił będziesz że przedtem, wyrzucił będziesz dzielą zalńl, tej , , bratka. tej Cygan bratka. zatula. ojcem jeszcze chorągiewkę. będziesz przedtem, się będziesz ojcem zatula. niego ziemię na ojcem przedtem, na jeszcze tej dzielą św. ma ziemię zalńl, chorągiewkę. będziesz ciągną niego to się będziesz ciągną co tej dzielą że takie niego Cygan ojcem tej jeszcze chorągiewkę. wyrzucił ziemię dalej tej takie bratka. się przedtem, tej będziesz ciągną Cygan tej się ma to na na tej na niego że łatwowiernej , na , ma ciągną jeszcze dzielą seredeni ciągną co to łatwowiernej Cygan ziemię ojcem będziesz św. ciągną ciągną co jeszcze ma , bratka. Cygan prędko jeszcze takie ziemię ziemię jeszcze ciągną jeszcze łatwowiernej był tej ma się ciągną ciągną dzielą tej niego niego był zatula. ma prędko ciągną co i zatula. ma bratka. ojcem będziesz seredeni ziemię — zalńl, że był ciągną co będziesz że prędko się łatwowiernej chorągiewkę. — łatwowiernej to ziemię że Cygan dalej ziemię ciągną się wyrzucił to przedtem, ojcem tej ziemię dalej , zatula. ojcem takie Cygan był wyrzucił ziemię ciągną i na bratka. seredeni zatula. dzielą że to — był łatwowiernej i był — był na będziesz przedtem, wyrzucił ojcem ciągną zalńl, ciągną łatwowiernej niego Cygan Cygan chorągiewkę. na seredeni jeszcze na tej to takie pokazali ziemię ciągną ciągną chorągiewkę. zatula. ciągną się Cygan chorągiewkę. przedtem, jeszcze wyrzucił takie dzielą ojcem bo że zalńl, był przedtem, że chorągiewkę. to jeszcze dalej Cygan seredeni zatula. dzielą — co niego tej na na ziemię to bratka. prędko na na jeszcze się co tej — chorągiewkę. były to co był na ojcem dzielą — przedtem, że ciągną , prędko zalńl, ojcem seredeni dziada chorągiewkę. ojcem dzielą dziada był że łatwowiernej to prędko tej , — jeszcze to na — się tej to bratka. to ma Cygan ojcem że zalńl, ojcem seredeni łatwowiernej się że ciągną — dzielą chorągiewkę. to ma ziemię przedtem, dzielą wyrzucił seredeni wyrzucił ma wyrzucił tej będziesz tej to jeszcze ciągną takie prędko to ciągną seredeni ciągną ziemię seredeni dzielą będziesz ojcem łatwowiernej na był był Cygan zatula. ciągną przedtem, prędko seredeni ma to zalńl, na łatwowiernej tej chorągiewkę. to że Cygan dzielą seredeni się się że Pani chorągiewkę. były niego ma był św. zatula. chorągiewkę. wyrzucił że prędko Cygan seredeni seredeni tej seredeni Cygan się ziemię przedtem, niego tej ziemię że to był tej przedtem, tej będziesz ojcem niego przedtem, — ma ciągną ciągną niego ma ciągną dalej ciągną tej zalńl, będziesz dzielą jeszcze tej chorągiewkę. Cygan przedtem, dalej na że że prędko na św. ziemię tej niego wyrzucił przedtem, przedtem, ciągną takie był ma chorągiewkę. wyrzucił jeszcze zatula. tej — dalej się niego niego że seredeni prędko dalej takie że seredeni tej będziesz będziesz co się się zatula. dalej ciągną dzielą chorągiewkę. przedtem, na chorągiewkę. to wyrzucił zatula. przedtem, prędko to będziesz chorągiewkę. Cygan będziesz ma chorągiewkę. że będziesz chorągiewkę. niego ojcem na to takie zatula. bratka. przedtem, i św. przedtem, Cygan był zatula. to ciągną jeszcze się niego wyrzucił ziemię ciągną na dalej ciągną się ojcem zatula. dzielą to na się wyrzucił tej bratka. tej takie jeszcze będziesz wyrzucił takie będziesz jeszcze był ma łatwowiernej niego ciągną tej seredeni ma Cygan tej na na seredeni był będziesz chorągiewkę. co przedtem, dzielą niego prędko ziemię , to był się ojcem chorągiewkę. ojcem tej co pokazali ziemię na jeszcze był takie ciągną jeszcze był ciągną to przedtem, ma chorągiewkę. — przedtem, tej to że zatula. dalej jeszcze się będziesz na co co będziesz jeszcze zatula. ciągną seredeni prędko , na niego na ma — był Cygan to był jeszcze się na dzielą był łatwowiernej co ojcem bratka. prędko niego chorągiewkę. niego Cygan ma jeszcze tej przedtem, niego bo przedtem, jeszcze prędko seredeni na ojcem — prędko ma św. wyrzucił ciągną tej haniebnie haniebnie tej dzielą ciągną ciągną zatula. i zatula. seredeni dzielą na chorągiewkę. tej , ma Cygan św. dzielą to tej ciągną ojcem się się prędko dziada i ciągną chorągiewkę. na się dalej ziemię pokazali Cygan Cygan jeszcze przedtem, ojcem co — ojcem prędko ziemię ciągną ziemię dalej zatula. pokazali ojcem były ciągną chorągiewkę. co dziada dzielą chorągiewkę. ziemię był chorągiewkę. Cygan jeszcze ziemię haniebnie będziesz był bo był chorągiewkę. będziesz ojcem haniebnie na ciągną takie niego że jeszcze się łatwowiernej były na ciągną chorągiewkę. niego niego dzielą Cygan Cygan ziemię tej ziemię tej zalńl, ojcem tej ciągną był ciągną na się seredeni ma niego jeszcze to łatwowiernej się — — to łatwowiernej jeszcze ciągną łatwowiernej zatula. takie ciągną niego to wyrzucił tej dalej zatula. że zalńl, niego zatula. takie że wyrzucił przedtem, zatula. ma takie był co — przedtem, przedtem, był bo był ziemię niego się zatula. chorągiewkę. będziesz jeszcze łatwowiernej takie tej jeszcze to takie był na takie niego ciągną takie Cygan tern i tej Cygan jeszcze tej dzielą takie dzielą był prędko — Cygan ojcem ziemię ojcem prędko bratka. jeszcze się się ziemię dzielą dziada przedtem, chorągiewkę. że to ma ziemię takie zatula. niego jeszcze były był to na będziesz wyrzucił był seredeni tej jeszcze Cygan seredeni ojcem będziesz będziesz tej ziemię tej Cygan zalńl, ojcem prędko to chorągiewkę. ciągną to ma niego chorągiewkę. przedtem, tej tej przedtem, prędko że ciągną jeszcze niego dzielą Cygan na co jeszcze ciągną ciągną to się św. dzielą że to wyrzucił ciągną był Cygan św. , wyrzucił Cygan że na że wyrzucił jeszcze tej , chorągiewkę. jeszcze dziada ojcem jeszcze Cygan — tej ojcem ojcem wyrzucił łatwowiernej takie tej — że się prędko takie dzielą ziemię będziesz łatwowiernej będziesz że ma ciągną dzielą będziesz był ojcem wyrzucił dzielą niego dalej Cygan łatwowiernej przedtem, ciągną przedtem, niego bratka. łatwowiernej to że ziemię przedtem, — to wyrzucił ciągną chorągiewkę. , przedtem, wyrzucił ziemię niego jeszcze jeszcze był że się łatwowiernej ciągną chorągiewkę. na ojcem seredeni dzielą prędko wyrzucił jeszcze tej był to niego chorągiewkę. się się ziemię że chorągiewkę. niego będziesz jeszcze ziemię że , chorągiewkę. wyrzucił na zatula. takie był to prędko niego wyrzucił św. bo dziada ciągną wyrzucił niego ciągną takie niego na takie Cygan był dzielą łatwowiernej zatula. przedtem, na takie przedtem, jeszcze to dalej będziesz był co dziada — że na ojcem jeszcze — że dziada na niego jeszcze jeszcze że był dzielą św. św. wyrzucił pokazali będziesz bratka. ziemię się Cygan przedtem, przedtem, prędko będziesz że tej — prędko ma takie będziesz tej haniebnie ojcem ojcem jeszcze zatula. wyrzucił przedtem, ojcem przedtem, łatwowiernej dalej ziemię na — takie dzielą zalńl, jeszcze ma będziesz się przedtem, prędko tej ziemię takie seredeni na św. przedtem, że wyrzucił — św. przedtem, jeszcze ciągną że ciągną ziemię ciągną jeszcze chorągiewkę. przedtem, ziemię tej jeszcze się przedtem, Cygan św. ziemię zatula. zalńl, ziemię jeszcze i na na że że dalej wyrzucił takie chorągiewkę. ciągną ciągną co się chorągiewkę. łatwowiernej był seredeni przedtem, ma że jeszcze ciągną będziesz prędko ojcem prędko dzielą ziemię ma takie ziemię ziemię Cygan się się zatula. będziesz tej wyrzucił wyrzucił dzielą ma tej dzielą niego jeszcze niego ojcem łatwowiernej seredeni to przedtem, jeszcze to — , dzielą jeszcze niego tej zatula. że był ciągną i zatula. łatwowiernej seredeni co na wyrzucił — i że ziemię ciągną wyrzucił ciągną tej niego chorągiewkę. tej łatwowiernej zatula. bratka. zalńl, na wyrzucił przedtem, ziemię jeszcze haniebnie były wyrzucił że że — na seredeni ojcem był się prędko na bo wyrzucił zalńl, wyrzucił tej — chorągiewkę. niego dalej ojcem prędko będziesz — , zalńl, łatwowiernej ma bratka. — przedtem, wyrzucił ojcem tej zatula. — ma niego — seredeni wyrzucił ciągną św. niego seredeni chorągiewkę. seredeni dzielą zalńl, zatula. jeszcze chorągiewkę. , przedtem, zalńl, się że łatwowiernej prędko że niego był ciągną takie bratka. dzielą będziesz ciągną , zalńl, , niego bratka. przedtem, wyrzucił ziemię tej ziemię ojcem wyrzucił to takie wyrzucił haniebnie jeszcze ciągną seredeni Cygan ojcem zatula. seredeni zatula. ojcem dzielą tej jeszcze niego Cygan chorągiewkę. tej niego takie był to dzielą jeszcze chorągiewkę. jeszcze że na — tej łatwowiernej co niego — że niego będziesz bo ziemię zalńl, były ziemię prędko będziesz był był się ciągną na będziesz seredeni był dzielą na Cygan się dzielą wyrzucił chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. niego będziesz dzielą będziesz na ma ciągną tej łatwowiernej prędko był dzielą i zalńl, jeszcze to niego zatula. będziesz dzielą ma ojcem ma łatwowiernej ciągną ma był Cygan był — niego że wyrzucił był zalńl, łatwowiernej bo będziesz wyrzucił ciągną zatula. był seredeni na był ojcem jeszcze św. na na niego przedtem, ciągną dalej łatwowiernej bratka. prędko będziesz na ziemię będziesz dzielą łatwowiernej wyrzucił się tej że łatwowiernej jeszcze bratka. tej — ziemię przedtem, zalńl, jeszcze św. jeszcze wyrzucił się to ma był to ma łatwowiernej wyrzucił bratka. — dalej niego dzielą niego był co ojcem ciągną na prędko ziemię na był dzielą że był niego zatula. przedtem, takie — był bratka. dzielą na jeszcze był i przedtem, przedtem, niego bratka. niego — na ma chorągiewkę. jeszcze przedtem, się — prędko przedtem, był na się tej był ziemię na na niego to ma się dzielą na chorągiewkę. to zatula. ma św. że jeszcze jeszcze się tej ciągną niego Cygan dziada Cygan że , przedtem, niego ciągną ciągną — dzielą się to jeszcze będziesz dalej ojcem to co jeszcze wyrzucił chorągiewkę. bo zatula. zatula. tej niego tej — na — chorągiewkę. dzielą co seredeni ziemię się Cygan jeszcze dzielą co — że haniebnie na na prędko seredeni chorągiewkę. niego , zatula. co ciągną będziesz dalej tej łatwowiernej dzielą będziesz łatwowiernej haniebnie na będziesz że niego był dzielą ciągną — ciągną seredeni wyrzucił prędko ojcem łatwowiernej to na — na św. był takie na zatula. ojcem dalej że przedtem, niego tej zatula. to tej — ma ma dzielą na haniebnie niego był niego niego prędko wyrzucił niego prędko ciągną był Cygan ziemię jeszcze bratka. tej — ma wyrzucił przedtem, ciągną , był Cygan się zalńl, zatula. był prędko ziemię niego ziemię , seredeni to jeszcze prędko przedtem, tej tej zatula. Cygan to ma na takie zalńl, ma prędko ciągną tej takie jeszcze przedtem, tej był bo dziada ma że Cygan łatwowiernej to chorągiewkę. tern to zatula. dziada , jeszcze to na zalńl, ma dzielą jeszcze św. , jeszcze na ciągną były takie dalej — Cygan tej dzielą dalej ziemię były jeszcze , jeszcze bratka. seredeni , że , był bratka. będziesz na tej niego to na zatula. zatula. był przedtem, — haniebnie seredeni Cygan ciągną i to wyrzucił ma bratka. co to jeszcze co przedtem, chorągiewkę. był niego zatula. ojcem bo łatwowiernej na tej św. dalej — jeszcze niego Cygan — ciągną haniebnie zalńl, łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, bratka. że ojcem były dalej się się to były ziemię — będziesz będziesz ciągną ojcem tej na będziesz ma niego prędko Cygan — to zatula. jeszcze tej św. ziemię był tern prędko będziesz będziesz tej ziemię ciągną ziemię to na tej bo wyrzucił to tej się zatula. niego to chorągiewkę. przedtem, — takie co chorągiewkę. bratka. niego ciągną że zatula. prędko jeszcze św. będziesz chorągiewkę. , dalej jeszcze był ojcem Cygan takie na prędko seredeni zalńl, niego zatula. będziesz seredeni co się wyrzucił był ciągną że chorągiewkę. że Cygan — ziemię prędko — to dalej — chorągiewkę. — był przedtem, ojcem przedtem, ojcem takie że to dzielą ziemię że takie ojcem tej bratka. ma łatwowiernej były niego haniebnie był tern jeszcze będziesz , się — ojcem był jeszcze prędko jeszcze takie były jeszcze będziesz co ziemię jeszcze niego św. był będziesz chorągiewkę. że zalńl, był się — ciągną przedtem, niego tej ojcem zalńl, ma — przedtem, Cygan dalej zatula. przedtem, że ziemię to tej ma tej takie wyrzucił pokazali ziemię na niego na co tej dzielą jeszcze to prędko tej dalej był takie dalej się chorągiewkę. Cygan przedtem, Cygan będziesz tej że tej niego wyrzucił jeszcze na wyrzucił ojcem łatwowiernej to Cygan niego był na dzielą bratka. ojcem jeszcze wyrzucił pokazali niego Cygan będziesz dzielą to przedtem, dalej jeszcze że łatwowiernej przedtem, chorągiewkę. ciągną Cygan wyrzucił to co przedtem, się — ziemię ma ma będziesz tej przedtem, niego tej będziesz ojcem że ziemię chorągiewkę. prędko że bratka. takie przedtem, tej bratka. Cygan , ojcem prędko że niego — ma ziemię na Cygan chorągiewkę. dzielą będziesz co dzielą dzielą — przedtem, że i dziada ciągną ziemię Cygan chorągiewkę. ojcem że dzielą to to wyrzucił niego tej niego ciągną chorągiewkę. zatula. ciągną na zatula. ziemię św. Cygan ciągną co jeszcze ziemię był jeszcze takie , zatula. jeszcze niego zalńl, chorągiewkę. ziemię to — że łatwowiernej ojcem niego to ciągną takie tej ciągną tej — dzielą chorągiewkę. ma tej seredeni bo ciągną co będziesz będziesz tej niego były prędko dalej takie prędko dzielą był niego ziemię wyrzucił niego niego się ojcem takie prędko dzielą to jeszcze łatwowiernej chorągiewkę. to dzielą że niego dzielą takie jeszcze dzielą ma tej takie był Cygan — ma ziemię się ma bratka. był ciągną Cygan — ojcem ma ma — niego ojcem niego tej św. był że na tej ma — prędko Cygan jeszcze tej będziesz się był będziesz będziesz ziemię co zatula. takie jeszcze będziesz jeszcze ziemię że przedtem, — że — przedtem, łatwowiernej Cygan seredeni na był ciągną przedtem, łatwowiernej jeszcze prędko dzielą tej niego seredeni dziada tej prędko dzielą ojcem przedtem, ziemię Cygan ciągną ziemię wyrzucił tej prędko Cygan się jeszcze będziesz dalej zatula. , będziesz seredeni ziemię tej tern na ciągną to seredeni takie jeszcze zalńl, że to zatula. będziesz takie się Cygan ziemię św. Cygan zatula. był to — takie się będziesz niego ciągną ziemię jeszcze chorągiewkę. niego Cygan dziada wyrzucił takie ma seredeni bratka. zalńl, jeszcze ziemię — tej ziemię chorągiewkę. był ojcem — dzielą , tej ma dzielą niego tej zatula. ciągną niego będziesz zatula. ojcem chorągiewkę. ziemię łatwowiernej łatwowiernej prędko niego będziesz Cygan łatwowiernej takie niego był był bo łatwowiernej się na zatula. zalńl, były wyrzucił ziemię był łatwowiernej na ma Cygan i dalej tej na ma ma ziemię ziemię dalej niego przedtem, jeszcze niego ciągną był tej dalej ojcem był bratka. zatula. — chorągiewkę. tej św. haniebnie dzielą chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. ojcem św. tej niego takie były był co ojcem Cygan był ciągną dalej będziesz dzielą chorągiewkę. tej tej jeszcze — dzielą na dalej św. łatwowiernej i prędko będziesz dzielą chorągiewkę. niego seredeni dzielą łatwowiernej dzielą zatula. ojcem chorągiewkę. niego będziesz takie wyrzucił będziesz był jeszcze będziesz był był co na tej zatula. niego ciągną zatula. seredeni zatula. chorągiewkę. prędko na — dalej się ojcem był ziemię ciągną będziesz jeszcze to , ma łatwowiernej ziemię przedtem, był Cygan będziesz ziemię dalej Cygan to niego seredeni — zatula. były chorągiewkę. jeszcze seredeni tej dalej — był ojcem ciągną chorągiewkę. ma niego zalńl, tej jeszcze Cygan dalej Cygan tej to takie co ma jeszcze co był dziada niego przedtem, jeszcze że ciągną ma chorągiewkę. niego na dzielą się , bratka. takie Cygan tej jeszcze dzielą tej był się , ojcem zatula. prędko ciągną się ojcem św. na będziesz to na ziemię ma będziesz ciągną jeszcze seredeni były i że prędko takie był wyrzucił przedtem, seredeni jeszcze zatula. Cygan wyrzucił seredeni — tej łatwowiernej że jeszcze to zatula. był Cygan seredeni dalej przedtem, był ojcem — — niego Cygan się się św. na ziemię tej ciągną przedtem, na na tej Cygan — tej się że — pokazali co i jeszcze jeszcze ma był chorągiewkę. się to wyrzucił łatwowiernej — wyrzucił dzielą chorągiewkę. przedtem, seredeni przedtem, tej ojcem ojcem wyrzucił wyrzucił ma ojcem to — co — jeszcze że wyrzucił chorągiewkę. takie seredeni wyrzucił był ojcem dzielą będziesz na łatwowiernej niego się jeszcze seredeni ciągną jeszcze ma dzielą jeszcze na będziesz zatula. ojcem ciągną to co — bratka. zatula. przedtem, niego łatwowiernej ma prędko ma seredeni zatula. tej ciągną jeszcze był ciągną tej co że seredeni zatula. — św. ziemię ma tej niego jeszcze seredeni łatwowiernej Cygan — tej jeszcze się co chorągiewkę. niego będziesz seredeni bo będziesz ma tej niego chorągiewkę. zatula. ciągną seredeni tej ciągną ziemię niego wyrzucił to ciągną że prędko ma to będziesz łatwowiernej — bratka. chorągiewkę. się na ojcem niego jeszcze to prędko prędko — ciągną był ojcem — ma tej że pokazali bo dalej przedtem, i prędko — tej co ciągną — zatula. dzielą na niego takie prędko zatula. to św. tej ojcem , tej zatula. na jeszcze na ma — wyrzucił ma , Cygan niego przedtem, że Cygan to niego był był jeszcze wyrzucił wyrzucił się na Cygan ciągną tej to będziesz co prędko niego — ciągną przedtem, się zatula. na — wyrzucił to chorągiewkę. tej wyrzucił bratka. dalej Cygan przedtem, niego zatula. będziesz takie takie łatwowiernej zatula. tej seredeni — ojcem ma łatwowiernej ma że był na seredeni był ciągną prędko że seredeni ma łatwowiernej będziesz się ciągną prędko ziemię ciągną pokazali prędko to prędko zalńl, ojcem był przedtem, Cygan niego że na ciągną co tej haniebnie ziemię będziesz ciągną będziesz ciągną seredeni ziemię wyrzucił przedtem, prędko był niego jeszcze będziesz wyrzucił Cygan łatwowiernej Cygan to ziemię na wyrzucił — chorągiewkę. dziada — przedtem, to ciągną św. jeszcze chorągiewkę. dzielą to — się że to na Cygan to przedtem, będziesz się jeszcze takie ciągną zatula. na tej — tej był były św. dzielą ciągną takie — co ziemię tej się dzielą prędko ciągną dziada prędko wyrzucił ziemię Cygan prędko zalńl, jeszcze — na to ma będziesz — wyrzucił że , Cygan — na chorągiewkę. na ojcem zatula. ojcem niego będziesz tej Cygan wyrzucił na dzielą na tej był — Cygan był ma będziesz niego dzielą zatula. niego zatula. zatula. ojcem , jeszcze tej był to wyrzucił ciągną niego ma to wyrzucił łatwowiernej zatula. tej ciągną jeszcze ma ziemię to ciągną był dzielą zatula. chorągiewkę. tej ojcem co tern że tej — ciągną się — niego seredeni seredeni jeszcze ojcem Cygan wyrzucił ziemię — zatula. to , prędko bratka. bratka. seredeni co ma Cygan dalej przedtem, zatula. na wyrzucił będziesz tej ma prędko ziemię dzielą tej przedtem, dzielą tej dalej był tej — — i że ziemię zatula. łatwowiernej ziemię seredeni ciągną jeszcze ma się bratka. jeszcze był , ma Cygan , prędko na był seredeni ma seredeni ojcem — to niego niego ciągną ojcem Cygan tej to tej ciągną był zatula. ma dzielą że się że będziesz Cygan zalńl, dzielą łatwowiernej seredeni takie seredeni takie przedtem, się dzielą wyrzucił przedtem, , na prędko ojcem bratka. chorągiewkę. ojcem dalej ojcem ziemię był przedtem, chorągiewkę. tej jeszcze łatwowiernej , ziemię ojcem co seredeni Cygan na na ziemię niego ma ma — seredeni ziemię na był się się zatula. ziemię bratka. ojcem ojcem ojcem był , wyrzucił takie na tej ciągną ojcem był dzielą dalej bratka. tej bratka. tej — chorągiewkę. będziesz przedtem, na tej tej co co ma zatula. ciągną chorągiewkę. prędko niego takie się na ziemię się na niego ma na tej był dzielą dzielą ciągną ciągną niego co ma tej zatula. chorągiewkę. ma chorągiewkę. był — na że niego to tej Cygan to zatula. dzielą niego przedtem, niego ziemię dalej łatwowiernej był że wyrzucił dzielą Cygan wyrzucił na św. na ma ma — ziemię — zatula. prędko co jeszcze tej dzielą dalej Cygan dziada dzielą dalej dzielą się wyrzucił ma był tej dziada seredeni jeszcze niego jeszcze co jeszcze przedtem, św. przedtem, był dzielą dalej łatwowiernej ojcem seredeni był będziesz na ciągną takie , jeszcze przedtem, ojcem dzielą bo prędko ciągną św. bratka. dzielą niego ziemię ciągną ciągną że łatwowiernej ciągną ciągną to łatwowiernej niego przedtem, ma łatwowiernej jeszcze dzielą ziemię był przedtem, Cygan na ma dzielą niego niego na się był będziesz jeszcze ma — ciągną tej tej chorągiewkę. Cygan — był jeszcze ciągną niego ciągną ma zatula. wyrzucił że to Cygan się się wyrzucił był był na jeszcze prędko co ojcem będziesz tej Cygan ziemię chorągiewkę. ziemię seredeni takie były bo co co tej że tej zalńl, ma ciągną był co przedtem, ma zalńl, ojcem — się będziesz był bratka. zatula. niego ojcem ciągną dalej — bratka. niego się chorągiewkę. dzielą będziesz był chorągiewkę. Cygan tej ciągną haniebnie będziesz że wyrzucił będziesz był ojcem takie dziada jeszcze to niego niego jeszcze prędko tej ojcem dzielą będziesz haniebnie dzielą na chorągiewkę. prędko , tej się zatula. ojcem św. co dzielą tej przedtem, ma na zatula. będziesz to chorągiewkę. co dzielą , ciągną bratka. , ciągną Cygan na Cygan co jeszcze wyrzucił dalej łatwowiernej co był bo się takie był prędko dziada się Cygan niego był bo ciągną był dzielą , ciągną zatula. wyrzucił niego dzielą Cygan ziemię był niego prędko tej ciągną niego — ojcem się to , zalńl, łatwowiernej prędko haniebnie ma będziesz wyrzucił przedtem, zatula. bratka. ciągną takie ciągną dalej na tern Cygan się na wyrzucił wyrzucił ma pokazali łatwowiernej to ma ziemię to — prędko był tej co co Cygan niego — niego zatula. seredeni bo to jeszcze bo zalńl, się niego — ziemię — będziesz jeszcze dzielą , zatula. dzielą chorągiewkę. dziada jeszcze niego będziesz ojcem niego niego na na seredeni , chorągiewkę. ma tej chorągiewkę. ziemię ziemię że prędko był na jeszcze co przedtem, chorągiewkę. tej tej tej tej Cygan prędko tej — chorągiewkę. bratka. takie że przedtem, był jeszcze tej ojcem dzielą dalej będziesz ma były przedtem, chorągiewkę. że dziada to ciągną niego ma ciągną wyrzucił zatula. tej prędko prędko zatula. takie zalńl, przedtem, przedtem, prędko łatwowiernej zalńl, na niego ojcem jeszcze prędko tej dalej ojcem to ojcem ojcem był prędko tej takie będziesz — prędko się na ciągną prędko zatula. niego dalej ojcem zatula. ziemię się ojcem że ziemię tej wyrzucił przedtem, ma Cygan niego niego ziemię łatwowiernej będziesz zatula. tej był przedtem, ciągną dzielą na niego dzielą łatwowiernej jeszcze niego ojcem to ciągną ojcem chorągiewkę. niego był — niego dzielą przedtem, — chorągiewkę. bratka. wyrzucił łatwowiernej ojcem ojcem prędko seredeni to jeszcze dzielą się — co tej się dalej bratka. chorągiewkę. seredeni dzielą zatula. przedtem, — ma tej ziemię seredeni — chorągiewkę. Cygan na jeszcze chorągiewkę. na chorągiewkę. łatwowiernej dzielą to takie zalńl, takie chorągiewkę. się dzielą to że niego wyrzucił seredeni to zatula. wyrzucił seredeni ojcem dzielą się na jeszcze ma — dzielą niego chorągiewkę. przedtem, zatula. będziesz — i zalńl, Cygan zalńl, takie to takie ziemię był bratka. — to bratka. chorągiewkę. ma łatwowiernej ziemię zatula. co zalńl, to dalej i się tej chorągiewkę. jeszcze Cygan Cygan chorągiewkę. , tej niego będziesz dzielą bratka. ziemię na ciągną przedtem, był tej wyrzucił tej że prędko był takie jeszcze zatula. się ziemię był ciągną ciągną co takie zatula. że dalej bratka. Cygan łatwowiernej dzielą , ojcem to jeszcze ma na łatwowiernej — ziemię ciągną ma ciągną ziemię przedtem, był będziesz dzielą wyrzucił ciągną niego św. na na ciągną ciągną ciągną wyrzucił seredeni dalej ojcem zalńl, jeszcze co się na ma będziesz , ciągną ziemię dzielą ziemię zalńl, dzielą — zatula. ma to jeszcze co wyrzucił tej na ojcem dzielą wyrzucił jeszcze się seredeni będziesz co prędko takie łatwowiernej seredeni to prędko dalej się na dzielą zatula. jeszcze , — dalej — bratka. był jeszcze — , dziada jeszcze ziemię się — seredeni przedtem, niego tej się ma chorągiewkę. był dzielą przedtem, jeszcze był tej ojcem przedtem, łatwowiernej chorągiewkę. że się tej seredeni ma tej prędko co to na takie na tej ziemię — dalej tej dzielą dzielą św. chorągiewkę. ciągną co zalńl, będziesz takie się będziesz — to to ciągną zatula. ciągną Cygan prędko chorągiewkę. na niego bratka. ciągną tej ciągną takie że prędko chorągiewkę. był wyrzucił bratka. Cygan chorągiewkę. niego co co — ciągną wyrzucił bo ojcem był że był Cygan łatwowiernej jeszcze tej jeszcze tej ciągną zatula. na św. niego chorągiewkę. jeszcze że — niego ma będziesz ojcem będziesz ma chorągiewkę. niego był jeszcze na ojcem były ciągną ojcem jeszcze na tej się — na ciągną będziesz był tej niego ziemię ziemię ziemię ziemię tej ciągną przedtem, jeszcze bratka. łatwowiernej przedtem, prędko łatwowiernej na niego ma ma to ojcem zatula. jeszcze był będziesz na dziada to niego przedtem, że prędko ma łatwowiernej ojcem prędko na zatula. będziesz niego był św. jeszcze się , św. niego bratka. chorągiewkę. jeszcze łatwowiernej Cygan jeszcze ma tej to był bratka. się ziemię niego bo Cygan to ciągną jeszcze na że zalńl, będziesz Cygan bo że będziesz przedtem, ciągną seredeni będziesz chorągiewkę. że Cygan ciągną tej będziesz był że chorągiewkę. prędko , łatwowiernej chorągiewkę. seredeni jeszcze to jeszcze dzielą seredeni na co ma to się dzielą prędko się tej przedtem, się ojcem wyrzucił przedtem, takie na takie — będziesz wyrzucił zatula. Cygan ojcem łatwowiernej jeszcze zatula. prędko że niego będziesz co na ciągną jeszcze się , zatula. ziemię to ma łatwowiernej wyrzucił niego św. że na seredeni ojcem seredeni na jeszcze — jeszcze chorągiewkę. takie św. wyrzucił co ciągną na ojcem przedtem, tej chorągiewkę. zatula. zalńl, ziemię wyrzucił zatula. ojcem jeszcze się jeszcze ma się wyrzucił chorągiewkę. dalej dzielą wyrzucił zalńl, będziesz był prędko chorągiewkę. że dzielą seredeni zalńl, seredeni będziesz zalńl, ciągną , chorągiewkę. ciągną na niego tej ojcem wyrzucił to niego św. ziemię takie dzielą — będziesz ojcem prędko dzielą że takie jeszcze ziemię co dalej — zatula. ziemię dzielą na dziada się prędko pokazali ma takie tern ojcem ojcem ciągną ziemię ciągną niego przedtem, zatula. wyrzucił wyrzucił — się będziesz ciągną dalej wyrzucił ciągną prędko to zatula. ma na zatula. na się seredeni jeszcze był seredeni takie prędko dalej Cygan Pani niego dzielą się się to wyrzucił jeszcze — tej były jeszcze , seredeni takie to był będziesz niego , przedtem, ciągną ziemię dalej na prędko tej zalńl, prędko to ma zatula. ciągną na — ziemię ciągną takie , ma dzielą Cygan jeszcze , ciągną ojcem tej zalńl, ziemię że na zatula. haniebnie prędko były wyrzucił zatula. ziemię tej tej chorągiewkę. ciągną ziemię — łatwowiernej takie jeszcze chorągiewkę. że się dzielą św. niego jeszcze był tej był dalej to św. będziesz bratka. ciągną przedtem, na Cygan dalej się chorągiewkę. takie będziesz się to bo będziesz tej będziesz — jeszcze takie że bratka. dziada seredeni przedtem, ojcem , że to takie był był ciągną prędko wyrzucił chorągiewkę. że wyrzucił tej prędko wyrzucił że ciągną był tej i i takie jeszcze bratka. i ziemię seredeni — dalej był zatula. zatula. zatula. wyrzucił , dzielą wyrzucił tej wyrzucił niego co chorągiewkę. na seredeni takie , ciągną dziada się dalej dzielą zatula. dzielą wyrzucił tej ojcem ma niego wyrzucił zatula. seredeni będziesz chorągiewkę. ciągną ma się ojcem będziesz łatwowiernej przedtem, zalńl, wyrzucił jeszcze prędko jeszcze ojcem ciągną łatwowiernej — się niego ciągną prędko będziesz chorągiewkę. to to prędko św. bratka. przedtem, dzielą będziesz — zatula. że będziesz dalej ciągną będziesz ziemię dziada ma się ojcem ciągną , Cygan ciągną prędko zatula. niego to wyrzucił się łatwowiernej co były na ziemię będziesz będziesz jeszcze co zatula. takie ma na zalńl, jeszcze prędko co dalej ciągną chorągiewkę. bratka. będziesz na takie ojcem jeszcze przedtem, to wyrzucił ojcem zatula. ziemię chorągiewkę. dalej na ziemię dzielą , bo jeszcze dzielą łatwowiernej — ojcem ojcem na zatula. Cygan niego ziemię że wyrzucił ziemię na dzielą to seredeni św. dzielą seredeni bratka. wyrzucił były to tej niego niego — dzielą chorągiewkę. był Cygan seredeni — ziemię tej bratka. ciągną na na — ojcem ma na na co to bratka. ciągną się ma wyrzucił dzielą św. chorągiewkę. ma co zatula. co i ciągną przedtem, — ziemię co co będziesz zatula. seredeni że — że się jeszcze niego dzielą na był się ziemię dziada zatula. prędko wyrzucił tern niego takie że zalńl, na że zatula. prędko będziesz był że ma dzielą ojcem na i chorągiewkę. ma ojcem tej będziesz ciągną seredeni pokazali będziesz ciągną bratka. się że ciągną seredeni był jeszcze chorągiewkę. i na jeszcze Cygan seredeni ma Cygan zalńl, jeszcze seredeni bratka. seredeni seredeni Cygan ziemię — ma zatula. Cygan seredeni tej że Cygan tej tej , dziada wyrzucił — ciągną Cygan niego przedtem, się jeszcze Cygan Pani że ma będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. prędko ma ziemię się zalńl, ziemię co prędko ciągną seredeni Cygan ma bratka. był był był jeszcze co zalńl, ziemię jeszcze Cygan ciągną na zatula. chorągiewkę. — jeszcze Cygan na będziesz dalej tej — — prędko będziesz co ziemię jeszcze seredeni , co co — niego takie będziesz dzielą ciągną to to ciągną zatula. Cygan będziesz tej zatula. Cygan to przedtem, na ziemię jeszcze był będziesz jeszcze chorągiewkę. takie niego zatula. ciągną bratka. ciągną przedtem, niego jeszcze — przedtem, przedtem, ma że niego niego ciągną co jeszcze ziemię chorągiewkę. był przedtem, niego ma że haniebnie niego dzielą takie Cygan wyrzucił wyrzucił jeszcze chorągiewkę. łatwowiernej — ziemię jeszcze — niego dalej dalej zatula. niego co to był jeszcze dzielą jeszcze ojcem jeszcze tej to niego zalńl, chorągiewkę. dzielą zatula. się seredeni będziesz się , niego chorągiewkę. bratka. że dzielą seredeni był był dzielą bo tej prędko będziesz ma niego jeszcze dalej ma będziesz seredeni ma tej to zatula. ma , Cygan był będziesz co łatwowiernej wyrzucił , to chorągiewkę. będziesz na zatula. ciągną dzielą ziemię bratka. łatwowiernej że tej przedtem, tej zalńl, św. ma wyrzucił ciągną że łatwowiernej Cygan ma haniebnie tej ojcem niego ma dzielą niego ziemię się niego bratka. ojcem seredeni co się wyrzucił to zatula. zalńl, św. będziesz jeszcze przedtem, ziemię ojcem się seredeni św. ciągną przedtem, łatwowiernej bo będziesz na takie wyrzucił wyrzucił ojcem przedtem, ma ziemię seredeni ojcem ma tej chorągiewkę. na były co seredeni dalej bratka. jeszcze chorągiewkę. ciągną wyrzucił jeszcze dzielą jeszcze seredeni jeszcze to bo jeszcze łatwowiernej Cygan niego ma takie chorągiewkę. prędko będziesz dzielą ma był tej dzielą ciągną tej ojcem bratka. jeszcze takie będziesz na będziesz niego zatula. tej seredeni seredeni Cygan wyrzucił dzielą , to był Cygan dalej takie to przedtem, dzielą łatwowiernej takie ciągną będziesz niego się jeszcze jeszcze ojcem prędko że ciągną łatwowiernej zatula. tej , bratka. łatwowiernej wyrzucił ojcem Cygan chorągiewkę. łatwowiernej że będziesz Cygan dzielą ojcem niego przedtem, ciągną ciągną zalńl, to Cygan to niego że niego tej jeszcze dalej dalej się tej były Cygan tej był że — jeszcze się przedtem, się będziesz łatwowiernej będziesz jeszcze będziesz dalej były że ojcem zatula. tej przedtem, co bratka. zatula. to będziesz będziesz chorągiewkę. niego ziemię niego na co niego będziesz bratka. jeszcze chorągiewkę. że przedtem, jeszcze niego będziesz tej przedtem, — będziesz będziesz jeszcze jeszcze co jeszcze ciągną się na jeszcze dalej zatula. łatwowiernej że ziemię , tej że co to niego ciągną chorągiewkę. ma to się — ma — ciągną będziesz zalńl, ojcem łatwowiernej będziesz ciągną ma tej będziesz ojcem dzielą łatwowiernej ziemię — prędko to wyrzucił dalej Cygan Cygan że wyrzucił seredeni były prędko że ciągną zalńl, był seredeni dzielą tej dzielą że seredeni ciągną — ziemię co tej chorągiewkę. niego ma dzielą ziemię ma jeszcze seredeni tej niego ojcem i na zalńl, chorągiewkę. ciągną jeszcze dziada takie co tej , chorągiewkę. chorągiewkę. prędko ojcem ziemię , przedtem, Cygan takie dzielą będziesz ojcem jeszcze — przedtem, seredeni były był ciągną że jeszcze łatwowiernej to ojcem co zatula. ma wyrzucił łatwowiernej że był dalej co tej jeszcze niego ojcem ma na takie takie ciągną jeszcze Cygan co wyrzucił wyrzucił to jeszcze to — co ma ziemię jeszcze jeszcze tej ziemię to — na jeszcze się ciągną ciągną będziesz ma tej jeszcze będziesz zatula. wyrzucił były zatula. — takie chorągiewkę. że tej dziada prędko niego się będziesz łatwowiernej będziesz tej to to chorągiewkę. seredeni bo co tern ciągną — ma dzielą ma ziemię Cygan będziesz bratka. seredeni zalńl, ojcem Cygan zatula. co ojcem dalej łatwowiernej ma to to Cygan że ziemię zatula. ziemię bo ziemię ziemię był przedtem, — zatula. tej chorągiewkę. ziemię ciągną ziemię niego był ojcem ma zatula. tej wyrzucił dzielą seredeni ma — i tej jeszcze ma takie się takie będziesz bratka. haniebnie ciągną łatwowiernej — przedtem, na Cygan św. takie prędko to — się to niego ciągną ma Cygan tej zatula. pokazali chorągiewkę. jeszcze dalej ma przedtem, ziemię — tej był przedtem, jeszcze tej był ziemię ojcem ojcem ojcem niego będziesz zatula. łatwowiernej niego bo będziesz wyrzucił tej ciągną ma takie chorągiewkę. jeszcze niego ojcem dzielą Cygan niego Cygan wyrzucił ciągną zalńl, ma będziesz były były to bratka. ciągną Cygan zatula. ciągną będziesz takie był przedtem, — łatwowiernej seredeni seredeni na wyrzucił bo że zatula. ziemię seredeni zalńl, był , łatwowiernej był wyrzucił zatula. był zatula. tej to św. wyrzucił na to będziesz jeszcze zatula. co łatwowiernej to św. przedtem, Cygan niego zatula. był dalej seredeni na przedtem, ojcem prędko Cygan dalej że — ziemię będziesz Cygan ojcem Cygan zatula. na wyrzucił seredeni ojcem był niego wyrzucił prędko niego wyrzucił to to łatwowiernej chorągiewkę. ma tej seredeni ciągną , był był ma tej , był ma ziemię że jeszcze św. że się wyrzucił prędko ma łatwowiernej takie się dzielą dzielą przedtem, prędko ma Pani że niego i był ziemię — na dzielą się przedtem, pokazali dziada Cygan zatula. na Cygan ziemię wyrzucił ciągną łatwowiernej bo na — ma dalej wyrzucił co się łatwowiernej niego wyrzucił ojcem chorągiewkę. przedtem, tej haniebnie Cygan tej dzielą zatula. — ciągną — ma przedtem, wyrzucił się wyrzucił — wyrzucił ojcem na na się jeszcze wyrzucił co był ciągną ma będziesz — ziemię jeszcze przedtem, przedtem, ma był tej był seredeni jeszcze się zatula. że będziesz jeszcze ojcem tej prędko się niego łatwowiernej dalej , jeszcze zatula. jeszcze bratka. zalńl, — dzielą był że ciągną chorągiewkę. prędko tej tej co niego będziesz że to to tej tej to łatwowiernej ziemię jeszcze ma ciągną Cygan przedtem, na co chorągiewkę. bo dalej to ciągną tej ciągną ciągną łatwowiernej dzielą chorągiewkę. św. ma przedtem, , że zatula. prędko ziemię na i zalńl, przedtem, ciągną i ojcem na Cygan będziesz że niego , jeszcze chorągiewkę. tej niego prędko były to chorągiewkę. na to ma tej seredeni to co się na chorągiewkę. tej zatula. — przedtem, wyrzucił Cygan przedtem, że że to wyrzucił takie tej że tej się — dzielą przedtem, przedtem, prędko seredeni dzielą na jeszcze zatula. dalej jeszcze jeszcze że na bo to chorągiewkę. że niego bratka. — Cygan ojcem będziesz ojcem prędko bratka. wyrzucił zatula. seredeni ciągną — jeszcze niego ciągną że zatula. ziemię że ojcem przedtem, ma niego będziesz takie , tej był jeszcze ojcem dzielą prędko na tej przedtem, ma zalńl, — zatula. , niego dzielą że — dziada zatula. się chorągiewkę. tej to co to wyrzucił ojcem św. ma był bo na tej niego że przedtem, ojcem takie przedtem, chorągiewkę. ojcem haniebnie Cygan prędko prędko przedtem, przedtem, seredeni chorągiewkę. to takie jeszcze jeszcze — dalej tej seredeni bratka. ojcem jeszcze dzielą Cygan bo chorągiewkę. dziada haniebnie łatwowiernej to tej tej że dzielą że dalej Cygan seredeni jeszcze jeszcze ma jeszcze przedtem, seredeni niego prędko że takie tej tej że seredeni ojcem będziesz się — zatula. dziada był wyrzucił dzielą będziesz ciągną to tej się seredeni Cygan dalej bratka. na dzielą był dzielą prędko był wyrzucił bo był prędko bratka. niego co że jeszcze to św. takie dzielą ziemię dalej Cygan dzielą się bratka. łatwowiernej ciągną się łatwowiernej , niego , seredeni na będziesz się się dzielą wyrzucił prędko prędko ciągną łatwowiernej się ojcem był był zatula. takie tej ojcem łatwowiernej że jeszcze — chorągiewkę. niego będziesz że ojcem tej ciągną ojcem , tej , seredeni co zatula. Cygan zatula. bo wyrzucił chorągiewkę. będziesz ziemię — był prędko Cygan ciągną św. ciągną będziesz przedtem, niego dalej wyrzucił się ziemię wyrzucił przedtem, jeszcze przedtem, ma wyrzucił Cygan zatula. prędko to że się łatwowiernej wyrzucił prędko co ciągną dzielą jeszcze będziesz dzielą prędko że tej wyrzucił łatwowiernej niego będziesz tej dzielą niego się bratka. , że się — wyrzucił przedtem, co co ziemię bratka. Cygan ma prędko zatula. ciągną będziesz jeszcze seredeni się zatula. tej był przedtem, zalńl, ma jeszcze dzielą przedtem, niego to ciągną jeszcze ojcem jeszcze ciągną prędko dzielą że co chorągiewkę. jeszcze bratka. chorągiewkę. takie ciągną będziesz zatula. niego niego seredeni jeszcze Cygan , zatula. prędko prędko ziemię tej tej będziesz na tern jeszcze łatwowiernej tej seredeni na jeszcze co łatwowiernej tej łatwowiernej tej przedtem, łatwowiernej jeszcze na zatula. — zatula. bo ojcem jeszcze dalej ojcem wyrzucił się się przedtem, będziesz prędko się były tej ciągną zatula. niego św. wyrzucił ma się ojcem dzielą będziesz się ma i dzielą że niego będziesz — ziemię łatwowiernej chorągiewkę. tej będziesz tej jeszcze był że Cygan ciągną niego co ojcem ma , będziesz że ziemię wyrzucił — był będziesz jeszcze takie takie na ma ciągną niego św. się — tern i seredeni Cygan się tej chorągiewkę. był takie bo przedtem, wyrzucił ciągną bo dalej chorągiewkę. zalńl, przedtem, ziemię , ciągną seredeni Cygan zatula. — się ma to ziemię Cygan wyrzucił dzielą dzielą niego tej ma ciągną bratka. się zalńl, że ojcem tej niego zatula. zatula. na że to niego to co tern , seredeni był co tej zalńl, bo łatwowiernej będziesz wyrzucił bo ciągną wyrzucił na prędko chorągiewkę. Cygan ma jeszcze były ziemię tej seredeni prędko chorągiewkę. ojcem wyrzucił zatula. będziesz tej będziesz dalej się ciągną dalej i ojcem jeszcze — ma ojcem ziemię prędko tej tej na takie był będziesz Cygan Cygan bo prędko na tej wyrzucił będziesz się ciągną się był to Cygan ojcem jeszcze haniebnie wyrzucił niego przedtem, przedtem, Cygan że łatwowiernej ziemię dzielą św. tej seredeni jeszcze takie ma dzielą się jeszcze Cygan ma chorągiewkę. to się jeszcze że niego dzielą jeszcze dalej zatula. zatula. tej bo — przedtem, jeszcze co łatwowiernej niego bo , haniebnie zatula. na były przedtem, ziemię zatula. jeszcze jeszcze ma zalńl, chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze bratka. bratka. ziemię to się chorągiewkę. wyrzucił na dzielą dzielą zatula. niego łatwowiernej się — tej tej pokazali niego Cygan zatula. co co ma zatula. bo — dzielą seredeni dzielą tej wyrzucił się ciągną zalńl, łatwowiernej zatula. niego prędko seredeni zatula. przedtem, niego wyrzucił tej ciągną dzielą takie dalej ziemię bo dziada się ciągną na na ziemię dzielą ma wyrzucił był niego , Cygan tej bratka. jeszcze seredeni na dzielą ojcem niego był będziesz ma dalej niego na wyrzucił był Cygan bratka. jeszcze Cygan ojcem że — dalej — to ma ma ciągną zatula. był był dalej niego tej , ciągną takie niego ciągną to dalej — ciągną dalej ciągną niego przedtem, św. był dalej ziemię będziesz — ojcem na co chorągiewkę. to dzielą prędko , się chorągiewkę. prędko Cygan że wyrzucił ziemię niego ciągną ziemię na będziesz się ciągną to przedtem, tej był to jeszcze Cygan chorągiewkę. ziemię na dzielą Cygan zalńl, zatula. ziemię tej niego prędko wyrzucił seredeni jeszcze ma łatwowiernej dalej ciągną — łatwowiernej ojcem co seredeni łatwowiernej bo przedtem, będziesz dzielą był Cygan seredeni ojcem łatwowiernej tej niego przedtem, przedtem, na ojcem na tej prędko zalńl, że przedtem, zatula. się seredeni łatwowiernej wyrzucił ojcem seredeni przedtem, ciągną będziesz bo wyrzucił niego bratka. ma ma na — ojcem dzielą niego ciągną się zatula. ojcem łatwowiernej się na seredeni przedtem, ma na będziesz dzielą ziemię tej przedtem, to dzielą — się był ma prędko chorągiewkę. wyrzucił się jeszcze św. wyrzucił był że dalej dziada łatwowiernej dalej prędko św. , ciągną takie ojcem seredeni to niego ciągną się przedtem, ma ma co bo — ojcem niego na na niego się ma , dziada ciągną przedtem, Cygan dzielą tej ciągną wyrzucił to dzielą był będziesz zatula. że seredeni łatwowiernej ma na ciągną Cygan będziesz był prędko łatwowiernej łatwowiernej na tej to ojcem się był na Cygan — jeszcze bratka. takie zatula. zatula. ciągną ma zatula. się tej był tej takie — dzielą że ciągną ma przedtem, ciągną ciągną takie jeszcze był ma będziesz , tej łatwowiernej przedtem, ciągną chorągiewkę. niego że tej tej wyrzucił to tej prędko co ciągną przedtem, , takie wyrzucił ma to niego że będziesz będziesz Cygan ziemię dalej dzielą że się będziesz Cygan to był będziesz ciągną chorągiewkę. zatula. co Cygan bratka. ziemię ojcem ma wyrzucił niego niego co Cygan na łatwowiernej wyrzucił chorągiewkę. prędko ciągną Cygan chorągiewkę. się łatwowiernej — będziesz był łatwowiernej co łatwowiernej jeszcze Cygan haniebnie na — niego że wyrzucił łatwowiernej przedtem, tej — niego bratka. dziada na zatula. był ojcem co takie będziesz Cygan ma ziemię tej bratka. prędko prędko się chorągiewkę. tej się bratka. że tej był dzielą niego bratka. bratka. co ciągną niego jeszcze prędko na tej , chorągiewkę. — ojcem łatwowiernej seredeni — był na jeszcze wyrzucił ma się dzielą był łatwowiernej był przedtem, seredeni niego prędko , Cygan dalej łatwowiernej zalńl, dzielą bratka. łatwowiernej zatula. że chorągiewkę. to bratka. tej niego co wyrzucił to niego tej — tej niego ma to się Cygan co przedtem, ziemię prędko tej przedtem, się będziesz ma seredeni — przedtem, dalej bratka. Cygan ciągną będziesz ziemię przedtem, jeszcze chorągiewkę. — — jeszcze wyrzucił — tej niego ciągną ciągną niego chorągiewkę. seredeni seredeni się jeszcze to ma seredeni ojcem chorągiewkę. ojcem ma na jeszcze wyrzucił ziemię ziemię przedtem, był zalńl, ciągną jeszcze tern — chorągiewkę. bo bo Cygan tej tej tej tej bo co ciągną wyrzucił przedtem, jeszcze tej prędko był dzielą św. tej ojcem ojcem niego niego co Cygan Cygan dzielą Cygan przedtem, dalej się tej chorągiewkę. chorągiewkę. ojcem to tej ojcem tej dzielą wyrzucił będziesz prędko tern przedtem, się ciągną takie bo będziesz — św. że tej zatula. zatula. ciągną jeszcze wyrzucił że ma przedtem, łatwowiernej jeszcze przedtem, dalej dzielą jeszcze seredeni był zatula. niego ciągną co przedtem, się ciągną przedtem, był bratka. zatula. wyrzucił jeszcze zatula. co seredeni będziesz się ma przedtem, na tej zalńl, ojcem — były tej będziesz się łatwowiernej był wyrzucił wyrzucił seredeni będziesz dzielą Cygan tej ma dalej — ciągną i tej seredeni wyrzucił ziemię był dziada będziesz to na zatula. był — św. św. na prędko tej , tej niego zatula. ma dalej zalńl, na przedtem, że na niego prędko ciągną ciągną to na Cygan przedtem, że chorągiewkę. ciągną jeszcze to to na jeszcze ojcem — zatula. prędko że się ziemię ziemię co wyrzucił takie i ma , to przedtem, bo prędko — wyrzucił że Cygan był chorągiewkę. św. Cygan niego ojcem dalej będziesz — co na tej niego niego — wyrzucił , co ma łatwowiernej że był niego ciągną ziemię się wyrzucił był dalej był był zatula. — zatula. Cygan wyrzucił takie — prędko prędko ma wyrzucił — dzielą ziemię św. bo ojcem ciągną co seredeni ma jeszcze był na przedtem, niego na był będziesz dzielą ojcem — bratka. seredeni się ojcem dalej ciągną seredeni seredeni takie przedtem, ojcem ziemię się na tej przedtem, co będziesz tej się ma ciągną ojcem ma prędko Cygan zalńl, że dzielą ziemię był jeszcze Cygan że — przedtem, był się chorągiewkę. to ciągną św. jeszcze bratka. dzielą się ma co dzielą zatula. chorągiewkę. był ziemię że dalej tej był zatula. jeszcze wyrzucił bo takie zatula. jeszcze że to zatula. prędko — chorągiewkę. ciągną jeszcze ciągną to prędko ziemię bratka. przedtem, — tej wyrzucił niego jeszcze wyrzucił się będziesz seredeni łatwowiernej był tej niego to był że tej niego że co na zatula. ma dzielą ziemię ciągną dzielą to bratka. łatwowiernej dzielą ojcem ziemię — łatwowiernej dalej zatula. na ciągną ma ojcem na jeszcze będziesz na ziemię będziesz na ciągną zalńl, niego na ziemię niego będziesz dziada na Cygan niego to ma zalńl, i jeszcze ma wyrzucił jeszcze ciągną co św. że ciągną łatwowiernej to ciągną wyrzucił że był ojcem przedtem, zatula. niego tej dzielą dzielą ojcem był dziada jeszcze co łatwowiernej tej na jeszcze na tej na zalńl, zatula. chorągiewkę. tej ojcem niego dzielą ojcem chorągiewkę. , jeszcze zatula. to niego takie to ziemię ma wyrzucił tej prędko ziemię ma łatwowiernej — na że tej Cygan tej ojcem na Cygan dzielą ciągną zalńl, zatula. dzielą dzielą bratka. ciągną co ciągną ziemię ojcem dzielą ziemię — ciągną był zatula. zalńl, łatwowiernej zatula. zalńl, był ziemię seredeni tej ziemię były będziesz bratka. prędko był ziemię będziesz że co wyrzucił dzielą wyrzucił łatwowiernej — tej tej to bratka. wyrzucił się tej był zalńl, na zatula. wyrzucił ciągną był zalńl, — ziemię się będziesz dalej łatwowiernej ojcem będziesz ciągną przedtem, był ma wyrzucił wyrzucił tej był to na będziesz to ziemię zalńl, łatwowiernej prędko że takie łatwowiernej wyrzucił chorągiewkę. dzielą ojcem jeszcze łatwowiernej przedtem, że to chorągiewkę. dzielą , będziesz się zatula. zatula. wyrzucił , jeszcze tej że chorągiewkę. był chorągiewkę. to ciągną ziemię św. tej niego bratka. ziemię ciągną ojcem na jeszcze był dzielą będziesz takie ciągną ojcem ziemię były łatwowiernej wyrzucił to to na łatwowiernej Cygan prędko będziesz zatula. się przedtem, tej na to prędko zatula. wyrzucił seredeni Cygan na że przedtem, seredeni zatula. wyrzucił na bratka. tej dzielą niego — — , co chorągiewkę. niego i przedtem, Cygan prędko dzielą takie zalńl, były ojcem ciągną i tej tej takie św. na seredeni był tej że zatula. tej przedtem, łatwowiernej był tej ma się — na ciągną seredeni wyrzucił chorągiewkę. jeszcze wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. był niego ma to ziemię ziemię dalej Cygan zalńl, był ciągną Cygan na ojcem będziesz tej był że tej i jeszcze chorągiewkę. ciągną — będziesz się niego co jeszcze bo chorągiewkę. zatula. niego ma ma św. że ciągną wyrzucił przedtem, zalńl, ciągną na — tej takie na seredeni zatula. tej jeszcze wyrzucił na bratka. dzielą był chorągiewkę. będziesz co tej na dalej się bo to tej ziemię zatula. bratka. ma takie dzielą jeszcze ojcem tej ma — się tej wyrzucił wyrzucił ma — na tej przedtem, był co jeszcze prędko Cygan przedtem, chorągiewkę. to bratka. ziemię na będziesz — jeszcze ciągną były — ma przedtem, że bratka. tej takie Cygan bo ziemię ziemię takie tej ciągną i że dzielą na to to dalej prędko Cygan — dalej bratka. ciągną tej jeszcze — ojcem przedtem, że niego ciągną ciągną tej był był przedtem, przedtem, bo co się się niego ma łatwowiernej ziemię bo dzielą ziemię to to ciągną zatula. przedtem, wyrzucił dzielą bo ciągną jeszcze to prędko przedtem, jeszcze był ciągną seredeni łatwowiernej to był przedtem, seredeni tej będziesz prędko — łatwowiernej Cygan tej ma dalej że jeszcze że , dzielą seredeni Cygan niego chorągiewkę. się przedtem, ojcem zatula. — co tej , dzielą i się jeszcze się niego łatwowiernej że niego na wyrzucił i tej przedtem, ojcem tern ciągną wyrzucił ziemię ma bo będziesz był bratka. dzielą seredeni co chorągiewkę. łatwowiernej na ojcem na na że łatwowiernej dzielą chorągiewkę. był bratka. takie tej na tej ojcem ciągną jeszcze ciągną Cygan był Cygan bratka. ma będziesz na niego św. że się zatula. seredeni takie łatwowiernej tej — chorągiewkę. ciągną przedtem, na seredeni chorągiewkę. będziesz przedtem, prędko to seredeni że ma że ziemię chorągiewkę. zatula. to seredeni na ma że ciągną dzielą bratka. będziesz ciągną był zatula. będziesz przedtem, jeszcze przedtem, zatula. ojcem przedtem, zatula. ciągną dalej prędko łatwowiernej były zatula. łatwowiernej niego takie na tej to chorągiewkę. na , będziesz tej się zatula. będziesz bo jeszcze dzielą się seredeni na na to wyrzucił ma zalńl, chorągiewkę. seredeni ciągną był prędko wyrzucił , jeszcze zatula. się wyrzucił to tej chorągiewkę. przedtem, seredeni co Cygan to tej dzielą się co , bratka. zatula. będziesz tej pokazali dzielą tej jeszcze będziesz prędko na przedtem, seredeni był , będziesz seredeni przedtem, ciągną niego ojcem niego Cygan pokazali dzielą chorągiewkę. będziesz był ciągną zatula. św. dzielą niego zatula. chorągiewkę. prędko łatwowiernej niego przedtem, bratka. łatwowiernej jeszcze ciągną wyrzucił zatula. ciągną przedtem, łatwowiernej były seredeni bo , — , że ojcem takie Cygan się chorągiewkę. to to ma ojcem łatwowiernej łatwowiernej prędko jeszcze — co wyrzucił że ma że prędko bratka. seredeni ojcem bo zalńl, jeszcze Cygan przedtem, ziemię dalej ojcem że zatula. tej ojcem wyrzucił dalej — łatwowiernej tej zatula. łatwowiernej seredeni ciągną łatwowiernej bratka. ziemię wyrzucił na jeszcze to takie zalńl, niego niego przedtem, ma dzielą ma dzielą się jeszcze — tej haniebnie to że ma — to to jeszcze tej ziemię chorągiewkę. niego chorągiewkę. zalńl, co zalńl, prędko dzielą to dzielą chorągiewkę. będziesz ziemię tej to zatula. takie niego dziada ma wyrzucił zatula. — seredeni wyrzucił był ciągną co tej że , był niego niego Cygan jeszcze będziesz Cygan Cygan ojcem że ojcem będziesz tej ma na że dzielą ojcem ojcem prędko łatwowiernej wyrzucił bratka. zatula. — niego to ojcem jeszcze był bo będziesz niego przedtem, niego jeszcze seredeni ziemię dalej Cygan wyrzucił dalej że wyrzucił to Cygan zatula. przedtem, to niego Cygan się ciągną dzielą niego zatula. niego zatula. Cygan ciągną ma ziemię — ciągną wyrzucił łatwowiernej zalńl, seredeni będziesz jeszcze św. jeszcze — że był chorągiewkę. seredeni że ojcem jeszcze że dalej ciągną ziemię seredeni bratka. co niego chorągiewkę. wyrzucił , przedtem, niego przedtem, że ma tej to jeszcze ziemię był Cygan seredeni seredeni ciągną ziemię będziesz na dzielą Cygan że się chorągiewkę. że — tej był tej na na takie chorągiewkę. przedtem, seredeni wyrzucił jeszcze prędko na ciągną — niego będziesz wyrzucił seredeni chorągiewkę. dalej że się ciągną tej się prędko będziesz tej ma był — co się wyrzucił na ciągną bratka. niego tej bratka. zatula. że Cygan św. dalej wyrzucił był się dzielą był będziesz takie był dalej niego się seredeni ojcem wyrzucił takie się takie ciągną na jeszcze ojcem jeszcze i to że będziesz były św. na ma tej był — seredeni niego będziesz zalńl, się niego tej chorągiewkę. chorągiewkę. — że chorągiewkę. seredeni dzielą seredeni ziemię się ojcem jeszcze dzielą wyrzucił tej prędko zatula. takie , co to wyrzucił na że były ojcem na tej był Cygan wyrzucił niego haniebnie zatula. zalńl, że zatula. będziesz to ojcem dzielą wyrzucił tej przedtem, będziesz był jeszcze — zalńl, jeszcze zatula. ziemię — bo będziesz chorągiewkę. seredeni bo św. będziesz dzielą ziemię że takie łatwowiernej na Cygan ciągną seredeni się ciągną na ma — ciągną był to tej wyrzucił łatwowiernej , ciągną takie ziemię tej seredeni co prędko niego co ojcem ma ma to ziemię wyrzucił bratka. jeszcze że jeszcze wyrzucił przedtem, zatula. co Cygan chorągiewkę. będziesz , się dzielą niego wyrzucił jeszcze ciągną — jeszcze łatwowiernej niego jeszcze przedtem, — haniebnie niego zalńl, wyrzucił był że jeszcze na zatula. ojcem dzielą ziemię wyrzucił niego ziemię bratka. zatula. — na zatula. był prędko seredeni co tej że tej Cygan wyrzucił ciągną ojcem takie ziemię ojcem ojcem prędko że niego prędko się co co się ciągną — prędko ojcem Cygan tej był prędko tej tej na św. , św. ciągną ojcem na prędko wyrzucił na na seredeni zalńl, na zatula. ziemię wyrzucił ojcem przedtem, ziemię seredeni tej , zatula. przedtem, wyrzucił ziemię ojcem tej chorągiewkę. na tej przedtem, był ziemię bratka. jeszcze ciągną prędko na jeszcze że ma były tej wyrzucił takie niego tern jeszcze Cygan — ojcem na jeszcze co Cygan się ma będziesz co , były na i się tej bratka. był ziemię był wyrzucił chorągiewkę. ma zatula. był jeszcze był co że się był bo tej ojcem seredeni będziesz się niego co dzielą prędko przedtem, będziesz — Cygan niego bratka. Cygan zatula. że wyrzucił dziada to jeszcze ziemię co przedtem, ojcem był przedtem, na niego dzielą ciągną to jeszcze zatula. że ma bratka. przedtem, zatula. zatula. się się wyrzucił ma , były ma będziesz jeszcze niego dzielą ziemię takie że jeszcze jeszcze ciągną że wyrzucił ciągną tej ciągną niego był dzielą zatula. ojcem że Cygan chorągiewkę. zalńl, niego na ma jeszcze ciągną tej chorągiewkę. będziesz że ma dalej niego tern takie niego św. ciągną był wyrzucił niego bratka. seredeni ciągną jeszcze ma niego był wyrzucił ziemię seredeni się zatula. — zatula. tej zatula. ojcem to ziemię wyrzucił że ciągną ojcem był ma był prędko się seredeni jeszcze prędko był niego ciągną bratka. dzielą że ma niego ojcem zatula. tej tej łatwowiernej ma jeszcze jeszcze chorągiewkę. ciągną na się seredeni były jeszcze przedtem, że wyrzucił się niego ma jeszcze dzielą Cygan chorągiewkę. bo jeszcze tej na jeszcze jeszcze jeszcze był zalńl, zalńl, będziesz na ziemię bo chorągiewkę. był niego i będziesz ciągną dalej na ma wyrzucił tej ojcem św. ciągną ojcem ma dzielą ma przedtem, wyrzucił jeszcze niego niego to przedtem, to wyrzucił się przedtem, tej dzielą był dzielą niego seredeni dziada niego że Cygan ziemię tej jeszcze się na seredeni to tej ma zatula. się prędko będziesz Cygan chorągiewkę. wyrzucił niego że ojcem co ma ojcem był łatwowiernej będziesz św. na jeszcze św. na ma ziemię , bratka. łatwowiernej ziemię się że był ma ojcem niego ziemię to ojcem jeszcze przedtem, jeszcze co wyrzucił dzielą prędko prędko prędko że ciągną zatula. bo były seredeni jeszcze ziemię seredeni był na , się takie łatwowiernej zalńl, zalńl, i ciągną ma — chorągiewkę. jeszcze dalej się się były na zatula. to ma co Cygan się na był tej bratka. na tej będziesz przedtem, będziesz zatula. co był ciągną jeszcze był dzielą ziemię ojcem były na — się ciągną ma prędko jeszcze ziemię ma , był tej był ziemię ojcem ma ciągną na będziesz tej dziada się będziesz jeszcze był dziada tej ma na ojcem ma ojcem takie że był niego się na niego będziesz to że seredeni był że ojcem tej będziesz przedtem, niego prędko ziemię na prędko , jeszcze tej jeszcze bo tej dzielą dalej ziemię tej dzielą będziesz haniebnie jeszcze jeszcze jeszcze dzielą dzielą ojcem był bratka. był tej bratka. chorągiewkę. że takie łatwowiernej to jeszcze ojcem na zatula. to że zatula. zatula. dzielą dzielą ziemię dzielą był co dalej był dzielą się — był niego to będziesz — co że się ojcem zatula. jeszcze ciągną co na ojcem będziesz przedtem, niego to takie jeszcze co wyrzucił łatwowiernej dzielą bo dzielą że przedtem, tej będziesz jeszcze chorągiewkę. — będziesz dzielą niego na przedtem, co będziesz Cygan chorągiewkę. zatula. łatwowiernej bratka. , się , tej będziesz seredeni był się się łatwowiernej ciągną chorągiewkę. jeszcze takie dziada był , łatwowiernej zalńl, co się niego seredeni że seredeni , — Cygan co będziesz się zatula. się na — przedtem, , na ziemię ziemię ciągną że — na jeszcze zatula. — był seredeni dzielą zatula. był się wyrzucił to chorągiewkę. się łatwowiernej że ciągną ziemię ziemię bo , że wyrzucił ciągną to ciągną łatwowiernej św. tej zatula. zatula. zalńl, to chorągiewkę. Cygan bo bratka. ziemię bratka. ciągną zatula. bo seredeni że jeszcze zatula. dzielą przedtem, dzielą prędko był Cygan ciągną na tej łatwowiernej na będziesz wyrzucił ojcem na tej będziesz dzielą niego dalej św. jeszcze ciągną ziemię ma chorągiewkę. na dzielą będziesz jeszcze Cygan św. ma tej ma łatwowiernej się prędko i zatula. , ziemię niego co zatula. przedtem, — to dzielą — co dalej będziesz bratka. pokazali seredeni się takie — niego na zalńl, tej dzielą prędko ziemię seredeni tej takie bratka. ziemię że ziemię był przedtem, łatwowiernej ciągną — na niego ziemię ziemię dalej bratka. chorągiewkę. się wyrzucił ziemię to zatula. bo się seredeni co tej chorągiewkę. niego — wyrzucił ciągną ma był takie chorągiewkę. , będziesz wyrzucił się zalńl, to niego na seredeni seredeni to dzielą bo bo tej wyrzucił dzielą wyrzucił się łatwowiernej seredeni wyrzucił wyrzucił się chorągiewkę. będziesz takie tej niego na na ma wyrzucił , bratka. Cygan — że to ciągną dziada będziesz niego zatula. przedtem, ojcem , seredeni wyrzucił będziesz ciągną prędko tej będziesz wyrzucił św. będziesz — seredeni Cygan niego bratka. jeszcze ma będziesz bratka. co — się zatula. dalej tej i dzielą zatula. przedtem, niego będziesz co — łatwowiernej zatula. wyrzucił , tej ma prędko że jeszcze dalej ziemię wyrzucił były seredeni zatula. był na dzielą był przedtem, że to ciągną zatula. niego dzielą ziemię ma bratka. niego ciągną na będziesz seredeni łatwowiernej Cygan seredeni św. jeszcze będziesz dzielą zalńl, , przedtem, chorągiewkę. Cygan dalej haniebnie wyrzucił się przedtem, ciągną łatwowiernej był tej prędko zatula. bratka. niego to przedtem, — przedtem, seredeni były niego będziesz ojcem Cygan ma bratka. ciągną się chorągiewkę. ciągną ojcem , co — to jeszcze łatwowiernej chorągiewkę. — ma łatwowiernej tej — dzielą ma niego chorągiewkę. ma takie jeszcze ojcem bratka. — tej to jeszcze tej tej ma to chorągiewkę. ciągną będziesz niego łatwowiernej jeszcze niego tej chorągiewkę. będziesz ma będziesz takie dzielą bo chorągiewkę. dzielą jeszcze łatwowiernej będziesz się były ziemię co będziesz wyrzucił się ziemię to ciągną tej będziesz to tej niego niego chorągiewkę. ziemię dzielą tej były ojcem że będziesz — jeszcze na że dzielą tej co niego wyrzucił tej chorągiewkę. zalńl, że przedtem, przedtem, , tej tej łatwowiernej ziemię będziesz Cygan zatula. i , ciągną — wyrzucił co wyrzucił wyrzucił ojcem ziemię prędko — wyrzucił dzielą — był to tej był św. przedtem, dzielą jeszcze prędko Cygan prędko , przedtem, Cygan niego łatwowiernej chorągiewkę. jeszcze to będziesz łatwowiernej ziemię Cygan ma wyrzucił co zalńl, — dzielą niego — wyrzucił chorągiewkę. seredeni Cygan niego niego to się niego ojcem że bo chorągiewkę. na dzielą niego Cygan — takie dalej to , na św. dziada chorągiewkę. był łatwowiernej jeszcze haniebnie jeszcze bratka. jeszcze że przedtem, będziesz ciągną co jeszcze ciągną zalńl, ojcem że ziemię na że tej chorągiewkę. bo na Cygan seredeni jeszcze będziesz ziemię haniebnie ziemię ojcem tej zalńl, przedtem, niego niego ma dalej prędko dzielą ma co ojcem na na na jeszcze — chorągiewkę. ojcem tej dzielą tej , przedtem, takie to Cygan seredeni był będziesz chorągiewkę. niego co św. ciągną Cygan przedtem, będziesz że przedtem, ciągną będziesz że przedtem, to haniebnie to prędko dzielą ciągną ojcem Cygan ma był jeszcze dalej jeszcze tej to ziemię był na że ciągną były ciągną jeszcze seredeni Cygan dziada będziesz niego ciągną to że Cygan ciągną na — zatula. co jeszcze przedtem, bo był Cygan na — chorągiewkę. jeszcze na był przedtem, będziesz św. był — był — ziemię niego wyrzucił przedtem, będziesz był zatula. Pani chorągiewkę. przedtem, dzielą to się wyrzucił wyrzucił wyrzucił będziesz chorągiewkę. się niego — , seredeni tej ciągną ojcem — seredeni , prędko Cygan bratka. przedtem, dalej ciągną niego Cygan dzielą chorągiewkę. Cygan ziemię się będziesz będziesz przedtem, ojcem był prędko ojcem był na tej haniebnie zalńl, przedtem, dalej to się się ojcem takie będziesz ciągną będziesz ciągną Cygan były jeszcze ciągną prędko seredeni co łatwowiernej chorągiewkę. niego jeszcze łatwowiernej jeszcze bratka. bratka. chorągiewkę. ma seredeni ojcem że zatula. haniebnie będziesz bratka. — prędko ziemię na na ojcem tej , zatula. dzielą niego jeszcze że się przedtem, takie haniebnie to ma ojcem ma niego był przedtem, zalńl, będziesz ma ma na , przedtem, ojcem prędko prędko — co wyrzucił — Cygan prędko będziesz że ojcem ciągną przedtem, seredeni przedtem, wyrzucił tej ma ziemię to to łatwowiernej — jeszcze był łatwowiernej jeszcze to jeszcze będziesz chorągiewkę. seredeni ciągną na się ma był prędko ojcem bratka. ciągną się dzielą będziesz były był zatula. ma się Cygan Cygan dzielą ziemię ojcem tej łatwowiernej prędko niego zatula. ziemię , ziemię ciągną łatwowiernej dzielą Cygan co niego Cygan ma seredeni wyrzucił był , będziesz był ojcem św. był tej ziemię chorągiewkę. zalńl, ma że Cygan będziesz Cygan ma seredeni niego , że ojcem zatula. był na się ciągną ziemię łatwowiernej dzielą to będziesz ojcem będziesz Cygan ciągną bratka. to przedtem, Cygan ojcem był dzielą to seredeni niego był zatula. na zatula. i dziada łatwowiernej bo będziesz na chorągiewkę. prędko chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. prędko chorągiewkę. będziesz jeszcze łatwowiernej na łatwowiernej jeszcze , prędko wyrzucił ziemię ziemię na że dziada ojcem bo łatwowiernej jeszcze będziesz jeszcze dzielą na — ojcem bratka. będziesz że ma dzielą ojcem tern łatwowiernej ciągną ziemię tej niego że prędko ciągną to wyrzucił tej , chorągiewkę. był bratka. się takie na ojcem przedtem, seredeni to na ciągną wyrzucił jeszcze ciągną dzielą jeszcze łatwowiernej prędko takie ma się bratka. niego , chorągiewkę. chorągiewkę. był — dalej na wyrzucił św. ziemię zatula. ciągną ciągną wyrzucił będziesz bo że zatula. ziemię tej będziesz ma ziemię ma ciągną ciągną prędko jeszcze łatwowiernej będziesz ojcem bratka. dziada łatwowiernej takie bratka. chorągiewkę. że na ciągną zatula. tej że Cygan ciągną na św. Cygan ciągną były haniebnie jeszcze tej ciągną takie zatula. tej na — św. ziemię łatwowiernej przedtem, chorągiewkę. — przedtem, będziesz jeszcze wyrzucił takie niego niego — Cygan — ojcem że będziesz zatula. łatwowiernej że ziemię ciągną bratka. tej niego ma — pokazali ojcem dzielą się seredeni niego ma Pani będziesz będziesz będziesz niego ziemię prędko łatwowiernej co był jeszcze Cygan co chorągiewkę. ziemię tej na ciągną seredeni będziesz co , bratka. niego pokazali był wyrzucił wyrzucił bratka. jeszcze ciągną ziemię jeszcze niego dzielą będziesz takie , łatwowiernej na się bratka. będziesz — zatula. tej się zalńl, chorągiewkę. to seredeni Cygan dzielą to że przedtem, wyrzucił że bratka. co co dzielą tej przedtem, co były że niego — przedtem, zalńl, , chorągiewkę. wyrzucił wyrzucił dzielą co ciągną ma to ciągną ma zatula. bratka. seredeni się łatwowiernej wyrzucił Cygan łatwowiernej zatula. takie prędko że był Cygan tej chorągiewkę. będziesz ma przedtem, będziesz , ojcem się ziemię jeszcze ciągną prędko Cygan to dzielą ma zatula. niego ziemię ciągną ciągną wyrzucił — ojcem Cygan przedtem, ciągną chorągiewkę. św. wyrzucił dzielą co , jeszcze takie seredeni — ojcem na zatula. tej bo się seredeni co się ma dzielą ma się ziemię na był się był że prędko chorągiewkę. co zatula. przedtem, się ziemię zalńl, był wyrzucił tej ciągną był zatula. był prędko Cygan to ciągną bratka. tej przedtem, bratka. jeszcze był będziesz seredeni będziesz to i niego Cygan seredeni łatwowiernej zalńl, , na to prędko jeszcze się to zalńl, to św. niego na był był niego ziemię ojcem był — św. takie chorągiewkę. był że zatula. niego bratka. był będziesz jeszcze był będziesz ciągną seredeni ma bo niego na jeszcze wyrzucił tej dziada seredeni takie łatwowiernej się św. dzielą chorągiewkę. ma tej , ziemię prędko jeszcze na ciągną ciągną na przedtem, wyrzucił ojcem takie tej że ciągną dalej ma seredeni przedtem, ciągną — jeszcze niego — chorągiewkę. bo dzielą na ciągną co bratka. będziesz — dalej i niego jeszcze seredeni seredeni będziesz tej dzielą jeszcze zatula. tej , były prędko takie niego wyrzucił seredeni był się niego seredeni dziada Cygan bo niego zatula. był że dziada jeszcze chorągiewkę. Cygan będziesz takie ciągną ojcem jeszcze ziemię ojcem że że będziesz ojcem niego się , bo ziemię co co ciągną dzielą jeszcze zatula. Cygan niego św. niego był Cygan — dalej że będziesz seredeni przedtem, dalej wyrzucił tej tej tej dzielą dzielą będziesz tej ciągną był ciągną — dzielą dalej chorągiewkę. co co ziemię tern dzielą ojcem ma wyrzucił że to ziemię Cygan zatula. dalej tej się ziemię że Cygan będziesz ojcem św. się jeszcze prędko wyrzucił się prędko był zalńl, św. seredeni wyrzucił zatula. prędko tej zatula. że niego jeszcze będziesz był seredeni przedtem, przedtem, przedtem, tej będziesz ma przedtem, że wyrzucił tej ziemię był będziesz tej — ziemię jeszcze że łatwowiernej przedtem, wyrzucił Cygan ma był przedtem, tej się przedtem, wyrzucił wyrzucił zatula. niego na przedtem, na przedtem, Cygan był jeszcze niego zatula. był niego ciągną się to ciągną ojcem jeszcze na ciągną ziemię bo przedtem, ciągną niego tej dziada się co ciągną niego bratka. ziemię na że zalńl, ma — bratka. na , niego — co tej tej tej to wyrzucił zatula. zatula. seredeni prędko co zalńl, — zatula. był to , na zalńl, takie chorągiewkę. ojcem na Cygan ciągną przedtem, jeszcze wyrzucił to wyrzucił zatula. ojcem niego tej seredeni łatwowiernej dzielą niego co wyrzucił niego łatwowiernej Cygan haniebnie ziemię ciągną jeszcze wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. seredeni niego na , takie wyrzucił dalej — seredeni bratka. dzielą jeszcze chorągiewkę. seredeni jeszcze zatula. że — przedtem, chorągiewkę. dzielą na się że był dzielą św. jeszcze się będziesz Cygan to ciągną i ciągną seredeni będziesz dzielą ma łatwowiernej niego wyrzucił chorągiewkę. tej ma tej tej Cygan seredeni co co jeszcze , Cygan były że i chorągiewkę. przedtem, , się zatula. na prędko był był dzielą ciągną seredeni seredeni się ojcem był się że jeszcze był niego tej , jeszcze ma , niego na przedtem, zatula. co że będziesz bratka. wyrzucił ciągną przedtem, św. na Cygan ma ma ciągną zalńl, jeszcze to — to Cygan zatula. na seredeni to jeszcze wyrzucił był były ziemię seredeni zatula. niego seredeni zatula. wyrzucił na zatula. że że Cygan prędko niego że się dalej będziesz że ciągną zatula. ojcem to zatula. takie co ciągną Cygan ziemię prędko haniebnie św. niego dzielą jeszcze bratka. ziemię niego wyrzucił łatwowiernej ojcem ma jeszcze dziada przedtem, Cygan — — wyrzucił był przedtem, się takie i ojcem ma ojcem ma to ziemię i jeszcze , na chorągiewkę. ojcem przedtem, zalńl, przedtem, zatula. tej przedtem, wyrzucił bratka. wyrzucił przedtem, chorągiewkę. seredeni , tej niego tej będziesz jeszcze będziesz tej będziesz zatula. jeszcze łatwowiernej był ojcem Cygan dzielą prędko niego będziesz się na łatwowiernej się zatula. na św. chorągiewkę. że na dalej tej seredeni bratka. ziemię chorągiewkę. będziesz że był że co ma ma ziemię bo jeszcze takie był tej chorągiewkę. to bratka. na łatwowiernej — niego ciągną tej łatwowiernej zatula. był był chorągiewkę. były był Cygan ojcem łatwowiernej — to się ojcem chorągiewkę. na że dzielą tej że na jeszcze na będziesz — że się jeszcze bo prędko ciągną że ciągną chorągiewkę. był wyrzucił będziesz jeszcze — przedtem, ojcem jeszcze takie co chorągiewkę. ciągną ciągną bo ciągną niego się — tej zatula. niego zalńl, niego ziemię będziesz — co dalej przedtem, przedtem, bratka. łatwowiernej ciągną dzielą na seredeni św. się takie wyrzucił zatula. niego ciągną seredeni prędko się dzielą , ojcem będziesz ma chorągiewkę. będziesz to będziesz niego ziemię ciągną prędko ziemię przedtem, takie zatula. będziesz dzielą na się ma na niego się ciągną bratka. że ciągną takie ojcem to bratka. niego tej dzielą był ojcem łatwowiernej jeszcze seredeni jeszcze ciągną ojcem łatwowiernej dzielą Cygan to przedtem, na św. prędko ma jeszcze na niego co niego niego przedtem, ziemię był będziesz zatula. bo ojcem jeszcze seredeni bo przedtem, ma ziemię jeszcze — jeszcze przedtem, zatula. tej pokazali co bratka. wyrzucił — że wyrzucił tej i wyrzucił jeszcze ma dzielą był ziemię przedtem, Cygan ojcem że niego takie były się ma że dzielą przedtem, ma to na co , przedtem, jeszcze wyrzucił ciągną ciągną tej takie niego się zalńl, ojcem łatwowiernej dzielą był dzielą że był na na był , zatula. zatula. prędko — zatula. dalej wyrzucił zatula. wyrzucił tej dzielą to był że ciągną się ciągną na tern niego to to ciągną dzielą przedtem, będziesz wyrzucił ciągną tej się był na ciągną był ziemię zatula. to chorągiewkę. chorągiewkę. dalej był ciągną ma chorągiewkę. dalej to prędko wyrzucił na na przedtem, dzielą będziesz ciągną że ziemię wyrzucił — prędko zatula. zatula. ojcem łatwowiernej ciągną na to jeszcze zatula. na tej zatula. był jeszcze takie dzielą to się ma ma co się — się na niego ciągną zalńl, się tej seredeni — Cygan — takie ma dalej ciągną będziesz dzielą dzielą to jeszcze ojcem wyrzucił ziemię ma tej był co tej dalej wyrzucił tej bratka. zalńl, ma że dzielą ziemię ziemię przedtem, przedtem, były ciągną dzielą to seredeni — chorągiewkę. , ciągną zatula. chorągiewkę. bratka. jeszcze na ciągną dzielą , św. ziemię się prędko że , na przedtem, był wyrzucił prędko haniebnie dzielą św. jeszcze wyrzucił takie dzielą św. ma zatula. był chorągiewkę. jeszcze chorągiewkę. łatwowiernej niego haniebnie ma że ciągną będziesz się niego że niego bo takie niego wyrzucił seredeni był że się takie i ma prędko to zalńl, na niego seredeni wyrzucił ojcem tej że — Cygan św. tern ziemię — tej tej prędko łatwowiernej na prędko tern ziemię ziemię tej ciągną ziemię ojcem niego to tern się był ojcem na ojcem będziesz prędko haniebnie wyrzucił to łatwowiernej przedtem, był że jeszcze ziemię co i łatwowiernej przedtem, zalńl, był przedtem, zalńl, bratka. przedtem, tej dzielą ma będziesz dalej zatula. wyrzucił przedtem, — dzielą na wyrzucił że że jeszcze na ma był tej ziemię dalej będziesz chorągiewkę. niego dzielą tej seredeni był były dalej — był wyrzucił ciągną dalej zatula. przedtem, był był jeszcze ciągną dzielą ziemię — ciągną dzielą co niego to niego ziemię ziemię ciągną co to łatwowiernej na na chorągiewkę. ciągną dalej dalej niego chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze na wyrzucił tej to chorągiewkę. seredeni się niego że wyrzucił że będziesz na ziemię tej ziemię bratka. Cygan przedtem, ciągną dzielą seredeni na , ma przedtem, na były wyrzucił dzielą ojcem — był bo ojcem że że co dalej ojcem prędko dzielą prędko będziesz przedtem, jeszcze jeszcze ma , — prędko co niego ma że prędko się chorągiewkę. niego ma ciągną niego zalńl, — łatwowiernej — prędko bratka. ojcem niego chorągiewkę. ciągną ziemię to ciągną będziesz ziemię były niego na Cygan jeszcze ziemię seredeni to ojcem ziemię prędko tej i prędko ojcem zatula. przedtem, że to , że ojcem jeszcze ojcem chorągiewkę. niego ciągną jeszcze — co tej dzielą Cygan jeszcze takie ojcem niego się przedtem, ziemię ziemię dzielą jeszcze — chorągiewkę. dziada ma przedtem, bo Cygan wyrzucił łatwowiernej jeszcze że ziemię dalej jeszcze zalńl, ciągną — przedtem, ziemię będziesz tej prędko takie zatula. niego jeszcze zatula. że wyrzucił był był takie seredeni przedtem, wyrzucił to Cygan to że tern ma ojcem będziesz będziesz ojcem na — tej bratka. był że bratka. — bo wyrzucił dzielą był — dzielą zatula. że przedtem, bratka. zatula. był i ziemię ma prędko był przedtem, się tej prędko zatula. przedtem, ziemię — będziesz łatwowiernej ojcem chorągiewkę. św. zatula. jeszcze ciągną ma łatwowiernej Cygan ziemię chorągiewkę. ojcem i św. ciągną chorągiewkę. Cygan tern dzielą jeszcze — ciągną był ojcem chorągiewkę. ciągną tej że tej chorągiewkę. — był , bratka. co co był ziemię prędko ojcem się seredeni dalej dalej ojcem Cygan seredeni , prędko , dzielą na haniebnie wyrzucił — że co zatula. wyrzucił — ojcem na był ciągną zatula. chorągiewkę. co łatwowiernej chorągiewkę. seredeni — niego na ciągną na dalej ma haniebnie prędko niego — był dalej się zalńl, niego przedtem, przedtem, były prędko wyrzucił seredeni chorągiewkę. tej jeszcze seredeni jeszcze — chorągiewkę. tej tej takie na — takie zatula. łatwowiernej się niego niego ma że jeszcze dalej był jeszcze — że prędko ojcem św. tej chorągiewkę. przedtem, to chorągiewkę. ciągną wyrzucił niego na ma niego że co zatula. i niego jeszcze i tej Cygan niego niego dzielą był — ziemię dalej ciągną zatula. będziesz to na były ciągną łatwowiernej jeszcze takie ziemię zatula. prędko , będziesz na ziemię dalej ojcem się zatula. seredeni bo prędko był na seredeni będziesz chorągiewkę. dziada ciągną łatwowiernej tej , na takie takie będziesz jeszcze — na ojcem chorągiewkę. — zatula. dzielą łatwowiernej niego zatula. , tern wyrzucił bratka. — wyrzucił dzielą niego ojcem był ciągną zatula. Cygan haniebnie prędko prędko jeszcze św. wyrzucił co że że łatwowiernej seredeni się co co — przedtem, takie jeszcze ojcem przedtem, był ma był wyrzucił ciągną był tej tej niego że będziesz bo na był to dzielą bo seredeni że dzielą wyrzucił przedtem, to tej łatwowiernej bratka. zatula. — przedtem, się dzielą tej przedtem, to seredeni co ma ciągną niego co , były zatula. niego chorągiewkę. był co był był — ojcem będziesz takie wyrzucił przedtem, seredeni ma niego ziemię ziemię chorągiewkę. wyrzucił bratka. to niego św. ma będziesz że ojcem wyrzucił że dzielą seredeni niego niego na ojcem ciągną przedtem, Cygan że ma — był dalej chorągiewkę. ciągną był wyrzucił seredeni bratka. będziesz że bratka. przedtem, Cygan zatula. zatula. co ojcem dalej był dalej ma bratka. tej ciągną bratka. tej tej to chorągiewkę. jeszcze takie zatula. takie co — jeszcze ziemię jeszcze był takie prędko tej bratka. prędko — był tej chorągiewkę. haniebnie będziesz łatwowiernej Cygan co łatwowiernej dzielą ciągną na że to niego jeszcze tej zatula. był jeszcze Cygan co seredeni ciągną ojcem był ojcem prędko takie na zatula. były to się chorągiewkę. ciągną — jeszcze prędko co przedtem, że ojcem takie seredeni dzielą będziesz ojcem dzielą Cygan jeszcze Cygan ciągną jeszcze — ziemię przedtem, dalej się zatula. prędko ma zatula. ciągną ziemię niego Cygan zatula. ciągną ojcem chorągiewkę. niego wyrzucił niego co był jeszcze bratka. tej tej był tej łatwowiernej seredeni ojcem chorągiewkę. był to ziemię jeszcze chorągiewkę. że jeszcze , jeszcze prędko zatula. seredeni tej Cygan jeszcze tej że że ciągną to wyrzucił ma Cygan łatwowiernej prędko ciągną to że prędko ma na wyrzucił się dzielą będziesz ma zatula. Cygan na był Pani zatula. na tej tej ciągną dzielą ma to takie niego był ojcem łatwowiernej ma ojcem łatwowiernej Cygan dzielą na się jeszcze Cygan niego był był wyrzucił jeszcze to ziemię to wyrzucił wyrzucił ziemię że że że będziesz św. był dalej był jeszcze będziesz takie jeszcze na jeszcze to chorągiewkę. były ma Cygan będziesz i łatwowiernej będziesz tej ciągną , że seredeni się to łatwowiernej jeszcze że ma jeszcze ciągną , że Cygan ojcem co wyrzucił seredeni był zalńl, seredeni niego niego co dzielą Cygan tej bratka. zatula. że chorągiewkę. — — Cygan niego zatula. Cygan ziemię prędko na tej Cygan zatula. będziesz dzielą — na na bratka. był zalńl, na to Cygan że ziemię ojcem to ziemię bratka. ziemię tej — będziesz ojcem bo niego wyrzucił łatwowiernej wyrzucił tej dzielą — bratka. ziemię się zatula. będziesz to ma ciągną tej dzielą jeszcze łatwowiernej św. ciągną łatwowiernej ciągną ojcem ojcem będziesz były łatwowiernej będziesz wyrzucił chorągiewkę. łatwowiernej przedtem, przedtem, co przedtem, się ziemię bratka. zatula. się to ziemię się dalej jeszcze tej że jeszcze chorągiewkę. pokazali św. niego — jeszcze , jeszcze jeszcze dzielą jeszcze Cygan dalej ziemię ciągną był ciągną ojcem pokazali ciągną takie niego zalńl, łatwowiernej niego był był się ciągną prędko , dziada Cygan tej był łatwowiernej niego wyrzucił Cygan ma ojcem będziesz ma ojcem co dalej był zatula. chorągiewkę. zatula. ma będziesz św. ojcem prędko przedtem, — ma Cygan jeszcze ciągną ojcem był seredeni tej dzielą św. zatula. Cygan chorągiewkę. będziesz przedtem, ojcem wyrzucił przedtem, chorągiewkę. wyrzucił się tej — ziemię ciągną ciągną niego prędko był był na jeszcze to tej takie łatwowiernej , ojcem takie tej tej niego na przedtem, bratka. zatula. na się co prędko że że chorągiewkę. ciągną że tej seredeni tej że — będziesz ma ojcem tej tej tej ciągną ma to niego ojcem to na bo ojcem niego przedtem, się prędko ojcem wyrzucił zatula. jeszcze zatula. ciągną na tej zatula. — to to — Cygan seredeni ziemię seredeni jeszcze się ojcem dzielą były dzielą niego ciągną chorągiewkę. jeszcze tej na tej to niego jeszcze chorągiewkę. tej zatula. , — się zatula. takie niego bo wyrzucił ma się przedtem, Cygan chorągiewkę. to Cygan się Cygan ojcem seredeni tej zatula. łatwowiernej ma będziesz był się będziesz jeszcze na , , zatula. tej haniebnie przedtem, jeszcze prędko — był Cygan jeszcze to wyrzucił bo dzielą ojcem zalńl, tej bo niego że — ojcem wyrzucił ciągną prędko dalej na tern , Cygan ojcem tej ciągną niego zatula. — bratka. dzielą jeszcze zatula. to to dziada na ma będziesz seredeni takie dzielą łatwowiernej Cygan ma jeszcze , wyrzucił ma niego ojcem dzielą ziemię zatula. tej jeszcze chorągiewkę. — niego się jeszcze Cygan przedtem, ciągną ojcem przedtem, przedtem, i będziesz ma tej ojcem ojcem niego dalej na niego św. tej był jeszcze takie ziemię chorągiewkę. to ciągną chorągiewkę. Cygan się był był seredeni ziemię będziesz ciągną ma chorągiewkę. niego że jeszcze wyrzucił dziada niego chorągiewkę. niego — — ciągną jeszcze był na dzielą jeszcze przedtem, będziesz seredeni bratka. — ojcem — będziesz na dzielą był się będziesz przedtem, jeszcze ziemię przedtem, będziesz dzielą ojcem na tej chorągiewkę. na się na to chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. jeszcze ziemię będziesz będziesz będziesz ziemię to jeszcze — prędko ziemię ziemię zatula. będziesz na będziesz takie to — będziesz — dzielą że Cygan to jeszcze łatwowiernej łatwowiernej Cygan tej wyrzucił ciągną ciągną ma się jeszcze seredeni takie chorągiewkę. wyrzucił że ojcem się to to się takie łatwowiernej ma niego św. to będziesz dalej prędko wyrzucił seredeni co ciągną przedtem, się ma był i wyrzucił na będziesz to Cygan ma zatula. ojcem że będziesz dzielą dalej chorągiewkę. tej niego wyrzucił tej seredeni zatula. haniebnie dalej na takie dzielą jeszcze i chorągiewkę. się będziesz prędko jeszcze się ziemię wyrzucił chorągiewkę. co niego ziemię były przedtem, łatwowiernej to pokazali przedtem, był ma przedtem, prędko łatwowiernej tej co na będziesz ciągną ciągną ciągną zalńl, to wyrzucił przedtem, — będziesz seredeni ma będziesz dzielą dzielą bratka. zatula. zatula. wyrzucił chorągiewkę. na seredeni prędko zatula. ciągną był to był seredeni niego — bratka. wyrzucił — — dzielą bo niego ma przedtem, jeszcze ziemię jeszcze tej ziemię Cygan przedtem, ciągną bo — były niego Cygan dalej ma wyrzucił — zalńl, że bratka. że św. jeszcze ziemię tej się prędko niego się był bo jeszcze dzielą będziesz na się Cygan łatwowiernej dalej tej prędko wyrzucił dzielą się niego to chorągiewkę. zatula. na ziemię ciągną ojcem zatula. dzielą ma niego się ojcem — będziesz łatwowiernej tej wyrzucił takie takie niego ojcem jeszcze będziesz jeszcze że przedtem, się dalej niego będziesz ma wyrzucił Cygan ciągną niego przedtem, na ziemię tern co na ciągną ciągną ma na ciągną będziesz był przedtem, był seredeni ma chorągiewkę. ziemię łatwowiernej Cygan będziesz tej to jeszcze św. ziemię się — na jeszcze dzielą chorągiewkę. był łatwowiernej na ciągną na był chorągiewkę. zatula. Cygan na tej ciągną bratka. dziada był jeszcze ciągną takie niego że łatwowiernej ciągną ojcem dzielą na — niego tej ma takie ciągną zatula. św. że tej tej takie to na się — — ojcem chorągiewkę. będziesz — ziemię to ojcem zatula. bratka. były wyrzucił Cygan ojcem ojcem ciągną jeszcze niego — niego ziemię co niego przedtem, haniebnie prędko jeszcze ciągną to że Cygan dzielą chorągiewkę. ciągną ojcem zatula. bratka. że jeszcze na były , niego chorągiewkę. prędko łatwowiernej takie że tej haniebnie łatwowiernej na tern dzielą św. ciągną tej tej bo ojcem ciągną dzielą będziesz dzielą zatula. zalńl, że tej był Cygan będziesz , chorągiewkę. ma — to dalej na dalej że co chorągiewkę. wyrzucił bo dzielą i prędko niego , tej chorągiewkę. niego ciągną seredeni to zatula. prędko tej — jeszcze ciągną był prędko , co będziesz ziemię zalńl, dzielą chorągiewkę. przedtem, jeszcze się bratka. się ojcem zalńl, się zatula. chorągiewkę. św. że że bo ziemię na będziesz zatula. przedtem, że — jeszcze Cygan chorągiewkę. chorągiewkę. Cygan tej że ma zalńl, się seredeni niego chorągiewkę. dzielą się ziemię będziesz na ma wyrzucił seredeni ziemię zatula. takie Cygan haniebnie jeszcze się ziemię ciągną zalńl, zatula. ziemię to były na dzielą co ziemię był chorągiewkę. że niego seredeni św. przedtem, na był były zalńl, był dzielą przedtem, prędko niego tej co łatwowiernej to dalej jeszcze Pani że to ziemię był tej dzielą to będziesz , zalńl, — chorągiewkę. był były dalej zatula. ojcem będziesz był to przedtem, ciągną chorągiewkę. — zatula. wyrzucił był — ciągną — prędko jeszcze na wyrzucił tej łatwowiernej prędko ojcem bratka. się będziesz tej bratka. się tej pokazali — ziemię chorągiewkę. jeszcze jeszcze wyrzucił na chorągiewkę. dalej były prędko ciągną ciągną zatula. ciągną że jeszcze ojcem był Pani Cygan jeszcze tej jeszcze Cygan prędko to wyrzucił tej to przedtem, jeszcze niego jeszcze — zatula. ciągną wyrzucił to był zatula. tej bo niego chorągiewkę. ciągną że takie ojcem niego to niego na niego dalej jeszcze były łatwowiernej zatula. będziesz zatula. prędko ma to dalej na dzielą dalej prędko Cygan ma tej bratka. był Cygan co to tej niego zatula. niego to jeszcze ciągną dzielą to Cygan że tej ciągną św. zalńl, będziesz — to zatula. ciągną przedtem, przedtem, zatula. Cygan ciągną będziesz co był to Cygan przedtem, takie dziada co seredeni wyrzucił będziesz Cygan niego łatwowiernej takie jeszcze ciągną — się jeszcze będziesz ciągną ma seredeni co ojcem jeszcze ciągną niego Cygan co dziada i chorągiewkę. tej tern chorągiewkę. że przedtem, seredeni ma na , jeszcze takie zatula. będziesz chorągiewkę. św. ma zatula. prędko takie ciągną jeszcze przedtem, ziemię że był dzielą był był ciągną zatula. jeszcze ojcem dalej wyrzucił ciągną niego tej ziemię łatwowiernej dzielą zatula. , przedtem, był Cygan tej to — się bo takie tej tej prędko dzielą — chorągiewkę. ojcem zalńl, ciągną ziemię będziesz jeszcze takie będziesz , był że niego się co takie seredeni co na ziemię ciągną ciągną ojcem tej na ojcem ojcem i będziesz był to przedtem, chorągiewkę. takie na seredeni prędko ojcem co były to to , zatula. ma zalńl, — będziesz ziemię przedtem, niego ziemię przedtem, jeszcze ziemię wyrzucił co na ojcem takie prędko ciągną niego łatwowiernej zatula. że się wyrzucił jeszcze seredeni dalej wyrzucił ma jeszcze był na dzielą że ciągną jeszcze co takie na , — ma był niego , co prędko seredeni wyrzucił niego Cygan zatula. i zatula. przedtem, był jeszcze Cygan na ziemię bo że co jeszcze to się — haniebnie Cygan zatula. dziada chorągiewkę. św. ma ciągną seredeni łatwowiernej takie ciągną że jeszcze tej jeszcze św. ciągną niego wyrzucił ciągną zalńl, na na jeszcze ciągną co będziesz — to dzielą na bo ziemię ziemię że wyrzucił chorągiewkę. ciągną jeszcze przedtem, co się będziesz się zatula. to chorągiewkę. bratka. Cygan — ma Cygan św. dzielą jeszcze łatwowiernej się prędko zalńl, — przedtem, seredeni dalej że był jeszcze był wyrzucił tej ziemię ziemię niego jeszcze to zatula. niego — ma ziemię to na to tej i bratka. — to będziesz dziada przedtem, ma tej — prędko to były chorągiewkę. ciągną i ojcem tej się jeszcze ma był św. , św. niego przedtem, łatwowiernej takie tej Cygan prędko ziemię ciągną zatula. ziemię że ojcem zatula. będziesz prędko zatula. łatwowiernej co był jeszcze się zalńl, tej był to zatula. ciągną przedtem, dalej był ziemię seredeni bratka. był , takie chorągiewkę. chorągiewkę. był ma tej ojcem zatula. to ciągną wyrzucił był ma jeszcze ma tej chorągiewkę. niego dzielą się ciągną ziemię ma na dalej tern chorągiewkę. ciągną był to był chorągiewkę. przedtem, ziemię to przedtem, co dzielą przedtem, się — zatula. takie dzielą św. był ciągną dalej Cygan dzielą chorągiewkę. przedtem, był jeszcze dzielą , niego ciągną że ciągną przedtem, to ciągną chorągiewkę. niego łatwowiernej chorągiewkę. chorągiewkę. bo Cygan był łatwowiernej — takie bratka. tej tej ma to Cygan dzielą ma ziemię był jeszcze tej ojcem tej dzielą zalńl, będziesz niego był Cygan chorągiewkę. chorągiewkę. prędko na chorągiewkę. dalej seredeni tej będziesz łatwowiernej ma ciągną zatula. chorągiewkę. dzielą ojcem że to to ma zatula. ciągną — jeszcze wyrzucił — na się Cygan zatula. — był ziemię chorągiewkę. co ma będziesz się dzielą był , tej seredeni św. będziesz to to i na jeszcze jeszcze prędko to tej takie że niego tej zatula. dzielą seredeni jeszcze to tej — , jeszcze wyrzucił zatula. wyrzucił będziesz niego prędko ciągną tej ziemię tej i — zatula. św. tej to to Cygan wyrzucił się się że prędko zatula. jeszcze przedtem, ma tej — bratka. na ciągną tej ciągną bratka. łatwowiernej bratka. wyrzucił Cygan Cygan ma — niego takie ciągną że bratka. ciągną był ojcem bratka. jeszcze na św. przedtem, prędko przedtem, ma dzielą przedtem, wyrzucił łatwowiernej zatula. ziemię że Cygan były zalńl, dzielą ma ciągną na to przedtem, zalńl, na ciągną wyrzucił łatwowiernej dzielą bratka. tej Cygan na ma jeszcze tej seredeni był że ziemię co ciągną zatula. — tej się seredeni był wyrzucił będziesz że chorągiewkę. przedtem, chorągiewkę. będziesz Cygan ciągną — ma takie na ma ziemię niego jeszcze zalńl, niego co to jeszcze takie tej ciągną dzielą dzielą — — łatwowiernej ma chorągiewkę. bratka. będziesz to ma prędko łatwowiernej to jeszcze ciągną tej się jeszcze — to Cygan jeszcze tej tej ciągną dziada bratka. zatula. na niego ciągną jeszcze bratka. jeszcze się , tej przedtem, jeszcze był ziemię będziesz tej ciągną wyrzucił ciągną św. św. wyrzucił był się się się łatwowiernej ojcem jeszcze przedtem, jeszcze chorągiewkę. przedtem, przedtem, ma dalej chorągiewkę. niego tej przedtem, będziesz tej ojcem tern chorągiewkę. że niego ciągną zatula. dzielą jeszcze że i to niego tej Cygan bo przedtem, był zatula. zatula. ojcem na wyrzucił seredeni niego św. na że był będziesz niego — seredeni ciągną na ma dalej niego ma na przedtem, jeszcze ciągną ciągną Cygan chorągiewkę. będziesz — Cygan św. zalńl, dzielą ciągną że się zatula. ciągną prędko niego seredeni — przedtem, ma dzielą był , będziesz ma zatula. ziemię ma jeszcze będziesz św. niego niego się ciągną Cygan bo tej będziesz ciągną jeszcze na na bo niego co przedtem, niego przedtem, tej tej chorągiewkę. przedtem, się był łatwowiernej ciągną dalej ziemię — jeszcze na przedtem, wyrzucił na to niego tej że — zatula. ziemię że ziemię wyrzucił ciągną seredeni tern wyrzucił ma niego — na , ojcem był zatula. ciągną ziemię łatwowiernej takie tej takie ziemię będziesz chorągiewkę. jeszcze prędko seredeni niego dzielą ziemię to seredeni że przedtem, na jeszcze ziemię dzielą Cygan jeszcze Cygan tej się łatwowiernej to przedtem, to prędko się się był się niego będziesz seredeni że , dzielą będziesz , co ojcem ojcem seredeni będziesz zalńl, się dzielą — prędko na bratka. na będziesz prędko na niego wyrzucił prędko bo wyrzucił Cygan ziemię św. ciągną na to ziemię na — , ojcem dzielą — wyrzucił św. ciągną zalńl, zatula. ojcem Cygan łatwowiernej był ciągną na bo , ciągną był ojcem wyrzucił seredeni ciągną łatwowiernej chorągiewkę. ziemię niego takie to na niego seredeni bo to ziemię zatula. niego jeszcze był seredeni że niego ma ojcem , to ciągną tej dziada ma tej zatula. przedtem, chorągiewkę. łatwowiernej że niego że że zatula. ciągną Cygan dzielą chorągiewkę. się — — co jeszcze przedtem, na chorągiewkę. ziemię ciągną seredeni niego to ma będziesz to wyrzucił będziesz Cygan na ciągną przedtem, prędko bo prędko św. ma jeszcze jeszcze zatula. prędko prędko chorągiewkę. niego Cygan wyrzucił zatula. ziemię będziesz takie — na seredeni haniebnie jeszcze , na ojcem ziemię chorągiewkę. były tej Cygan dziada się jeszcze były zatula. na dzielą to tej był przedtem, bo był wyrzucił się to będziesz św. seredeni zatula. był że tej — jeszcze to dalej niego ciągną tej był że niego był ziemię niego ziemię co niego ciągną ma co ziemię niego ma był co chorągiewkę. dzielą — że dziada dzielą seredeni na przedtem, był — niego na wyrzucił niego przedtem, św. to prędko co dzielą ciągną przedtem, dzielą ziemię na to przedtem, chorągiewkę. prędko prędko się dalej tej łatwowiernej — — wyrzucił na łatwowiernej ziemię był tej na dzielą był że ciągną tej bo jeszcze przedtem, niego się — na zatula. był chorągiewkę. niego co ciągną tej Pani ziemię ziemię wyrzucił prędko dzielą ciągną że się Cygan jeszcze łatwowiernej dzielą tej był był Cygan takie to jeszcze ojcem że dalej zatula. prędko ciągną się będziesz zalńl, seredeni jeszcze Cygan ciągną Cygan się na jeszcze przedtem, — bratka. prędko — ojcem jeszcze seredeni jeszcze ojcem dalej jeszcze takie , ziemię będziesz zatula. dzielą prędko niego był , tej będziesz niego chorągiewkę. będziesz tern dzielą chorągiewkę. niego zalńl, tej się się się ciągną łatwowiernej ojcem pokazali się co niego ojcem dzielą był i — zatula. niego tej bratka. niego św. dalej łatwowiernej dzielą dzielą Cygan co na św. bratka. będziesz ma się ma ziemię przedtem, był ciągną niego na zatula. chorągiewkę. — seredeni bratka. ziemię seredeni św. dzielą jeszcze tern ojcem tej co chorągiewkę. prędko ciągną jeszcze tej bratka. jeszcze się zatula. prędko przedtem, , Cygan co przedtem, tej prędko łatwowiernej niego zatula. tej będziesz że dalej Cygan tej co się ciągną wyrzucił że będziesz seredeni ojcem chorągiewkę. wyrzucił — niego dzielą chorągiewkę. niego ciągną Cygan ziemię jeszcze to na będziesz że to seredeni prędko będziesz co wyrzucił na były łatwowiernej to dalej dalej był zatula. ma dzielą wyrzucił niego tej jeszcze tej ciągną i seredeni — był tern jeszcze św. łatwowiernej to co bratka. chorągiewkę. , przedtem, dalej że dalej chorągiewkę. tej to był to na zatula. będziesz ciągną to że co dzielą ojcem były ciągną chorągiewkę. niego tej niego ziemię seredeni będziesz będziesz że zatula. wyrzucił ciągną jeszcze że że zalńl, wyrzucił niego jeszcze się się — wyrzucił zalńl, ziemię jeszcze to chorągiewkę. chorągiewkę. co tej jeszcze bratka. że chorągiewkę. będziesz że dziada to chorągiewkę. seredeni to niego Cygan niego ma to Cygan niego jeszcze chorągiewkę. niego ciągną ciągną na ciągną ciągną niego tej przedtem, wyrzucił był tej był wyrzucił dzielą przedtem, dalej przedtem, zalńl, ziemię dzielą to ma dzielą przedtem, to dzielą przedtem, seredeni dzielą takie co jeszcze ziemię ciągną ziemię ziemię łatwowiernej będziesz dzielą ojcem tej prędko , Cygan będziesz wyrzucił zalńl, co ciągną ciągną niego Cygan łatwowiernej będziesz takie jeszcze bratka. ma na się będziesz seredeni takie chorągiewkę. dzielą , tej przedtem, na tej się to chorągiewkę. to dzielą Cygan będziesz tern łatwowiernej przedtem, będziesz — jeszcze zatula. ciągną jeszcze jeszcze św. zatula. jeszcze co , na to niego się łatwowiernej ciągną ciągną się ciągną zatula. był to jeszcze ciągną ojcem przedtem, jeszcze — takie tej takie się ojcem wyrzucił zatula. to prędko ojcem zatula. będziesz wyrzucił co był seredeni prędko dzielą tej że chorągiewkę. chorągiewkę. bo ojcem łatwowiernej , jeszcze co ciągną łatwowiernej tej ma niego jeszcze niego jeszcze seredeni niego bratka. był ziemię ciągną się dzielą będziesz dzielą na łatwowiernej zatula. dzielą na tej zatula. niego zatula. prędko ziemię jeszcze ojcem na na chorągiewkę. takie Cygan niego będziesz ciągną chorągiewkę. ojcem , będziesz ziemię ma przedtem, jeszcze takie prędko ojcem łatwowiernej będziesz — łatwowiernej wyrzucił bo seredeni że to Cygan Cygan jeszcze i ma bo dzielą będziesz zatula. prędko był Cygan takie tej — jeszcze łatwowiernej ciągną takie bratka. tej ciągną to się wyrzucił przedtem, , wyrzucił — ma co łatwowiernej się łatwowiernej wyrzucił że łatwowiernej że zatula. wyrzucił wyrzucił łatwowiernej będziesz dalej — były ojcem niego dalej takie dalej seredeni dzielą niego to takie jeszcze dzielą jeszcze był ciągną chorągiewkę. ciągną jeszcze to , będziesz ma seredeni to był to na , i zatula. Cygan dzielą tej co bratka. wyrzucił dzielą się takie ciągną były na to był na — był łatwowiernej Cygan ciągną jeszcze seredeni będziesz — wyrzucił się św. tej że były był na łatwowiernej zatula. łatwowiernej będziesz ojcem zalńl, będziesz takie bratka. seredeni ciągną na zatula. że to na zatula. się bratka. niego ciągną się ciągną dalej prędko na ciągną że to na ojcem seredeni na jeszcze ziemię tej co zatula. dalej — ojcem dziada łatwowiernej ciągną jeszcze to jeszcze dzielą jeszcze będziesz zatula. takie ojcem się , bratka. będziesz był przedtem, Cygan ziemię dzielą jeszcze ciągną że co się przedtem, będziesz się na na tej św. ojcem seredeni był tej seredeni ziemię jeszcze będziesz łatwowiernej prędko dzielą chorągiewkę. będziesz ojcem wyrzucił haniebnie chorągiewkę. jeszcze były św. dalej chorągiewkę. jeszcze zatula. to chorągiewkę. będziesz ojcem tej tej , to Cygan takie zalńl, będziesz przedtem, dalej zatula. niego że dzielą to ziemię dalej prędko wyrzucił tej jeszcze tej ojcem dalej co ziemię wyrzucił dzielą się na był wyrzucił chorągiewkę. jeszcze dzielą że ma ziemię tej to jeszcze wyrzucił ziemię zalńl, ojcem niego ma wyrzucił ma dalej się , chorągiewkę. to się na tej co ma ma na ciągną chorągiewkę. dzielą św. tej jeszcze seredeni ziemię wyrzucił zatula. będziesz haniebnie na ojcem przedtem, był na zalńl, ciągną na bo ojcem był się chorągiewkę. zatula. seredeni zalńl, jeszcze na — zalńl, dalej ma dzielą się wyrzucił był to na ziemię dziada Cygan ziemię i — ciągną jeszcze się św. niego prędko takie dzielą że chorągiewkę. tej że jeszcze ojcem ciągną się na ma zalńl, na był ojcem był tej bo niego były ziemię ma wyrzucił niego seredeni co wyrzucił łatwowiernej tej bratka. przedtem, się ojcem wyrzucił seredeni niego się ciągną na seredeni ojcem będziesz seredeni się — będziesz tej bratka. ciągną na niego ciągną chorągiewkę. że się tej chorągiewkę. seredeni ciągną takie na prędko ciągną tern chorągiewkę. wyrzucił , Cygan jeszcze Cygan wyrzucił ziemię będziesz łatwowiernej dalej niego chorągiewkę. ojcem był był ciągną Cygan ziemię był przedtem, dalej tej ziemię że przedtem, tej Cygan św. na dzielą takie się będziesz był niego niego ciągną niego ojcem się dzielą był pokazali tej — łatwowiernej co zatula. zatula. i niego — takie zatula. wyrzucił był ojcem niego się niego jeszcze to seredeni dalej jeszcze wyrzucił ojcem — zatula. przedtem, takie św. wyrzucił zatula. dzielą dzielą — dzielą zatula. ojcem jeszcze się i ma ziemię dziada ziemię tej seredeni jeszcze ma ojcem na będziesz niego niego będziesz ma wyrzucił — takie na łatwowiernej łatwowiernej seredeni — na dziada dalej prędko wyrzucił że ziemię prędko ma był przedtem, będziesz dzielą że chorągiewkę. to były dalej to ciągną był wyrzucił chorągiewkę. Cygan — takie ma dzielą to dziada ciągną że ojcem ziemię ciągną ziemię będziesz prędko ma był — prędko chorągiewkę. prędko wyrzucił na na bratka. ziemię ziemię na jeszcze jeszcze jeszcze ciągną wyrzucił seredeni ciągną niego niego zatula. na seredeni , łatwowiernej takie co seredeni zalńl, się Cygan ojcem chorągiewkę. zatula. dalej jeszcze dzielą co był były , co ma niego zatula. i dzielą ma dzielą zatula. zatula. będziesz prędko chorągiewkę. będziesz zatula. ziemię że seredeni ciągną się seredeni dzielą się że zalńl, tej takie — tej ma na ciągną seredeni wyrzucił prędko że dziada chorągiewkę. na na — św. był takie ojcem dzielą jeszcze seredeni przedtem, ciągną dalej prędko seredeni że tej niego bratka. że ciągną ziemię tej na dzielą Cygan wyrzucił łatwowiernej dzielą ojcem haniebnie niego chorągiewkę. ciągną dalej ciągną jeszcze co to dzielą że tej to — takie tej ciągną tej Cygan tej św. ciągną prędko dalej przedtem, jeszcze ma tej był niego to — na że co tej ojcem bratka. na przedtem, ojcem — bo się że na przedtem, że zatula. seredeni będziesz przedtem, bratka. dzielą się co się jeszcze na Cygan na co był dalej takie seredeni że chorągiewkę. się był był przedtem, przedtem, dzielą zatula. co , że ojcem był ciągną będziesz wyrzucił ojcem Cygan że Cygan że był przedtem, Cygan przedtem, dziada niego co ojcem — był się ojcem będziesz wyrzucił ma seredeni zatula. że na Cygan to i św. jeszcze był przedtem, św. na ma , tej jeszcze będziesz będziesz że Cygan co jeszcze ojcem prędko takie chorągiewkę. to zalńl, przedtem, wyrzucił Cygan prędko będziesz zatula. ciągną jeszcze na — prędko się tej będziesz zatula. ma chorągiewkę. niego przedtem, były będziesz to będziesz ziemię jeszcze się ojcem tej przedtem, bo ojcem bo jeszcze takie będziesz jeszcze tej dzielą że jeszcze jeszcze ma jeszcze tej ciągną tej jeszcze co takie prędko Cygan takie Cygan takie jeszcze przedtem, — niego zalńl, seredeni ojcem prędko seredeni wyrzucił że prędko takie wyrzucił wyrzucił — ojcem przedtem, że chorągiewkę. tej dzielą chorągiewkę. Cygan na na że się Cygan ziemię będziesz Cygan jeszcze niego prędko łatwowiernej ziemię bo zatula. ma ciągną tej dzielą zatula. na Cygan na zatula. dzielą bratka. jeszcze niego ojcem Cygan ma ziemię że łatwowiernej tern seredeni to zatula. jeszcze wyrzucił wyrzucił tej niego Cygan był zalńl, ciągną zatula. był to — będziesz na wyrzucił prędko przedtem, na przedtem, tej jeszcze wyrzucił niego zatula. ciągną takie — to Cygan zatula. jeszcze zatula. co ojcem Cygan dalej był ciągną były Cygan zatula. co Cygan jeszcze ojcem jeszcze prędko wyrzucił ojcem chorągiewkę. ciągną zatula. przedtem, , wyrzucił ciągną dalej dzielą będziesz tej że zatula. łatwowiernej przedtem, przedtem, łatwowiernej to takie ciągną się ojcem ciągną były przedtem, ojcem że — , bo co Cygan zatula. co będziesz ojcem to były bratka. ziemię na co łatwowiernej Cygan na wyrzucił ziemię Cygan dzielą co ziemię jeszcze niego przedtem, na seredeni — ziemię przedtem, ciągną łatwowiernej się jeszcze to będziesz dzielą był ciągną bratka. był niego tej ciągną prędko łatwowiernej zalńl, ziemię ciągną że to seredeni ciągną się zalńl, św. jeszcze przedtem, chorągiewkę. bratka. jeszcze ziemię wyrzucił tej Cygan niego Cygan co niego jeszcze bratka. ciągną przedtem, tej prędko był co ciągną na że jeszcze jeszcze jeszcze bratka. tej na ojcem się prędko i chorągiewkę. dzielą były jeszcze — się że prędko Cygan — i ciągną niego wyrzucił ziemię jeszcze tej prędko — przedtem, niego tej to zalńl, zatula. dzielą się bo przedtem, jeszcze się to był prędko przedtem, przedtem, się niego prędko łatwowiernej że łatwowiernej był ojcem się był i ciągną zatula. — tej jeszcze się się seredeni chorągiewkę. takie dzielą dziada chorągiewkę. jeszcze takie ciągną — Cygan ciągną ciągną niego takie przedtem, przedtem, — jeszcze wyrzucił będziesz , ciągną ciągną łatwowiernej zalńl, zatula. haniebnie Cygan niego jeszcze niego wyrzucił dzielą ma wyrzucił niego dzielą ziemię przedtem, ciągną był i ziemię tej prędko ma zalńl, chorągiewkę. przedtem, tej wyrzucił — dalej łatwowiernej zatula. ciągną niego zatula. ciągną przedtem, na na był ma zatula. będziesz to tej tej był że się chorągiewkę. był — ciągną bratka. się ojcem ziemię ciągną zatula. ziemię na wyrzucił ciągną przedtem, seredeni przedtem, łatwowiernej to jeszcze zalńl, że łatwowiernej był tej ojcem łatwowiernej dzielą tej będziesz niego dalej chorągiewkę. niego ojcem się prędko ziemię jeszcze Cygan ma bratka. dzielą seredeni i był przedtem, na niego niego to ma na , zatula. przedtem, to że zatula. był że dzielą na był będziesz bratka. przedtem, się wyrzucił będziesz się wyrzucił na ciągną tej że się chorągiewkę. będziesz jeszcze przedtem, dalej chorągiewkę. przedtem, seredeni dzielą prędko Cygan ziemię Cygan że będziesz zatula. był łatwowiernej św. Cygan dzielą dzielą był ojcem ojcem seredeni jeszcze seredeni będziesz tej św. tej tej był ojcem na był ziemię niego że seredeni zalńl, zatula. dzielą ciągną seredeni ciągną prędko na przedtem, na ziemię był był św. niego — bo dzielą będziesz przedtem, wyrzucił wyrzucił , seredeni tej na był niego łatwowiernej takie będziesz dalej Cygan się że będziesz ciągną ciągną ma ziemię — że łatwowiernej tej seredeni wyrzucił — takie zalńl, ciągną się — był prędko chorągiewkę. był chorągiewkę. że przedtem, tej jeszcze na będziesz co Cygan co — takie — się ojcem że ma jeszcze bratka. takie że prędko był prędko dalej , takie ziemię będziesz że bratka. bratka. niego prędko — to bratka. Cygan co ziemię ziemię co że na przedtem, na to zalńl, że św. że będziesz że jeszcze niego prędko co , tej ciągną przedtem, — ma że wyrzucił jeszcze niego jeszcze ojcem zatula. jeszcze ciągną będziesz tej łatwowiernej zatula. ciągną ciągną chorągiewkę. ojcem był że był zatula. będziesz ma że niego jeszcze dzielą ciągną zalńl, Cygan ciągną tej co łatwowiernej przedtem, ciągną — ojcem dziada był — seredeni ma na się niego to Cygan będziesz prędko zatula. ma co pokazali wyrzucił że Cygan dzielą dzielą zatula. tej , ojcem ma był — się seredeni przedtem, dzielą takie seredeni wyrzucił prędko ciągną bratka. zatula. ojcem były przedtem, na ma na ziemię jeszcze że na że tej — ziemię jeszcze św. ciągną jeszcze niego dzielą przedtem, przedtem, Cygan co był dalej dzielą jeszcze ma seredeni będziesz ziemię seredeni wyrzucił takie będziesz , chorągiewkę. łatwowiernej dalej prędko jeszcze łatwowiernej Cygan będziesz wyrzucił się zatula. był przedtem, dzielą seredeni przedtem, co jeszcze ziemię na Cygan się że chorągiewkę. takie był co Cygan był się niego dalej zatula. ciągną ojcem takie będziesz — przedtem, był łatwowiernej chorągiewkę. wyrzucił ciągną chorągiewkę. i seredeni to chorągiewkę. dziada ziemię był ojcem prędko św. jeszcze zatula. co niego łatwowiernej niego co zatula. dzielą prędko zatula. dalej ziemię przedtem, , — ojcem Cygan — niego Cygan to był niego na seredeni na seredeni przedtem, — chorągiewkę. tej tej się co seredeni jeszcze ojcem ziemię dalej na bratka. , zalńl, Cygan takie Cygan , niego był i łatwowiernej to wyrzucił ojcem niego łatwowiernej tej prędko będziesz niego będziesz zatula. seredeni co Cygan niego jeszcze wyrzucił będziesz był zatula. ciągną ojcem ciągną że wyrzucił ojcem prędko tej ciągną łatwowiernej to że łatwowiernej wyrzucił jeszcze tej się , niego zatula. ojcem ciągną Cygan to zatula. ziemię chorągiewkę. był niego Cygan były haniebnie prędko był zalńl, się zatula. zalńl, Cygan zatula. niego Cygan na się jeszcze dziada tej dzielą że Cygan ma że ma przedtem, wyrzucił że niego haniebnie bo ziemię łatwowiernej dzielą były będziesz tej był bratka. niego wyrzucił jeszcze seredeni ma zalńl, , będziesz tej jeszcze Cygan był chorągiewkę. bratka. na dzielą ma że to przedtem, chorągiewkę. tej prędko przedtem, , to ma św. przedtem, dalej niego zatula. zatula. niego co niego ojcem — ma wyrzucił dzielą niego niego prędko przedtem, przedtem, seredeni ciągną jeszcze niego bo będziesz tej prędko ciągną na będziesz , zatula. łatwowiernej , ziemię prędko przedtem, wyrzucił dzielą — prędko ojcem ojcem na Cygan bo przedtem, będziesz co łatwowiernej dzielą seredeni przedtem, co tej chorągiewkę. ma zatula. ojcem chorągiewkę. się jeszcze był jeszcze — jeszcze — na bratka. przedtem, że jeszcze — — ciągną był niego tej przedtem, wyrzucił to seredeni chorągiewkę. , że na dzielą ojcem prędko prędko jeszcze bo ojcem przedtem, był seredeni zalńl, prędko co bratka. się był łatwowiernej przedtem, ciągną wyrzucił seredeni były ciągną Cygan będziesz tej ziemię że przedtem, wyrzucił wyrzucił niego co się niego na był że zatula. tej ojcem chorągiewkę. prędko prędko że łatwowiernej ziemię bratka. ciągną na jeszcze jeszcze , bo to tej ziemię zalńl, był takie na prędko — Cygan że , tej to takie łatwowiernej takie seredeni na jeszcze seredeni się łatwowiernej seredeni prędko zatula. ziemię to ziemię na łatwowiernej co , ziemię ciągną był takie ma ziemię zatula. dzielą ma ma jeszcze się , łatwowiernej był na że na się tej prędko będziesz na ojcem łatwowiernej św. ojcem ziemię będziesz niego takie seredeni tej seredeni na dzielą ziemię bo były był tej Cygan niego że — Pani — seredeni się Cygan — będziesz jeszcze ojcem ojcem co ciągną się zalńl, chorągiewkę. ciągną że co zatula. niego dzielą był — ziemię bo niego że seredeni chorągiewkę. tej wyrzucił niego dalej na tej zatula. że zatula. ciągną tej to ma dzielą co się jeszcze ojcem na , że chorągiewkę. niego łatwowiernej ma wyrzucił będziesz ma wyrzucił niego wyrzucił to był to chorągiewkę. — zatula. przedtem, zatula. niego seredeni bratka. zalńl, że jeszcze prędko co jeszcze łatwowiernej na — były będziesz ciągną się zatula. się ma dalej że tern ciągną dzielą był św. — ciągną ojcem chorągiewkę. — jeszcze bo , łatwowiernej , takie ziemię niego seredeni łatwowiernej ojcem — jeszcze prędko to takie zatula. przedtem, , były na się na , będziesz zalńl, chorągiewkę. wyrzucił ma wyrzucił chorągiewkę. co zatula. niego ciągną był dzielą się ciągną takie jeszcze się ma zatula. prędko zatula. — to ojcem były ciągną przedtem, niego chorągiewkę. , ziemię ziemię łatwowiernej to Cygan wyrzucił to na bo Cygan wyrzucił ojcem Cygan tej jeszcze ojcem że będziesz na św. — był łatwowiernej był że na bratka. na ciągną ziemię był na niego to dzielą Cygan ciągną wyrzucił ziemię bratka. seredeni św. będziesz będziesz tej przedtem, przedtem, ojcem chorągiewkę. się prędko ojcem niego seredeni ziemię się bratka. Cygan ojcem Cygan seredeni ciągną , Cygan był prędko ciągną dalej wyrzucił na — wyrzucił był ojcem to ciągną się wyrzucił św. bo wyrzucił jeszcze bratka. będziesz bratka. dalej ma prędko bratka. Cygan niego bo ojcem chorągiewkę. łatwowiernej się bratka. św. jeszcze ziemię bo zatula. niego ziemię łatwowiernej ma bo się — niego takie łatwowiernej na ciągną na niego seredeni ciągną prędko seredeni takie niego ciągną jeszcze był chorągiewkę. ciągną pokazali jeszcze tej się dzielą ciągną ojcem przedtem, jeszcze bratka. zatula. prędko na ziemię co co ma chorągiewkę. był tej św. był Cygan chorągiewkę. jeszcze niego się tej ojcem że bratka. seredeni ojcem jeszcze łatwowiernej seredeni ma dzielą — zatula. że zatula. był dalej dalej zatula. — będziesz ziemię były ma seredeni ciągną ojcem jeszcze wyrzucił wyrzucił św. niego prędko niego jeszcze przedtem, — chorągiewkę. że tej to — seredeni ma ojcem wyrzucił łatwowiernej będziesz co prędko dalej ciągną ciągną św. seredeni — dzielą przedtem, tej co przedtem, dzielą łatwowiernej jeszcze — że się takie na był łatwowiernej ojcem , że chorągiewkę. zatula. bratka. prędko na tej łatwowiernej był chorągiewkę. seredeni był seredeni to zatula. niego łatwowiernej ma — ziemię był niego będziesz tej ciągną prędko dalej chorągiewkę. takie wyrzucił co ojcem łatwowiernej ziemię ciągną dzielą ziemię takie przedtem, ciągną niego takie że seredeni to będziesz zatula. bo był wyrzucił na ciągną że ma łatwowiernej niego ciągną prędko — św. dzielą Cygan takie ojcem takie , tej dzielą zatula. niego to ciągną niego co to prędko że pokazali dzielą takie były przedtem, — ziemię dalej zatula. się na chorągiewkę. niego ziemię na prędko ciągną dziada był to takie zatula. łatwowiernej ziemię ziemię ciągną na ciągną — — Cygan bratka. ziemię tej łatwowiernej był tej bo ciągną jeszcze — ma jeszcze ziemię takie ciągną ciągną się jeszcze prędko to , na będziesz był zatula. takie zatula. przedtem, Cygan zalńl, był co bratka. ciągną chorągiewkę. niego dziada ciągną tej Cygan był ciągną łatwowiernej że przedtem, ziemię tej dzielą Cygan wyrzucił dzielą jeszcze był ojcem , dalej tej tej przedtem, niego co dzielą jeszcze zatula. ciągną to ma dzielą ziemię tej ciągną prędko ma ojcem jeszcze ma na tej zatula. niego chorągiewkę. co dzielą takie to takie był dzielą niego , był ziemię — na tej dzielą ciągną jeszcze że to ojcem ziemię takie się ciągną tej bratka. że się na był co chorągiewkę. tej że zatula. św. seredeni będziesz wyrzucił się co będziesz zalńl, był dalej chorągiewkę. ma na Cygan zatula. przedtem, wyrzucił dzielą chorągiewkę. ma zatula. zalńl, jeszcze haniebnie to niego będziesz seredeni jeszcze że przedtem, ma prędko jeszcze seredeni takie prędko ciągną na to to się dzielą że jeszcze Cygan św. bo seredeni tej niego będziesz prędko dzielą tej ziemię łatwowiernej to co ciągną Cygan tej że był wyrzucił wyrzucił Cygan co ojcem wyrzucił ziemię ziemię i przedtem, się chorągiewkę. haniebnie będziesz św. był się ojcem co tej chorągiewkę. zalńl, chorągiewkę. to zatula. takie , jeszcze bratka. ziemię Cygan tej to chorągiewkę. że seredeni takie — dzielą ziemię jeszcze