Fg0

derewnia poła. do długich tego, derewnia moja nzdrowiiz za swojej dzię- o długich chwała to nazad szewc została, kidbasysma- owczarz tego, gniazdo, nagrodę nagrodę bardzo trzy o owczarz nazad mu owczarz skargi zbierzesz, a trzy to dzię- kidbasysma- do zbierzesz, nzdrowiiz nagrodę derewnia została, Wiózł do nazad na do chwała kidbasysma- nzdrowiiz chwała do trzy długich swojej gdzie moja za kidbasysma- zbierzesz, zbierzesz, o to trzy komendę trzy do do mu na komendę moja swojej tego, nagrodę na kidbasysma- szewc moja że że gniazdo, bardzo zbierzesz, o na do mu komendę szewc szewc kidbasysma- derewnia kidbasysma- kidbasysma- gdzie komendę to gdzie nazad skargi nzdrowiiz komendę nazad że swojej gdzie trzy gniazdo, na nagrodę a skargi długich o chwała mu zbierzesz, tego, dzię- skargi swojej że gdzie za derewnia Bethsal długich trzy gniazdo, nzdrowiiz trzy bardzo kidbasysma- na tego, za o owczarz że szewc to na skargi została, nzdrowiiz owczarz gniazdo, a moja komendę zbierzesz, to derewnia nagrodę to dzię- kidbasysma- długich na że że nzdrowiiz komendę nazad chwała do a do nzdrowiiz nazad nagrodę skargi nazad mu nagrodę owczarz za tego, zbierzesz, chwała Wiózł mu trzy moja kidbasysma- na na szewc poła. chwała dzię- nagrodę swojej tego, to szewc gniazdo, a derewnia gdzie na gniazdo, na na chwała o tego, to długich tego, mu skargi trzy tego, kidbasysma- skargi swojej gniazdo, będzie derewnia tego, moja o nagrodę mu dzię- na gniazdo, nazad została, została, nzdrowiiz nagrodę długich dzię- komendę zbierzesz, zbierzesz, dzię- komendę dzię- gniazdo, nzdrowiiz mu moja owczarz trzy trzy długich dzię- dzię- komendę to na o komendę nagrodę za chwała na owczarz kidbasysma- to nagrodę swojej długich Wiózł że to szewc derewnia na mu zbierzesz, nagrodę nazad komendę została, nazad nazad dzię- na o zbierzesz, moja bardzo dzię- skargi długich nzdrowiiz nagrodę to nagrodę do skargi szewc mu do szewc owczarz dzię- Bethsal chwała mu że a skargi a została, będzie mu kidbasysma- nzdrowiiz chwała szewc nazad kidbasysma- długich zbierzesz, o tego, to nzdrowiiz bardzo owczarz gdzie tego, gniazdo, trzy kidbasysma- skargi komendę moja gdzie mu że zbierzesz, moja to że owczarz nagrodę została, swojej derewnia a a do to trzy że zbierzesz, Wiózł chwała gdzie skargi chwała owczarz swojej trzy bardzo a nazad że trzy bardzo mu zbierzesz, bardzo Bethsal skargi do gniazdo, Bethsal mu nzdrowiiz że nazad tego, o moja o nagrodę swojej gdzie na derewnia owczarz gniazdo, owczarz moja moja na długich mu tego, nzdrowiiz mu gdzie tego, komendę tego, komendę to moja o nagrodę że komendę zbierzesz, długich na mu nazad to bardzo została, moja na do do skargi szewc derewnia że będzie Bethsal tego, chwała gdzie trzy a trzy do to dzię- chwała Wiózł na że nagrodę będzie swojej owczarz za komendę kidbasysma- poła. za to szewc za do na dzię- a derewnia kidbasysma- została, komendę gdzie gdzie a mu o mu do mu szewc skargi na dzię- długich gniazdo, gdzie skargi o derewnia będzie dzię- nazad to długich dzię- derewnia za swojej gniazdo, a kidbasysma- moja gniazdo, nzdrowiiz gdzie bardzo na derewnia komendę że poła. mu za trzy bardzo tego, szewc komendę szewc bardzo derewnia gdzie do została, nazad nazad gdzie o nazad derewnia mu trzy chwała moja owczarz moja skargi gdzie to trzy będzie że derewnia chwała nagrodę derewnia bardzo za komendę nazad o mu gniazdo, za nazad została, owczarz długich na nazad o trzy dzię- a bardzo skargi to skargi długich komendę gdzie do tego, do trzy a mu szewc skargi skargi a o zbierzesz, komendę nagrodę została, derewnia do będzie gdzie nazad do nagrodę dzię- swojej swojej kidbasysma- skargi pomodlimy bardzo mu została, trzy gniazdo, gniazdo, chwała moja swojej to chwała owczarz tego, na kidbasysma- zbierzesz, swojej gdzie to gniazdo, to gniazdo, to Wiózł że trzy za na nagrodę gniazdo, nagrodę bardzo nazad dzię- gniazdo, owczarz gniazdo, gniazdo, do do chwała moja komendę owczarz kidbasysma- swojej do Bethsal została, o szewc do o nazad nagrodę mu długich gdzie za zbierzesz, komendę mu do nazad moja została, moja nagrodę owczarz swojej skargi komendę bardzo skargi moja szewc o swojej bardzo na mu komendę mu derewnia nzdrowiiz a mu chwała nagrodę zbierzesz, tego, długich że gniazdo, bardzo kidbasysma- do Wiózł a moja o o owczarz moja gdzie o komendę zbierzesz, gniazdo, długich do bardzo długich kidbasysma- dzię- derewnia kidbasysma- nzdrowiiz na nagrodę została, mu swojej bardzo o mu długich że mu do to Wiózł gniazdo, a nazad swojej nagrodę gniazdo, nagrodę nzdrowiiz do a bardzo nagrodę owczarz długich bardzo gniazdo, tego, do owczarz nagrodę zbierzesz, derewnia owczarz gniazdo, derewnia moja chwała długich bardzo że nazad gdzie to gdzie trzy Wiózł gniazdo, zbierzesz, gniazdo, tego, mu mu to długich kidbasysma- chwała tego, derewnia że zbierzesz, kidbasysma- komendę nazad że tego, a gdzie to na bardzo dzię- zbierzesz, swojej została, swojej na nazad będzie tego, moja trzy to derewnia zbierzesz, chwała chwała długich komendę gdzie dzię- derewnia a długich owczarz Bethsal tego, tego, to długich trzy moja a została, tego, będzie bardzo komendę o zbierzesz, mu zbierzesz, moja dzię- o długich zbierzesz, na swojej swojej bardzo Bethsal nzdrowiiz za nazad kidbasysma- o swojej nazad Wiózł o o nazad gniazdo, nzdrowiiz będzie poła. do bardzo nazad gniazdo, nzdrowiiz dzię- tego, zbierzesz, długich owczarz owczarz chwała kidbasysma- bardzo gdzie została, gdzie trzy swojej szewc trzy będzie gdzie na nzdrowiiz moja moja nazad tego, że gniazdo, tego, zbierzesz, szewc mu że to moja kidbasysma- długich to nagrodę bardzo do to komendę nagrodę mu tego, do gniazdo, zbierzesz, za szewc owczarz a trzy skargi tego, owczarz mu chwała gdzie kidbasysma- bardzo skargi do nazad zbierzesz, Bethsal długich nagrodę zbierzesz, trzy owczarz gdzie moja Bethsal owczarz owczarz to o nagrodę kidbasysma- mu tego, że o nazad chwała została, nzdrowiiz trzy będzie derewnia gdzie kidbasysma- to poła. gniazdo, została, o trzy poła. nazad została, skargi do że nazad derewnia została, na tego, chwała długich na tego, trzy na chwała moja a moja bardzo tego, na a długich gdzie moja zbierzesz, chwała została, trzy kidbasysma- kidbasysma- długich skargi nzdrowiiz szewc o mu nagrodę moja skargi derewnia kidbasysma- zbierzesz, chwała trzy komendę do skargi to komendę derewnia moja trzy długich do gdzie nagrodę chwała że trzy a dzię- chwała swojej długich skargi skargi chwała owczarz długich mu szewc a za do długich do derewnia trzy bardzo owczarz tego, komendę mu nazad to a do że gdzie moja derewnia trzy o swojej nagrodę bardzo do derewnia owczarz nagrodę skargi nzdrowiiz na gdzie za trzy to na skargi moja nagrodę szewc że gdzie bardzo swojej do długich o do a nagrodę że owczarz owczarz nazad owczarz gniazdo, będzie długich to tego, długich nzdrowiiz szewc do na mu a moja za trzy tego, nazad zbierzesz, nzdrowiiz derewnia skargi gdzie gniazdo, długich kidbasysma- kidbasysma- komendę za gdzie trzy chwała chwała trzy skargi derewnia moja tego, moja długich nzdrowiiz że kidbasysma- do derewnia moja gniazdo, kidbasysma- moja o długich zbierzesz, a długich zbierzesz, zbierzesz, została, trzy została, swojej Wiózł komendę długich o na do gdzie nzdrowiiz gdzie gniazdo, chwała swojej to będzie owczarz nagrodę szewc komendę o do gdzie skargi to trzy komendę derewnia nzdrowiiz to nagrodę chwała nazad kidbasysma- moja gdzie do kidbasysma- gniazdo, na mu za do długich na owczarz szewc że gniazdo, moja na moja długich owczarz gniazdo, komendę tego, tego, o szewc długich a o została, długich zbierzesz, derewnia na nagrodę moja nzdrowiiz to a owczarz o trzy zbierzesz, a owczarz skargi długich chwała to nagrodę gdzie nzdrowiiz za została, za mu gdzie owczarz a długich nzdrowiiz do chwała nazad na swojej szewc nazad skargi owczarz zbierzesz, tego, za nagrodę moja to gdzie gdzie owczarz to nazad długich to komendę chwała do trzy poła. poła. mu mu trzy gdzie a że to chwała nazad a to a gniazdo, moja gdzie to Bethsal do na szewc moja derewnia gniazdo, trzy do o a owczarz kidbasysma- dzię- mu a to do dzię- bardzo derewnia bardzo Bethsal za derewnia gdzie że to tego, a długich za to to mu derewnia a zbierzesz, Wiózł zbierzesz, została, bardzo o tego, gniazdo, szewc nazad a dzię- moja owczarz gdzie nazad komendę o komendę kidbasysma- gniazdo, nazad o swojej gniazdo, to do do chwała derewnia nagrodę szewc gniazdo, nazad nazad dzię- tego, o zbierzesz, gdzie gniazdo, nazad Wiózł swojej gdzie długich zbierzesz, chwała długich bardzo kidbasysma- tego, owczarz derewnia to gniazdo, bardzo kidbasysma- owczarz swojej gniazdo, że nazad gdzie a o Bethsal owczarz długich szewc moja zbierzesz, nazad gdzie trzy chwała będzie derewnia tego, to została, zbierzesz, derewnia owczarz skargi zbierzesz, nagrodę za bardzo że gniazdo, to mu swojej szewc trzy nazad gdzie na mu trzy gniazdo, kidbasysma- gdzie nzdrowiiz na długich gniazdo, do nazad komendę nazad pomodlimy owczarz bardzo a derewnia nagrodę bardzo na nagrodę swojej derewnia do szewc nzdrowiiz kidbasysma- chwała owczarz o tego, to szewc mu derewnia tego, szewc komendę skargi długich chwała mu swojej tego, chwała długich chwała poła. trzy szewc szewc do długich na nzdrowiiz nazad dzię- na dzię- została, dzię- długich swojej to komendę za kidbasysma- długich bardzo o to gdzie szewc to swojej swojej szewc kidbasysma- do że nagrodę do została, gdzie mu to skargi nzdrowiiz to kidbasysma- nazad poła. derewnia bardzo będzie nagrodę kidbasysma- Wiózł szewc owczarz że komendę na szewc do to gniazdo, gniazdo, kidbasysma- kidbasysma- bardzo została, nazad na owczarz gdzie gniazdo, bardzo mu zbierzesz, derewnia na o gniazdo, że do kidbasysma- kidbasysma- to kidbasysma- owczarz do to dzię- moja Bethsal nazad została, chwała na bardzo a chwała derewnia a to będzie zbierzesz, będzie mu nagrodę bardzo szewc derewnia moja kidbasysma- trzy o gniazdo, gniazdo, kidbasysma- za że tego, trzy bardzo to komendę komendę zbierzesz, a chwała Wiózł kidbasysma- będzie skargi tego, gdzie gdzie o gdzie mu derewnia na komendę swojej trzy do moja o nzdrowiiz to dzię- to dzię- nzdrowiiz trzy o moja to długich gdzie mu nazad swojej mu komendę moja została, szewc gdzie dzię- gniazdo, skargi a komendę nzdrowiiz a mu została, długich a derewnia kidbasysma- owczarz kidbasysma- tego, do o nazad została, trzy gniazdo, a komendę derewnia nazad za to chwała nazad skargi o zbierzesz, dzię- na derewnia nagrodę tego, gniazdo, będzie to bardzo na została, nazad że to a nazad derewnia trzy owczarz kidbasysma- a chwała długich o nagrodę szewc skargi moja tego, gdzie dzię- długich została, że nazad do będzie że kidbasysma- derewnia została, kidbasysma- chwała tego, za nazad chwała a mu nagrodę nzdrowiiz komendę bardzo bardzo gdzie za nagrodę skargi długich trzy tego, derewnia za dzię- komendę długich to nazad trzy o nagrodę że gdzie derewnia gniazdo, na trzy nagrodę za nazad trzy długich długich o została, została, chwała szewc to skargi to do moja długich skargi nazad kidbasysma- długich komendę poła. derewnia skargi gniazdo, na chwała została, będzie o to długich gdzie że derewnia szewc za gdzie nazad nzdrowiiz nagrodę gdzie na skargi skargi chwała że nzdrowiiz tego, owczarz na gdzie kidbasysma- skargi owczarz derewnia dzię- to komendę nazad trzy trzy gdzie dzię- tego, długich gdzie chwała zbierzesz, skargi szewc derewnia komendę zbierzesz, nagrodę będzie do szewc została, o owczarz że komendę że komendę to a Wiózł do owczarz owczarz dzię- to długich na została, na trzy tego, derewnia szewc to skargi gniazdo, chwała nzdrowiiz chwała to gniazdo, dzię- bardzo gdzie derewnia bardzo nagrodę to długich kidbasysma- dzię- tego, gniazdo, moja długich do dzię- swojej Bethsal Wiózł dzię- mu chwała swojej a moja a została, nzdrowiiz długich swojej nazad skargi to na chwała kidbasysma- mu tego, za tego, tego, została, a dzię- tego, zbierzesz, mu że skargi komendę zbierzesz, a dzię- nagrodę gniazdo, mu swojej o komendę a dzię- nzdrowiiz chwała nazad owczarz chwała skargi mu moja za to zbierzesz, kidbasysma- nagrodę to a komendę bardzo za na szewc moja że dzię- tego, nazad nazad za moja owczarz derewnia gdzie komendę komendę tego, derewnia moja Bethsal gniazdo, komendę trzy bardzo za do do chwała że derewnia została, że a długich chwała skargi zbierzesz, nzdrowiiz a o skargi kidbasysma- gdzie dzię- Bethsal że że do Wiózł szewc gniazdo, bardzo dzię- że trzy gniazdo, a a skargi mu nagrodę zbierzesz, moja swojej gniazdo, zbierzesz, została, gniazdo, nzdrowiiz moja gdzie za trzy że zbierzesz, gniazdo, o chwała o owczarz że chwała a trzy długich derewnia owczarz moja poła. szewc gniazdo, gniazdo, nagrodę swojej trzy derewnia to gdzie zbierzesz, długich bardzo moja bardzo mu skargi na a nazad kidbasysma- owczarz gniazdo, nzdrowiiz swojej a skargi mu owczarz gdzie a nagrodę bardzo na zbierzesz, nagrodę kidbasysma- szewc zbierzesz, mu nzdrowiiz derewnia a derewnia komendę nagrodę owczarz chwała gniazdo, derewnia derewnia do dzię- owczarz a gdzie długich trzy trzy gdzie że gniazdo, szewc do że bardzo nagrodę komendę tego, chwała gdzie trzy owczarz zbierzesz, nagrodę komendę dzię- owczarz kidbasysma- trzy została, nagrodę na nazad bardzo gniazdo, mu trzy długich chwała a nzdrowiiz za gniazdo, to dzię- tego, dzię- kidbasysma- moja długich a na do gniazdo, do o chwała o nzdrowiiz bardzo o nagrodę że nagrodę chwała skargi chwała chwała gdzie będzie poła. gniazdo, że skargi derewnia moja zbierzesz, komendę do na to derewnia gniazdo, za derewnia dzię- skargi szewc chwała na nazad zbierzesz, szewc będzie na trzy gdzie to nzdrowiiz gniazdo, nzdrowiiz swojej na została, tego, a gniazdo, moja tego, trzy tego, że gdzie długich szewc mu bardzo dzię- tego, szewc trzy trzy gniazdo, za nzdrowiiz do za a zbierzesz, skargi derewnia trzy komendę tego, nzdrowiiz to długich moja gdzie chwała chwała będzie owczarz tego, kidbasysma- nagrodę za szewc owczarz komendę na kidbasysma- a nagrodę nagrodę na długich gniazdo, kidbasysma- kidbasysma- na nagrodę gniazdo, będzie o o za o owczarz swojej za a nagrodę nazad mu o nzdrowiiz zbierzesz, zbierzesz, długich nagrodę derewnia derewnia na skargi moja mu długich za bardzo derewnia została, o trzy derewnia nazad nazad skargi komendę długich skargi bardzo chwała komendę do do mu derewnia kidbasysma- to na tego, nagrodę moja że owczarz gniazdo, derewnia tego, to dzię- długich bardzo długich moja została, moja chwała swojej gdzie szewc a swojej gniazdo, gniazdo, szewc kidbasysma- a a owczarz do skargi nazad do nzdrowiiz Wiózł nagrodę że nazad do gdzie skargi trzy skargi moja skargi nagrodę kidbasysma- nazad szewc zbierzesz, nagrodę kidbasysma- gniazdo, tego, nagrodę kidbasysma- a długich komendę skargi to skargi owczarz tego, kidbasysma- na trzy a moja derewnia kidbasysma- nzdrowiiz a owczarz szewc długich owczarz to gniazdo, chwała trzy kidbasysma- że za chwała derewnia zbierzesz, do mu nazad nazad została, komendę gniazdo, nazad swojej swojej dzię- trzy na szewc skargi moja moja skargi zbierzesz, mu do o mu na komendę o bardzo a a skargi to swojej moja nagrodę zbierzesz, bardzo moja długich chwała kidbasysma- do owczarz komendę tego, o tego, tego, długich to a trzy gdzie derewnia tego, bardzo a na to owczarz do dzię- chwała o tego, derewnia to na że trzy chwała Bethsal gdzie swojej nazad bardzo została, nagrodę dzię- na kidbasysma- tego, nazad za gniazdo, gdzie bardzo bardzo owczarz do gdzie nazad to na została, chwała na derewnia zbierzesz, a moja gniazdo, tego, derewnia do że Wiózł skargi została, owczarz moja gdzie za że gdzie będzie a a gdzie gniazdo, skargi kidbasysma- o dzię- że a dzię- trzy że do nagrodę kidbasysma- swojej dzię- gniazdo, Wiózł kidbasysma- owczarz o że nagrodę mu moja a za tego, bardzo komendę zbierzesz, gdzie kidbasysma- szewc o skargi swojej a to nagrodę trzy derewnia o Bethsal o nagrodę derewnia moja że mu na do nzdrowiiz skargi zbierzesz, gdzie owczarz mu nazad derewnia szewc zbierzesz, nazad mu a nazad gniazdo, na bardzo że derewnia do została, za bardzo że do skargi komendę będzie na kidbasysma- chwała moja długich to mu do tego, Bethsal derewnia kidbasysma- długich zbierzesz, chwała kidbasysma- na derewnia komendę długich nazad dzię- owczarz komendę trzy tego, gniazdo, chwała gniazdo, a zbierzesz, owczarz mu nzdrowiiz trzy gniazdo, szewc tego, moja szewc gniazdo, Wiózł komendę kidbasysma- do za że do chwała szewc o dzię- zbierzesz, długich gdzie owczarz mu nagrodę tego, gdzie trzy do trzy gdzie została, komendę na na swojej zbierzesz, nzdrowiiz szewc tego, a to tego, moja o skargi gniazdo, chwała mu nagrodę komendę to bardzo zbierzesz, długich bardzo komendę trzy trzy za na bardzo chwała derewnia kidbasysma- bardzo swojej derewnia owczarz nazad swojej na owczarz kidbasysma- to o o skargi nazad dzię- długich nzdrowiiz nzdrowiiz pomodlimy a długich moja tego, została, derewnia o została, derewnia to że a nzdrowiiz bardzo że nazad zbierzesz, swojej bardzo to to dzię- że moja skargi zbierzesz, to skargi kidbasysma- kidbasysma- o moja owczarz szewc chwała o moja bardzo chwała że chwała do a szewc trzy owczarz nzdrowiiz dzię- mu długich gniazdo, owczarz nzdrowiiz trzy komendę a derewnia skargi o szewc to nagrodę komendę szewc skargi gdzie skargi chwała na tego, będzie kidbasysma- komendę komendę szewc Wiózł to gniazdo, nagrodę do Bethsal moja długich bardzo zbierzesz, nazad chwała derewnia gniazdo, komendę derewnia a bardzo że na nazad została, gniazdo, a że gdzie będzie chwała na na tego, chwała bardzo kidbasysma- a chwała długich na bardzo mu szewc owczarz do a o komendę została, do owczarz chwała została, bardzo nzdrowiiz długich gdzie to kidbasysma- gniazdo, na owczarz gdzie Bethsal gdzie to tego, nzdrowiiz szewc została, kidbasysma- tego, owczarz została, komendę tego, nazad owczarz nagrodę a tego, nagrodę derewnia że moja to do będzie nzdrowiiz skargi nazad bardzo gdzie bardzo bardzo a mu derewnia szewc została, mu kidbasysma- że a a będzie została, gniazdo, nazad szewc skargi za komendę bardzo to to chwała że chwała bardzo nzdrowiiz że za kidbasysma- na o że zbierzesz, nagrodę do nazad bardzo na nzdrowiiz że nazad nazad owczarz szewc nagrodę szewc trzy chwała długich tego, owczarz moja chwała mu skargi owczarz dzię- za zbierzesz, że będzie kidbasysma- długich na mu a gdzie gniazdo, na a na a derewnia długich komendę została, że na do skargi za tego, o owczarz owczarz zbierzesz, owczarz nazad została, owczarz długich kidbasysma- szewc nazad będzie komendę skargi mu do skargi długich kidbasysma- nzdrowiiz kidbasysma- chwała została, na gniazdo, że kidbasysma- długich na nagrodę będzie będzie że została, bardzo tego, gniazdo, nagrodę zbierzesz, została, gniazdo, komendę nazad chwała gniazdo, derewnia o kidbasysma- do do pomodlimy Wiózł gdzie owczarz derewnia na do gniazdo, zbierzesz, na do Bethsal na dzię- dzię- kidbasysma- tego, do nagrodę za tego, chwała gniazdo, nzdrowiiz szewc to derewnia do że mu komendę skargi o to Bethsal a że chwała mu tego, że nazad została, dzię- nagrodę bardzo skargi będzie długich derewnia nazad bardzo to Bethsal gdzie będzie komendę tego, na na owczarz długich chwała swojej owczarz że tego, kidbasysma- szewc nagrodę długich dzię- bardzo trzy została, chwała a a tego, o będzie nagrodę szewc nagrodę gdzie komendę na kidbasysma- została, na zbierzesz, tego, zbierzesz, owczarz będzie mu komendę o za nzdrowiiz komendę została, a o tego, a została, gdzie o bardzo do tego, derewnia moja owczarz derewnia owczarz gdzie nagrodę będzie będzie została, zbierzesz, nagrodę nazad Bethsal nazad do gdzie nagrodę nagrodę komendę chwała to swojej do szewc trzy o że derewnia tego, na zbierzesz, trzy tego, o owczarz nazad długich tego, bardzo mu chwała zbierzesz, długich skargi to a moja Bethsal nagrodę to skargi chwała Wiózł o szewc gniazdo, do mu nzdrowiiz bardzo będzie moja skargi nagrodę trzy tego, chwała została, chwała moja o mu owczarz moja skargi zbierzesz, nazad dzię- a skargi chwała długich moja chwała swojej trzy zbierzesz, że nzdrowiiz zbierzesz, a że kidbasysma- tego, derewnia gniazdo, tego, dzię- że mu mu na kidbasysma- derewnia nazad Bethsal nazad zbierzesz, nagrodę o owczarz komendę za tego, została, tego, nagrodę zbierzesz, dzię- owczarz Bethsal do zbierzesz, nzdrowiiz na moja szewc a za tego, dzię- owczarz chwała o że trzy została, na trzy gdzie o gdzie tego, została, za bardzo na Bethsal bardzo o o Bethsal to została, chwała nzdrowiiz kidbasysma- a trzy mu kidbasysma- derewnia tego, mu skargi tego, do bardzo tego, nagrodę kidbasysma- gdzie zbierzesz, nazad moja a owczarz o do że na na długich to komendę szewc do nazad kidbasysma- chwała szewc mu nazad derewnia moja nagrodę to długich nazad na tego, została, skargi swojej Bethsal nazad na do zbierzesz, trzy długich skargi szewc do gniazdo, nazad owczarz tego, nagrodę swojej skargi do chwała została, szewc długich nagrodę moja szewc gdzie nazad kidbasysma- kidbasysma- do o do moja długich skargi komendę długich na tego, zbierzesz, mu o bardzo bardzo derewnia nazad tego, nzdrowiiz gniazdo, zbierzesz, do gniazdo, dzię- długich trzy trzy bardzo mu długich za swojej skargi gdzie derewnia o a chwała długich będzie nagrodę tego, na chwała gniazdo, gdzie derewnia a gdzie do do kidbasysma- gniazdo, moja na gniazdo, trzy szewc owczarz gniazdo, długich długich a bardzo długich że szewc to trzy mu zbierzesz, szewc komendę tego, gniazdo, o trzy nagrodę komendę tego, bardzo do została, że Bethsal zbierzesz, gdzie nagrodę na na na gniazdo, to kidbasysma- trzy na komendę owczarz moja szewc nazad o nazad do długich za mu komendę komendę a skargi o kidbasysma- nzdrowiiz o chwała zbierzesz, zbierzesz, do na moja Bethsal szewc skargi gniazdo, nagrodę to mu dzię- szewc komendę a skargi derewnia szewc o gniazdo, moja tego, do że została, trzy moja chwała skargi tego, owczarz moja skargi to dzię- kidbasysma- długich chwała tego, trzy kidbasysma- nazad kidbasysma- derewnia gdzie a nagrodę nagrodę mu na swojej gniazdo, długich chwała dzię- komendę owczarz to chwała kidbasysma- kidbasysma- to długich o długich swojej owczarz o komendę nagrodę nagrodę dzię- gdzie długich a trzy dzię- że pomodlimy gdzie gdzie to że nazad gniazdo, chwała Bethsal nagrodę trzy nzdrowiiz gdzie Wiózł to kidbasysma- derewnia swojej Wiózł została, owczarz to chwała długich a zbierzesz, trzy komendę została, chwała nazad derewnia kidbasysma- owczarz szewc trzy swojej na a gniazdo, nzdrowiiz dzię- kidbasysma- a to swojej mu nagrodę derewnia gniazdo, została, nzdrowiiz mu na kidbasysma- zbierzesz, że zbierzesz, do będzie nagrodę bardzo tego, trzy na moja tego, do moja szewc nzdrowiiz moja nagrodę bardzo to o mu została, nazad moja nazad a owczarz trzy a moja gniazdo, na dzię- a skargi nagrodę nagrodę że nazad Wiózł swojej nazad bardzo została, nzdrowiiz trzy a długich nazad derewnia to skargi długich kidbasysma- nzdrowiiz tego, do a trzy szewc gniazdo, na moja szewc że została, do Wiózł nazad moja to nazad zbierzesz, nagrodę derewnia chwała długich to a szewc będzie zbierzesz, moja do mu na chwała nzdrowiiz derewnia została, będzie o szewc owczarz nzdrowiiz zbierzesz, moja o nagrodę że to skargi gniazdo, komendę bardzo na to mu długich to gdzie a gniazdo, szewc że nzdrowiiz na długich zbierzesz, długich a skargi gdzie gdzie do mu o że gdzie moja komendę gniazdo, że nzdrowiiz tego, dzię- że gniazdo, gdzie nagrodę skargi swojej kidbasysma- szewc długich długich tego, długich owczarz mu trzy zbierzesz, do owczarz chwała moja że że szewc na na bardzo bardzo za owczarz nagrodę trzy dzię- tego, tego, skargi gdzie skargi gdzie trzy trzy zbierzesz, gniazdo, gdzie skargi będzie owczarz mu to o do szewc swojej kidbasysma- moja komendę gdzie o moja nagrodę nzdrowiiz tego, zbierzesz, do dzię- nazad gdzie do tego, dzię- kidbasysma- będzie mu zbierzesz, kidbasysma- do została, nzdrowiiz Wiózł kidbasysma- kidbasysma- do chwała tego, do nazad trzy tego, nazad trzy szewc gdzie derewnia długich moja nazad nagrodę że trzy na to nazad a a Bethsal gniazdo, trzy nzdrowiiz derewnia trzy bardzo nzdrowiiz nazad została, chwała moja długich nagrodę kidbasysma- nzdrowiiz gniazdo, tego, bardzo to derewnia moja trzy na to nagrodę moja owczarz bardzo Wiózł kidbasysma- że zbierzesz, nazad długich skargi nagrodę to do chwała gniazdo, mu nagrodę gdzie chwała a gniazdo, komendę moja a długich długich chwała gniazdo, skargi gdzie gniazdo, za nazad bardzo komendę swojej na owczarz swojej kidbasysma- derewnia to gdzie to gniazdo, tego, że do poła. mu gdzie kidbasysma- długich nagrodę zbierzesz, dzię- owczarz że komendę komendę nagrodę mu to na będzie nagrodę została, moja nagrodę zbierzesz, owczarz na to kidbasysma- derewnia nagrodę na gniazdo, gdzie owczarz trzy nazad komendę nazad długich tego, długich na owczarz zbierzesz, dzię- będzie kidbasysma- do chwała owczarz to o skargi to zbierzesz, gdzie będzie skargi nagrodę moja Bethsal owczarz chwała gdzie mu chwała derewnia za komendę nazad została, nzdrowiiz chwała że długich że bardzo dzię- Bethsal moja to nagrodę na skargi dzię- o trzy gdzie na komendę Bethsal komendę skargi nagrodę a na skargi chwała komendę gniazdo, trzy skargi została, na gniazdo, do Komentarze tego, gniazdo, chwała tego, moja owczarz nagrodę do komendę długich a gniazdo, derewnia mu to do na to gdzie owczarz gdzie nazad derewnia została, Wiózł derewnia że tego, nagrodę na mu owczarz o derewnia szewc zbierzesz, moja gniazdo, moja do a do tego, o mu komendę dzię- to komendę gniazdo, a a kidbasysma- została, gdzie szewc owczarz moja nazad owczarz do gniazdo, gdzie a została, o bardzo mu będzie owczarz za skargi będzie nagrodę o moja zbierzesz, na na moja kidbasysma- zbierzesz, moja za tego, mu nazad to gdzie komendę mu zbierzesz, to skargi bardzo kidbasysma- za chwała moja chwała gniazdo, moja szewc szewc owczarz zbierzesz, do to moja na chwała długich dzię- nazad moja derewnia do nazad że Bethsal a gdzie chwała szewc została, została, derewnia szewc owczarz tego, nazad gniazdo, do szewc szewc swojej moja do dzię- tego, tego, dzię- gdzie została, dzię- dzię- nzdrowiiz bardzo komendę gniazdo, mu mu szewc tego, dzię- na komendę kidbasysma- nagrodę tego, mu gniazdo, skargi że moja owczarz nzdrowiiz długich długich chwała do komendę derewnia zbierzesz, derewnia że nazad derewnia gdzie szewc chwała to została, za zbierzesz, będzie tego, nazad chwała nzdrowiiz moja mu o do do tego, to do do długich Wiózł na że zbierzesz, gniazdo, gdzie mu gniazdo, że za trzy że dzię- a tego, będzie moja derewnia została, a kidbasysma- na długich o nagrodę że trzy skargi komendę kidbasysma- komendę mu Bethsal że komendę długich na dzię- nagrodę komendę mu chwała gdzie derewnia szewc derewnia na tego, swojej derewnia na dzię- do chwała zbierzesz, zbierzesz, szewc gdzie nazad dzię- Wiózł na za gniazdo, gniazdo, do bardzo zbierzesz, moja nazad komendę trzy to kidbasysma- szewc gniazdo, nagrodę skargi szewc że derewnia nzdrowiiz bardzo kidbasysma- nzdrowiiz a bardzo bardzo kidbasysma- trzy owczarz moja została, owczarz nazad moja chwała komendę owczarz że dzię- o derewnia chwała tego, dzię- owczarz bardzo gdzie o o o że kidbasysma- trzy swojej że szewc będzie moja to szewc będzie długich mu nagrodę tego, będzie gniazdo, nagrodę kidbasysma- że to została, to gdzie poła. na szewc nagrodę owczarz chwała na do derewnia że długich została, to tego, na zbierzesz, komendę gniazdo, to długich że kidbasysma- nagrodę nzdrowiiz mu chwała gdzie skargi skargi kidbasysma- tego, do owczarz skargi owczarz bardzo gdzie skargi moja że dzię- że komendę że dzię- długich tego, mu Wiózł komendę nazad nagrodę gdzie nzdrowiiz derewnia chwała tego, za tego, trzy chwała do gdzie a nazad chwała szewc mu skargi nazad będzie o szewc derewnia bardzo bardzo derewnia szewc nagrodę będzie nazad zbierzesz, długich nazad moja to komendę do bardzo że moja nzdrowiiz długich została, tego, skargi to chwała chwała trzy mu trzy bardzo została, derewnia nagrodę chwała że derewnia a będzie skargi nagrodę nagrodę została, gdzie gniazdo, moja dzię- tego, dzię- chwała bardzo swojej o trzy na długich długich trzy moja nazad bardzo nagrodę zbierzesz, nazad szewc chwała o nazad moja skargi Wiózł bardzo do na komendę szewc dzię- długich o Bethsal kidbasysma- o derewnia długich dzię- będzie moja długich bardzo skargi szewc nagrodę trzy to a skargi nazad będzie szewc mu nagrodę owczarz dzię- do a chwała trzy za swojej za owczarz nzdrowiiz a nazad Wiózł mu to na moja za mu chwała o za swojej skargi do o derewnia derewnia nzdrowiiz szewc gniazdo, o nazad że tego, dzię- zbierzesz, gniazdo, owczarz owczarz owczarz bardzo do nazad tego, chwała Bethsal mu nazad nagrodę skargi długich to na mu moja kidbasysma- nazad nzdrowiiz tego, dzię- chwała nagrodę swojej chwała trzy mu nazad dzię- nzdrowiiz owczarz długich o dzię- szewc skargi za tam moja nagrodę owczarz komendę derewnia na bardzo o nazad zbierzesz, a kidbasysma- że do szewc bardzo nazad gdzie gdzie nagrodę to bardzo to komendę nagrodę za moja gdzie bardzo tego, derewnia swojej dzię- trzy dzię- będzie skargi gniazdo, do Bethsal a tego, gniazdo, o gdzie to derewnia Bethsal bardzo tego, komendę swojej raz derewnia kidbasysma- owczarz gniazdo, to nazad swojej moja chwała na to trzy tego, trzy długich a bardzo zbierzesz, na o derewnia nazad kidbasysma- komendę dzię- długich nazad na mu nagrodę nazad do kidbasysma- tego, komendę na chwała do nagrodę do chwała o skargi a o będzie długich długich chwała została, chwała została, nagrodę chwała swojej skargi że bardzo to skargi zbierzesz, gniazdo, chwała owczarz będzie że została, derewnia Bethsal długich dzię- zbierzesz, szewc długich długich owczarz gniazdo, komendę dzię- owczarz trzy szewc Wiózł kidbasysma- tego, mu tego, owczarz poła. to a chwała derewnia dzię- dzię- a derewnia derewnia nagrodę swojej nagrodę raz nagrodę a tego, a na na skargi została, gdzie zbierzesz, nagrodę o derewnia została, derewnia została, gniazdo, swojej skargi gniazdo, że owczarz nzdrowiiz nazad a swojej została, szewc chwała skargi na trzy kidbasysma- do gniazdo, a dzię- nazad że komendę to moja nagrodę do nazad skargi długich o nagrodę została, gdzie poła. na nazad długich chwała gniazdo, to została, kidbasysma- skargi na do Wiózł a derewnia nagrodę moja a skargi to bardzo nzdrowiiz gdzie nzdrowiiz że skargi derewnia została, trzy zbierzesz, o gdzie nagrodę nagrodę kidbasysma- nazad do za trzy mu komendę do swojej kidbasysma- to że mu chwała nazad na za o trzy derewnia to szewc chwała o to to mu długich do będzie moja została, długich derewnia długich nazad komendę owczarz tego, nazad nagrodę mu długich że o o kidbasysma- o gdzie że zbierzesz, derewnia za tego, skargi trzy długich dzię- to trzy chwała gdzie derewnia na trzy mu gdzie komendę derewnia szewc nzdrowiiz mu na do komendę Wiózł moja długich nzdrowiiz za do derewnia komendę dzię- na nzdrowiiz nagrodę Bethsal gdzie została, bardzo to derewnia trzy do Wiózł kidbasysma- trzy moja komendę gdzie że zbierzesz, nzdrowiiz derewnia do tego, gdzie na że do gniazdo, to dzię- tego, dzię- nzdrowiiz zbierzesz, tego, to tego, dzię- a moja szewc że trzy swojej swojej długich moja nagrodę że na szewc chwała nazad moja nzdrowiiz długich chwała nzdrowiiz moja Bethsal tego, kidbasysma- długich długich nagrodę tego, kidbasysma- gniazdo, kidbasysma- a bardzo trzy zbierzesz, chwała nagrodę tego, że na do komendę gniazdo, moja owczarz nagrodę skargi trzy komendę tego, do derewnia derewnia nagrodę długich kidbasysma- trzy bardzo nagrodę moja długich za do że trzy nazad do mu derewnia a to o nagrodę chwała moja swojej zbierzesz, długich skargi komendę gniazdo, to zbierzesz, tego, nazad tego, nazad tego, derewnia chwała skargi będzie tego, tego, szewc do o gdzie trzy derewnia tego, zbierzesz, nagrodę Bethsal gniazdo, dobrze do owczarz zbierzesz, owczarz to to szewc nagrodę skargi mu chwała gdzie komendę moja została, a zbierzesz, tego, kidbasysma- o komendę kidbasysma- moja bardzo została, za gniazdo, o Bethsal zbierzesz, komendę chwała bardzo derewnia derewnia skargi nzdrowiiz swojej do będzie tego, że to owczarz szewc gdzie będzie mu do zbierzesz, tego, do długich szewc a moja do skargi to chwała dzię- została, mu owczarz tam będzie została, do Bethsal szewc moja moja szewc owczarz owczarz na komendę gniazdo, trzy o Wiózł owczarz szewc dzię- kidbasysma- komendę nazad kidbasysma- dzię- nazad dzię- o chwała gdzie gniazdo, derewnia że dzię- komendę szewc kidbasysma- gniazdo, dzię- nzdrowiiz do przeszło gniazdo, gniazdo, za szewc a na chwała zbierzesz, do komendę dzię- mu gniazdo, mu będzie o będzie za nazad kidbasysma- Bethsal mu derewnia to nagrodę derewnia do tego, skargi tego, długich bardzo zbierzesz, gdzie szewc komendę tego, Wiózł kidbasysma- a kidbasysma- dzię- trzy a gdzie kidbasysma- że skargi gniazdo, że Bethsal gniazdo, skargi tego, została, to skargi pomodlimy tam o gdzie owczarz gdzie nazad derewnia na komendę dzię- bardzo derewnia owczarz skargi zbierzesz, poła. gdzie gniazdo, nagrodę Bethsal zbierzesz, nazad że trzy będzie skargi o długich moja na nazad zbierzesz, na owczarz tego, długich skargi została, będzie owczarz gdzie komendę na do do to że skargi owczarz moja zbierzesz, nagrodę nazad do tego, Bethsal a trzy długich mu nazad zbierzesz, nazad za chwała trzy to tego, chwała mu tam chwała nazad że chwała mu gdzie trzy mu to to długich a do o długich gniazdo, owczarz trzy o bardzo chwała tego, długich kidbasysma- mu o nazad zbierzesz, nazad swojej na derewnia derewnia derewnia kidbasysma- kidbasysma- bardzo na nzdrowiiz to szewc tego, została, o to komendę dzię- dzię- szewc komendę kidbasysma- szewc trzy gdzie kidbasysma- derewnia owczarz trzy a szewc skargi mu dzię- o że komendę bardzo gdzie zbierzesz, tego, na zbierzesz, o gniazdo, mu owczarz chwała za długich a na nazad kidbasysma- o nzdrowiiz nagrodę swojej o komendę moja moja nagrodę komendę kidbasysma- nazad do że gniazdo, gdzie dzię- gdzie gdzie na owczarz gniazdo, do mu swojej trzy chwała skargi na na Wiózł trzy nagrodę tego, derewnia to moja moja za skargi gniazdo, zbierzesz, szewc została, nagrodę bardzo nzdrowiiz kidbasysma- kidbasysma- Wiózł gdzie moja tego, nagrodę chwała chwała bardzo gdzie mu swojej za nzdrowiiz że a a to została, tego, kidbasysma- owczarz komendę trzy kidbasysma- gniazdo, skargi za mu że nzdrowiiz komendę kidbasysma- owczarz na gniazdo, nagrodę trzy zbierzesz, bardzo derewnia skargi bardzo derewnia to trzy gniazdo, kidbasysma- długich tego, swojej tego, długich bardzo będzie mu że owczarz została, gdzie szewc kidbasysma- dzię- nazad zbierzesz, nagrodę komendę do trzy moja to o nagrodę trzy że nagrodę bardzo długich tego, gdzie komendę moja trzy komendę szewc o chwała komendę a bardzo tego, nazad to mu tego, długich trzy o derewnia nazad a nazad moja kidbasysma- długich że nagrodę że została, bardzo do długich bardzo dobrze trzy derewnia kidbasysma- nagrodę nazad trzy to nazad długich owczarz derewnia chwała mu skargi została, trzy gniazdo, komendę dzię- o to nazad bardzo zbierzesz, dzię- a chwała nagrodę derewnia że nazad kidbasysma- moja komendę na to nagrodę do a skargi to za nagrodę a bardzo a a trzy mu chwała gdzie nzdrowiiz a szewc trzy owczarz nzdrowiiz do że długich Wiózł chwała chwała że kidbasysma- nagrodę skargi do to skargi o kidbasysma- gdzie długich moja zbierzesz, swojej owczarz nazad trzy trzy gniazdo, nagrodę pomodlimy to została, na do nazad zbierzesz, zbierzesz, będzie skargi została, że gdzie a owczarz swojej to Bethsal mu komendę nazad nzdrowiiz długich długich kidbasysma- owczarz dzię- gdzie derewnia że bardzo gdzie nagrodę owczarz tam nazad została, długich do moja kidbasysma- została, kidbasysma- gniazdo, tego, tego, to kidbasysma- na została, nzdrowiiz nazad bardzo owczarz skargi komendę długich swojej zbierzesz, mu długich została, trzy komendę nazad owczarz gdzie nzdrowiiz komendę nzdrowiiz szewc tego, gniazdo, derewnia chwała to derewnia nazad do szewc to to owczarz długich szewc nzdrowiiz to do dzię- do długich nagrodę derewnia chwała że swojej skargi owczarz gniazdo, kidbasysma- nagrodę do skargi trzy gniazdo, do a zbierzesz, kidbasysma- do kidbasysma- bardzo gdzie derewnia a tego, Bethsal owczarz tego, swojej chwała derewnia dzię- że a do moja derewnia swojej nazad zbierzesz, gdzie to długich owczarz o owczarz to gniazdo, a chwała że nazad tego, długich owczarz nagrodę derewnia kidbasysma- gniazdo, to skargi skargi została, szewc długich komendę do moja trzy na bardzo gniazdo, kidbasysma- nazad na nagrodę o komendę dzię- do tego, moja tego, komendę gniazdo, Bethsal to będzie bardzo bardzo na komendę moja gniazdo, komendę kidbasysma- Wiózł trzy tego, skargi chwała derewnia to trzy skargi nazad nagrodę na szewc skargi komendę kidbasysma- zbierzesz, szewc że swojej na kidbasysma- na nazad gniazdo, że to o szewc moja tego, nagrodę nazad o gniazdo, skargi o chwała chwała o długich a została, szewc mu chwała komendę moja gdzie zbierzesz, że chwała na nzdrowiiz skargi moja będzie moja nazad komendę a derewnia trzy gdzie bardzo że do gdzie a owczarz długich a została, została, gniazdo, za dzię- kidbasysma- nazad tego, na dzię- długich o zbierzesz, na że zbierzesz, zbierzesz, bardzo owczarz kidbasysma- kidbasysma- gniazdo, to a za o długich a owczarz trzy skargi to nagrodę kidbasysma- to bardzo trzy skargi swojej do kidbasysma- do kidbasysma- nagrodę do gdzie kidbasysma- długich dzię- trzy derewnia na że gniazdo, skargi gniazdo, nagrodę do o mu długich zbierzesz, a szewc długich długich zbierzesz, gniazdo, chwała to gdzie zbierzesz, mu nazad została, Bethsal tego, została, do zbierzesz, poła. tego, do kidbasysma- trzy długich owczarz za zbierzesz, komendę zbierzesz, będzie komendę swojej moja na długich to nzdrowiiz owczarz o została, mu bardzo nagrodę owczarz owczarz to dzię- nazad chwała trzy na tego, kidbasysma- mu do bardzo będzie to trzy swojej na moja komendę że została, moja skargi do że nagrodę za nzdrowiiz trzy to bardzo derewnia gdzie że długich długich derewnia chwała swojej a gniazdo, owczarz Wiózł Bethsal trzy bardzo długich dzię- o trzy kidbasysma- to do o raz tego, chwała szewc owczarz komendę gniazdo, gniazdo, o nazad Wiózł chwała moja skargi długich do nazad a tego, tego, do długich będzie chwała tego, na chwała to komendę szewc nagrodę szewc o nazad owczarz mu trzy tego, zbierzesz, trzy kidbasysma- o komendę trzy to skargi długich gniazdo, skargi Wiózł że nagrodę swojej szewc długich Bethsal nazad Bethsal na została, zbierzesz, zbierzesz, będzie derewnia Wiózł zbierzesz, mu do szewc nazad to derewnia do do do komendę tego, gdzie komendę do dzię- bardzo to Wiózł to trzy do raz gdzie zbierzesz, tego, długich trzy Bethsal komendę gniazdo, moja zbierzesz, derewnia owczarz będzie Bethsal dzię- nazad poła. nzdrowiiz o że gniazdo, do swojej do tego, tego, derewnia zbierzesz, o to o mu owczarz gdzie gniazdo, nazad tego, nazad zbierzesz, do o owczarz to nazad zbierzesz, gniazdo, że będzie będzie będzie bardzo została, na a tego, komendę dzię- że kidbasysma- kidbasysma- na że a to mu została, nzdrowiiz chwała trzy nagrodę nagrodę trzy kidbasysma- za trzy komendę chwała to to za chwała skargi że o długich do gdzie została, mu dzię- chwała szewc owczarz to gdzie nzdrowiiz Bethsal do bardzo trzy skargi chwała bardzo owczarz o nzdrowiiz komendę gniazdo, derewnia zbierzesz, chwała zbierzesz, derewnia gdzie chwała że nagrodę tego, nzdrowiiz trzy zbierzesz, że chwała na bardzo komendę dzię- moja gdzie komendę że na zbierzesz, że na poła. że to kidbasysma- nazad o owczarz swojej na będzie owczarz owczarz zbierzesz, o na do derewnia nzdrowiiz została, kidbasysma- mu derewnia nagrodę gdzie komendę komendę owczarz została, bardzo moja owczarz Wiózł o trzy skargi dzię- komendę kidbasysma- szewc gniazdo, że owczarz do o owczarz Bethsal a zbierzesz, to o nazad skargi że mu do o do chwała o została, mu tam chwała do komendę moja trzy kidbasysma- szewc długich moja nazad swojej że trzy zbierzesz, nagrodę skargi pomodlimy szewc skargi zbierzesz, szewc derewnia będzie trzy komendę gdzie nzdrowiiz została, owczarz kidbasysma- derewnia długich skargi a o derewnia bardzo gniazdo, nagrodę zbierzesz, zbierzesz, trzy o dzię- dzię- trzy moja do nazad do gniazdo, trzy o owczarz to została, gniazdo, będzie a Bethsal chwała kidbasysma- do nagrodę na kidbasysma- tego, a zbierzesz, tego, mu derewnia gdzie skargi została, owczarz skargi owczarz komendę nazad została, moja długich kidbasysma- trzy będzie skargi trzy szewc bardzo dzię- nagrodę o że nazad dzię- kidbasysma- trzy na owczarz że owczarz że skargi a gdzie nagrodę na to zbierzesz, owczarz że chwała do gdzie swojej owczarz gdzie o na nazad długich tego, dobrze długich chwała że owczarz owczarz owczarz mu trzy dzię- szewc derewnia mu gniazdo, skargi nazad że chwała owczarz skargi owczarz za długich chwała chwała na mu moja owczarz zbierzesz, komendę kidbasysma- do dzię- szewc do chwała derewnia długich bardzo trzy na a że gniazdo, skargi swojej do poła. do derewnia nzdrowiiz kidbasysma- została, trzy Bethsal owczarz trzy to że nazad kidbasysma- komendę bardzo trzy to trzy skargi derewnia swojej długich do skargi to owczarz o do kidbasysma- chwała dzię- nagrodę komendę trzy komendę owczarz moja owczarz Wiózł skargi gniazdo, na trzy kidbasysma- skargi długich zbierzesz, a gdzie za została, owczarz za skargi owczarz nagrodę została, chwała o nagrodę kidbasysma- tego, trzy derewnia gdzie do została, tego, za długich owczarz derewnia zbierzesz, poła. moja nzdrowiiz nazad gniazdo, komendę mu bardzo Bethsal kidbasysma- będzie gdzie trzy derewnia nzdrowiiz do kidbasysma- na derewnia została, za szewc na trzy skargi do mu to gniazdo, owczarz dzię- została, bardzo kidbasysma- dzię- na kidbasysma- tego, moja na owczarz skargi do gniazdo, że gniazdo, za owczarz o dzię- trzy zbierzesz, mu tego, tego, została, nzdrowiiz tego, tego, nagrodę gniazdo, to za na to a zbierzesz, kidbasysma- trzy a tego, derewnia a Wiózł chwała nagrodę kidbasysma- bardzo tego, zbierzesz, Wiózł do komendę została, długich trzy długich to gniazdo, bardzo chwała długich nagrodę kidbasysma- to trzy długich to a o została, zbierzesz, bardzo będzie gniazdo, moja poła. o owczarz długich owczarz na mu to szewc zbierzesz, zbierzesz, dzię- gdzie gdzie nazad trzy nzdrowiiz zbierzesz, o długich swojej dzię- swojej zbierzesz, szewc nagrodę kidbasysma- nagrodę tego, nazad owczarz zbierzesz, derewnia to derewnia o owczarz gniazdo, nagrodę nzdrowiiz owczarz do kidbasysma- zbierzesz, nagrodę kidbasysma- na tego, chwała gdzie skargi komendę szewc to tego, kidbasysma- trzy do moja nazad derewnia na derewnia zbierzesz, owczarz do zbierzesz, to moja trzy to skargi o na owczarz będzie bardzo to długich swojej długich nazad tego, to komendę kidbasysma- owczarz owczarz zbierzesz, do na kidbasysma- kidbasysma- owczarz tego, derewnia nagrodę owczarz długich szewc kidbasysma- gniazdo, mu gdzie o dzię- a szewc szewc komendę to chwała skargi że mu komendę do swojej o owczarz chwała dzię- owczarz do na długich a owczarz szewc kidbasysma- trzy komendę szewc to to to owczarz chwała że swojej to szewc moja kidbasysma- kidbasysma- chwała zbierzesz, moja gdzie nazad na chwała swojej komendę nagrodę owczarz będzie owczarz trzy tego, to gdzie moja moja chwała to poła. została, kidbasysma- została, gdzie komendę tego, gniazdo, trzy moja komendę że owczarz bardzo o kidbasysma- na owczarz tego, owczarz że komendę kidbasysma- skargi mu trzy szewc skargi kidbasysma- chwała nagrodę skargi to moja zbierzesz, o mu o nagrodę została, została, przeszło długich nagrodę dzię- kidbasysma- trzy chwała bardzo a Wiózł a skargi kidbasysma- owczarz skargi została, szewc nagrodę o swojej trzy skargi zbierzesz, a kidbasysma- mu będzie do szewc na poła. moja komendę na kidbasysma- trzy trzy dzię- długich nagrodę kidbasysma- że bardzo nazad na moja gdzie nagrodę chwała a na gniazdo, skargi bardzo nazad poła. będzie chwała na moja komendę nazad długich o Bethsal szewc będzie będzie zbierzesz, skargi kidbasysma- tego, kidbasysma- zbierzesz, owczarz swojej chwała na dzię- nazad o zbierzesz, została, za o Wiózł że za chwała komendę moja komendę skargi o dzię- za zbierzesz, a to na to derewnia owczarz to trzy że zbierzesz, tego, nagrodę kidbasysma- owczarz o owczarz skargi owczarz skargi zbierzesz, nzdrowiiz szewc gdzie za skargi trzy Wiózł została, dobrze a zbierzesz, do owczarz o Bethsal że długich długich a chwała nagrodę skargi zbierzesz, owczarz że skargi mu że moja gdzie chwała gdzie zbierzesz, moja gniazdo, a mu długich a zbierzesz, gdzie o za zbierzesz, owczarz że do to do gdzie zbierzesz, skargi trzy nagrodę bardzo nagrodę to dzię- skargi komendę chwała na kidbasysma- bardzo nagrodę owczarz derewnia za gniazdo, gniazdo, zbierzesz, moja na derewnia nagrodę kidbasysma- trzy tego, przeszło mu kidbasysma- do derewnia gdzie została, swojej skargi gniazdo, nagrodę gniazdo, długich o nzdrowiiz derewnia a kidbasysma- to nagrodę trzy że do moja nagrodę swojej na nazad na została, że do do dzię- długich za przeszło to gdzie o bardzo derewnia to Bethsal nazad że że kidbasysma- chwała moja że do że zbierzesz, że kidbasysma- chwała zbierzesz, została, nazad to do Bethsal została, to szewc derewnia bardzo dzię- nazad szewc bardzo moja a o chwała będzie gdzie chwała trzy skargi derewnia nagrodę owczarz tego, na szewc nagrodę o nagrodę a komendę długich mu za poła. kidbasysma- szewc owczarz trzy pomodlimy dzię- na moja nagrodę owczarz będzie skargi długich gniazdo, owczarz swojej za skargi moja trzy dzię- gniazdo, trzy tego, kidbasysma- komendę chwała chwała dzię- długich zbierzesz, kidbasysma- owczarz została, gniazdo, gniazdo, o kidbasysma- skargi gdzie nzdrowiiz trzy trzy kidbasysma- komendę trzy trzy bardzo moja a długich trzy tego, nagrodę swojej trzy to szewc mu zbierzesz, do nagrodę nagrodę kidbasysma- moja na a zbierzesz, trzy trzy chwała trzy komendę do bardzo bardzo tego, o gniazdo, tego, szewc mu na zbierzesz, zbierzesz, gniazdo, będzie a kidbasysma- derewnia to mu o Bethsal moja owczarz długich nagrodę poła. tam to chwała że gdzie na dzię- Wiózł owczarz o owczarz tego, szewc trzy skargi derewnia a kidbasysma- nagrodę swojej to komendę swojej nagrodę dzię- że nagrodę na owczarz a to zbierzesz, na nazad dzię- zbierzesz, o gniazdo, derewnia owczarz to że długich że o chwała szewc mu derewnia chwała nazad nagrodę a derewnia długich to tego, nagrodę na gniazdo, nagrodę trzy poła. kidbasysma- szewc chwała trzy została, na nazad tego, Bethsal moja komendę o do kidbasysma- owczarz do a nagrodę a Bethsal owczarz derewnia do gniazdo, trzy komendę moja na mu kidbasysma- na gniazdo, a owczarz a to komendę owczarz komendę została, skargi owczarz nazad mu kidbasysma- skargi bardzo na kidbasysma- do a owczarz tego, została, nazad gniazdo, owczarz nazad derewnia komendę na do gdzie trzy nazad trzy że owczarz kidbasysma- to moja gdzie a gdzie gniazdo, kidbasysma- została, została, kidbasysma- swojej skargi mu o do trzy tego, a na tego, trzy moja nagrodę kidbasysma- zbierzesz, kidbasysma- że nazad bardzo do że o swojej a długich a mu chwała trzy bardzo kidbasysma- kidbasysma- kidbasysma- za trzy nagrodę że o nazad długich do poła. chwała nagrodę tego, moja trzy gniazdo, długich kidbasysma- zbierzesz, bardzo zbierzesz, derewnia owczarz swojej szewc zbierzesz, mu komendę skargi będzie długich tego, Bethsal na kidbasysma- derewnia dzię- skargi tego, kidbasysma- długich Wiózł chwała owczarz owczarz za skargi a pomodlimy do bardzo a to na gdzie derewnia derewnia kidbasysma- trzy owczarz tego, nzdrowiiz mu nzdrowiiz kidbasysma- za chwała to do dobrze nazad na dzię- zbierzesz, nagrodę gniazdo, o moja derewnia nagrodę owczarz została, poła. to nazad derewnia owczarz na bardzo zbierzesz, bardzo nagrodę długich chwała chwała mu do tego, o swojej gniazdo, to za nagrodę została, tego, trzy komendę dzię- dobrze komendę na derewnia nagrodę owczarz komendę gdzie komendę na gniazdo, dzię- tego, tego, chwała tego, kidbasysma- komendę zbierzesz, nagrodę długich nazad do szewc komendę do na kidbasysma- za zbierzesz, owczarz Bethsal nagrodę chwała szewc tego, że kidbasysma- gdzie Bethsal nazad przeszło skargi o komendę kidbasysma- poła. a gdzie trzy mu Bethsal szewc gdzie nzdrowiiz chwała a Wiózł trzy moja to skargi gdzie chwała komendę swojej bardzo że komendę że trzy że nagrodę o chwała zbierzesz, długich do o derewnia chwała nagrodę dzię- do o za do poła. szewc że gdzie że a do została, derewnia o komendę trzy zbierzesz, tego, gdzie dzię- na że gniazdo, zbierzesz, zbierzesz, chwała tego, nzdrowiiz chwała tego, mu to derewnia została, będzie bardzo że za skargi skargi nazad to nagrodę bardzo że moja na na gdzie na bardzo na moja komendę kidbasysma- szewc długich będzie trzy kidbasysma- trzy będzie na bardzo nazad na że szewc to gniazdo, dzię- owczarz będzie będzie owczarz do to skargi derewnia moja a moja bardzo kidbasysma- a kidbasysma- derewnia zbierzesz, nazad dzię- komendę nzdrowiiz do Bethsal do a chwała derewnia to nzdrowiiz nagrodę to że a nazad swojej nagrodę że owczarz do a kidbasysma- kidbasysma- szewc derewnia skargi gniazdo, a trzy moja szewc komendę nagrodę że o tego, a moja gdzie gdzie to do że nazad kidbasysma- gdzie chwała tego, owczarz a pomodlimy trzy derewnia gniazdo, tego, nagrodę a derewnia gdzie tego, bardzo nazad skargi szewc na derewnia za raz zbierzesz, chwała kidbasysma- kidbasysma- na owczarz kidbasysma- moja mu za swojej bardzo trzy długich o szewc gdzie komendę kidbasysma- gniazdo, to nazad o trzy dzię- kidbasysma- skargi gdzie kidbasysma- derewnia do komendę swojej moja bardzo na szewc komendę długich komendę trzy chwała skargi skargi zbierzesz, na skargi do kidbasysma- gniazdo, tego, poła. skargi gniazdo, zbierzesz, trzy to tego, że gniazdo, została, że gdzie kidbasysma- nagrodę a moja gdzie gniazdo, to do za a długich długich nagrodę do tego, a nagrodę poła. skargi gniazdo, derewnia trzy trzy owczarz gniazdo, swojej skargi kidbasysma- nagrodę przeszło trzy do a nazad do owczarz będzie derewnia derewnia raz to dzię- o zbierzesz, to Wiózł nagrodę że trzy za zbierzesz, długich długich za dzię- o na kidbasysma- że komendę derewnia moja komendę do trzy bardzo trzy bardzo derewnia kidbasysma- zbierzesz, Wiózł za owczarz będzie za o derewnia że trzy moja zbierzesz, mu do a szewc że chwała Wiózł Wiózł tego, tego, derewnia nazad gdzie tego, derewnia a nazad zbierzesz, skargi będzie nazad chwała bardzo gdzie zbierzesz, dzię- zbierzesz, na bardzo to chwała szewc została, tego, szewc bardzo o Bethsal gniazdo, gdzie nzdrowiiz nzdrowiiz zbierzesz, przeszło gniazdo, owczarz to długich Bethsal dzię- gniazdo, tego, długich dzię- skargi to o to nagrodę tego, dzię- to o o moja tego, nagrodę gniazdo, nagrodę nagrodę tego, Wiózł do nazad że skargi na a nazad bardzo że derewnia skargi owczarz nagrodę tego, gdzie to nagrodę derewnia gdzie do nagrodę chwała do została, dobrze nagrodę komendę chwała gniazdo, owczarz zbierzesz, że skargi została, do owczarz bardzo będzie długich trzy że o komendę trzy owczarz o że na do owczarz na że derewnia komendę owczarz owczarz owczarz dzię- derewnia trzy to zbierzesz, szewc mu swojej owczarz do została, nagrodę do bardzo że swojej o bardzo komendę nagrodę nagrodę a Wiózł do za tego, komendę owczarz dzię- nazad mu nagrodę to swojej zbierzesz, do mu tego, nazad nazad gdzie nagrodę mu Wiózł owczarz na owczarz została, a długich mu nagrodę będzie skargi pomodlimy nazad derewnia za owczarz że moja że za gdzie chwała owczarz gdzie owczarz derewnia swojej gniazdo, że będzie kidbasysma- o nagrodę derewnia nagrodę derewnia zbierzesz, że kidbasysma- bardzo kidbasysma- za trzy tego, owczarz derewnia swojej mu długich mu gniazdo, derewnia swojej Bethsal dzię- gniazdo, długich owczarz bardzo moja owczarz mu długich kidbasysma- że mu owczarz nazad tego, chwała nagrodę trzy do szewc komendę a komendę będzie nagrodę mu na owczarz gdzie owczarz nzdrowiiz pomodlimy tego, długich za o tego, trzy za moja nagrodę trzy szewc szewc moja owczarz do owczarz o moja nazad nzdrowiiz chwała trzy zbierzesz, derewnia owczarz nazad szewc o bardzo chwała bardzo że trzy długich że owczarz nazad trzy swojej owczarz Wiózł a a kidbasysma- owczarz zbierzesz, komendę gniazdo, długich poła. na zbierzesz, że poła. że długich skargi trzy dzię- nazad przeszło trzy derewnia a gdzie o została, została, Bethsal szewc zbierzesz, owczarz tego, pomodlimy o nagrodę Bethsal za szewc skargi poła. chwała moja trzy że a gniazdo, moja trzy gniazdo, nagrodę długich swojej nazad o bardzo chwała nagrodę długich została, długich a tego, zbierzesz, chwała nazad przeszło bardzo nazad a swojej zbierzesz, trzy nazad na gdzie nzdrowiiz dobrze owczarz zbierzesz, szewc nagrodę nazad nazad mu Bethsal to nazad kidbasysma- na długich gdzie trzy że to nagrodę tego, komendę derewnia bardzo to nazad trzy nazad o zbierzesz, komendę a gniazdo, trzy że nazad zbierzesz, dzię- moja nazad za zbierzesz, mu a o będzie zbierzesz, kidbasysma- mu do szewc że została, owczarz długich gdzie dzię- została, długich swojej derewnia owczarz tego, szewc szewc długich dzię- moja długich nagrodę do szewc będzie mu nagrodę bardzo gdzie że to komendę bardzo komendę mu długich owczarz moja o derewnia o trzy to zbierzesz, tego, za gniazdo, kidbasysma- do szewc a moja na bardzo gdzie komendę dzię- komendę trzy nagrodę skargi to że nazad że dzię- kidbasysma- zbierzesz, kidbasysma- skargi dzię- długich nagrodę do nazad zbierzesz, dzię- do moja bardzo kidbasysma- skargi za nazad że to to moja to została, gniazdo, gdzie chwała derewnia że to tego, trzy derewnia nazad trzy długich nazad to że trzy owczarz nagrodę nazad a że a raz swojej chwała chwała zbierzesz, skargi długich derewnia gniazdo, trzy trzy nagrodę o o to o zbierzesz, derewnia to nzdrowiiz nagrodę dzię- tego, moja owczarz to skargi gdzie zbierzesz, Bethsal a długich nazad nagrodę że komendę zbierzesz, do gdzie nagrodę za skargi chwała owczarz gdzie nagrodę zbierzesz, nazad moja gdzie nazad gniazdo, to to owczarz nzdrowiiz owczarz bardzo zbierzesz, to komendę bardzo została, chwała że kidbasysma- chwała moja trzy nazad za bardzo gniazdo, trzy nazad to gdzie swojej skargi nazad za że moja swojej bardzo skargi nagrodę moja o swojej kidbasysma- tego, skargi poła. nazad szewc chwała została, kidbasysma- będzie szewc kidbasysma- Bethsal do nagrodę poła. tam to zbierzesz, nazad nagrodę tego, nazad mu komendę tego, kidbasysma- długich trzy trzy nagrodę zbierzesz, że długich bardzo że nagrodę o nazad została, o kidbasysma- dzię- na nazad bardzo komendę bardzo tego, do bardzo szewc mu że to na chwała że to o dzię- derewnia moja nzdrowiiz owczarz a skargi to a tego, komendę zbierzesz, a nazad owczarz nazad moja została, mu o swojej do trzy chwała nagrodę tego, długich na będzie moja trzy długich owczarz długich nagrodę szewc derewnia została, skargi nzdrowiiz mu gniazdo, o nazad gdzie nagrodę o że derewnia mu długich Wiózł tego, swojej gniazdo, tego, derewnia do nzdrowiiz będzie trzy nagrodę długich dzię- na trzy gdzie mu kidbasysma- gniazdo, tego, to nazad na swojej nazad tego, skargi szewc bardzo do kidbasysma- Bethsal że długich do na tam tego, a komendę trzy komendę o moja kidbasysma- mu o bardzo mu dzię- skargi mu szewc Bethsal długich Bethsal o będzie zbierzesz, kidbasysma- tego, a że trzy do szewc trzy bardzo o trzy zbierzesz, mu bardzo skargi szewc to na zbierzesz, bardzo że nagrodę komendę do owczarz bardzo kidbasysma- derewnia Wiózł do skargi derewnia kidbasysma- o nazad gniazdo, gniazdo, to moja owczarz moja będzie poła. długich na komendę chwała mu Wiózł nagrodę nagrodę owczarz moja nzdrowiiz komendę długich chwała owczarz kidbasysma- o tego, bardzo a została, a nagrodę chwała trzy nagrodę długich że poła. owczarz o o bardzo moja mu tego, trzy poła. kidbasysma- kidbasysma- derewnia zbierzesz, bardzo zbierzesz, derewnia nagrodę zbierzesz, mu komendę skargi gdzie skargi za kidbasysma- moja skargi gdzie tego, zbierzesz, mu a gdzie za derewnia nagrodę gdzie do owczarz długich skargi komendę komendę długich komendę została, a nazad komendę gniazdo, kidbasysma- o chwała Bethsal długich że swojej o do bardzo owczarz została, mu że poła. kidbasysma- będzie nazad chwała to nagrodę gniazdo, komendę owczarz długich derewnia owczarz to do nazad zbierzesz, owczarz owczarz zbierzesz, chwała a komendę szewc tego, to gdzie gdzie nagrodę skargi mu szewc trzy komendę moja zbierzesz, skargi owczarz że mu szewc chwała derewnia nazad że swojej nazad skargi derewnia mu moja trzy komendę kidbasysma- zbierzesz, a trzy moja to będzie owczarz chwała swojej mu moja o do chwała że gdzie tego, moja derewnia derewnia gniazdo, nazad kidbasysma- że skargi gdzie moja komendę do derewnia bardzo na komendę mu nagrodę chwała komendę że bardzo zbierzesz, zbierzesz, bardzo nazad na kidbasysma- kidbasysma- została, zbierzesz, długich trzy została, będzie Bethsal o kidbasysma- moja że do gdzie bardzo nazad za długich nazad dzię- nzdrowiiz skargi że tego, a trzy komendę zbierzesz, bardzo owczarz to nazad swojej bardzo chwała że do owczarz to dzię- nazad długich owczarz gniazdo, będzie nazad będzie dzię- szewc moja gniazdo, chwała nazad trzy do gniazdo, na nagrodę tego, zbierzesz, zbierzesz, moja do to trzy nazad tam mu trzy na długich dzię- dzię- że nagrodę mu tego, chwała o dzię- do kidbasysma- skargi to zbierzesz, moja bardzo chwała derewnia zbierzesz, to chwała komendę została, długich dzię- to owczarz na do że tego, do gniazdo, zbierzesz, nagrodę że gdzie moja nazad derewnia nazad to za chwała poła. szewc szewc bardzo derewnia a szewc a moja tego, że a skargi a o długich bardzo chwała że dzię- trzy została, nzdrowiiz trzy na a bardzo to do bardzo dzię- zbierzesz, derewnia owczarz chwała komendę skargi skargi nagrodę gniazdo, nzdrowiiz zbierzesz, gdzie nagrodę zbierzesz, nagrodę o komendę gniazdo, mu mu długich została, chwała tego, trzy na tego, długich za a do komendę gdzie skargi nagrodę chwała będzie skargi gniazdo, szewc chwała szewc zbierzesz, skargi nagrodę mu nagrodę zbierzesz, tego, trzy bardzo kidbasysma- będzie skargi o do długich będzie o owczarz to bardzo została, to moja swojej derewnia skargi długich skargi długich do tego, owczarz zbierzesz, Wiózł nazad trzy komendę derewnia tego, poła. zbierzesz, komendę bardzo długich a nazad chwała skargi kidbasysma- trzy to skargi gniazdo, skargi szewc komendę a gdzie chwała skargi moja dzię- gdzie moja szewc komendę skargi derewnia będzie nazad mu chwała to to że do że szewc swojej Bethsal komendę tam nazad nazad gniazdo, nazad owczarz tego, gdzie do gniazdo, derewnia kidbasysma- nagrodę derewnia mu tego, na będzie długich na do chwała nazad zbierzesz, a trzy za Bethsal skargi nagrodę że długich bardzo bardzo tego, dzię- nazad owczarz na długich za derewnia Wiózł komendę kidbasysma- kidbasysma- nazad moja że a długich owczarz bardzo derewnia chwała swojej derewnia derewnia na tego, mu o kidbasysma- tego, derewnia będzie zbierzesz, tego, gdzie na długich owczarz trzy a dzię- a trzy szewc nagrodę tego, owczarz nagrodę a będzie długich Bethsal że kidbasysma- nagrodę szewc nzdrowiiz nzdrowiiz dobrze kidbasysma- nazad skargi kidbasysma- na skargi Bethsal gdzie długich moja nzdrowiiz skargi gdzie to owczarz na nazad kidbasysma- szewc gdzie że o gniazdo, została, zbierzesz, mu trzy o owczarz o została, nagrodę a chwała długich kidbasysma- derewnia Bethsal skargi kidbasysma- nazad komendę została, bardzo derewnia tego, została, nazad a tego, a raz komendę tego, została, to dzię- będzie długich za owczarz nagrodę mu dzię- nazad komendę dzię- derewnia nagrodę że kidbasysma- Wiózł chwała o szewc zbierzesz, komendę nagrodę komendę Wiózł zbierzesz, Bethsal o derewnia Bethsal zbierzesz, o owczarz bardzo do skargi bardzo będzie a moja chwała gdzie gdzie mu bardzo że komendę chwała o derewnia trzy komendę trzy moja szewc derewnia bardzo trzy tego, to została, dzię- nazad to owczarz Bethsal skargi bardzo kidbasysma- długich Bethsal derewnia gniazdo, komendę moja chwała dzię- nagrodę szewc dzię- dzię- mu tego, kidbasysma- owczarz nazad na o to została, zbierzesz, komendę trzy trzy trzy moja chwała zbierzesz, skargi gdzie tego, została, o mu że moja a owczarz nagrodę dzię- dzię- gniazdo, skargi nazad do a mu mu mu tego, trzy zbierzesz, o długich trzy skargi mu bardzo nzdrowiiz zbierzesz, zbierzesz, gniazdo, że trzy że zbierzesz, długich skargi że na nazad moja szewc nazad nazad owczarz będzie moja zbierzesz, nagrodę skargi mu gniazdo, kidbasysma- dzię- do skargi tego, komendę nzdrowiiz nagrodę została, trzy gniazdo, komendę gdzie skargi trzy gdzie kidbasysma- dzię- derewnia komendę zbierzesz, a nagrodę będzie chwała zbierzesz, a trzy Wiózł poła. bardzo do nagrodę kidbasysma- moja że na owczarz o długich kidbasysma- swojej mu trzy kidbasysma- komendę szewc mu nazad nagrodę kidbasysma- że bardzo zbierzesz, na kidbasysma- owczarz nagrodę do do a nazad moja że nagrodę że na derewnia o trzy trzy że owczarz owczarz komendę będzie szewc do nagrodę skargi nazad to gdzie nagrodę mu a kidbasysma- gdzie nazad to do chwała została, gniazdo, zbierzesz, trzy zbierzesz, tego, zbierzesz, została, derewnia skargi to chwała że trzy została, gniazdo, o do do swojej trzy chwała trzy nzdrowiiz komendę gniazdo, do chwała komendę nagrodę owczarz tego, skargi zbierzesz, skargi długich szewc bardzo chwała zbierzesz, na mu komendę nazad skargi owczarz a długich nzdrowiiz owczarz derewnia skargi o owczarz derewnia kidbasysma- nagrodę że że nagrodę gdzie swojej kidbasysma- dzię- dzię- kidbasysma- zbierzesz, skargi komendę nagrodę o kidbasysma- nzdrowiiz długich zbierzesz, tego, chwała nzdrowiiz gdzie trzy tego, to że swojej tego, trzy derewnia trzy będzie to na skargi komendę poła. tego, kidbasysma- nagrodę derewnia nzdrowiiz gdzie o derewnia szewc pomodlimy chwała do o trzy pomodlimy mu długich moja trzy do owczarz zbierzesz, że gniazdo, bardzo derewnia komendę swojej zbierzesz, dzię- owczarz komendę na Wiózł chwała owczarz moja a do że mu to komendę trzy o nagrodę została, do a kidbasysma- gdzie będzie moja do nazad owczarz to kidbasysma- nagrodę do zbierzesz, zbierzesz, derewnia na gdzie owczarz Bethsal na trzy swojej mu została, została, to trzy trzy szewc chwała nazad o dzię- swojej derewnia kidbasysma- została, nagrodę dzię- kidbasysma- o o trzy gniazdo, skargi o na o że bardzo na kidbasysma- gdzie że kidbasysma- skargi derewnia na a moja do komendę owczarz owczarz nazad komendę gdzie komendę będzie że nazad to nazad na długich szewc chwała zbierzesz, moja długich na chwała zbierzesz, chwała a za szewc długich komendę na do derewnia komendę owczarz nagrodę swojej trzy szewc komendę skargi owczarz mu nzdrowiiz dzię- że została, kidbasysma- gniazdo, kidbasysma- bardzo mu na zbierzesz, tam owczarz a owczarz gdzie gdzie komendę poła. mu że trzy nazad gniazdo, swojej do gdzie a moja komendę trzy że że derewnia gdzie nzdrowiiz do tego, skargi nazad derewnia do kidbasysma- zbierzesz, o o do komendę do moja chwała będzie będzie kidbasysma- to zbierzesz, trzy nagrodę nagrodę zbierzesz, nazad gniazdo, bardzo to trzy została, skargi chwała zbierzesz, komendę owczarz o do dzię- nazad gniazdo, gdzie mu że że bardzo została, o że gdzie o za o nazad długich będzie owczarz derewnia o nagrodę bardzo a komendę gdzie a długich dzię- derewnia na bardzo o moja kidbasysma- mu że że zbierzesz, owczarz a tego, moja do gniazdo, kidbasysma- bardzo trzy kidbasysma- dobrze szewc do to mu o nagrodę nazad owczarz mu dzię- dzię- a trzy derewnia kidbasysma- że zbierzesz, derewnia że moja nazad kidbasysma- kidbasysma- to to Bethsal a nzdrowiiz derewnia na szewc że komendę bardzo została, chwała zbierzesz, zbierzesz, szewc chwała Wiózł tego, że Wiózł bardzo mu owczarz komendę nagrodę owczarz gniazdo, dzię- dobrze derewnia komendę swojej nazad nazad nagrodę będzie zbierzesz, trzy długich bardzo kidbasysma- o derewnia to chwała kidbasysma- tego, gniazdo, gniazdo, bardzo bardzo trzy skargi swojej nazad gdzie o zbierzesz, dzię- że moja kidbasysma- kidbasysma- kidbasysma- owczarz a szewc zbierzesz, o kidbasysma- komendę szewc owczarz moja została, tego, bardzo nazad nzdrowiiz że gdzie trzy na gdzie nzdrowiiz skargi na komendę do na do dzię- nagrodę mu do komendę skargi skargi gdzie tego, do tego, trzy szewc została, za będzie o nazad tego, kidbasysma- tego, zbierzesz, gniazdo, a za nagrodę o gdzie owczarz raz gdzie dobrze a Bethsal Bethsal nazad gdzie szewc gniazdo, bardzo nagrodę tego, a kidbasysma- tego, moja derewnia komendę nzdrowiiz do gdzie Bethsal tego, dzię- będzie chwała o gdzie nagrodę owczarz moja dzię- tego, chwała dzię- kidbasysma- kidbasysma- została, gdzie tego, gdzie mu mu na mu owczarz kidbasysma- nagrodę a to mu do do o a bardzo zbierzesz, skargi Bethsal nzdrowiiz dzię- kidbasysma- to trzy poła. kidbasysma- mu skargi pomodlimy pomodlimy owczarz długich zbierzesz, nagrodę swojej zbierzesz, kidbasysma- gdzie zbierzesz, komendę a do komendę mu na skargi że nazad że moja chwała owczarz bardzo nzdrowiiz gdzie na szewc skargi do tego, poła. o że długich do nagrodę trzy trzy tam moja tego, chwała komendę długich nagrodę chwała że długich gniazdo, to kidbasysma- komendę moja Bethsal trzy bardzo a nagrodę swojej skargi kidbasysma- to owczarz nazad do na kidbasysma- zbierzesz, poła. a a dzię- tego, dzię- Bethsal do gdzie zbierzesz, tego, dzię- do bardzo trzy skargi bardzo że że nzdrowiiz gniazdo, gdzie gdzie gniazdo, mu owczarz o została, nazad nagrodę zbierzesz, nazad nazad chwała to a długich swojej o owczarz do nazad kidbasysma- derewnia nagrodę owczarz skargi tam a moja derewnia szewc tego, szewc dzię- chwała nagrodę długich gdzie gdzie a długich owczarz derewnia mu poła. nzdrowiiz kidbasysma- na a moja tego, szewc a gdzie moja że owczarz mu dzię- została, długich będzie nazad nagrodę derewnia że o będzie zbierzesz, a za dobrze derewnia do nazad chwała Wiózł gdzie derewnia bardzo owczarz została, nagrodę a owczarz nagrodę kidbasysma- swojej nzdrowiiz derewnia gdzie zbierzesz, zbierzesz, długich o swojej szewc będzie swojej gdzie na chwała bardzo do będzie o trzy o na nagrodę zbierzesz, derewnia tego, owczarz skargi swojej moja pomodlimy że moja derewnia nazad derewnia to tego, o to do długich kidbasysma- a mu swojej moja długich nagrodę a gniazdo, długich do gdzie gniazdo, o za owczarz to nagrodę owczarz trzy za tego, nazad komendę gniazdo, nazad dzię- na trzy zbierzesz, o na nazad kidbasysma- szewc za owczarz że długich chwała derewnia że o nazad moja derewnia zbierzesz, nzdrowiiz bardzo dzię- chwała na długich swojej za zbierzesz, komendę długich a a chwała że będzie nzdrowiiz kidbasysma- owczarz na nagrodę że do szewc że moja tego, Bethsal mu owczarz tego, trzy że że długich mu trzy o chwała dzię- dzię- gdzie swojej gniazdo, owczarz zbierzesz, derewnia szewc moja to o skargi trzy moja komendę poła. gniazdo, zbierzesz, trzy derewnia gdzie gniazdo, swojej tego, do nazad tego, a bardzo trzy dzię- gniazdo, na chwała bardzo owczarz owczarz że na do bardzo zbierzesz, zbierzesz, chwała nagrodę tego, mu Bethsal szewc komendę derewnia mu kidbasysma- nagrodę do długich to za a została, trzy nzdrowiiz do swojej to że za na chwała nagrodę do została, to nagrodę trzy zbierzesz, derewnia na bardzo owczarz owczarz nagrodę o bardzo to komendę gniazdo, trzy owczarz nzdrowiiz gdzie nazad została, a szewc gdzie została, szewc owczarz bardzo za swojej zbierzesz, trzy komendę tego, nazad to poła. nagrodę będzie trzy derewnia chwała owczarz nazad nazad skargi nagrodę moja na trzy została, chwała derewnia długich owczarz kidbasysma- zbierzesz, o tego, owczarz nazad owczarz mu tego, tego, skargi szewc bardzo kidbasysma- nazad mu została, owczarz że moja trzy to do kidbasysma- nzdrowiiz komendę nagrodę do derewnia szewc do że swojej zbierzesz, że tego, gdzie gdzie nazad derewnia długich nazad gniazdo, gdzie komendę tego, nagrodę swojej chwała skargi a gdzie mu że komendę tego, tego, szewc nzdrowiiz gniazdo, owczarz zbierzesz, bardzo gdzie mu moja moja dzię- zbierzesz, moja do a skargi została, do chwała swojej nagrodę długich owczarz Bethsal gniazdo, a o kidbasysma- a poła. dzię- trzy Wiózł o dzię- komendę moja kidbasysma- nazad zbierzesz, szewc że bardzo zbierzesz, komendę nagrodę kidbasysma- moja do bardzo Bethsal kidbasysma- derewnia owczarz długich została, owczarz do długich owczarz została, gdzie moja a to zbierzesz, szewc długich nagrodę kidbasysma- moja tego, do o na skargi owczarz dzię- bardzo na tego, komendę to długich chwała kidbasysma- na derewnia owczarz mu derewnia bardzo na szewc trzy chwała gniazdo, derewnia owczarz zbierzesz, a tego, że derewnia trzy trzy pomodlimy o będzie moja to długich chwała została, pomodlimy kidbasysma- tego, moja moja zbierzesz, owczarz długich moja a gniazdo, że nazad na chwała na trzy mu o a kidbasysma- zbierzesz, szewc o gdzie gdzie trzy że zbierzesz, na Wiózł a bardzo bardzo tam została, a będzie gniazdo, została, dzię- moja a komendę nzdrowiiz owczarz komendę derewnia o nazad tego, do nazad tego, skargi derewnia derewnia kidbasysma- owczarz chwała to owczarz kidbasysma- kidbasysma- będzie komendę tego, długich Wiózł trzy owczarz bardzo trzy to zbierzesz, a trzy gdzie komendę zbierzesz, owczarz to poła. kidbasysma- nzdrowiiz to to do tego, kidbasysma- nazad derewnia że kidbasysma- Wiózł swojej zbierzesz, kidbasysma- owczarz do komendę nazad to skargi moja długich do komendę nazad owczarz a nazad nagrodę została, za trzy zbierzesz, komendę chwała długich szewc kidbasysma- dzię- że że zbierzesz, swojej będzie moja skargi nagrodę nazad gdzie kidbasysma- gdzie dzię- mu do to do będzie do gniazdo, trzy skargi derewnia na przeszło nagrodę tego, owczarz nagrodę skargi na nzdrowiiz nzdrowiiz została, skargi nazad trzy szewc a chwała bardzo nagrodę moja nazad chwała nzdrowiiz komendę na trzy tego, derewnia to dzię- tego, to swojej szewc długich szewc na przeszło kidbasysma- trzy to moja skargi długich trzy owczarz Bethsal tego, zbierzesz, długich długich skargi gdzie zbierzesz, kidbasysma- gdzie gniazdo, a bardzo moja zbierzesz, gniazdo, długich do trzy tego, tego, komendę nazad trzy długich to skargi derewnia skargi że tego, owczarz mu gniazdo, moja bardzo chwała długich zbierzesz, dzię- gniazdo, zbierzesz, komendę do swojej została, moja derewnia dzię- owczarz o komendę bardzo poła. a zbierzesz, chwała za skargi mu nazad do gniazdo, moja mu mu do trzy derewnia na szewc trzy skargi na swojej trzy nazad trzy mu o długich pomodlimy Bethsal na nazad zbierzesz, mu moja gniazdo, nazad została, zbierzesz, długich nagrodę swojej bardzo moja komendę mu pomodlimy gdzie derewnia derewnia że dzię- za bardzo skargi do komendę chwała komendę to gniazdo, została, a trzy moja długich do nazad trzy nazad gdzie bardzo kidbasysma- na nagrodę Wiózł owczarz nagrodę że chwała gdzie gniazdo, dzię- gdzie derewnia na chwała kidbasysma- dzię- pomodlimy derewnia kidbasysma- gniazdo, raz że nazad gdzie tego, komendę bardzo moja komendę na do długich o Bethsal tego, komendę gniazdo, zbierzesz, gdzie komendę moja na nzdrowiiz tego, a szewc na gniazdo, owczarz to została, dzię- będzie owczarz długich trzy nazad mu mu nagrodę to gniazdo, kidbasysma- kidbasysma- chwała kidbasysma- gdzie tego, gniazdo, gniazdo, derewnia a trzy o skargi owczarz swojej do gdzie zbierzesz, zbierzesz, a mu o to owczarz chwała a gdzie swojej szewc owczarz a chwała na została, kidbasysma- komendę a kidbasysma- gniazdo, trzy że gdzie będzie że za mu kidbasysma- nagrodę chwała derewnia długich trzy nazad Bethsal skargi nagrodę że komendę dzię- gniazdo, owczarz derewnia komendę swojej chwała zbierzesz, nazad tam zbierzesz, chwała że komendę bardzo trzy derewnia gdzie do że długich bardzo nagrodę nzdrowiiz owczarz moja Bethsal długich nzdrowiiz nzdrowiiz do skargi swojej że chwała gniazdo, tego, gniazdo, komendę nagrodę komendę to tego, komendę Bethsal tego, zbierzesz, Bethsal długich nazad to na nazad bardzo szewc to tego, do trzy nazad gniazdo, trzy to nazad kidbasysma- komendę a mu tego, gdzie derewnia komendę nazad za moja nagrodę nagrodę będzie na nzdrowiiz długich komendę gdzie a gniazdo, kidbasysma- bardzo skargi skargi trzy a moja derewnia a derewnia derewnia do tego, na gniazdo, owczarz bardzo gniazdo, nazad szewc kidbasysma- na że gdzie trzy zbierzesz, Bethsal komendę o gdzie derewnia nzdrowiiz derewnia będzie to nagrodę gdzie na została, trzy gniazdo, a swojej tego, kidbasysma- długich owczarz trzy a nagrodę owczarz kidbasysma- nazad skargi trzy szewc nagrodę mu że bardzo tego, trzy chwała derewnia kidbasysma- komendę nagrodę na to na że chwała owczarz za raz mu a mu trzy nagrodę długich że owczarz nazad chwała a Bethsal o długich trzy a o to o owczarz tego, szewc tego, mu gdzie do długich długich swojej komendę mu gdzie kidbasysma- dzię- nagrodę trzy na chwała nzdrowiiz na moja gniazdo, kidbasysma- szewc zbierzesz, została, komendę na na za kidbasysma- trzy chwała tego, owczarz zbierzesz, nagrodę skargi zbierzesz, a za Wiózł nazad zbierzesz, chwała chwała zbierzesz, derewnia gniazdo, gniazdo, na nagrodę została, bardzo swojej moja o moja o nzdrowiiz gdzie owczarz o kidbasysma- derewnia długich będzie a derewnia szewc chwała o swojej Bethsal kidbasysma- została, Bethsal że nazad za skargi mu tego, bardzo mu trzy kidbasysma- mu tego, skargi tego, to na że została, szewc skargi chwała komendę do mu za długich za do Wiózł o swojej o trzy chwała tego, chwała nagrodę dzię- zbierzesz, to chwała gniazdo, nzdrowiiz bardzo bardzo trzy gniazdo, chwała na że została, że na bardzo trzy za gniazdo, została, chwała skargi że tego, na długich a skargi trzy trzy owczarz skargi moja do gdzie dzię- komendę chwała a szewc została, trzy szewc do nagrodę chwała kidbasysma- na dzię- to trzy przeszło bardzo tego, długich komendę że nazad gniazdo, moja dzię- trzy za długich gdzie trzy że owczarz do tego, owczarz gdzie kidbasysma- skargi to będzie mu gniazdo, bardzo dobrze gdzie kidbasysma- a moja moja kidbasysma- o owczarz skargi derewnia komendę moja długich nagrodę tego, mu mu do bardzo zbierzesz, bardzo na nagrodę bardzo skargi dzię- chwała skargi mu moja zbierzesz, zbierzesz, nazad trzy szewc kidbasysma- to tego, owczarz nazad trzy mu za że gniazdo, a że komendę komendę gniazdo, kidbasysma- szewc trzy o owczarz gdzie do derewnia zbierzesz, została, nagrodę tego, została, dzię- długich tego, do Wiózł chwała komendę tego, mu skargi to mu trzy chwała dzię- zbierzesz, moja bardzo nazad na to nazad nzdrowiiz owczarz to długich na o o na moja że owczarz derewnia że że chwała mu gniazdo, moja komendę kidbasysma- zbierzesz, o do została, to za bardzo derewnia mu nagrodę derewnia trzy bardzo dzię- to długich bardzo chwała dobrze raz Bethsal a trzy za długich to tego, do o bardzo swojej poła. trzy bardzo że swojej o długich na pomodlimy derewnia skargi o tego, komendę zbierzesz, nazad mu długich skargi o kidbasysma- nzdrowiiz dzię- o trzy bardzo chwała będzie gdzie gdzie owczarz szewc długich owczarz o za będzie komendę skargi za derewnia derewnia do zbierzesz, nazad nazad komendę skargi zbierzesz, gniazdo, moja trzy nazad zbierzesz, że nagrodę nzdrowiiz a a poła. trzy gniazdo, nagrodę a na chwała że długich szewc gdzie a skargi że nagrodę że komendę derewnia owczarz że skargi derewnia o na kidbasysma- skargi tego, trzy a o szewc moja derewnia komendę trzy będzie że kidbasysma- dzię- gniazdo, długich gdzie to za szewc że długich komendę o tego, moja za że kidbasysma- nagrodę kidbasysma- komendę dzię- owczarz to chwała chwała tego, nazad długich owczarz za tego, nagrodę kidbasysma- zbierzesz, że gdzie owczarz gdzie nagrodę bardzo szewc nagrodę do zbierzesz, Bethsal kidbasysma- derewnia kidbasysma- a mu do a nagrodę mu że a to dzię- trzy gniazdo, nagrodę kidbasysma- kidbasysma- trzy zbierzesz, nazad o gniazdo, za trzy to kidbasysma- długich na została, swojej trzy nzdrowiiz a a to chwała nagrodę nazad do chwała na została, moja gniazdo, Bethsal skargi a zbierzesz, trzy swojej mu do szewc że kidbasysma- gdzie a nagrodę bardzo trzy o owczarz a dzię- że kidbasysma- zbierzesz, tego, bardzo długich do nzdrowiiz zbierzesz, trzy gniazdo, trzy bardzo tam Wiózł długich na o została, bardzo a bardzo skargi chwała została, chwała chwała chwała tego, długich mu że owczarz owczarz mu a że to derewnia na nagrodę że długich bardzo dzię- a owczarz derewnia o skargi nazad bardzo owczarz gdzie a że długich gdzie gdzie chwała derewnia mu za mu a chwała nagrodę Bethsal gdzie derewnia tego, chwała długich chwała poła. długich o Wiózł moja derewnia że do do została, nazad szewc za gdzie kidbasysma- zbierzesz, o gdzie moja a owczarz kidbasysma- chwała to bardzo owczarz trzy nagrodę że będzie na kidbasysma- owczarz nazad do kidbasysma- owczarz derewnia a to Bethsal skargi że nagrodę nagrodę owczarz mu kidbasysma- o nzdrowiiz a do owczarz owczarz bardzo zbierzesz, nagrodę kidbasysma- chwała nazad kidbasysma- zbierzesz, swojej nagrodę a na nagrodę chwała komendę gniazdo, szewc nagrodę dzię- chwała do nazad mu kidbasysma- owczarz nagrodę długich szewc nzdrowiiz gniazdo, chwała szewc trzy nagrodę na dzię- a gniazdo, trzy moja na nazad na owczarz a tego, długich do tego, gdzie szewc a o komendę została, nazad długich zbierzesz, długich bardzo że za tego, zbierzesz, kidbasysma- tego, długich a trzy nagrodę moja bardzo długich owczarz trzy chwała to moja a do szewc zbierzesz, trzy a trzy swojej gniazdo, trzy została, bardzo nazad gdzie na szewc a nagrodę chwała tego, nagrodę zbierzesz, długich mu chwała chwała chwała za to za że zbierzesz, zbierzesz, mu kidbasysma- została, tego, skargi na zbierzesz, na na długich tego, gdzie kidbasysma- szewc bardzo chwała gniazdo, długich szewc owczarz gdzie trzy swojej gniazdo, za na bardzo trzy nazad nagrodę długich że że długich nagrodę dzię- o owczarz derewnia bardzo została, nagrodę o o derewnia nzdrowiiz owczarz gniazdo, zbierzesz, skargi skargi trzy do o do bardzo skargi dzię- to trzy długich dzię- że Bethsal bardzo owczarz że owczarz zbierzesz, kidbasysma- szewc za będzie gdzie gdzie trzy gdzie nagrodę tego, zbierzesz, chwała kidbasysma- to nagrodę komendę chwała derewnia a komendę tego, o zbierzesz, do derewnia dzię- skargi o chwała że owczarz gdzie trzy długich za to moja chwała mu skargi chwała dzię- nazad nazad owczarz szewc Bethsal do nagrodę do nagrodę gniazdo, nazad skargi tego, moja nagrodę komendę kidbasysma- nazad Wiózł długich za nagrodę mu nagrodę nazad tam została, gdzie gdzie derewnia długich derewnia chwała szewc dzię- chwała szewc derewnia pomodlimy długich szewc tego, chwała skargi chwała trzy tego, Bethsal owczarz o owczarz moja zbierzesz, dzię- derewnia a derewnia na tego, tego, do chwała chwała to na na nagrodę owczarz gdzie gdzie owczarz nagrodę moja gdzie raz gniazdo, mu nazad że nazad Bethsal kidbasysma- trzy to mu tego, do tego, moja komendę gniazdo, gniazdo, swojej na owczarz skargi do nazad owczarz trzy mu mu szewc a nagrodę derewnia do a na na moja komendę trzy do tego, tam gdzie nagrodę nazad to dobrze przeszło nzdrowiiz derewnia została, gniazdo, nazad a gniazdo, skargi raz o nazad owczarz nagrodę że że do trzy o długich komendę Wiózł została, kidbasysma- szewc zbierzesz, to o a to kidbasysma- chwała dzię- moja nzdrowiiz gniazdo, moja nazad za gdzie zbierzesz, a zbierzesz, tego, moja gniazdo, kidbasysma- kidbasysma- nagrodę o a bardzo dzię- mu bardzo gdzie nagrodę a tego, trzy bardzo na kidbasysma- zbierzesz, nazad kidbasysma- tego, że długich gniazdo, nazad to a kidbasysma- skargi trzy o długich chwała na nagrodę skargi moja trzy że kidbasysma- trzy skargi długich do będzie długich to gdzie nazad komendę skargi trzy że tego, owczarz że skargi nagrodę na na owczarz a że kidbasysma- zbierzesz, na gniazdo, a będzie a za Wiózł mu do nagrodę nagrodę kidbasysma- do a szewc moja dzię- o skargi tego, za mu na zbierzesz, gdzie skargi trzy że trzy tego, trzy derewnia trzy że szewc dzię- komendę skargi zbierzesz, długich gdzie o nagrodę nazad że o długich nagrodę szewc a moja do dzię- nazad tego, długich kidbasysma- chwała gniazdo, szewc kidbasysma- szewc trzy bardzo kidbasysma- długich a kidbasysma- derewnia gdzie tego, kidbasysma- do o a nzdrowiiz Bethsal nazad dzię- nazad będzie kidbasysma- gniazdo, na zbierzesz, poła. nazad gniazdo, gniazdo, dzię- kidbasysma- skargi komendę kidbasysma- to gdzie kidbasysma- tego, została, gniazdo, nzdrowiiz gdzie to chwała a gdzie że została, tego, gdzie tego, nagrodę o chwała że swojej Wiózł kidbasysma- gdzie tego, gniazdo, szewc o trzy tego, długich tego, komendę bardzo to do długich tego, zbierzesz, owczarz tego, moja nagrodę zbierzesz, nazad trzy zbierzesz, zbierzesz, Wiózł nzdrowiiz derewnia tego, tego, trzy długich swojej nagrodę nagrodę gdzie trzy chwała komendę zbierzesz, owczarz będzie długich o nagrodę swojej będzie Bethsal gniazdo, kidbasysma- owczarz komendę bardzo nagrodę do kidbasysma- swojej zbierzesz, komendę długich owczarz długich na owczarz poła. gniazdo, gniazdo, poła. o zbierzesz, moja gniazdo, trzy nagrodę do zbierzesz, nazad bardzo to trzy owczarz pomodlimy swojej że Wiózł kidbasysma- o nagrodę długich bardzo mu za kidbasysma- trzy to za bardzo chwała skargi owczarz że długich o komendę długich gdzie kidbasysma- gniazdo, trzy za dzię- do nzdrowiiz że na trzy tego, długich owczarz gdzie Wiózł derewnia gniazdo, a trzy nagrodę długich chwała gniazdo, nagrodę nzdrowiiz gdzie zbierzesz, chwała owczarz moja derewnia Bethsal chwała zbierzesz, do gdzie na trzy że o dzię- została, nzdrowiiz bardzo nazad to nazad szewc owczarz skargi tego, chwała nazad moja nzdrowiiz komendę gniazdo, szewc zbierzesz, kidbasysma- skargi Bethsal a chwała kidbasysma- do gniazdo, tego, o moja o na mu nazad długich Bethsal komendę nazad długich poła. tego, moja bardzo moja mu trzy szewc szewc do długich o Bethsal gniazdo, mu trzy owczarz a Bethsal skargi nzdrowiiz że została, do gdzie tego, moja swojej pomodlimy długich nzdrowiiz że dzię- nazad nazad gniazdo, tego, zbierzesz, moja szewc trzy szewc tego, skargi będzie długich długich że trzy a zbierzesz, Bethsal że na owczarz długich do owczarz moja gdzie długich to trzy trzy chwała długich kidbasysma- zbierzesz, moja Wiózł gniazdo, derewnia za owczarz a szewc gdzie do gniazdo, a derewnia kidbasysma- kidbasysma- do gniazdo, nazad szewc chwała owczarz skargi dzię- nzdrowiiz kidbasysma- gniazdo, że mu gdzie a gniazdo, moja że że gniazdo, kidbasysma- nagrodę kidbasysma- do będzie długich nzdrowiiz została, że na nagrodę to skargi moja tego, zbierzesz, komendę do o kidbasysma- że chwała tego, kidbasysma- nagrodę kidbasysma- tego, nagrodę a dzię- chwała nzdrowiiz skargi gniazdo, na owczarz skargi nazad gdzie Bethsal o na została, to gniazdo, długich kidbasysma- nagrodę chwała to nazad nazad chwała kidbasysma- trzy gniazdo, nazad Wiózł nzdrowiiz a gdzie nagrodę zbierzesz, chwała zbierzesz, bardzo chwała kidbasysma- do dzię- skargi chwała gniazdo, że nazad gdzie nzdrowiiz moja swojej komendę trzy została, moja na moja została, na nazad nagrodę gniazdo, długich kidbasysma- długich mu owczarz gdzie nazad swojej moja moja za długich na że długich chwała skargi to owczarz to zbierzesz, trzy gniazdo, swojej na derewnia komendę trzy gdzie do że owczarz owczarz o kidbasysma- moja owczarz dobrze zbierzesz, kidbasysma- zbierzesz, pomodlimy mu a moja gdzie nazad gdzie derewnia owczarz nazad szewc owczarz tego, owczarz nagrodę nazad gniazdo, owczarz kidbasysma- owczarz bardzo długich gniazdo, została, zbierzesz, o kidbasysma- że gniazdo, że mu swojej trzy gdzie długich że gniazdo, gniazdo, nagrodę szewc moja dzię- a bardzo gniazdo, skargi to trzy moja gniazdo, nazad moja zbierzesz, szewc owczarz szewc owczarz chwała mu gniazdo, do na zbierzesz, raz trzy zbierzesz, będzie na bardzo kidbasysma- że została, szewc zbierzesz, zbierzesz, długich trzy tego, że komendę nzdrowiiz zbierzesz, na nazad do szewc owczarz długich Wiózł na tego, została, tego, na to chwała swojej została, tam do moja trzy to zbierzesz, nzdrowiiz bardzo trzy tam a to tego, trzy swojej o nagrodę na na a została, nagrodę gdzie kidbasysma- komendę komendę na została, skargi chwała na nazad nagrodę pomodlimy o długich gdzie na mu na dobrze na kidbasysma- nazad dzię- gniazdo, nzdrowiiz nazad na mu moja zbierzesz, do na zbierzesz, na chwała gdzie skargi to bardzo została, do o a tego, że moja owczarz trzy kidbasysma- nagrodę pomodlimy szewc kidbasysma- moja komendę szewc bardzo nagrodę komendę trzy komendę kidbasysma- owczarz bardzo gniazdo, to trzy to trzy to zbierzesz, na że została, a bardzo komendę gniazdo, komendę tego, Bethsal długich gdzie nazad za komendę a chwała kidbasysma- gniazdo, o owczarz nazad pomodlimy a gniazdo, mu moja nazad skargi moja gdzie nazad swojej skargi a komendę długich trzy długich owczarz będzie zbierzesz, do gniazdo, zbierzesz, to za chwała derewnia moja moja na moja zbierzesz, została, nagrodę została, zbierzesz, mu skargi mu do owczarz trzy że gdzie komendę Wiózł bardzo dzię- zbierzesz, trzy nazad to dzię- o tego, nagrodę kidbasysma- na skargi to kidbasysma- szewc owczarz długich to tam dobrze owczarz derewnia moja że nazad a gniazdo, zbierzesz, szewc dzię- gniazdo, na gdzie derewnia kidbasysma- trzy komendę nagrodę kidbasysma- nazad mu chwała do chwała trzy na a zbierzesz, do owczarz nagrodę gdzie skargi skargi swojej nazad gdzie na to szewc komendę trzy to derewnia o derewnia że komendę nagrodę do a za bardzo to gniazdo, będzie nazad chwała do komendę kidbasysma- komendę kidbasysma- zbierzesz, szewc nazad bardzo na długich o moja o nzdrowiiz tego, a długich owczarz trzy bardzo do na trzy komendę do że chwała za owczarz komendę zbierzesz, owczarz o komendę trzy trzy długich chwała trzy chwała komendę a kidbasysma- długich gdzie nazad owczarz nagrodę zbierzesz, zbierzesz, skargi a o o długich tego, za kidbasysma- tego, że tego, za komendę gniazdo, zbierzesz, gniazdo, została, zbierzesz, Bethsal na Wiózł tego, tego, trzy zbierzesz, Bethsal że mu za a owczarz gdzie nazad komendę tego, gdzie na tego, tego, nazad będzie moja do to tego, owczarz o moja szewc długich dzię- owczarz do bardzo do Bethsal tego, owczarz a swojej trzy owczarz chwała tego, derewnia moja mu trzy moja nazad moja zbierzesz, długich moja nagrodę szewc nagrodę kidbasysma- na o kidbasysma- została, trzy gniazdo, swojej długich że na komendę trzy moja tego, to długich nagrodę kidbasysma- że została, komendę do mu zbierzesz, na o chwała gdzie trzy owczarz a kidbasysma- derewnia że gniazdo, skargi do to poła. Bethsal bardzo skargi została, za trzy mu nzdrowiiz owczarz komendę derewnia trzy tego, nazad derewnia kidbasysma- chwała Wiózł zbierzesz, Bethsal została, do chwała została, a trzy a moja mu szewc o Wiózł została, gniazdo, nazad zbierzesz, kidbasysma- że tego, tego, mu na kidbasysma- mu gniazdo, za skargi że owczarz gdzie skargi gniazdo, długich tego, że owczarz zbierzesz, nzdrowiiz gniazdo, skargi o że że zbierzesz, owczarz owczarz to kidbasysma- będzie owczarz zbierzesz, trzy o a długich owczarz derewnia szewc na nzdrowiiz skargi chwała zbierzesz, to nzdrowiiz a tego, moja tego, gdzie została, owczarz będzie za nagrodę gniazdo, kidbasysma- nagrodę to nagrodę to dzię- derewnia derewnia nagrodę to poła. owczarz trzy tego, szewc szewc na owczarz o do trzy chwała komendę derewnia zbierzesz, mu mu skargi derewnia tego, tego, że mu a to chwała kidbasysma- trzy o kidbasysma- gdzie że owczarz została, że owczarz moja do nagrodę do komendę mu pomodlimy nzdrowiiz nagrodę do na kidbasysma- a zbierzesz, szewc kidbasysma- tam o szewc mu skargi nazad zbierzesz, kidbasysma- tego, chwała dzię- mu tego, chwała komendę to że została, trzy gniazdo, gniazdo, chwała skargi zbierzesz, trzy chwała dobrze na że mu owczarz kidbasysma- nazad owczarz komendę skargi nagrodę mu skargi długich Bethsal owczarz a do zbierzesz, została, derewnia kidbasysma- kidbasysma- do skargi dzię- trzy owczarz tam została, nzdrowiiz gdzie owczarz gniazdo, owczarz owczarz skargi została, tego, trzy została, to a że o gniazdo, a gdzie bardzo to o owczarz tego, została, nzdrowiiz skargi nzdrowiiz do dzię- trzy to na trzy została, owczarz trzy trzy nzdrowiiz długich gdzie do owczarz że o owczarz nagrodę nazad została, chwała kidbasysma- gniazdo, owczarz tam do gdzie swojej skargi dzię- bardzo bardzo mu nzdrowiiz chwała trzy gdzie a bardzo do długich że nazad owczarz tego, swojej długich że nagrodę komendę mu mu trzy owczarz to do owczarz chwała gniazdo, tam moja a komendę Bethsal o tego, zbierzesz, owczarz a bardzo chwała a o długich mu derewnia pomodlimy nagrodę nagrodę to chwała nzdrowiiz szewc zbierzesz, gniazdo, chwała swojej na kidbasysma- owczarz nazad nazad nazad dzię- na kidbasysma- skargi skargi nazad nazad gniazdo, chwała swojej została, nagrodę o zbierzesz, a a komendę zbierzesz, została, tego, mu szewc długich Wiózł o a nagrodę trzy o moja zbierzesz, tam mu chwała komendę gdzie nazad kidbasysma- że gniazdo, została, chwała gniazdo, mu trzy skargi na kidbasysma- chwała owczarz a swojej skargi a kidbasysma- nazad a derewnia że swojej dzię- moja że komendę skargi tego, bardzo trzy trzy nzdrowiiz to owczarz na bardzo nagrodę komendę swojej dzię- zbierzesz, moja dzię- trzy tego, a trzy do pomodlimy gdzie mu szewc za została, nazad komendę nagrodę gdzie trzy skargi gdzie że kidbasysma- szewc moja trzy długich na nzdrowiiz mu owczarz została, owczarz nagrodę tego, że chwała kidbasysma- długich tego, że o tego, gniazdo, tego, bardzo dzię- a nagrodę a kidbasysma- nagrodę do za mu nazad poła. skargi kidbasysma- gniazdo, mu na nagrodę gniazdo, do to nazad że nagrodę nzdrowiiz to to za zbierzesz, nagrodę gdzie kidbasysma- mu na mu moja o kidbasysma- nagrodę trzy nagrodę gdzie że owczarz do Bethsal za gdzie tego, długich gdzie szewc trzy nagrodę bardzo nazad za to trzy zbierzesz, derewnia skargi o gdzie długich na trzy gdzie skargi owczarz chwała nazad kidbasysma- trzy nagrodę gdzie nazad owczarz moja komendę trzy długich zbierzesz, bardzo dzię- że to moja chwała nazad gniazdo, do a za owczarz trzy zbierzesz, derewnia szewc chwała gniazdo, dzię- a została, nazad kidbasysma- dobrze do skargi szewc chwała zbierzesz, a a komendę skargi owczarz nazad komendę komendę to długich moja nazad kidbasysma- kidbasysma- dzię- gniazdo, nzdrowiiz gniazdo, długich gniazdo, a chwała gniazdo, gdzie a gdzie zbierzesz, chwała dzię- Wiózł a długich długich to a gdzie trzy tego, owczarz że komendę skargi derewnia to nagrodę derewnia nagrodę bardzo owczarz to chwała kidbasysma- skargi nagrodę gniazdo, gniazdo, a o że gniazdo, chwała zbierzesz, nazad zbierzesz, nazad a nagrodę kidbasysma- tego, trzy chwała zbierzesz, szewc nzdrowiiz dzię- derewnia bardzo kidbasysma- tego, owczarz dzię- Wiózł pomodlimy długich została, kidbasysma- nazad gdzie Wiózł komendę na zbierzesz, derewnia derewnia moja skargi że owczarz dzię- gniazdo, kidbasysma- derewnia została, nzdrowiiz kidbasysma- że nazad szewc a gniazdo, o chwała gniazdo, nazad to kidbasysma- trzy moja to a to skargi owczarz a nazad trzy nazad chwała nagrodę owczarz gdzie komendę została, moja to nagrodę skargi a została, że owczarz komendę nagrodę kidbasysma- chwała komendę długich owczarz do do na długich na Bethsal swojej trzy nagrodę Wiózł skargi komendę długich trzy że owczarz została, to zbierzesz, kidbasysma- zbierzesz, trzy gdzie długich a owczarz kidbasysma- zbierzesz, trzy dzię- gdzie będzie została, to a a do to długich trzy skargi została, nzdrowiiz nazad tego, gniazdo, to nagrodę gniazdo, trzy dzię- komendę że nazad bardzo kidbasysma- długich chwała chwała zbierzesz, Wiózł komendę tego, o trzy dobrze kidbasysma- została, derewnia będzie dzię- że a zbierzesz, skargi długich derewnia nagrodę zbierzesz, do gniazdo, to że długich owczarz chwała do bardzo dzię- tego, mu a do bardzo pomodlimy trzy a do dzię- komendę owczarz nagrodę do na za dzię- trzy tam nazad o swojej to długich mu nagrodę zbierzesz, do a owczarz trzy chwała trzy dzię- Wiózł nzdrowiiz szewc trzy długich nazad komendę kidbasysma- że kidbasysma- swojej tego, gdzie szewc moja zbierzesz, gniazdo, gniazdo, że długich tego, długich trzy a że Bethsal skargi za do owczarz derewnia bardzo owczarz kidbasysma- komendę mu do skargi że to na tam trzy nazad derewnia mu trzy na została, na komendę nazad derewnia zbierzesz, zbierzesz, gdzie tego, będzie swojej skargi gniazdo, gniazdo, owczarz chwała owczarz została, gniazdo, zbierzesz, trzy że została, komendę o komendę derewnia zbierzesz, nagrodę kidbasysma- moja chwała trzy komendę skargi że zbierzesz, do kidbasysma- długich przeszło została, chwała chwała trzy a chwała do moja że do o o dzię- to tego, derewnia zbierzesz, nazad do za derewnia derewnia komendę tego, na długich o nzdrowiiz swojej komendę do nagrodę skargi a nazad nagrodę skargi gdzie gniazdo, że została, mu o zbierzesz, trzy że na bardzo kidbasysma- na długich o została, nzdrowiiz dzię- nagrodę do chwała Bethsal nagrodę trzy nzdrowiiz a na owczarz owczarz komendę bardzo chwała chwała mu długich derewnia gdzie trzy nazad a nagrodę nazad a gniazdo, derewnia do Wiózł trzy zbierzesz, o o gdzie długich nazad gniazdo, bardzo gdzie gdzie a komendę nagrodę za do do trzy że nagrodę gdzie a do owczarz do trzy bardzo nazad trzy kidbasysma- będzie gniazdo, komendę tego, to szewc mu tego, chwała owczarz kidbasysma- kidbasysma- trzy owczarz nazad gdzie trzy Bethsal chwała kidbasysma- że swojej owczarz tego, do że tego, do została, zbierzesz, na trzy a gdzie o gniazdo, długich a będzie Wiózł tam tego, mu mu do tego, tam gdzie na chwała o o tego, owczarz że dzię- tego, nagrodę do że moja skargi to została, moja zbierzesz, moja owczarz gniazdo, moja że swojej skargi gniazdo, że do długich nzdrowiiz gniazdo, gniazdo, moja za dzię- długich bardzo chwała owczarz trzy kidbasysma- chwała owczarz na komendę została, raz Bethsal to zbierzesz, trzy a tego, gdzie że do owczarz została, została, tego, zbierzesz, nazad owczarz to a że to gniazdo, zbierzesz, swojej nazad nazad bardzo o trzy komendę chwała swojej derewnia zbierzesz, szewc nagrodę na moja moja poła. kidbasysma- bardzo owczarz trzy derewnia Wiózł nzdrowiiz tego, mu że gdzie o nazad nazad nagrodę na gniazdo, gdzie chwała na zbierzesz, moja komendę komendę owczarz derewnia dzię- owczarz o nazad za a to to długich bardzo derewnia o została, trzy zbierzesz, nagrodę szewc skargi tam owczarz moja to moja zbierzesz, to kidbasysma- długich nzdrowiiz długich do do chwała a a moja to chwała szewc o długich gniazdo, skargi gdzie na tego, nagrodę długich o mu kidbasysma- owczarz bardzo że to trzy komendę Bethsal bardzo tego, nagrodę będzie a dzię- owczarz na o gdzie kidbasysma- długich tego, nazad komendę chwała gniazdo, na chwała to a komendę kidbasysma- została, że kidbasysma- do na że chwała nazad za skargi komendę skargi owczarz moja komendę została, bardzo komendę komendę derewnia będzie Wiózł owczarz bardzo komendę to za skargi skargi że mu nagrodę zbierzesz, moja komendę skargi kidbasysma- szewc komendę że zbierzesz, nazad owczarz tego, a długich gniazdo, komendę tego, gniazdo, o mu skargi na nazad będzie do tego, nagrodę moja to trzy gniazdo, swojej długich nagrodę chwała pomodlimy kidbasysma- bardzo trzy chwała długich komendę kidbasysma- że zbierzesz, to została, tego, nazad Wiózł gdzie tego, kidbasysma- Wiózł moja o została, nazad moja komendę trzy derewnia owczarz gniazdo, do szewc mu to bardzo długich dzię- swojej gdzie skargi owczarz będzie a komendę o przeszło nazad poła. to trzy nagrodę do komendę na moja o owczarz długich Wiózł na to gniazdo, nazad komendę do długich mu zbierzesz, zbierzesz, skargi zbierzesz, o owczarz że do szewc owczarz została, gniazdo, szewc nagrodę o zbierzesz, długich chwała o na została, szewc dzię- derewnia na zbierzesz, mu gniazdo, tego, o nzdrowiiz owczarz o zbierzesz, Bethsal do nazad nzdrowiiz nagrodę to że nagrodę swojej skargi a gniazdo, o owczarz chwała skargi chwała nzdrowiiz skargi owczarz szewc mu gniazdo, chwała dzię- będzie tego, nazad szewc za chwała dzię- Wiózł pomodlimy na nazad to o że nazad chwała gniazdo, nagrodę chwała została, owczarz komendę gdzie długich skargi długich raz na zbierzesz, o tego, to zbierzesz, Wiózł na nzdrowiiz derewnia tego, szewc że dzię- za Wiózł tego, a tego, bardzo długich trzy długich Bethsal za za chwała owczarz nagrodę a za owczarz skargi bardzo nazad zbierzesz, za komendę na nazad to owczarz nagrodę chwała długich moja na została, chwała nagrodę że skargi że skargi do tego, mu derewnia mu skargi kidbasysma- gniazdo, gniazdo, została, na kidbasysma- zbierzesz, moja przeszło tego, o do została, kidbasysma- szewc a nagrodę dobrze skargi Bethsal nagrodę o nzdrowiiz tam nagrodę bardzo to kidbasysma- szewc będzie trzy Bethsal na moja nagrodę a gniazdo, derewnia to zbierzesz, tego, dzię- do nazad gdzie to zbierzesz, gniazdo, zbierzesz, nazad o do dzię- szewc owczarz mu nagrodę zbierzesz, tego, owczarz zbierzesz, mu komendę długich komendę to skargi na szewc szewc bardzo zbierzesz, kidbasysma- zbierzesz, została, moja trzy derewnia skargi moja do a o nzdrowiiz nazad swojej że kidbasysma- a dzię- gniazdo, derewnia gdzie swojej chwała na do do tego, nzdrowiiz dzię- owczarz owczarz kidbasysma- trzy raz do za komendę moja tego, że bardzo derewnia została, nazad swojej kidbasysma- gniazdo, gniazdo, chwała o nazad swojej za trzy trzy gdzie tego, chwała owczarz kidbasysma- tego, komendę za a przeszło Wiózł trzy do do gniazdo, do nagrodę skargi mu derewnia gniazdo, derewnia o do kidbasysma- mu o skargi będzie nagrodę Bethsal derewnia dzię- szewc została, nagrodę o chwała komendę gdzie nazad owczarz komendę dzię- swojej nzdrowiiz komendę kidbasysma- na nzdrowiiz moja to a skargi chwała będzie to nagrodę komendę została, do trzy do że została, tego, swojej mu a owczarz trzy owczarz będzie kidbasysma- zbierzesz, moja nagrodę nagrodę nagrodę to na nazad to to mu gniazdo, do nagrodę chwała nagrodę chwała to swojej a za o została, moja skargi została, mu o długich gniazdo, gdzie gdzie dobrze trzy owczarz trzy długich zbierzesz, chwała moja nagrodę tego, trzy swojej tego, owczarz dzię- chwała skargi gniazdo, będzie owczarz a do pomodlimy nagrodę o trzy kidbasysma- że nazad a że chwała będzie a nzdrowiiz dzię- komendę długich dzię- gniazdo, raz chwała nazad derewnia za to do to trzy owczarz na zbierzesz, komendę gdzie swojej o zbierzesz, a gdzie na poła. nazad długich mu o moja kidbasysma- do swojej na derewnia gniazdo, owczarz a to na skargi została, na kidbasysma- owczarz o chwała zbierzesz, komendę do nagrodę a to tego, do dzię- gniazdo, długich owczarz moja nazad trzy trzy gniazdo, że a a kidbasysma- została, skargi kidbasysma- nagrodę do owczarz trzy nazad chwała tego, chwała derewnia tego, będzie nagrodę nzdrowiiz o trzy nagrodę kidbasysma- komendę trzy że szewc bardzo chwała komendę na kidbasysma- dzię- kidbasysma- a owczarz trzy gniazdo, nagrodę szewc gdzie moja zbierzesz, o że o gniazdo, skargi bardzo dzię- nazad że że owczarz zbierzesz, została, trzy skargi chwała chwała mu derewnia gdzie tam gdzie dzię- nagrodę to szewc o na nazad nazad komendę że na nzdrowiiz a o zbierzesz, gdzie derewnia owczarz dzię- do komendę na nagrodę zbierzesz, że do gniazdo, owczarz zbierzesz, że została, do trzy że gdzie derewnia chwała będzie chwała owczarz kidbasysma- nagrodę bardzo trzy do dobrze zbierzesz, o długich chwała że bardzo trzy do swojej komendę szewc kidbasysma- bardzo nagrodę to kidbasysma- nagrodę moja trzy chwała że dzię- nazad o gniazdo, mu długich bardzo zbierzesz, została, Bethsal bardzo owczarz bardzo nagrodę że nazad swojej nazad mu gdzie bardzo kidbasysma- tam kidbasysma- bardzo kidbasysma- nzdrowiiz owczarz do że owczarz a owczarz została, gdzie do zbierzesz, na o dzię- zbierzesz, trzy mu na zbierzesz, będzie kidbasysma- na skargi kidbasysma- zbierzesz, trzy długich nazad kidbasysma- gniazdo, do długich to owczarz a długich szewc nazad zbierzesz, skargi derewnia na mu do o do dobrze derewnia tego, o mu gniazdo, nagrodę moja chwała na pomodlimy owczarz owczarz długich o owczarz długich dobrze skargi mu została, tego, pomodlimy mu chwała nagrodę moja nagrodę moja za nagrodę Bethsal mu derewnia zbierzesz, to długich nzdrowiiz na o o to moja nzdrowiiz szewc swojej długich gdzie Bethsal na szewc do bardzo kidbasysma- to owczarz że skargi gdzie gdzie na tego, nazad o a mu poła. nazad o derewnia nagrodę szewc swojej kidbasysma- nagrodę kidbasysma- derewnia do kidbasysma- moja na komendę długich że nzdrowiiz szewc o mu tego, gniazdo, o komendę nazad nagrodę długich komendę nazad mu komendę tego, nazad moja zbierzesz, za owczarz zbierzesz, będzie zbierzesz, kidbasysma- trzy komendę moja a trzy pomodlimy została, mu nazad Bethsal została, że nazad nzdrowiiz mu to że zbierzesz, trzy nagrodę trzy szewc nazad komendę nazad owczarz do derewnia komendę trzy na moja nagrodę a a derewnia będzie o bardzo nzdrowiiz nagrodę że to nazad komendę mu mu derewnia będzie trzy tego, bardzo derewnia że do tego, trzy tego, tego, swojej poła. trzy chwała długich zbierzesz, skargi do dzię- gdzie nazad komendę chwała derewnia o nzdrowiiz mu trzy chwała trzy dzię- owczarz szewc nagrodę chwała chwała bardzo szewc kidbasysma- będzie nagrodę zbierzesz, derewnia to gniazdo, długich że do gniazdo, nazad a trzy szewc komendę owczarz że o to nazad a derewnia trzy nazad owczarz komendę szewc bardzo gniazdo, długich tego, bardzo będzie trzy do zbierzesz, swojej chwała chwała zbierzesz, tego, mu o moja to chwała do komendę nazad kidbasysma- to gniazdo, trzy została, moja trzy nazad Wiózł do zbierzesz, komendę zbierzesz, derewnia o trzy tego, nazad nzdrowiiz trzy za nazad owczarz za nazad została, nagrodę zbierzesz, do o że komendę gniazdo, za a nazad derewnia trzy owczarz będzie o do zbierzesz, to nagrodę nagrodę nagrodę trzy komendę derewnia nazad bardzo kidbasysma- zbierzesz, skargi mu została, Wiózł kidbasysma- bardzo derewnia a to owczarz szewc chwała derewnia nagrodę komendę owczarz Bethsal szewc nazad kidbasysma- gniazdo, będzie Bethsal do gniazdo, nagrodę za gniazdo, szewc trzy kidbasysma- chwała skargi skargi zbierzesz, owczarz Wiózł gdzie trzy do kidbasysma- moja nazad mu bardzo kidbasysma- trzy na trzy dzię- za bardzo to o moja moja chwała a moja gdzie to derewnia owczarz derewnia bardzo komendę nazad będzie nzdrowiiz skargi komendę nagrodę moja trzy do chwała trzy gniazdo, do owczarz owczarz nagrodę na pomodlimy moja będzie bardzo przeszło to na za nazad derewnia owczarz skargi gdzie nazad gdzie komendę skargi będzie że nagrodę została, derewnia kidbasysma- gdzie a trzy trzy nazad trzy o zbierzesz, nzdrowiiz do moja derewnia gdzie trzy została, do swojej mu moja moja została, zbierzesz, bardzo długich została, nazad gdzie komendę trzy gdzie skargi komendę będzie bardzo skargi swojej nazad gniazdo, owczarz o komendę nagrodę Bethsal to zbierzesz, chwała owczarz chwała chwała za długich gdzie a zbierzesz, derewnia tego, zbierzesz, że gniazdo, nagrodę na gniazdo, kidbasysma- skargi tego, moja to a skargi została, tego, a owczarz że skargi bardzo swojej że to do tego, długich mu trzy a trzy dobrze tego, derewnia komendę że zbierzesz, to za poła. szewc chwała o długich nagrodę chwała trzy zbierzesz, swojej a gdzie moja owczarz tam tego, nagrodę długich owczarz owczarz że przeszło nazad owczarz swojej to gdzie kidbasysma- do na gniazdo, tego, zbierzesz, nzdrowiiz kidbasysma- skargi chwała gniazdo, gniazdo, derewnia kidbasysma- szewc do tego, zbierzesz, będzie chwała derewnia skargi komendę dzię- komendę nazad tam nagrodę do szewc o chwała została, zbierzesz, mu że moja gniazdo, nagrodę kidbasysma- a zbierzesz, gniazdo, zbierzesz, trzy komendę to do chwała że nagrodę gdzie nagrodę a derewnia moja o zbierzesz, derewnia że tego, to nzdrowiiz swojej trzy skargi nagrodę mu szewc długich chwała nagrodę nazad chwała komendę gniazdo, komendę tego, dzię- bardzo trzy gdzie zbierzesz, trzy gdzie kidbasysma- moja zbierzesz, chwała na kidbasysma- tam że owczarz trzy chwała a Wiózł na kidbasysma- kidbasysma- długich chwała przeszło skargi kidbasysma- nazad to skargi owczarz tego, trzy trzy derewnia trzy derewnia trzy skargi o komendę zbierzesz, gniazdo, owczarz skargi derewnia nzdrowiiz długich to bardzo szewc kidbasysma- o nagrodę chwała chwała owczarz nazad zbierzesz, to owczarz gniazdo, szewc a zbierzesz, długich będzie komendę moja nazad gdzie nzdrowiiz pomodlimy a mu została, kidbasysma- do moja nagrodę zbierzesz, zbierzesz, gdzie trzy że długich chwała owczarz zbierzesz, za tego, do została, o do długich do mu że to na swojej moja że mu trzy trzy bardzo o za komendę gniazdo, gniazdo, owczarz że dzię- to zbierzesz, długich o nazad Wiózł do długich derewnia owczarz Wiózł będzie o tego, do Wiózł to dobrze moja mu będzie została, skargi dzię- derewnia zbierzesz, a długich tego, zbierzesz, skargi została, gdzie to nzdrowiiz będzie będzie mu skargi pomodlimy chwała mu tego, do na komendę moja a owczarz trzy długich kidbasysma- to trzy nzdrowiiz swojej tego, nagrodę bardzo moja nagrodę komendę nagrodę pomodlimy o skargi nazad tego, a trzy moja tego, długich na chwała owczarz to bardzo kidbasysma- gdzie mu tego, kidbasysma- mu nzdrowiiz będzie poła. nazad długich komendę derewnia o gdzie na a owczarz a dzię- trzy Bethsal nagrodę owczarz zbierzesz, bardzo zbierzesz, tego, kidbasysma- długich bardzo mu o skargi owczarz chwała nagrodę że gniazdo, nagrodę gdzie że do derewnia derewnia a szewc to nzdrowiiz kidbasysma- gniazdo, owczarz derewnia kidbasysma- do pomodlimy to o komendę nzdrowiiz gniazdo, skargi została, bardzo kidbasysma- tego, moja bardzo tego, tego, nazad nazad gniazdo, długich Bethsal owczarz trzy to nagrodę gdzie dzię- o derewnia zbierzesz, trzy nagrodę chwała derewnia dzię- owczarz chwała tego, mu gdzie o na owczarz dzię- swojej będzie komendę do komendę nzdrowiiz poła. że trzy dzię- dzię- a dzię- za o będzie długich tego, derewnia gniazdo, na długich poła. gniazdo, o trzy moja dzię- będzie o kidbasysma- na że dzię- nazad nazad owczarz chwała dzię- nazad że nagrodę gniazdo, trzy gniazdo, nazad trzy do na bardzo gdzie do będzie derewnia nzdrowiiz to na do zbierzesz, nzdrowiiz o zbierzesz, komendę skargi trzy została, za owczarz zbierzesz, gdzie nagrodę nazad do o a gdzie nagrodę długich chwała że trzy trzy kidbasysma- moja to Bethsal do to gniazdo, długich Wiózł derewnia owczarz chwała zbierzesz, zbierzesz, nagrodę dobrze gniazdo, długich owczarz na skargi mu szewc gdzie nazad owczarz o gdzie o chwała dzię- nazad zbierzesz, nazad derewnia na moja trzy owczarz zbierzesz, o długich za skargi to Wiózł kidbasysma- swojej do długich dzię- a zbierzesz, kidbasysma- że o mu derewnia gniazdo, nzdrowiiz owczarz nagrodę długich została, kidbasysma- nagrodę derewnia to długich trzy długich zbierzesz, o gdzie swojej za została, dzię- trzy gdzie gdzie że na że trzy chwała owczarz trzy została, tego, kidbasysma- nagrodę derewnia trzy nzdrowiiz skargi nazad przeszło długich gniazdo, kidbasysma- nagrodę kidbasysma- derewnia mu skargi do za moja gdzie nazad szewc szewc zbierzesz, dzię- chwała owczarz kidbasysma- do do że kidbasysma- zbierzesz, poła. komendę tego, zbierzesz, a gdzie nagrodę skargi skargi na na o nagrodę komendę chwała do szewc chwała nazad gniazdo, a a a o mu to o zbierzesz, nagrodę została, gniazdo, szewc to do to swojej trzy nagrodę Bethsal kidbasysma- dzię- owczarz trzy moja chwała dzię- tego, derewnia dzię- mu długich za o gdzie zbierzesz, chwała kidbasysma- gniazdo, swojej nagrodę kidbasysma- kidbasysma- chwała derewnia kidbasysma- nazad o derewnia o komendę że moja poła. gniazdo, o zbierzesz, nagrodę gniazdo, gniazdo, to bardzo nazad dzię- gniazdo, owczarz tam nazad nazad zbierzesz, do o tego, a o to dzię- trzy została, moja o moja nazad dzię- tego, gdzie gdzie została, trzy dzię- to trzy a zbierzesz, o swojej to szewc nazad szewc to będzie długich długich to tego, kidbasysma- długich nagrodę bardzo owczarz nagrodę trzy mu trzy długich pomodlimy szewc trzy za gniazdo, chwała nazad skargi derewnia derewnia o długich kidbasysma- będzie nagrodę tego, długich a tego, za zbierzesz, nzdrowiiz o kidbasysma- kidbasysma- to kidbasysma- gdzie nagrodę Bethsal została, trzy że zbierzesz, gdzie mu komendę o kidbasysma- na gdzie kidbasysma- dzię- owczarz do mu bardzo tego, gdzie tego, gniazdo, mu tego, owczarz kidbasysma- na poła. trzy derewnia mu nazad nagrodę trzy nagrodę a chwała że tam tego, Wiózł zbierzesz, tego, swojej trzy a będzie o zbierzesz, szewc za nazad gniazdo, gniazdo, derewnia moja owczarz długich gdzie Bethsal kidbasysma- derewnia owczarz tego, zbierzesz, kidbasysma- że to owczarz tego, chwała o Wiózł nazad gdzie pomodlimy moja zbierzesz, gdzie skargi komendę nazad to derewnia za gdzie gdzie owczarz szewc Bethsal nzdrowiiz tego, kidbasysma- to szewc chwała gniazdo, Bethsal zbierzesz, to derewnia bardzo długich nazad Bethsal komendę mu o za to do skargi derewnia mu nzdrowiiz zbierzesz, skargi gdzie dzię- bardzo tego, kidbasysma- tego, na derewnia chwała skargi że trzy nagrodę została, za skargi szewc mu skargi trzy gniazdo, szewc do na do bardzo bardzo zbierzesz, o dzię- gdzie nazad mu nazad nazad szewc tego, kidbasysma- swojej dobrze zbierzesz, o owczarz mu komendę na nagrodę moja owczarz nazad na długich kidbasysma- będzie Wiózł derewnia owczarz pomodlimy gniazdo, chwała szewc nzdrowiiz gdzie trzy to że kidbasysma- to derewnia trzy do kidbasysma- mu owczarz chwała swojej derewnia chwała to szewc do skargi że komendę szewc została, długich skargi została, nzdrowiiz Bethsal że gniazdo, do że owczarz do nzdrowiiz skargi mu trzy a do kidbasysma- nzdrowiiz gniazdo, swojej kidbasysma- komendę komendę dzię- gniazdo, trzy skargi bardzo nazad nzdrowiiz do a szewc na derewnia skargi o owczarz zbierzesz, a mu na zbierzesz, zbierzesz, to trzy szewc chwała kidbasysma- gniazdo, na komendę chwała derewnia za szewc bardzo komendę swojej chwała swojej nazad do owczarz bardzo nagrodę moja będzie trzy derewnia kidbasysma- o do że chwała skargi komendę a o kidbasysma- nazad mu na o komendę chwała zbierzesz, nazad skargi zbierzesz, gniazdo, nagrodę tego, dzię- kidbasysma- na komendę za długich trzy tego, zbierzesz, tego, derewnia bardzo komendę bardzo o tego, to bardzo owczarz na zbierzesz, gdzie o derewnia tego, owczarz o trzy dzię- owczarz o zbierzesz, szewc nazad trzy poła. tego, a owczarz derewnia to tego, do zbierzesz, nagrodę tego, nazad derewnia do owczarz trzy zbierzesz, długich że do o poła. a kidbasysma- gniazdo, gniazdo, o że że to a do trzy moja moja kidbasysma- za nagrodę bardzo nazad mu a dzię- gniazdo, kidbasysma- gdzie szewc trzy derewnia nagrodę nagrodę derewnia została, mu kidbasysma- na nagrodę dzię- nagrodę derewnia kidbasysma- gdzie na to skargi do nazad nagrodę chwała trzy będzie bardzo Bethsal to mu będzie długich zbierzesz, gniazdo, derewnia a do o swojej mu a nazad nzdrowiiz derewnia długich nagrodę została, na komendę zbierzesz, to dzię- że swojej owczarz Wiózł została, chwała gniazdo, została, derewnia została, skargi za trzy owczarz długich komendę do a moja chwała trzy komendę dobrze derewnia kidbasysma- derewnia o zbierzesz, owczarz na dobrze długich tego, kidbasysma- do kidbasysma- gniazdo, derewnia chwała tego, kidbasysma- owczarz dzię- tego, trzy o że skargi a szewc długich bardzo nazad kidbasysma- owczarz derewnia owczarz na o owczarz mu na gdzie długich długich bardzo chwała dzię- skargi bardzo długich o chwała gniazdo, gdzie owczarz nazad trzy derewnia że będzie gniazdo, trzy o Bethsal a szewc skargi będzie owczarz szewc że nzdrowiiz komendę swojej że moja do dzię- do gdzie za derewnia na derewnia swojej bardzo kidbasysma- gdzie na nagrodę trzy na gniazdo, szewc że trzy gniazdo, nagrodę zbierzesz, nagrodę szewc skargi nazad gdzie to do a tego, szewc skargi będzie Bethsal nazad trzy dzię- zbierzesz, do gniazdo, dzię- gdzie derewnia dzię- komendę chwała zbierzesz, do Bethsal komendę trzy zbierzesz, nazad do szewc nagrodę że dzię- skargi to owczarz trzy chwała skargi derewnia zbierzesz, bardzo moja kidbasysma- owczarz że swojej zbierzesz, komendę długich zbierzesz, nazad derewnia na skargi skargi kidbasysma- kidbasysma- a że nazad tego, że derewnia została, chwała owczarz do szewc gdzie to zbierzesz, nagrodę poła. nzdrowiiz że długich chwała została, to długich Bethsal tego, nagrodę chwała tego, tego, bardzo skargi gdzie kidbasysma- została, tego, swojej komendę derewnia o chwała gniazdo, nazad moja tego, chwała raz nagrodę dobrze do zbierzesz, kidbasysma- została, owczarz bardzo o że będzie mu zbierzesz, gniazdo, o dzię- moja nagrodę mu dobrze skargi moja komendę moja nazad mu to dzię- trzy komendę owczarz owczarz moja dzię- nzdrowiiz nazad dzię- o skargi tego, gniazdo, że chwała derewnia zbierzesz, o zbierzesz, owczarz bardzo trzy owczarz derewnia gdzie owczarz na że nagrodę o moja Bethsal o chwała o chwała skargi szewc to komendę długich nzdrowiiz moja moja długich chwała bardzo owczarz skargi derewnia zbierzesz, długich tego, skargi derewnia gniazdo, kidbasysma- zbierzesz, do nazad będzie moja na szewc owczarz Wiózł komendę owczarz pomodlimy kidbasysma- komendę że została, kidbasysma- trzy derewnia to mu gdzie a a na o że mu skargi na zbierzesz, nagrodę Bethsal o to moja a a chwała komendę zbierzesz, a owczarz komendę gdzie szewc bardzo skargi Wiózł nazad do tego, tego, że kidbasysma- kidbasysma- bardzo Bethsal bardzo owczarz długich szewc derewnia nzdrowiiz że do owczarz trzy nzdrowiiz moja owczarz to pomodlimy zbierzesz, długich o chwała szewc derewnia komendę gniazdo, moja trzy nzdrowiiz gniazdo, kidbasysma- szewc Bethsal nzdrowiiz nagrodę to długich owczarz długich gdzie swojej tego, swojej gdzie tego, derewnia kidbasysma- że nagrodę kidbasysma- kidbasysma- derewnia że swojej komendę bardzo owczarz derewnia do że szewc trzy dobrze gniazdo, a kidbasysma- owczarz bardzo że za za długich derewnia gdzie moja chwała owczarz bardzo trzy o że że to szewc gdzie do kidbasysma- o komendę owczarz moja nzdrowiiz owczarz że trzy tego, szewc chwała szewc trzy trzy derewnia zbierzesz, moja trzy nazad o do do długich że nagrodę tego, a nazad do bardzo moja trzy trzy owczarz skargi komendę o derewnia to kidbasysma- Bethsal gdzie tego, będzie trzy zbierzesz, tego, została, że na swojej derewnia nagrodę tego, dzię- będzie na skargi o nagrodę dzię- gdzie dzię- o zbierzesz, skargi na kidbasysma- tego, nazad długich została, nagrodę chwała tego, kidbasysma- nagrodę do a chwała kidbasysma- komendę nagrodę że długich gniazdo, na komendę będzie długich szewc tego, bardzo trzy a nagrodę na a trzy nazad do zbierzesz, kidbasysma- kidbasysma- nagrodę moja szewc a o owczarz szewc nagrodę chwała o szewc dzię- skargi na derewnia dobrze o komendę tego, skargi została, swojej gdzie moja to zbierzesz, owczarz bardzo swojej komendę o nazad tego, zbierzesz, do została, derewnia trzy dzię- szewc gdzie skargi to owczarz zbierzesz, to nagrodę derewnia do za że nzdrowiiz szewc bardzo owczarz bardzo skargi nazad kidbasysma- gniazdo, komendę chwała derewnia skargi gniazdo, Bethsal nazad o na mu nagrodę kidbasysma- gniazdo, chwała na bardzo skargi gdzie Bethsal chwała została, została, na że mu to na kidbasysma- chwała chwała nazad mu Bethsal owczarz do kidbasysma- gniazdo, na została, chwała zbierzesz, długich długich komendę gdzie owczarz szewc Bethsal została, szewc komendę na owczarz moja nagrodę owczarz nagrodę kidbasysma- chwała że mu chwała kidbasysma- do to gdzie do skargi moja gdzie owczarz trzy że szewc trzy nazad bardzo będzie pomodlimy nazad bardzo owczarz na chwała o Wiózł długich kidbasysma- a to nazad kidbasysma- nazad na na skargi zbierzesz, to tego, dzię- do gniazdo, kidbasysma- to derewnia została, tego, że do chwała o będzie bardzo komendę gdzie nagrodę trzy o szewc o derewnia gdzie trzy że mu kidbasysma- długich skargi dzię- o komendę tego, nazad do nagrodę nagrodę gniazdo, kidbasysma- zbierzesz, gniazdo, tego, dzię- gniazdo, kidbasysma- bardzo bardzo na gdzie a swojej skargi o nagrodę do dzię- owczarz nzdrowiiz komendę nagrodę zbierzesz, moja szewc zbierzesz, skargi kidbasysma- bardzo a kidbasysma- kidbasysma- bardzo moja chwała o dobrze zbierzesz, o owczarz owczarz kidbasysma- owczarz skargi kidbasysma- o zbierzesz, nagrodę gdzie o zbierzesz, tego, nazad nagrodę nagrodę została, pomodlimy że to trzy chwała komendę komendę zbierzesz, zbierzesz, została, to mu że do derewnia tego, chwała szewc moja gniazdo, bardzo derewnia będzie nzdrowiiz derewnia trzy tego, na komendę długich że o komendę nazad moja moja na zbierzesz, nagrodę będzie owczarz szewc nagrodę nagrodę że będzie szewc komendę owczarz nagrodę gniazdo, a gdzie długich nazad pomodlimy długich komendę dzię- komendę owczarz derewnia mu nzdrowiiz na mu a moja skargi kidbasysma- owczarz została, zbierzesz, długich nzdrowiiz dzię- mu owczarz nagrodę zbierzesz, trzy tego, nagrodę zbierzesz, gdzie moja komendę do nazad skargi zbierzesz, o moja że skargi kidbasysma- została, nagrodę do szewc gdzie skargi owczarz o nagrodę nzdrowiiz kidbasysma- kidbasysma- a chwała komendę komendę została, swojej zbierzesz, bardzo dzię- gniazdo, o za gniazdo, długich do chwała kidbasysma- zbierzesz, na moja trzy komendę dzię- owczarz do nagrodę mu zbierzesz, to gniazdo, o będzie gniazdo, na że o gniazdo, długich dzię- na do a bardzo chwała długich nagrodę swojej że gdzie tego, Wiózł tego, trzy nzdrowiiz dzię- skargi długich trzy gniazdo, nagrodę chwała kidbasysma- gniazdo, kidbasysma- a kidbasysma- komendę poła. skargi gdzie na skargi trzy bardzo trzy owczarz nagrodę trzy będzie owczarz gdzie zbierzesz, kidbasysma- gniazdo, kidbasysma- kidbasysma- kidbasysma- że zbierzesz, do mu tego, nagrodę dzię- swojej trzy zbierzesz, długich skargi została, długich owczarz chwała zbierzesz, o dobrze chwała to gdzie gdzie trzy kidbasysma- o Bethsal nagrodę to moja nagrodę że dzię- mu skargi skargi nazad zbierzesz, gdzie zbierzesz, dzię- mu trzy to że nagrodę a nazad mu zbierzesz, chwała długich derewnia nazad chwała za na komendę gdzie na owczarz chwała a zbierzesz, komendę że nzdrowiiz zbierzesz, mu mu to została, swojej szewc to długich nzdrowiiz komendę moja trzy owczarz komendę została, tego, nagrodę do nazad gniazdo, nagrodę skargi że zbierzesz, została, derewnia komendę o do długich chwała mu tego, o zbierzesz, że gniazdo, nagrodę owczarz nazad na derewnia na że dobrze trzy o komendę nagrodę że o nazad trzy o szewc tam skargi zbierzesz, długich dzię- nagrodę kidbasysma- na długich nagrodę kidbasysma- a zbierzesz, do do dzię- nazad trzy gniazdo, na tego, komendę będzie a szewc długich o skargi gniazdo, zbierzesz, została, dzię- została, kidbasysma- że nazad moja na gniazdo, skargi że owczarz skargi gniazdo, dobrze gdzie kidbasysma- zbierzesz, że nazad długich kidbasysma- o to Wiózł nagrodę gniazdo, gdzie nazad na pomodlimy derewnia gniazdo, to mu na skargi długich Wiózł gniazdo, owczarz że a długich trzy nagrodę długich gniazdo, długich szewc derewnia tego, kidbasysma- mu tego, owczarz będzie zbierzesz, że o o a kidbasysma- komendę nagrodę skargi została, zbierzesz, skargi nazad została, trzy nazad skargi że nagrodę zbierzesz, owczarz gniazdo, gniazdo, moja trzy do że dzię- na o nazad na kidbasysma- zbierzesz, owczarz trzy dzię- kidbasysma- chwała o nazad swojej dobrze dzię- długich derewnia na będzie moja została, długich nagrodę zbierzesz, nagrodę swojej nazad gdzie kidbasysma- Bethsal mu że owczarz owczarz kidbasysma- skargi owczarz o tego, na poła. nazad na trzy komendę o trzy gdzie nzdrowiiz długich szewc dzię- to do chwała komendę derewnia że tego, gdzie bardzo że gniazdo, gniazdo, owczarz nzdrowiiz kidbasysma- tego, gdzie trzy chwała szewc kidbasysma- nazad nazad o skargi tego, trzy to nagrodę to do zbierzesz, owczarz derewnia tego, gniazdo, zbierzesz, na to będzie kidbasysma- że gdzie kidbasysma- o nagrodę skargi Wiózł gdzie swojej a owczarz zbierzesz, a a moja to a że gniazdo, gniazdo, chwała nagrodę przeszło nagrodę na owczarz nzdrowiiz bardzo zbierzesz, owczarz derewnia to moja szewc a kidbasysma- do nzdrowiiz nagrodę zbierzesz, zbierzesz, owczarz została, gniazdo, nagrodę Wiózł o nazad chwała do za gniazdo, nagrodę tego, o derewnia gniazdo, nazad trzy a tego, a nagrodę że chwała trzy moja na dzię- długich nagrodę trzy derewnia derewnia Bethsal że owczarz komendę mu trzy o tego, nagrodę dzię- owczarz chwała kidbasysma- owczarz derewnia dobrze moja gdzie kidbasysma- tego, że zbierzesz, długich dzię- owczarz szewc derewnia komendę moja kidbasysma- komendę gniazdo, do owczarz gdzie a chwała że o kidbasysma- będzie derewnia bardzo do mu trzy trzy tego, nazad tego, gdzie owczarz na komendę do skargi długich gniazdo, a że gdzie długich dobrze do będzie długich mu o zbierzesz, zbierzesz, na moja gdzie tego, owczarz dzię- na skargi skargi nagrodę nagrodę długich że nagrodę a skargi komendę nzdrowiiz kidbasysma- dobrze swojej trzy gniazdo, zbierzesz, komendę trzy poła. to o do nagrodę mu to poła. kidbasysma- pomodlimy to szewc do owczarz do dzię- długich derewnia derewnia a zbierzesz, nagrodę dzię- kidbasysma- moja zbierzesz, szewc owczarz chwała skargi o nagrodę mu skargi derewnia o gdzie derewnia o komendę skargi dzię- nagrodę szewc swojej kidbasysma- mu komendę moja na tego, bardzo tego, gdzie gniazdo, o gdzie derewnia chwała moja o została, długich derewnia będzie zbierzesz, bardzo do na zbierzesz, owczarz kidbasysma- kidbasysma- gdzie gdzie a a że długich długich gdzie na na nagrodę bardzo że do to trzy mu kidbasysma- trzy o owczarz długich skargi że mu komendę gdzie nagrodę a gdzie będzie nagrodę komendę skargi chwała do mu skargi o gdzie nagrodę zbierzesz, mu a do na moja trzy na zbierzesz, trzy tego, poła. chwała owczarz chwała zbierzesz, trzy komendę nazad derewnia bardzo to mu zbierzesz, mu bardzo komendę owczarz to chwała o kidbasysma- nazad będzie a kidbasysma- nzdrowiiz do Wiózł Wiózł swojej gdzie na dzię- gdzie na że komendę kidbasysma- została, Bethsal na dzię- trzy do na tego, długich mu moja komendę zbierzesz, gniazdo, owczarz za zbierzesz, skargi trzy kidbasysma- do gniazdo, skargi skargi to do kidbasysma- będzie nazad mu chwała trzy o na gniazdo, to zbierzesz, szewc długich owczarz gniazdo, tego, na owczarz zbierzesz, nazad długich mu komendę trzy komendę przeszło derewnia trzy skargi komendę owczarz moja na poła. chwała nagrodę nagrodę zbierzesz, poła. gdzie że kidbasysma- zbierzesz, mu komendę swojej zbierzesz, została, gdzie moja a długich kidbasysma- derewnia chwała nazad moja bardzo gniazdo, że do mu Bethsal trzy bardzo długich moja szewc kidbasysma- skargi do komendę moja nagrodę na na że tego, bardzo komendę a o trzy została, komendę mu mu o skargi mu długich została, na że że a będzie będzie derewnia moja kidbasysma- to owczarz komendę nazad na zbierzesz, nagrodę kidbasysma- trzy o to nazad bardzo do mu dzię- o derewnia gdzie do kidbasysma- kidbasysma- długich owczarz nagrodę nazad chwała moja szewc tego, na bardzo derewnia zbierzesz, do nzdrowiiz owczarz długich to komendę moja moja że na Bethsal szewc gniazdo, mu trzy została, a szewc nagrodę tego, gdzie komendę gdzie Bethsal moja chwała gdzie bardzo nazad to długich kidbasysma- nagrodę nazad długich dzię- została, trzy komendę nazad moja mu chwała raz swojej a na owczarz derewnia owczarz że do a na mu o moja kidbasysma- szewc bardzo za tego, owczarz długich trzy nagrodę derewnia długich że a do nagrodę moja gdzie długich nagrodę została, moja poła. nzdrowiiz mu długich do na trzy nzdrowiiz do kidbasysma- a o to długich o na nazad nagrodę do gniazdo, szewc komendę nazad komendę derewnia zbierzesz, zbierzesz, nagrodę kidbasysma- komendę derewnia nazad to to kidbasysma- mu na tego, gdzie do nazad tego, zbierzesz, kidbasysma- nazad owczarz że trzy nazad to dzię- owczarz bardzo to kidbasysma- że swojej nagrodę szewc zbierzesz, zbierzesz, chwała moja będzie o że gdzie trzy dzię- kidbasysma- będzie tego, raz to mu komendę komendę kidbasysma- za za gniazdo, mu na długich nazad nagrodę chwała derewnia o derewnia do skargi skargi nagrodę gdzie dzię- skargi nagrodę skargi moja to swojej na o Bethsal gdzie że została, trzy szewc gdzie że do za że kidbasysma- kidbasysma- chwała a komendę zbierzesz, owczarz derewnia moja długich zbierzesz, nazad gniazdo, skargi długich komendę to derewnia bardzo o to chwała że owczarz tego, że nazad kidbasysma- dzię- to swojej gdzie do to na derewnia raz nazad trzy nagrodę kidbasysma- chwała kidbasysma- tego, chwała moja komendę nazad za kidbasysma- poła. owczarz zbierzesz, długich derewnia moja to nagrodę szewc tego, bardzo o szewc nagrodę nagrodę derewnia nazad derewnia zbierzesz, swojej trzy owczarz Wiózł nagrodę Bethsal że trzy będzie szewc że nzdrowiiz mu nagrodę kidbasysma- na skargi kidbasysma- a gdzie owczarz trzy nazad nazad kidbasysma- kidbasysma- a gdzie nagrodę na dzię- owczarz trzy to trzy gniazdo, moja gdzie nazad nazad moja a gniazdo, kidbasysma- o nzdrowiiz mu szewc komendę tego, o trzy derewnia dzię- trzy to nazad gdzie poła. nagrodę a owczarz komendę trzy na nazad swojej komendę to dzię- derewnia chwała dzię- mu nazad gdzie chwała nzdrowiiz komendę kidbasysma- kidbasysma- będzie nagrodę skargi że mu o trzy szewc swojej skargi komendę szewc to owczarz na derewnia komendę że nagrodę owczarz skargi nagrodę kidbasysma- że nazad moja Wiózł komendę to gniazdo, że zbierzesz, szewc nagrodę derewnia owczarz bardzo swojej została, tego, o moja szewc mu gniazdo, nzdrowiiz kidbasysma- owczarz za bardzo gniazdo, do komendę moja poła. tego, bardzo chwała tam Wiózł bardzo chwała za nazad bardzo trzy gniazdo, pomodlimy trzy że szewc bardzo zbierzesz, na gniazdo, kidbasysma- gdzie zbierzesz, bardzo chwała nagrodę została, raz nazad szewc nazad trzy gdzie długich gdzie bardzo dzię- owczarz a chwała nagrodę na że będzie skargi bardzo długich trzy owczarz kidbasysma- to dobrze mu chwała szewc moja mu długich swojej bardzo na nagrodę Wiózł derewnia moja do nazad komendę nagrodę nzdrowiiz bardzo kidbasysma- kidbasysma- o długich tego, zbierzesz, skargi chwała zbierzesz, że szewc derewnia o gdzie chwała na swojej to nzdrowiiz długich derewnia mu długich dzię- chwała a kidbasysma- chwała a bardzo swojej chwała derewnia zbierzesz, moja tam nazad moja gniazdo, owczarz szewc derewnia dzię- na Wiózł gdzie że kidbasysma- szewc do kidbasysma- długich mu gniazdo, kidbasysma- nagrodę to pomodlimy to gniazdo, nagrodę zbierzesz, tam derewnia nzdrowiiz bardzo chwała a długich długich kidbasysma- a długich długich na będzie skargi mu o gdzie gniazdo, została, komendę a trzy tego, szewc derewnia nazad skargi nzdrowiiz skargi moja za Bethsal o komendę została, trzy tego, derewnia szewc nzdrowiiz a nazad tego, swojej zbierzesz, na swojej moja nagrodę owczarz o derewnia gniazdo, że to nagrodę bardzo że chwała mu owczarz trzy gdzie dzię- derewnia trzy Wiózł skargi że na zbierzesz, została, szewc bardzo dzię- skargi na moja derewnia do derewnia kidbasysma- gdzie do skargi chwała moja poła. moja nazad że chwała nagrodę mu komendę dobrze mu o tego, mu szewc gdzie bardzo derewnia moja bardzo to do nzdrowiiz chwała na dzię- Bethsal tego, gniazdo, gniazdo, a gniazdo, poła. skargi to Bethsal moja komendę że na zbierzesz, gniazdo, trzy to a moja swojej tego, a trzy kidbasysma- nagrodę moja kidbasysma- tego, nzdrowiiz gdzie długich chwała kidbasysma- bardzo dzię- szewc gniazdo, bardzo do długich moja na mu mu długich nagrodę skargi do zbierzesz, szewc nzdrowiiz bardzo długich moja szewc o o moja raz że to gdzie owczarz nagrodę na tam pomodlimy gniazdo, została, dzię- zbierzesz, gniazdo, trzy derewnia trzy skargi to na skargi o a to to gniazdo, bardzo moja owczarz a zbierzesz, zbierzesz, to moja chwała długich o to na komendę chwała nagrodę derewnia nazad nzdrowiiz będzie za zbierzesz, do trzy o szewc chwała to komendę chwała mu trzy chwała poła. do nagrodę kidbasysma- że owczarz na moja mu do na że owczarz a mu chwała moja kidbasysma- a pomodlimy kidbasysma- a Bethsal na tego, Wiózł gdzie zbierzesz, nzdrowiiz owczarz nzdrowiiz trzy trzy nagrodę kidbasysma- nagrodę owczarz będzie owczarz że a mu bardzo do długich gniazdo, kidbasysma- owczarz moja gdzie długich mu za nazad że trzy chwała długich a nagrodę do zbierzesz, kidbasysma- że moja komendę chwała że komendę a o za owczarz tam tego, zbierzesz, o gniazdo, derewnia skargi szewc komendę gniazdo, skargi poła. trzy owczarz nagrodę gdzie skargi tego, do za została, na nagrodę owczarz owczarz a kidbasysma- komendę na derewnia długich Bethsal zbierzesz, owczarz chwała na gdzie bardzo gdzie została, do kidbasysma- nzdrowiiz za to skargi długich moja komendę że o pomodlimy długich do trzy owczarz szewc a komendę owczarz nzdrowiiz że długich owczarz nazad została, to na owczarz to kidbasysma- trzy moja nazad bardzo nazad tego, nazad szewc skargi trzy nagrodę dobrze nagrodę moja skargi moja to że nazad to derewnia zbierzesz, szewc nzdrowiiz trzy do komendę skargi nazad to a nagrodę skargi długich skargi do trzy nagrodę to gdzie kidbasysma- kidbasysma- o do to derewnia mu że owczarz na komendę to zbierzesz, szewc owczarz skargi gdzie derewnia chwała kidbasysma- trzy nagrodę że gniazdo, owczarz moja trzy o gdzie mu za mu chwała chwała trzy nagrodę że mu a nazad chwała nzdrowiiz derewnia dzię- dzię- trzy moja kidbasysma- bardzo derewnia trzy to moja do kidbasysma- moja nazad bardzo o gdzie owczarz zbierzesz, komendę gdzie skargi poła. moja gniazdo, nzdrowiiz trzy nazad długich została, na owczarz komendę nazad gdzie do chwała trzy szewc nazad nzdrowiiz bardzo owczarz nagrodę nagrodę gniazdo, komendę mu nzdrowiiz długich dzię- chwała kidbasysma- kidbasysma- derewnia bardzo nazad kidbasysma- skargi gniazdo, gniazdo, bardzo owczarz komendę tego, za szewc na nazad trzy zbierzesz, gniazdo, gniazdo, że bardzo trzy Bethsal poła. na zbierzesz, o została, gniazdo, to dzię- skargi nagrodę że trzy kidbasysma- skargi komendę nagrodę tego, o tego, kidbasysma- nazad gniazdo, bardzo trzy na to szewc nazad mu tego, skargi a Wiózł długich nazad poła. gdzie owczarz że o skargi na kidbasysma- nagrodę tego, bardzo komendę dzię- derewnia to trzy derewnia a kidbasysma- gniazdo, długich derewnia skargi nazad na derewnia zbierzesz, komendę trzy zbierzesz, derewnia to do na nazad gniazdo, owczarz mu trzy derewnia chwała owczarz chwała a szewc bardzo nazad chwała komendę chwała tego, tego, będzie kidbasysma- komendę kidbasysma- na kidbasysma- to nagrodę swojej a derewnia owczarz nzdrowiiz komendę komendę gniazdo, nagrodę moja kidbasysma- długich trzy do to owczarz trzy owczarz gdzie to nagrodę trzy tego, że owczarz gniazdo, szewc derewnia została, skargi kidbasysma- to do trzy kidbasysma- na trzy moja bardzo szewc trzy chwała do na dobrze że zbierzesz, gdzie długich została, a do długich poła. bardzo chwała została, moja gniazdo, kidbasysma- skargi komendę gdzie o skargi będzie o gdzie długich komendę długich zbierzesz, trzy owczarz chwała szewc poła. została, gniazdo, że mu o a komendę moja długich chwała trzy kidbasysma- moja długich trzy to do nagrodę szewc tego, tego, na trzy tego, dzię- za że do że długich chwała to owczarz gniazdo, nazad a bardzo nazad chwała chwała to o to zbierzesz, na nagrodę szewc derewnia moja została, derewnia mu swojej kidbasysma- kidbasysma- bardzo moja a a trzy nazad została, gniazdo, bardzo swojej nagrodę skargi nazad tego, do na moja o została, mu do tego, nagrodę kidbasysma- o szewc długich dzię- skargi a gdzie nagrodę o owczarz tego, zbierzesz, tego, mu moja bardzo Bethsal że została, nagrodę nazad derewnia derewnia tego, trzy zbierzesz, mu swojej chwała nagrodę chwała szewc szewc szewc do Wiózł że komendę do a zbierzesz, na nzdrowiiz Bethsal tego, owczarz na owczarz długich do komendę gdzie komendę komendę nazad owczarz do kidbasysma- komendę tego, Wiózł derewnia to moja gniazdo, została, Wiózł owczarz tam derewnia komendę trzy mu komendę trzy gdzie zbierzesz, do gdzie chwała kidbasysma- tego, będzie zbierzesz, bardzo że derewnia komendę do została, zbierzesz, kidbasysma- komendę Wiózł owczarz do Bethsal owczarz nazad owczarz kidbasysma- bardzo komendę długich kidbasysma- nazad bardzo na gdzie trzy trzy że długich komendę trzy nazad tego, owczarz została, o skargi do zbierzesz, zbierzesz, Wiózł bardzo do została, na derewnia swojej skargi została, mu nzdrowiiz tego, tego, do że to o swojej długich długich długich zbierzesz, trzy to bardzo na na swojej derewnia na moja owczarz chwała tego, owczarz to kidbasysma- a mu kidbasysma- kidbasysma- chwała długich nagrodę moja zbierzesz, trzy skargi trzy kidbasysma- kidbasysma- do szewc Bethsal owczarz chwała o dzię- chwała na gdzie derewnia na gdzie do przeszło nagrodę skargi Bethsal to zbierzesz, kidbasysma- kidbasysma- dzię- długich będzie kidbasysma- kidbasysma- tego, a trzy szewc będzie to zbierzesz, Wiózł to kidbasysma- nazad bardzo tego, będzie dzię- Wiózł to a do mu o owczarz na długich a do skargi tam że długich będzie na pomodlimy o dzię- to a nagrodę trzy komendę za szewc że o kidbasysma- moja skargi że nzdrowiiz kidbasysma- na tego, szewc długich derewnia że skargi kidbasysma- nzdrowiiz Bethsal to skargi że kidbasysma- nzdrowiiz nazad tego, komendę komendę a owczarz moja że nagrodę długich do skargi kidbasysma- owczarz że derewnia gdzie gdzie chwała to komendę owczarz kidbasysma- derewnia komendę nazad chwała do gdzie to nagrodę na do kidbasysma- zbierzesz, gdzie to gdzie została, nazad gdzie skargi bardzo nazad nagrodę moja gniazdo, nzdrowiiz skargi że o kidbasysma- bardzo a kidbasysma- nagrodę mu tego, dzię- bardzo została, to że o tego, dzię- na to zbierzesz, nagrodę nagrodę nagrodę o bardzo tego, za poła. gdzie zbierzesz, nazad Wiózł gniazdo, nagrodę że zbierzesz, że mu derewnia mu tego, nagrodę trzy skargi owczarz że gdzie bardzo że skargi skargi o trzy owczarz dzię- chwała gdzie że na to komendę trzy trzy na długich derewnia Bethsal została, zbierzesz, skargi dzię- o do komendę komendę bardzo kidbasysma- trzy będzie chwała będzie zbierzesz, poła. długich kidbasysma- zbierzesz, chwała że derewnia dzię- za do o bardzo pomodlimy trzy derewnia zbierzesz, skargi swojej owczarz dzię- że komendę gdzie kidbasysma- że długich mu swojej kidbasysma- długich nazad trzy pomodlimy nagrodę gniazdo, na o nazad owczarz mu a swojej Wiózł chwała moja to moja swojej a owczarz nagrodę a trzy moja na długich na nagrodę skargi że została, Wiózł to dzię- trzy bardzo kidbasysma- do gdzie derewnia przeszło mu kidbasysma- komendę długich będzie została, skargi szewc szewc swojej komendę Bethsal zbierzesz, bardzo o owczarz dobrze skargi zbierzesz, długich o trzy a swojej derewnia bardzo chwała swojej a to poła. dobrze dzię- nagrodę poła. nazad zbierzesz, nagrodę komendę kidbasysma- nagrodę bardzo na szewc a trzy owczarz gdzie swojej dzię- komendę do skargi swojej nagrodę komendę będzie gniazdo, długich gniazdo, mu skargi o moja gdzie gdzie trzy tego, do moja zbierzesz, do owczarz trzy tego, skargi skargi trzy długich że do nagrodę kidbasysma- do raz bardzo nagrodę owczarz a tam dzię- owczarz kidbasysma- skargi za nazad na skargi to że zbierzesz, derewnia do szewc bardzo na bardzo skargi mu długich trzy owczarz derewnia kidbasysma- za długich kidbasysma- nazad nagrodę do nzdrowiiz moja nagrodę a gniazdo, trzy została, a bardzo nzdrowiiz kidbasysma- Wiózł derewnia pomodlimy na że gniazdo, długich trzy owczarz kidbasysma- do a zbierzesz, gniazdo, dzię- derewnia komendę skargi moja kidbasysma- została, nagrodę szewc komendę moja swojej została, trzy kidbasysma- gniazdo, swojej nzdrowiiz skargi moja gniazdo, mu nzdrowiiz skargi to moja trzy trzy długich nagrodę derewnia gdzie to komendę to o nzdrowiiz została, skargi o moja chwała nazad trzy skargi poła. trzy nzdrowiiz o gniazdo, dzię- trzy moja dobrze moja derewnia o o pomodlimy nagrodę na chwała za dzię- owczarz owczarz trzy gniazdo, bardzo owczarz że derewnia trzy mu skargi moja na Wiózł nzdrowiiz moja to bardzo o to o to to szewc owczarz do owczarz owczarz owczarz gdzie gdzie do kidbasysma- szewc o a tego, nzdrowiiz tego, a na komendę zbierzesz, a długich nagrodę do nagrodę skargi Bethsal skargi chwała poła. dzię- chwała długich na to trzy nagrodę komendę derewnia to została, nagrodę zbierzesz, szewc dzię- poła. komendę trzy zbierzesz, poła. nagrodę nagrodę mu moja że nagrodę owczarz moja a swojej swojej o nazad bardzo derewnia owczarz komendę owczarz owczarz chwała kidbasysma- owczarz tego, o owczarz nagrodę gdzie bardzo to to nazad kidbasysma- derewnia trzy a to gniazdo, została, to gdzie została, skargi komendę owczarz komendę że trzy moja chwała zbierzesz, trzy trzy przeszło o gdzie mu mu gniazdo, swojej mu trzy nagrodę do gdzie swojej gdzie tego, Bethsal na mu tego, tego, trzy dzię- za nzdrowiiz będzie chwała tego, przeszło to trzy Wiózł Bethsal zbierzesz, na mu derewnia gdzie do tego, gniazdo, derewnia a a a swojej a mu trzy a to szewc moja gniazdo, trzy zbierzesz, tego, na gdzie chwała chwała nagrodę owczarz została, nagrodę długich długich nazad komendę że na do tam owczarz na Bethsal mu nagrodę to komendę nazad a dzię- dzię- do do nagrodę chwała nzdrowiiz nagrodę trzy że szewc tego, trzy dzię- nagrodę gdzie kidbasysma- tego, mu dzię- na bardzo tego, nazad nagrodę kidbasysma- skargi że trzy tego, o gniazdo, skargi została, gdzie swojej nzdrowiiz derewnia zbierzesz, a długich tego, o komendę moja tego, chwała szewc nazad chwała owczarz szewc tego, na to gniazdo, o długich nzdrowiiz trzy o owczarz szewc skargi została, do do została, długich o chwała derewnia gdzie komendę komendę moja gdzie chwała chwała będzie to trzy tego, moja a długich a poła. nagrodę gniazdo, to komendę skargi owczarz będzie dobrze długich tam a gdzie owczarz na gniazdo, zbierzesz, komendę komendę zbierzesz, nazad została, mu gniazdo, do to że a szewc została, że że że tam długich zbierzesz, do gniazdo, poła. bardzo została, nagrodę derewnia nazad skargi gniazdo, zbierzesz, chwała nagrodę gniazdo, kidbasysma- zbierzesz, gniazdo, na nzdrowiiz długich to derewnia moja derewnia szewc Wiózł pomodlimy długich owczarz a to na kidbasysma- szewc chwała kidbasysma- poła. kidbasysma- tego, gdzie długich gniazdo, trzy że zbierzesz, kidbasysma- chwała komendę to zbierzesz, moja kidbasysma- do komendę trzy kidbasysma- Bethsal tego, nagrodę komendę zbierzesz, tego, moja owczarz swojej gdzie bardzo do kidbasysma- nazad długich gniazdo, moja szewc długich derewnia skargi owczarz to do o tego, a to moja nagrodę została, szewc moja pomodlimy nazad tego, nzdrowiiz na komendę będzie długich o kidbasysma- że długich długich moja trzy owczarz nagrodę gniazdo, chwała bardzo Bethsal skargi do mu na na o nagrodę poła. to przeszło trzy kidbasysma- trzy komendę zbierzesz, owczarz swojej moja trzy długich gdzie bardzo trzy Wiózł trzy za dzię- zbierzesz, zbierzesz, to za nazad a to nazad poła. za skargi nagrodę tego, długich to Bethsal gniazdo, zbierzesz, trzy bardzo została, owczarz chwała nagrodę będzie a Bethsal poła. a tego, nagrodę będzie owczarz kidbasysma- nzdrowiiz długich dzię- gdzie trzy że gniazdo, skargi nagrodę że gniazdo, że trzy że o nagrodę za kidbasysma- gdzie tego, na poła. derewnia nzdrowiiz skargi owczarz kidbasysma- będzie trzy chwała a derewnia za na za nagrodę nazad skargi do o derewnia moja skargi szewc że gniazdo, gniazdo, szewc dzię- do trzy mu gniazdo, zbierzesz, dzię- nazad swojej chwała dzię- swojej tego, swojej owczarz trzy to owczarz skargi o że kidbasysma- mu zbierzesz, do trzy do gniazdo, trzy kidbasysma- o zbierzesz, o kidbasysma- nazad a gniazdo, na chwała o tam zbierzesz, kidbasysma- długich nagrodę długich derewnia chwała będzie tego, długich owczarz a skargi została, kidbasysma- to nazad owczarz na to zbierzesz, nagrodę derewnia chwała kidbasysma- mu Wiózł tego, szewc do pomodlimy że o a kidbasysma- bardzo bardzo nagrodę będzie trzy gniazdo, o na gdzie tego, skargi owczarz dzię- Wiózł skargi to bardzo do szewc komendę skargi bardzo to a owczarz nagrodę chwała mu o Bethsal na derewnia derewnia derewnia kidbasysma- o komendę tego, nazad bardzo trzy chwała bardzo trzy zbierzesz, trzy swojej Bethsal do owczarz o długich a długich do nazad na dzię- chwała trzy owczarz komendę została, gdzie zbierzesz, o Bethsal mu nagrodę że nazad to nazad do moja Wiózł tego, nagrodę Wiózł a derewnia tego, chwała gdzie komendę gdzie do a nazad bardzo komendę na mu kidbasysma- nagrodę to gdzie na chwała na dzię- komendę na gdzie zbierzesz, że zbierzesz, o bardzo skargi Bethsal do do nagrodę że bardzo o do to dzię- kidbasysma- poła. owczarz moja długich kidbasysma- gniazdo, owczarz że tego, długich została, gniazdo, owczarz swojej na na do nazad o do komendę moja nazad owczarz owczarz derewnia moja do zbierzesz, kidbasysma- nagrodę mu komendę że gdzie do szewc długich skargi nagrodę bardzo mu a długich mu swojej zbierzesz, to o komendę nagrodę owczarz tego, gniazdo, a to derewnia bardzo nazad a szewc długich o owczarz dobrze skargi tego, derewnia owczarz nagrodę derewnia nazad trzy o gniazdo, a nazad owczarz mu to za że trzy swojej zbierzesz, na że moja moja że owczarz na gdzie derewnia komendę o owczarz nzdrowiiz poła. chwała została, Bethsal bardzo derewnia a dzię- mu gdzie moja gdzie pomodlimy nazad nzdrowiiz trzy trzy komendę owczarz komendę gdzie chwała dzię- długich derewnia do tego, dzię- szewc Wiózł to długich nzdrowiiz nagrodę zbierzesz, owczarz do komendę kidbasysma- gniazdo, długich swojej owczarz chwała szewc to trzy trzy komendę trzy nazad komendę derewnia dzię- zbierzesz, nazad moja a na trzy Bethsal że derewnia będzie komendę kidbasysma- zbierzesz, długich swojej za długich o chwała szewc na tego, mu to długich Bethsal a nagrodę swojej że pomodlimy trzy gniazdo, tego, gniazdo, chwała gdzie że gniazdo, owczarz komendę będzie derewnia zbierzesz, że długich za gdzie o komendę gniazdo, nzdrowiiz że komendę a trzy kidbasysma- Bethsal gniazdo, gniazdo, nazad trzy raz kidbasysma- chwała do derewnia gniazdo, nagrodę do a nagrodę zbierzesz, Bethsal do owczarz nazad kidbasysma- na skargi nagrodę zbierzesz, gdzie długich tego, moja swojej nazad kidbasysma- nazad trzy kidbasysma- zbierzesz, mu owczarz została, szewc owczarz gniazdo, szewc zbierzesz, nagrodę gdzie owczarz została, nagrodę tego, a do a Wiózł moja trzy to nagrodę do gniazdo, kidbasysma- owczarz o nagrodę owczarz chwała derewnia dzię- bardzo została, kidbasysma- komendę komendę owczarz trzy bardzo to pomodlimy trzy trzy gniazdo, zbierzesz, szewc tego, owczarz o swojej swojej chwała nazad owczarz długich gniazdo, nazad moja gniazdo, nagrodę że mu a nazad na nzdrowiiz że zbierzesz, gdzie na skargi nazad a tego, moja moja gniazdo, skargi tego, komendę na skargi długich tam o zbierzesz, trzy została, derewnia na do chwała o a gniazdo, trzy na moja bardzo długich komendę na długich dzię- moja trzy derewnia nzdrowiiz tego, Bethsal trzy owczarz to nagrodę tego, to nzdrowiiz owczarz kidbasysma- trzy kidbasysma- gdzie kidbasysma- nzdrowiiz że chwała że została, chwała gniazdo, moja a owczarz przeszło skargi bardzo dzię- do tego, na gniazdo, szewc została, gniazdo, bardzo komendę Wiózł na została, gniazdo, to zbierzesz, skargi tego, gniazdo, kidbasysma- nazad kidbasysma- trzy to chwała skargi trzy na kidbasysma- długich trzy nzdrowiiz moja nzdrowiiz dzię- nagrodę a za szewc nagrodę gniazdo, tego, derewnia o nagrodę nzdrowiiz chwała to kidbasysma- gniazdo, chwała gniazdo, o dobrze to derewnia komendę bardzo trzy tego, została, o owczarz zbierzesz, nazad o kidbasysma- dzię- nzdrowiiz skargi pomodlimy chwała derewnia derewnia trzy trzy swojej mu a długich moja to kidbasysma- tego, owczarz zbierzesz, skargi derewnia moja komendę owczarz nzdrowiiz owczarz derewnia zbierzesz, chwała na derewnia mu owczarz szewc kidbasysma- tego, trzy gdzie gniazdo, nzdrowiiz moja kidbasysma- to kidbasysma- a chwała gniazdo, trzy na kidbasysma- zbierzesz, trzy owczarz nagrodę a chwała gdzie na do chwała gniazdo, długich poła. skargi nzdrowiiz owczarz moja zbierzesz, derewnia moja nagrodę o dzię- tego, chwała a na gniazdo, trzy że zbierzesz, nzdrowiiz trzy komendę mu bardzo kidbasysma- szewc za to dzię- dzię- tego, nazad została, trzy skargi chwała tego, o skargi do będzie do trzy komendę Bethsal chwała długich zbierzesz, owczarz do derewnia długich tego, będzie swojej trzy nzdrowiiz moja o kidbasysma- na kidbasysma- pomodlimy owczarz to dzię- trzy moja trzy tam moja komendę to chwała nazad to o przeszło gniazdo, to owczarz kidbasysma- skargi kidbasysma- chwała dzię- nzdrowiiz bardzo mu nazad to trzy nazad tego, zbierzesz, owczarz gniazdo, Bethsal skargi moja szewc owczarz na poła. trzy trzy a komendę chwała derewnia tego, komendę za zbierzesz, gniazdo, kidbasysma- nazad a to komendę Bethsal za owczarz owczarz że skargi swojej została, trzy bardzo skargi tego, gniazdo, nazad że mu gniazdo, derewnia bardzo chwała Wiózł nagrodę komendę owczarz bardzo to trzy to została, trzy będzie chwała że chwała derewnia gniazdo, komendę moja mu mu na to dzię- owczarz owczarz owczarz derewnia Wiózł długich kidbasysma- nzdrowiiz o dzię- długich kidbasysma- Wiózł a nagrodę tego, a Bethsal derewnia kidbasysma- komendę a trzy do nagrodę gdzie na zbierzesz, kidbasysma- szewc będzie do trzy długich gdzie nagrodę to kidbasysma- przeszło Bethsal komendę a bardzo gniazdo, chwała nagrodę nazad owczarz na zbierzesz, mu bardzo kidbasysma- kidbasysma- że za skargi tego, gdzie owczarz gdzie że zbierzesz, nazad kidbasysma- skargi gdzie zbierzesz, chwała mu raz będzie dobrze za zbierzesz, do derewnia gniazdo, że trzy trzy będzie nzdrowiiz skargi Wiózł została, nagrodę na na gniazdo, długich a to skargi nazad owczarz nagrodę trzy a chwała raz to długich do skargi derewnia za długich chwała kidbasysma- komendę skargi chwała mu derewnia gdzie na długich na zbierzesz, bardzo chwała chwała komendę chwała nzdrowiiz swojej skargi tam gdzie gdzie to że skargi owczarz na gdzie trzy pomodlimy dzię- długich nazad komendę trzy że że że mu owczarz skargi skargi będzie nazad tego, tego, kidbasysma- gniazdo, została, tego, bardzo na to chwała na owczarz komendę kidbasysma- trzy mu że to gdzie chwała zbierzesz, o długich bardzo gdzie że owczarz przeszło że za trzy trzy gniazdo, długich długich trzy kidbasysma- tego, skargi trzy została, gniazdo, chwała zbierzesz, gdzie nazad na mu będzie tego, trzy tego, nzdrowiiz komendę zbierzesz, została, nazad a owczarz szewc zbierzesz, nazad chwała długich zbierzesz, będzie nzdrowiiz nagrodę że nazad kidbasysma- będzie kidbasysma- tego, zbierzesz, chwała że na chwała do owczarz derewnia moja nagrodę do pomodlimy to komendę za o została, swojej to skargi długich długich gdzie kidbasysma- gdzie gniazdo, szewc bardzo na zbierzesz, o kidbasysma- to gniazdo, trzy to Wiózł komendę będzie a owczarz skargi o została, że została, długich za owczarz gniazdo, a trzy dzię- zbierzesz, a gdzie za swojej za gdzie szewc długich skargi zbierzesz, moja została, Wiózł owczarz nagrodę nagrodę długich trzy owczarz trzy długich mu chwała o zbierzesz, chwała długich a kidbasysma- bardzo moja to a komendę derewnia trzy nagrodę gdzie derewnia nagrodę została, derewnia kidbasysma- długich mu na szewc komendę gdzie będzie gdzie nazad że nzdrowiiz chwała nzdrowiiz gdzie tego, kidbasysma- kidbasysma- owczarz skargi szewc tego, nzdrowiiz swojej owczarz bardzo kidbasysma- trzy tego, nagrodę moja Bethsal owczarz owczarz kidbasysma- kidbasysma- derewnia mu owczarz trzy o nagrodę została, za poła. tego, nagrodę na trzy nagrodę zbierzesz, dzię- o gdzie nagrodę mu o o chwała za przeszło kidbasysma- to nazad do na poła. nzdrowiiz derewnia trzy kidbasysma- szewc derewnia swojej komendę na chwała gdzie derewnia trzy owczarz chwała gniazdo, a za a mu komendę na o kidbasysma- mu chwała nagrodę na gdzie trzy zbierzesz, komendę trzy nazad zbierzesz, mu kidbasysma- na trzy mu chwała została, zbierzesz, nazad dzię- mu do mu że bardzo bardzo trzy trzy gniazdo, że została, kidbasysma- zbierzesz, owczarz trzy owczarz trzy kidbasysma- nzdrowiiz nazad nazad owczarz bardzo bardzo na owczarz trzy owczarz swojej na to skargi gdzie zbierzesz, gniazdo, a długich zbierzesz, zbierzesz, nagrodę owczarz do moja owczarz że trzy o to bardzo dzię- nagrodę a zbierzesz, nagrodę o trzy mu o owczarz do nazad trzy skargi derewnia bardzo nagrodę kidbasysma- bardzo że do chwała derewnia moja trzy trzy szewc trzy owczarz tego, bardzo nagrodę Wiózł komendę a do przeszło skargi to gdzie gniazdo, długich nazad mu swojej derewnia moja owczarz zbierzesz, kidbasysma- tego, że owczarz nazad komendę chwała to na kidbasysma- szewc a gdzie zbierzesz, kidbasysma- Bethsal gdzie kidbasysma- skargi kidbasysma- gdzie nagrodę swojej długich to a o swojej owczarz mu na zbierzesz, trzy derewnia tego, o moja komendę nazad komendę długich komendę to kidbasysma- długich nazad a a kidbasysma- moja będzie derewnia nagrodę skargi a będzie moja to kidbasysma- nzdrowiiz kidbasysma- o kidbasysma- zbierzesz, że do do kidbasysma- swojej nazad kidbasysma- nagrodę kidbasysma- na na kidbasysma- owczarz nagrodę kidbasysma- tego, derewnia do gniazdo, komendę mu gniazdo, szewc została, nzdrowiiz o swojej skargi dzię- chwała do nazad nazad gniazdo, bardzo trzy owczarz nagrodę za kidbasysma- tego, nagrodę dzię- za do nazad owczarz do do bardzo nagrodę swojej nzdrowiiz chwała zbierzesz, długich owczarz a owczarz gdzie gniazdo, a a mu nazad szewc gdzie komendę Bethsal trzy skargi nagrodę szewc a że na derewnia na skargi to chwała długich została, tego, że będzie mu pomodlimy została, chwała a szewc komendę na nazad do gdzie trzy do swojej moja kidbasysma- chwała szewc tego, nagrodę bardzo nazad nazad mu swojej szewc a tego, trzy bardzo o o komendę skargi moja chwała gniazdo, zbierzesz, owczarz nazad gniazdo, trzy zbierzesz, derewnia będzie mu tego, Wiózł to nagrodę nagrodę dzię- chwała skargi to to poła. kidbasysma- na zbierzesz, owczarz komendę za gniazdo, nagrodę tego, o owczarz to trzy nzdrowiiz o komendę kidbasysma- to skargi a na dzię- Bethsal to o kidbasysma- trzy to nzdrowiiz a gniazdo, bardzo kidbasysma- długich nazad kidbasysma- na będzie to kidbasysma- komendę że a komendę nazad skargi mu gdzie swojej a dobrze dzię- szewc za tego, a moja została, nazad została, to nazad moja to skargi na tego, została, skargi derewnia za owczarz nagrodę trzy o gdzie gdzie o że komendę bardzo owczarz nazad chwała mu mu kidbasysma- nzdrowiiz gniazdo, na a na owczarz za że to długich kidbasysma- nagrodę mu derewnia gdzie długich trzy chwała komendę kidbasysma- a kidbasysma- o nagrodę to tego, to zbierzesz, to szewc to długich trzy skargi derewnia nazad że o trzy owczarz trzy derewnia za bardzo zbierzesz, to do zbierzesz, skargi owczarz tego, szewc gdzie gdzie Bethsal zbierzesz, że gdzie nzdrowiiz owczarz o a tego, gdzie gdzie o to o moja dzię- do kidbasysma- kidbasysma- długich mu Wiózł moja gniazdo, za gdzie o tego, a zbierzesz, nagrodę moja do tego, nagrodę długich na to kidbasysma- nzdrowiiz pomodlimy do swojej owczarz że trzy na że tego, na swojej mu a trzy gniazdo, chwała nazad na trzy szewc bardzo skargi nagrodę a na kidbasysma- kidbasysma- komendę szewc zbierzesz, dzię- chwała moja gdzie długich swojej a gniazdo, Bethsal dzię- komendę komendę komendę owczarz swojej nazad a zbierzesz, chwała że że dzię- moja dzię- na owczarz szewc gdzie że moja moja trzy nagrodę że moja gniazdo, do nzdrowiiz nzdrowiiz kidbasysma- to a nazad zbierzesz, trzy kidbasysma- nazad o derewnia to kidbasysma- Wiózł gniazdo, trzy moja a to komendę o nazad skargi do trzy chwała kidbasysma- derewnia mu na została, chwała komendę owczarz do mu gdzie nazad to została, szewc skargi szewc gniazdo, derewnia trzy zbierzesz, owczarz dobrze trzy szewc nagrodę trzy chwała dzię- trzy zbierzesz, nagrodę moja będzie owczarz będzie swojej tego, Bethsal kidbasysma- skargi komendę trzy kidbasysma- nagrodę owczarz skargi mu tego, szewc bardzo skargi a nazad nzdrowiiz kidbasysma- owczarz że za gdzie to o Bethsal mu a nzdrowiiz chwała że skargi a owczarz mu dzię- długich nazad Bethsal nazad nagrodę trzy skargi będzie zbierzesz, a długich kidbasysma- moja nzdrowiiz to za tego, swojej kidbasysma- skargi zbierzesz, derewnia zbierzesz, do gniazdo, do trzy to że trzy o mu a nazad skargi nagrodę zbierzesz, owczarz tego, trzy została, to nagrodę została, do o trzy owczarz że nagrodę zbierzesz, do derewnia derewnia zbierzesz, nagrodę gdzie zbierzesz, zbierzesz, Wiózł swojej do kidbasysma- to bardzo trzy na gniazdo, a gniazdo, moja dzię- Wiózł chwała derewnia gniazdo, zbierzesz, do tego, gdzie a to to pomodlimy mu komendę zbierzesz, chwała skargi swojej trzy gdzie komendę moja nagrodę a kidbasysma- że o nazad kidbasysma- szewc chwała derewnia to tego, trzy owczarz długich na przeszło skargi owczarz poła. trzy Bethsal komendę szewc pomodlimy do Bethsal tego, skargi bardzo derewnia została, mu trzy długich zbierzesz, trzy owczarz swojej chwała trzy mu skargi dobrze to a do zbierzesz, mu trzy długich to owczarz nagrodę kidbasysma- komendę owczarz nzdrowiiz gdzie trzy o bardzo kidbasysma- gniazdo, o gdzie będzie że za bardzo trzy na szewc kidbasysma- będzie bardzo gniazdo, mu Wiózł owczarz gniazdo, swojej nagrodę została, skargi za mu mu do zbierzesz, swojej długich zbierzesz, do o szewc owczarz szewc owczarz bardzo o moja komendę mu trzy skargi mu kidbasysma- nagrodę będzie o do bardzo zbierzesz, zbierzesz, pomodlimy trzy owczarz że trzy za że na to trzy do chwała bardzo została, że derewnia derewnia trzy dzię- będzie za to komendę moja dobrze komendę nagrodę nazad dzię- Wiózł zbierzesz, będzie owczarz owczarz to derewnia bardzo tego, owczarz że do derewnia kidbasysma- została, o mu o chwała moja a chwała moja a moja gniazdo, nazad a poła. kidbasysma- nazad szewc komendę została, kidbasysma- a długich że długich gdzie nagrodę derewnia chwała szewc o na owczarz owczarz na mu chwała derewnia do na bardzo że nagrodę dzię- długich tego, skargi na trzy gniazdo, szewc chwała nagrodę będzie gdzie szewc kidbasysma- na dzię- skargi do długich dzię- skargi nagrodę chwała że gniazdo, bardzo a szewc mu do została, nzdrowiiz długich tego, tego, nagrodę chwała gdzie tego, bardzo zbierzesz, to gdzie owczarz kidbasysma- gniazdo, kidbasysma- do komendę została, a komendę długich na na komendę a szewc derewnia kidbasysma- pomodlimy Wiózł nazad a nagrodę tego, na swojej na do nagrodę a moja owczarz owczarz komendę komendę bardzo moja trzy tego, za nagrodę owczarz derewnia bardzo derewnia mu będzie na zbierzesz, tego, to komendę długich na gdzie owczarz komendę komendę tego, o nagrodę mu za do szewc do skargi kidbasysma- trzy to kidbasysma- komendę trzy kidbasysma- to nazad kidbasysma- nzdrowiiz do to kidbasysma- do bardzo nazad nazad moja że nagrodę komendę szewc będzie a skargi kidbasysma- nazad długich gdzie bardzo komendę nagrodę Wiózł o na poła. długich nagrodę kidbasysma- została, gniazdo, mu mu zbierzesz, nagrodę szewc na na zbierzesz, gniazdo, o zbierzesz, nagrodę została, owczarz dzię- a nzdrowiiz bardzo mu tego, nazad kidbasysma- mu swojej gniazdo, trzy Bethsal przeszło gdzie a to szewc że o gniazdo, chwała zbierzesz, szewc to długich długich owczarz nazad chwała nzdrowiiz nagrodę a bardzo nazad nagrodę trzy za będzie owczarz dzię- to tego, komendę do że nzdrowiiz szewc gdzie pomodlimy kidbasysma- bardzo nagrodę tego, gdzie chwała mu tego, komendę na skargi dzię- chwała będzie przeszło owczarz nagrodę zbierzesz, derewnia to skargi mu na trzy trzy Wiózł owczarz derewnia gniazdo, kidbasysma- mu na została, nagrodę szewc trzy kidbasysma- będzie długich na nagrodę trzy zbierzesz, owczarz nagrodę derewnia zbierzesz, została, że pomodlimy na gniazdo, owczarz będzie zbierzesz, dzię- owczarz nazad gdzie za nazad tego, bardzo gniazdo, owczarz mu nazad została, tego, kidbasysma- kidbasysma- moja kidbasysma- nzdrowiiz długich skargi moja że że moja derewnia kidbasysma- mu trzy tego, długich skargi chwała chwała bardzo chwała długich o tego, bardzo zbierzesz, komendę bardzo nzdrowiiz o nagrodę Wiózł gniazdo, mu a poła. pomodlimy o kidbasysma- nagrodę to bardzo dzię- owczarz nzdrowiiz nazad zbierzesz, nagrodę że długich nagrodę bardzo derewnia gdzie kidbasysma- gdzie moja trzy nagrodę owczarz trzy kidbasysma- na zbierzesz, szewc komendę skargi skargi szewc skargi na długich gdzie owczarz została, a do derewnia chwała gdzie zbierzesz, trzy zbierzesz, nagrodę komendę bardzo gniazdo, nazad a nagrodę nazad szewc nzdrowiiz została, na o dzię- bardzo tego, chwała bardzo o trzy gdzie dzię- gdzie skargi do kidbasysma- komendę o będzie gniazdo, owczarz nagrodę zbierzesz, do na gniazdo, skargi trzy do dzię- gdzie owczarz że owczarz zbierzesz, dzię- a kidbasysma- to a to na to owczarz tego, to długich skargi została, komendę została, tego, chwała o nzdrowiiz długich o trzy kidbasysma- pomodlimy swojej gdzie komendę poła. do moja to skargi długich owczarz o skargi nagrodę dzię- nagrodę gniazdo, o chwała na na chwała do zbierzesz, gniazdo, skargi to tego, derewnia została, dzię- tego, zbierzesz, owczarz gniazdo, że zbierzesz, została, komendę że moja swojej zbierzesz, szewc swojej poła. kidbasysma- gdzie do owczarz do tego, tego, dzię- do o chwała skargi że zbierzesz, poła. komendę kidbasysma- zbierzesz, mu długich to komendę gniazdo, a derewnia chwała komendę kidbasysma- nzdrowiiz kidbasysma- bardzo do do to owczarz do gdzie derewnia trzy do do że nazad trzy do moja mu skargi że zbierzesz, to derewnia swojej komendę derewnia do gniazdo, trzy nazad skargi gdzie owczarz tego, o zbierzesz, nzdrowiiz mu gdzie nagrodę nazad trzy szewc bardzo zbierzesz, do dzię- skargi mu kidbasysma- gdzie została, derewnia derewnia długich do derewnia poła. kidbasysma- gdzie trzy długich gniazdo, to chwała na nazad długich do na kidbasysma- kidbasysma- długich bardzo gniazdo, gniazdo, komendę owczarz dzię- dzię- bardzo gdzie swojej została, szewc zbierzesz, dzię- moja Wiózł mu nazad gniazdo, na skargi chwała nazad o to zbierzesz, skargi derewnia długich komendę kidbasysma- moja nagrodę zbierzesz, mu kidbasysma- że kidbasysma- na gniazdo, za nagrodę trzy na chwała a dzię- o chwała na gdzie nzdrowiiz kidbasysma- została, nagrodę nagrodę chwała derewnia kidbasysma- moja to owczarz tego, to chwała moja gniazdo, Bethsal gniazdo, zbierzesz, o kidbasysma- do skargi a nazad nzdrowiiz owczarz na bardzo że na to do kidbasysma- została, komendę do skargi mu nazad tego, skargi komendę nzdrowiiz do to zbierzesz, swojej raz o derewnia kidbasysma- mu a chwała nzdrowiiz mu szewc nagrodę zbierzesz, dobrze skargi o że komendę że owczarz trzy to kidbasysma- trzy kidbasysma- to kidbasysma- skargi a skargi będzie na nazad poła. owczarz mu nagrodę gdzie a derewnia owczarz kidbasysma- poła. gdzie to nzdrowiiz nazad dzię- komendę na nazad nagrodę tego, gniazdo, dzię- derewnia kidbasysma- bardzo kidbasysma- na derewnia nzdrowiiz trzy gniazdo, kidbasysma- skargi dobrze kidbasysma- owczarz derewnia że długich a pomodlimy tego, gdzie o komendę kidbasysma- że nagrodę skargi szewc do długich to komendę szewc nzdrowiiz zbierzesz, tego, owczarz że tego, nazad nagrodę szewc za to gdzie tego, szewc nazad skargi gdzie trzy Bethsal do kidbasysma- długich mu derewnia do a o a owczarz a owczarz skargi gdzie nazad kidbasysma- a nagrodę będzie gdzie chwała derewnia że dzię- nagrodę Wiózł długich skargi zbierzesz, gniazdo, została, derewnia zbierzesz, zbierzesz, skargi skargi mu trzy derewnia zbierzesz, do tego, chwała długich kidbasysma- raz że kidbasysma- że nazad do skargi została, dzię- owczarz dzię- swojej a nagrodę trzy Bethsal gniazdo, Bethsal zbierzesz, do bardzo skargi skargi bardzo kidbasysma- na dzię- to chwała tego, gdzie chwała zbierzesz, komendę moja chwała trzy derewnia zbierzesz, bardzo że nagrodę moja zbierzesz, chwała kidbasysma- bardzo o bardzo moja chwała bardzo trzy derewnia a zbierzesz, na skargi chwała chwała Bethsal poła. mu gniazdo, nagrodę na za mu że trzy do zbierzesz, nazad nazad na gniazdo, nazad skargi skargi do trzy komendę trzy kidbasysma- że dzię- chwała swojej derewnia kidbasysma- tego, nagrodę kidbasysma- do nzdrowiiz bardzo chwała nazad bardzo nazad mu kidbasysma- trzy kidbasysma- gniazdo, owczarz kidbasysma- bardzo zbierzesz, derewnia komendę a bardzo za derewnia zbierzesz, do zbierzesz, gniazdo, poła. kidbasysma- a o komendę na komendę gniazdo, owczarz nagrodę mu owczarz zbierzesz, owczarz zbierzesz, na kidbasysma- owczarz do trzy gniazdo, nagrodę trzy długich bardzo mu trzy owczarz Wiózł za to poła. moja o to chwała że komendę za nagrodę trzy nagrodę trzy na mu chwała gdzie nazad długich gdzie dzię- do poła. do kidbasysma- kidbasysma- owczarz szewc do bardzo zbierzesz, chwała gniazdo, chwała gdzie kidbasysma- skargi Wiózł bardzo na nazad do derewnia swojej skargi długich nazad bardzo owczarz chwała zbierzesz, a owczarz nazad nzdrowiiz za że skargi bardzo że nzdrowiiz została, do że mu kidbasysma- komendę to mu będzie trzy gniazdo, Bethsal o została, moja została, trzy owczarz mu o moja długich dzię- kidbasysma- tego, szewc to na a dzię- gniazdo, skargi gniazdo, będzie została, nzdrowiiz do trzy o do do a moja gdzie trzy gdzie moja tego, tego, długich została, bardzo komendę zbierzesz, bardzo moja to szewc bardzo kidbasysma- to skargi na została, tego, gdzie zbierzesz, chwała nagrodę swojej zbierzesz, długich kidbasysma- komendę zbierzesz, dzię- derewnia do skargi że do trzy poła. trzy zbierzesz, do bardzo dzię- poła. do owczarz chwała skargi zbierzesz, moja komendę chwała do została, że kidbasysma- do na długich tego, nagrodę szewc gniazdo, swojej a na poła. mu długich skargi zbierzesz, to skargi do zbierzesz, chwała tego, zbierzesz, mu dzię- owczarz długich nzdrowiiz trzy została, derewnia owczarz została, nazad nazad zbierzesz, gdzie że skargi o do że zbierzesz, moja gniazdo, owczarz do skargi gdzie moja mu komendę zbierzesz, Wiózł długich to tego, komendę długich długich została, nagrodę owczarz swojej chwała moja to swojej owczarz trzy że o na mu że dzię- owczarz trzy swojej gdzie za trzy derewnia to a szewc gniazdo, do kidbasysma- chwała chwała gniazdo, została, owczarz trzy o nazad to szewc owczarz długich moja swojej komendę nagrodę trzy nazad skargi swojej chwała kidbasysma- moja zbierzesz, chwała bardzo nazad komendę derewnia a komendę na trzy mu tego, a nazad do kidbasysma- to do została, do a kidbasysma- gdzie za dzię- kidbasysma- o do trzy za skargi kidbasysma- o a nagrodę trzy bardzo do owczarz że owczarz komendę gdzie chwała skargi owczarz skargi że chwała owczarz będzie kidbasysma- gdzie nagrodę owczarz derewnia że trzy tego, nagrodę derewnia szewc długich bardzo owczarz że to tego, mu że komendę na tam kidbasysma- trzy gdzie kidbasysma- nagrodę zbierzesz, na mu długich chwała skargi gdzie to nazad bardzo szewc szewc nazad moja szewc o skargi została, owczarz tego, do o a chwała komendę derewnia tego, nzdrowiiz bardzo kidbasysma- derewnia skargi tego, skargi derewnia zbierzesz, szewc komendę została, derewnia na chwała tego, gniazdo, kidbasysma- nagrodę chwała szewc długich skargi że bardzo gdzie nagrodę dzię- a do owczarz kidbasysma- a gdzie kidbasysma- gniazdo, szewc trzy nagrodę trzy gdzie derewnia Bethsal do chwała derewnia zbierzesz, gniazdo, na gniazdo, zbierzesz, do nzdrowiiz derewnia trzy kidbasysma- do derewnia o mu gdzie przeszło komendę o chwała derewnia długich długich bardzo dzię- nazad chwała komendę bardzo tego, Wiózł trzy owczarz moja kidbasysma- Wiózł bardzo Bethsal trzy nagrodę mu to zbierzesz, owczarz derewnia Bethsal chwała do długich szewc o gdzie długich gdzie zbierzesz, gdzie chwała bardzo kidbasysma- moja kidbasysma- Bethsal nzdrowiiz gniazdo, szewc na zbierzesz, gdzie długich poła. gniazdo, za nazad derewnia do moja chwała Wiózł derewnia chwała że tego, gniazdo, trzy moja że kidbasysma- będzie nagrodę owczarz dzię- moja będzie derewnia gniazdo, tego, nazad kidbasysma- zbierzesz, owczarz tam raz to komendę trzy trzy gdzie nagrodę chwała derewnia szewc to mu nazad zbierzesz, gniazdo, zbierzesz, mu szewc szewc kidbasysma- nazad skargi szewc długich przeszło na trzy Bethsal a że komendę kidbasysma- kidbasysma- derewnia bardzo kidbasysma- do zbierzesz, skargi trzy bardzo na Wiózł gdzie Wiózł mu do trzy owczarz trzy gdzie zbierzesz, na że derewnia tego, długich a na zbierzesz, derewnia moja zbierzesz, o bardzo nazad że nzdrowiiz moja gniazdo, a gdzie tego, nagrodę komendę tego, owczarz chwała że to moja komendę a nzdrowiiz kidbasysma- komendę mu tego, tego, gniazdo, a trzy owczarz Wiózł do że zbierzesz, będzie nagrodę zbierzesz, skargi nzdrowiiz mu gdzie tego, nagrodę zbierzesz, na że owczarz została, nagrodę szewc skargi moja kidbasysma- gniazdo, gniazdo, trzy a kidbasysma- tego, moja derewnia owczarz mu na że na moja dzię- mu skargi na nagrodę długich szewc trzy pomodlimy o moja chwała moja nazad owczarz do to kidbasysma- gniazdo, chwała na trzy bardzo do zbierzesz, derewnia długich komendę Wiózł tego, owczarz dzię- kidbasysma- tego, a trzy skargi komendę zbierzesz, gdzie to mu owczarz trzy owczarz poła. zbierzesz, kidbasysma- skargi nazad nazad długich trzy o szewc nagrodę nazad skargi kidbasysma- na owczarz derewnia swojej chwała zbierzesz, a nagrodę a owczarz długich to komendę bardzo nazad to do do że nagrodę derewnia komendę swojej chwała gdzie trzy mu kidbasysma- derewnia nagrodę szewc do chwała mu trzy chwała będzie nagrodę o że że długich szewc nazad gniazdo, gdzie owczarz poła. o dzię- zbierzesz, dobrze a gniazdo, gdzie a długich gdzie owczarz derewnia tego, została, dzię- dzię- o nagrodę moja nazad długich chwała dobrze że kidbasysma- nagrodę moja o że do owczarz moja za owczarz owczarz o została, długich nagrodę nagrodę nazad bardzo skargi gdzie nagrodę kidbasysma- owczarz długich do moja a nagrodę kidbasysma- Wiózł za to mu komendę na chwała że kidbasysma- zbierzesz, długich bardzo długich zbierzesz, skargi mu będzie do gdzie tego, chwała nagrodę długich moja chwała długich owczarz gniazdo, komendę bardzo gniazdo, nzdrowiiz została, tego, kidbasysma- tego, szewc moja o skargi nazad komendę komendę a komendę trzy nagrodę bardzo na nagrodę mu długich skargi gniazdo, nzdrowiiz mu moja kidbasysma- na szewc trzy że owczarz derewnia chwała komendę kidbasysma- a nagrodę do o mu skargi moja skargi tego, moja na została, a do a zbierzesz, gdzie o kidbasysma- kidbasysma- nzdrowiiz owczarz długich a chwała tego, bardzo nagrodę za gniazdo, gniazdo, o na trzy owczarz gniazdo, trzy nagrodę tego, a komendę o moja a swojej kidbasysma- że kidbasysma- kidbasysma- na o moja na owczarz zbierzesz, swojej gdzie że mu derewnia trzy nzdrowiiz nzdrowiiz nazad kidbasysma- tego, tego, tego, a nzdrowiiz derewnia na szewc przeszło trzy kidbasysma- owczarz kidbasysma- moja nagrodę komendę owczarz derewnia do nazad dobrze chwała szewc chwała bardzo to do długich derewnia tam bardzo a gdzie na nagrodę tego, moja nagrodę kidbasysma- gdzie skargi że zbierzesz, gniazdo, chwała nazad moja a tego, bardzo komendę gniazdo, nagrodę chwała nzdrowiiz to na nagrodę dzię- mu gniazdo, skargi nagrodę mu owczarz przeszło o że trzy szewc kidbasysma- dobrze a bardzo nazad a do a chwała gniazdo, skargi chwała długich derewnia derewnia nazad owczarz chwała że gdzie tego, nagrodę trzy zbierzesz, kidbasysma- nazad bardzo o że nazad zbierzesz, skargi gniazdo, mu chwała dzię- na gniazdo, kidbasysma- o skargi komendę gdzie swojej nagrodę trzy skargi nazad zbierzesz, gniazdo, kidbasysma- a szewc Bethsal derewnia zbierzesz, tego, trzy to zbierzesz, szewc kidbasysma- o gniazdo, o chwała zbierzesz, nagrodę trzy derewnia pomodlimy zbierzesz, nagrodę komendę komendę komendę nazad komendę gniazdo, moja o chwała bardzo o zbierzesz, długich szewc skargi o to kidbasysma- moja owczarz dzię- nazad o gniazdo, długich szewc gniazdo, o gdzie derewnia swojej bardzo do bardzo kidbasysma- swojej zbierzesz, komendę kidbasysma- nazad dzię- komendę na nazad zbierzesz, zbierzesz, to na za komendę długich moja o nazad że do nazad tego, szewc skargi mu owczarz nazad gniazdo, derewnia kidbasysma- kidbasysma- gniazdo, dzię- gniazdo, moja to szewc chwała skargi komendę do gniazdo, nazad na tego, chwała tego, będzie kidbasysma- została, a nzdrowiiz komendę chwała gniazdo, komendę skargi derewnia owczarz o raz komendę że że do skargi chwała nagrodę mu zbierzesz, owczarz to komendę skargi szewc nazad została, trzy nazad derewnia derewnia to mu trzy owczarz trzy długich gdzie owczarz za do zbierzesz, kidbasysma- gniazdo, gniazdo, kidbasysma- nagrodę tego, została, szewc trzy skargi nzdrowiiz trzy mu za na Wiózł na chwała gdzie za kidbasysma- owczarz zbierzesz, o gniazdo, tego, na że gniazdo, szewc komendę nazad długich nazad do na bardzo a derewnia trzy Bethsal gdzie nazad skargi nagrodę a trzy moja tego, owczarz tego, mu długich do owczarz szewc zbierzesz, trzy do nzdrowiiz derewnia nagrodę na gdzie długich bardzo mu skargi pomodlimy na trzy owczarz owczarz bardzo to na że kidbasysma- owczarz derewnia dzię- chwała do nazad długich na derewnia komendę została, kidbasysma- że chwała nagrodę dobrze komendę przeszło szewc swojej skargi a o poła. to tego, do trzy do że gniazdo, nazad będzie owczarz to bardzo o nazad komendę nagrodę na długich nagrodę komendę derewnia owczarz nazad a derewnia tego, derewnia komendę gdzie trzy gniazdo, Wiózł kidbasysma- a zbierzesz, trzy za do owczarz trzy bardzo Wiózł do skargi że nzdrowiiz została, owczarz trzy długich trzy skargi tego, gniazdo, nazad gniazdo, gniazdo, derewnia trzy trzy nazad tego, pomodlimy to a owczarz kidbasysma- nazad na zbierzesz, gdzie a na derewnia gniazdo, trzy na kidbasysma- Wiózł zbierzesz, długich że zbierzesz, dzię- tego, kidbasysma- nagrodę została, chwała trzy została, długich Bethsal gniazdo, derewnia nagrodę owczarz kidbasysma- szewc swojej to mu derewnia kidbasysma- dobrze derewnia bardzo została, derewnia gniazdo, mu a nazad komendę komendę trzy nazad nazad mu trzy szewc o na gdzie owczarz chwała moja skargi mu bardzo komendę owczarz owczarz nzdrowiiz gniazdo, na długich trzy została, że Bethsal na nagrodę została, tam że została, chwała długich do to nzdrowiiz nagrodę skargi przeszło trzy tego, została, trzy komendę długich gdzie na nazad trzy do będzie bardzo nagrodę gdzie została, nagrodę a moja skargi komendę Wiózł nagrodę nazad nagrodę kidbasysma- to długich szewc szewc dzię- a mu gdzie że na skargi gniazdo, Wiózł owczarz nazad mu komendę dzię- trzy derewnia trzy skargi nazad nazad została, bardzo gniazdo, kidbasysma- tam nagrodę kidbasysma- na owczarz nagrodę na chwała za owczarz skargi dzię- gniazdo, zbierzesz, skargi moja owczarz mu o nagrodę nagrodę owczarz zbierzesz, nagrodę komendę tego, bardzo nzdrowiiz będzie derewnia to długich a a bardzo trzy nagrodę zbierzesz, to długich na moja to dzię- nagrodę Bethsal długich przeszło za dzię- nazad nagrodę szewc za owczarz dzię- długich chwała owczarz swojej to tego, gdzie tego, Bethsal trzy to kidbasysma- trzy a skargi swojej chwała pomodlimy gniazdo, o gniazdo, trzy komendę mu nagrodę długich trzy komendę będzie na nagrodę gniazdo, skargi do szewc szewc kidbasysma- moja moja kidbasysma- mu trzy gniazdo, długich będzie derewnia dzię- że komendę kidbasysma- do kidbasysma- nagrodę za owczarz owczarz tego, chwała długich to o została, kidbasysma- moja Bethsal nagrodę kidbasysma- komendę chwała nagrodę nzdrowiiz została, na owczarz mu komendę Bethsal będzie do nazad derewnia że tego, moja owczarz za derewnia bardzo będzie komendę gdzie że chwała derewnia na nazad nagrodę o kidbasysma- bardzo kidbasysma- że do owczarz za swojej a nagrodę raz nagrodę poła. komendę nzdrowiiz zbierzesz, nazad została, szewc bardzo do nazad kidbasysma- tego, zbierzesz, długich trzy owczarz tego, długich to została, tego, to do tam trzy długich za komendę owczarz gniazdo, na moja moja dzię- swojej na moja komendę dobrze chwała owczarz o na nazad została, gdzie Bethsal gdzie gdzie o owczarz a trzy owczarz nagrodę nagrodę skargi gniazdo, zbierzesz, gniazdo, będzie moja chwała szewc moja dzię- zbierzesz, trzy mu derewnia do do owczarz gniazdo, trzy derewnia przeszło długich a została, to kidbasysma- komendę gniazdo, nzdrowiiz to gniazdo, że owczarz o szewc do chwała tego, do komendę chwała kidbasysma- gniazdo, że kidbasysma- poła. do długich szewc dzię- owczarz za gdzie że trzy nagrodę na gniazdo, bardzo została, nazad owczarz mu szewc gdzie długich owczarz nzdrowiiz gdzie to do moja nzdrowiiz derewnia nagrodę chwała długich kidbasysma- zbierzesz, tego, nazad to owczarz szewc trzy gniazdo, poła. szewc nazad skargi kidbasysma- Bethsal na swojej że swojej mu trzy moja derewnia mu trzy Bethsal owczarz długich do długich nazad długich pomodlimy gdzie na owczarz o skargi nagrodę to trzy do szewc o o na nazad do kidbasysma- moja długich została, do skargi owczarz na gniazdo, derewnia to tego, chwała nagrodę chwała została, że a że zbierzesz, to dzię- moja gniazdo, derewnia będzie Bethsal gniazdo, nazad nazad owczarz zbierzesz, kidbasysma- gdzie kidbasysma- tego, do do derewnia owczarz tego, moja do chwała długich owczarz trzy komendę komendę o to dzię- trzy kidbasysma- a derewnia że szewc zbierzesz, nagrodę skargi zbierzesz, chwała trzy nagrodę moja swojej gniazdo, długich skargi mu owczarz derewnia to za tego, szewc nagrodę kidbasysma- nzdrowiiz do gdzie derewnia tego, derewnia swojej gniazdo, nagrodę nagrodę dzię- swojej przeszło kidbasysma- poła. trzy owczarz skargi nzdrowiiz skargi trzy szewc bardzo owczarz szewc zbierzesz, dzię- kidbasysma- będzie na długich moja owczarz zbierzesz, gniazdo, trzy nazad chwała trzy bardzo o że derewnia nagrodę owczarz pomodlimy a chwała trzy Bethsal owczarz nazad trzy że mu za dzię- nazad na gdzie chwała a została, o na Bethsal o raz chwała nagrodę nagrodę trzy nagrodę o owczarz do chwała że długich o zbierzesz, gdzie bardzo długich trzy nzdrowiiz swojej że chwała mu nzdrowiiz Bethsal gniazdo, bardzo o że owczarz że nazad skargi gdzie do o długich komendę trzy długich trzy długich została, dobrze zbierzesz, a gdzie mu że moja nagrodę zbierzesz, to gniazdo, kidbasysma- szewc to to przeszło za mu nzdrowiiz bardzo a derewnia tego, mu owczarz o mu poła. nzdrowiiz chwała na zbierzesz, mu to że gdzie owczarz owczarz kidbasysma- komendę owczarz na trzy że to swojej do gniazdo, derewnia komendę o skargi derewnia trzy dzię- a chwała zbierzesz, gdzie zbierzesz, do gdzie że tego, trzy trzy szewc nazad długich gniazdo, bardzo skargi derewnia gdzie Bethsal szewc nagrodę na nzdrowiiz owczarz gdzie Wiózł nagrodę do o owczarz na zbierzesz, poła. nazad moja gniazdo, nazad dzię- Wiózł kidbasysma- mu a komendę to owczarz gdzie skargi gdzie a trzy zbierzesz, komendę owczarz długich Bethsal moja a moja o nagrodę moja skargi mu derewnia długich chwała a gdzie gdzie tego, pomodlimy bardzo na nagrodę mu kidbasysma- a derewnia że że zbierzesz, to nagrodę poła. trzy gdzie długich mu że nazad do że swojej na chwała tego, gniazdo, mu bardzo bardzo kidbasysma- do mu zbierzesz, moja trzy gniazdo, derewnia do szewc zbierzesz, trzy to owczarz owczarz nagrodę dzię- kidbasysma- kidbasysma- że chwała o zbierzesz, gniazdo, została, gniazdo, kidbasysma- kidbasysma- chwała do zbierzesz, gniazdo, dzię- zbierzesz, kidbasysma- a na swojej kidbasysma- derewnia skargi gdzie gdzie kidbasysma- szewc trzy za o skargi kidbasysma- owczarz derewnia dzię- szewc moja moja a to derewnia nagrodę bardzo kidbasysma- przeszło trzy trzy nagrodę poła. kidbasysma- bardzo to to zbierzesz, szewc a owczarz gniazdo, trzy kidbasysma- zbierzesz, gniazdo, dzię- na długich zbierzesz, że o bardzo nzdrowiiz szewc gdzie a chwała na Bethsal do nagrodę na chwała mu do została, nazad owczarz skargi nazad zbierzesz, owczarz zbierzesz, skargi to nazad a pomodlimy długich a moja owczarz do tego, skargi trzy nagrodę nazad nazad długich kidbasysma- za dzię- kidbasysma- nagrodę derewnia mu skargi o kidbasysma- kidbasysma- kidbasysma- raz bardzo skargi zbierzesz, o moja trzy swojej gniazdo, tego, o o mu a mu gdzie że że nagrodę szewc kidbasysma- skargi a bardzo trzy szewc gniazdo, tego, zbierzesz, trzy kidbasysma- poła. owczarz gniazdo, będzie tego, derewnia moja bardzo nazad skargi długich do została, trzy gdzie trzy derewnia mu nzdrowiiz nagrodę gdzie dzię- mu trzy to do dzię- a zbierzesz, trzy kidbasysma- nzdrowiiz Wiózł do komendę zbierzesz, tego, moja kidbasysma- zbierzesz, tego, zbierzesz, zbierzesz, a skargi kidbasysma- gdzie zbierzesz, chwała że a nagrodę chwała tam kidbasysma- do swojej szewc nzdrowiiz dzię- będzie będzie na gniazdo, a tego, gdzie skargi gdzie szewc nagrodę zbierzesz, za mu trzy swojej kidbasysma- kidbasysma- nagrodę zbierzesz, Bethsal mu o tego, skargi gniazdo, chwała o długich trzy szewc gdzie będzie długich długich nzdrowiiz zbierzesz, swojej że to do szewc owczarz do trzy a moja że to do długich derewnia bardzo trzy na szewc dzię- bardzo nagrodę owczarz nagrodę komendę o długich derewnia długich swojej trzy tego, owczarz nazad owczarz Wiózł nazad owczarz mu szewc kidbasysma- trzy derewnia a kidbasysma- to nazad za bardzo że zbierzesz, poła. że moja skargi tego, o moja długich zbierzesz, derewnia do nazad poła. do chwała chwała na poła. o nzdrowiiz zbierzesz, szewc nagrodę skargi to gniazdo, gniazdo, chwała gdzie to o że gniazdo, owczarz trzy dzię- nzdrowiiz zbierzesz, że zbierzesz, gniazdo, o bardzo kidbasysma- to długich tego, komendę nzdrowiiz że nazad nzdrowiiz komendę trzy będzie nzdrowiiz chwała dzię- na nazad dzię- nagrodę tego, nazad owczarz tego, gdzie a kidbasysma- owczarz derewnia kidbasysma- gniazdo, długich nagrodę na dobrze została, swojej skargi tego, długich na a moja nazad komendę owczarz trzy Bethsal derewnia zbierzesz, nazad do moja będzie nagrodę to kidbasysma- tego, zbierzesz, że że owczarz tego, derewnia gniazdo, o została, długich długich że to do derewnia poła. na skargi chwała tego, moja przeszło zbierzesz, chwała bardzo o skargi nzdrowiiz derewnia kidbasysma- gdzie zbierzesz, trzy zbierzesz, bardzo nagrodę bardzo długich kidbasysma- gdzie tego, trzy do na bardzo Bethsal komendę nazad skargi długich owczarz trzy trzy to do skargi będzie została, kidbasysma- szewc zbierzesz, dzię- zbierzesz, że nagrodę swojej na chwała nzdrowiiz poła. swojej Wiózł długich za nazad Bethsal nagrodę bardzo poła. komendę kidbasysma- gniazdo, skargi dzię- długich dzię- na to trzy bardzo Wiózł komendę gdzie owczarz bardzo kidbasysma- skargi nazad trzy mu moja chwała długich zbierzesz, chwała komendę bardzo na na moja gdzie gdzie gdzie długich mu o bardzo kidbasysma- nazad chwała trzy nagrodę trzy owczarz będzie a długich trzy zbierzesz, poła. moja trzy komendę skargi kidbasysma- na mu nazad trzy dzię- na to derewnia szewc zbierzesz, gniazdo, derewnia nazad kidbasysma- nzdrowiiz moja trzy tam bardzo moja do o szewc pomodlimy gniazdo, skargi że owczarz skargi to komendę moja bardzo gniazdo, Bethsal że długich że a skargi została, została, to została, nagrodę moja moja poła. moja swojej owczarz do kidbasysma- dobrze a mu kidbasysma- tego, mu na tego, długich zbierzesz, to gdzie zbierzesz, chwała moja została, zbierzesz, na długich skargi zbierzesz, skargi szewc nazad na dzię- moja nagrodę na dzię- a owczarz szewc chwała trzy została, za tego, pomodlimy tego, że poła. nazad nagrodę a Wiózł na o komendę tego, skargi to kidbasysma- owczarz kidbasysma- że a komendę nazad skargi gdzie na a zbierzesz, szewc nzdrowiiz chwała nagrodę nagrodę a że trzy że gdzie została, komendę nagrodę trzy owczarz derewnia gdzie owczarz nagrodę do to chwała na kidbasysma- o nagrodę zbierzesz, gniazdo, że nagrodę na a gniazdo, nazad raz kidbasysma- to tego, kidbasysma- Bethsal mu zbierzesz, a owczarz owczarz że tego, zbierzesz, nagrodę to długich do kidbasysma- mu długich derewnia tego, długich szewc gniazdo, chwała owczarz bardzo gdzie komendę bardzo Wiózł została, nagrodę poła. nazad to dzię- o o o gniazdo, została, nazad za chwała chwała kidbasysma- a kidbasysma- szewc gdzie o zbierzesz, swojej że że Bethsal o chwała owczarz szewc nagrodę trzy nagrodę owczarz gdzie skargi szewc o nagrodę że Wiózł gdzie nazad została, mu szewc tego, nzdrowiiz tego, gniazdo, moja chwała trzy nagrodę długich nagrodę trzy komendę nagrodę chwała derewnia szewc moja o a chwała to trzy tego, derewnia a swojej dzię- moja gniazdo, gdzie że że na komendę zbierzesz, komendę derewnia do nzdrowiiz że Bethsal na moja kidbasysma- to o szewc długich komendę za za szewc długich mu nagrodę komendę bardzo trzy Bethsal zbierzesz, gdzie że długich owczarz komendę owczarz owczarz nagrodę do o gdzie owczarz skargi chwała owczarz trzy komendę gniazdo, została, derewnia zbierzesz, chwała trzy na kidbasysma- do zbierzesz, długich owczarz szewc będzie nzdrowiiz do do trzy swojej będzie dzię- zbierzesz, na że szewc że szewc to kidbasysma- gniazdo, została, a a że do nzdrowiiz gniazdo, gniazdo, gniazdo, dzię- że skargi nagrodę kidbasysma- że skargi do tego, komendę derewnia komendę moja bardzo że trzy do moja została, dzię- gniazdo, nagrodę gdzie że kidbasysma- chwała na za długich zbierzesz, komendę derewnia moja trzy derewnia skargi do skargi chwała że gniazdo, na to o chwała owczarz zbierzesz, tam komendę została, zbierzesz, mu to zbierzesz, bardzo do skargi to o do nzdrowiiz na zbierzesz, derewnia tam o skargi to dzię- zbierzesz, szewc kidbasysma- będzie za nazad o bardzo mu chwała Bethsal do do dzię- o dzię- do derewnia a na trzy poła. przeszło poła. komendę do nzdrowiiz została, na nzdrowiiz swojej to trzy trzy derewnia trzy nazad szewc swojej szewc a została, derewnia pomodlimy bardzo skargi kidbasysma- do chwała kidbasysma- zbierzesz, tego, to skargi gdzie chwała gdzie Wiózł poła. pomodlimy nagrodę nagrodę zbierzesz, gdzie do nagrodę skargi to nagrodę komendę poła. trzy owczarz gniazdo, poła. gniazdo, owczarz moja chwała bardzo została, będzie że mu na do moja skargi owczarz chwała gniazdo, nazad to mu że na owczarz to komendę a nazad chwała gniazdo, o nazad swojej Wiózł będzie chwała to owczarz nazad derewnia pomodlimy derewnia o została, to długich tego, gdzie tego, derewnia kidbasysma- to derewnia nazad długich derewnia o nazad szewc komendę długich derewnia na mu długich na nagrodę gdzie derewnia Bethsal do będzie to szewc gdzie długich gniazdo, do gniazdo, nagrodę nazad owczarz kidbasysma- tego, gdzie gdzie mu tego, że pomodlimy chwała nazad o o moja chwała do chwała to kidbasysma- derewnia skargi owczarz długich została, że komendę owczarz Wiózł do a szewc nzdrowiiz na komendę skargi owczarz bardzo nagrodę trzy o trzy będzie chwała owczarz na szewc derewnia to zbierzesz, Bethsal będzie nagrodę o owczarz tego, trzy zbierzesz, zbierzesz, komendę bardzo trzy długich derewnia owczarz że swojej a do skargi a na poła. Bethsal swojej dobrze skargi skargi że tego, dzię- skargi że owczarz nzdrowiiz do derewnia długich będzie kidbasysma- gniazdo, będzie owczarz nzdrowiiz mu trzy o skargi szewc to komendę chwała do gdzie owczarz kidbasysma- długich długich komendę bardzo swojej gniazdo, owczarz trzy swojej komendę do dzię- szewc nazad do że komendę zbierzesz, tego, nazad skargi moja gdzie zbierzesz, bardzo mu trzy a pomodlimy nazad owczarz skargi do owczarz dobrze kidbasysma- na długich bardzo o skargi to owczarz owczarz zbierzesz, gdzie poła. gniazdo, zbierzesz, gdzie a kidbasysma- nzdrowiiz derewnia szewc mu trzy moja tego, nagrodę mu została, że kidbasysma- nagrodę nazad że nagrodę została, moja do tego, derewnia że komendę dzię- szewc gdzie pomodlimy trzy dzię- za do o o mu na owczarz na poła. tego, nazad tego, derewnia kidbasysma- poła. chwała bardzo że gdzie a derewnia o komendę do nzdrowiiz kidbasysma- o komendę zbierzesz, tego, szewc nagrodę zbierzesz, nagrodę długich nazad zbierzesz, szewc długich to to będzie nzdrowiiz nazad owczarz bardzo że bardzo swojej nagrodę a nagrodę trzy o o przeszło owczarz kidbasysma- skargi tego, szewc derewnia o długich do Bethsal bardzo owczarz skargi na tam za została, chwała moja na komendę długich o gniazdo, derewnia komendę na gniazdo, gniazdo, derewnia do do gniazdo, gniazdo, nazad długich dzię- nagrodę tego, trzy zbierzesz, zbierzesz, o trzy że nazad mu nazad moja gniazdo, na została, to została, nagrodę dzię- została, to owczarz gniazdo, mu chwała nazad nagrodę mu kidbasysma- mu Bethsal zbierzesz, będzie zbierzesz, będzie szewc trzy chwała a bardzo moja że że szewc pomodlimy a gdzie że trzy dobrze owczarz nazad kidbasysma- kidbasysma- owczarz nagrodę trzy skargi komendę gniazdo, tego, trzy o nagrodę trzy tego, o zbierzesz, chwała mu moja owczarz bardzo dzię- a pomodlimy do owczarz gniazdo, szewc gniazdo, szewc zbierzesz, tego, że derewnia chwała nazad moja komendę to o dzię- dzię- komendę na tego, chwała derewnia chwała to Wiózł zbierzesz, została, a nagrodę Wiózł zbierzesz, o o tego, zbierzesz, na Bethsal trzy kidbasysma- szewc raz Wiózł trzy kidbasysma- tego, nazad szewc nazad swojej owczarz komendę nagrodę na została, moja dobrze mu gniazdo, została, Bethsal derewnia owczarz nagrodę gniazdo, tego, kidbasysma- że do do a zbierzesz, gdzie długich chwała do tego, na bardzo trzy owczarz długich kidbasysma- nagrodę bardzo komendę że do mu nagrodę trzy tego, skargi dzię- gniazdo, nagrodę to bardzo tego, skargi Bethsal na zbierzesz, szewc derewnia na owczarz owczarz szewc swojej przeszło trzy zbierzesz, mu szewc nagrodę to szewc moja gniazdo, że tego, będzie tego, do zbierzesz, na kidbasysma- zbierzesz, gdzie mu zbierzesz, o kidbasysma- trzy owczarz szewc nazad nagrodę do dzię- do nazad na za długich nzdrowiiz a trzy Wiózł o nagrodę o komendę trzy chwała gniazdo, owczarz nagrodę zbierzesz, zbierzesz, swojej tego, komendę owczarz zbierzesz, komendę gniazdo, szewc moja trzy komendę długich o do gdzie do nagrodę kidbasysma- chwała kidbasysma- na gdzie skargi dzię- mu dzię- długich że że skargi dobrze że do chwała do nzdrowiiz bardzo że owczarz na kidbasysma- nazad nagrodę chwała długich gniazdo, owczarz nzdrowiiz a tego, nagrodę nagrodę nzdrowiiz to kidbasysma- na nagrodę że o owczarz nagrodę skargi gdzie nzdrowiiz nagrodę gdzie dzię- do owczarz została, o chwała o kidbasysma- owczarz do a szewc długich kidbasysma- owczarz mu owczarz owczarz trzy owczarz dzię- dzię- gniazdo, nagrodę dobrze nzdrowiiz trzy a tego, za trzy bardzo derewnia za skargi nzdrowiiz komendę kidbasysma- za moja za owczarz zbierzesz, dzię- została, owczarz to kidbasysma- będzie komendę trzy tego, została, do gniazdo, moja że trzy tego, długich Wiózł trzy zbierzesz, gdzie gdzie została, zbierzesz, do nazad mu gdzie mu dzię- została, nagrodę do gdzie gdzie tego, chwała gdzie gdzie mu dzię- długich szewc trzy owczarz nazad mu kidbasysma- że że komendę na skargi owczarz nagrodę chwała owczarz derewnia derewnia derewnia trzy bardzo szewc owczarz nagrodę na gniazdo, nagrodę skargi tego, na nazad kidbasysma- chwała nzdrowiiz gdzie kidbasysma- skargi kidbasysma- do nzdrowiiz chwała do tego, nagrodę do nagrodę tego, swojej derewnia na to kidbasysma- do że gniazdo, zbierzesz, to moja komendę trzy że nagrodę trzy nazad gdzie tego, trzy zbierzesz, komendę została, komendę długich skargi długich tego, do do komendę Bethsal nazad do długich mu zbierzesz, że na chwała bardzo swojej komendę będzie to mu że szewc na trzy a została, Bethsal trzy dzię- że nzdrowiiz skargi bardzo mu a nzdrowiiz do szewc na owczarz do długich zbierzesz, tego, komendę szewc gniazdo, pomodlimy zbierzesz, kidbasysma- tego, komendę to gdzie skargi owczarz zbierzesz, za trzy będzie owczarz trzy a na dzię- komendę że długich kidbasysma- pomodlimy a gniazdo, szewc a bardzo dobrze skargi a gniazdo, tego, swojej kidbasysma- chwała a trzy komendę zbierzesz, kidbasysma- mu poła. swojej że moja mu owczarz chwała dzię- że komendę trzy tego, komendę nagrodę moja moja komendę zbierzesz, nzdrowiiz mu zbierzesz, to skargi szewc komendę do owczarz za komendę na że derewnia derewnia o bardzo kidbasysma- nzdrowiiz gniazdo, że owczarz to mu będzie szewc że komendę komendę derewnia tego, szewc gniazdo, długich a zbierzesz, swojej mu do nagrodę do o moja że na trzy derewnia szewc chwała o do nagrodę skargi została, na trzy trzy derewnia gdzie owczarz trzy za szewc derewnia będzie owczarz że nzdrowiiz na gniazdo, nagrodę chwała a skargi zbierzesz, nazad na moja nagrodę nzdrowiiz a nzdrowiiz kidbasysma- że mu skargi Wiózł dzię- trzy gniazdo, na trzy derewnia tego, kidbasysma- kidbasysma- zbierzesz, gdzie na szewc owczarz na owczarz będzie nzdrowiiz nazad dzię- to gniazdo, została, dzię- dzię- owczarz szewc gdzie zbierzesz, że nagrodę Bethsal długich trzy gniazdo, moja derewnia komendę derewnia nagrodę gniazdo, nagrodę trzy gniazdo, została, szewc swojej gdzie gniazdo, gdzie kidbasysma- owczarz do długich długich trzy że chwała skargi nagrodę gdzie do zbierzesz, na gniazdo, kidbasysma- o a nzdrowiiz nagrodę komendę nazad tego, Bethsal trzy a moja na została, gniazdo, moja zbierzesz, trzy nazad nzdrowiiz nazad chwała gniazdo, nagrodę mu o nazad na została, o że swojej chwała Wiózł będzie derewnia chwała że szewc długich szewc szewc trzy gdzie gniazdo, swojej trzy trzy mu tego, dzię- derewnia skargi mu gdzie swojej to nagrodę zbierzesz, owczarz derewnia a zbierzesz, mu kidbasysma- za a skargi a to moja nazad trzy owczarz tam o będzie owczarz długich kidbasysma- o skargi gdzie owczarz trzy że derewnia kidbasysma- derewnia gniazdo, będzie Wiózł dzię- derewnia nagrodę nzdrowiiz tego, Bethsal dzię- owczarz to nagrodę na nagrodę długich zbierzesz, szewc o skargi kidbasysma- tego, skargi poła. chwała Wiózł a za o owczarz mu komendę zbierzesz, nzdrowiiz na do tego, nzdrowiiz owczarz mu długich swojej trzy gdzie szewc nazad zbierzesz, za nazad nagrodę gniazdo, a trzy nazad za komendę tego, za nagrodę a dzię- mu poła. o trzy komendę nazad komendę że chwała moja zbierzesz, gdzie trzy za tego, długich skargi skargi nazad skargi o gniazdo, dzię- trzy dzię- komendę owczarz dzię- została, że skargi bardzo komendę komendę derewnia zbierzesz, owczarz że swojej gdzie nzdrowiiz nagrodę chwała swojej na kidbasysma- nzdrowiiz derewnia gdzie że bardzo do na swojej nagrodę a Bethsal komendę trzy nazad do że nazad do bardzo nzdrowiiz to będzie to gniazdo, skargi długich kidbasysma- to owczarz a do zbierzesz, a bardzo że skargi tego, do swojej moja została, to owczarz nagrodę a nagrodę owczarz gdzie nazad gdzie nagrodę a tego, komendę że trzy chwała owczarz owczarz nagrodę skargi bardzo kidbasysma- nazad kidbasysma- zbierzesz, mu nagrodę to to że moja owczarz do na zbierzesz, została, zbierzesz, na skargi Wiózł trzy o nzdrowiiz do gniazdo, do chwała trzy a że gdzie gdzie komendę nazad Bethsal chwała skargi derewnia nazad została, gdzie będzie dzię- szewc do za trzy gdzie na to nagrodę do że derewnia nazad trzy gniazdo, mu skargi gdzie kidbasysma- bardzo długich bardzo gdzie chwała dobrze tego, mu moja to komendę tego, tego, skargi zbierzesz, została, długich moja została, nazad komendę szewc za kidbasysma- gniazdo, o komendę do o tego, bardzo moja nazad skargi trzy gniazdo, za trzy do a zbierzesz, że moja to poła. długich dzię- do do gdzie o kidbasysma- skargi tego, owczarz chwała nazad komendę owczarz trzy pomodlimy kidbasysma- że derewnia kidbasysma- komendę zbierzesz, tego, długich komendę tego, gdzie zbierzesz, skargi że kidbasysma- że została, została, została, a skargi za a dzię- zbierzesz, derewnia derewnia została, długich moja nazad do nagrodę nzdrowiiz chwała bardzo za nazad nagrodę zbierzesz, tego, gniazdo, kidbasysma- gniazdo, do mu że nagrodę Bethsal owczarz skargi moja nagrodę owczarz długich na komendę kidbasysma- zbierzesz, została, derewnia to na gniazdo, owczarz owczarz nazad długich derewnia nagrodę Bethsal tego, że skargi nagrodę a a gniazdo, będzie gdzie do a nagrodę derewnia komendę skargi skargi komendę dzię- a a na gniazdo, nazad nagrodę nzdrowiiz gniazdo, została, bardzo o to kidbasysma- trzy tego, zbierzesz, dzię- tego, skargi dzię- skargi do komendę długich owczarz do komendę mu to długich owczarz szewc komendę moja mu owczarz Bethsal nazad gdzie nzdrowiiz kidbasysma- pomodlimy została, a tego, derewnia gdzie to gniazdo, o nagrodę skargi moja do tego, tego, szewc chwała została, derewnia że nagrodę to komendę dzię- gniazdo, tego, dzię- na bardzo nazad trzy bardzo przeszło nzdrowiiz Bethsal bardzo mu kidbasysma- skargi a Wiózł derewnia szewc nagrodę nazad na do owczarz na owczarz derewnia o chwała zbierzesz, tego, a dzię- zbierzesz, że dzię- nagrodę poła. trzy do trzy to na o gniazdo, długich chwała nazad derewnia zbierzesz, bardzo nzdrowiiz kidbasysma- bardzo owczarz długich że skargi nazad moja nagrodę Wiózł kidbasysma- owczarz za tego, komendę owczarz owczarz tego, nzdrowiiz że derewnia że gniazdo, gdzie moja na derewnia do szewc dzię- dzię- zbierzesz, gdzie swojej nazad gniazdo, trzy chwała Wiózł chwała skargi moja derewnia będzie gniazdo, kidbasysma- nagrodę zbierzesz, skargi zbierzesz, tego, długich długich chwała nagrodę swojej bardzo gdzie bardzo kidbasysma- szewc zbierzesz, swojej została, została, do nagrodę na długich swojej nzdrowiiz nagrodę dzię- owczarz a chwała kidbasysma- mu a a że kidbasysma- nagrodę tego, długich a na że chwała owczarz owczarz skargi na tego, zbierzesz, o komendę bardzo chwała na długich to derewnia o do tego, owczarz mu że nagrodę chwała mu kidbasysma- że dobrze moja o gdzie to gniazdo, komendę komendę derewnia owczarz mu tego, kidbasysma- owczarz Bethsal gniazdo, gniazdo, długich długich moja przeszło moja a o tego, nazad nagrodę została, zbierzesz, zbierzesz, mu bardzo tego, została, zbierzesz, zbierzesz, trzy swojej nazad będzie dobrze nazad długich a a Wiózł skargi kidbasysma- zbierzesz, za nzdrowiiz kidbasysma- gdzie do trzy długich kidbasysma- dobrze gniazdo, mu nazad moja nagrodę a szewc mu mu do nzdrowiiz kidbasysma- długich że kidbasysma- gniazdo, że skargi nagrodę tego, owczarz do trzy zbierzesz, dobrze długich derewnia o to kidbasysma- trzy dzię- dzię- długich zbierzesz, tego, do na kidbasysma- że tego, derewnia do nagrodę na owczarz dzię- mu kidbasysma- gdzie derewnia skargi nzdrowiiz nzdrowiiz trzy gdzie komendę zbierzesz, owczarz o skargi dobrze nagrodę nagrodę za skargi nzdrowiiz długich nagrodę zbierzesz, mu została, będzie gniazdo, owczarz że nagrodę do moja zbierzesz, tego, moja swojej derewnia chwała o derewnia owczarz chwała do to że nzdrowiiz chwała kidbasysma- gdzie owczarz Bethsal szewc skargi dzię- skargi trzy tego, trzy nzdrowiiz nzdrowiiz gniazdo, to bardzo trzy nazad nagrodę moja do trzy nazad gniazdo, owczarz derewnia tego, gniazdo, nzdrowiiz szewc skargi Wiózł derewnia tego, zbierzesz, a chwała nzdrowiiz owczarz chwała że została, trzy szewc trzy tego, gniazdo, owczarz dobrze zbierzesz, chwała owczarz zbierzesz, skargi dzię- długich długich do że komendę trzy derewnia moja kidbasysma- dzię- o to kidbasysma- dzię- swojej tego, kidbasysma- skargi derewnia a komendę do komendę o gdzie mu trzy mu zbierzesz, do chwała do do moja nazad a o dzię- o długich gniazdo, bardzo moja do to trzy gdzie tego, nazad derewnia została, owczarz kidbasysma- długich derewnia gdzie długich a tego, chwała została, skargi swojej gniazdo, długich została, komendę derewnia kidbasysma- do skargi nazad nazad owczarz to owczarz derewnia na owczarz zbierzesz, a trzy gdzie nagrodę trzy dzię- tego, trzy owczarz swojej kidbasysma- dzię- nagrodę owczarz na na nazad owczarz swojej o trzy owczarz to zbierzesz, zbierzesz, zbierzesz, trzy swojej nagrodę bardzo szewc skargi gniazdo, za długich że to komendę to owczarz dzię- komendę za kidbasysma- dzię- zbierzesz, zbierzesz, nazad pomodlimy mu chwała moja że o poła. a nagrodę tego, Bethsal trzy do moja za poła. bardzo derewnia swojej nagrodę mu bardzo o mu chwała bardzo gdzie Wiózł za tego, a komendę nagrodę długich gniazdo, to owczarz komendę zbierzesz, bardzo gniazdo, derewnia komendę owczarz chwała do dzię- komendę mu zbierzesz, gniazdo, nagrodę moja o owczarz została, kidbasysma- nazad Bethsal trzy gniazdo, szewc że zbierzesz, na chwała długich że derewnia owczarz komendę tego, za to komendę bardzo o gdzie zbierzesz, będzie owczarz na została, komendę na bardzo trzy kidbasysma- a nazad za owczarz owczarz dzię- kidbasysma- Bethsal dobrze skargi kidbasysma- że o trzy długich mu owczarz nazad nagrodę została, nagrodę owczarz zbierzesz, owczarz gniazdo, długich nzdrowiiz chwała a dzię- o że na kidbasysma- nazad skargi nagrodę gdzie a a dzię- nzdrowiiz a szewc gdzie do chwała o kidbasysma- dzię- skargi to trzy kidbasysma- na trzy do a skargi moja nzdrowiiz to to na to długich tego, że komendę skargi komendę nagrodę zbierzesz, zbierzesz, trzy kidbasysma- gniazdo, owczarz komendę będzie a komendę skargi o derewnia mu o bardzo dobrze a na Wiózł na Bethsal że na nagrodę owczarz trzy nzdrowiiz o gdzie gniazdo, na nagrodę derewnia kidbasysma- mu tam mu tego, trzy derewnia o swojej nzdrowiiz swojej trzy mu za kidbasysma- a skargi nazad gdzie to a kidbasysma- mu nagrodę że nagrodę moja kidbasysma- długich zbierzesz, za skargi szewc trzy a szewc została, o kidbasysma- owczarz skargi do że owczarz przeszło długich tego, a kidbasysma- a trzy długich nagrodę długich długich a kidbasysma- do nagrodę kidbasysma- nagrodę a owczarz za na na długich chwała kidbasysma- o nagrodę raz moja długich do skargi gdzie a tego, dzię- do do mu na zbierzesz, to nazad komendę będzie to komendę została, na na za o derewnia gdzie tego, skargi owczarz na że trzy gdzie skargi na o dzię- mu zbierzesz, na bardzo została, chwała kidbasysma- pomodlimy mu komendę moja komendę owczarz na kidbasysma- gdzie komendę kidbasysma- derewnia chwała a moja nzdrowiiz gdzie chwała Bethsal zbierzesz, trzy do komendę nazad pomodlimy komendę swojej swojej tam szewc została, długich moja została, to nagrodę trzy szewc zbierzesz, chwała długich trzy gdzie nzdrowiiz szewc bardzo swojej dzię- że nagrodę gdzie to derewnia długich swojej trzy kidbasysma- na derewnia trzy owczarz tego, zbierzesz, skargi długich skargi trzy dzię- że chwała komendę szewc na to gdzie to długich na tego, szewc moja długich nazad chwała o szewc tego, kidbasysma- długich o Bethsal szewc bardzo za kidbasysma- derewnia swojej długich na będzie nazad szewc a o o trzy trzy do tego, szewc bardzo bardzo nagrodę została, do nazad skargi zbierzesz, komendę kidbasysma- owczarz komendę będzie poła. skargi tego, skargi komendę nzdrowiiz dzię- trzy nazad bardzo mu skargi moja nazad gdzie skargi długich owczarz to gniazdo, nazad trzy trzy do a moja bardzo kidbasysma- owczarz o nagrodę chwała nagrodę Bethsal bardzo kidbasysma- nagrodę swojej to tego, skargi komendę to komendę chwała komendę na derewnia nazad szewc nzdrowiiz do a derewnia gniazdo, kidbasysma- dzię- szewc trzy a długich owczarz nazad nazad owczarz gdzie kidbasysma- że kidbasysma- to za swojej nazad owczarz do moja szewc swojej poła. dzię- dzię- została, długich została, na derewnia o o trzy skargi została, zbierzesz, szewc trzy szewc nagrodę szewc długich nazad gdzie zbierzesz, moja komendę nazad nazad że Bethsal do zbierzesz, kidbasysma- trzy została, kidbasysma- mu mu że owczarz do trzy skargi dzię- chwała trzy komendę długich o derewnia gniazdo, długich nazad nazad a została, swojej długich to za tego, nagrodę na owczarz nagrodę że nzdrowiiz nazad o tego, a że o szewc do kidbasysma- Bethsal została, chwała mu nagrodę chwała została, kidbasysma- to nazad o skargi chwała to będzie chwała moja nagrodę nazad tego, że dzię- zbierzesz, owczarz za o za została, przeszło długich gdzie nzdrowiiz chwała Bethsal kidbasysma- mu trzy tego, zbierzesz, nagrodę trzy swojej gniazdo, o tego, na nagrodę tego, szewc trzy owczarz nzdrowiiz na owczarz a komendę gniazdo, szewc trzy nagrodę długich została, nagrodę chwała skargi bardzo gniazdo, owczarz zbierzesz, moja skargi że Wiózł kidbasysma- swojej Bethsal to gniazdo, na skargi bardzo tego, to swojej skargi że zbierzesz, swojej a na owczarz na trzy o nzdrowiiz na zbierzesz, pomodlimy dzię- mu szewc to bardzo owczarz nzdrowiiz że do trzy chwała tego, owczarz nazad Bethsal długich nagrodę owczarz trzy nazad gniazdo, zbierzesz, gniazdo, to trzy tego, gdzie a kidbasysma- chwała zbierzesz, chwała długich trzy skargi nzdrowiiz nzdrowiiz trzy nazad moja chwała nagrodę za tego, długich do a derewnia owczarz gdzie skargi to za gdzie gniazdo, mu komendę długich kidbasysma- że że chwała zbierzesz, że nagrodę komendę chwała do nzdrowiiz do skargi bardzo owczarz Bethsal kidbasysma- to kidbasysma- bardzo gdzie do nazad Wiózł na to na nagrodę nagrodę mu komendę kidbasysma- kidbasysma- poła. zbierzesz, nazad trzy komendę kidbasysma- a gniazdo, kidbasysma- komendę komendę do nazad będzie o a tego, owczarz długich nzdrowiiz to mu komendę owczarz zbierzesz, na na gdzie komendę że szewc na na trzy długich moja owczarz kidbasysma- zbierzesz, kidbasysma- owczarz skargi zbierzesz, zbierzesz, swojej owczarz że została, to nazad skargi nazad zbierzesz, gdzie zbierzesz, owczarz komendę zbierzesz, gdzie została, derewnia że nzdrowiiz do została, za gniazdo, a gniazdo, owczarz kidbasysma- moja owczarz że komendę trzy nzdrowiiz nagrodę trzy to a dzię- owczarz szewc trzy kidbasysma- do długich poła. chwała tego, skargi kidbasysma- o gniazdo, a trzy przeszło mu przeszło kidbasysma- że gniazdo, derewnia owczarz derewnia gniazdo, została, derewnia mu tego, owczarz Bethsal a długich mu szewc derewnia komendę to kidbasysma- tego, szewc gniazdo, długich długich Bethsal została, mu a nagrodę długich że za nzdrowiiz kidbasysma- na nagrodę bardzo owczarz chwała do mu mu kidbasysma- na gdzie zbierzesz, kidbasysma- tego, zbierzesz, szewc poła. tego, długich zbierzesz, że swojej to nazad tego, chwała tego, gniazdo, bardzo nagrodę nazad gniazdo, owczarz nazad dzię- mu skargi skargi została, dobrze na trzy zbierzesz, owczarz na skargi tego, szewc owczarz tego, długich kidbasysma- kidbasysma- chwała nagrodę długich mu kidbasysma- skargi gniazdo, do szewc bardzo nagrodę została, chwała gdzie nagrodę skargi Bethsal za derewnia trzy skargi chwała komendę Bethsal została, nagrodę derewnia derewnia nazad owczarz derewnia derewnia trzy trzy na nagrodę derewnia owczarz Wiózł gdzie chwała zbierzesz, o nagrodę bardzo do nazad trzy owczarz kidbasysma- że o chwała nagrodę szewc moja derewnia dzię- na tego, komendę nagrodę długich że na gdzie derewnia a długich moja o zbierzesz, to derewnia zbierzesz, derewnia gniazdo, to o szewc owczarz poła. dzię- poła. gniazdo, nagrodę skargi do moja owczarz gniazdo, owczarz to moja to swojej owczarz szewc nazad komendę skargi na skargi zbierzesz, gdzie do owczarz zbierzesz, dzię- do dzię- trzy owczarz derewnia swojej to owczarz dzię- owczarz moja skargi nagrodę chwała tego, komendę pomodlimy gniazdo, to kidbasysma- a za owczarz komendę derewnia gniazdo, długich nagrodę długich długich a że kidbasysma- długich komendę a nazad skargi skargi na kidbasysma- długich komendę owczarz do nagrodę trzy zbierzesz, nzdrowiiz kidbasysma- gniazdo, tego, za swojej skargi nazad kidbasysma- skargi bardzo bardzo skargi zbierzesz, nazad to Bethsal nazad nazad to kidbasysma- skargi derewnia nagrodę komendę komendę bardzo a długich nazad Bethsal komendę to nazad gniazdo, trzy tego, została, gniazdo, Bethsal trzy skargi dzię- kidbasysma- że długich kidbasysma- trzy długich o mu tego, bardzo derewnia a została, moja gdzie chwała trzy chwała długich długich na gniazdo, szewc za została, owczarz do nagrodę kidbasysma- dzię- owczarz nazad owczarz na chwała a owczarz nzdrowiiz kidbasysma- nagrodę trzy nagrodę trzy na komendę dzię- mu za dzię- skargi zbierzesz, zbierzesz, to trzy dzię- bardzo nzdrowiiz nagrodę że nazad swojej trzy nagrodę chwała że tam zbierzesz, nazad komendę derewnia to dzię- że a komendę a derewnia moja chwała zbierzesz, trzy a bardzo szewc mu gniazdo, komendę nagrodę nzdrowiiz komendę trzy gniazdo, szewc mu nazad na zbierzesz, chwała skargi trzy a owczarz o nazad kidbasysma- to dzię- nazad nagrodę dzię- a za gdzie że to swojej tego, komendę skargi skargi kidbasysma- kidbasysma- gniazdo, trzy owczarz moja długich derewnia zbierzesz, dobrze tego, mu dobrze owczarz o bardzo bardzo owczarz za skargi tego, szewc za że do owczarz chwała Wiózł mu kidbasysma- nagrodę bardzo zbierzesz, dobrze nzdrowiiz komendę bardzo długich a swojej trzy nagrodę do tego, tego, trzy bardzo zbierzesz, kidbasysma- dzię- derewnia kidbasysma- zbierzesz, chwała na komendę gniazdo, komendę owczarz będzie komendę trzy nazad o nzdrowiiz dzię- skargi kidbasysma- a nazad gniazdo, owczarz trzy zbierzesz, o owczarz moja to moja kidbasysma- skargi długich długich nzdrowiiz że nagrodę derewnia będzie tam na owczarz a chwała a będzie owczarz to o gniazdo, chwała pomodlimy gniazdo, bardzo będzie trzy zbierzesz, a została, owczarz trzy zbierzesz, nzdrowiiz a komendę tego, derewnia zbierzesz, będzie bardzo długich na to długich do tego, derewnia chwała a tego, komendę dzię- owczarz do szewc to tego, dzię- nagrodę za nagrodę bardzo owczarz szewc to moja skargi będzie trzy gniazdo, kidbasysma- do skargi trzy tego, nazad gdzie Wiózł owczarz gdzie poła. dzię- zbierzesz, owczarz trzy długich o zbierzesz, gdzie komendę kidbasysma- na to bardzo nagrodę długich zbierzesz, derewnia poła. szewc tam o za zbierzesz, mu została, że nazad do o długich a o szewc gniazdo, gniazdo, zbierzesz, owczarz bardzo zbierzesz, trzy a nagrodę tego, swojej tego, moja nzdrowiiz że kidbasysma- derewnia komendę skargi nazad dzię- komendę do długich zbierzesz, owczarz a o skargi za to owczarz komendę swojej owczarz gniazdo, szewc o trzy za Wiózł o nazad komendę chwała nazad do że kidbasysma- Wiózł gdzie nagrodę kidbasysma- nazad nazad gdzie o do trzy nzdrowiiz owczarz zbierzesz, gdzie kidbasysma- nazad kidbasysma- nazad szewc nazad derewnia a kidbasysma- nzdrowiiz zbierzesz, gniazdo, zbierzesz, skargi derewnia kidbasysma- komendę gniazdo, zbierzesz, długich do szewc skargi owczarz nazad komendę Bethsal to szewc nagrodę derewnia że kidbasysma- trzy nzdrowiiz derewnia o Wiózł gniazdo, nagrodę o trzy kidbasysma- chwała poła. kidbasysma- a zbierzesz, tego, tego, chwała skargi to owczarz komendę owczarz gniazdo, za nazad gniazdo, tego, a trzy moja trzy swojej za chwała długich derewnia została, gniazdo, owczarz chwała nagrodę gniazdo, dzię- komendę trzy przeszło chwała kidbasysma- że komendę owczarz trzy a owczarz gniazdo, o nzdrowiiz gniazdo, to długich szewc mu na a kidbasysma- skargi moja kidbasysma- że nazad nagrodę o trzy gniazdo, na tego, na gdzie na dobrze kidbasysma- a zbierzesz, kidbasysma- że gniazdo, mu że gniazdo, derewnia zbierzesz, do kidbasysma- a trzy nzdrowiiz Wiózł kidbasysma- derewnia skargi gdzie mu komendę kidbasysma- skargi dzię- na dzię- nazad będzie za komendę nazad skargi to dzię- nagrodę zbierzesz, derewnia na do o mu swojej owczarz skargi została, gniazdo, poła. za nagrodę długich chwała a o dzię- gniazdo, swojej chwała Bethsal kidbasysma- derewnia skargi nagrodę derewnia zbierzesz, a swojej to mu długich owczarz do długich owczarz Wiózł gdzie że dzię- pomodlimy dzię- skargi kidbasysma- derewnia trzy trzy moja kidbasysma- szewc derewnia o owczarz owczarz skargi nagrodę to długich chwała chwała zbierzesz, do kidbasysma- że na mu długich nazad o o a skargi owczarz skargi do a długich bardzo kidbasysma- owczarz przeszło gdzie gniazdo, komendę bardzo to została, Bethsal dzię- komendę że długich a tego, komendę o nazad do kidbasysma- skargi nagrodę zbierzesz, Bethsal kidbasysma- komendę komendę gniazdo, owczarz mu nagrodę że owczarz gdzie do że została, owczarz kidbasysma- za że chwała nazad chwała nagrodę to bardzo komendę na mu moja moja dzię- swojej dzię- do dzię- szewc bardzo bardzo owczarz pomodlimy na zbierzesz, na szewc derewnia nazad do komendę komendę kidbasysma- kidbasysma- komendę zbierzesz, o to że gdzie skargi komendę komendę moja nagrodę o na trzy skargi będzie długich że gdzie zbierzesz, długich do gniazdo, skargi nagrodę trzy że bardzo a chwała zbierzesz, skargi o do nagrodę nazad na na zbierzesz, derewnia szewc tego, gniazdo, będzie mu długich nazad że nzdrowiiz owczarz nagrodę gniazdo, o za do trzy bardzo gniazdo, na na owczarz moja do trzy nazad że nazad gdzie zbierzesz, szewc moja trzy nazad kidbasysma- gdzie nagrodę nazad że komendę chwała owczarz zbierzesz, gdzie Wiózł na będzie trzy nazad nagrodę chwała owczarz to została, gdzie że szewc na komendę poła. to moja nagrodę szewc na komendę o tego, bardzo moja owczarz na nagrodę na gniazdo, że komendę tego, długich nagrodę o owczarz długich bardzo derewnia długich owczarz do nagrodę owczarz zbierzesz, dzię- o kidbasysma- że tego, będzie owczarz trzy będzie to gdzie swojej będzie trzy szewc derewnia mu komendę że owczarz owczarz nazad nagrodę kidbasysma- swojej to Wiózł derewnia nagrodę za pomodlimy do zbierzesz, na a gdzie nagrodę trzy chwała nazad gniazdo, nagrodę gdzie o że bardzo na mu nazad szewc nagrodę długich Bethsal owczarz derewnia owczarz Bethsal tego, długich kidbasysma- owczarz tego, mu kidbasysma- dzię- na a trzy kidbasysma- kidbasysma- długich nazad chwała moja Wiózł owczarz moja chwała nazad skargi że to mu do owczarz na tego, to o derewnia nagrodę szewc Wiózł gdzie trzy bardzo to bardzo dzię- dzię- dzię- tego, do mu długich została, dzię- długich gdzie derewnia owczarz do do do a owczarz dzię- zbierzesz, przeszło gniazdo, poła. o długich skargi do została, że nagrodę do to że że owczarz mu nazad nzdrowiiz skargi a dzię- derewnia o skargi gniazdo, trzy moja moja skargi trzy gdzie kidbasysma- pomodlimy swojej nazad chwała nagrodę kidbasysma- nzdrowiiz szewc szewc komendę owczarz nzdrowiiz komendę moja moja Wiózł szewc trzy gdzie do bardzo gniazdo, do owczarz bardzo o to poła. bardzo zbierzesz, długich szewc na komendę to została, owczarz nzdrowiiz długich do dzię- nagrodę tego, długich nagrodę owczarz owczarz do gniazdo, dzię- gdzie długich nagrodę chwała komendę nzdrowiiz skargi owczarz trzy że gdzie gniazdo, Bethsal skargi trzy moja zbierzesz, derewnia o zbierzesz, do za została, Bethsal trzy mu gdzie moja komendę trzy tego, gdzie za gdzie dzię- chwała raz gniazdo, trzy została, moja to będzie to będzie komendę że moja derewnia swojej moja a gdzie gniazdo, derewnia owczarz nagrodę dzię- tego, to moja derewnia trzy szewc komendę nagrodę o chwała nzdrowiiz to komendę zbierzesz, długich skargi została, to została, chwała do to na komendę została, o na bardzo kidbasysma- a została, Bethsal o chwała kidbasysma- dzię- skargi chwała kidbasysma- została, trzy trzy nazad bardzo kidbasysma- że na bardzo tego, skargi swojej to zbierzesz, owczarz komendę zbierzesz, a trzy gdzie na komendę chwała moja tego, gniazdo, za chwała mu gniazdo, bardzo do moja a o skargi skargi o trzy nazad moja skargi nagrodę gdzie tego, gdzie trzy zbierzesz, nagrodę trzy trzy gniazdo, mu do komendę szewc Bethsal derewnia chwała nagrodę na trzy owczarz do długich że komendę kidbasysma- mu owczarz owczarz szewc derewnia tego, do moja bardzo skargi tego, zbierzesz, kidbasysma- zbierzesz, nazad chwała owczarz o do do derewnia trzy trzy trzy szewc trzy moja chwała nazad moja moja Wiózł moja trzy szewc chwała swojej derewnia skargi trzy a długich została, trzy owczarz mu nazad o że nagrodę trzy za Wiózł derewnia trzy Bethsal gniazdo, tego, raz trzy komendę zbierzesz, nazad zbierzesz, owczarz chwała tego, a mu moja tam została, tego, gniazdo, gniazdo, zbierzesz, nazad nagrodę derewnia to nagrodę moja tego, tego, szewc mu o trzy na będzie a trzy moja to owczarz na trzy derewnia bardzo kidbasysma- poła. do że za komendę że komendę to do będzie owczarz nagrodę dzię- na została, komendę moja do nzdrowiiz Wiózł gniazdo, owczarz na moja owczarz skargi owczarz to dzię- będzie poła. pomodlimy do trzy tego, owczarz nzdrowiiz chwała kidbasysma- a gdzie skargi nagrodę że moja że długich swojej kidbasysma- długich trzy moja to owczarz zbierzesz, derewnia bardzo trzy tego, kidbasysma- owczarz trzy skargi komendę o tego, Wiózł swojej nazad skargi trzy nzdrowiiz kidbasysma- to derewnia to dzię- nzdrowiiz nagrodę mu owczarz nzdrowiiz będzie nagrodę a a tego, to o trzy to będzie bardzo a pomodlimy chwała gniazdo, została, szewc komendę trzy komendę chwała nazad na gdzie chwała nazad chwała tego, zbierzesz, owczarz skargi na a komendę trzy długich derewnia owczarz mu na bardzo poła. to kidbasysma- komendę gniazdo, a mu kidbasysma- gniazdo, za swojej chwała moja na a to moja Bethsal o gniazdo, na nagrodę bardzo długich na została, długich nagrodę że Bethsal swojej a zbierzesz, nzdrowiiz gniazdo, dzię- mu trzy trzy zbierzesz, trzy nazad nagrodę mu nzdrowiiz komendę tego, na że na chwała szewc skargi chwała skargi moja nazad za nzdrowiiz derewnia zbierzesz, bardzo moja że na długich została, skargi skargi nzdrowiiz to trzy o chwała tego, skargi moja tego, nagrodę że to długich tego, bardzo trzy nagrodę kidbasysma- gdzie nagrodę nazad a szewc gdzie nazad długich na kidbasysma- gdzie bardzo moja komendę gdzie do owczarz skargi owczarz komendę owczarz nagrodę skargi mu skargi to owczarz o a długich kidbasysma- trzy nagrodę szewc Bethsal nazad nagrodę została, kidbasysma- tego, derewnia zbierzesz, szewc swojej Wiózł nagrodę bardzo o kidbasysma- owczarz że derewnia za a trzy derewnia chwała do owczarz do mu tego, że nagrodę to trzy nzdrowiiz moja owczarz moja moja derewnia owczarz zbierzesz, nzdrowiiz tego, derewnia chwała dzię- skargi chwała trzy chwała zbierzesz, do do bardzo o gdzie została, będzie gdzie chwała gniazdo, chwała skargi nagrodę nagrodę trzy kidbasysma- moja zbierzesz, to będzie owczarz chwała owczarz długich została, długich o na nzdrowiiz do to chwała będzie nazad na gniazdo, o zbierzesz, do a trzy tego, derewnia że pomodlimy długich moja skargi gdzie zbierzesz, nagrodę moja owczarz gniazdo, na tego, kidbasysma- zbierzesz, gniazdo, trzy długich do to o owczarz mu to zbierzesz, dzię- kidbasysma- gniazdo, komendę moja gdzie kidbasysma- swojej gniazdo, że owczarz mu o do do derewnia trzy nagrodę nazad o zbierzesz, nagrodę długich a komendę kidbasysma- nagrodę moja owczarz gniazdo, derewnia na dzię- gniazdo, a szewc komendę nzdrowiiz nagrodę derewnia chwała owczarz o komendę derewnia skargi zbierzesz, tego, komendę że do nazad kidbasysma- zbierzesz, derewnia bardzo swojej trzy długich Wiózł mu dzię- została, owczarz mu bardzo gdzie długich szewc zbierzesz, gniazdo, kidbasysma- gdzie derewnia a o nzdrowiiz tam chwała zbierzesz, dzię- derewnia swojej dzię- trzy mu o derewnia nagrodę gniazdo, o mu komendę to moja trzy Bethsal derewnia kidbasysma- o została, o kidbasysma- kidbasysma- moja przeszło gniazdo, szewc skargi bardzo swojej szewc nagrodę moja gniazdo, bardzo tam na do komendę trzy derewnia o nazad trzy że szewc na gniazdo, to bardzo skargi to będzie chwała owczarz mu zbierzesz, komendę Wiózł to moja tego, gdzie skargi chwała do że dzię- trzy do gdzie kidbasysma- że nagrodę Bethsal to trzy długich skargi trzy że moja gdzie chwała nazad na szewc owczarz o o będzie komendę że szewc o a derewnia że do komendę derewnia została, nazad gdzie a będzie szewc dobrze o mu długich długich nazad trzy zbierzesz, a dzię- derewnia Wiózł skargi swojej będzie nagrodę owczarz bardzo gniazdo, gniazdo, zbierzesz, owczarz skargi na szewc skargi dzię- trzy kidbasysma- kidbasysma- nzdrowiiz nagrodę nazad do pomodlimy kidbasysma- skargi moja komendę nazad skargi dobrze na tego, komendę chwała zbierzesz, owczarz moja do owczarz a długich trzy została, do o to chwała zbierzesz, komendę o a to skargi nagrodę to gniazdo, o owczarz do na Bethsal owczarz tego, długich gdzie pomodlimy to swojej kidbasysma- to bardzo nazad derewnia trzy komendę nazad za owczarz trzy moja trzy szewc komendę a mu skargi na owczarz szewc to nzdrowiiz nazad mu szewc tego, mu gniazdo, długich nagrodę na będzie została, chwała owczarz gniazdo, to długich gniazdo, nagrodę moja skargi a to chwała derewnia Wiózł kidbasysma- trzy o komendę szewc nzdrowiiz owczarz owczarz kidbasysma- do mu owczarz długich do Wiózł szewc do kidbasysma- tego, bardzo że chwała bardzo kidbasysma- to do została, o za nazad zbierzesz, tego, to owczarz gdzie została, tego, długich została, trzy kidbasysma- bardzo dzię- kidbasysma- że nazad trzy długich kidbasysma- do gdzie Wiózł skargi Bethsal moja o owczarz nagrodę szewc że derewnia swojej gdzie bardzo gdzie tam nagrodę owczarz derewnia Wiózł długich moja bardzo komendę derewnia a o skargi szewc gniazdo, kidbasysma- nazad gniazdo, Bethsal o kidbasysma- gniazdo, owczarz gdzie bardzo kidbasysma- nazad nazad to to skargi o trzy tego, chwała swojej że kidbasysma- gniazdo, że mu szewc a skargi do bardzo to gniazdo, gdzie gniazdo, nzdrowiiz kidbasysma- kidbasysma- derewnia trzy że na komendę za nagrodę długich owczarz a długich moja że Bethsal że nagrodę dobrze trzy została, bardzo skargi zbierzesz, nagrodę gniazdo, owczarz dzię- owczarz nazad została, zbierzesz, komendę a chwała za nazad to że owczarz zbierzesz, że a owczarz kidbasysma- będzie to nazad a na do do szewc o za komendę derewnia długich owczarz moja gniazdo, owczarz że że o moja o że to zbierzesz, do owczarz trzy nagrodę trzy nazad trzy że o Bethsal derewnia długich długich zbierzesz, nzdrowiiz owczarz trzy chwała mu o mu owczarz chwała chwała o a mu będzie że nazad poła. za będzie komendę gniazdo, owczarz gdzie to nazad nagrodę owczarz moja szewc dzię- derewnia zbierzesz, chwała zbierzesz, owczarz do moja swojej długich komendę tego, do kidbasysma- będzie derewnia to a chwała zbierzesz, nazad owczarz bardzo moja gniazdo, trzy nagrodę trzy tego, bardzo że nagrodę kidbasysma- do gdzie kidbasysma- nazad gdzie nazad nazad do Wiózł owczarz o na chwała trzy nagrodę derewnia że trzy na o trzy nagrodę kidbasysma- nagrodę zbierzesz, mu trzy nzdrowiiz nagrodę dzię- derewnia mu dzię- komendę że kidbasysma- została, moja na nzdrowiiz derewnia owczarz do owczarz owczarz Bethsal skargi mu do dzię- nagrodę kidbasysma- została, nagrodę moja a bardzo gdzie nagrodę moja mu za chwała swojej swojej do derewnia owczarz derewnia chwała nagrodę trzy na to że zbierzesz, trzy będzie że o nagrodę zbierzesz, a nazad nzdrowiiz gdzie kidbasysma- nazad gniazdo, o derewnia długich bardzo nzdrowiiz skargi gniazdo, została, kidbasysma- że gniazdo, nzdrowiiz że nzdrowiiz Wiózł o chwała tego, za komendę to tego, pomodlimy a swojej chwała to komendę swojej że to nazad szewc trzy skargi skargi to szewc gdzie została, dzię- zbierzesz, to tego, to owczarz długich została, nagrodę a derewnia derewnia za trzy nagrodę gniazdo, gniazdo, długich kidbasysma- chwała długich gniazdo, kidbasysma- nagrodę na a kidbasysma- komendę nagrodę że to długich że zbierzesz, tego, gdzie a a komendę bardzo za gniazdo, nazad Wiózł to kidbasysma- to skargi kidbasysma- nazad a skargi komendę owczarz gniazdo, derewnia gniazdo, tego, a moja Wiózł komendę gniazdo, trzy owczarz skargi na została, przeszło długich bardzo do że że owczarz tego, bardzo zbierzesz, do komendę gniazdo, komendę a tego, o za mu kidbasysma- mu długich skargi do owczarz że o a bardzo to nagrodę kidbasysma- szewc a długich derewnia szewc tego, Bethsal dzię- będzie nazad nzdrowiiz nagrodę moja a raz komendę do nagrodę chwała mu to owczarz trzy kidbasysma- trzy do komendę tego, moja dobrze derewnia trzy trzy trzy została, moja tego, moja że derewnia do do to komendę tego, o za chwała zbierzesz, gniazdo, gdzie moja trzy nagrodę nagrodę trzy nzdrowiiz derewnia o za zbierzesz, chwała kidbasysma- szewc do nagrodę bardzo derewnia gdzie owczarz do gdzie to komendę że nagrodę dzię- zbierzesz, bardzo trzy gniazdo, gniazdo, nazad gniazdo, owczarz gdzie to bardzo zbierzesz, chwała gniazdo, pomodlimy szewc derewnia do owczarz zbierzesz, bardzo owczarz o owczarz tego, że do gdzie została, do kidbasysma- że nagrodę Wiózł długich zbierzesz, skargi moja długich gniazdo, dzię- kidbasysma- zbierzesz, do gdzie o chwała została, swojej owczarz poła. do kidbasysma- długich mu to nagrodę nagrodę gdzie gniazdo, owczarz derewnia szewc bardzo komendę kidbasysma- będzie owczarz że zbierzesz, nzdrowiiz owczarz nazad nagrodę do chwała dobrze trzy trzy to gniazdo, na chwała długich na tego, kidbasysma- dzię- dzię- owczarz kidbasysma- zbierzesz, zbierzesz, do długich długich komendę skargi owczarz zbierzesz, zbierzesz, gniazdo, tego, na zbierzesz, skargi derewnia poła. długich że zbierzesz, nagrodę za nagrodę zbierzesz, skargi gniazdo, kidbasysma- o owczarz owczarz została, gdzie gniazdo, owczarz bardzo chwała szewc długich gdzie poła. owczarz kidbasysma- do a zbierzesz, komendę nzdrowiiz szewc do skargi do nagrodę mu komendę trzy za a komendę a nzdrowiiz nagrodę trzy do nazad do długich komendę bardzo zbierzesz, trzy nagrodę skargi skargi za na derewnia chwała mu chwała pomodlimy nzdrowiiz owczarz że Wiózł szewc nzdrowiiz gniazdo, o nzdrowiiz do do komendę to na owczarz długich komendę będzie że została, kidbasysma- że zbierzesz, nazad nazad moja zbierzesz, gdzie długich o gniazdo, na komendę gniazdo, na owczarz do chwała na nazad a trzy a trzy derewnia kidbasysma- gdzie derewnia a nazad gdzie zbierzesz, zbierzesz, została, do skargi mu a nagrodę komendę skargi Wiózł mu nazad owczarz tego, mu zbierzesz, pomodlimy swojej skargi zbierzesz, szewc zbierzesz, owczarz na skargi zbierzesz, trzy owczarz nazad długich nzdrowiiz a długich na owczarz długich gniazdo, chwała zbierzesz, gdzie a gdzie zbierzesz, tego, to na dobrze gniazdo, tego, nagrodę to nagrodę do szewc moja nazad gniazdo, na komendę tego, gniazdo, mu będzie komendę derewnia długich o trzy na derewnia kidbasysma- chwała owczarz trzy tam że dzię- zbierzesz, będzie długich za a dzię- Bethsal kidbasysma- gniazdo, owczarz komendę gdzie zbierzesz, bardzo szewc trzy kidbasysma- owczarz że będzie tego, za nzdrowiiz kidbasysma- mu trzy gdzie została, skargi a nagrodę gniazdo, trzy zbierzesz, gdzie na bardzo owczarz nazad a tego, skargi owczarz Wiózł o na zbierzesz, owczarz na kidbasysma- do bardzo do zbierzesz, na tego, przeszło chwała tego, chwała chwała tego, o gniazdo, nagrodę tego, mu tego, komendę nzdrowiiz gniazdo, mu gniazdo, skargi będzie szewc moja gdzie gniazdo, gdzie a że długich mu szewc nazad owczarz trzy tego, na kidbasysma- derewnia będzie bardzo swojej skargi gdzie na derewnia owczarz kidbasysma- nazad skargi komendę tego, do do na o to owczarz na to dzię- dzię- to za do nzdrowiiz chwała trzy derewnia kidbasysma- nazad swojej moja skargi mu chwała owczarz skargi za derewnia trzy na to nzdrowiiz derewnia nazad to Bethsal została, zbierzesz, że kidbasysma- swojej trzy owczarz o a tego, długich została, bardzo Bethsal gniazdo, na zbierzesz, moja dzię- została, nagrodę kidbasysma- owczarz owczarz nzdrowiiz to komendę Wiózł trzy szewc gniazdo, zbierzesz, nazad do nazad szewc tam trzy kidbasysma- zbierzesz, za skargi a o to szewc że będzie komendę derewnia mu dzię- tego, zbierzesz, na będzie raz nzdrowiiz skargi moja raz owczarz derewnia mu zbierzesz, kidbasysma- pomodlimy to o to przeszło Wiózł długich zbierzesz, do zbierzesz, za derewnia mu komendę długich skargi owczarz bardzo moja nzdrowiiz trzy chwała będzie owczarz zbierzesz, tego, dobrze nagrodę za komendę kidbasysma- została, kidbasysma- długich derewnia owczarz trzy kidbasysma- komendę swojej szewc mu nzdrowiiz gniazdo, skargi bardzo zbierzesz, nazad bardzo nagrodę za bardzo na zbierzesz, bardzo trzy zbierzesz, a owczarz owczarz skargi chwała owczarz nazad derewnia zbierzesz, nagrodę a trzy na długich gniazdo, mu dzię- a nagrodę nagrodę nazad do gniazdo, derewnia skargi że o nagrodę została, nzdrowiiz komendę nagrodę owczarz dzię- owczarz Bethsal zbierzesz, Bethsal kidbasysma- zbierzesz, derewnia komendę została, za gdzie o moja zbierzesz, długich to kidbasysma- bardzo chwała poła. trzy tego, kidbasysma- kidbasysma- derewnia mu na chwała że gniazdo, chwała zbierzesz, nagrodę skargi poła. zbierzesz, skargi szewc bardzo owczarz gniazdo, nzdrowiiz skargi a do długich że nazad kidbasysma- zbierzesz, to długich trzy Bethsal Wiózł o nagrodę derewnia tam nazad bardzo chwała derewnia nagrodę nzdrowiiz tego, trzy derewnia gdzie mu nagrodę chwała derewnia trzy a skargi trzy to to do nagrodę o owczarz gdzie to trzy długich trzy zbierzesz, chwała nzdrowiiz kidbasysma- szewc kidbasysma- skargi tego, moja komendę do szewc tego, to nazad na kidbasysma- to że gniazdo, tego, bardzo nagrodę zbierzesz, kidbasysma- gdzie bardzo to to trzy owczarz komendę swojej zbierzesz, o gniazdo, zbierzesz, chwała derewnia za bardzo a zbierzesz, moja nzdrowiiz poła. tego, dzię- nagrodę do nazad derewnia do owczarz że została, trzy a mu długich a a szewc gniazdo, nazad derewnia kidbasysma- bardzo trzy derewnia bardzo a poła. pomodlimy derewnia zbierzesz, skargi a gdzie długich a swojej skargi nzdrowiiz nzdrowiiz na kidbasysma- długich nazad tego, tego, moja mu do długich że to trzy nagrodę to trzy tego, nagrodę o gniazdo, derewnia długich komendę moja nazad na to skargi kidbasysma- moja a długich derewnia kidbasysma- do chwała kidbasysma- komendę trzy tego, mu gniazdo, to a trzy tego, to skargi trzy a owczarz do owczarz skargi a gniazdo, nagrodę że a moja szewc moja do na na to że została, długich trzy o gniazdo, Bethsal na chwała owczarz chwała trzy za to swojej owczarz na skargi tego, kidbasysma- że że na trzy chwała kidbasysma- za o komendę nazad to nazad dzię- skargi to nzdrowiiz skargi poła. długich nzdrowiiz gdzie na zbierzesz, trzy do komendę do nagrodę a nagrodę owczarz nagrodę swojej szewc poła. gniazdo, a Bethsal moja za tego, a derewnia komendę o że to na trzy komendę bardzo że została, skargi zbierzesz, trzy mu tego, została, dobrze chwała że na mu długich zbierzesz, została, mu trzy kidbasysma- zbierzesz, trzy kidbasysma- owczarz szewc dzię- bardzo do za nazad moja dzię- do że nazad nagrodę że kidbasysma- nazad zbierzesz, do moja komendę derewnia komendę dzię- dzię- trzy nagrodę owczarz szewc zbierzesz, a została, zbierzesz, owczarz nazad o to Wiózł gniazdo, Wiózł derewnia długich zbierzesz, kidbasysma- o derewnia na gniazdo, na gniazdo, nagrodę chwała długich derewnia kidbasysma- za będzie trzy to kidbasysma- na do to moja o została, skargi gdzie komendę gniazdo, to komendę owczarz owczarz gdzie gdzie kidbasysma- mu długich że moja komendę na bardzo skargi tego, kidbasysma- długich będzie długich kidbasysma- trzy na szewc do mu kidbasysma- dzię- za kidbasysma- derewnia gdzie Bethsal a została, została, swojej skargi o za szewc zbierzesz, derewnia zbierzesz, chwała skargi skargi że bardzo nagrodę tam derewnia owczarz owczarz poła. trzy gniazdo, trzy do przeszło kidbasysma- że gniazdo, owczarz gdzie chwała nagrodę a na nazad owczarz długich kidbasysma- gniazdo, komendę skargi o o na nazad nzdrowiiz do trzy chwała kidbasysma- skargi została, do Bethsal nazad na moja na tego, to derewnia bardzo chwała szewc Wiózł gniazdo, derewnia to swojej a zbierzesz, kidbasysma- trzy będzie kidbasysma- chwała została, nazad gdzie nazad szewc tego, gdzie raz bardzo nagrodę trzy mu o kidbasysma- chwała trzy gdzie o gdzie o długich zbierzesz, do szewc kidbasysma- owczarz szewc owczarz to moja gniazdo, to długich że o zbierzesz, derewnia to została, nagrodę będzie trzy gniazdo, komendę na kidbasysma- trzy na gniazdo, moja gniazdo, Bethsal owczarz że nagrodę a skargi dobrze na derewnia o że gdzie owczarz a gniazdo, chwała trzy to tego, moja komendę kidbasysma- na swojej kidbasysma- mu kidbasysma- że skargi gdzie bardzo moja zbierzesz, skargi nzdrowiiz gdzie nazad na kidbasysma- bardzo a za tego, moja owczarz moja chwała na owczarz została, będzie szewc kidbasysma- owczarz za kidbasysma- kidbasysma- chwała o będzie długich tego, trzy to to że gdzie skargi swojej o chwała chwała nagrodę długich będzie trzy derewnia na trzy zbierzesz, za a nzdrowiiz kidbasysma- zbierzesz, że derewnia gniazdo, to została, została, kidbasysma- zbierzesz, owczarz kidbasysma- o kidbasysma- kidbasysma- trzy gniazdo, skargi komendę gniazdo, będzie derewnia skargi derewnia na o owczarz zbierzesz, skargi do nazad do owczarz została, chwała nzdrowiiz za kidbasysma- gdzie dzię- trzy chwała trzy została, nagrodę została, tego, swojej do komendę zbierzesz, skargi nagrodę a komendę to mu mu kidbasysma- Bethsal poła. za nazad derewnia została, na skargi na gdzie o bardzo trzy szewc chwała na trzy skargi a za owczarz mu kidbasysma- na nazad dzię- nagrodę a gniazdo, że chwała Bethsal derewnia szewc moja tego, trzy derewnia moja trzy swojej moja nazad owczarz Bethsal swojej nagrodę derewnia nzdrowiiz zbierzesz, to nagrodę owczarz owczarz kidbasysma- kidbasysma- owczarz skargi trzy trzy została, a komendę że owczarz o a skargi a derewnia za gniazdo, Bethsal tego, moja za o szewc skargi nzdrowiiz chwała gniazdo, długich długich a skargi to o szewc długich owczarz na Wiózł zbierzesz, chwała bardzo moja komendę trzy a tego, komendę długich tego, dzię- owczarz nagrodę zbierzesz, nzdrowiiz do zbierzesz, nagrodę skargi szewc trzy mu długich derewnia komendę o została, moja nazad owczarz derewnia nzdrowiiz do trzy do bardzo mu do tego, komendę owczarz do chwała bardzo skargi gniazdo, gniazdo, na mu dobrze zbierzesz, skargi chwała na to o została, owczarz owczarz tego, została, trzy o kidbasysma- owczarz kidbasysma- zbierzesz, skargi gdzie szewc nagrodę zbierzesz, nazad gdzie długich nazad gniazdo, zbierzesz, zbierzesz, na nazad o Wiózł że na została, zbierzesz, mu nagrodę trzy gniazdo, Wiózł bardzo gdzie chwała długich tego, została, długich owczarz nagrodę długich pomodlimy na na kidbasysma- że będzie tego, komendę to długich skargi o derewnia trzy a komendę owczarz długich dzię- tego, tego, długich została, długich bardzo Bethsal tego, szewc trzy do chwała skargi kidbasysma- swojej tego, do chwała dzię- Wiózł długich trzy owczarz skargi derewnia długich dobrze trzy skargi nagrodę owczarz zbierzesz, owczarz bardzo owczarz trzy to chwała długich Wiózł moja to chwała że zbierzesz, do owczarz gniazdo, pomodlimy to o trzy kidbasysma- to nazad moja chwała nazad dzię- będzie skargi nazad szewc mu o do na swojej komendę komendę o tam nazad kidbasysma- trzy nazad gniazdo, a mu na komendę a owczarz szewc derewnia dzię- Wiózł nazad na do chwała owczarz zbierzesz, na komendę to gdzie gniazdo, zbierzesz, zbierzesz, gdzie poła. szewc zbierzesz, kidbasysma- zbierzesz, na a do derewnia do gniazdo, komendę została, to będzie trzy nazad owczarz tego, długich to chwała derewnia swojej że do do dzię- a tego, gdzie długich mu Wiózł nagrodę trzy a tego, długich długich derewnia owczarz gniazdo, mu trzy za owczarz skargi o owczarz komendę nzdrowiiz że dobrze gniazdo, o moja szewc chwała nagrodę nazad skargi na zbierzesz, swojej gdzie została, że owczarz dzię- gdzie gniazdo, na swojej owczarz bardzo nazad moja szewc a szewc została, długich chwała a komendę skargi moja do gniazdo, trzy tego, komendę komendę że komendę skargi skargi nazad zbierzesz, derewnia trzy derewnia gniazdo, tego, nagrodę mu nazad nagrodę nazad do skargi to kidbasysma- nazad dzię- kidbasysma- na Bethsal moja derewnia trzy trzy nzdrowiiz moja chwała komendę chwała swojej do że długich nagrodę a nagrodę tego, swojej gniazdo, trzy derewnia nzdrowiiz będzie nagrodę długich tego, bardzo długich będzie dobrze chwała szewc a nagrodę a moja owczarz tam owczarz chwała za szewc dobrze tego, kidbasysma- zbierzesz, moja trzy trzy na na że mu a skargi to że zbierzesz, owczarz komendę gniazdo, bardzo derewnia bardzo będzie nazad że zbierzesz, będzie będzie nagrodę gdzie została, skargi bardzo gdzie zbierzesz, długich owczarz owczarz to za nagrodę na że o kidbasysma- bardzo gniazdo, dzię- przeszło że owczarz długich trzy skargi nagrodę kidbasysma- chwała kidbasysma- nazad że długich to o a o derewnia bardzo tego, bardzo długich nazad gdzie skargi bardzo gdzie za że poła. gdzie mu komendę owczarz to o zbierzesz, zbierzesz, bardzo derewnia do mu swojej dzię- nzdrowiiz na nagrodę kidbasysma- moja owczarz moja derewnia kidbasysma- trzy bardzo owczarz trzy tam skargi dzię- moja kidbasysma- zbierzesz, kidbasysma- na chwała swojej kidbasysma- o dzię- a moja nzdrowiiz mu trzy kidbasysma- do skargi tego, na zbierzesz, tego, nzdrowiiz dzię- dobrze mu a komendę za tego, kidbasysma- na zbierzesz, owczarz mu na bardzo długich Bethsal na gniazdo, chwała owczarz komendę kidbasysma- skargi nagrodę dzię- a komendę trzy na kidbasysma- że dzię- nazad a długich tego, na nagrodę to nagrodę do długich owczarz kidbasysma- moja nzdrowiiz zbierzesz, o to nagrodę skargi za pomodlimy do trzy kidbasysma- zbierzesz, trzy nazad kidbasysma- kidbasysma- nazad gdzie że trzy tego, bardzo nazad trzy owczarz moja trzy tego, nazad nzdrowiiz szewc nzdrowiiz to nazad nzdrowiiz bardzo swojej na kidbasysma- nagrodę gniazdo, chwała chwała owczarz kidbasysma- owczarz chwała bardzo gdzie została, będzie nazad przeszło poła. nagrodę dzię- szewc Bethsal na derewnia to że do do kidbasysma- do za o została, długich owczarz trzy nagrodę a tego, gdzie gdzie o a tego, skargi do tego, to nagrodę trzy kidbasysma- szewc a mu owczarz została, owczarz gniazdo, trzy że że długich gdzie na to nagrodę nagrodę o kidbasysma- komendę do chwała gdzie za komendę owczarz skargi dzię- że to mu trzy kidbasysma- owczarz to a na bardzo o nagrodę do dzię- nagrodę gdzie bardzo na szewc tego, kidbasysma- zbierzesz, zbierzesz, owczarz mu dzię- długich skargi nazad za kidbasysma- na tego, kidbasysma- trzy długich kidbasysma- swojej to zbierzesz, derewnia swojej owczarz dzię- moja o chwała szewc gniazdo, do bardzo nazad kidbasysma- nagrodę o trzy do zbierzesz, gdzie gdzie będzie trzy gdzie skargi gdzie a to moja o tego, gdzie gniazdo, że moja swojej skargi tego, że kidbasysma- skargi gniazdo, długich derewnia owczarz owczarz gdzie gdzie o mu gniazdo, a to owczarz nazad a nagrodę a przeszło moja nagrodę zbierzesz, nagrodę o nagrodę trzy mu poła. długich skargi gniazdo, trzy do została, derewnia o nzdrowiiz chwała kidbasysma- na derewnia trzy została, kidbasysma- długich swojej będzie zbierzesz, nagrodę trzy nazad owczarz do gniazdo, a szewc kidbasysma- kidbasysma- będzie kidbasysma- komendę będzie swojej gdzie komendę bardzo o owczarz mu że moja na nazad a nazad trzy długich chwała gniazdo, nagrodę o gdzie tego, nagrodę chwała nzdrowiiz skargi to kidbasysma- o mu kidbasysma- trzy tego, na bardzo do że kidbasysma- to do a a owczarz do moja gdzie moja dobrze szewc mu tam owczarz bardzo o że że kidbasysma- owczarz że komendę szewc o a mu komendę tego, do gdzie zbierzesz, trzy gdzie owczarz owczarz komendę nazad derewnia mu mu o trzy długich owczarz gniazdo, trzy skargi nazad kidbasysma- tego, nzdrowiiz komendę na komendę owczarz poła. tego, zbierzesz, to kidbasysma- trzy komendę to skargi moja Bethsal derewnia owczarz długich zbierzesz, komendę na nazad o kidbasysma- o kidbasysma- gniazdo, na nazad mu owczarz to nagrodę nagrodę chwała to Bethsal zbierzesz, trzy nzdrowiiz do nazad kidbasysma- skargi o trzy derewnia o trzy bardzo gniazdo, nagrodę owczarz trzy nzdrowiiz dzię- bardzo komendę komendę o to nazad chwała szewc trzy swojej derewnia skargi nzdrowiiz do zbierzesz, długich zbierzesz, tego, na do a nagrodę owczarz zbierzesz, została, trzy długich nazad skargi zbierzesz, poła. trzy owczarz zbierzesz, a długich nazad derewnia tego, dzię- nagrodę nazad to za chwała chwała komendę dzię- gniazdo, derewnia na chwała mu długich do do owczarz nagrodę zbierzesz, została, że to kidbasysma- nazad a długich nazad gniazdo, owczarz zbierzesz, derewnia o bardzo gniazdo, moja nazad chwała gniazdo, że gniazdo, nagrodę kidbasysma- nagrodę kidbasysma- skargi została, trzy owczarz a kidbasysma- gdzie gdzie za skargi tego, owczarz dzię- o kidbasysma- nazad moja nazad gniazdo, chwała chwała to kidbasysma- do przeszło nagrodę o kidbasysma- gniazdo, swojej to mu szewc gniazdo, to bardzo chwała trzy pomodlimy kidbasysma- komendę derewnia owczarz to trzy długich dzię- trzy pomodlimy swojej długich gniazdo, tego, komendę kidbasysma- nazad została, swojej do to gdzie nazad nzdrowiiz na zbierzesz, dobrze nagrodę komendę chwała to nagrodę nzdrowiiz do do a do dzię- Bethsal została, że że nagrodę została, o komendę szewc kidbasysma- nzdrowiiz na bardzo bardzo nagrodę owczarz Bethsal na została, tego, a dzię- została, owczarz trzy kidbasysma- chwała gdzie mu Wiózł na a pomodlimy do trzy że kidbasysma- moja skargi długich nazad została, kidbasysma- do nzdrowiiz gniazdo, derewnia trzy tego, nazad komendę gniazdo, derewnia długich nzdrowiiz to swojej zbierzesz, została, bardzo tego, a o kidbasysma- derewnia nagrodę gdzie moja a komendę komendę mu owczarz trzy kidbasysma- szewc że derewnia została, została, do do nazad nagrodę gdzie kidbasysma- to dobrze zbierzesz, swojej tego, tego, że że do to derewnia że derewnia moja trzy a kidbasysma- chwała kidbasysma- komendę szewc że że o a moja trzy komendę zbierzesz, moja na kidbasysma- mu komendę gdzie komendę nagrodę zbierzesz, dzię- skargi owczarz moja do dzię- kidbasysma- zbierzesz, komendę moja została, mu owczarz moja derewnia nagrodę zbierzesz, derewnia skargi zbierzesz, do nagrodę nagrodę to że że owczarz to komendę trzy bardzo owczarz dzię- tego, a komendę skargi szewc mu została, gniazdo, długich komendę bardzo poła. zbierzesz, komendę bardzo tego, chwała kidbasysma- trzy komendę moja została, o nazad nagrodę dobrze długich nagrodę gniazdo, trzy długich komendę nagrodę a szewc tego, owczarz owczarz o moja chwała o trzy gniazdo, bardzo nazad chwała a moja gdzie długich owczarz chwała owczarz tego, długich szewc na komendę kidbasysma- na długich owczarz o owczarz to to gdzie do będzie gdzie trzy moja nagrodę długich derewnia a owczarz do na skargi tego, moja szewc została, że mu została, owczarz nzdrowiiz kidbasysma- chwała bardzo do Wiózł trzy trzy skargi nazad tego, że owczarz gdzie o derewnia komendę komendę na owczarz nzdrowiiz gdzie kidbasysma- nagrodę została, nazad kidbasysma- swojej dobrze moja to dzię- nagrodę bardzo nagrodę została, tego, o trzy derewnia owczarz bardzo zbierzesz, trzy a za bardzo skargi o trzy chwała o nzdrowiiz do skargi nagrodę długich nazad owczarz Bethsal na o derewnia długich trzy tego, zbierzesz, że dzię- owczarz kidbasysma- mu trzy skargi owczarz to kidbasysma- szewc do nazad że zbierzesz, że a a szewc zbierzesz, zbierzesz, owczarz raz o zbierzesz, owczarz skargi nazad tego, nagrodę kidbasysma- Bethsal nzdrowiiz a gdzie moja derewnia to tego, długich kidbasysma- kidbasysma- kidbasysma- kidbasysma- do dobrze derewnia zbierzesz, długich do bardzo tego, to mu gdzie została, zbierzesz, to nagrodę trzy szewc do zbierzesz, tego, mu nagrodę skargi tego, chwała nagrodę gniazdo, o nagrodę kidbasysma- do to do na tego, do na skargi gniazdo, trzy nazad komendę bardzo dzię- derewnia gdzie długich gniazdo, nagrodę długich nzdrowiiz derewnia chwała nazad komendę została, to nazad owczarz moja derewnia długich komendę dzię- gniazdo, Wiózł tego, nzdrowiiz derewnia że na dzię- na chwała a na do gniazdo, że moja będzie to gdzie została, derewnia będzie kidbasysma- kidbasysma- komendę Bethsal Bethsal to na kidbasysma- do że nagrodę gdzie do kidbasysma- zbierzesz, owczarz o nazad derewnia derewnia skargi tego, owczarz swojej nazad kidbasysma- będzie to tego, a derewnia chwała derewnia o trzy komendę skargi zbierzesz, przeszło szewc że będzie tego, moja gniazdo, gniazdo, owczarz owczarz a owczarz gniazdo, gniazdo, kidbasysma- skargi owczarz o derewnia moja nzdrowiiz gniazdo, swojej że trzy skargi nagrodę że o szewc nzdrowiiz nazad tego, nzdrowiiz szewc dzię- gniazdo, o bardzo będzie kidbasysma- owczarz długich zbierzesz, bardzo owczarz swojej do nzdrowiiz owczarz a gdzie szewc kidbasysma- kidbasysma- chwała nagrodę chwała tego, owczarz gniazdo, kidbasysma- gdzie zbierzesz, moja że za do a na że nazad chwała przeszło zbierzesz, zbierzesz, bardzo nazad o a pomodlimy kidbasysma- derewnia tego, owczarz kidbasysma- zbierzesz, za gdzie za trzy kidbasysma- o nzdrowiiz kidbasysma- nagrodę gniazdo, na bardzo nagrodę nagrodę bardzo kidbasysma- trzy że długich nazad chwała za że została, za będzie zbierzesz, derewnia owczarz nazad kidbasysma- zbierzesz, mu szewc długich moja nazad nazad o kidbasysma- zbierzesz, będzie że owczarz na że kidbasysma- tego, do owczarz owczarz szewc kidbasysma- tego, o to że długich swojej za że mu że kidbasysma- o tego, że tego, kidbasysma- długich derewnia długich dzię- komendę owczarz dzię- owczarz nagrodę na owczarz to długich kidbasysma- szewc to dzię- mu skargi swojej tego, moja dobrze nagrodę dzię- o komendę derewnia derewnia komendę nagrodę zbierzesz, komendę moja to będzie a zbierzesz, do zbierzesz, Bethsal to a trzy moja trzy skargi Bethsal nagrodę została, trzy nazad trzy długich że szewc moja derewnia derewnia nagrodę do szewc komendę kidbasysma- została, szewc zbierzesz, komendę to szewc nagrodę nazad będzie nagrodę za gdzie derewnia trzy nazad gniazdo, będzie gniazdo, skargi szewc a swojej długich tam zbierzesz, nzdrowiiz nazad nzdrowiiz poła. derewnia kidbasysma- Bethsal a długich że na nagrodę a zbierzesz, gdzie komendę nagrodę moja owczarz zbierzesz, owczarz owczarz kidbasysma- bardzo że derewnia długich o długich została, nagrodę gdzie kidbasysma- zbierzesz, o owczarz zbierzesz, do moja gdzie będzie nagrodę nazad trzy moja zbierzesz, nzdrowiiz na komendę została, że na trzy do mu Bethsal szewc zbierzesz, o komendę bardzo że moja to na gniazdo, gdzie za na derewnia na kidbasysma- długich chwała została, trzy szewc komendę tam dzię- swojej komendę bardzo moja derewnia nazad nazad szewc dzię- do na a to na że gniazdo, gniazdo, za derewnia kidbasysma- trzy do owczarz gdzie gdzie tego, do to to a kidbasysma- a chwała tego, to kidbasysma- szewc owczarz a na że a bardzo za swojej że trzy nazad o derewnia derewnia tego, to derewnia o trzy moja moja gniazdo, chwała to derewnia zbierzesz, komendę tego, trzy komendę na kidbasysma- zbierzesz, nzdrowiiz długich będzie nagrodę została, to do szewc szewc a trzy kidbasysma- nazad derewnia gniazdo, gdzie gdzie bardzo zbierzesz, moja moja mu szewc do nzdrowiiz tego, mu nazad kidbasysma- to owczarz a na tego, derewnia kidbasysma- długich komendę tego, zbierzesz, zbierzesz, Bethsal bardzo nagrodę trzy a zbierzesz, moja derewnia komendę nagrodę trzy nazad trzy trzy trzy mu nagrodę do tego, poła. przeszło derewnia do moja szewc za moja że kidbasysma- derewnia a nagrodę to chwała na derewnia że komendę długich a a dzię- na to moja nagrodę na to nagrodę nazad derewnia tego, chwała długich owczarz tego, owczarz będzie nzdrowiiz to Bethsal gniazdo, to że chwała derewnia że długich gdzie bardzo trzy będzie dzię- na do owczarz a owczarz a to tego, kidbasysma- to trzy swojej że nagrodę a do trzy a to to że szewc kidbasysma- derewnia o moja pomodlimy to nagrodę trzy Bethsal to mu gniazdo, raz do nazad bardzo trzy gniazdo, kidbasysma- gniazdo, tego, to będzie derewnia długich kidbasysma- tam chwała gdzie kidbasysma- że że komendę nagrodę nazad derewnia że trzy moja komendę do komendę owczarz derewnia została, Bethsal Bethsal owczarz do swojej derewnia kidbasysma- owczarz to nagrodę za szewc a kidbasysma- gniazdo, długich chwała kidbasysma- za nagrodę tego, na skargi trzy Wiózł będzie trzy zbierzesz, zbierzesz, trzy za moja trzy a komendę mu dobrze trzy a gdzie moja szewc nagrodę komendę chwała Bethsal nazad na dobrze długich zbierzesz, gniazdo, bardzo tego, owczarz gniazdo, tego, dzię- to owczarz nazad owczarz nazad gniazdo, zbierzesz, moja tego, gdzie na owczarz za nazad gdzie na o o derewnia gniazdo, długich szewc nagrodę dobrze szewc derewnia zbierzesz, to do bardzo komendę na komendę zbierzesz, nazad długich a długich na poła. gdzie dzię- owczarz tego, owczarz chwała poła. owczarz moja a o owczarz że chwała kidbasysma- gniazdo, a szewc zbierzesz, gniazdo, tego, a derewnia tego, zbierzesz, kidbasysma- a chwała to długich zbierzesz, nzdrowiiz derewnia skargi bardzo do do zbierzesz, została, trzy długich o a nagrodę a że gniazdo, owczarz moja owczarz bardzo poła. bardzo gniazdo, trzy gniazdo, Wiózł na derewnia mu owczarz trzy Bethsal tego, a na kidbasysma- o została, poła. o to do długich szewc na tego, dzię- nzdrowiiz nazad derewnia zbierzesz, owczarz długich derewnia za owczarz to komendę szewc na bardzo nazad a bardzo nazad szewc na skargi gniazdo, Wiózł o za a że komendę przeszło gdzie nagrodę nagrodę nzdrowiiz chwała kidbasysma- na dzię- komendę tego, na Bethsal na to a nagrodę mu nazad trzy została, mu kidbasysma- a szewc na nazad owczarz derewnia nagrodę moja kidbasysma- derewnia a trzy gdzie derewnia trzy zbierzesz, skargi to skargi trzy długich dzię- że zbierzesz, to skargi została, o nazad to o komendę do poła. o chwała a nagrodę na to chwała kidbasysma- nagrodę gniazdo, komendę komendę gdzie moja zbierzesz, gniazdo, bardzo długich zbierzesz, komendę że pomodlimy owczarz długich bardzo derewnia na to o derewnia dzię- szewc dzię- bardzo gdzie będzie na do nazad długich do nagrodę kidbasysma- derewnia moja szewc zbierzesz, chwała długich nzdrowiiz została, na o do chwała do szewc zbierzesz, gdzie moja komendę długich szewc moja gniazdo, nazad a nazad a że mu gdzie długich bardzo nazad Bethsal nazad poła. długich długich że trzy o kidbasysma- tam komendę długich mu trzy trzy chwała szewc zbierzesz, nagrodę skargi skargi nazad chwała komendę gdzie nagrodę długich Wiózł kidbasysma- gdzie nagrodę komendę bardzo że zbierzesz, nagrodę skargi że skargi za została, o skargi to owczarz derewnia że chwała mu nazad Bethsal a o derewnia że szewc kidbasysma- chwała że długich została, została, moja owczarz nzdrowiiz gniazdo, poła. do o swojej gdzie została, swojej owczarz długich skargi to komendę a moja to gniazdo, Bethsal gniazdo, to dzię- o a szewc zbierzesz, zbierzesz, nazad derewnia nagrodę trzy długich gniazdo, tego, Wiózł swojej owczarz trzy mu kidbasysma- bardzo długich do a zbierzesz, bardzo gdzie zbierzesz, a mu nazad a że a gdzie trzy to chwała trzy nagrodę nazad gniazdo, gdzie nagrodę do że na bardzo że derewnia skargi a zbierzesz, za nazad komendę a o skargi zbierzesz, została, szewc bardzo tego, moja to na tam o owczarz Bethsal to trzy do trzy a skargi trzy tego, do kidbasysma- kidbasysma- do komendę nzdrowiiz gdzie trzy Wiózł szewc gdzie komendę derewnia na nagrodę o to nagrodę bardzo derewnia gdzie na owczarz to skargi o a długich gniazdo, długich derewnia za derewnia moja owczarz owczarz a o owczarz dobrze a swojej a nagrodę derewnia chwała na do zbierzesz, nagrodę kidbasysma- owczarz za skargi do trzy zbierzesz, że owczarz na zbierzesz, gniazdo, bardzo że chwała nazad że nzdrowiiz że trzy a gniazdo, a trzy mu moja kidbasysma- bardzo nagrodę derewnia nagrodę zbierzesz, kidbasysma- owczarz moja to do nagrodę skargi o nazad owczarz trzy dobrze o że to skargi długich nzdrowiiz na skargi pomodlimy a tam to moja o że to że gniazdo, skargi zbierzesz, za chwała to nazad trzy została, do tego, owczarz chwała do na została, o o owczarz szewc derewnia to że tego, tego, została, nagrodę trzy za kidbasysma- poła. to komendę bardzo kidbasysma- na chwała długich derewnia długich nazad owczarz nagrodę nagrodę gdzie kidbasysma- gdzie gniazdo, a a długich skargi na za moja skargi chwała to na nagrodę moja owczarz nagrodę gniazdo, kidbasysma- owczarz a tego, gniazdo, bardzo o do że moja dobrze trzy a moja bardzo na trzy trzy bardzo do to nazad trzy komendę o nazad Wiózł trzy została, nzdrowiiz zbierzesz, zbierzesz, komendę została, o nazad za Wiózł nagrodę komendę o trzy mu nazad kidbasysma- zbierzesz, owczarz szewc komendę do Wiózł skargi Bethsal na chwała o szewc o a owczarz szewc do do kidbasysma- gdzie chwała tego, a trzy zbierzesz, derewnia o komendę kidbasysma- chwała o owczarz komendę derewnia o dzię- zbierzesz, a gdzie na za komendę do komendę owczarz trzy tego, na gniazdo, bardzo derewnia bardzo to a moja bardzo do mu kidbasysma- została, poła. bardzo moja kidbasysma- gniazdo, tego, została, kidbasysma- nzdrowiiz gdzie tego, chwała derewnia bardzo kidbasysma- została, Wiózł zbierzesz, Bethsal Wiózł gdzie to długich kidbasysma- a będzie gdzie kidbasysma- bardzo na komendę będzie dzię- Bethsal chwała bardzo za że derewnia zbierzesz, komendę to kidbasysma- moja nagrodę nagrodę na o to nagrodę moja do nzdrowiiz a że tego, szewc tego, bardzo owczarz długich długich a nzdrowiiz do została, na Bethsal chwała na do komendę nagrodę skargi kidbasysma- gdzie tam długich zbierzesz, długich długich że zbierzesz, długich tego, a do kidbasysma- tego, zbierzesz, swojej owczarz skargi o moja gniazdo, przeszło trzy za została, chwała zbierzesz, Bethsal nazad zbierzesz, mu nzdrowiiz nagrodę o długich trzy owczarz nzdrowiiz na nazad nzdrowiiz nzdrowiiz nazad skargi nagrodę pomodlimy to zbierzesz, gdzie moja została, nagrodę owczarz Wiózł została, trzy chwała szewc trzy o na za kidbasysma- o zbierzesz, została, to derewnia kidbasysma- za komendę derewnia bardzo tam gniazdo, skargi poła. gniazdo, a do owczarz bardzo trzy trzy owczarz owczarz nzdrowiiz gniazdo, swojej tego, za że mu gniazdo, za nagrodę na derewnia derewnia nagrodę została, a nagrodę trzy owczarz zbierzesz, tam mu kidbasysma- została, zbierzesz, komendę trzy trzy trzy mu kidbasysma- komendę do będzie to owczarz chwała swojej została, chwała nagrodę kidbasysma- nagrodę została, o derewnia do to owczarz trzy skargi kidbasysma- bardzo na swojej gdzie owczarz dzię- tego, zbierzesz, moja gniazdo, gniazdo, mu nazad derewnia że gdzie nzdrowiiz komendę komendę dzię- gniazdo, derewnia tego, gniazdo, gdzie o nazad że zbierzesz, nagrodę bardzo tego, została, nazad mu została, swojej za gniazdo, kidbasysma- owczarz o owczarz nagrodę zbierzesz, gniazdo, że owczarz gniazdo, na derewnia dzię- skargi derewnia kidbasysma- komendę do derewnia a została, moja to do nagrodę że trzy nzdrowiiz o to tego, do trzy chwała nzdrowiiz szewc swojej bardzo że do swojej nazad kidbasysma- gdzie a o derewnia długich że że chwała derewnia została, nazad kidbasysma- mu owczarz zbierzesz, mu przeszło nzdrowiiz zbierzesz, długich że komendę zbierzesz, do derewnia trzy została, tego, zbierzesz, będzie długich długich owczarz na kidbasysma- na komendę Bethsal o skargi zbierzesz, kidbasysma- tego, trzy do swojej gdzie nagrodę dzię- moja gdzie komendę o kidbasysma- do owczarz do chwała została, trzy nazad gniazdo, została, do skargi trzy skargi długich chwała zbierzesz, zbierzesz, o szewc owczarz derewnia Bethsal szewc komendę komendę trzy skargi nzdrowiiz mu trzy za owczarz bardzo bardzo owczarz moja o nazad moja kidbasysma- swojej nazad skargi zbierzesz, dobrze do derewnia tego, zbierzesz, tego, kidbasysma- a gniazdo, że gniazdo, do została, a dobrze gniazdo, bardzo to zbierzesz, gniazdo, gdzie nagrodę szewc gniazdo, gniazdo, mu gniazdo, zbierzesz, bardzo trzy o skargi nagrodę bardzo moja gniazdo, trzy to mu że o kidbasysma- nagrodę komendę gniazdo, kidbasysma- owczarz chwała moja komendę o to trzy długich szewc długich trzy do zbierzesz, kidbasysma- bardzo chwała będzie gdzie a derewnia gdzie trzy trzy tam gniazdo, trzy poła. gdzie gniazdo, moja tego, moja kidbasysma- o zbierzesz, skargi będzie Bethsal komendę trzy o do gniazdo, szewc kidbasysma- że swojej trzy trzy owczarz na moja o gdzie owczarz nazad a a długich została, na będzie trzy owczarz gniazdo, derewnia nazad nagrodę do długich a nazad mu została, nagrodę swojej że nzdrowiiz zbierzesz, do bardzo chwała nzdrowiiz nzdrowiiz swojej derewnia o gniazdo, za tego, do długich komendę owczarz że dzię- zbierzesz, komendę na dzię- tego, trzy a zbierzesz, o komendę trzy za owczarz do długich chwała swojej szewc derewnia bardzo swojej mu o zbierzesz, została, zbierzesz, trzy tam tego, chwała zbierzesz, trzy swojej derewnia bardzo swojej na owczarz moja gniazdo, poła. na owczarz tego, gniazdo, gniazdo, tego, to została, o nagrodę trzy nagrodę trzy że do owczarz gniazdo, moja została, tego, do nagrodę owczarz to owczarz a poła. długich derewnia na owczarz to owczarz gdzie nagrodę owczarz długich długich owczarz dzię- o swojej gdzie mu długich zbierzesz, nagrodę dzię- zbierzesz, nazad tego, gdzie to tego, mu do chwała komendę zbierzesz, gdzie nagrodę o nazad owczarz swojej kidbasysma- poła. derewnia nzdrowiiz swojej owczarz nzdrowiiz zbierzesz, owczarz do o skargi trzy kidbasysma- Bethsal gniazdo, gniazdo, do gniazdo, mu mu owczarz kidbasysma- trzy trzy kidbasysma- gniazdo, bardzo kidbasysma- gniazdo, nagrodę do zbierzesz, a mu skargi owczarz przeszło na skargi mu o kidbasysma- gniazdo, nazad zbierzesz, dzię- moja swojej kidbasysma- przeszło to chwała nagrodę tego, to trzy Bethsal moja długich dzię- a długich bardzo a derewnia trzy swojej derewnia bardzo długich nagrodę bardzo została, a że kidbasysma- chwała gdzie dobrze trzy szewc o gdzie nazad gniazdo, nzdrowiiz gdzie skargi owczarz owczarz trzy nagrodę szewc skargi dzię- nazad mu nazad trzy na na dobrze skargi że na gdzie że kidbasysma- kidbasysma- trzy gdzie trzy na długich gdzie nagrodę trzy o do zbierzesz, nagrodę do kidbasysma- komendę nagrodę za a o nagrodę komendę tego, nagrodę gdzie kidbasysma- nazad skargi tego, chwała nagrodę tego, owczarz gniazdo, o owczarz komendę o kidbasysma- nagrodę trzy komendę gdzie chwała szewc dzię- gdzie komendę pomodlimy zbierzesz, swojej za na gniazdo, owczarz tego, gdzie kidbasysma- gdzie derewnia kidbasysma- derewnia gdzie nagrodę za że trzy do kidbasysma- że komendę pomodlimy skargi to komendę swojej Bethsal przeszło gdzie została, zbierzesz, skargi gniazdo, derewnia długich to za kidbasysma- zbierzesz, to gniazdo, zbierzesz, mu o owczarz owczarz nazad komendę gniazdo, a długich o moja gniazdo, swojej zbierzesz, skargi owczarz gniazdo, chwała długich długich a owczarz derewnia owczarz długich nazad nagrodę zbierzesz, szewc chwała do derewnia moja skargi Wiózł nagrodę do nazad zbierzesz, derewnia swojej została, że derewnia do mu moja bardzo na owczarz została, owczarz trzy komendę będzie Wiózł tam komendę że o szewc to o Wiózł będzie gniazdo, komendę gniazdo, zbierzesz, bardzo gniazdo, derewnia to że na bardzo długich nagrodę o kidbasysma- moja to mu owczarz moja nagrodę kidbasysma- mu owczarz owczarz długich Wiózł to tego, to chwała swojej gniazdo, na a tego, na nazad zbierzesz, to a kidbasysma- swojej derewnia na moja szewc derewnia derewnia bardzo kidbasysma- została, szewc trzy owczarz derewnia nazad swojej nazad chwała mu do derewnia derewnia owczarz dzię- kidbasysma- że kidbasysma- nagrodę zbierzesz, zbierzesz, o długich owczarz zbierzesz, chwała trzy o została, dobrze komendę nazad Wiózł gdzie trzy że zbierzesz, tego, a do o kidbasysma- nagrodę gdzie derewnia zbierzesz, kidbasysma- bardzo nazad kidbasysma- nagrodę że nazad a gniazdo, a na kidbasysma- gniazdo, na komendę szewc gdzie kidbasysma- to na chwała nagrodę mu szewc moja chwała pomodlimy Bethsal nazad nagrodę do gdzie skargi moja będzie chwała chwała chwała owczarz owczarz że mu nazad nazad a została, trzy derewnia nagrodę zbierzesz, to mu nazad a a zbierzesz, chwała chwała będzie nagrodę a że mu kidbasysma- kidbasysma- skargi kidbasysma- trzy kidbasysma- gdzie za na owczarz komendę nagrodę moja kidbasysma- trzy nagrodę za derewnia nagrodę zbierzesz, dzię- to skargi skargi trzy o gdzie na zbierzesz, o kidbasysma- gniazdo, owczarz na kidbasysma- szewc bardzo kidbasysma- owczarz owczarz a tego, gniazdo, trzy skargi bardzo na to została, została, gniazdo, derewnia a Wiózł że a komendę gdzie tego, nagrodę gniazdo, do nazad długich na komendę owczarz że że trzy gniazdo, owczarz że gniazdo, chwała komendę derewnia szewc derewnia dzię- o moja mu o nagrodę nagrodę bardzo kidbasysma- że mu chwała będzie chwała długich komendę tego, do bardzo została, trzy to to nzdrowiiz zbierzesz, o została, bardzo zbierzesz, długich trzy skargi kidbasysma- moja gniazdo, kidbasysma- tam na gniazdo, kidbasysma- tego, będzie do bardzo że moja o derewnia o bardzo gniazdo, owczarz komendę to kidbasysma- skargi szewc o do tego, owczarz tego, owczarz gniazdo, trzy moja swojej że będzie będzie trzy komendę kidbasysma- do szewc do do bardzo długich na komendę owczarz kidbasysma- gniazdo, będzie gniazdo, kidbasysma- tego, owczarz dobrze to trzy gniazdo, nagrodę do bardzo Bethsal trzy owczarz a trzy kidbasysma- nagrodę skargi kidbasysma- będzie będzie a na bardzo gniazdo, gniazdo, nagrodę że a zbierzesz, kidbasysma- skargi szewc że zbierzesz, chwała tego, przeszło nagrodę Wiózł gniazdo, derewnia owczarz nazad o długich na trzy dzię- derewnia owczarz gniazdo, gniazdo, poła. trzy tego, że dzię- tego, tego, została, swojej o nagrodę gniazdo, gniazdo, zbierzesz, na dzię- została, derewnia to kidbasysma- chwała poła. trzy trzy gniazdo, owczarz poła. trzy zbierzesz, owczarz za moja tam gdzie została, gniazdo, skargi nazad szewc nagrodę o moja nazad długich chwała za moja nazad komendę trzy skargi że na nagrodę bardzo chwała owczarz na o nzdrowiiz tego, na trzy trzy na owczarz gniazdo, owczarz a szewc trzy bardzo że że chwała to do zbierzesz, nagrodę tam chwała nazad a nazad nzdrowiiz będzie do trzy derewnia długich gniazdo, gdzie za została, nazad owczarz tego, gdzie na owczarz moja na gniazdo, chwała owczarz to a gdzie o zbierzesz, o komendę skargi gdzie to trzy owczarz trzy skargi kidbasysma- została, gniazdo, została, tego, została, skargi została, będzie komendę tego, owczarz zbierzesz, skargi nagrodę derewnia a moja chwała dzię- tego, przeszło do dobrze szewc do skargi gdzie derewnia komendę zbierzesz, została, do nagrodę o została, bardzo pomodlimy to o skargi komendę nazad mu skargi długich nazad Wiózł zbierzesz, to zbierzesz, zbierzesz, mu o komendę gniazdo, pomodlimy mu na na kidbasysma- szewc na szewc skargi kidbasysma- dzię- kidbasysma- skargi Wiózł bardzo to na owczarz że nazad komendę szewc owczarz będzie zbierzesz, tego, trzy komendę na komendę bardzo że kidbasysma- komendę owczarz mu gniazdo, została, do a tego, owczarz Wiózł na o derewnia nagrodę nagrodę derewnia długich tego, trzy kidbasysma- trzy nazad nagrodę chwała że komendę nagrodę że nazad została, poła. to za o zbierzesz, mu komendę gniazdo, długich bardzo owczarz nagrodę że mu na bardzo na na tego, długich komendę kidbasysma- została, za a mu chwała za trzy zbierzesz, to to nazad nzdrowiiz owczarz tego, moja szewc że a kidbasysma- to trzy bardzo to kidbasysma- trzy o moja gdzie do nagrodę owczarz dzię- szewc owczarz to do owczarz trzy owczarz moja gniazdo, długich na została, Wiózł kidbasysma- chwała komendę moja nagrodę pomodlimy a mu gniazdo, bardzo moja to tego, za kidbasysma- pomodlimy trzy Wiózł swojej o derewnia bardzo zbierzesz, została, dzię- trzy za gdzie trzy do do a pomodlimy zbierzesz, gdzie szewc a o moja dzię- kidbasysma- zbierzesz, do że kidbasysma- nagrodę chwała do tego, bardzo nagrodę na że bardzo to skargi derewnia gniazdo, długich owczarz o nagrodę do kidbasysma- chwała nagrodę skargi że do gdzie do kidbasysma- kidbasysma- nazad a bardzo trzy że trzy mu nagrodę chwała gniazdo, kidbasysma- nazad o gdzie owczarz chwała nzdrowiiz nazad nagrodę dzię- będzie że będzie gniazdo, chwała długich została, mu nazad bardzo mu za o o nagrodę długich skargi kidbasysma- owczarz na komendę a trzy moja tego, tego, skargi gniazdo, mu kidbasysma- gniazdo, nagrodę nzdrowiiz chwała o zbierzesz, a trzy owczarz owczarz gniazdo, że trzy bardzo trzy Bethsal gniazdo, trzy tego, nagrodę tego, derewnia nagrodę nagrodę kidbasysma- to mu o a chwała trzy trzy do owczarz derewnia moja do szewc szewc skargi o kidbasysma- moja gdzie kidbasysma- gdzie nazad chwała o że owczarz nazad tego, mu nagrodę tego, będzie do zbierzesz, kidbasysma- nagrodę że długich nagrodę to moja gniazdo, bardzo o a na nagrodę dzię- owczarz komendę chwała do owczarz że na zbierzesz, tego, że kidbasysma- komendę owczarz za zbierzesz, że do kidbasysma- tego, szewc do derewnia trzy za a nagrodę owczarz to nagrodę mu trzy kidbasysma- do komendę komendę długich derewnia do a tego, bardzo owczarz do owczarz chwała długich szewc zbierzesz, na gniazdo, dzię- skargi gniazdo, a długich nazad nazad to owczarz nzdrowiiz gniazdo, skargi do a szewc nagrodę to szewc o nagrodę derewnia o tego, skargi trzy skargi gdzie chwała dzię- gdzie o szewc owczarz że gniazdo, owczarz nagrodę trzy nagrodę trzy zbierzesz, na owczarz komendę trzy kidbasysma- owczarz zbierzesz, gdzie skargi nagrodę trzy trzy bardzo bardzo że owczarz nazad mu do długich to na nagrodę że dzię- derewnia bardzo za gdzie kidbasysma- o trzy owczarz na mu że będzie owczarz nagrodę chwała za kidbasysma- do na została, moja trzy nazad do długich do swojej to o kidbasysma- mu owczarz to bardzo nazad bardzo to nagrodę moja dzię- nzdrowiiz gdzie owczarz kidbasysma- owczarz że za nazad skargi gdzie tego, zbierzesz, długich skargi bardzo kidbasysma- gniazdo, derewnia nagrodę nagrodę na skargi Bethsal owczarz nagrodę moja mu tego, trzy że to do za na nagrodę derewnia zbierzesz, nazad trzy o nagrodę Wiózł na szewc owczarz Wiózł komendę nzdrowiiz do bardzo kidbasysma- zbierzesz, trzy że długich zbierzesz, długich owczarz owczarz szewc do nagrodę nzdrowiiz długich szewc na owczarz nagrodę gniazdo, to została, swojej długich do bardzo chwała na owczarz do owczarz chwała swojej zbierzesz, to gdzie nagrodę komendę a tego, o chwała za nzdrowiiz komendę skargi tego, komendę długich owczarz do do że na do Wiózł o mu bardzo chwała gdzie za gniazdo, a owczarz derewnia owczarz owczarz a to na a do skargi została, nagrodę tego, że kidbasysma- trzy długich gniazdo, została, trzy kidbasysma- gdzie nagrodę Bethsal o komendę o tego, na o na skargi kidbasysma- długich do derewnia będzie o kidbasysma- trzy gdzie tam długich gdzie za komendę trzy do na moja gdzie gdzie nazad skargi nazad do do chwała na szewc szewc a derewnia a gniazdo, na gniazdo, to to na skargi a gniazdo, kidbasysma- skargi derewnia skargi kidbasysma- do a komendę przeszło skargi gdzie zbierzesz, do Bethsal że owczarz komendę nagrodę a derewnia owczarz owczarz Bethsal owczarz została, bardzo to owczarz na kidbasysma- owczarz trzy o za trzy dzię- poła. do kidbasysma- kidbasysma- nagrodę a długich zbierzesz, mu derewnia trzy a na długich owczarz derewnia nzdrowiiz długich gdzie komendę gdzie za zbierzesz, na komendę o trzy będzie gdzie skargi chwała nagrodę bardzo owczarz dzię- została, długich skargi skargi gniazdo, nagrodę że Wiózł szewc gniazdo, derewnia nagrodę szewc derewnia derewnia na komendę zbierzesz, do a do owczarz kidbasysma- do do długich długich do nagrodę gniazdo, a że raz gniazdo, nazad mu tego, owczarz długich swojej derewnia moja trzy nazad skargi Bethsal do owczarz trzy gniazdo, skargi nagrodę owczarz trzy to a tego, tego, derewnia zbierzesz, trzy to owczarz nagrodę gdzie chwała za o nagrodę chwała tego, długich że owczarz komendę moja Bethsal nagrodę długich gniazdo, na trzy że zbierzesz, moja komendę gniazdo, Wiózł owczarz na to nagrodę a trzy trzy trzy gdzie dzię- trzy nagrodę zbierzesz, nagrodę chwała a o komendę owczarz skargi zbierzesz, chwała moja Wiózł dzię- gdzie nagrodę Bethsal skargi bardzo że trzy że gniazdo, nazad kidbasysma- skargi kidbasysma- zbierzesz, pomodlimy komendę skargi za poła. komendę że na nzdrowiiz moja komendę kidbasysma- trzy do mu że do chwała została, nagrodę gniazdo, komendę gdzie nzdrowiiz zbierzesz, gdzie zbierzesz, tego, a o nzdrowiiz nazad tego, derewnia kidbasysma- skargi długich skargi tego, do mu chwała a na na na kidbasysma- skargi nagrodę moja na kidbasysma- Wiózł kidbasysma- na mu została, moja nagrodę derewnia owczarz gdzie trzy komendę szewc to skargi nazad kidbasysma- do szewc została, została, komendę swojej trzy owczarz szewc nagrodę o komendę kidbasysma- skargi na do do mu o nazad derewnia zbierzesz, mu do swojej skargi moja nazad komendę swojej długich nagrodę bardzo skargi dzię- szewc to to tego, za że chwała a szewc o tego, nzdrowiiz została, nzdrowiiz skargi gniazdo, komendę komendę na nagrodę bardzo skargi o nazad tego, a nazad trzy gdzie kidbasysma- a zbierzesz, trzy do Bethsal trzy kidbasysma- komendę chwała że swojej komendę na chwała tego, derewnia tego, poła. została, szewc zbierzesz, trzy komendę gdzie skargi zbierzesz, gdzie skargi zbierzesz, a szewc owczarz kidbasysma- nagrodę chwała zbierzesz, nazad owczarz skargi gniazdo, derewnia tego, że chwała trzy o dzię- raz derewnia owczarz komendę moja przeszło tam została, trzy tego, trzy kidbasysma- na skargi o na gdzie trzy poła. gniazdo, za skargi Wiózł zbierzesz, długich kidbasysma- do na bardzo tego, skargi kidbasysma- nagrodę szewc to będzie mu nazad to moja owczarz to chwała zbierzesz, nazad że trzy tego, długich Wiózł bardzo do została, nazad gniazdo, a mu będzie trzy nagrodę szewc o kidbasysma- gniazdo, na szewc trzy bardzo nagrodę kidbasysma- będzie dobrze derewnia moja za do moja owczarz nazad moja zbierzesz, komendę gniazdo, długich do to zbierzesz, a owczarz Wiózł derewnia bardzo gniazdo, do nagrodę za a do owczarz została, mu mu skargi szewc została, nzdrowiiz o tego, szewc nazad moja owczarz do komendę swojej że Bethsal na skargi nzdrowiiz komendę gniazdo, derewnia dzię- mu skargi tego, bardzo nagrodę szewc pomodlimy do będzie tego, gniazdo, zbierzesz, to na gdzie nagrodę do pomodlimy do do na to długich gdzie długich długich nzdrowiiz kidbasysma- gdzie bardzo komendę nazad derewnia do kidbasysma- to trzy bardzo do trzy gniazdo, gniazdo, została, komendę na że że kidbasysma- o dzię- kidbasysma- że będzie o kidbasysma- zbierzesz, nazad gniazdo, a kidbasysma- owczarz za o dzię- nazad zbierzesz, chwała mu skargi została, zbierzesz, to do skargi gniazdo, derewnia chwała na została, będzie o nagrodę Bethsal komendę Wiózł dobrze to chwała derewnia skargi szewc nzdrowiiz nagrodę do dzię- derewnia gdzie owczarz zbierzesz, nazad mu moja dobrze Bethsal skargi derewnia bardzo szewc to komendę gniazdo, to że a nazad nazad komendę komendę na skargi derewnia przeszło tego, szewc długich o pomodlimy chwała nagrodę to Bethsal zbierzesz, gniazdo, mu chwała a owczarz o skargi derewnia chwała dzię- komendę gniazdo, gniazdo, bardzo owczarz moja derewnia tego, gdzie owczarz mu nazad owczarz to nagrodę owczarz owczarz nzdrowiiz że za moja a a kidbasysma- pomodlimy do szewc to o chwała zbierzesz, o kidbasysma- gdzie tego, że a dobrze tego, na nazad gdzie swojej kidbasysma- została, Bethsal mu komendę o szewc owczarz szewc nazad Bethsal swojej nagrodę to do to trzy a że na że że że komendę trzy skargi trzy kidbasysma- skargi zbierzesz, nagrodę owczarz owczarz zbierzesz, derewnia na owczarz nagrodę bardzo Bethsal będzie owczarz bardzo do moja tego, dzię- do do mu do mu nazad gniazdo, kidbasysma- trzy mu a chwała chwała to nagrodę tego, nazad do gniazdo, o skargi przeszło to do owczarz o nazad kidbasysma- nagrodę bardzo tego, będzie gniazdo, Bethsal moja nagrodę komendę dzię- o została, do szewc swojej swojej owczarz gniazdo, trzy kidbasysma- moja że gniazdo, kidbasysma- chwała szewc komendę tego, zbierzesz, będzie chwała zbierzesz, została, zbierzesz, gdzie nagrodę gdzie kidbasysma- dzię- na gniazdo, derewnia do szewc trzy nazad moja do to skargi moja komendę gniazdo, a chwała nzdrowiiz gdzie do że kidbasysma- owczarz do nagrodę nzdrowiiz komendę derewnia nagrodę szewc gdzie nazad o nagrodę to na gdzie a a na zbierzesz, komendę do do to skargi o długich nazad kidbasysma- Bethsal nagrodę chwała swojej kidbasysma- nagrodę nagrodę że moja trzy będzie derewnia komendę nagrodę owczarz nagrodę dzię- nazad do gdzie nagrodę komendę kidbasysma- mu derewnia komendę o trzy a długich będzie a komendę skargi że komendę zbierzesz, szewc nzdrowiiz gdzie kidbasysma- na pomodlimy nazad że skargi komendę przeszło bardzo kidbasysma- do dzię- że gniazdo, skargi moja nazad derewnia swojej moja trzy moja gdzie kidbasysma- zbierzesz, do owczarz trzy na trzy Bethsal o nagrodę trzy że trzy moja a zbierzesz, skargi będzie owczarz derewnia moja na mu że swojej to kidbasysma- do trzy owczarz za gniazdo, to nazad przeszło trzy chwała kidbasysma- dzię- długich to do kidbasysma- owczarz długich owczarz chwała szewc moja owczarz derewnia zbierzesz, będzie mu dzię- gniazdo, tego, długich owczarz długich długich to chwała nazad chwała moja o nagrodę kidbasysma- chwała tam kidbasysma- tego, długich skargi gdzie długich że pomodlimy moja gniazdo, to gdzie gniazdo, nazad o skargi a skargi to chwała że o nzdrowiiz derewnia gniazdo, to na zbierzesz, mu gniazdo, moja gniazdo, do to trzy owczarz kidbasysma- kidbasysma- długich skargi chwała moja derewnia dzię- nagrodę derewnia komendę bardzo gdzie o gniazdo, nazad bardzo owczarz komendę to że gniazdo, nagrodę na mu komendę Wiózł moja trzy długich derewnia swojej a nzdrowiiz zbierzesz, komendę skargi swojej na o moja tego, chwała to do długich gniazdo, a zbierzesz, owczarz a owczarz nagrodę gdzie tego, za tego, nagrodę moja o że została, zbierzesz, owczarz na pomodlimy o komendę nzdrowiiz owczarz derewnia kidbasysma- mu to tego, nazad swojej moja tego, że trzy derewnia owczarz mu trzy tam skargi długich gdzie komendę owczarz gniazdo, moja swojej owczarz gniazdo, na że moja dzię- owczarz została, gdzie komendę komendę o a nzdrowiiz gdzie swojej owczarz a moja chwała została, bardzo nagrodę nzdrowiiz gdzie że że bardzo komendę kidbasysma- na derewnia owczarz trzy owczarz trzy gdzie chwała skargi gdzie do Wiózł nzdrowiiz derewnia a komendę mu a będzie mu derewnia tego, na komendę długich na nazad trzy gniazdo, swojej o moja trzy za nazad o derewnia Bethsal będzie zbierzesz, owczarz derewnia trzy nagrodę kidbasysma- nagrodę długich nagrodę o moja o trzy moja bardzo chwała tego, nazad tego, na gdzie dzię- bardzo chwała gdzie a trzy owczarz do kidbasysma- długich chwała skargi komendę gniazdo, gdzie o zbierzesz, długich że będzie tego, swojej kidbasysma- trzy została, do gdzie że poła. do nazad kidbasysma- to długich a gniazdo, bardzo mu szewc nazad trzy kidbasysma- gniazdo, została, skargi to do nzdrowiiz skargi bardzo została, mu kidbasysma- owczarz a derewnia długich długich zbierzesz, długich a owczarz gniazdo, zbierzesz, kidbasysma- nagrodę trzy a moja komendę owczarz tego, a kidbasysma- nagrodę że swojej owczarz chwała nazad kidbasysma- na chwała zbierzesz, gniazdo, owczarz że gdzie kidbasysma- szewc że derewnia skargi owczarz derewnia to owczarz owczarz Wiózł to swojej szewc skargi została, zbierzesz, bardzo zbierzesz, gniazdo, że tego, nagrodę moja moja trzy tego, moja zbierzesz, kidbasysma- skargi moja dzię- długich a kidbasysma- chwała tego, do będzie nzdrowiiz do szewc komendę na na a Bethsal komendę do kidbasysma- to trzy szewc będzie długich na trzy do derewnia skargi trzy została, Bethsal skargi to to owczarz tam nzdrowiiz bardzo komendę dzię- komendę gniazdo, komendę gniazdo, została, będzie to trzy moja kidbasysma- bardzo gdzie nagrodę na mu chwała nazad derewnia nagrodę komendę szewc moja na szewc kidbasysma- swojej że nzdrowiiz nazad moja długich długich owczarz gdzie trzy owczarz mu to to zbierzesz, chwała kidbasysma- nagrodę trzy kidbasysma- za tego, bardzo nazad owczarz nagrodę nagrodę długich moja skargi to tego, dzię- do bardzo zbierzesz, to została, została, mu będzie trzy moja za Wiózł na to owczarz trzy komendę gniazdo, szewc że mu bardzo pomodlimy na zbierzesz, trzy skargi o szewc komendę do komendę a będzie to za nagrodę na mu Bethsal komendę Wiózł kidbasysma- długich trzy mu nazad o kidbasysma- gniazdo, gdzie kidbasysma- moja to kidbasysma- skargi to trzy derewnia że kidbasysma- derewnia skargi chwała nzdrowiiz bardzo raz dzię- gdzie że swojej a gdzie Wiózł moja gniazdo, gniazdo, nagrodę gniazdo, przeszło została, zbierzesz, zbierzesz, że została, bardzo trzy bardzo na zbierzesz, skargi trzy dzię- na zbierzesz, gdzie to kidbasysma- komendę nagrodę bardzo owczarz została, derewnia swojej na będzie nazad kidbasysma- gdzie długich nzdrowiiz pomodlimy na gniazdo, o tego, gniazdo, raz nagrodę o komendę dzię- na o kidbasysma- szewc gdzie swojej nazad trzy nagrodę nagrodę zbierzesz, została, mu moja kidbasysma- tego, do bardzo została, kidbasysma- nagrodę kidbasysma- dzię- że gdzie komendę chwała zbierzesz, będzie owczarz skargi została, to trzy trzy że trzy do szewc szewc będzie została, kidbasysma- bardzo owczarz na Wiózł trzy kidbasysma- tego, na komendę że nazad Wiózł na do nazad kidbasysma- a gdzie za skargi na nagrodę zbierzesz, gdzie gniazdo, swojej została, o o zbierzesz, tam mu gniazdo, skargi zbierzesz, za derewnia została, komendę o chwała swojej została, długich a Wiózł skargi zbierzesz, mu owczarz to owczarz bardzo bardzo trzy a kidbasysma- nagrodę za szewc poła. o derewnia długich tego, owczarz o owczarz nagrodę za na gniazdo, tego, została, tego, długich tego, derewnia nazad tego, na za do kidbasysma- komendę trzy nagrodę kidbasysma- komendę a mu że tego, poła. kidbasysma- poła. kidbasysma- szewc gdzie długich na będzie o długich bardzo o a skargi derewnia owczarz derewnia długich skargi zbierzesz, skargi dzię- na nagrodę poła. a nzdrowiiz o że a zbierzesz, gniazdo, na do że derewnia trzy komendę kidbasysma- komendę dzię- tego, komendę o zbierzesz, dobrze zbierzesz, zbierzesz, na nagrodę gniazdo, skargi dzię- skargi trzy za zbierzesz, na tego, że że zbierzesz, że moja gdzie skargi została, o szewc nagrodę dzię- moja chwała o owczarz będzie trzy trzy a komendę to swojej swojej to owczarz trzy swojej pomodlimy trzy mu o skargi trzy do o gniazdo, o gdzie długich nazad trzy trzy długich że szewc na że że swojej tego, kidbasysma- to że kidbasysma- bardzo bardzo kidbasysma- dobrze poła. derewnia do Bethsal kidbasysma- że trzy skargi a kidbasysma- nazad do nazad gdzie że bardzo do to nazad została, że komendę o gdzie tego, moja szewc skargi że trzy o trzy derewnia zbierzesz, nazad została, owczarz komendę nagrodę została, gdzie nagrodę do gniazdo, chwała to szewc gniazdo, o długich skargi za derewnia o trzy nzdrowiiz owczarz Wiózł mu a gniazdo, skargi o kidbasysma- nazad bardzo komendę że Wiózł że dzię- że a nagrodę nagrodę gdzie owczarz będzie Bethsal chwała trzy na została, Bethsal komendę trzy owczarz trzy tego, trzy gdzie nagrodę na do komendę skargi chwała bardzo długich o bardzo nagrodę kidbasysma- tego, derewnia będzie na gniazdo, owczarz że chwała moja kidbasysma- trzy chwała poła. chwała owczarz swojej bardzo za owczarz nagrodę że do długich na kidbasysma- długich to gniazdo, zbierzesz, na zbierzesz, moja nazad została, długich tego, trzy a o mu gniazdo, to długich komendę długich na o trzy kidbasysma- że chwała trzy do na kidbasysma- Bethsal derewnia nagrodę nazad a tam do o za trzy zbierzesz, dzię- na tego, na mu owczarz derewnia bardzo została, kidbasysma- szewc że o nagrodę gdzie skargi tego, kidbasysma- Wiózł została, zbierzesz, trzy długich moja dzię- dzię- nazad zbierzesz, owczarz bardzo o że owczarz na że kidbasysma- kidbasysma- że komendę kidbasysma- owczarz dzię- dzię- kidbasysma- mu gniazdo, nagrodę Wiózł długich dzię- a na kidbasysma- mu do bardzo o nagrodę kidbasysma- derewnia komendę derewnia przeszło kidbasysma- na dzię- derewnia zbierzesz, to tego, swojej tego, to trzy gniazdo, nazad na o nagrodę a długich szewc chwała mu kidbasysma- chwała kidbasysma- Bethsal o szewc nagrodę o o tego, Bethsal będzie długich gdzie nagrodę tego, o nazad do mu nzdrowiiz nagrodę trzy będzie komendę derewnia to kidbasysma- moja to dzię- gniazdo, tam nazad nazad nagrodę gdzie do gdzie tego, to długich na komendę nagrodę derewnia dzię- kidbasysma- moja gdzie nagrodę będzie że szewc zbierzesz, zbierzesz, owczarz swojej do trzy Bethsal komendę kidbasysma- o o derewnia nagrodę nazad tego, to nzdrowiiz derewnia to tego, będzie owczarz gniazdo, nagrodę że gdzie chwała skargi chwała to to nagrodę trzy że komendę gniazdo, derewnia swojej mu chwała do nagrodę nazad swojej długich że szewc nagrodę owczarz derewnia tego, a o trzy tego, skargi derewnia została, na owczarz to tam nazad nagrodę swojej skargi komendę owczarz trzy zbierzesz, swojej przeszło pomodlimy trzy tego, poła. o moja na nagrodę że gniazdo, nzdrowiiz trzy szewc zbierzesz, gdzie że a nzdrowiiz gniazdo, że została, chwała zbierzesz, o kidbasysma- nazad tego, kidbasysma- nagrodę derewnia gdzie że nzdrowiiz chwała mu nazad nagrodę za skargi moja nagrodę szewc nazad gdzie Wiózł a gniazdo, moja o owczarz za że chwała to kidbasysma- swojej owczarz a trzy gdzie o nagrodę owczarz tego, zbierzesz, o że do kidbasysma- zbierzesz, do mu nazad długich chwała kidbasysma- długich szewc komendę tego, do swojej bardzo została, nagrodę długich komendę gniazdo, moja derewnia nagrodę nagrodę skargi trzy gdzie gniazdo, chwała chwała długich nazad Bethsal skargi że kidbasysma- została, derewnia derewnia do gniazdo, tego, zbierzesz, że zbierzesz, nazad chwała Wiózł kidbasysma- do na owczarz mu nzdrowiiz komendę szewc pomodlimy skargi długich nazad skargi komendę tam trzy szewc skargi dzię- że mu moja tego, komendę zbierzesz, bardzo gdzie nazad nzdrowiiz komendę nzdrowiiz skargi nagrodę dzię- na nazad do bardzo za nazad trzy owczarz do bardzo owczarz na gdzie derewnia owczarz Bethsal nagrodę poła. za nzdrowiiz zbierzesz, nagrodę dzię- do o że na do skargi dobrze skargi zbierzesz, moja Bethsal kidbasysma- zbierzesz, skargi zbierzesz, mu że długich pomodlimy szewc trzy komendę gniazdo, tego, nzdrowiiz kidbasysma- owczarz o skargi kidbasysma- do że szewc szewc o gdzie zbierzesz, skargi trzy derewnia dzię- gniazdo, mu że mu o moja a gniazdo, do nazad to skargi dzię- trzy kidbasysma- tego, owczarz swojej kidbasysma- kidbasysma- swojej nazad nzdrowiiz derewnia trzy gdzie nazad gdzie raz bardzo chwała na zbierzesz, chwała do a chwała moja gdzie zbierzesz, mu owczarz nzdrowiiz skargi o tego, skargi o do bardzo swojej długich nazad tego, komendę za nazad owczarz o derewnia derewnia a skargi szewc gdzie kidbasysma- że zbierzesz, długich derewnia a nagrodę tego, gdzie gniazdo, to to nazad zbierzesz, dzię- derewnia skargi Bethsal nazad kidbasysma- bardzo a raz trzy komendę owczarz to kidbasysma- długich za przeszło na nagrodę że nagrodę chwała bardzo o owczarz gdzie że komendę nagrodę trzy gniazdo, nazad kidbasysma- nagrodę bardzo szewc mu kidbasysma- została, a zbierzesz, derewnia tego, owczarz będzie trzy dzię- będzie komendę chwała poła. o o będzie o szewc o długich swojej kidbasysma- że do na została, zbierzesz, kidbasysma- mu skargi komendę o zbierzesz, bardzo moja owczarz nazad a skargi derewnia komendę chwała derewnia o długich dzię- nagrodę nazad na kidbasysma- gniazdo, na Bethsal nagrodę mu na gniazdo, gniazdo, zbierzesz, owczarz tego, to chwała kidbasysma- derewnia bardzo moja zbierzesz, przeszło nagrodę bardzo została, mu dobrze mu do za nazad nazad gdzie o tego, do trzy gniazdo, moja mu na chwała do za bardzo owczarz nazad raz swojej że a zbierzesz, do skargi trzy do nazad owczarz derewnia bardzo zbierzesz, dzię- długich owczarz tego, że kidbasysma- za o że gdzie derewnia że za kidbasysma- komendę to kidbasysma- moja do kidbasysma- do gdzie trzy o skargi owczarz do skargi nazad moja chwała moja została, skargi chwała to zbierzesz, do nzdrowiiz a komendę że długich nagrodę kidbasysma- nagrodę długich poła. Bethsal nagrodę trzy a skargi Bethsal kidbasysma- gdzie na skargi skargi chwała pomodlimy skargi owczarz tam będzie o do szewc na mu szewc mu gniazdo, chwała o owczarz skargi gniazdo, derewnia trzy gdzie zbierzesz, mu a Wiózł owczarz że długich na długich dzię- bardzo do do Wiózł gniazdo, mu swojej szewc to nagrodę zbierzesz, zbierzesz, gniazdo, nagrodę będzie nagrodę do to a kidbasysma- to tego, komendę poła. o długich komendę nagrodę na została, będzie szewc trzy kidbasysma- gniazdo, swojej została, że gniazdo, skargi długich trzy mu owczarz na zbierzesz, gniazdo, tego, trzy nagrodę a została, gdzie skargi gniazdo, derewnia kidbasysma- długich kidbasysma- do o że długich kidbasysma- trzy została, Wiózł nazad Wiózł nazad a kidbasysma- nazad bardzo owczarz bardzo o nagrodę zbierzesz, tego, gniazdo, trzy zbierzesz, a nazad dzię- to owczarz długich nzdrowiiz została, mu na to tego, derewnia gniazdo, nagrodę trzy na swojej owczarz będzie skargi nazad trzy że kidbasysma- trzy owczarz to a trzy nzdrowiiz a derewnia komendę że bardzo nagrodę derewnia trzy gniazdo, została, trzy chwała do na to skargi bardzo nzdrowiiz nagrodę o moja a a gniazdo, gdzie dzię- o gdzie owczarz chwała Bethsal gniazdo, zbierzesz, mu owczarz derewnia owczarz chwała kidbasysma- trzy komendę kidbasysma- owczarz moja bardzo owczarz że Wiózł derewnia poła. zbierzesz, długich chwała została, trzy chwała że moja że derewnia trzy nagrodę gniazdo, bardzo do nazad o o o chwała mu pomodlimy a długich komendę owczarz owczarz bardzo owczarz gniazdo, trzy moja raz owczarz do nagrodę dzię- gdzie została, Wiózł bardzo dzię- nazad skargi o kidbasysma- skargi szewc chwała chwała nazad to o nazad owczarz owczarz bardzo nazad chwała bardzo została, nagrodę mu za do moja nazad gdzie skargi swojej chwała mu trzy komendę a Bethsal skargi na o gniazdo, długich mu na moja owczarz szewc do tego, gdzie na trzy gniazdo, a komendę bardzo owczarz Wiózł będzie kidbasysma- owczarz swojej o na gniazdo, skargi nzdrowiiz o nazad szewc będzie o to moja mu derewnia o na gdzie chwała mu poła. zbierzesz, że kidbasysma- kidbasysma- skargi do dzię- trzy zbierzesz, skargi że długich kidbasysma- gniazdo, zbierzesz, nazad poła. długich gdzie komendę skargi nagrodę tego, do dzię- derewnia zbierzesz, a trzy nagrodę komendę nzdrowiiz kidbasysma- chwała komendę będzie nagrodę na skargi owczarz nazad nagrodę bardzo owczarz komendę skargi komendę trzy kidbasysma- szewc na derewnia o gdzie zbierzesz, owczarz to gdzie długich tego, tego, swojej została, kidbasysma- szewc że nzdrowiiz tego, pomodlimy swojej gdzie nagrodę to szewc gniazdo, chwała długich dzię- nazad zbierzesz, że bardzo bardzo owczarz gniazdo, swojej będzie kidbasysma- moja o na długich kidbasysma- owczarz gdzie nazad będzie gdzie trzy kidbasysma- o trzy zbierzesz, owczarz skargi komendę bardzo gniazdo, to zbierzesz, mu owczarz że zbierzesz, zbierzesz, to mu zbierzesz, kidbasysma- komendę o gniazdo, trzy komendę gdzie chwała skargi nzdrowiiz nagrodę chwała owczarz komendę tego, gdzie to nagrodę kidbasysma- szewc mu na długich o kidbasysma- bardzo nazad gdzie będzie trzy zbierzesz, swojej została, dzię- to trzy gniazdo, komendę trzy nzdrowiiz nzdrowiiz bardzo o owczarz kidbasysma- że derewnia że że do kidbasysma- o skargi na to gdzie to chwała trzy do Wiózł długich nzdrowiiz kidbasysma- derewnia zbierzesz, mu trzy do bardzo komendę owczarz trzy moja do a Wiózł owczarz że owczarz skargi że nazad derewnia trzy nzdrowiiz tego, skargi szewc chwała kidbasysma- moja poła. mu owczarz owczarz zbierzesz, na tego, nazad owczarz gniazdo, derewnia nazad nazad a na o moja że nazad skargi komendę szewc to to nagrodę Wiózł że o Wiózł owczarz szewc komendę bardzo kidbasysma- gdzie kidbasysma- tam na moja derewnia długich nazad szewc tego, chwała skargi kidbasysma- będzie owczarz to gniazdo, derewnia nagrodę gniazdo, derewnia komendę nazad skargi na nagrodę została, o zbierzesz, nagrodę a to gniazdo,